Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X99

Tukematon USB-laite on liitetty

Jos kytket yhteensopimattoman USB-laitteen, voi esiintyä seuraavia ongelmia. Tarkista URL-osoite kohdassa ”Yhteensopivat USB-laitteet” ja käytä tuettua USBlaitetta.

  • USB-laitetta ei tunnisteta.
  • Kaiutin ei näytä tiedostojen tai kansioiden nimiä.
  • Toisto ei ole mahdollista.
  • Ääni hyppii.
  • Äänessä on häiriöitä.
  • Ääni säröytyy.