In

Sử dụng điều khiển từ xa

Bạn có thể thao tác với nhiều tính năng của TV bằng cách sử dụng nút / / / .

Để biết mô tả về các nút của điều khiển từ xa, hãy tham khảo Hướng dẫn Tham khảo.

  1. Sử dụng nút , , để “hướng tiêu điểm” vào mục mong muốn.
  2. Bấm vào giữa của nút để chọn mục đang có tiêu điểm.

Để quay về màn hình trước

Bấm nút BACK.

Sử dụng Tìm kiếm bằng giọng nói (chỉ dành cho các kiểu TV hỗ trợ Tìm kiếm bằng giọng nói)

Đối với các kiểu TV hỗ trợ Tìm kiếm bằng giọng nói thì điều khiển từ xa có micrô tích hợp. Bạn có thể tìm kiếm nội dung trên Internet bằng cách nói vào micrô.

  1. Bấm nút .
    Đèn LED trên điều khiển từ xa sẽ sáng lên.
  2. Hãy nói vào micrô được tích hợp.
    Mẫu giọng nói có thể được hiển thị, tùy thuộc vào kiểu TV của bạn.

Khi giọng nói của bạn không được nhận ra

Khi giọng nói của bạn không được nhận ra, hãy chắc chắn kích hoạt nút trên điều khiển từ xa bằng nút , hoặc đăng ký điều khiển từ xa bằng nút với TV của bạn.
Để xác nhận những cài đặt này, hãy bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Cài đặt Điều khiển từ xa trên bảng cảm ứng]/[Điều khiển từ xa bằng giọng nói].
Cài đặt được hiển thị sẽ khác, tùy thuộc vào kiểu TV của bạn.

Lưu ý

  • Cần có kết nối Internet để sử dụng Tìm kiếm bằng giọng nói.
  • Loại điều khiển từ xa được cung cấp kèm theo TV và tính khả dụng của một bộ điều khiển từ xa có micrô tích hợp sẽ khác nhau, tùy thuộc vào kiểu TV/vùng/quốc gia của bạn. Một điều khiển từ xa tùy chọn có sẵn tại một số kiểu TV/khu vực/quốc gia.