Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X2

Latausta koskevia huomautuksia

Varo

Jos kaiutin havaitsee ongelman akkua ladattaessa, CHARGE-ilmaisin (oranssi) saattaa sammua, vaikka latausta ei ole vielä suoritettu loppuun.

Tarkista seuraavat syyt:

  • Ympäristön lämpötila on alueen 5 °C – 35 °C ulkopuolella.
  • Akussa on ongelma.

Huomautus

  • Latausaika vaihtelee akun käyttöolosuhteiden mukaan.
  • Lataa kaiutin ympäristön lämpötilan ollessa välillä 5 °C – 35 °C.
  • Kaiutin lämpenee latauksen aikana. Se ei ole toimintahäiriö.
  • Jos kaiutinta ei ole käytetty pitkään aikaan, akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
  • Vältä altistamista nopeille lämpötilamuutoksille, suoralle auringonvalolle, kosteudelle, hiekalle, pölylle ja mekaanisille iskuille. Älä koskaan jätä kaiutinta auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon.