Taşınabilir Kablosuz SunucuWG-C20

Kayıttan yürütme sırasında kopyalama

 1. Kayıttan yürütme ekranında (Kopyala) öğesine dokunun.

  Kopyalama ekranı görüntülenir.

 2. Kopyalama için hedef depolama aygıtını seçin.

  Android:

  iOS:

 3. Kopyalama hedefi klasörünü seçin.

  Android:

  iOS:

  Burada [Otomatik(Auto)] seçimini yaparsanız, dosya, uzantısına göre aşağıdaki konumlardan birine kopyalanır.

  Android cihaz kullanırken veya iPhone, iPad veya iPod touch kullanırken Yerel depolama dışında bir depolama cihazı seçtiyseniz.

  • Video: FileManager/Video
  • Fotoğraf: FileManager/Fotoğraf
  • Müzik: FileManager/Müzik
  • Belge: FileManager/Belge
  • Diğer: FileManager/Diğer

  iPhone, iPad veya iPod touch kullanırken Yerel depolama seçtiyseniz.

  • Video: Film Rulosu
  • Fotoğraf: Film Rulosu
  • Müzik: /Müzik
  • Belge: /Belge
  • Diğer: /Diğer

  Dosya uzantısı ile klasörler arasındaki ilişki hakkında ayrıntılı bilgi için Desteklenen dosya biçimleri bölümüne bakın.

  Kopyalama için hedef depolama aygıtında yeni bir klasör oluşturmak isterseniz, [Bir klasör seç] - (Yeni klasör) öğesine dokunup bir klasör adı girin ve [Tamam(OK)] öğesine dokunun.

  Kopyalama işlemi tamamlandığında kopyalama kaynağı dosyasını silmek isterseniz, [Orijinal dosyaları sil(Delete original files)] seçeneğini belirleyin. (Android cihazınıza ekli bir harici depoda kayıtlı olması durumunda kopyalama kaynağını silemeyebileceğinizi unutmayın.)

  Kopyalama hedefi olarak ekli bir harici depo seçip [Bir klasör seç] seçtiyseniz, bu ekrandan kopyalama hedefi seçmeniz için bir ekran açılabilir.

 4. Android: [Tamam(OK)] öğesine dokunun.
  iOS: [Bitti] öğesine dokunun.

  Dosya/Klasör kopyalama işlemi başlar.

  Kopyalama işleminin ilerleme durumu cihazınızın bildirim alanında görüntülenir. Devam eden kopyalama işlemini iptal edebilirsiniz.

Not

 • Kullandığınız iletişim ortamına bağlı olarak, kopyalama işlemi zaman alabilir veya tamamlanmadan önce durabilir.
 • Kullandığınız birimin veya cihazın pil şarjı düzeyi düşükken verileri kopyalamayı denerseniz, pil gücünün yetersiz olması nedeniyle kopyalama başarısız olabilir. Kopyalama işlemine başlamadan önce pil şarjının yeterli olduğundan emin olun.
 • Erişim sağlandığı sırada birimi kapatır veya depolama aygıtını çıkarırsanız, depolama aygıtındaki veriler zarar görebilir.
 • Kopyalama sırasında cihaz bağlantılarını (bilgisayar bağlantısı veya USB AC adaptörü bağlantısı gibi) değiştirmeyin.
 • Yazma korumalı bir depolama aygıtına veri kopyalanamaz. Depolama aygıtınızı kullanmadan önce yazılabilir olduğundan emin olun.