Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X2

Varotoimet

Matkapuhelimen kanssa käyttöä koskeva huomautus

 • Matkapuhelimen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa on annettu tarkemmat tiedot matkapuhelimen käytöstä, kun vastaanotetaan puhelu ja samalla ääntä lähetetään BLUETOOTH-yhteydellä.

Turvallisuus

Kaiuttimen pohjassa ja USB-verkkolaitteen pinnalla on arvokilpi ja tärkeitä tietoja turvallisuudesta.

 • Varmista ennen kaiuttimen käyttöä, että kaiuttimen käyttöjännite ja paikallinen verkkojännite vastaavat toisiaan.
  • Ostopaikka: kaikki maat/alueet
  • Käyttöjännite: 100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

USB-verkkolaitetta koskevia huomautuksia

 • Katkaise virta kaiuttimesta ennen USB-verkkolaitteen kytkemistä tai irrottamista. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla toimintahäiriö.
 • Käytä ainoastaan toimitettua USB-verkkolaitetta. Älä käytä mitään muuta USB-verkkolaitetta, sillä se saattaa vahingoittaa kaiutinta.
 • Liitä USB-verkkolaite lähellä olevaan pistorasiaan. Jos laitteessa esiintyy ongelmia, irrota se heti pistorasiasta.
 • Älä sijoita USB-verkkolaitetta suljettuun tilaan, kuten kirjakaappiin tai muuhun kaappiin.
 • Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä USB-verkkolaitetta alttiiksi tippuvalle tai roiskuvalle vedelle äläkä aseta USB-verkkolaitteen päälle maljakoita tai muita nesteellä täytettyjä esineitä.

Sijoittaminen

 • Älä aseta kaiutinta vinoon asentoon.
 • Älä jätä kaiutinta lämpölähteiden lähelle tai paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle, pölylle, kosteudelle, sateelle tai iskuille.

Käyttäminen

 • Älä työnnä pieniä esineitä tms. kaiuttimen takana oleviin liittimiin tai tuuletusaukkoon. Kaiuttimeen voi tulla oikosulku tai toimintahäiriö.

Puhdistaminen

 • Älä käytä kotelon puhdistuksessa alkoholia, bensiiniä tai tinneriä.
 • Jos kaiuttimeen tarttuu hienoa pölyä, puhdista se puhdistusrullalla.

Muita tietoja

 • Älä kuljeta kaiutinta ja älypuhelinta samassa laukussa tms. Kaiuttimen virta voi kytkeytyä päälle odottamatta.
 • Jos sinulla on kaiuttimeen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, joita ei ole mainittu tässä käyttöoppaassa, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.