Smart sportsudstyrSSE-BTR1

Overføre musik med Content Transfer for Mac

Brug Content Transfer for Mac til at overføre musiknumre, der administreres på din Mac-computer eller i iTunes, til enheden.

  1. Slut enheden til Mac-computeren via USB, og åbn Content Transfer for Mac.
  2. Åbn de musiknumre eller mapper, der skal overføres, i Finder eller iTunes.
  3. Træk og slip de musiknumre eller mapper, der skal overføres, til Content Transfer for Mac.

    Musiknumrene og mapperne overføres til enheden.

Bemærk!

  • Et musiknummer kan muligvis ikke overføres til enheden, hvis det er beskyttet af ophavsret.