Αναγνώριση σκηνικού και συνθήκης

Στη λειτουργία BASIC (Βασική) και AUTO (Αυτόματη), η κάμερα ανιχνεύει τον τύπο του σκηνικού και των συνθηκών, όπως τρόφιμα, πορτραίτο, νυχτερινές εικόνες κ.λπ., και κάνει λήψη στατικών εικόνων με αυτόματα προσαρμοσμένες ρυθμίσεις.

Αναγνώριση σκηνής

Όταν η κάμερα αναγνωρίζει ορισμένες σκηνές, εμφανίζονται τα ακόλουθα εικονίδια και οδηγοί.

Εικονίδιο Οδηγός
Φαγητά
Μάκρο
Απαλή λήψη
Νήπιο
Πορτραίτο με οπίσθ. φωτ.
Οπίσθιος φωτισμός
Πορτραίτο τη νύχτα
Νυχτερινό σκηνικό
Χαμηλό φως
Τοπία
Φως προβολέα
Έγγραφο

Αναγνώριση συνθήκης

Όταν η κάμερα αναγνωρίζει τις συνθήκες, εμφανίζονται τα ακόλουθα εικονίδια.

Εικονίδιο Κατάσταση
Κίνηση
Περπάτημα
Τρίποδο