Управление на използването на данни

Можете да следите количеството данни, прехвърляни към и от Вашето устройство, чрез Вашата връзка за мобилни данни или Wi-Fi връзка за даден период. Например, може да следите количеството данни, използвани от отделните приложения. Също можете да зададете предупреждения и ограничения за използването на данни, прехвърляни през връзката за мобилни данни, за да избегнете допълнителни такси.

Настройка и управление на използването на данни

  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Използване на данни].
  2. Изберете и редактирайте настройките според желанието си.

Управление на използването на данни от отделните приложения

  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия].
  2. Натиснете желаното приложение за управление, след което натиснете [Използване на данни].
  3. Редактирайте опциите според желанието си.

Забележка

  • Производителността на отделните приложения може да бъде засегната ако промените съответните настройки за използване на данни.