Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X99

Tavaramerkit

 • Windows, Windows-logo ja Windows Media ovat joko Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
 • Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporationin immateriaalioikeudet. Tällaisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsoft-tytäryhtiön suostumusta.
 • Apple, Apple-logo, AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch, iTunes, Mac ja OS X ovat Apple Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. iPad Air ja iPad mini ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc.:n palvelumerkki.

  ”Made for iPod”, ”Made for iPhone” ja ”Made for iPad” tarkoittavat, että elektroninen lisälaite on suunniteltu erityisesti iPod-, iPhone- tai iPad-laitteeseen yhdistettäväksi ja että valmistaja takaa sen täyttävän Applen suoritustasovaatimukset. Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta eikä turvallisuusstandardien tai muiden säädösten yhdenmukaisuudesta. Huomaa, että tämän lisälaitteen käyttäminen iPod-, iPhone- tai iPad-laitteen kanssa voi vaikuttaa langattomaan suoritustehoon.

 • on Wi-Fi Alliancen merkki.
 • Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® ja Wi-Fi Alliance® ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä merkkejä.
 • Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ ja Wi-Fi Protected Setup™ ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä merkkejä.
 • DLNA™, DLNA Logo ja DLNA CERTIFIED™ ovat Digital Living Network Alliancen tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai sertifiointimerkkejä.
 • ”S-Master” on Sony Corporationin tavaramerkki.
 • ClearAudio+ ja ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
 • ”DSEE” ja ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
 • Fraunhofer IIS ja Thomson ovat lisensoineet MPEG Layer-3-äänenkoodaustekniikan ja -patentit.
 • BLUETOOTH®-sanamerkin ja logot omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja Sony Corporation käyttää niitä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.
 • N-Mark on NFC Forum, Inc.:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
 • Google Play ja Android ovat Google Inc.:n tavaramerkkejä.
 • Google Cast™ ja Google Cast Badge ovat Google Incin tavaramerkkejä.
 • ”Xperia” ja ”Xperia Tablet” ovat Sony Mobile Communications AB:n tavaramerkkejä.
 • WALKMAN ja WALKMAN-logo ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
 • LDAC ja LDAC-logo ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
 • AOSS on BUFFALO INCin tavaramerkki.
 • Tämä tuote sisältää Spotify-ohjelmiston, joka on seuraavien 3. osapuolen lisenssien alainen:

  https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/

 • Spotify ja Spotify-logot ovat Spotify-konsernin tavaramerkkejä.

Tässä käyttöoppaassa mainitut järjestelmä- ja tuotenimet ovat yleensä valmistajan tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. ™- ja ®-merkkejä ei käytetä tässä käyttöoppaassa.