Slik oppdaterer du enheten med en datamaskin

  1. Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
  2. Dra statuslinjen nedover, og trykk deretter på varselet for USB-tilkoblingsinnstillingene.
  3. Trykk på [Trykk for å få flere alternativ.] og trykk deretter på [Filoverføring].
  4. Datamaskin: Åpne Xperia Companion hvis det ikke startes automatisk.
    Kontroller at datamaskinen har tilgang til Internett.
    Det vises et popup-vindu hvis det finnes en tilgjengelig programvareoppdatering.
  5. Følg instruksjonene på skjermen for å kjøre de aktuelle programvareoppdateringene.

Merknad

  • Hvis Xperia Companion ikke er installert på datamaskinen din, besøker du brukerstøttenettstedet til Sony og søker etter Xperia Companion for å laste det ned.