In

Kết nối IR Blaster (chỉ dành cho các kiểu TV tương thích với IR Blaster)

Các kiểu TV tương thích với IR Blaster có [Cài đặt IR Blaster] trong [Cài đặt] — [Ngõ vào bên ngoài].

IR Blaster cho phép bạn điều khiển đầu thu số mặt đất hoặc Thiết bị thu AV được kết nối với TV, bằng điều khiển từ xa của TV.

(Các kiểu TV tương thích với IR Blaster có thể không khả dụng, tùy vào kiểu Tv/quốc gia của bạn.)

Dành cho IR Blaster kiểu USB*

 1. Đầu thu số mặt đất hoặc Thiết bị thu AV
 2. Cáp IR Blaster

Dành cho IR Blaster kiểu phích cắm*

 1. Đầu thu số mặt đất hoặc Thiết bị thu AV
 2. Cáp IR Blaster
 3. Giắc (lỗ cắm) IR Blaster

* Hình dạng của IR Blaster đi kèm có thể sẽ khác, tùy thuộc vào kiểu TV của bạn.

Để cài đặt IR Blaster

 1. Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Ngõ vào bên ngoài] — [Cài đặt IR Blaster].
 2. Chọn thiết bị mong muốn trong danh sách sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Mẹo

 • IR Blaster có thể điều khiển thiết bị thu AV. Để cài đặt thiết bị thu AV, hãy bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Ngõ vào bên ngoài] — [Cài đặt IR Blaster] — [Thiết lập điều khiển thiết bị thu AV].
 • Nếu thiết bị thu AV là thiết bị tương thích BRAVIA Sync thì không cần IR Blaster.

Lưu ý

 • Một số thiết bị bên ngoài có thể không phản hồi một số nút trên “Menu thao tác”.
 • Nếu bạn bấm và giữ nút trên điều khiển từ xa, hoạt động có thể không được truyền đi. Thay vào đó, hãy bấm nút nhiều lần.
 • Đảm bảo rằng Bộ phát hồng ngoại được thiết lập đúng cách và thiết bị truyền IR nằm gần thiết bị thu IR của thiết bị bên ngoài.
 • Đảm bảo rằng TV của bạn hỗ trợ thiết bị bên ngoài.