Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X99

Ei muodosta laiteparia kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille

  • Siirrä kaiutin ja BLUETOOTH-laite enintään 1 metrin päähän toisistaan.
  • Jos (BLUETOOTH) -ilmaisin ei vilku nopeasti valkoisena, napauta ja pidä (BLUETOOTH) (PAIRING) -painiketta painettuna, kunnes kaiutin piippaa ja (BLUETOOTH) -ilmaisin alkaa vilkkua nopeasti valkoisena.
  • Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty yhdistämään iPhone/iPad/iPod-laitetta tai tietokonetta. Poista tässä tapauksessa laiteparitiedot iPhone/iPad/iPod-laitteesta tai tietokoneesta ja muodosta laiteparit uudelleen.
  • Jos nollaat iPhone/iPad/iPod -laitteesi tai tietokoneen verkkoasetukset, kaiutin ei ehkä pysty yhdistämään siihen. Muodosta laitepari uudelleen.