Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X99

Päivitysmenetelmä 3: Manuaalinen päivitys USB-muistitikulla

Ohjelmisto voidaan päivittää USB-muistitikulla, kun kaiutin ei ole yhdistetty Internetiin. Noudata alla olevia vaiheita.

 1. Pysäytä mahdollisesti toistettava musiikki.
 2. Lataa päivitystiedosto alla olevalta verkkosivustolta ja tallenna se sitten USB-muistitikulle.

  Euroopassa olevat asiakkaat:

  http://www.sony.eu/support

  Yhdysvalloissa olevat asiakkaat:

  http://esupport.sony.com/US

  Kanadassa olevat asiakkaat:

  http://esupport.sony.com/CA/

  Muissa maissa tai muilla alueilla olevat asiakkaat:

  http://www.sony-asia.com/section/support

 3. Napauta ja pidä sekä AUDIO IN -painiketta että VOL (äänenvoimakkuus) – -painiketta painettuna, kunnes kuuluu piippauksia.

  UPDATE-painike syttyy.

  Vaikka UPDATE-painike jo palaa, suorita edellä oleva toimenpide, kunnes piippaukset varmasti kuuluvat. (UPDATE-painike saattaa syttyä, jos kaiutin on yhdistetty Internetiin. UPDATE-painike palaa tässä tapauksessa koko ajan eikä muutu.)

 4. Kun UPDATE-painike syttyy, liitä vaiheessa 2 valmisteltu USB-muistitikku kaiuttimen takana olevaan USB A -liitäntään (A).

  Kun päivitys käynnistyy, UPDATE-painike vilkkuu oranssina. Kaiutinta ei voida käyttää päivityksen aikana.

  UPDATE-painike sammuu ja kaiutin vaihtaa valmiustilaan tai BLUETOOTH/verkon valmiustilaan automaattisesti, kun päivitys on valmis.

  Kun kytket kaiuttimeen virran ensimmäisen kerran päivityksen jälkeen, UPDATE-painike vilkkuu kolme kertaa.

Vihje

 • UPDATE-painikkeen välkähdysten määrä muuttuu päivityksen etenemisen mukaan. UPDATE-painike vilkkuu ensin neljä kertaa, vähenee sitten yhdellä välkähdyksellä ja sammuu kokonaan, kun päivitys on valmis. Älä katkaise virtaa kaiuttimesta päivityksen aikana.

Huomautus

 • Kun päivitys suoritetaan USB-muistitikulla, päivitystä ei voi pysäyttää. Jos USB-muistitikku poistetaan tai kaiutin irrotetaan pistorasiasta päivityksen aikana, kaiuttimeen tulee toimintahäiriö.
 • Päivitys kestää yleensä 3 - 10 minuuttia.