Особиста аудіосистемаSRS-X5

Прийом виклику

Можна здійснювати виклики в режимі «вільні руки» з мобільного телефону BLUETOOTH, який підтримує профіль BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile — профіль режиму «вільні руки») або HSP (Headset Profile — профіль гарнітури), через підключення BLUETOOTH.

 • Якщо мобільний телефон BLUETOOTH підтримує і HFP, і HSP, установіть HFP.
 • Залежно від мобільного телефону BLUETOOTH дії можуть відрізнятися. Див. інструкцію з експлуатації, що постачається з мобільним телефоном.

Про тон дзвінка

У разі надходження вхідного виклику з динаміка лунатиме тон дзвінка.

Залежно від мобільного телефону BLUETOOTH доступні різні тони дзвінка.

 • Тон дзвінка, встановлений на динаміку
 • Тон дзвінка, встановлений на мобільному телефоні BLUETOOTH
 • Тон дзвінка, встановлений на мобільному телефоні BLUETOOTH лише для підключення BLUETOOTH
 1. Підключіть динамік до мобільного телефону BLUETOOTH.

  Індикатор (BLUETOOTH) засвітиться білим після встановлення підключення BLUETOOTH.

 2. Натисніть кнопку (виклик), щоб прийняти виклик.

  Говоріть у мікрофон динаміка.

  У разі надходження вхідного виклику відтворення призупиняється, а з динаміка лунає тон дзвінка.

  Якщо тон дзвінка не лунає з динаміка
  • Можливо, динамік не підключено до мобільного телефону BLUETOOTH через HFP або HSP. Перевірте стан підключення на мобільному телефоні BLUETOOTH.
  • Переключіть пристрій для викликів на динамік, натиснувши та утримуючи кнопку (виклик) протягом приблизно 2 секунд.
 3. Для налаштування гучності торкайтеся кнопок VOL (гучність) –/+.

  Після дотику до кнопок VOL (гучність) –/+ індикатор (живлення) блимає один раз зеленим.

  Після дотику до кнопок VOL (гучність) –/+ на найнижчому та найвищому рівні, індикатор (живлення) блимає тричі зеленим.

 4. Щоб завершити виклик, натисніть кнопку (виклик).

  Якщо ви слухали музику, коли надійшов виклик, після його завершення відтворення буде відновлено.

Підказка

 • Деякі мобільні телефони BLUETOOTH під час прийому виклику мають пріоритет використання гарнітури. У разі підключення HFP або HSP розмовляйте через динамік, натиснувши та утримуючи кнопку (виклик) протягом приблизно 2 секунд, або за допомогою мобільного телефону BLUETOOTH.
 • Якщо ви налаштовуєте гучність на динаміку, коли не розмовляєте, налаштовується гучність відтворення.
 • Якщо абонент ледь чує ваш голос або не чує його взагалі, говоріть безпосередньо в мікрофон динаміка.
 • Під час виклику для налаштування гучності торкайтеся кнопок VOL (гучність) –/+ на динаміку. У динаміку гучність відтворення музики та здійснення виклику встановлюється окремо.

Примітка

 • Під час виклику звук відтворюється лише з лівого динаміка. 
 • Залежно від мобільного телефону BLUETOOTH відтворювання може не призупинятися у разі надходження вхідного виклику.
 • Користуйтеся мобільним телефоном BLUETOOTH на відстані мінімум 50 см від динаміка. Якщо динамік і мобільний телефон BLUETOOTH занадто близько один до одного, може виникати шум.