Taşınabilir Kablosuz SunucuWG-C20

Pil ömrü kısa.

  • Bu Yardım Kılavuzu içinde ayrıntılı bilgi verilen kullanım ömrüne yaklaşılmıştır. Kullanım koşullarına bağlı olarak pil ömrü daha kısa da olabilir.
  • Bu birim kapalı bırakıldığında bile, pil çok düşük bir hızla boşalmaya devam eder. Birim çok uzun süre kullanılmamışsa, kullanmadan önce pili yeterince şarj edin.
  • Pil tam olarak şarj edilmiş olduğunda bile pil ömrü kayda değer ölçüde kısaysa, hizmet ömrünün sonuna gelmiş olabilir. Pilin kullanım ömrü kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir. Sony, eski bir pili yenisiyle değiştirme hizmeti sağlamaz.
  • Bu birim bir yıldan uzun süreyle kullanılmadan bırakılırsa, pilin kalitesi bozulabilir (kullanıldığı ortama bağlı olarak).
  • Hava sıcaklığı 5 °C’nin altında olduğunda pil çok çabuk boşalabilir. Bu, pilin bir özelliğidir; bir arıza değildir.