Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X2

Puhelun soittaminen musiikin kuuntelun aikana (monipisteyhteys)

Koska kaiutin on yhteensopiva monipisteyhteystoiminnon kanssa, voit vastaanottaa saapuvan puhelun toiseen, kaiuttimeen yhdistettyyn BLUETOOTH-matkapuhelimeen, vaikka kuuntelisit musiikkia kaiuttimeen yhdistetystä BLUETOOTH-musiikkisoittimesta.

Kun soitat puhelua puhelimella tai siihen saadaan puhelu, toisto keskeytetään ja kaiuttimesta kuuluu valintaääni tai soittoääni.

  • Monipisteyhteystoiminto ei ole käytettävissä One touch-yhteyden (NFC) kanssa.
  • Yhteysmenetelmä vaihtelee BLUETOOTH-laitteen mukaan. Lisäksi yhteys ei ehkä ole mahdollinen laiteyhdistelmästä riippuen. Katso yhdistämisohjeet laitteiden mukana toimitetuista käyttöohjeista.
  1. Yhdistä kaiutin BLUETOOTH-musiikkisoittimeen A2DP-yhteydellä, ja BLUETOOTH-matkapuhelimeen HFP- tai HSP-yhteydellä.

    (BLUETOOTH) -ilmaisin syttyy, kun yhteyttä toiseen näistä laitteista muodostetaan.

Vihje

  • Puhelun soittamiseksi ainoastaan BLUETOOTH-matkapuhelimeen, jossa on musiikin toistotoiminto, valitse HFP tai HSP matkapuhelimesta, ei A2DP.
  • BLUETOOTH-laitteesta riippuen muodostetaan myös A2DP-yhteys HFP- tai HSP-yhteydellä. Tässä tapauksessa et voi yhdistää kaiutinta muihin musiikkisoittimiin.

Huomautus

  • Toista edellä kuvattu yhdistämismenetelmä kaiuttimen yhdistämiseksi uudelleen samoihin 2 laitteeseen.