Χρονοδιακόπτης

Χρησιμοποιήστε τον χρονοδιακόπτη για να έχετε περισσότερο χρόνο να προετοιμαστείτε για τη λήψη μιας εικόνας. Επίσης, βοηθά να διατηρείτε τη συσκευή σας σταθερή και να αποφεύγονται οι θολές φωτογραφίες.
 1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας οδήγησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Χρονοδιακόπτης: 10 δευτ.] ή [Χρονοδιακόπτης: 3 δευτ.] ως το χρόνο καθυστέρησης.
  BASIC (Βασική) λειτουργία

  Εικόνα που δείχνει τη θέση του κουμπιού λειτουργίας οδήγησης

 2. Πατήστε (Κουμπί κλεισίματος) για να κλείσετε το μενού.
  Μπορείτε επίσης να κλείσετε το μενού πατώντας το εικονοσκόπιο.
 3. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας (ή πατήστε το κουμπί κλείστρου στη λειτουργία BASIC (Βασική)).
  Μια σειρά μπιπ επισημαίνει την αντίστροφη μέτρηση μέχρι τη λήψη της φωτογραφίας.

Υπόδειξη

 • Για να ακυρώσετε τον χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί λειτουργίας οδήγησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Μονή λήψη].