Taşınabilir Kablosuz SunucuWG-C20

Konuk modunda kablosuz LAN ağına bağlanma (Windows 8)

Konuk modunda, yalnızca sahip kullanıcının izin verdiği klasörlere erişebilirsiniz.

Sahip kullanıcı, konukların erişimine izin vermek için erişim izinlerini ayarlamalıdır. Bkz. Tarayıcı aracılığıyla bilgisayarınızdan bu birimin ayarlarını değiştirme (Erişim kontrolü).

 1. Bu birimi açın.

  (Kablosuz LAN gösterge) lambası yeşil yanıp sönmeye başlayıncaya kadar bekleyin.

 2. Bilgisayar ekranının sağ alt köşesindeki görev tepsisinde bulunan simgesini tıklatın.
 3. Kablosuz ağ seçme ekranından “Guest-WG-C20-xxxxxx*” öğesini seçin ve ardından [Bağlan] öğesini tıklatın.

  * “xxxxxx” (“Guest-WG-C20-xxxxxx” ifadesinde bulunan) MAC adresinin son 6 hanesi yerine geçmektedir. MAC adresi hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. “Parçalar ve kontroller.”

  Güvenlik anahtarı sorulursa, Tarayıcı aracılığıyla bilgisayarınızdan bu birimin ayarlarını değiştirme (Erişim kontrolü) veya Klasör erişimi sınırlamasını ayarlama bölümünde sahip olan kişinin ayarladığı parolayı girin.

  Güvenlik ayarlarının yapılmadığına dair bir uyarı mesaj görüntülenebilir. Bu mesajı yok sayabilir ve işleme devam edebilirsiniz.

  “Guest-WG-C20-xxxxxx” ile aynı satırda [Bağlan] öğesi görüntülendiğinde bu cihaz ile bilgisayar bağlı demektir.