Taşınabilir Kablosuz SunucuWG-C20

Kişiler” bilgisi dışa aktarılıyor (iOS)

  1. Giriş ekranında – [Diğer ayarlar] - [Kişiler] öğelerine dokunun.
  2. [Dışarı aktar] öğesine dokunun.
  3. İletişim bilgilerinin aktarılacağı depolama cihazını seçin.
  4. [Kişiler dışarı aktarıldı.] ekranı görüntülendiğinde [Tamam(OK)] öğesine dokunun.

    İletişim bilgilerinin aktarımı tamamlandı ve adım 3’te seçilen depolama cihazına aşağıdaki dosya olarak kaydedildi.

    /FileManager/Contact/contacts.vcf

Not

  • Dışa aktarılan iletişim bilgileri şifrelenmedi.
  • "File Manager” klasörünü konuk modunda erişilebilen bir klasör olarak ayarladıysanız, iletişim bilgilerinin “File Manager” klasörüne aktarıldığını unutmayın.