Απαλύνοντας τον τόνο του δέρματος

Μπορείτε να κάνετε φωτογράφηση εικόνων με πιο απαλούς τόνους δέρματος.
  1. Πατήστε [MENU].
  2. Βρείτε και πατήστε τον διακόπτη [Εφέ απαλού δέρματος] για να ενεργοποιήσετε το εφέ.
  3. Κλείστε το μενού.
    Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.