Taşınabilir Kablosuz SunucuWG-C20

Ticari markalar

  • DLNA ve DLNA CERTIFIED markaları Digital Living Network Alliance şirketinin ticari markaları ve/veya hizmet markalarıdır.
  • SDXC logosu SD-3C, LLC şirketinin bir ticari markasıdır.
  • Microsoft, Windows ve Windows Vista markaları Microsoft Corporation şirketinin ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da kayıtlı ticari markalarıdır.
  • Apple, Mac OS, iPhone, iPad ve iPod touch markaları Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki kayıtlı ticari markalarıdır.
  • App store, Apple Inc. şirketinin bir hizmet markasıdır.
  • Android ve Google Play markaları Google Inc. şirketinin ticari markalarıdır.
  • Wi-Fi® ve Wi-Fi Alliance® markaları Wi-Fi Alliance şirketinin kayıtlı ticari markalarıdır.
  • WPA™ ve WPA2™ markaları Wi-Fi Alliance şirketinin ticari markalarıdır.
  • İşareti Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde NFC Forum, Inc.’in ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

Ayrıca, bu belgede kullanılan ürün adları, marka adları, hizmet adları vs. kendi şirketlerinin veya kuruluşlarının ticari markaları ya da kayıtlı ticari markalarıdır.

Bu belgede ™ ve ® işaretleri gösterilmemektedir.