Smart sportsudstyrSSE-BTR1

Lyden afbrydes eller falder ud

  • Lyden kan blive afbrudt eller falde ud, afhængigt af det miljø, som enheden bruges i, eller afhængigt af enhedens indstillinger. Når du afspiller musik på din smartphone via Bluetooth, skal du indstille afspilningskvaliteten til at prioritere forbindelsen. Se "Bemærkninger om Bluetooth-funktionen".