Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X99

Wi-Fi-signaalin voimakkuuden tarkistaminen (vastaanottoherkkyys)

Kaiuttimen ilmaisin näyttää signaalin voimakkuuden (vastaanottoherkkyyden) vilkuttamatta, kun kaiutin on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.

  1. Kun kaiutin on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon, (LINK-ilmaisin syttyy oranssina), napauta ja pidä NETWORK-painiketta painettuna, kunnes kuuluu piippauksia.

    Yläpaneelin toimintoilmaisimet (NETWORK, (BLUETOOTH), USB-A, USB-B, AUDIO IN) alkavat vilkkua. Vilkkuvien ilmaisimien lukumäärä näyttää signaalin voimakkuuden. Vilkkuminen lakkaa, kun napautetaan jotain painiketta.

    Kun mikään ilmaisin ei vilku, signaalin voimakkuus on heikoin. Kun 5 ilmaisinta vilkkuu, signaalin voimakkuus on suurin.

Voimakkaamman signaalin vastaanottaminen

Kokeile seuraavaa:

  • Muuta WLAN-antennin suuntaa.
  • Katkaise virta muista langattomista laitteista.