Smart sportsudstyrSSE-BTR1

Opdatere enheden

Du kan føje nye funktioner til din Smart B-Trainer (hovedenheden) ved at installere den seneste systemsoftware. Kontroller kundens supportside (internationalt websted) for at få oplysninger om den seneste software til enheden og oplysninger om opgradering.

  1. Download opdateringsprogrammet til computeren fra det internationale websted med support til Smart B-Trainer.
  2. Slut enheden til computeren, og start opdateringsprogrammet.
  3. Følg vejledningen på skærmen for at opdatere systemsoftwaren på enheden.

Tip!

  • Du kan kontrollere systemsoftwareversionen for din enhed ved at slutte den til computeren. Kontroller filen "information.txt" i mappen "B-TRAINER" på din computer. Den indeholder følgende oplysninger.

    01: Modelnavn

    02: Hukommelseskapacitet

    03: Systemsoftwareversion