Smart sportsudstyrSSE-BTR1

Enheden virker ikke korrekt

  • Enheden virker muligvis ikke korrekt, hvis den tilsluttede USB-enhed (f.eks. computeren) tændes eller slukkes, mens enheden er tilsluttet. I dette tilfælde skal du afbryde USB-forbindelsen, og derefter nulstille enheden.