Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X99

Ei muodosta verkkoyhteyttä Wi-Fi-yhteyden kautta

 • Varmista, että langattomaan reitittimeen/tukiasemaan on kytketty virta.
 • Kun kaiutin on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon, siirrä langaton reititin/tukiasema ja kaiutin lähemmäksi toisiaan ja tee asetukset uudelleen.
 • Jos LAN-kaapeli (lisävaruste) on liitetty kaiuttimeen, se muodostaa kiinteän verkkoyhteyden automaattisesti. Jos haluat käyttää Wi-Fi-verkkoa, älä liitä LAN-kaapelia (lisävaruste) kaiuttimeen.
 • Tarkista langattoman reitittimen/tukiaseman asetukset. Varmista, että langattoman reitittimen SSID-häivetila on pois käytöstä. Lisätietoja langattoman reitittimen asetuksista on annettu sen käyttöohjeissa.
 • Siirrä kaiutin ja langaton reititin lähemmäksi toisiaan. Mikroaaltouuni, BLUETOOTH-laitteet, digitaaliset langattomat laitteet ja muut 2,4 GHz:n taajuuskaistaa käyttävät laitteet voivat katkaista Wi-Fi-yhteyden. Siirrä soitin kauemmas tällaisista laitteista tai sammuta ne.
 • Tämä kaiutin ei tue standardia IEEE 802.11ac. Käytä Wi-Fi-yhteydelle 2,4 GHz:n (IEEE 802.11 b/g/n) tai 5 GHz:n (IEEE 802.11 a/n) taajuuskaistaa.
 • Kotiverkkoja on useampi kuin yksi. Tietokone ja älypuhelin on yhdistetty eri verkkoon kuin kaiutin.
 • Tarkista, että Wi-Fi-antenni on asetettu.
 • Jos asetukset ovat oikein, kokeile seuraavaa.
  • Katkaise virta langattomasta reitittimestä/tukiasemasta, odota hetki ja kytke virta takaisin päälle.
  • Katkaise virta kaiuttimesta, odota hetki ja kytke virta takaisin päälle.