Audio system til personlig lydSRS-X77

Tilslutning til en bærbar lydenhed osv.

Sørg for at slukke for enhedens strøm, før du udfører tilslutninger.

  1. Slut en enhed til AUDIO IN-stikket med et almindeligt tilgængeligt lydkabel.