Taşınabilir Kablosuz SunucuWG-C20

Güç beslemesi moduna geçme

 1. Bu birimin (Güç) düğmesini 3 saniyeden uzun süreyle basılı tutun.

  Birim açılır.

  Pil gösterge lambası yeşil yanıp söner.

 2. Kablosuz LAN gösterge lambası sönene kadar (Güç) düğmesine arka arkaya basın.

  Aşağıdaki mod (Güç) tuşuna basılma süresine göre değişir.

  Güç tuşuna 3 saniye veya daha fazla süreyle basılı tutun.

  Güç tuşuna 0,5 - 1 saniye arası basılı tutun.

  • Güç kapalıyken: Hem Kablosuz LAN gösterge lambası hem de güç beslemesi göstergesi sönüktür.
  • Kablosuz LAN modundayken: Kablosuz LAN gösterge lambası sürekli yanar.
  • Güç beslemesi modundayken: Kablosuz LAN gösterge lambası sönüktür ve güç beslemesi gösterge lambası sürekli yanar.

Not

 • Güç beslemesi modunda, yüksek güç beslemesi cihazınızı maksimum 1,5 A çıkışla şarj etmek üzere kullanılabilir.
 • Kablosuz LAN modunda güç beslemesi yapılabilir, ancak yüksek güç beslemesi kullanılamaz.
 • Güç beslemesi modunu kullanmak şarj süresini azaltabilir. Ancak bu özellik yalnızca, cihazınızın yüksek güç beslemesi ile uyumlu olması durumunda kullanılabilir.
 • Bu birim bir bilgisayara veya AC adaptörüne bağlı olduğunda USB A bağlantı noktası kullanılamaz.
 • Cihazınızı değiştirmek için bu birimi bilgisayardan veya AC adaptöründen çıkartın.