Smart sportsudstyrSSE-BTR1

Bemærkninger om software

  • Loven om ophavsret forbyder hel eller delvis gengivelse af softwaren eller den medfølgende vejledning eller udlejning af softwaren, hvis dette sker uden opretshaverens tilladelse.
  • Sony kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for økonomiske tab eller tabt fortjeneste, herunder krav fra tredjeparter, der opstår som følge af brug af den medfølgende software.
  • Den medfølgende software kan ikke bruges med andet udstyr end det, den er beregnet til.
  • Bemærk, at softwarens specifikationer kan ændres uden varsel som følge af vores fortsatte bestræbelser på at forbedre kvaliteten.
  • Betjening af enheden med anden software end den medfølgende dækkes ikke af garantien.
  • Hvis du formatterer hovedenhedens hukommelse, slettes alle musiknumre osv., der er overført til enheden – dette gælder også eksempeldata, der er forudinstalleret ved levering og al den medfølgende software. Kontroller de data, der er gemt i hukommelsen, og eksporter alle vigtige data til din computer inden formatering.