Smart sportsudstyrSSE-BTR1

Importere musik fra cd'er til Media Go

Media Go gør det muligt at importere indhold fra din Windows-computer. I dette afsnit beskrives, hvordan du importerer musik fra cd'er. Slut computeren til internettet for at hente cd-oplysninger automatisk (navn på musiknummer, kunstner osv.).

 1. Åbn Media Go på computeren, og læg en lyd-cd i cd-drevet.

  Media Go registrerer cd'en, og der vises et vindue med cd-oplysninger. Når Media Go henter cd-oplysninger (cd-titel, navn på musiknummer, kunstner osv.), vises de i dette vindue.

 2. Klik på "Importer cd" ().

  Vent, indtil alle musiknumrene er blevet importeret.

Tip!

 • Du kan finde flere oplysninger på det internationale websted for Smart B-Trainer.
 • Du kan finde oplysninger om brug af Media Go i hjælpen i Media Go.
 • Media Go henter cd-oplysninger fra en database på internettet. Hvis der mangler oplysninger om din cd i databasen, kan du tilføje dem manuelt, når cd'en er importeret. Du kan finde flere oplysninger om at tilføje eller redigere cd-oplysninger i hjælpen til Media Go.

Bemærk!

 • Importeret indhold må kun bruges til privat brug. Brug af indhold til andre formål kræver tilladelse fra ejerne af ophavsretten.
 • Kommercielle dvd'er og Blu-ray-diske kan ikke importeres til Media Go.