Smart sportsudstyrSSE-BTR1

Bemærkninger om håndtering

Oplade

 • Opladningstiden varierer, afhængigt af batteriets brugsforhold.
 • Hvis batteriets brugstid reduceres til omkring halvdelen af den normale brugstid, selvom det er opladet korrekt, er det muligvis slidt. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler.

Håndtere enheden

 • Pas på, at du ikke taber enheden, du må ikke anbringe tunge ting oven på den eller udsætte den for kraftige stød eller tryk. Den kan knække.
 • Du må ikke efterlade enheden følgende steder.
  • I direkte sol, i nærheden af et varmeapparat eller andre steder, hvor det kan blive meget varmt.
   Enheden kan blive misfarvet, deformeres eller gå i stykker.

  • På instrumentbrættet eller i solen i en varm bil med lukkede vinduer (særligt om sommeren).

  • På steder med meget støv.
  • På ujævne eller ustabile steder.
  • På steder med kraftige vibrationer.
  • På steder med høj luftfugtighed, f.eks. på et badeværelse eller i en sauna.
  • I nærheden af magneter, højttalerkabinetter, tv eller andre magnetisk opladede genstande.
 • Når der er støj på lyden fra radioen eller tv'et, skal du slukke enheden og fjerne den fra radioen eller tv'et.
 • Du må ikke falde i søvn med høretelefonerne.
 • Hvis du oplever hudreaktioner, mens du bruger din Smart B-Trainer (hovedenheden), skal du stoppe brugen med det samme og kontakte en læge eller den nærmeste Sony-forhandler.
 • Følg instruktionerne nedenfor for at undgå, at enheden slår sig eller går i stykker, når du bruger den.
  • Du må ikke sidde på enheden, når du har den i baglommen.

 • Hvis der kommer sololie eller solcreme på enheden, skal det vaskes af med lunkent vand. Ellers kan det medføre misfarvning eller skader (f.eks. revner).
 • Ørepuderne, justeringshætterne til pulsmåleren og justeringsbåndet kan slides efter længere tids brug og opbevaring.

Opbevare enheden

Enheden indeholder et indbygget, genopladeligt litium-ion-batteri. Følg instruktionerne for opbevaring, hvis du ikke skal bruge enheden i en længere periode.

 • Batteriet forringes og batterikapaciteten reduceres, hvis et opladet batteri efterlades ubrugt i en længere periode. Forringelsen øges, når batteriet opbevares, mens det er helt opladet, og forringelsen går hurtigere, når det er varmt, f.eks. hvis enheden efterlades i en bil, mens den er tilsluttet strøm. Enheden skal opbevares ved en temperatur på under 35 °C. Det anbefales, at batteriet lades op eller aflades til ca. 50 % af den samlede kapacitet, før det lægges til opbevaring.
 • Batteriet forringes, når det efterlades i afladt tilstand. Lad batteriet op til ca. 50 % af den samlede kapacitet mindst én gang hver sjette til tolvte måned for at undgå forringelse.

Brug

 • Du må ikke bruge høretelefonerne, mens du kører bil, motorcykel, cykel eller andet køretøj.

  Ud over, at enheden ikke må bruges under kørsel, må du heller ikke bruge den ved en jernbaneoverskæring eller på en togperron, på veje med trafik, på en byggeplads eller andre steder, hvor det er vigtigt at være opmærksom på lydene i omgivelserne.

 • Du må ikke bruge enheden om bord på fly under start eller landing, hvis dette frarådes af personalet.
 • Du må ikke bruge enheden på steder med mange mennesker, hvor det er nødvendigt at tage hensyn.
 • Ørepuderne på høretelefonerne, der sættes i øret, slutter også tæt i ørerne. Du skal derfor være opmærksom på, at din hørelse eller trommehinder kan beskadiges ved kraftigt tryk på ørepuderne, eller hvis ørepuderne fjernes pludseligt fra ørerne. Efter brug skal ørepuderne vrikkes op og ned og fjernes langsomt.
 • Der kan dannes kondens oven på eller inde i enheden, hvis den flyttes fra et koldt til et varmt sted, f.eks. hvis den tages med ind i et opvarmet rum en vintermorgen. Kondensdannelse sker, når fugt i luften sætter sig på genstande, f.eks. metalplader, og danner vanddråber. Hvis der dannes kondens, skal du slukke enheden og lade den ligge, indtil kondensen er fordampet. Hvis du bruger enheden, mens der er kondens i og på den, kan der opstå fejl.

Bemærkning om statisk elektricitet

Når luften er tør, kan du opleve en prikken i øret, men dette er ikke en fejl ved enheden. Det skyldes statisk elektricitet, der har hobet sig op i din krop. Effekten kan reduceres ved at bruge tøj, der er lavet af naturfibre, som ikke genererer så meget statisk elektricitet.

Brug af indhold på din Smart B-Trainer

 • Det, som du optager, er til eget brug og i henhold til loven om ophavsret, må det ikke bruges uden tilladelse fra indehaveren af ophavsretten.
 • Vi beklager, hvis du mister data eller ikke kan optage eller downloade indhold på grund af en fejl på hovedenheden eller i computeren, eller hvis musikdataene beskadiges eller slettes.