Smart sportsudstyrSSE-BTR1

Bemærkninger om tilslutning af enheden til en computer

  • Enheden kan ikke betjenes, når den er sluttet til en computer.
  • Du må ikke afbryde enheden fra computeren under en igangværende overførsel af data. Hvis du gør dette, kan du miste de data, der overføres, og data på enheden.
  • Du må ikke tænde eller genstarte computeren, aktivere den fra slumring eller lukke den ned, når enheden stadig er sluttet til computeren. Dette kan medføre fejl på enheden. Afbryd enheden fra computeren, før du udfører sådanne handlinger.