Smart sportsudstyrSSE-BTR1

Overføre musiknumre fra iTunes med Media Go

Du kan bruge Media Go til at overføre musiknumre, der administreres i iTunes, til enheden.

  1. Slut enheden til computeren via USB, og åbn Media Go.
  2. Åbn iTunes.
  3. Vælg de musiknumre eller mapper, der skal overføres fra iTunes (), og træk og slip dem til Smart B-Trainer SSE-BTR1 () i Media Go.

    Media Go genkender datatypen ud fra arkivtypenavnet og sender den til den relevante mappen på enheden.

Bemærk!

  • Et musiknummer kan muligvis ikke overføres til enheden, hvis det er beskyttet af ophavsret.