Smart sportsudstyrSSE-BTR1

Mappehierarki, der genkendes af enheden

Enheden kan genkende følgende mappehierarki. Overfør indholdet korrekt.
Vilkårlig afspilning: Afspiller frem til "Level 7" på følgende illustration.
Normal afspilning: Afspiller frem til "Level 8" på følgende illustration.
(Eksempel) Når der afspilles i vilkårlig rækkefølge, afspilles der ikke musiknumre i "Level 8".

Bemærk!

  • Du må ikke omdøbe mappen "MUSIC". Hvis du gør dette, kan der ikke afspilles indhold.
  • Et musiknummer kan muligvis ikke afspilles på enheden, hvis det er beskyttet af ophavsret.