Διάφοροι τρόποι χρήσης του πλήκτρου έντασης

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το πλήκτρο έντασης.
  1. Πατήστε [MENU].
  2. Βρείτε και πατήστε [Χρήση πλ. έντασης ως] και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.
  3. Κλείστε το μενού.
    Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Ρυθμίσεις πλήκτρου έντασης

  • Ζουμ: Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
  • Ένταση: Το πλήκτρο έντασης απενεργοποιείται για την κάμερα.
  • Κλείστρο: Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης ως κουμπί κλείστρου για φωτογραφίες και βίντεο.