Χρήση του φλας

Χρησιμοποιήστε το φλας ανάλογα με το θέμα και τις συνθήκες φωτισμού.
  1. Πατήστε το εικονίδιο φλας, για παράδειγμα (Εικονίδιο αυτόματου φλας).
  2. Αν απαιτείται, αλλάξτε τη ρύθμιση του φλας.

Σημείωση

  • Στη λειτουργία BASIC (Βασική), οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τη λειτουργία λήψης, τη λειτουργία φωτογραφίας και τη λειτουργία βίντεο.

Υπόδειξη

  • Όταν το φόντο είναι πιο φωτεινό από το αντικείμενο, χρησιμοποιήστε την επιλογή Φλας για γέμισμ. σκιών για να αφαιρέσετε ανεπιθύμητες σκοτεινές σκιές.
  • Ακόμα και αν είναι κακές οι συνθήκες φωτισμού, προσπαθήστε να τραβήξετε φωτογραφίες με και χωρίς το φλας. Μερικές φορές η ποιότητα είναι καλύτερη χωρίς το φλας.