Smart sportsudstyrSSE-BTR1

Der kan ikke overføres musiknumre fra computeren til enheden

  • Kontroller, at USB-tilslutningen til computeren er oprettet korrekt.
  • Du kan muligvis ikke overføre indhold via en USB-hub. Slut enheden direkte til computerens USB-port.
  • Versionen af Media Go, der er installeret på computeren, kan være ældre end den version, der fulgte med Media Go. Installer den medfølgende Media Go eller den seneste version via internettet.
  • Der er ikke tilstrækkelig med ledig plads på enheden, eller antallet af filer har overskredet det maksimale antal filer, der kan overføres. Slet unødvendige data for at frigøre plads. Du kan finde flere oplysninger om, hvor mange musikfiler, der kan optages, i afsnittet "Maksimalt antal musiknumre, der kan optages".
  • Musiknumre med en begrænset afspilningsperiode eller et begrænset antal afspilninger kan muligvis ikke overføres som følge af restriktioner, der er angivet af indehaveren af ophavsretten. Du kan få flere oplysninger om indstillingerne for hver lydfil hos distributøren.
  • Noget af indholdet på din enhed kan være blevet beskadiget. Kopier nødvendige data til computeren, og formater derefter enhedens hukommelse.
  • Hvis softwaren ikke er kompatibel med din enhed, skal du installere kompatibel software og bruge denne til at overføre indhold.
  • Du forsøger muligvis at overføre beskadiget indhold. Slet indhold, der ikke kan overføres fra computeren, og importer indholdet til computeren igen. Når du overfører indhold, skal du kontrollere, at der ikke køres igangværende opgaver på computeren, før overførslen er fuldført. Dette kan beskadige indholdet.
  • Overførte musiknumre er i et ikke-understøttet format. Se afsnittet "Understøttede formater".
  • Overførslen kan være blevet suspenderet for at beskytte lydoplysninger for musikken mod støj, der er genereret af statisk elektricitet i computeren. I dette tilfælde skal du afbryde enheden fra computeren, og derefter tilslutte den igen.