Audio system til personlig lydSRS-X77

Tilslutningsmetode 4: Oprette forbindelse til et kabeltilsluttet netværk

Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan højttaleren sluttes til en trådløs router med et almindeligt tilgængeligt LAN-kabel, og hvordan du derefter slutter routeren til en computer.

Indstillingen DHCP er som regel indstillet til ON, når du slutter computeren til et netværk.

Gør følgende før start.

 • Indstil indstillingen DHCP på computeren til ON.
 • Indstil kontakten NETWORK OFF/ON på bagsiden til ON.
 1. Kontrollér, om computeren og den trådløse router er tændt.
 2. Slut den trådløse router til LAN-porten med et almindeligt tilgængeligt LAN-kabel.
 3. Slut den trådløse router til computeren med et almindeligt tilgængeligt LAN-kabel, eller opret trådløs forbindelse.

 4. Tænd højttaleren.

  Indikatoren (tændt/standby) lyser grønt, og derefter blinker indikatoren LINK pink. Vent i ca. et minut, indtil indikatoren LINK lyser pink.

  Når forbindelsen er oprettet, skifter indikatoren LINK fra at blinke til at lyse pink konstant.

  Tip!

  • Når du første gang slutter højttaleren til en computer, tager det omkring fire eller fem minutter, før indikatoren LINK stopper med at blinke og lyser pink.

Bemærk!

 • Første gang du opretter forbindelse mellem højttaleren og et netværk efter købet, eller efter at du har initialiseret højttaleren, aktiveres standby for BLUETOOTH/netværk automatisk.