Προσβασιμότητα

Ρυθμίσεις προσβασιμότητας

Το Android παρέχει πολλές δυνατότητες προσβασιμότητας, όπως [Μεγιστοποίηση], [Μέγεθος γραμματοσειράς], [Διόρθωση χρωμάτων], [TalkBack] και πολλές άλλες.

Μπορείτε να βρείτε τις δυνατότητες προσβασιμότητας στην περιοχή [Ρυθμίσεις] > [Προσβασιμότητα].

Επισκεφτείτε τη «Βοήθεια Προσβασιμότητα Google» στη διεύθυνση support.google.com/accessibility/android για περισσότερες πληροφορίες.

Κείμενο πραγματικού χρόνου

Το κείμενο πραγματικού χρόνου (RTT) είναι μια υπηρεσία κειμένου που παρέχουν οι φορείς κινητής τηλεφωνίας σε ορισμένες χώρες/περιοχές. Επιτρέπει την ανάγνωση κάθε χαρακτήρα ενός μηνύματος καθώς πληκτρολογείται. Επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας για να μάθετε εάν η υπηρεσία RTT είναι διαθέσιμη με το πρόγραμμα που έχετε. Σημειώστε ότι για να επικοινωνήσετε με το 911 χρησιμοποιώντας RTT στις Ηνωμένες Πολιτείες, το τηλέφωνό σας ίσως χρειάζεται να έχει εγκατεστημένη κάρτα SIM. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας RTT στο τηλέφωνό σας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα support.google.com/accessibility/android.