Smart sportsudstyrSSE-BTR1

Ændre intensiteten af din træningsplan

Når du træner til musik, der er knyttet til din puls, kan du ændre øvelsens intensitet. Når du øger intensiteten, afspilles der et musiknummer, der har et højere tempo.

Illustrationerne viser enheden, når du har den på, dvs. med højre høretelefon i højre side og venstre højretelefon i venstre side. Når du ikke har høretelefonerne på, kan der være byttet om på højre og venstre.

  1. Tryk på knappen ( eller ) på venstre side () af høretelefonerne, og hold den nede i ca. 2 sekunder.

    Tryk på knappen , når du vil øge intensiteten, og tryk på knappen , når du vil nedsætte den.

    Der høres et bip, når du når den øvre (eller nedre) grænse for den angivne øvelsesintensitet.

Bemærk!

  • Når du træner til musik, der er knyttet til din puls, afspilles musik, der er sorteret ud fra øvelsens intensitet. Hvis der ikke findes musik til den intensitet, der skal angives, kan du ikke ændre intensiteten.