Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X99

Ohjelmistoa koskevia huomautuksia

Lisenssiä koskevia huomautuksia

Tämä kaiutin sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää sen tekijäoikeuksien omistajan kanssa solmitulla lisenssisopimuksella. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijäoikeuksien omistajan vaatimuksesta.

Olkaa hyvä ja lukekaa kohdassa Tärkeitä tietoja ohjelmistosta kuvattu lisenssin sisältö.

Huomautus sovelletusta GNUGPL/LGPL-ohjelmistosta

Tämä kaiuttimen sisältää ohjelmiston, jota koskee seuraava GNU Yleinen lisenssi (jatkossa ”GPL”) tai GNU Vähemmän yleinen lisenssi (jatkossa ”LGPL”). Niiden mukaan käyttäjällä on oikeus hankkia, muokata ja jakaa mainitun ohjelmiston lähdekoodia oheisen GPL- tai LGPL-lisenssin mukaisesti. Edellä mainitun ohjelmiston lähdekoodi on saatavana Internetissä.

Lataa siirtymällä seuraavaan URL-osoitteeseen ja valitsemalla sitten mallinimi ”SRS-X99”.

URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/

Huomaa, että Sony ei pysty vastaamaan mihinkään lähdekoodin sisältöä koskeviin tiedusteluihin.

Päivitystä koskevia huomautuksia

Jos käytät kaiutinta sen ollessa yhdistettynä Internetiin kiinteän tai Wi-Fi-verkon kautta, kaiutin pystyy päivittämään uusimman ohjelmiston automaattisesti.

Ohjelmistopäivitys lisää uudet ominaisuudet, mikä tekee laitteen käytöstä mukavampaa ja vakaampaa.

Jos et halua päivittää ohjelmistoa automaattisesti, voit poistaa tämän toiminnon käytöstä käyttämällä älypuhelimeen/iPhoneen asennettua SongPal-sovellusta.

Ohjelmisto voidaan kuitenkin päivittää automaattisesti käytön vakauttamiseksi jne., vaikka tätä toiminto poistettaisiinkin käytöstä. Lisäksi ohjelmisto voidaan silti päivittää manuaalisesti, vaikka tämä toiminto poistetaan käytöstä.

Lisätietoja asetuksesta ja käytöstä on annettu kohdassa Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen. Kaiutin ei ehkä ole toiminnassa päivityksen aikana.

Kolmansien osapuolten tarjoamia palveluja koskeva vastuuvapauslauseke

Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut voivat muuttua, keskeytyä tai päättyä ilman ennakkoilmoitusta. Sony ei ota mitään vastuuta tämänkaltaisissa tilanteissa.