Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X99

Kaiuttimen alustaminen

Kun kaiuttimeen on kytketty virta, napauta ja pidä VOL (äänenvoimakkuus) – -painiketta ja (virta/valmiustila) -painiketta painettuina samanaikaisesti yli 5 sekunnin ajan.

Kun kaiutin vastaanottaa signaalin, (virta/valmiustila) -painike vilkkuu nopeasti vihreänä noin kahden sekunnin ajan.

Kaiutin alustetaan ja se siirtyy valmiustilaan. Kaiuttimen kaikki asetukset palautetaan tehtaan oletusasetuksiksi. Kaikki laiteparitiedot ja verkkoasetukset poistetaan.

Huomautus

  • Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty yhdistämään iPhone/iPad/iPod-laitetta tai tietokonetta. Poista tässä tapauksessa kaiuttimen laiteparitiedot iPhone/iPad/iPod-laitteesta tai tietokoneesta ja muodosta laiteparit uudelleen.