Ηχητικά σήματα

Μπορείτε να επιλέξετε αν η κάμερα παράγει ή όχι ήχους, όπως ήχο κλείστρου, ήχους στην αρχή και στο τέλος της εγγραφής βίντεο και μια σειρά μπιπ για την αντίστροφη μέτρηση όταν χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη.
  1. Πατήστε [MENU].
  2. Βρείτε και πατήστε [Ηχητικά σήματα] και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.
  3. Κλείστε το μενού.
    Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.