Χρήση της συσκευής σε συνθήκες υγρασίας και σκόνης

Η συσκευή σας είναι αδιάβροχη και ανθεκτική στη σκόνη με βαθμούς προστασίας IPX5/IPX8 και IP6X. Ωστόσο, να θυμάστε: όλες οι θύρες USB και τα βύσματα πρέπει να είναι εντελώς στεγνά πριν τη χρήση και τα συνδεδεμένα καλύμματα θα πρέπει να είναι καλά κλειστά. Η συσκευή σας διαθέτει θυρίδα κάρτας nano SIM/κάρτας μνήμης με προσαρτημένο κάλυμμα. Δεν πρέπει να βάζετε τη συσκευή εντελώς κάτω από νερό ή να την εκθέτετε σε θαλασσινό νερό, αλμυρό νερό, χλωριωμένο νερό ή υγρά, όπως π.χ. ποτά. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει τη ζημιά ή τα ελαττώματα που προκαλούνται από την κατάχρηση ή τη χρήση της συσκευής σας, κατά παρέκκλιση των οδηγιών της Sony. Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, διαβάστε τις Σημαντικές πληροφορίες που παρέχονται στις ενότητες [Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο] > [Νομικές πληροφορίες] στη συσκευή σας.

Για να κλείσετε καλύμματα που έχουν προσαρτηθεί

 1. Πιέστε τις επισημασμένες θέσεις όπως απεικονίζεται και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κενά μεταξύ του καλύμματος και της συσκευής σας.

  (A): Κάλυμμα

  Εικόνα που δείχνει πού βρίσκονται η θυρίδα κάρτας SIM/κάρτας microSD και οι τέσσερις γωνίες του καλύμματος

Για να στεγνώσετε τη συσκευή σας

 1. Χρησιμοποιώντας ένα πανί από μικροϊνες, σκουπίστε τυχόν περίσσεια υγρασίας από τη συσκευή σας.

  Εικόνα απομάκρυνσης της υγρασίας από τη συσκευή με πανάκι από μικροϊνες

 2. Με τη συσκευή σταθερά κρατημένη και τη θύρα USB στραμμένη προς τα κάτω, ανακινήστε τη συσκευή δυνατά τουλάχιστον 20 φορές. Αλλάξτε τον προσανατολισμό και ανακινήστε ξανά τη συσκευή 20 φορές.

  Εικόνα απομάκρυνσης του νερού με κούνημα της συσκευής. Κάντε το ίδιο με τη θύρα στραμμένη προς τα επάνω.

 3. Χρησιμοποιήστε ένα πανί από μικροϊνες για να σκουπίσετε την υγρασία που έχει απομείνει. Σκουπίστε τα πλήκτρα, τις θύρες και εξαρτήματα της συσκευής σας, όπως ηχεία, μικρόφωνα, αισθητήρες, κάμερες κ.λπ., όπως φαίνεται στην εικόνα.

  Εικόνα της απομάκρυνσης της υγρασίας από την πίσω, μπροστινή, κάτω και αριστερή και δεξιά πλευρά της συσκευής

 4. Αφήστε τη συσκευή σας για τουλάχιστον μερικές ώρες και βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνή πριν τη χρησιμοποιήσετε.