Ρύθμιση της εστίασης με άγγιγμα του εικονοσκοπίου

Μπορείτε να επιλέξετε ένα θέμα στο οποίο θα εστιάσετε αν το αγγίξετε στο εικονοσκόπιο. Αφού καθορίσετε τη θέση στην οποία θέλετε να εστιάσετε, πιέστε το πλήκτρο κάμερας μέχρι τη μέση για να εστιάσετε και κατόπιν κάντε τη φωτογράφηση μιας στατικής εικόνας.

Υπάρχουν αρκετές επιλογές που προσαρμόζει αυτόματα η κάμερα όταν αγγίζετε το εικονοσκόπιο.

Σημείωση

 • Στη λειτουργία BASIC (Βασική), η λειτουργία [Αγγίξτε για προσαρμογή] είναι διαθέσιμη ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα σε λειτουργία φωτογραφίας.
 1. Πατήστε [MENU].
 2. Βρείτε και πατήστε το [Αγγίξτε για προσαρμογή] και κατόπιν επιλέξτε [Αυτόματη εστίαση] ή [Εστίαση και φωτεινότητα].
  • Αυτόματη εστίαση: Εστιάζει αυτόματα στην καθορισμένη θέση.
  • Εστίαση και φωτεινότητα: Εστιάζει αυτόματα στην καθορισμένη θέση και ρυθμίζει τη φωτεινότητα.
 3. Κλείστε το μενού.
  Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
 4. Αγγίξτε το θέμα για να εστιάσετε στο εικονοσκόπιο.
  Για να ακυρώσετε την εστίαση, πατήστε (Κουμπί ακύρωσης εστίασης).
 5. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας μέχρι τη μέση για να εστιάσετε.
 6. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας μέχρι κάτω (ή πατήστε το κουμπί κλείστρου στη λειτουργία BASIC (Βασική)).

Υπόδειξη

 • Όταν το [Αγγίξτε για προσαρμογή] έχει ρυθμιστεί σε [Αυτόματη εστίαση] ή [Εστίαση και φωτεινότητα], μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα του καρέ εστίασης. Πατήστε [MENU], βρείτε και πατήστε [Χρώμα περιοχής εστίασης] και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.