[1]

Kom godt i gang

 • Brug af Hjælpevejledningen
 • Brug af fjernbetjeningen
 • Stemmesøgning
 • Sådan holdes tv'et opdateret
 • Introduktion af Android TV™
 • Grundlæggende betjening
 • Funktioner til brugerassistance
 • Supportwebsted
[2] Kom godt i gang

Brug af Hjælpevejledningen

Denne Hjælpevejledning forklarer, hvordan du bruger dette tv. Du kan også se Installationsvejledning vedrørende beskrivelser af tv-installation og Referencevejledning vedrørende delbeskrivelser, specifikationer og vægmontering for dette tv.

I denne Hjælpevejledning finder du de ønskede oplysninger i rækkefølge, eller du kan søge direkte efter dem. For at søge, skal du vælge the search icon øverst på skærmen.

Hjælpevejledningsversioner

Der findes to versioner af Hjælpevejledning til tv'et: den integrerede Hjælpevejledning og den online Hjælpevejledning. For at se den online Hjælpevejledning skal dit TV have forbindelse til internettet. Brug skifteknappen (A) øverst på skærmen for at skifte mellem den integrerede og den online version. Du kan se den aktuelt viste Hjælpevejledning vha. titlen øverst på skærmen.

Illustration of the location of switch button A
 1. Slut tv'et til internettet.
 2. Vælg (A) for at skifte hjælpevejledningsversion.

Bemærk

 • Det kan være nødvendigt at opdatere tv-softwaren for at bruge de seneste funktioner beskrevet i Hjælpevejledning. Se siden Softwareopdateringer for oplysninger om softwareopdateringer.
 • Navnene på indstillingerne i Hjælpevejledningen kan være forskellige fra dem, der vises på tv'et, afhængigt af lanceringsdatoen for tv'et eller af model/land/område.
 • Billeder og tegninger i din Hjælpevejledning kan afvige fra det, der vises i tv-udgaven.
 • Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Tip

 • Hvis du vil kontrollere, om dit tv er udstyret med en af de funktioner, der beskrives i din Hjælpevejledning, skal du kigge i den trykte vejledning eller i et Sony-produktkatalog.
 • Denne Hjælpevejledning er til brugere i alle områder/lande. Visse beskrivelser i denne Hjælpevejledning gælder dog ikke for alle områder/lande.
[3] Kom godt i gang

Brug af fjernbetjeningen

Du kan betjene mange af tv'ets funktioner vha. knapperne (op) / (ned) / (venstre) / (højre) og (Enter).

Fjernbetjeningens form og knapper varierer afhængigt af din model/land/område.

Den medfølgende fjernbetjening varierer afhængigt af din model. Se Referencevejledning for at få beskrivelser af fjernbetjeningens knapper.

 1. Brug knapperne (op), (ned), (venstre) og (højre) til at "fokusere" på det ønskede element.
  The up, down, left, and right arrow buttons are on the center of the remote control.
 2. Tryk midt på knappen (Enter) for at vælge det element, der er markeret.
  The Enter button is in the center of the up, down, left, and right arrow buttons.

Sådan skiftes til forrige skærm

Tryk på knappen BACK.

Tip

 • Se de relaterede emner herunder eller "Ofte stillede spørgsmål" på Sonys supportwebsted for at få andre oplysninger.
  Ofte stillede spørgsmål til fejlfinding
[4] Kom godt i gang

Stemmesøgning

Fjernbetjeninger, der understøtter stemmesøgning, har knappen (Mikrofon) og indbygget mikrofon. Du kan søge efter forskelligt indhold ved at tale i mikrofonen.

 1. Tryk på knappen (Mikrofon).
  LED'en på fjernbetjeningen lyser.
 2. Tal ind i mikrofonen.
  Der kan blive vist taleeksempler afhængigt af din model.

Hvis du ikke kan bruge stemmesøgning

Registrér den stemmestyrede fjernbetjening, der har knappen (Mikrofon), til tv'et igen ved at trykke på knappen HOME og vælge [Indstillinger] — [Fjernbetjeninger og tilbehør] — [Fjernbetjening].

Bemærk

 • Du skal have en internetforbindelse for at bruge stemmesøgning.
 • Typen af fjernbetjening, der følger med TV'et, og tilgængeligheden af en fjernbetjening med indbygget mikrofon varierer afhængigt af din model/dit område/dit land. En valgfri fjernbetjening er tilgængelig for nogle modeller/områder/lande.
[5] Kom godt i gang

Sådan holdes tv'et opdateret

Tv'et registrerer data som f.eks. programoversigter eller downloader software (når [Automatisk softwaredownload] er aktiveret), når det er i standbytilstand. For at holde dit tv opdateret anbefaler vi, at du slukker for tv'et på normal vis ved hjælp af tænd-/slukknappen på fjernbetjeningen eller tv'et.

[6] Kom godt i gang

Introduktion af Android TV™

 • Visning af billedet på en lille skærm
 • Installation af apps fra Google Play Butik
 • Flytning af apps til en USB-hukommelsesenhed
 • Visning af internetmedier
 • Visning af sikre apps og videostreamingtjenester (Sikkerhed og begrænsninger)
[7] Kom godt i gang | Introduktion af Android TV™

Visning af billedet på en lille skærm

Du kan vise det billede, du ser (tv-programmer eller indhold fra HDMI-tilsluttede enheder), som en lille skærm i hjørnet.

Placeringen af den lille skærm varierer afhængigt af dit tv.

Illustration of a small screen displayed on the TV screen

Visning af billedet som en lille skærm

 1. Tryk på knappen ACTION MENU, mens du ser et tv-program eller indhold fra en HDMI-enhed, og vælg derefter [Billede i billede].
  Det aktuelle billede vises som en lille skærm i hjørnet.

Bemærk

 • Den lille skærm vises over den senest benyttede app. Hvilken app, der vises, kan dog variere afhængigt af visse betingelser.
 • Handlinger som f.eks. at skifte kanal er deaktiverede, når du ser med en lille skærm.
 • Tv-programmer, eksterne indgange som f.eks. en HDMI-enhed, apps, der afspiller film, eller visse apps, der afspiller billeder eller musik, kan ikke vises samtidigt.
 • Placeringen af den lille skærm justeres automatisk. Du kan ikke indstille den manuelt.

Lukning af den lille skærm eller gendannelse af den til fuld skærm

 1. Tryk på knappen HOME for at få vist menuen Home.
  Der vises en meddelelse for den lille skærm øverst på skærmen.
  Illustration of a list of recently used apps and a small screen displayed on the TV screen
 2. Vælg [Åbn] i displaymeddelelsen på den lille skærm.
 3. Brug knapperne under den lille skærm til at lukke den lille skærm, eller vend tilbage til fuld skærm.
  Billedet nedenfor er en visuel repræsentation, der kan være forskellig fra den faktiske skærm.
  Illustration of a list of recently used apps and a small screen displayed on the TV screen
[8] Kom godt i gang | Introduktion af Android TV™

Installation af apps fra Google Play Butik

Du kan installere apps fra Google Play Butik til tv'et, nøjagtig som du gør med smartphones og tablets.

Bemærk

 • Du kan kun installere apps, der er kompatible med tv-apparater. De kan være forskellige fra apps til smartphones/tablets.
 • Du skal have en internetforbindelse og en Google-konto for at installere apps fra Google Play Butik.

Tip

 • Hvis du ikke har en Google-konto og ikke vil oprette en delt konto, skal du oprette en ny konto ved at gå ind på følgende hjemmeside.
  https://accounts.google.com/signup https://accounts.google.com/signup
  Ovenstående hjemmeside kan variere afhængigt af område/land. Den kan også blive ændret uden varsel. Se Google-webstedet for at få flere oplysninger.
 • Vi anbefaler, at du opretter en Google-konto på en computer eller en mobilenhed.
 1. Tryk på knappen HOME, vælg (ikonet Apps) i menuen Home, og vælg Google Play Butik på listen over apps.
  Hvis den medfølgende fjernbetjening har en knap APPS, kan du trykke på knappen APPS for at få vist listen med apps.
 2. Vælg en app, du vil installere.

Efter download installeres og tilføjes appen automatisk. Appens ikon vises på listen over installerede apps og giver dig mulighed for at starte den.

Om betalte apps

Der er betalte apps og gratis apps på Google Play Butik. Hvis du vil købe en betalt app, kræver det en forudbetalt Google Play-gavekortkode eller kreditkortoplysninger. Du kan købe et Google Play-gavekort hos forskellige forhandlere.

Sletning af en app

 1. Tryk på knappen HOME, vælg (ikonet Apps) i menuen Home, vælg Google Play Butik på listen over apps, og vælg Mine apps.
  Hvis den medfølgende fjernbetjening har en knap APPS, kan du trykke på knappen APPS for at få vist listen med apps.
 2. Vælg den app, der skal slettes, og afinstaller derefter appen.
[9] Kom godt i gang | Introduktion af Android TV™

Flytning af apps til en USB-hukommelsesenhed

Du kan flyttede downloadede apps til en USB-hukommelsesenhed for at øge den tilgængelige plads i TV'et.

Bemærk

 • Når du formaterer en USB-hukommelsesenhed slettes alle data, der er gemt på USB-hukommelsesenheden. Sikkerhedskopier vigtige data før formatering.
 • Når du udfører denne procedure, formateres USB-hukommelsesenheden, så den kun kan bruges sammen med TV'et. Du kan derfor muligvis ikke bruge USB-hukommelsesenheden sammen med en computer osv.
 • Nogle apps kan ikke flyttes til en USB-hukommelsesenhed.
 1. Slut en USB-hukommelsesenhed til TV'et.
 2. Tryk på knappen HOME, og vælg [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — [Lager] —den ønskede USB-hukommelsesenhed.
 3. Formater den som en intern lagringsenhed.
 4. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Apps], når formateringen er afsluttet.
 5. Vælg den app, du vil flytte til USB-hukommelsesenheden.
 6. Vælg USB-hukommelsesenheden fra det anvendte lager. Appen flyttes til USB-hukommelsesenheden.

Tip

 • Gentag trin 4 til 6 for at flytte flere apps til USB-hukommelsesenheden.

Sådan fjerner du USB-hukommelsesenheden

 1. Tryk på knappen HOME, vælg [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — [Lager] — den ønskede USB-hukommelsesenhed, og vælg derefter at fjerne den.

Bemærk

 • USB-hukommelsesenhed bruges kun til lagring af apps. Hvis du vil bruge USB-hukommelsesenheden til andre formål, skal du formatere den igen.
 • Hvis du sletter en app på USB-hukommelsesenheden, kan du ikke starte den fra TV'et.
 • Hvis du fjerner en USB-hukommelsesenhed fra TV'et kan du ikke bruge de apps, der blev flyttet til USB-hukommelsesenheden.
 • Du kan ikke angive en USB-hukommelsesenhed som installationssted for en app. Du skal først installere appen på TV'et normalt og derefter flytte den til USB-hukommelsesenheden.
[10] Kom godt i gang | Introduktion af Android TV™

Visning af internetmedier

Du kan bruge videostreamingtjenester som f.eks. YouTube™ og Netflix til at se internetindhold. Tilgængelige tjenester varierer afhængigt af dit land og område. Du kan starte disse tjenester ved at vælge deres felter i menuen Home.

Bemærk

 • Du skal have en internetforbindelse for at se internetindhold.
[11] Kom godt i gang | Introduktion af Android TV™

Visning af sikre apps og videostreamingtjenester (Sikkerhed og begrænsninger)

Du kan opnå sikker brug af TV'et ved at indstille installationsbegrænsninger på apps downloadet fra ukendte kilder eller aldersbegrænsninger på programmer og videoer.

 1. Tryk på knappen HOME, vælg [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — derefter indstillinger som f.eks. [Sikkerhed og begrænsninger] eller [Visning af TV] — [Forældrekontrol].

Bemærk

 • Hvis du ændrer indstillingerne [Sikkerhed og begrænsninger], bliver din enhed og dine personlige data mere sårbare over for angreb fra ukendte apps fra andre kilder end Play Store. Du accepterer, at du alene er ansvarlig for eventuelle skader på din enhed eller tab af data som følge af brugen af disse apps.

Tip

 • Afhængigt af appen kan andre separate begrænsninger være tilgængelige. Se hjælpen til appen for at få flere oplysninger.
[12] Kom godt i gang

Grundlæggende betjening

 • Menuen Home
 • Brug af TV-menulinje Denne funktion er tilgængelig på tv'er, hvor den medfølgende fjernbetjening ikke har en DISCOVER-knap.
 • Brug af "Find indhold" (DISCOVER) Denne funktion er tilgængelig på tv'er, hvor den medfølgende fjernbetjening har en DISCOVER-knap.
 • Brug af Actionmenu
 • Valg af indgange
 • Sådan lyser belysnings-LED'en
[13] Kom godt i gang | Grundlæggende betjening

Menuen Home

Den skærm, der vises, når du trykker på knappen HOME på fjernbetjeningen, kaldes menuen Home. Fra menuen Home kan du lede efter indhold og vælge anbefalet indhold, apps og indstillinger.

Image of the Home Menu screen. There are five areas labeled A through E starting from the top.

Søgning, Meddelelser, Indtastninger, Timere og Indstillinger (A)

(mikrofon) / (skærmtastatur):
Brug mikrofonen på fjernbetjeningen eller skærmtastaturet på tv'et til indtastning af nøgleord og søgning efter forskelligt indhold.
Se siden Stemmesøgning vedrørende stemmesøgning.
(Underretninger):
Vises, hvis der er meddelelser om f.eks. et tilslutningsproblem. Tallet angiver antallet af meddelelser.
(Indgange):
Skifter den inputenhed, der er sluttet til tv'et.
(Timere):
Konfigurer [Aut. tænd] og [Sleeptimer].
Se siden Indstilling af en timer for at få flere oplysninger.
(Indstillinger):
Konfigurer forskellige tv-relaterede indstillinger.
Se siden Indstillinger for at få flere oplysninger.

Apps (B)

Få vist dine foretrukne apps.

 • Hvis du vælger [Apps], vises en liste med de installerede apps.
 • Vælg [Føj app til Foretrukne] for at tilføje en app til foretrukne.
 • Hvis du vælger en tilføjet app og holder knappen (Enter) på fjernbetjeningen nede, kan du ændre sorteringsrækkefølgen eller fjerne en foretrukket.
 • Hvis du vælger en tv-app, kan du se tv-udsendelser eller input.

Næste (C)

Viser, hvad du kan se næste gang, afhængigt af indholdet.

Bemærk

 • Hvis der ikke er noget relevant indhold, vises [Næste] muligvis ikke.

Kanaler (D)

Rækkerne under Apps (B) kaldes "Kanaler". Her kan du se anbefalet indhold fra videostreamingtjenester.

Tip

 • Den seneste historik over sete kanaler vises i [TV].
 • Du kan føje indhold til Næste ved at vælge indhold på enhver kanal og trykke på knappen (Enter) og holde den nede på fjernbetjeningen.
 • Du kan flytte nogle af kanalerne under "Kanaler (D)" i menuen Home. Brug knapperne (op) / (ned) til at flytte fokus til det runde ikon for den række, du vil flytte, og tryk på knappen (venstre) (eller knappen (højre) afhængigt af tv'ets displaysprog) for at kunne flytte rækken op eller ned ved at trykke på knapperne (op) / (ned).

Tilpas kanaler (E)

[Tilpas kanaler] bruges til at få vist eller skjule de valgte kanaler.

Tip

 • Se "Ofte stillede spørgsmål" på Sonys supportwebsted for at få andre oplysninger.
  Ofte stillede spørgsmål til fejlfinding
[14] Kom godt i gang | Grundlæggende betjening

Brug af TV-menulinje

Denne funktion er tilgængelig på tv'er, hvor den medfølgende fjernbetjening ikke har en DISCOVER-knap.

Tryk på knappen TV, mens du ser en tv-udsendelse, for at få vist TV-menulinje. TV-menulinje giver dig adgang til dine Favoritkanaler og viser TV-menu, som giver adgang til kanallisten, listen over optagne titler eller timerlisten.

Image of the TV screen
 1. Tryk på knappen TV, mens du ser en tv-udsendelse.
  "TV-menulinje" vises i bunden af skærmen.
 2. Flyt markeringen op eller ned for at vælge den ønskede kategori.
 3. Flyt markeringen til højre eller venstre for at vælge det ønskede element.
 4. Tryk på knappen (Enter) for at starte det valgte element.

Tilføjelse af kanaler til foretrukne

 1. Tryk på knappen TV, mens du ser en tv-udsendelse.
  "TV-menulinje" vises i bunden af skærmen.
 2. Flyt markeringen ned for at vælge [Tilføj kanaler til favoritter].
 3. Vælg de [Favoritter], du vil indstille, for at tilføje dine foretrukne kanaler.

Tip

 • Hvis du vælger [Føj til Favoritter] fra [Actionmenu], kan du tilføje den kanal, du ser, til [Favoritkanaler].

Sådan ændres indstillingerne for denne funktion

 1. Tryk på knappen TV, mens du ser en tv-udsendelse.
  "TV-menulinje" vises i bunden af skærmen.
 2. Flyt markeringen til kategorien [Indstillinger].
 3. Vælg det ønskede element for at ændre indstillingerne.

Tilgængelige indstillinger

[Vis/skjul kategorier]
Vælg de indholdskategorier, der skal vises i TV-menulinje. Du kan ikke skjule [Indstillinger].
På visse tv-modeller kan du dog skjule [Specielt udvalgt].
[Omorganiser kategorier]
Vælg en indholdskategori, der skal omarrangeres.
[Tilføj genrekategorier]
Tilføj genrer for at oprette din egen tilpassede indholdskategori.
[Tilføj søgeordskategorier]
Tilføj nøgleord for at oprette din egen tilpassede indholdskategori.
[Sorter tv-kanaler]
Vælg typen af tv-kanalsortering.
[Skærmstørrelse]
Vælg menuens displaystørrelse.

Bemærk

 • Nogle indstillinger er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af model/område/land.
[15] Kom godt i gang | Grundlæggende betjening

Brug af "Find indhold" (DISCOVER)

Denne funktion er tilgængelig på tv'er, hvor den medfølgende fjernbetjening har en DISCOVER-knap.

Du kan bruge "Find indhold" til at søge efter forskelligt indhold, f.eks. tv-programmer og videoer på internettet. Det indhold, der vises i "Find indhold", varierer afhængigt af model/område/land.

Image of the TV screen
 1. Tryk på knappen DISCOVER.
  "Find indhold" vises i bunden af skærmen.
 2. Flyt markeringen op eller ned for at vælge den ønskede kategori.
 3. Flyt markeringen til højre eller venstre for at vælge det ønskede element.
 4. Tryk på knappen (Enter) for at starte det valgte element.

Sådan ændres indstillingerne for denne funktion

 1. Tryk på knappen DISCOVER.
  "Find indhold" vises i bunden af skærmen.
 2. Flyt markeringen ned til kategorien [Indstillinger].
 3. Vælg det ønskede element for at ændre indstillingerne.

Tilgængelige indstillinger

[Vis/skjul kategorier]
Vælg de indholdskategorier, der skal vises i DISCOVER. Du kan ikke skjule [Indstillinger].
På visse tv-modeller kan du dog skjule [Specielt udvalgt].
[Omorganiser kategorier]
Vælg en indholdskategori, der skal omarrangeres.
[Tilføj kanaler til favoritter]
Tilføj dine foretrukne kanaler til DISCOVER.
[Tilføj genrekategorier]
Tilføj genrer for at oprette din egen tilpassede indholdskategori.
[Tilføj søgeordskategorier]
Tilføj nøgleord for at oprette din egen tilpassede indholdskategori.
[Skærmstørrelse]
Vælg menuens displaystørrelse.
[Sorter tv-kanaler]
Vælg typen af tv-kanalsortering.

Bemærk

 • Nogle indstillinger er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af model/område/land.
[16] Kom godt i gang | Grundlæggende betjening

Brug af Actionmenu

Hvis du trykker på knappen ACTION MENU, vises en menu, der giver hurtig adgang til de funktioner, som er tilgængelige for den aktuelt viste skærm, f.eks. billedjustering, lydjustering, volumenjustering for en tilsluttet enhed (f.eks. hovedtelefoner) og skærm-/lydindstillinger. Elementerne i menuen varierer, afhængigt af den valgte skærm.

Image of the TV screen
 1. Tryk på knappen ACTION MENU.
 2. Flyt markeringen til højre eller venstre for at vælge den ønskede kategori.
 3. Flyt markeringen op eller ned for at vælge det ønskede element.
 4. Tryk på knappen (Enter) for at starte det valgte element.
[17] Kom godt i gang | Grundlæggende betjening

Valg af indgange

Hvis du vil bruge enheder (f.eks. en Blu-ray-/dvd-afspiller), der er sluttet til tv'et, eller se tv efter brug af sådanne enheder, skal du skifte indgang.

 1. Tryk flere gange på knappen (Valg af indgang) for at vælge den tilsluttede enhed.

Tip

 • Du kan skifte til tv-udsendelse blot ved at trykke på knappen TV på fjernbetjeningen.

Skift fra menuen Home

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter indgangskilden fra [Indgange].
[18] Kom godt i gang | Grundlæggende betjening

Sådan lyser belysnings-LED'en

Nogle farver vises nederst i midten på tv'et for at angive en bestemt aktivitet eller status.


Hvid "lyser" eller "blinker"
 • Når skærmen er slukket
 • Når TV'et tændes
 • Når signaler modtages fra fjernbetjeningen
 • Når softwaren opdateres
etc.

Cyan "blinker"
 • Når en mobilenhed (smartphone, tablet etc.) er sluttet til TV'et på hjemmenetværket
etc.

Orange "lyser"
 • Når tænd-timeren er indstillet
 • Når dvaletimeren er indstillet
 • Når en optagelsestimer er indstillet (denne funktions tilgængelighed afhænger af model/land/område)
etc.

Pink "lyser"
 • Når tv'et optager (denne funktions tilgængelighed afhænger af model/land/område)
[19] Kom godt i gang

Funktioner til brugerassistance

Dette tv har adgang til funktioner i [Hjælpefunktioner] som f.eks. en tekst-til-tale-funktion for meddelelser på skærmen, zoom for at gøre det nemmere at læse tekst og undertekster.

Tryk på knappen HOME, og vælg [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — [Hjælpefunktioner] for at konfigurere funktionerne til brugerassistance.

[Hjælpefunktioner] har en genvejsfunktion, så du kan slå funktionen til eller fra ved at trykke på (Mute)-knappen på fjernbetjeningen i 3 sekunder.

Tip

 • Hvis du vil ændre genvejsfunktionen, skal du aktivere [Genvej til hjælpefunktioner] under [Hjælpefunktioner] og ændre brug af [Genvejstjeneste].
 • Hvis du vil bruge tekst-til-tale med Hjælpevejledningen, skal du se Hjælpevejledningen på Sony-supporthjemmesiden ved hjælp af en computer eller smartphone.

  http://www.sony.eu/support/
  QR code for the Sony support website
  http://www.sony.eu/support/

[20] Kom godt i gang

Supportwebsted

Gå ind på Sony-supportwebstedet for at se de seneste oplysninger og den online Hjælpevejledning:

http://www.sony.eu/support/
QR code for the Sony support website
http://www.sony.eu/support/

[21]

Visning af tv

 • Visning af tv-programmer
 • Visning i 3D (kun 3D-modeller)
[22] Visning af tv

Visning af tv-programmer

 • Brug af programoversigten
 • Konfiguration af kanalindstillingerne
 • Brug af interaktive tv-tjenester
 • Beskrivelse af oplysningsbannerikonerne
 • Visning af TV-programmer vha. YouView (kun modeller i Storbritannien)
[23] Visning af tv | Visning af tv-programmer

Brug af programoversigten

Gør det hurtigt at finde dine foretrukne programmer.

 1. Tryk på knappen GUIDE for at åbne den digitale programvejledning.
 2. Vælg et program, du vil se.
  Oplysningerne om programmet vises.
 3. Vælg [Se] for at se programmet.

Sådan skiftes programoversigten

Du kan skifte programoversigten til [TV-udvalg] eller [Genreguide]. Nogle indstillinger er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af model/område/land. Du kan også skifte programoversigten for at se [Liste med optagede titler] (kun modeller med USB-HDD-optagelse) eller [Timer-liste].

 1. Flyt markeringen til det yderste venstre element og derefter til venstre igen for at åbne menuen.
 2. Vælg den ønskede programoversigt eller liste.

Sådan bruges valgfrie funktioner

 1. Når programoversigten vises, skal du trykke på knappen ACTION MENU og derefter vælge det ønskede element.
[24] Visning af tv | Visning af tv-programmer

Konfiguration af kanalindstillingerne

 • Modtagelse af digitale udsendelser
 • Modtagelse af satellitudsendelser (kun satellitkompatible modeller)
 • Sortering af kanaler eller redigering af programlisten
[25] Visning af tv | Visning af tv-programmer | Konfiguration af kanalindstillingerne

Modtagelse af digitale udsendelser

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Digital opsætning] — [Digital programindstilling] — [Digital automatisk programindstilling].
 2. Følg vejledningen på skærmen for at indstille alle tilgængelige digitale kanaler og gemme deres indstillinger på tv'et.

Sådan ændrer du indstillingsområdet

Vælg [Normal] eller [Fuld] i [Autom. programindstillingsområde].

[Normal]
Søger efter tilgængelige kanaler i dit område/land.
[Fuld]
Søger efter tilgængelige kanaler uanset område/land.

Tip

 • Du kan indstille tv'et igen ved at køre [Digital automatisk programindstilling], efter at du er flyttet til en ny bopæl eller har skiftet tjenesteudbyder eller for at søge efter kanaler, der er gået i luften for nylig.
[26] Visning af tv | Visning af tv-programmer | Konfiguration af kanalindstillingerne

Modtagelse af satellitudsendelser (kun satellitkompatible modeller)

Satellitkompatible modeller har [Konfiguration af satellit] i [Indstillinger] [Visning af TV] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Digital opsætning].

Hvis du har en parabolantenne, kan du se satellitudsendelser ved at konfigurere tunerindstillingerne. Se beskrivelserne herunder for at bestemme din installationstype og indstille parabolantennen.

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Digital opsætning] — [Konfiguration af satellit] — [Digital satellittuning].

Tilgængelige indstillinger

[Antennekonfiguration]
Vælger typen af satellitinstallation.
Din satellitinstallationstype kan være Single Cable Distribution, Fixed Antenna eller DiSEqC.
Single Cable Distribution gør det muligt at sende programmer til flere modtager via et enkelt, koaksialt kabel. Hver modtager eller tuner tildeles ét "brugerbånd".
DiSEqC-installationer gør det muligt at oprette forbindelse til flere parabolantenner eller LNB'er, hvis du har det. Du kan bruge fjernbetjeningen til at vælge imellem dem.
Fixed Antenna er normalt den mest simple installationstype, hvor der er én parabolantenne og LNB.
[Bånd]
Konfigurerer antallet af brugerbånd, der er tildelt tv'et eller tuneren.
[Båndfrekvens]
Justerer frekvensen for de brugerbånd, der er tildelt tv'et eller tuneren.
[Generel satellit]/[Anden (Generel satellit)]
Søger efter satellittjenester baseret på en gruppe generelle indstillinger. Den viste indstilling varierer afhængigt af din model.
[DiSEqC-styring]
Konfigurerer indstillingerne for styring af ekstra satellitudstyr som f.eks. satellitvælgerkontakter.
[Scanningstype]
[Fuld scanning]: Scanner alle tilgængelige satellitfrekvenser.
[Netværksscanning]: Scanner på basis af foruddefinerede netværksparametre. Hvis du stadig mangler tjenester efter udførelse af [Netværksscanning], kan du prøve [Fuld scanning].
[Manuel scanning]: Giver dig mulighed for at scanne frekvensen og andre transponderparametre.
[27] Visning af tv | Visning af tv-programmer | Konfiguration af kanalindstillingerne

Sortering af kanaler eller redigering af programlisten

Du kan sortere kanalvisningen i den ønskede rækkefølge.

For satellitkanaler

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Digital opsætning] — [Konfiguration af satellit] — [Rediger liste over satellitprogrammer].
 2. Vælg det program, du vil flytte til en ny placering.
 3. Vælg den nye placering, du vil flytte det valgte program til.

For digitale kanaler

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Digital opsætning] — [Digital programindstilling] — [Redigering af programliste].
 2. Vælg det program, du vil flytte til en ny placering.
 3. Vælg den nye placering, du vil flytte det valgte program til.

For analoge kanaler

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Analog opsætning] — [Programsortering].
 2. Vælg det program, du vil flytte til en ny placering.
 3. Vælg den nye placering, du vil flytte det valgte program til.

Bemærk

 • De tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af område/land.
[28] Visning af tv | Visning af tv-programmer

Brug af interaktive tv-tjenester

Sådan vises tekstoplysninger

Du kan få vist tekst og tekstbaserede grafikoplysninger, herunder nationale nyheder, vejrudsigter og programoversigter. Du kan søge efter oplysninger, der interesserer dig, og derefter vælge de oplysninger, du vil have vist, ved at indtaste et nummer.

 1. Tryk på knappen (Tekst) for at få vist tekstoplysninger.

Om digitalt tekst-tv

Digitalt tekst-tv har et stort indhold med jævn grafik og billeder. Forskellige funktioner er tilgængelige, f.eks. sidelinks og let navigation. Tjenesten understøttes af adskillige tv-stationer. (Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af din model/dit område/land).

Om den digitale, interaktive programtjeneste

Den interaktive programtjeneste leverer digital tekst og grafik af høj kvalitet sammen med avancerede indstillinger. Tjenesten understøttes af tv-stationer. (Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af din model/dit område/land).

Bemærk

 • Interaktive tjenester er kun tilgængelige, hvis en tv-station leverer dem.
 • Tilgængelige funktioner og skærmindhold varierer, afhængigt af tv-stationen.
 • Hvis du vælger undertekster og starter et digitalt tekstprogram via knappen (Tekst), kan det i særlige situationer ske, at underteksterne forsvinder. Når du lukker det digitale tekstprogram, vises undertekster automatisk igen.

Sådan bruger du NVOD/MF-tjenesten

NVOD (Near Video On Demand) og MF (Multi Feed) er standarder til udsendelse af flere programmer samtidigt på én kanal.

NVOD tilbyder flere kopier af programmet i en forskudt programplan, og MF gør det muligt at vælge det ønskede program blandt flere programmer på én kanal.

 1. Mens du ser en NVOD/MF-kanal, skal du trykke på knappen ACTION MENU.
 2. Vælg [Yderligere kanaler] — det ønskede program.

Bemærk

 • Funktionen er tilgængelig, når en tv-station leverer en NVOD/MF-tjeneste.
[29] Visning af tv | Visning af tv-programmer

Beskrivelse af oplysningsbannerikonerne

Der vises kort et oplysningsbanner, når du skifter kanal. Følgende ikoner vises muligvis på banneret.

List of icons and their descriptions :
Datatjeneste (sendeprogram)
:
Radiotjeneste
:
Kodet tjeneste eller kræver abonnement
:
Lyd på flere sprog er tilgængelig
:
Undertekster er tilgængelige
:
Undertekster og/eller lyd er tilgængelig for hørehæmmede
:
Anbefalet minimumalder for aktuelt program(fra 3 til 18 år)
:
Børnelås
:
Lås digitalprogram
:
Lyd er tilgængelig for svagtseende
:
Oplæsning af undertekster er tilgængelig
:
Flerkanalslyd er tilgængelig
[30] Visning af tv | Visning af tv-programmer

Visning af TV-programmer vha. YouView (kun modeller i Storbritannien)

Sådan aktiverer/deaktiverer du YouView

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Opsætning af YouView].
 2. Vælg [Aktiver YouView] eller [Deaktiver YouView], og vælg derefter [Ja].
 3. Følg konfigurationsproceduren.

Sådan bruger du YouView Guide

Brug YouView Guide til at se, hvad der sendes nu, hvad der kommer i løbet af den næste uge og til at rulle tilbage og se programmer, du ikke fik set i de sidste syv dage.

 1. Tryk på knappen GUIDE for at få vist programvejledningen.
 2. Tryk på knappen (venstre) / (højre) for at vælge programmet, og tryk derefter på knappen (Enter).
  Tilgængelige programmer er markeret med et afspilningsikon.

Tip

 • Tryk på knappen TV på fjernbetjeningen, mens du ser live tv, for at få vist Mini Guide og se, hvad der sendes nu, og hvad der kommer bagefter. Denne funktion kan imidlertid ikke bruges i følgende tilfælde.
  • Når en set-top-boks er sluttet til fjernsynet ved hjælp af en IR Blaster.
  • På fjernsyn hvor den medfølgende fjernbetjening ikke har en DISCOVER-knap.

Sådan ser du programoplysninger (Information Panel)

Med Information Panel kan du læse mere om programmet, aldersbegrænsning og om programmet kan ses i HD. Du kan også afspille flere episoder fra samme serie, når de er tilgængelige on demand.

 1. Tryk på knappen (Vis info/tekst).

Sådan får du adgang til On Demand, Discover og YouView Search (YouView Menu)

 1. Tryk på den blå knap i YouView Guide eller Mini Guide for at få vist YouView Menu.
 2. Find det program du vil se vha. følgende indstillinger.
  Players : Gå ind på BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5 og Pop FunYouView.
  Discover : Få et overblik over populære programmer, der er tilføjet for nyligt. Du kan også finde nye programmer efter genre, f.eks. børn, film osv.
  YouView Search : Find et specifikt live- eller on demand-programYouView.

Bemærk

 • Følgende menuelementer er ikke tilgængelige, når YouView er aktiveret;

  • Satellitudsendelser
  • Favoritter
  • Påmindelse
  • Lås digitalprogram
  • Redigering af programliste
  • Tilpas TV-knap
  • Terrestriske programoplysninger fra søgefunktionen på menuskærmen Home (brug "YouView Search" i stedet)
  • Optagelser af programmer
 • Tjenestenavne kan ændres uden varsel.
[31] Visning af tv

Visning i 3D (kun 3D-modeller)

 • Grundlæggende oplysninger om 3D-tv (kun 3D-modeller)
 • Forberedelse af 3D-brillerne (kun 3D-modeller)
 • Visning af tv i 3D (kun 3D-modeller)
[32] Visning af tv | Visning i 3D (kun 3D-modeller)

Grundlæggende oplysninger om 3D-tv (kun 3D-modeller)

3D-modeller har [3D-indstillinger] i [Indstillinger] — [Skærm og lyd].

Anbefalet seerafstand for et 3D-billede

Hvis seerafstanden ikke er passende, kan billedet syne dobbelt. Du bør sidde i en afstand til tv'et, der svarer til mindst 3 gange skærmens højde. Undlad at se skærmen fra siden. Du får den bedste oplevelse, hvis du sidder lige for.

Illustration of the best distance to watch TV

Tip

 • Der er to typer 3D-briller: Passive og aktive. Du kan finde flere oplysninger om, hvilken type 3D-briller dit tv understøtter, i specifikationerne i Referencevejledning.

Kommunikationsrækkevidde for tv og aktive 3D-briller

Aktive 3D-briller kommunikerer med TV'et for at vise dine billeder i 3D.

Du opnår den bedste visning ved at sidde inden for et passende område. Se tegningen nedenfor. Arbejdsafstanden afhænger af forhindringer (personer, metal, vægge osv.) og/eller elektromagnetiske forstyrrelser.

 • Set fra oven
  Illustration of the communication range from an overhead view
  1. 120°
  2. 1-6 m
 • Set fra siden
  Illustration of the communication range from a side view
  1. 45°
  2. 1-6 m
  3. 30°

Bemærk

 • Den anbefalede vinkel og afstand kan variere, afhængigt af tv'ets placering og rumforholdene.

Pleje af brillerne

 • Tør forsigtigt brillerne af med en blød klud.
 • Vanskelige pletter kan fjernes med en blød klud, som er fugtet med mildt opvaskemiddel og varmt vand.
 • Hvis du bruger en kemisk forbehandlet klud, skal du sørge for at følge instruktioner på emballagen.
 • Brug aldrig stærke opløsningsmidler som fortynder, alkohol eller benzen til rengøring.
[33] Visning af tv | Visning i 3D (kun 3D-modeller)

Forberedelse af 3D-brillerne (kun 3D-modeller)

3D-modeller har [3D-indstillinger] i [Indstillinger] — [Skærm og lyd].

Der er to typer 3D-briller: Passive og aktive. Du kan finde flere oplysninger om, hvilken type 3D-briller dit tv understøtter, i specifikationerne i Referencevejledning.

Passive 3D-briller

Hvis tv'et leveres med passive 3D-briller, skal du bruge disse. Hvis der ikke medfølger briller, skal du købe et par passive 3D-briller i model TDG-500P. Du kan se 3D blot ved at bruge de passive 3D-briller.

Aktive 3D-briller

Hvis tv'et leveres med aktive 3D-briller, skal du bruge disse. Hvis der ikke medfølger briller, skal du købe et par aktive 3D-briller i model TDG-BT500A. Første gang du bruger de aktive 3D-briller, skal du registrere dem på tv'et. Følg trinnene nedenfor.

 1. Fjern batteriets isoleringsark.
  Illustration of the procedure step
 2. Tænd tv'et, og hold brillerne inden for 50 cm af tv'et.
 3. Tryk på knappen/indikatoren (Power) på brillerne, og hold den nede i 2 sekunder.
  Illustration of the procedure step

  De aktive 3D-briller tændes, og registreringen starter (knappen/indikatoren(Power) blinker grønt og gult). Når registreringen er færdig, vises en meddelelse på tv-skærmen i 5 sekunder, og indikatoren lyser grønt i 3 sekunder.

  Hvis registreringen mislykkes, slukkes de aktive 3D-briller automatisk. Hvis dette er tilfældet, gentages fremgangsmåden ovenfor.

 4. Tag de aktive 3D-briller på.

Næste gang du bruger de aktive 3D-briller, skal du blot tænde dem. Hvis du vil slukke dem, skal du trykke på knappen/indikatoren(Power) på brillerne og holde den nede i 2 sekunder. Hvis du vil tænde dem igen, skal du trykke på knappen/indikatoren(Power).

Tip

 • Hvis du vil bruge de aktive 3D-briller til et andet tv, skal du registrere brillerne på dette tv. Gentag fremgangsmåden ovenfor fra trin 2.
[34] Visning af tv | Visning i 3D (kun 3D-modeller)

Visning af tv i 3D (kun 3D-modeller)

3D-modeller har [3D-indstillinger] i [Indstillinger] — [Skærm og lyd].

Du kan opleve effektfuld 3D-underholdning, f.eks. stereoskopiske 3D-videospil og 3D-Blu-ray-diske.

Hvis du vil se 3D, skal du slutte en 3D-kompatibel enhed direkte til TV'et via et godkendt HIGH SPEED HDMI-kabel, der er mærket med HDMI-logoet.

Illustration of a person wearing 3D glasses and watching in 3D
 1. Klargør 3D-brillerne.
 2. Få vist 3D-indholdet på tv-skærmen.
 3. Tag 3D-brillerne på.
  Du kan nu se billeder i 3D. Hvis der ikke er nogen 3D-effekt, skal du følge nedenstående trin.
 4. Tryk på knappen ACTION MENU, og vælg derefter [3D].
 5. Vælg tilstanden [3D-visning], så den passer til det viste indhold. Du kan muligvis ikke vælge [3D (Side‑om‑side)]/[3D (Over-under)] afhængigt af indgangssignalet eller formatet.

Tip

 • Ud over tilstanden [3D-visning] kan du bruge forskellige 3D-indstillinger under [3D-indstillinger]. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [3D-indstillinger].

Bemærk

 • 3D-effekten kan være mindre udpræget, hvis den omgivende temperatur er lav.
 • Hvis [Motionflow] i [Billede] er indstillet til andet end [Fra], kan teknikken til minimering af skærmflimmer påvirke den jævne bevægelse af billedet. I så fald skal du trykke på knappen ACTION MENU og derefter vælge [Billede] — [Avancerede indstillinger] — [Bevægelse] — [Motionflow] — [Fra]. (Kun modeller, der er kompatible med [Motionflow]).
  [Motionflow]-kompatible modeller har [Motionflow] i [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Billede] — [Avancerede indstillinger] — [Bevægelse].
[35]

Optagelse af tv-programmer

 • Optagelse på en USB-HDD-enhed (kun modeller med USB-HDD-optagelse)
 • Visning/sletning af en optagelse (kun modeller med USB-HDD-optagelse)
 • Beskrivelse af de symboler, der vises på listen over optagne titler (kun modeller med USB HDD-optagelse)
[36] Optagelse af tv-programmer

Optagelse på en USB-HDD-enhed (kun modeller med USB-HDD-optagelse)

 • Registrering af en USB HDD-enhed (kun modeller med USB HDD-optagelse)
 • Enkelttryksoptagelse (kun modeller med USB-HDD-optagelse)
 • Timeroptagelse (kun modeller med USB-HDD-optagelse)
 • Oplysninger om brug af en USB-HDD-enhed til optagelse (kun modeller med USB-HDD-optagelse)
[37] Optagelse af tv-programmer | Optagelse på en USB-HDD-enhed (kun modeller med USB-HDD-optagelse)

Registrering af en USB HDD-enhed (kun modeller med USB HDD-optagelse)

USB HDD-optagemodeller har [Opsætning af optagelsesenhed] i [Indstillinger] — [Visning af TV].

Tilslut og registrer en USB HDD-enhed til TV'et for at optage digitale udsendelser.

Tilslut USB HDD-enheden til fjernsynets USB-port mærket "HDD REC" (hvis der er en blå USB-port, understøtter denne port HDD-optagelse).

Bemærk

 • Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller i Europa, Australien og New Zealand.
Illustration of the connection method
 1. USB-HDD-enhed
 2. USB-kabel (medfølger ikke)
 1. Slut en USB-HDD-enhed til USB3-porten (blå) mærket "HDD REC" på dit tv.
 2. Tænd USB-HDD-enheden.
 3. Vent, til skærmen [USB-drevet er tilsluttet] vises.
 4. Vælg [Registrer til optagelse].
 5. Følg vejledningen på skærmen for at registrere USB-HDD-enheden.

Bemærk

 • Hvis meddelelsen "Kunne ikke detektere USB HDD til optagelse" vises under registreringen i trin 4, skal du følge anvisningerne i meddelelsen og kontrollere, at USB HDD-enheden til optagelse er sluttet til USB3-porten (blå).
  Hvis USB HDD-enheden til optagelse ikke bliver genkendt, selv efter at du har kontrolleret forbindelsen, skal du registrere USB HDD-enheden igen, da den allerede er registreret som en enhed med et andet formål end optagelse ([Lagerplads på enheden]). Se under "USB HDD-enheden kan ikke registreres. (kun modeller med USB HDD-optagelse)" for at registrere USB HDD-enheden igen til optagelse.

Tip

 • Du kan også registrere en USB HDD-enhed til tv'et ved at vælge [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Opsætning af optagelsesenhed] — [HDD-registrering].

Sådan ophæver du registreringen af en USB-HDD-enhed

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Opsætning af optagelsesenhed] — [HDD-afregistrering] — enhed, hvis registrering skal ophæves.
[38] Optagelse af tv-programmer | Optagelse på en USB-HDD-enhed (kun modeller med USB-HDD-optagelse)

Enkelttryksoptagelse (kun modeller med USB-HDD-optagelse)

USB HDD-optagemodeller har [Opsætning af optagelsesenhed] i [Indstillinger] — [Visning af TV].

Bemærk

 • Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller i Europa, Australien og New Zealand.
 1. Tryk på knappen REC, mens du ser det program, der skal optages.
 2. Indstil sluttiden for optagelsen på den viste skærm. Hvis du vil optage, indtil programmet slutter, skal du vælge [som standard]. Hvis du vil indstille en vilkårlig tidslængde (1 minut til 8 timer), skal du vælge [Brugerdefineret].

Sådan stopper du optagelsen manuelt

 1. Tryk på knappen (Stop).
 2. Vælg [Stop] på den viste skærm.

Sådan ændrer du sluttiden for optagelsen

 1. Tryk på knappen (Stop).
 2. Vælg [Ændre] på den viste skærm for at ændre sluttiden for optagelsen.

Bemærk

 • Optagelse af visse programmer kan ikke stoppes ved at trykke på knappen (Stop). Tryk på knappen ACTION MENU, og vælg derefter [ Stands optagelse] for at stoppe optagelsen af et sådant program.
[39] Optagelse af tv-programmer | Optagelse på en USB-HDD-enhed (kun modeller med USB-HDD-optagelse)

Timeroptagelse (kun modeller med USB-HDD-optagelse)

USB HDD-optagemodeller har [Opsætning af optagelsesenhed] i [Indstillinger] — [Visning af TV].

Bemærk

 • Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller i Europa, Australien og New Zealand.
 1. Tryk på knappen GUIDE.
 2. Vælg det ønskede program i programoversigten, og vælg derefter [Timeroptagelse].
 3. Vælg [Indstil som begivenhed] eller [Indstil timer].

Sådan indstiller du timeren manuelt ved at angive dato, klokkeslæt og kanal

 1. Tryk på knappen GUIDE.
 2. Flyt markeringen til det yderste venstre element og derefter til venstre igen for at åbne menuen.
 3. Vælg [Timer-liste] — [Manuel timeroptagelse].
 4. Konfigurer timerindstillingen.
 5. Vælg [Indstil timer].

Sådan kontrollerer, ændrer eller sletter du timerindstillinger

Kontrol, ændring eller sletning af timerindstillinger foretages i [Timer-liste].

 1. Tryk på knappen GUIDE.
 2. Flyt markeringen til det yderste venstre element og derefter til venstre igen for at åbne menuen.
 3. Vælg [Timer-liste], og skift derefter indstillingerne.

Tip

 • Du kan oprette op til 32 timerindstillinger.
 • Hvis optagelsen mislykkes, vises årsagen i [Liste med optagelsesfejl]. Tryk på knappen TITLE LIST, og vælg derefter [Liste med optagelsesfejl].
 • I programoversigten kan du flytte markeringen til det ønskede program og trykke på knappen REC for at indstille timeroptagelsen af programmet.

Bemærk

 • Timeroptagelse fungerer ikke, hvis netledningen tages ud.
[40] Optagelse af tv-programmer | Optagelse på en USB-HDD-enhed (kun modeller med USB-HDD-optagelse)

Oplysninger om brug af en USB-HDD-enhed til optagelse (kun modeller med USB-HDD-optagelse)

USB HDD-optagemodeller har [Opsætning af optagelsesenhed] i [Indstillinger] — [Visning af TV].

 • USB-HDD-enheden må kun bruges til optagelse. Vælg en separat USB-HDD-enhed til visning af fotos og videoer.
 • Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller i Europa, Australien og New Zealand.
 • Kun USB-HDD'er, der er større end 32 GB, understøttes.
 • Tilslutning af en USB-HDD-enhed via en USB-hub understøttes ikke. Slut enheden direkte til tv'et.
 • Data, der er gemt på USB-HDD-enheden slettes, når den formateres under registreringsprocessen. USB-HDD-enheden kan ikke bruges sammen med en pc, når den er registreret på tv'et. Hvis du vil aktivere brug af USB-HDD-enheden på en pc, skal du formatere den på pc'en. (Bemærk, at alle data på USB-HDD-enheden slettes).
 • Der kan maks. registreres 8 USB-HDD-enheder.
 • Kun dette tv vil være i stand til at afspille de data, som er optaget på USB-HDD-enheden, der er registreret til dette tv.
 • Kun optagelse af digitale tv- og radioudsendelser understøttes. Optagelse af dataudsendelser understøttes ikke.
 • Kodede/krypterede signaler kan ikke optages.
 • Optagelse kan ikke finde sted i følgende tilfælde:
  • Tv'et kan ikke genkende den registrerede USB-HDD-enhed.
  • Der er optaget flere end 1.000 programmer på USB-HDD-enheden.
  • USB-HDD-enheden er fuld.
 • Programmet kan muligvis ikke vælges automatisk, mens det optages.
 • Du kan ikke optage et program, medmindre optagelsen af det er godkendt.
 • Hvis du bruger et Conditional Access Module (CAM), skal du undgå at bruge dets forældrekontrolfunktion, da det muligvis ikke fungerer under optagelse. Alternativt kan du bruge programblokering eller tv'ets egen forældrekontrolfunktion, hvis den understøttes af tv-stationen.
 • I Norge kan visse programmer ikke optages pga. lovmæssige begrænsninger.
 • Hvis tv'et udsættes for slag under USB-HDD-optagelse, kan der forekomme støj i det optagede indhold.
 • Sony kan på ingen måde holdes ansvarlig for manglende optagelse eller skader eller tab af optaget indhold, som skyldes eller kan tilskrives fejl i tv'et, signalforstyrrelser eller andre problemer.
[41] Optagelse af tv-programmer

Visning/sletning af en optagelse (kun modeller med USB-HDD-optagelse)

USB HDD-optagemodeller har [Opsætning af optagelsesenhed] i [Indstillinger] — [Visning af TV].

Bemærk

 • Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller i Europa, Australien og New Zealand.

Sådan ser du optaget indhold

 1. Tryk på TITLE LIST, og vælg derefter det indhold, der skal vises.

Sådan sletter du optaget indhold

 1. Tryk på knappen TITLE LIST.
 2. Tryk på knappen ACTION MENU, og vælg følgende i rækkefølge.
  [Slet] — programmet, der skal slettes — [Slet]
  Hvis du vil slette flere programmer, skal du vælge alle de programmer, du vil slette, før du vælger [Slet].

Du kan finde oplysninger om betydningen af symbolerne på listen over optagne titler under Beskrivelse af de symboler, der vises på listen over optagne titler (kun modeller med USB HDD-optagelse).

[42] Optagelse af tv-programmer

Beskrivelse af de symboler, der vises på listen over optagne titler (kun modeller med USB HDD-optagelse)

List of icons and their descriptions :
Optagelse, der ikke er set
:
Beskyttet optagelse
:
Optager i øjeblikket
[43]

Brug af TV'et sammen med andre enheder

 • USB-enheder
 • Blu-ray- og dvd-afspillere
 • Set-top-boks (kabel-/satellitboks)
 • Smartphones og tablets
 • Computere, kameraer og videokameraer
 • Lydsystem
 • Bluetooth-enheder
 • Trådløs Sony-subwoofer (ekstraudstyr) (kun modeller, der understøtter trådløs Sony-subwoofer)
 • BRAVIA Sync-kompatible enheder
 • Visning af billeder i 4K fra kompatible modeller (kun 4K-modeller)
[44] Brug af TV'et sammen med andre enheder

USB-enheder

 • Afspilning af indhold, der er lagret på en USB-enhed
 • Oplysninger om USB-enheder, der anvendes til lagring af billeder og musik
 • Understøttede filer og formater
[45] Brug af TV'et sammen med andre enheder | USB-enheder

Afspilning af indhold, der er lagret på en USB-enhed

Se Optagelse af tv-programmer, hvis du vil optage programmer til en USB-lagerenhed eller se optagne programmer.

Tilslutte en USB-enhed

Slut en USB-lagerenhed til tv'ets USB-port for at afspille billeder, musik og videofiler, der er gemt på enheden.

Illustration of the connection method
 1. USB-lagerenhed

Afspilning af billeder/musik/film, der er gemt på en USB-enhed

Du kan afspille billeder/musik/film fra en USB-enhed på tv-skærmen.

 1. Hvis der er en afbryder på den USB-enhed, der er tilsluttet tv'et, skal den tændes.
 2. Tryk på knappen HOME, vælg (ikonet Apps) i menuen Home, og vælg derefter [MedieafsPiller].
  Hvis den medfølgende fjernbetjening har en knap af typen APPS, kan du trykke på knappen APPS.
 3. Vælg USB-enhedsnavnet.
 4. Vælg mappen, og vælg den fil, der skal afspilles.

Sådan kontrolleres understøttede filformater

 • Understøttede filer og formater

Bemærk

 • Det tager lang tid at vise visse fotos eller mapper afhængig af billedets mål, filstørrelse og antal filer i en mappe.
 • Det kan tage lidt tid at få vist USB-enheden, fordi tv'et søger adgang til USB-enheden, hver gang USB-enheden tilsluttes.
 • Alle USB-porte på tv'et understøtter Hi-Speed USB. Det blå USB-stik understøtter SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1 eller USB 3.0). USB-hubs understøttes ikke.
 • Når du får adgang til USB-enheden, må du ikke slukke tv'et eller USB-enheden, du må ikke fjerne USB-kablet, og du må ikke fjerne eller isætte optagemedier. Dette kan ødelægge dataene på USB-drevet.
 • Afhængigt af filen er afspilning måske ikke muligt, selvom du bruger understøttede formater.

Tip

 • Se "Ofte stillede spørgsmål" på Sonys supportwebsted for at få andre oplysninger.
  Ofte stillede spørgsmål til fejlfinding
[46] Brug af TV'et sammen med andre enheder | USB-enheder

Oplysninger om USB-enheder, der anvendes til lagring af billeder og musik

 • USB-porte på tv'et understøtter filsystemet FAT16, FAT32, exFAT og NTFS.
 • Når du slutter et Sony-digitalkamera til tv'et med et USB-kabel, skal USB-tilslutningsindstillingerne på kameraet indstilles til "Auto" eller "Hukommelse".
 • Hvis dit digitalkamera stadig ikke fungerer med dit tv, kan du prøve følgende:
  • Indstil kameraets USB-tilslutningsindstillinger til "Hukommelse".
  • Kopier filerne fra kameraet til et USB-flashdrev, og slut derefter drevet til tv'et.
 • Nogle billeder og film bliver forstørrede, hvilket giver en lavere billedkvalitet. Billederne vises muligvis ikke på hele skærmen, afhængigt af størrelsen og formatforholdet.
 • Det kan tage lang tid at åbne et billede, afhængigt af filen eller indstillingerne.
 • Sony kan på ingen måde holdes ansvarlig for manglende optagelse eller skader eller tab af optaget indhold, som skyldes eller kan tilskrives fejl i tv'et, fejl i USB-enheden eller andre problemer.
[47] Brug af TV'et sammen med andre enheder | USB-enheder

Understøttede filer og formater

 • Billeder
 • Musik
 • Videoer
 • Lydsamplinghastigheder (for videoer)
 • Eksterne undertekster
[48] Brug af TV'et sammen med andre enheder | USB-enheder | Understøttede filer og formater

Billeder

Brugsmønster: USB/Hjemmenetværk

FilformatFiltypenavn
JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg
ARW *1*.arw
 • *1 ARW anvendes kun ved afspilning af filer.

Andre understøttede formater

 • Musik
 • Videoer
 • Lydsamplinghastigheder (for videoer)
 • Eksterne undertekster
[49] Brug af TV'et sammen med andre enheder | USB-enheder | Understøttede filer og formater

Musik

Brugsmønster: USB/Hjemmenetværk

mp4

Filtypenavn: *.mp4 / *.m4a

BeskrivelseSamplinghastighed
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp

Filtypenavn: *.3gp / *.3g2

BeskrivelseSamplinghastighed
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

Asf

Filtypenavn: *.wma

BeskrivelseSamplinghastighed
WMA9 Standard8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

ogg

Filtypenavn: *.ogg

BeskrivelseSamplinghastighed
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

Andre

BeskrivelseSamplinghastighed
LPCM *132k / 44.1k / 48k

Filtypenavn: *.mp3

BeskrivelseSamplinghastighed
MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L232k / 44.1k / 48k
MP2L316k / 22.05k / 24k
MP2.5L38k / 11.025k / 12k

Filtypenavn: *.wav

BeskrivelseSamplinghastighed
WAV *232k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Filtypenavn: *.flac

BeskrivelseSamplinghastighed
FLAC16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Filtypenavn: *.aac

BeskrivelseSamplinghastighed
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
 • *1 Brugsmønsteret for LPCM er kun hjemmenetværk.
 • *2 Brugsmønsteret for WAV er kun 2ch.

Andre understøttede formater

 • Billeder
 • Videoer
 • Lydsamplinghastigheder (for videoer)
 • Eksterne undertekster
[50] Brug af TV'et sammen med andre enheder | USB-enheder | Understøttede filer og formater

Videoer

Brugsmønster: USB/Hjemmenetværk

MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Underteksttype: Ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
MPEG1MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Underteksttype: Ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2TS

Filtypenavn: *.m2t

Underteksttype: Ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Filtypenavn: *.m2ts / *.mts

Underteksttype: Ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MP4 (*.mp4): For 2K-modeller

Underteksttype: Ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MP4 (*.mp4): For 4K-modeller

Underteksttype: Ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / LPCM3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC33840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
 • *1 Denne linje omfatter brugsmønsteret XAVC S-format. Den maksimalt understøttede bithastighed XAVC S is 100 Mbps.

avi (*.avi)

Underteksttype: Ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
XvidMPEG1L1 / MPEG1L2 / MPEG1L3 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGμ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

Asf (*.asf / *.wmv)

Underteksttype: Ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
VC1 AP@L3, MP@HL, SP@MLWMA9 Standard1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv): For 2K-modeller

Underteksttype: Intern/ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MKV (*.mkv): For 4K-modeller

Underteksttype: Intern/ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps

3gpp (*.3gp / *.3g2)

Underteksttype: Ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MOV (*.mov)

Underteksttype: Ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGAAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

WebM (*.webm)

Underteksttype: Ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
VP8Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps

Andre understøttede formater

 • Billeder
 • Musik
 • Lydsamplinghastigheder (for videoer)
 • Eksterne undertekster
[51] Brug af TV'et sammen med andre enheder | USB-enheder | Understøttede filer og formater

Lydsamplinghastigheder (for videoer)

Audio-codecSamplinghastighed
LPCM44.1k / 48k
MPEG1L1 / MPEG1L232k / 44.1k / 48k
MPEG1L332k / 44.1k / 48k
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
AC332k / 44.1k / 48k
E-AC332k / 44.1k / 48k
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
WMA98k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
DTS core32k / 44.1k / 48k
μ-LAW8k
PCM (U8)8k
PCM (S16LE)11.025k / 16k / 44.1k
PCM (S16BE)11.025k / 16k / 44.1k

Andre understøttede formater

 • Billeder
 • Musik
 • Videoer
 • Eksterne undertekster
[52] Brug af TV'et sammen med andre enheder | USB-enheder | Understøttede filer og formater

Eksterne undertekster

Brugsmønster: USB

FilformatFiltypenavn
SubStation Alpha*.ass / *.ssa
SubRip*.srt
MicroDVD*.sub / *.txt
SubViewer*.sub
SAMI*.smi / *.sami
DVD Subtitle System*.txt

Andre understøttede formater

 • Billeder
 • Musik
 • Videoer
 • Lydsamplinghastigheder (for videoer)
[53] Brug af TV'et sammen med andre enheder

Blu-ray- og dvd-afspillere

 • Tilslutning af en Blu-ray- eller dvd-afspiller
 • Visning af Blu-ray- og dvd-diske
[54] Brug af TV'et sammen med andre enheder | Blu-ray- og dvd-afspillere

Tilslutning af en Blu-ray- eller dvd-afspiller

Slut en Blu-ray-/dvd-afspiller til tv'et.

Brug en tilslutningsmetode nedenfor, der passer til stikkene på dit tv.

Bemærk

 • De tilgængelige stik afhænger af model/område/land.

Tip

 • Du kan også tilslutte en set-top-boks (kabel-/satellitboks) på samme måde som en Blu-ray-/dvd-afspiller.

Tilslutte via HDMI

Vi anbefaler, at du slutter afspilleren til tv'et vha. et HDMI-kabel for at opnå den optimale billedkvalitet. Hvis din Blu-ray-/dvd-afspiller har et HDMI-stik, skal du tilslutte den med et HDMI-kabel.

Illustration of the connection method
 1. Blu-ray-/dvd-afspiller (det samme som at tilslutte en set-top-boks)
 2. HDMI-kabel (medfølger ikke)*

* Kontroller, at der bruges et godkendt HIGH SPEED HDMI-kabel mærket med HDMI-logoet.

Tilslutte via komponentvideo

Hvis din Blu-ray-/dvd-afspiller er udstyret med komponentvideostik, skal den sluttes til tv'et med et komponentvideokabel og et lydkabel.

Illustration of the connection method
 1. Blu-ray-/dvd-afspiller (det samme som at tilslutte en set-top-boks)
 2. Komponentvideokabel (medfølger ikke)
 3. Lydkabel (medfølger ikke)

Tilslutte via SCART

Hvis din Blu-ray-/dvd-afspiller er udstyret med et SCART-stik, skal den tilsluttes med et SCART-kabel.

Illustration of the connection method
 1. Blu-ray-/dvd-afspiller (det samme som at tilslutte en set-top-boks)
 2. SCART-kabel (medfølger ikke)

Bemærk

 • En SCART-tilslutning kan give samme billedkvalitet som en komposittilslutning afhængigt af den tilsluttede Blu-ray-/dvd-afspiller.

Komposittilslutning

Hvis din Blu-ray-/dvd-afspiller er udstyret med kompositstik, skal den tilsluttes med et kompositvideo/lydkabel.

Illustration of the connection method
 1. Blu-ray-/dvd-afspiller (det samme som at tilslutte en set-top-boks)
 2. Kompositvideo-/lydkabel (medfølger ikke)

Når du bruger et analogt mellemkabel

Illustration of the connection method
 1. Blu-ray-/dvd-afspiller (det samme som at tilslutte en set-top-boks)
 2. Analogt mellemkabel (medfølger)*
 3. RCA-kabel (medfølger ikke)

* Det analoge mellemkabel medfølger afhængigt af model/område/land.

[55] Brug af TV'et sammen med andre enheder | Blu-ray- og dvd-afspillere

Visning af Blu-ray- og dvd-diske

Du kan se indhold på Blu-ray-/dvd-diske eller andet indhold, der understøttes af din afspiller, på tv'et.

 1. Tænd den tilsluttede Blu-ray-/dvd-afspiller.
 2. Tryk flere gange på (Valg af indgang) for at vælge den tilsluttede Blu-ray/dvd-afspiller.
 3. Start afspilning på den tilsluttede Blu-ray-/dvd-afspiller.

Tip

 • Hvis du tilslutter en BRAVIA Sync-kompatibel enhed via HDMI, kan du betjene den med tv'ets fjernbetjening.
[56] Brug af TV'et sammen med andre enheder

Set-top-boks (kabel-/satellitboks)

 • Tilslutning af en set-top-boks (kabel-/satellitboks)
 • Set-top-boks (kabel-/satellitboks) med en IR Blaster (kun IR Blaster-kompatible modeller)
[57] Brug af TV'et sammen med andre enheder | Set-top-boks (kabel-/satellitboks)

Tilslutning af en set-top-boks (kabel-/satellitboks)

Tilslut set-top-boksen (kabel-/satellitboks) til tv'et.
Tilslut den til stikkene på dit tv.
Se siden Tilslutning af en Blu-ray- eller dvd-afspiller for at få flere oplysninger.

[58] Brug af TV'et sammen med andre enheder | Set-top-boks (kabel-/satellitboks)

Set-top-boks (kabel-/satellitboks) med en IR Blaster (kun IR Blaster-kompatible modeller)

 • Tilslutning af en IR Blaster (kun IR Blaster-kompatible modeller)
 • Konfiguration af IR Blaster til at kontrollere set-top-boksen (kabel-/satellitboks) (kun IR Blaster-kompatible modeller)
[59] Brug af TV'et sammen med andre enheder | Set-top-boks (kabel-/satellitboks) | Set-top-boks (kabel-/satellitboks) med en IR Blaster (kun IR Blaster-kompatible modeller)

Tilslutning af en IR Blaster (kun IR Blaster-kompatible modeller)

IR Blaster-kompatible modeller har [Opsætning af IR Blaster] i [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Eksterne indgange].

Med IR Blaster kan du betjene en set-top-boks (kabel-/satellitboks), der er tilsluttet tv'et, ved hjælp af tv-fjernbetjeningen.

(IR Blaster-kompatible modeller kan muligvis ikke fås afhængig af din model/dit land).

Illustration of the connection method
 1. Set-top-boks (kabel-/satellitboks)
 2. IR Blaster-kabel
 3. IR Blaster-stik

Bemærk

 • Kontroller, at din IR Blaster er konfigureret korrekt, og at IR-senderen er placeret i nærheden af den eksterne enheds IR-modtager.
 • Kontroller, at tv'et understøtter den eksterne enhed.
[60] Brug af TV'et sammen med andre enheder | Set-top-boks (kabel-/satellitboks) | Set-top-boks (kabel-/satellitboks) med en IR Blaster (kun IR Blaster-kompatible modeller)

Konfiguration af IR Blaster til at kontrollere set-top-boksen (kabel-/satellitboks) (kun IR Blaster-kompatible modeller)

Ved at udføre [Opsætning af styring af set-top-boks] i [Opsætning af IR Blaster] kan du betjene en kabel-/satellitboks fra den viste menu ved at trykke på knappen ACTION MENU på fjernbetjeningen. Hvis fjernbetjeningen også har knappen EXT.BOX MENU, kan du trykke på den for at bruge fjernbetjeningen til betjening af kabel-/satellitboksen, f.eks. til at vise kabel-/satellitboksens menu.

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Eksterne indgange] — [Opsætning af IR Blaster] — [Opsætning af styring af set-top-boks].
 2. Følg instruktionerne på skærmen.

Tip

 • IR Blaster kan betjene en AV-modtager. Hvis du vil konfigurere en AV-modtager, skal du trykke på knappen HOME, og derefter vælge [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Eksterne indgange] — [Opsætning af IR Blaster] — [Opsætning af AV-modtager].
 • Hvis AV-modtageren er en BRAVIA Sync-kompatibel enhed, er der ikke behov for en IR Blaster.

Bemærk

 • Ikke alle eksterne enheder reagerer på alle elementer i menuen "Actionmenu".
 • Hvis du trykker på en knap på fjernbetjeningen og holder knappen nede, udføres handlingen muligvis ikke. Forsøg i stedet at trykke flere gange på knappen.
[61] Brug af TV'et sammen med andre enheder

Smartphones og tablets

 • Visning af indholdet af din mobilenhed på tv'et vha. Google Cast
 • Visning af skærmen på en smartphone/tablet på tv'et vha. funktionen Skærmspejling
[62] Brug af TV'et sammen med andre enheder | Smartphones og tablets

Visning af indholdet af din mobilenhed på tv'et vha. Google Cast

Med Google Cast kan du trådløst caste indhold fra dine foretrukne websteder og apps til dit tv direkte fra din computer eller mobilenhed.

 1. Slut en mobilenhed som f.eks. en smartphone eller tablet til samme hjemmenetværk som det TV'et er tilsluttet.
 2. Start en Google Cast-understøttet app på mobilenheden.
 3. Vælg ikonet (cast) i appen.
  Mobilenhedens skærm vises på tv'et.

Bemærk

 • Du skal have en internetforbindelse for at bruge Google Cast.
[63] Brug af TV'et sammen med andre enheder | Smartphones og tablets

Visning af skærmen på en smartphone/tablet på tv'et vha. funktionen Skærmspejling

Du kan få vist en mobilenheds skærm på tv'et for at afspille billeder, videoer eller åbne hjemmesider.

Funktionen "Skærmspejling" anvender Miracast-teknologi til visning af en kompatibel enheds skærm på tv'et. Der kræves ingen trådløs router for at bruge denne funktion.

Illustration of content sharing
 1. Smartphone
 2. Tablet
 3. Computer
 1. Tryk på knappen (Valg af indgang), og vælg derefter [Skærmspejling].
 2. Opret forbindelse til tv'et med enheden, der har skærmspejling.
  Når enheden er forbundet til tv'et, vises indholdet på enhedens skærm også på tv'et.
  Se betjeningsvejledningen til din enhed for at få mere at vide.

Bemærk

 • Når du har åbnet standbyskærmen for Skærmspejling, afbrydes den trådløse forbindelse mellem tv'et og din trådløse router. Dette stopper kommunikation via internettet.
[64] Brug af TV'et sammen med andre enheder

Computere, kameraer og videokameraer

 • Tilslutning af en computer og visning af lagret indhold
 • Tilslutning af et kamera eller videokamera og visning af lagret indhold
 • Specifikationer for computervideosignaler
[65] Brug af TV'et sammen med andre enheder | Computere, kameraer og videokameraer

Tilslutning af en computer og visning af lagret indhold

Tilslutning af en computer

Brug et HDMI-kabel til at slutte computeren til tv'et.

Illustration of the connection method
 1. Computer
 2. HDMI-kabel (medfølger ikke)*

* Kontroller, at der bruges et godkendt HIGH SPEED HDMI-kabel mærket med HDMI-logoet.

Sådan kontrolleres specifikationerne for videosignaler

 • Specifikationer for computervideosignaler

Sådan åbnes indhold, der er gemt på en computer

Opret forbindelse, tryk på knappen HOME, og vælg derefter den indgang, som computeren er tilsluttet.

Sådan kontrolleres understøttede filformater

 • Understøttede filer og formater

Bemærk

 • For at opnå den optimale billedkvalitet anbefaler vi, at du indstiller computeren til at udsende videosignaler i henhold til en af indstillingerne i "Specifikationer for computervideosignaler".
 • Billedet kan forekomme sløret eller udtværet, afhængigt af forbindelsens status. I dette tilfælde skal du ændre computerindstillingerne og vælge et andet indgangssignal fra listen "Specifikationer for computervideosignaler".
[66] Brug af TV'et sammen med andre enheder | Computere, kameraer og videokameraer

Tilslutning af et kamera eller videokamera og visning af lagret indhold

Tilslutning af et kamera eller et videokamera

Tilslut dit Sony-digitalkamera eller -videokamera ved hjælp af et HDMI-kabel. Brug et kabel, der har HDMI-ministik til digitalkamera/videokamera og et standard HDMI-stik til tv'et.

Illustration of the connection method
 1. Digitalkamera
 2. Videokamera
 3. HDMI-kabel (medfølger ikke)*

* Kontroller, at der bruges et godkendt HIGH SPEED HDMI-kabel mærket med HDMI-logoet.

Sådan åbnes indhold, der er gemt på et digitalkamera/videokamera

 1. Tænd digitalkameraet/videokameraet, når du har tilsluttet det.
 2. Tryk flere gange på knappen (Valg af indgang) for at vælge det tilsluttede digitalkamera/videokamera.
 3. Start afspilning på det tilsluttede digitalkamera/videokamera.

Sådan kontrolleres understøttede filformater

 • Understøttede filer og formater

Tip

 • Hvis du tilslutter en BRAVIA Sync-kompatibel enhed, kan du betjene den ved ganske enkelt at bruge tv'ets fjernbetjening. Kontroller, at enheden er BRAVIA Sync-kompatibel. Ikke alle enheder er kompatible med BRAVIA Sync, selvom de har et HDMI-stik.
[67] Brug af TV'et sammen med andre enheder | Computere, kameraer og videokameraer

Specifikationer for computervideosignaler

(opløsning, vandret frekvens/lodret frekvens)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz (kun 2K Full HD-modeller eller 4K-modeller)
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (kun 2K Full HD-modeller eller 4K-modeller)
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz (kun 2K Full HD-modeller eller 4K-modeller)
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz (kun 2K Full HD-modeller eller 4K-modeller)
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (kun 2K Full HD-modeller eller 4K-modeller)*

* Når der anvendes 1080p-timing på HDMI-input, behandles den som en videotiming og ikke computertiming. Dette påvirker indstillingerne i [Skærmstyring] i [Skærm og lyd]. Hvis du vil se computerens indhold, skal du indstille [Bredformatstilstand] til [Fuld] og [Skærmområde] til [Fuld pixel] (2K-modeller) eller [+1] (4K-modeller). ([Skærmområde] kan kun konfigureres, når [Automatisk visningsområde] er deaktiveret).

Andre videoindgangssignaler

Følgende videoformater kan vises, afhængigt af din computers specifikationer.

 • 480p, 480i
 • 576p*1, 576i*1
 • 720/24p
 • 720p/30 Hz, 720p/50 Hz*1, 720p/60 Hz
 • 1080i/50 Hz*1, 1080i/60 Hz
 • 1080/24p
 • 1080p/30 Hz, 1080p/50 Hz*1, 1080p/60 Hz
 • 3840 x 2160p/24 Hz, 3840 x 2160p/25 Hz*1, 3840 x 2160p/30 Hz (kun 4K-modeller)
 • 3840 x 2160p/50 Hz*1*3, 3840 x 2160p/60 Hz*3 (kun 4K-modeller)
 • 4096 x 2160p/24 Hz*2 (kun 4K-modeller)
 • 4096 x 2160p/50 Hz*1*2*3, 4096 x 2160p/60 Hz*2*3 (kun 4K-modeller)

*1 Understøttes muligvis ikke, afhængigt af dit område/land.

*2 Når indgangen er 4096 x 2160p, og [Bredformatstilstand] er indstillet til [Normal], vises opløsningen som 3840 x 2160p.
Hvis du vil vise 4096 x 2160p, skal du angive indstillingen [Bredformatstilstand] til [Fuld 1] eller [Fuld 2].

*3 Understøttes kun af HDMI 2/3, afhængigt af din model.

Bemærk

 • 1920 x 1080/60 Hz-output er muligvis ikke tilgængeligt afhængigt af din computer. Selvom du har valgt 1920 x 1080/60 Hz-output, kan det faktiske outputsignal variere. I dette tilfælde skal du ændre computerindstillingerne og derefter indstille computeren til at bruge et andet videosignal.
[68] Brug af TV'et sammen med andre enheder

Lydsystem

 • Udsendelse af lyd fra et lydsystem
 • Tilslutning af et lydsystem
 • Justering af et lydsystem
[69] Brug af TV'et sammen med andre enheder | Lydsystem

Udsendelse af lyd fra et lydsystem

Du kan tilslutte lydsystemer som f.eks. AV-modtagere eller soundbars til tv'et. Vælg en tilslutningsmetode i henhold til specifikationerne for det lydsystem, du vil tilslutte.

 • Tilslutning med et HDMI-kabel (læs omhyggeligt "Tilslutning vha. et HDMI-kabel" herunder for at få flere oplysninger).
 • Tilslutning med et digitalt, optisk kabel
 • Tilslutning med et lydkabel

Se siden Tilslutning af et lydsystem vedrørende tilslutningsmetoder.

Bemærk

 • Se betjeningsvejledningen for den enhed, der skal tilsluttes.

Tilslutning vha. et HDMI-kabel

Denne enhed understøtter Audio Return Channel (ARC). Du kan bruge et HDMI-kabel til at sende lyd fra lydsystemer, der understøtter ARC.

Se siden Tilslutning af et lydsystem vedrørende tilslutningsmetoder.

Bemærk

 • Placeringen af HDMI-stikket, der understøtter ARC, varierer afhængigt af modellen. Se den medfølgende referenceguide.
[70] Brug af TV'et sammen med andre enheder | Lydsystem

Tilslutning af et lydsystem

Se illustrationerne herunder vedrørende tilslutning af et lydsystem som f.eks. en AV-receiver eller en soundbar.

Bemærk

 • De tilgængelige stik afhænger af model/område/land.

HDMI-tilslutning (ARC-understøttet)

 1. Forbind tv'et og lydsystemet med et HDMI-kabel.
  Tilslut til tv'ets HDMI-indgangsterminal med teksten "ARC".
  Illustration of the connection method
  1. AV-receiver eller soundbar
  2. HDMI-kabel (medfølger ikke)*

  * Vi anbefaler godkendte Førsteklasses HDMI‐højhastighedskabel/‐kabler med HDMI-logoet.

 2. Justering af et lydsystem

Tilslutning med digitalt, optisk kabel

 1. Forbind tv'et og lydsystemet med et digitalt, optisk kabel.
  Tilslut til lydsystemets digitale, optiske indgangsstik.
  Illustration of the connection method
  1. AV-receiver eller soundbar
  2. Optisk lydkabel (medfølger ikke)
 2. Justering af et lydsystem

Tilslutning med lydkabel

 1. Forbind tv'et og lydsystemet med et analogt stereo til RCA-kabel.
  Forbind til lydsystemets lydindgangsstik.
  Illustration of the connection method
  1. AV-receiver eller soundbar
  2. Lydkabel (medfølger ikke)
 2. Justering af et lydsystem

Tip

 • Gå ind på Sonys supporthjemmeside for at få flere oplysninger.
  Supportwebsted
[71] Brug af TV'et sammen med andre enheder | Lydsystem

Justering af et lydsystem

Efter tilslutning af et lydsystem til tv'et, kan du justere tv'ets lydudgang fra lydsystemet.

Justering af et lydsystem, der er forbundet med et HDMI-kabel eller digitalt, optisk kabel

 1. Når du har sluttet tv'et til dit lydsystem, skal du trykke på knappen ACTION MENU og derefter vælge [Højttaler] — [Lydsystem].
 2. Tænd for det tilsluttede lydsystem, og juster derefter lydstyrken.
  Hvis du tilslutter en BRAVIA Sync-kompatibel enhed via HDMI, kan du betjene den med tv'ets fjernbetjening.

Bemærk

 • Du skal konfigurere indstillingerne [Digital lydudgang] i overensstemmelse med lydsystemet. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Digital lydudgang].
 • Hvis lydsystemet ikke er kompatibelt med Dolby Digital eller DTS, skal du indstille [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Digital lydudgang] til [PCM].

Tip

 • Hvis der er tilsluttet et bestemt lydsystem med et HDMI-kabel, kan du justere udgangstimingen for billede og lyd.
  • Justering af AV-synkroniseringsindstillingen
  Se supportwebstedet for oplysninger om understøttede modeller.
  • Supportwebsted

Justering af et lydsystem, der er forbundet med et lydkabel

 1. Når du har sluttet tv'et til dit lydsystem, skal du trykke på knappen HOME og derefter vælge [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Hovedtelefon-/lydudgang] — [Lydudgang (Fast)].
 2. Tænd for det tilsluttede lydsystem, og juster derefter lydstyrken.

Bemærk

 • Hvis lydsystemet ikke er kompatibelt med Dolby Digital eller DTS, skal du indstille [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Digital lydudgang] til [PCM].

Tip

 • Hvis du bruger et eksternt lydsystem, kan tv'ets lydudgang styres ved hjælp af tv'ets fjernbetjening, hvis du har indstillet [Hovedtelefon-/lydudgang] til [Lydudgang (Variabel)]. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Hovedtelefon-/lydudgang] — [Lydudgang (Variabel)].
 • Når du tilslutter en subwoofer, skal du trykke på knappen HOME og derefter vælge [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Hovedtelefon-/lydudgang] — [Subwoofer].
[72] Brug af TV'et sammen med andre enheder

Bluetooth-enheder

 • Tilslutning af en Bluetooth-enhed
 • Justering af AV-synkroniseringsindstillingen
 • Understøttede Bluetooth-profiler
[73] Brug af TV'et sammen med andre enheder | Bluetooth-enheder

Tilslutning af en Bluetooth-enhed

Sådan parres tv'et med Bluetooth-udstyr

Kun for Bluetooth A2DP-understøttede modeller, der kan benytte Bluetooth-lydenheder som f.eks. hovedtelefoner eller højttalere.

Bluetooth A2DP-understøttede modeller, der understøtter Bluetooth-lydenheder, har [A/V-synkronisering] i [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput].

 1. Tænd for Bluetooth-enheden og indstil den til parring.
  Se betjeningsvejledningen til Bluetooth-enheden for at indstille den til parring.
 2. Tryk på knappen HOME, og vælg [Indstillinger] — [Fjernbetjeninger og tilbehør] — [Bluetooth-indstillinger] — [Tilføj enhed] for at indstillet tv'et til parring.
  En liste over tilgængelige Bluetooth-enheder vises.
 3. Vælg den ønskede enhed på listen, og følg derefter vejledningen på skærmen.
  Se betjeningsvejledningen til enheden, hvis du bliver bedt om at indtaste en adgangskode.
  Efter parring opretter enheden forbindelse til tv'et.

Sådan tilsluttes en parret Bluetooth-enhed

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Fjernbetjeninger og tilbehør] — [Bluetooth-indstillinger].
 2. Vælg en enhed, der er parret, men ikke tilsluttet, på listen.
 3. Vælg [Tilslut].
[74] Brug af TV'et sammen med andre enheder | Bluetooth-enheder

Justering af AV-synkroniseringsindstillingen

Hvis der er tilsluttet en Bluetooth-lydenhed, kan der være en forsinkelse mellem billedet og lyden pga. egenskaberne for Bluetooth. Du kan justere forsinkelsen mellem billedet og lyden ved hjælp af indstillingen A/V-synkronisering. (Kun for Bluetooth A2DP-understøttede modeller, der kan benytte Bluetooth-lydenheder.)

Bluetooth A2DP-understøttede modeller, der understøtter Bluetooth-lydenheder, har [A/V-synkronisering] i [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput].

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [A/V-synkronisering] — den ønskede indstilling.

Tip

 • Du kan også justere billedets og lydens udgangstiming, hvis der er tilsluttet et bestemt lydsystem ved hjælp af et HDMI-kabel. Se supportwebstedet for oplysninger om understøttede modeller.
  • Supportwebsted

Bemærk

 • Afhængigt af den tilsluttede Bluetooth-lydenhed stemmer billedet og lyden muligvis ikke overens, selvom indstillingen [A/V-synkronisering] er indstillet til [Til] eller [Auto].
 • Hvis du vil forhindre, at tv'et viser en sort skærm, lige efter at der er tændt for det, når en soundbar er tilsluttet trådløst (Bluetooth), skal du angive indstillingen [A/V-synkronisering] til [Til].
 • Hvis [Billedfunktion] er indstillet til en af nedenstående funktioner, er udgangstimingen for billedet og lyden ikke justeret, selvom indstillingen [A/V-synkronisering] er angivet til [Auto].
  • [Spil]
  • [Grafik]
  • [Foto‑Kraftig]
  • [Foto‑Standard]
  • [Foto‑Personlig]
  Hvis du vil justere [A/V-synkronisering] i en af disse tilstande, skal du vælge [Til].
 • Tv'ets reaktionsevne, når der spilles videospil, kan virke langsommere, fordi indstillingen [A/V-synkronisering] tilføjer en forsinkelse til billedets udgangstiming. For spil, der er afhængige af reaktionstid, anbefaler vi, at du ikke bruger en Bluetooth-enhed, men at du bruger tv'ets højttalere eller en soundbar med en kabelbaseret forbindelse (HDMI -kabel/digitalt optisk kabel) i stedet.
[75] Brug af TV'et sammen med andre enheder | Bluetooth-enheder

Understøttede Bluetooth-profiler

TV'et understøtter følgende profiler:

 • HID (Human Interface Device Profile)
 • HOGP (HID over GATT Profile)
 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)*
 • AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)*
 • 3DSP (3D Synchronization Profile)*
 • SPP (Serial Port Profile)

* Tilgængeligheden afhænger af model/område/land.

A2DP- og AVRCP-understøttede modeller har [A/V-synkronisering] i [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput].

[76] Brug af TV'et sammen med andre enheder

Trådløs Sony-subwoofer (ekstraudstyr) (kun modeller, der understøtter trådløs Sony-subwoofer)

 • Tilslutning af en trådløs subwoofer (ekstraudstyr)
 • Justering af indstillinger relateret til en trådløs subwoofer (ekstraudstyr)
[77] Brug af TV'et sammen med andre enheder | Trådløs Sony-subwoofer (ekstraudstyr) (kun modeller, der understøtter trådløs Sony-subwoofer)

Tilslutning af en trådløs subwoofer (ekstraudstyr)

Du kan bruge en trådløs subwoofer (ekstraudstyr) (SWF-BR100) til at udvide basresponsen for tv'ets lyd.

Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af model/område/land.
TV'er, der understøtter den trådløse subwoofer, angiver "SWF-BR100" i specifikationsafsnittet i Referencevejledning.

Illustration of the connection method
 1. Trådløs transceiver
 2. Trådløs subwoofer SWF-BR100
 3. Lydkabel
 1. Slut lydkablet (medfølger) til den trådløse transceiver.
 2. Slut den anden ende af lydkablet til tv'ets AUDIO OUT / (Headphone)-stik.
 3. Slut den trådløse transceiver til TV'ets USB-port.
  [Hovedtelefon-/lydudgang] indstilles automatisk til [Subwoofer].
 4. Placer den trådløse subwoofer som ønsket og tilslut strøm.
  Vi anbefaler, at den trådløse subwoofer placeres så tæt som muligt på tv'et.

Tip

 • Når den trådløse transceiver er afbrudt, gendannes [Hovedtelefon-/lydudgang] automatisk til sin oprindelige indstilling.
 • Du kan finde flere oplysninger om konfiguration af den trådløse subwoofer i den betjeningsvejledning, der fulgte med den trådløse subwoofer.
[78] Brug af TV'et sammen med andre enheder | Trådløs Sony-subwoofer (ekstraudstyr) (kun modeller, der understøtter trådløs Sony-subwoofer)

Justering af indstillinger relateret til en trådløs subwoofer (ekstraudstyr)

Sony-modeller, der understøtter trådløse subwoofere, har [Trådløs subwoofer-power] i [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput].

Lydindstillingerne for den trådløse subwoofer er allerede blevet indstillet til de anbefalede værdier for tv'et. Følg vejledningen for at ændre indstillingerne, så de bliver som ønsket.

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Trådløs subwoofer].

Tilgængelige indstillinger

[Trådløs subwoofer-niveau]
Gør det muligt at justere lydstyrkeniveauet for den trådløse subwoofer.
[Fraklipsfrekvens (50‑200Hz)]
Gør det muligt at justere grænsefrekvensen for den trådløse subwoofer. Alle frekvenser under grænsefrekvensen sendes til den trådløse subwoofer.
[Fase]
Gør det muligt at vælge fasepolaritet. Vælg den ønskede indstilling.
[Trådløs subwoofer-synkronisering]
Gør det muligt at justere tidsforsinkelsen for lyden for den trådløse subwoofer. Brug [+], hvis lyden fra den trådløse subwoofer kommer for sent, og brug [-], hvis den kommer for tidligt.
[Nulstil indstillinger for trådløs subwoofer]
Gør det muligt at gendanne standardindstillingerne for den trådløse subwoofer.

Sådan indstilles effektstyringsmetoden for den trådløse subwoofer

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Trådløs subwoofer-power].
[79] Brug af TV'et sammen med andre enheder

BRAVIA Sync-kompatible enheder

 • BRAVIA Sync-oversigt
 • Brug af funktioner tilgængelige for BRAVIA Sync-kompatible enheder
 • Justering af BRAVIA Sync-indstillinger
[80] Brug af TV'et sammen med andre enheder | BRAVIA Sync-kompatible enheder

BRAVIA Sync-oversigt

Hvis en BRAVIA Sync-kompatibel enhed (f.eks. Blu-ray-afspiller, AV-modtager) tilsluttes med et HDMI-kabel, kan du betjene enheden med tv'ets fjernbetjening.

Illustration of operating a BRAVIA Sync-compatible device
[81] Brug af TV'et sammen med andre enheder | BRAVIA Sync-kompatible enheder

Brug af funktioner tilgængelige for BRAVIA Sync-kompatible enheder

[Sync Menu] anvendes primært til betjening af BRAVIA Sync-kompatible enheder fra TV'et.
Tryk på knappen ACTION MENU, og vælg [Sync Menu].

Blu-ray-/dvd-afspiller

 • Tænder automatisk en Blu-ray-/dvd-afspiller og skifter indgang til Blu-ray-/dvd-afspilleren, når du vælger den i menuen Home eller Sync Menu.
 • Tænder automatisk tv'et og skifter indgang til den tilsluttede Blu-ray-/dvd-afspiller, når der afspilles noget på Blu-ray-/dvd-afspilleren.
 • Slukker automatisk den tilsluttede Blu-ray-/dvd-afspiller, når du slukker tv'et.
 • Kontrollerer menubetjening (knapperne (op) / (ned) / (venstre) / (højre)), afspilning (f.eks. knappen (Afspil)) og kanalvalg på den tilsluttede Blu-ray-/dvd-afspiller via tv'ets fjernbetjening.

AV-modtager

 • Tænder automatisk den tilsluttede AV-modtager og skifter lydudgang fra tv'ets højttaler til lydsystemet, når du tænder tv'et. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du tidligere har sendt tv-lyden via AV-modtageren.
 • Skifter automatisk lydudgang til AV-modtageren ved at tænde AV-modtageren, når tv'et tændes.
 • Slukker automatisk den tilsluttede AV-modtager, når tv'et slukkes.
 • Justerer lydstyrken ((Volumen) knapperne +/–) og slår lyden fra (knappen (Mute)) på den tilsluttede AV-modtager via tv'ets fjernbetjening.

Videokamera

 • Tænder automatisk tv'et og skifter indgang til det tilsluttede videokamera, når det tilsluttede kamera tændes.
 • Slukker automatisk det tilsluttede videokamera, når tv'et slukkes.
 • Kontrollerer menubetjening (knapperne (op) / (ned) / (venstre) / (højre)), afspilning (f.eks. knappen (Afspil)) på det tilsluttede videokamera via tv'ets fjernbetjening.

Bemærk

 • "BRAVIA Sync-styring" (BRAVIA Sync) er kun tilgængelig for tilsluttede BRAVIA Sync-kompatible enheder med BRAVIA Sync-logoet.
[82] Brug af TV'et sammen med andre enheder | BRAVIA Sync-kompatible enheder

Justering af BRAVIA Sync-indstillinger

 1. Tænd den tilsluttede enhed.
 2. For at aktivere [BRAVIA Sync-styring] skal du trykke på knappen HOME og vælge [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Eksterne indgange] — [BRAVIA Sync-indstillinger] — [BRAVIA Sync-styring].
 3. Aktiver BRAVIA Sync på den tilsluttede enhed.
  Når en bestemt Sony BRAVIA Sync-kompatibel enhed tilsluttes og tændes, og [BRAVIA Sync-styring] er aktiveret, aktiveres BRAVIA Sync automatisk på denne enhed. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med den tilsluttede enhed.

Tilgængelige indstillinger

Tilgængelige indstillinger vises nedenfor. (Indstillingerne varierer afhængigt af model/område/land).

[Sluk enheder automatisk]
Hvis funktionen er deaktiveret, slukkes den tilsluttede enhed ikke automatisk, når tv'et slukkes.
[Tænd TV automatisk]
Hvis funktionen er deaktiveret, tændes tv'et ikke automatisk, når den tilsluttede enhed tændes.
[BRAVIA Sync enhedsliste]
Mostra la llista de dispositius BRAVIA Sync.
[Enhedskontrolknapper]
Giver dig mulighed for at indstille knapper til kontrol af en enhed, som er tilsluttet via HDMI.

Sådan bruger du Sync Menu

 1. Tryk på knappen ACTION MENU, vælg Sync Menu, og vælg det ønskede element i Sync Menu.

Tip

 • I nedenstående tilfælde kan der blive vist en meddelelse på tv-skærmen, når du vælger Sync Menu.
  • En HDMI-enhed er ikke tilsluttet.
  • [BRAVIA Sync-styring] er deaktiveret.
[83] Brug af TV'et sammen med andre enheder

Visning af billeder i 4K fra kompatible modeller (kun 4K-modeller)

 • Visning af billeder i 4K-opløsning (kun 4K-modeller)
 • Indstillinger for visning af billeder i 4K-opløsning med højere kvalitet (kun 4K-modeller)
[84] Brug af TV'et sammen med andre enheder | Visning af billeder i 4K fra kompatible modeller (kun 4K-modeller)

Visning af billeder i 4K-opløsning (kun 4K-modeller)

Du kan tilslutte et digitalkamera eller videokamera, der understøtter HDMI 4K-output, til HDMI IN på tv'et for at få vist billeder, der er gemt på kameraet, i høj opløsning. Du kan også få vist billeder, der er gemt på tilsluttede USB-enheder eller dit hjemmenetværk, i høj opløsning. Et billede med en opløsning på 4K eller højere kan vises i 4K-opløsning (3840×2160).

Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af dit område/land.

Illustration of images from various devices displayed on the TV
 1. Digitalkamera
 2. Videokamera
 3. USB-enhed
 4. Netværksenhed

Sådan ser du billeder gemt på en USB-enhed eller en netværksenhed i 4K-opløsning

 1. Slut USB-enheden eller netværksenheden til tv'et.
 2. Tryk på knappen HOME, vælg (ikonet Apps) i menuen Home, og vælg derefter [MedieafsPiller].
  Hvis den medfølgende fjernbetjening har en knap af typen APPS, kan du trykke på knappen APPS.
 3. Vælg USB-enhedens eller netværksenhedens navn.
 4. Vælg mappen, og vælg derefter den fil, der skal afspilles.

Sådan åbnes billeder gemt på et digitalkamera eller videokamera

 1. Slut et digitalkamera eller videokamera, der understøtter HDMI-output, til HDMI IN-stikket på tv'et vha. et HDMI-kabel.
 2. Tryk flere gange på knappen (Valg af indgang) for at vælge den tilsluttede enhed.
 3. Indstil den tilsluttede enhed til 4K-output.
 4. Start afspilning på den tilsluttede enhed.

Sådan kontrolleres understøttede filformater

 • Understøttede filer og formater

Sådan vises billeder i 4K-opløsning med højere kvalitet

Du kan indstille HDMI-signalformat til Forbedret format for at se billeder i 4K-opløsning med højere kvalitet.

Du kan få oplysninger om Forbedret format eller ændring af indstillinger på siden Indstillinger for visning af billeder i 4K-opløsning med højere kvalitet (kun 4K-modeller).

Bemærk

 • 3D-billeder kan ikke vises.
 • Hvis du ændrer billedet ved at trykke på knappen (venstre) / (højre), kan det tage lidt tid, før det bliver vist.
[85] Brug af TV'et sammen med andre enheder | Visning af billeder i 4K fra kompatible modeller (kun 4K-modeller)

Indstillinger for visning af billeder i 4K-opløsning med højere kvalitet (kun 4K-modeller)

Når du får vist billeder i 4K-format med høj kvalitet med HDMI-input, skal du indstille [HDMI-signalformat] i [Eksterne indgange].

HDMI-signalformat

Hvis du vil ændre indstillingen af HDMI-signalformatet, skal du trykke på knappen HOME og derefter vælge [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Eksterne indgange] — [HDMI-signalformat].

Standardformat
Standard HDMI-format*1 til normal brug.
Forbedret format (kun HDMI IN 2/3)
Højkvalitets HDMI-format*1*2. Indstilles kun, når du bruger kompatible enheder.

*1 HDR inkluderet (kun HDR-modeller). HDR-modeller har [HDR-tilstand] i [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Billede] — [Avancerede indstillinger] — [Videofunktioner].
*2 4K 60p 4:2:0 10 bit, 4:4:4, 4:2:2 etc.

Bemærk

 • Når du bruger Forbedret format, udsendes billede og lyd muligvis ikke korrekt. I så fald skal du slutte enheden til en HDMI IN, der er i [Standardformat] eller ændre HDMI-signalformat for HDMI IN til [Standardformat].
 • Indstil kun til Forbedret format, når du bruger kompatible enheder.
 • Når du ser 4K-billeder i høj kvalitet, skal du bruge Førsteklasses HDMI‐højhastighedskabel/‐kabler, der understøtter hastigheder på op til 18 Gbps. Se kabelspecifikationerne for flere oplysninger om Førsteklasses HDMI‐højhastighedskabel/‐kabler, der understøtter 18 Gbps.
 • På nogle modeller skifter HDMI-signalets format forHDMI IN 2 og 3 samtidigt.
[86]

Tilslutning til et netværk

 • Tilslutte til et netværk via LAN-kabel
 • Tilslutning til et netværk vha. en trådløs forbindelse
 • Hjemmenetværksfunktioner
[87] Tilslutning til et netværk

Tilslutte til et netværk via LAN-kabel

Tilslutte til et netværk via LAN-kabel

Med et kabelbaseret LAN kan du få adgang til internettet og dit hjemmenetværk.

Sørg for at oprette forbindelse til internettet eller hjemmenetværket via en router.

Tip

 • Hvis du bruger et modem med routerfunktioner, behøver du ikke at forberede en separat router. Spørg din serviceudbyder om oplysninger vedrørende modemmets specifikationer.
Illustration of the connection method
 1. LAN-kabel
 2. Computer
 3. Router
 4. Modem
 5. Internet
 1. Konfigurer din LAN-router.
  Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med din LAN-router, eller du kan kontakte den person, der konfigurerede dit netværk (netværksadministrator).

Bemærk

 • De nødvendige netværksrelaterede indstillinger kan variere afhængigt af internetudbyderen eller routeren. Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen fra internetserviceudbyderen eller i den vejledning, der fulgte med routeren. Du kan også kontakte den person, som har konfigureret dit netværk (netværksadministrator).
[88] Tilslutning til et netværk

Tilslutning til et netværk vha. en trådløs forbindelse

 • Brug af Wi-Fi til tilslutning af tv'et til internettet/netværket
 • Brug af Wi-Fi Direct til oprettelse af forbindelse til tv'et (kræver ikke trådløs router)
[89] Tilslutning til et netværk | Tilslutning til et netværk vha. en trådløs forbindelse

Brug af Wi-Fi til tilslutning af tv'et til internettet/netværket

Den indbyggede trådløse LAN-enhed gør det muligt at få adgang til internettet og udnytte netværksfordelene i et kabelfrit miljø.

Illustration of the connection method
 1. Computer
 2. Trådløs router
 3. Modem
 4. Internet
 1. Konfigurer din trådløse router.
  Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med din trådløse router, eller du kan kontakte den person, der konfigurerede dit netværk (netværksadministrator).
 2. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk og internet].
 3. Vælg et netværk, som du vil oprette forbindelse til, og indstil adgangskoden.
  Hvis tv'et ikke kan sluttes til internettet/netværket, henvises der til siden Tv'et kan ikke oprette forbindelse til internettet/netværket..

Sådan deaktiveres det integrerede trådløse LAN

 1. For at deaktivere [Wi-Fi] skal du trykke på knappen HOME og og vælge [Indstillinger] — [Netværk og internet] — [Wi-Fi].

Tip

 • For jævn videostreaming:
  • Skift indstillingen på din trådløse router til en netværksstandard med høj hastighed som f.eks. 802.11n, hvis det er muligt.
   Du kan finde flere oplysninger om ændring af indstillingen i den betjeningsvejledning, der fulgte med din trådløse router, eller du kan kontakte den person, som har konfigureret netværket (netværksadministratoren).
  • Hvis ovenstående ikke medfører forbedringer, skal du ændre indstillingen på din trådløse router til 5 GHz, hvilket kan forbedre kvaliteten af videostreamingen.
  • 5 GHz-båndet understøttes muligvis ikke, afhængigt af område/land. Hvis 5 GHz-båndet ikke understøttes, kan tv'et kun oprette forbindelse til en trådløs router via 2,4 GHz-båndet.

Bemærk

 • De nødvendige netværksrelaterede indstillinger kan variere afhængigt af internetudbyderen eller routeren. Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen fra internetserviceudbyderen eller i den vejledning, der fulgte med routeren. Du kan også kontakte den person, som har konfigureret dit netværk (netværksadministrator).
 • Hvis du vælger indstillingen [Vis adgangskode] på skærmen til indtastning af adgangskode, kan adgangskoden ses af andre personer.
[90] Tilslutning til et netværk | Tilslutning til et netværk vha. en trådløs forbindelse

Brug af Wi-Fi Direct til oprettelse af forbindelse til tv'et (kræver ikke trådløs router)

Du kan slutte en enhed trådløst til tv'et uden at bruge en trådløs router og derefter streame videoer, billeder og musik, der er gemt på enheden, direkte til tv'et.

Illustration of content streaming
 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk og internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct-indstillinger].
 2. Vælg det TV-navn, der vises på TV-skærmen med Wi-Fi Direct-enheden.
  Hvis enheden ikke understøtter Wi-Fi Direct, skal du vælge [Vis netværk (SSID)/adgangskode].
 3. Betjen Wi-Fi Direct/Wi-Fi-enheden for at oprette forbindelse til tv'et.
 4. Send indholdet fra Wi-Fi Direct/Wi-Fi-enheden til TV'et.
  Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med enheden.

Hvis du ikke kan oprette forbindelse

Når du får vist standbyskærmen for indstillingen Wi-Fi Direct, skal du vælge [Vis netværk (SSID)/adgangskode] og følge vejledningen på skærmen for at fuldføre konfigurationen.

Sådan oprettes forbindelse til en anden enhed

Følg trinnene ovenfor for at tilslutte enheder. Der kan tilsluttes op til 10 enheder på samme tid. Hvis der skal tilsluttes en anden enhed, når der allerede er tilsluttet 10 enheder, skal du afbryde en unødvendig enhed, og derefter tilslutte den anden enhed.

Sådan ændres navnet på det tv, der vises på den tilsluttede enhed

Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — [Om] — [Enhedens navn].

Sådan åbnes en liste over tilsluttede enheder/sådan ophæves en registrering af en enhed

Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk og internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Vis enhedsliste/Slet].

Hvis du vil ophæve registreringen af en enhed, skal du vælge den til sletning på listen og derefter trykke på knappen (Enter). Vælg derefter [Ja] på bekræftelsesskærmen.

Hvis du vil ophæve registreringen af alle enheder, skal du vælge [Slet alle] på listen og derefter vælge [Ja] i bekræftelsesvinduet.

[91] Tilslutning til et netværk

Hjemmenetværksfunktioner

 • Justering af hjemmenetværkets indstillinger
 • Afspilning af indhold fra en computer
 • Afspilning af indhold fra en medieserver
[92] Tilslutning til et netværk | Hjemmenetværksfunktioner

Justering af hjemmenetværkets indstillinger

Du kan justere følgende indstillinger for hjemmenetværket.

Sådan kontrolleres serverforbindelsen

Tryk på knappen HOME, og vælg [Indstillinger] — [Netværk og internet] — [Hjemmenetværksopsætning] — [Serverdiagnosticering] — følg vejledningen på skærmen for at udføre diagnosticering.

Sådan bruges renderingsfunktionen

Tryk på knappen HOME, og vælg [Indstillinger] — [Netværk og internet] — [Hjemmenetværksopsætning] — [Renderer] — den ønskede indstilling.

[Renderer-funktion]
Aktiver renderingsfunktionen.
Du kan afspille billeder/musik/videofiler fra en controller (f.eks. et digitalkamera) på tv-skærmen ved at betjene enheden direkte.
[Renderer-adgangskontrol]
 • Vælg [Automatisk adgangstilladelse] for at få automatisk adgang til tv'et, første gang en controller forsøger at få adgang til tv'et.
 • Vælg [Brugerdefinerede indstillinger] for at ændre indstillingerne for adgangstilladelse for hver controller.

Sådan bruges den eksterne enhed

Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk og internet] — [Enhedsindstillinger for fjernstyring] — den ønskede indstilling.

[Fjernstyring]
Aktiver betjening af tv'et fra en registreret enhed.
[Afregistrer ekstern enhed]
Afregistrer en enhed for at deaktivere betjening af tv'et fra den pågældende enhed.
[93] Tilslutning til et netværk | Hjemmenetværksfunktioner

Afspilning af indhold fra en computer

Du kan afspille indhold (foto./musik-/videofiler), der er gemt på en netværksenhed i et andet rum, hvis du slutter tv'et til et hjemmenetværk via en router.

Illustration of the connection method
 1. Computer (server)
 2. Router
 3. Modem
 4. Internet
 1. Slut tv'et til dit hjemmenetværk.
 2. Tryk på knappen HOME, vælg (ikonet Apps) i menuen Home, og vælg derefter [MedieafsPiller].
  Hvis den medfølgende fjernbetjening har en knap af typen APPS, kan du trykke på knappen APPS.
 3. Vælg netværksenhedsnavnet.
 4. Vælg mappen, og vælg derefter den fil, der skal afspilles.

Sådan kontrolleres understøttede filformater

 • Understøttede filer og formater

Bemærk

 • Afhængigt af filen er afspilning måske ikke muligt, selvom du bruger understøttede formater.
[94] Tilslutning til et netværk | Hjemmenetværksfunktioner

Afspilning af indhold fra en medieserver

Du kan afspille foto-/musik-/videofiler fra en controller (f.eks. et digitalkamera) på tv-skærmen ved at betjene controlleren direkte, hvis du slutter tv'et til et hjemmenetværk via en router. Controlleren skal understøtte rendering.

Illustration of the connection method
 1. Digitalkamera (controller)
 2. Router
 3. Modem
 4. Internet
 1. Slut tv'et til dit hjemmenetværk.
 2. Betjen controlleren for at starte afspilning af indholdet på tv-skærmen.
[95]

Indstillinger

 • Konfiguration af tv'et
 • Indstilling af en timer
[96] Indstillinger

Konfiguration af tv'et

De menuer, der vises i tv-indstillingerne, varierer afhængigt af model/område/land.

 • [Visning af TV] Konfigurer indstillinger såsom [Kanaler].
 • [Skærm og lyd] Konfigurer indstillinger såsom [Billede] og [Lyd].
 • [Netværk og internet]
 • [Konti og login]
 • [Apps]
 • [Enhedspræferencer] Konfigurerer indstillinger såsom [Tastatur], [Startskærm] og [Hjælpefunktioner].
 • [Fjernbetjeninger og tilbehør] Konfigurerer indstillinger såsom [Fjernbetjening] og [Bluetooth-indstillinger].
 • [Ekspertpanelindstillinger] (kun modeller med et OLED-panel)
[97] Indstillinger | Konfiguration af tv'et

[Visning af TV]

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — den ønskede indstilling.

Tilgængelige indstillinger

[Kanaler]
Konfigurerer indstillingerne relateret til modtagelse af udsendelser. Du kan også konfigurere indstillingerne relateret til modtagelse af satellitudsendelser.
Indstilling af digitale kanaler
Modtagelse af digitale udsendelser
Indstilling af din satellit
Modtagelse af satellitudsendelser (kun satellitkompatible modeller)
Sortering af kanaler eller redigering af programlisten
Sortering af kanaler eller redigering af programlisten
[Forældrekontrol]
Gør det muligt at konfigurere indstillinger for børnelås for udsendelser og andre elementer.
[Eksterne indgange]
Konfigurerer indstillingerne for de eksterne indgange og BRAVIA Sync.
Se BRAVIA Sync-kompatible enheder for at få flere oplysninger om BRAVIA Sync.
[Opsætning af optagelsesenhed]
Konfigurerer indstillingerne for USB HDD-enheder til optagelse. (Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af model/område/land).
[98] Indstillinger | Konfiguration af tv'et

[Skærm og lyd]

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — den ønskede indstilling.

Tilgængelige indstillinger

[Billede]
Konfigurerer displayindstillinger, som justerer billedkvaliteten, f.eks. skærmens lysstyrke.
[Skærmstyring]
Justerer skærmens størrelse og placering.
[Lyd]
Konfigurerer indstillinger, der justerer lyden.
[Lydoutput]
Konfigurerer valgindstillinger, der vedrører højttalere.
[99] Indstillinger | Konfiguration af tv'et

[Netværk og internet]

Konfigurerer indstillinger for f.eks. trådløse LAN, kabelbaserede LAN og hjemmenetværk.

[100] Indstillinger | Konfiguration af tv'et

[Konti og login]

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Konti og login] — den ønskede indstilling.

Tilgængelige indstillinger

[Google]
Synkroniserer den registrerede Google-konto eller fjerner kontoen.
[Tilføj konto]
Tilføjer en Google-konto. Du kan tilføje flere Google-konti og skifte mellem dem afhængigt af appen.
[101] Indstillinger | Konfiguration af tv'et

[Apps]

Giver dig mulighed for at konfigurere eller slette apps.

[102] Indstillinger | Konfiguration af tv'et

[Enhedspræferencer]

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — den ønskede indstilling.

Tilgængelige indstillinger

[Om]
Viser oplysninger om tv'et.
[Dato og tid]
Gør det muligt at indstille det aktuelle tidspunkt.
[Sprog/Language]
Gør det muligt at vælge menusprog. Det valgte menusprog indstiller også talegenkendelsessproget.
[Tastatur]
Gør det muligt at konfigurere indstillingerne for skærmtastaturet.
[Lyd]
Konfigurerer indstillingen af [Systemlyde].
[Lager]
Gør det muligt at redigere de indstillinger, der er relevante for datalagring.
[Startskærm]
Tilpasser de kanaler, der vises på [Startskærm] og sorterer apps.
[Google]
Konfigurerer søgeindstillinger.
[Pauseskærm]
Konfigurerer indstillingerne for pauseskærmen.
[Placering]
Konfigurerer indstillingerne for placering for at hente brugerplacering.
[Sikkerhed og begrænsninger]
Konfigurerer begrænsninger f.eks. for at forhindre, at børn bruger specifikke apps.
[Hjælpefunktioner]
Gør det muligt at konfigurere indstillingerne for adgang til funktioner og tjenester, der gør det nemmere for brugerne at bruge deres enheder.
[Gendan]
Nulstiller tv'et til fabriksindstillingerne.
[Belysnings-LED]
Konfigurerer indstillingerne af [Belysnings-LED]. (Funktionens tilgængelighed afhænger af din model).
[Styrke]
Gør det muligt at redigere de indstillinger, der er relevante for strømforbrug.
[Indledende opsætning]
Indstiller de grundlæggende funktioner som f.eks. netværk og kanaler til brug for første gang.
[Indstillinger for butikstilstand]
Gør det muligt at forbedre visningen til brug i butikker ved f.eks. at vælge indstillingen [Demotilstand].

[103] Indstillinger | Konfiguration af tv'et

[Fjernbetjeninger og tilbehør]

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Fjernbetjeninger og tilbehør] — den ønskede indstilling.

Tilgængelige indstillinger

[Bluetooth-indstillinger]
Konfiguration af registrering/ophævelse af registrering af Bluetooth-enheder.
[Fjernbetjening]
Konfiguration af parring af den stemmestyrede fjernbetjening.
[104] Indstillinger | Konfiguration af tv'et

[Ekspertpanelindstillinger] (kun modeller med et OLED-panel)

Disse indstillinger er tilgængelige for modeller med et OLED-panel og anvendes til at forhindre billedfastholdelse.

Hvis samme billede vises gentagne gange eller i lang tid, kan billedfastholdelse forekomme.
Tv'et har to funktioner, [Pixelskift] og [Panelopdatering], der er beregnet til at reducere billedfastholdelse.

Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Ekspertpanelindstillinger] — den ønskede indstilling.

Tilgængelige indstillinger

[Pixelskift]
Flytter det viste billede med jævne mellemrum for at forhindre billedfastholdelse. Brug tv'et med denne indstilling aktiveret under normale forhold.
[Panelopdatering]
Udfør kun en manuel Panelopdatering, når billedfastholdelsen er særligt tydelig.

Bemærk

 • Udfør kun en panelopdatering, når billedfastholdelsen er særligt tydelig. Gør det som udgangspunkt kun en gang om året. Undgå at udføre den mere end en gang om året, da det kan påvirke panelets levetid.
 • Panelopdatering tager ca. en time. Der kan forekomme en hvid linje på skærmen under panelopdateringen. Dette er ikke en fejlfunktion ved tv'et.
 • Foretag justeringer, når rumtemperaturen er mellem 10 °C og 40 °C. Hvis rumtemperaturen er uden for dette område, gennemføres panelopdateringen muligvis ikke.
[105] Indstillinger

Indstilling af en timer

Indstilling af tænd-timeren

Tænd-timeren tænder automatisk TV'et på et angivet tidspunkt, f.eks. når et program, du vil se, sendes. Den gør det også muligt at bruge tv'et som et vækkeur.

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg (ikonet Timere) — [Aut. tænd] — den ønskede indstilling.

Indstilling af sleeptimeren

Sleeptimeren tænder automatisk tv'et efter en forudindstillet tid.

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg (ikonet Timere) — [Sleeptimer] — den ønskede indstilling.

Bemærk

 • Når du slukker tv'et og tænder det igen, nulstilles [Sleeptimer] til [Fra].
[106]

Fejlfinding

 • Start her Har du problemer? Start her.
 • Billed(kvalitet)/skærm
 • Tastatur
 • Modtagelse af udsendelse
 • Lyd
 • Netværk (internet/hjemme)/apps
 • Fjernbetjening/tilbehør
 • Strøm
 • Tilsluttede enheder
 • USB HDD-optagelse (kun modeller med USB HDD-optagelse)
 • LED
[107] Fejlfinding

Start her

 • Selvdiagnosticering
 • Softwareopdateringer
 • Hvis en fuld nulstilling (genstart) af tv'et er nødvendig
 • Ofte stillede spørgsmål til fejlfinding
[108] Fejlfinding | Start her

Selvdiagnosticering

Kontrollér, om tv'et virker korrekt.

 • Tryk på knappen HELP, og vælg derefter [Selvdiagnosticering], eller [Problemdiagnose] — [Selvdiagnosticering].
  [Selvdiagnosticering] starter.

Tip

Du kan også kontrollere følgende symptomer under [Problemdiagnose].

 • [Problemer med internettilslutning]
 • [Symptomer hos eksterne enheder]
 • [Billed/lydproblemer]

Prøv følgende, hvis problemet varer ved.

 • Nulstil (genstart) tv'et. Se Hvis en fuld nulstilling (genstart) af tv'et er nødvendig for at få flere oplysninger.
 • Kontrollér og forsøg Softwareopdateringer.
 • Supportwebsted
[109] Fejlfinding | Start her

Softwareopdateringer

Sony tilbyder jævnligt opdateringer for at forbedre funktioner og software og give brugerne den sidste nye tv-oplevelse. Det er lettest at modtage softwareopdateringer, hvis tv'et har forbindelse til internettet.

Aktivering af automatisk softwaredownload

Hvis du vil at aktivere [Automatisk softwaredownload], skal du trykke på knappen HELP og derefter vælge [Opdatering til systemsoftware] — [Automatisk softwaredownload].

Tip

 • Hvis du vil opdatere softwaremanualen manuelt, skal du vælge [Softwareopdatering].
 • Hvis du ikke ønsker at opdatere softwaren automatisk, skal du deaktivere [Automatisk softwaredownload].

Bemærk

 • Når [Automatisk softwaredownload] er deaktiveret, kan tv'et ikke modtage meddelelser, selvom en softwareopdatering er tilgængelig.

Opdatering af software via USB-lagringsenhed

Hvis du ikke har en netværksforbindelse, kan du også opdatere softwaren vha. en USB-lagerenhed. Brug din computer til at downloade den seneste software fra Sony-supporthjemmesiden på en USB-lagerenhed. Sæt USB-lagerenheden i en USB-port i tv'et. Derefter starter softwareopdateringen automatisk.

Hvis du vil opdatere tv'ets software vha. en USB-lagerenhed, bør du læse forsigtighedsreglerne for opdatering vha. USB-opdateringsenheder på webstedet.

Se siden Supportwebsted for at få flere oplysninger om supportsiden.

[110] Fejlfinding | Start her

Hvis en fuld nulstilling (genstart) af tv'et er nødvendig

Nulstil tv'et på følgende måde, hvis du f.eks. har problemer med, at billedet ikke vises på skærmen, eller at fjernbetjeningen ikke fungerer. Forsøg proceduren til nulstilling til fabriksindstillinger, hvis problemet varer ved.
Hvis en ekstern USB-enhed er sluttet til tv'et, skal den frakobles fra tv'et før nulstilling.

Nulstilling af strømmen

 1. Genstart tv'et med fjernbetjeningen.
  Hold tænd-/slukknappen på fjernbetjeningen nede i ca. 5 sekunder, til meddelelsen "Der slukkes for strømmen" vises.
  Tv'et slukkes og starter derefter automatisk igen efter ca. et minut.
 2. Tag netledningen ud.
  Tag tv'ets netledning ud af stikkontakten, hvis problemet varer ved efter trin 1. Tryk derefter på tænd-/slukknappen på tv'et, vent 2 minutter, og sæt netledningen i stikkontakten igen.

Tip

Dine personlige indstillinger og data går ikke tabt, efter at tv'et genstarter.

Nulstilling af fabriksdata

Forsøg en nulstilling til fabriksindstillinger, hvis problemet varer ved efter en nulstilling af strømmen.

Bemærk

Når en nulstilling til fabriksindstillinger udføres, slettes alle tv'ets data og indstillinger (såsom indstillingsoplysninger for Wi-Fi og kabelbaseret netværk, Google-konto og andre login-oplysninger, Google Play og andre installerede apps).

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — [Gendan] — [Nulstilling af fabriksdata].
 2. Vælg [Slet alt].
  Hvis du har indstillet en pinkode for tv'et, bliver du bedt om at indtaste den, når du vælger [Slet alt].
  Når nulstillingen til fabriksindstillinger er udført, fortsætter tv'et til guiden Første opsætning. Du skal acceptere Googles servicevilkår og Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
[111] Fejlfinding | Start her

Ofte stillede spørgsmål til fejlfinding

For fejlfindingsoplysninger kan du også se under "Ofte stillede spørgsmål" på vores supportwebsted nedenfor.

 • http://www.sony.net/androidtv-faq/
  QR code for the Sony support website

Se også Ofte stillede spørgsmål på supportwebstedet for at få oplysninger om fejlfinding.

[112] Fejlfinding

Billed(kvalitet)/skærm

 • Ingen farve/mørkt billede/farven er ikke korrekt/billedet er for lyst.
 • Forvrænget billede./Skærmen flimrer.
 • Billedstørrelse/skærmformat/bredformatstilstand skifter automatisk.
 • Skærmen skifter pludselig til en video, du ikke genkender, mens du ser tv.
 • Der er bannere/mærkater i toppen eller bunden af skærmen.
 • HDR-billeder i høj opløsning vises ikke.
 • 3D-billeder vises ikke. 3D-effekten er svag (kun 3D-modeller).
 • Der er sorte bjælker i begge sider af skærmen, når der vises 3D-billeder (kun 3D-modeller).
 • 3D-visning kan ikke deaktiveres, mens du ser 3D-indhold (kun 3D-modeller).
 • Meddelelsen [3D-signal registreret.] vises automatisk, når 3D-signalet registreres. (kun 3D-modeller).
 • Der vises en meddelelse om, at en app beder om tilladelse til at få adgang til en tv-funktion.
 • Skærmen bliver mørkere efter et stykke tid. (kun modeller med et OLED-panel)
 • Meddelelsen [Panelopdateringen blev ikke fuldført] vises. (kun modeller med et OLED-panel)
 • Du er bekymret over en billedfastholdelse. (kun modeller med et OLED-panel)
 • Der er en hvid linje på skærmen. (kun modeller med et OLED-panel)
 • Panelopdatering gennemføres ikke. (kun modeller med et OLED-panel)
[113] Fejlfinding | Billed(kvalitet)/skærm

Ingen farve/mørkt billede/farven er ikke korrekt/billedet er for lyst.

Juster farvetone, lysstyrke, billedkvalitet på dit tv under [Billede].

 • Tryk på knappen ACTION MENU, og vælg derefter [Billede] for at foretage justeringer.
 • Hvis du vil ændre indstillingen for [Billede], skal du trykke på knappen ACTION MENU og derefter vælge [Billede] — [Avancerede indstillinger] — [Nulstil alt].
 • Hvis du indstiller [Strømsparefunktion] til [Lav] eller [Høj], forbedres niveauet for sort. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — [Styrke] — [Strømsparefunktion] til [Fra] for at gøre skærmen lysere.

Bemærk

 • Billedkvaliteten afhænger af signal og indhold.
 • Billedkvaliteten kan blive bedre, hvis du ændrer den til [Billede] under [Indstillinger].
  Tryk på knappen ACTION MENU, vælg [Billede] — [Avancerede indstillinger], og juster [Lys] eller [Kontrast].
[114] Fejlfinding | Billed(kvalitet)/skærm

Forvrænget billede./Skærmen flimrer.

Kontroller forbindelsen og placeringen af antennen og perifere enheder

 • Kontroller antennen/kabelforbindelsen.
 • Sørg for, at antennen/kablet ikke er i berøring med andre tilslutningskabler.
 • Når du installerer en ekstraenhed, skal du sørge for, at der er plads mellem enheden og tv'et.
 • Kontroller, at antennen er tilsluttet ved hjælp af et koaksialkabel af høj kvalitet på 75 ohm.

Kontroller indstillingerne for [Bevægelse]

 • Tryk på knappen ACTION MENU, og vælg derefter [Billede] — [Avancerede indstillinger] — [Bevægelse] — [Motionflow] — [Fra]. (kun modeller, der er kompatible med [Motionflow])
  [Motionflow]-kompatible modeller har [Motionflow] i [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Billede] — [Avancerede indstillinger] — [Bevægelse].
 • Skift den aktuelle indstilling for [Film-tilstand] til [Fra].
  Tryk på knappen ACTION MENU, og vælg derefter [Billede] — [Avancerede indstillinger] — [Bevægelse] — [Film-tilstand].
 • Kontrollér indstillingerne for [Manuel programindstilling].
  Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Analog opsætning] — [Manuel programindstilling].
  • Indstil [LNA] til [Fra] for at forbedre billedmodtagelsen. ([LNA] er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af din situation/område/land).
  • Udfør [AFT] for at forbedre billedet ved analog modtagelse.
   (Tilgængeligheden af [Manuel programindstilling] og dens indstillinger varierer afhængigt af område/land/situation).
[115] Fejlfinding | Billed(kvalitet)/skærm

Billedstørrelse/skærmformat/bredformatstilstand skifter automatisk.

Du kan justere billedstørrelsen under [Skærmstyring].
Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Skærmstyring].

 • Når du skifter kanal eller videoindgang, og [Auto-format] i [Skærmstyring] er aktiveret, ændres den aktuelle indstilling [Bredformatstilstand] automatisk afhængigt af indgangssignalet. Du kan låse indstillingen [Bredformatstilstand] ved at deaktivere [Auto-format].
 • Du kan justere billedstørrelsen manuelt under [Bredformatstilstand].

Eksempel på indstilling [Bredformatstilstand] (når det oprindelige billedes billedformat er 4:3)

 • [Normal]
  Viser det oprindelige billede, som det er. Sidepaneler, der udfylder forskellen med 4:3-billedet, vises i venstre og højre side af skærmen.
  Example of setting
 • [Zoom]
  Viser et 16:9-billede, der er konverteret til 4:3-letterboksformat, i det korrekte billedformat.
  Example of setting
 • [Bred zoom]
  Forstørrer billedet, og bevarer samtidig det oprindelige billede så meget som muligt.
  Example of setting

[Bredformatstilstand] (når det oprindelige billedes billedformat er 16:9)

Billedet vises muligvis ikke som tilsigtet, selvom det er i billedformatet 16:9. Skift indstillinger for at skifte til den ønskede visning.

 • [Normal]
  Viser et 4:3-billede, der er udvidet vandret til 16:9, i det korrekte billedformat.
  Example of setting
 • [Zoom]
  Viser et 16:9-billede, der er konverteret til 4:3-letterboksformat, i det korrekte billedformat.
  Example of setting
 • [Bred zoom]
  Forstørrer billedet, og bevarer samtidig det oprindelige billede så meget som muligt.
  Example of setting

Bemærk

 • [Auto-format] i [Skærmstyring] indstillet til [Bred zoom] eller [Zoom] forbliver i kraft, indtil du ændrer kanal/indgang eller manuelt ændrer indstillingen [Bredformatstilstand] igen.
 • [Auto-format] under [Skærmstyring] udvider ikke billedet, mens indholdet skiftes, da indholdsoplysningerne styres af kanalsignaludbyderen. Indstillingen [Bredformatstilstand] kan ændres manuelt efter behov og forbliver gældende, indtil du ændrer kanalen/indgangen eller manuelt ændrer indstillingen [Bredformatstilstand] igen.
 • Billedstørrelsen afhænger af signalindholdet.
  • Billedet bliver mindre under reklamer på grund af den metode, som udbyderen bruger til at sende indhold. Når kanaler med HD-indhold skifter til SD-indhold (reklamer), bliver billedet muligvis mindre og vises med en sort kant.
  • Nogle programmer, der sendes i bredformat, optages i billedformater, som er større end 16:9 (dette er især almindeligt ved biografudgivelser). Tv'et viser disse programmer med sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med din bd/dvd (eller ved at kontakte din programudbyder).
  • Programmer, som sendes i HD-formater (720p og 1080i) med 4:3-indhold, vises normalt med sorte bjælker i højre og venstre side af skærmen, som tv-stationen har tilføjet.

Tip

Nogle kabelbokse og satellit-set-top-bokse kan også ændre billedformat. Hvis du bruger en set-top-boks, skal du kontakte producenten af set-top-boksen for at få flere oplysninger.

[116] Fejlfinding | Billed(kvalitet)/skærm

Skærmen skifter pludselig til en video, du ikke genkender, mens du ser tv.

I sådanne tilfælde kan tv'et være i demotilstand. Prøv at afslutte demotilstand.

 • Tryk på knappen HOME på fjernbetjeningen, og vælg [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — [Indstillinger for butikstilstand]. Deaktiver [Demotilstand] og [Nulstilling af billedtilstand].
[117] Fejlfinding | Billed(kvalitet)/skærm

Der er bannere/mærkater i toppen eller bunden af skærmen.

I sådanne tilfælde kan tv'et være i demotilstand. Prøv at afslutte demotilstand.

 • Tryk på knappen HOME på fjernbetjeningen, og vælg [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — [Indstillinger for butikstilstand]. Deaktiver [Demotilstand] og [Nulstilling af billedtilstand].
[118] Fejlfinding | Billed(kvalitet)/skærm

HDR-billeder i høj opløsning vises ikke.

Følgende er nødvendigt for at se HDR-billeder i høj opløsning såsom 4K (50p/60p)*.

 • Slut enheden, der kan afspille 4K (50p/60p)*, til HDMI IN 2/3.
 • Brug et Førsteklasses HDMI‐højhastighedskabel/‐kabler, der understøtter 18 Gbps.
 • Indstil [HDMI-signalformat] til [Forbedret format] ved at vælge [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Eksterne indgange] — [HDMI-signalformat] — [Forbedret format].
 • Kontroller, om den tilsluttede enhed har de seneste indstillinger eller firmware.

*Tilgængeligheden afhænger af model/område/land.

[119] Fejlfinding | Billed(kvalitet)/skærm

3D-billeder vises ikke. 3D-effekten er svag (kun 3D-modeller).

3D-modeller har [3D-indstillinger] i [Indstillinger] — [Skærm og lyd].

 • Hvis to billeder vises side om side, skal du trykke på knappen ACTION MENU og derefter vælge [3D] — [3D-visning] — [3D (Side‑om‑side)].
  Hvis to billeder vises over hinanden, skal du trykke på knappen ACTION MENU og derefter vælge [3D] — [3D-visning] — [3D (Over-under)].
 • Hvis skærmen [3D-visning] vises, men der ikke vises 3D-billeder, skal du slukke for den enhed, som afspiller 3D-indhold, og tænde den igen.
 • 3D-effekten kan opfattes forskelligt fra person til person.

For 4K-modeller

 • 3D-signal for 4K understøttes ikke.
 • Hvis du bruger passive 3D-briller, skal du se tv'et fra forsiden. 3D-effekten kan være mindre tydelig, afhængigt af seerens placering. Juster skærmens visningsvinkel.

Hvis der bruges aktive 3D-briller

 • Sørg for, at der ikke er noget mellem tv'et og de aktive 3D-briller.
 • Udskift batteriet i de aktive 3D-briller.
 • Sørg for, at der er tændt for de aktive 3D-briller.
 • Det er nødvendigt at registrere dine aktive 3D-briller på tv'et før brug. Hvis du vil bruge brillerne med et andet tv, skal du registrere dem igen. Sluk brillerne, før de registreres igen.
 • Trådløse enheder eller mikrobølgeovne kan påvirke kommunikationen mellem dine 3D-briller og tv'et, da tv'et bruger et 2,4 GHz-bånd. I dette tilfælde kan du prøve at gentage registreringen.
 • Hvis en enhed, som ikke er 3D-kompatibel (f.eks. et hjemmebiografsystem) tilsluttes mellem TV'et og en 3D-kompatibel enhed, vises der ikke 3D-billeder på TV'et. Slut den 3D-kompatible enhed direkte til TV'et med et godkendt HIGH SPEED HDMI-kabel mærket med et HDMI-logo.
[120] Fejlfinding | Billed(kvalitet)/skærm

Der er sorte bjælker i begge sider af skærmen, når der vises 3D-billeder (kun 3D-modeller).

3D-modeller har [3D-indstillinger] i [Indstillinger] — [Skærm og lyd].

 • Der vises sorte bjælker i begge sider af skærmen, så der kan behandles 3D-signaler, når dybden af 3D-billederne justeres i [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [3D-indstillinger] — [3D-dybdejustering].
[121] Fejlfinding | Billed(kvalitet)/skærm

3D-visning kan ikke deaktiveres, mens du ser 3D-indhold (kun 3D-modeller).

3D-modeller har [3D-indstillinger] i [Indstillinger] — [Skærm og lyd].

 • Når der vises 3D-indhold med et 3D-signal, kan 3D-visningen ikke deaktiveres på tv'et. Deaktiver 3D-indstillingerne på den tilsluttede enhed (f.eks. en Blu-ray-afspiller).
[122] Fejlfinding | Billed(kvalitet)/skærm

Meddelelsen [3D-signal registreret.] vises automatisk, når 3D-signalet registreres. (kun 3D-modeller).

3D-modeller har [3D-indstillinger] i [Indstillinger] — [Skærm og lyd].

 • Deaktiver indstillingen [3D-Signalangivelse]. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [3D-indstillinger] — [3D-Signalangivelse] — [Fra].
[123] Fejlfinding | Billed(kvalitet)/skærm

Der vises en meddelelse om, at en app beder om tilladelse til at få adgang til en tv-funktion.

 • Vælg, om appen skal have adgang til den viste funktion.
 • Du kan se listen over app-tilladelser kategoriseret efter tv-funktion og ændre tilladelsesindstillinger for hver app. Tryk på knappen HOME, og vælg [Indstillinger] — [Apps] — [Apptilladelser] — den ønskede TV-funktion.
[124] Fejlfinding | Billed(kvalitet)/skærm

Skærmen bliver mørkere efter et stykke tid. (kun modeller med et OLED-panel)

 • Hvis hele billedet eller en del af billedet forbliver stille, vil skærmen gradvist blive mørkere for at reducere billedfastholdelse. Dette er en funktion til beskyttelse af panelet og ikke en fejlfunktion.
[125] Fejlfinding | Billed(kvalitet)/skærm

Meddelelsen [Panelopdateringen blev ikke fuldført] vises. (kun modeller med et OLED-panel)

Der udføres automatisk en panelopdatering, når tv'et har været brugt i længere tid, for at reducere billedfastholdelse. Hvis tv'et er tændt, netledningen er taget ud, eller den omgivende temperatur ligger uden for området mellem 10 °C og 40 °C under panelopdateringen, gennemføres processen ikke, og denne meddelelse vises.

 • Hvis panelopdatering startede automatisk, genoptages den, når tv'et slukkes med fjernbetjeningen.
 • Hvis panelopdateringen blev startet manuelt, skal du vælge den igen.
[126] Fejlfinding | Billed(kvalitet)/skærm

Du er bekymret over en billedfastholdelse. (kun modeller med et OLED-panel)

Hvis samme billede vises gentagne gange eller i lang tid, kan billedfastholdelse forekomme.

For at reducere billedfastholdelse anbefaler vi, at du slukker for tv'et på normal vis ved hjælp af tænd-/slukknappen på fjernbetjeningen eller tv'et.

Bemærk

 • Udfør kun manuel panelopdatering, når billedfastholdelsen er særligt tydelig. Gør det som udgangspunkt kun en gang om året. Undgå at udføre den mere end en gang om året, da det kan påvirke panelets levetid.
 • Billeder, der indeholder ure og lyse farver, kan let forårsage billedfastholdelse. Undgå at vise disse typer billeder i lang tid ad gangen, ellers kan der forekomme billedfastholdelse.
[127] Fejlfinding | Billed(kvalitet)/skærm

Der er en hvid linje på skærmen. (kun modeller med et OLED-panel)

 • Der udføres automatisk en panelopdatering, når tv'et har været brugt i længere tid, for at reducere billedfastholdelse. Panelopdatering starter, efter at tv'et slukkes og tager ca. en time. Der kan forekomme en hvid linje på skærmen under panelopdateringen. Dette er ikke en fejlfunktion ved tv'et.
[128] Fejlfinding | Billed(kvalitet)/skærm

Panelopdatering gennemføres ikke. (kun modeller med et OLED-panel)

 • Panelopdatering fungerer, når rumtemperaturen er mellem 10 °C og 40 °C. Hvis rumtemperaturen falder uden for dette interval under panelopdateringen, kan processen ikke afsluttes, og der vises en meddelelse. Kontroller temperaturen i rummet, hvis meddelelsen vises.
[129] Fejlfinding

Tastatur

Du kan ikke bruge den aktuelle skærm, når skærmtastaturet vises.

 • Tryk på knappen BACK på fjernbetjeningen for at vende tilbage til betjeningen af skærmen bag skærmtastaturet.
[130] Fejlfinding

Modtagelse af udsendelse

 • Start med at kontrollere disse ting for at fejlfinde tv-modtagelsen.
 • Blokerende støj eller en fejlmeddelelse vises, og du kan ikke se udsendelser.
 • Der vises billedtræk eller dobbelte billeder.
 • Der vises kun sne eller et sort billede på skærmen.
 • Der er støj på billede og lyd, når der vises en analog tv-kanal.
 • Nogle kanaler er tomme.
 • Der er dårlig modtagelse eller dårlig billedkvalitet ved digitale udsendelser.
 • Du kan ikke se digitale kanaler.
 • Ikke alle analoge kanaler er indstillet.
 • Du kan ikke se satellitkanaler. (kun satellitkompatible modeller)
 • Nogle digitale kanaler mangler.
 • Du vil indstille din parabolantenne.
[131] Fejlfinding | Modtagelse af udsendelse

Start med at kontrollere disse ting for at fejlfinde tv-modtagelsen.

 • Kontroller, at antennekablet er sluttet korrekt til tv'et.
  • Kontroller, at antennekablet ikke sidder løst eller er faldet ud.
  • Kontroller, at kablet eller kabelstikket på antennen ikke er beskadiget.
 • Slut tv'et til internettet for at se streamingindhold.

Tip

 • Gå ind på Sonys supporthjemmeside for at få flere oplysninger.
  Supportwebsted
[132] Fejlfinding | Modtagelse af udsendelse

Blokerende støj eller en fejlmeddelelse vises, og du kan ikke se udsendelser.

 • Kontroller, at antennekablet er sat i de korrekte porte (på tv'et/på tilsluttede enheder/i væggen).
 • Kontroller, at kablet ikke er gammelt, og at stikket ikke er kortsluttet indvendigt.
[133] Fejlfinding | Modtagelse af udsendelse

Der vises billedtræk eller dobbelte billeder.

 • Kontroller kabel- eller antenneforbindelsen.
 • Kontroller antennens placering og retning.
 • Tryk på knappen ACTION MENU, og vælg derefter [Billede] — [Avancerede indstillinger] — [Bevægelse] — [Motionflow] — [Fra].
  (kun modeller, der er kompatible med [Motionflow])
  [Motionflow]-kompatible modeller har [Motionflow] i [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Billede] — [Avancerede indstillinger] — [Bevægelse].
[134] Fejlfinding | Modtagelse af udsendelse

Der vises kun sne eller et sort billede på skærmen.

 • Kontroller, om der udføres automatisk indstilling.
 • Kontroller, om antennen er bøjet eller i stykker.
 • Kontroller, om antennen skal udskiftes (efter 3-5 år ved normal brug, efter 1-2 år ved kystområder).
[135] Fejlfinding | Modtagelse af udsendelse

Der er støj på billede og lyd, når der vises en analog tv-kanal.

 • Kontroller indstillingen for [Manuel programindstilling].

  Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Analog opsætning] — [Manuel programindstilling].

  • Udfør [AFT] for at forbedre billed- og lydmodtagelsen. (Navnet på indstillingen varierer, afhængigt af område/land).
  • Indstil [Lydfilter] til [Fra], [Lav] eller [Høj] for at forbedre lyden for analog modtagelse.
  • Indstil [LNA] til [Fra] for at forbedre billedmodtagelsen. ([LNA] er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af din situation/område/land).
 • Kontroller, at antennen er tilsluttet ved hjælp af et koaksialkabel af høj kvalitet på 75 ohm.
 • Sørg for, at antennekablet ikke er i berøring med andre tilslutningskabler.
[136] Fejlfinding | Modtagelse af udsendelse

Nogle kanaler er tomme.

 • Kanalen er kun til kodede tjenester/abonnementstjenester. Brug af kanalen kræver abonnement på en betalings-tv-tjeneste.
 • Kanalen bruges kun til data (intet billede, ingen lyd).
 • Kontakt tv-stationen for at få oplysninger om transmissionen.
[137] Fejlfinding | Modtagelse af udsendelse

Der er dårlig modtagelse eller dårlig billedkvalitet ved digitale udsendelser.

 • Du kan ændre placeringen, retningen og vinklen på den terrestriske tv-antenne for at maksimere antennesignalet. Sørg for, at antennens retning ikke ændres utilsigtet (f.eks. af vinden).
 • Hvis du bruger en tv-signalforstærker, skal du justere dens signalforstærkning.
 • Hvis der er tilsluttet udstyr (f.eks. en tv-signalfordeler) mellem antennen og tv'et, kan det påvirke tv-modtagelsen. Tilslut antennen direkte til tv'et for at kontrollere, om modtagelsen er forbedret.
 • Dårlige vejrforhold kan påvirke satellitsendesystemer. Vent, til det klarer op. (kun kompatible satellitmodeller).
[138] Fejlfinding | Modtagelse af udsendelse

Du kan ikke se digitale kanaler.

 • Kontakt en lokal installatør for at finde ud af, om der findes digitale transmissioner i dit område.
 • Skift antennen ud med en, der har bedre forstærkning.
[139] Fejlfinding | Modtagelse af udsendelse

Ikke alle analoge kanaler er indstillet.

 • Prøv at forudindstille kanalerne manuelt ved at konfigurere indstillingerne. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Analog opsætning] — [Manuel programindstilling]. (Tilgængeligheden af [Manuel programindstilling] og dens indstillinger varierer afhængigt af område/land/situation).
[140] Fejlfinding | Modtagelse af udsendelse

Du kan ikke se satellitkanaler. (kun satellitkompatible modeller)

Satellitkompatible modeller har [Konfiguration af satellit] i [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Digital opsætning].

 • Kontakt en lokal installatør for at finde ud af, om der findes satellittjenester i dit område.
 • Kontroller din LNB-enhed (Low Noise Block) og indstillingerne.
 • Hvis dit tv er udstyret med både "MAIN"- og "SUB"-stik og ikke er indstillet til satellite-twin-tuner med [Valg af satellittunertilstand], kan stikket mærket "SUB" ikke bruges. I dette tilfælde skal satellitantennen sluttes til det stik, der er mærket "MAIN".
[141] Fejlfinding | Modtagelse af udsendelse

Nogle digitale kanaler mangler.

Ændring af indstillingsområdet (tilgængeligt afhængigt af dit område/land)

Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Digital opsætning] — [Digital programindstilling] — [Autom. programindstillingsområde].

[Normal]
Søger efter tilgængelige kanaler i dit område/land.
[Fuld]
Søger efter tilgængelige kanaler uanset område/land.

Opdatering af digitale tjenester

Du kan køre [Aut. programindstilling], efter at du er flyttet til en ny bopæl eller har skiftet tjenesteudbyder eller for at søge efter kanaler, der er gået i luften for nylig.

Konfiguration af automatiske tjenesteopdateringer

Vi anbefaler, at du indstiller [Automatisk tjenesteopdatering] til [Til], så nye, digitale tjenester tilføjes automatisk, når de bliver tilgængelige.

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Digital opsætning] — [Teknisk opsætning] — [Automatisk tjenesteopdatering] — [Til].

Hvis funktionen er deaktiveret, får du besked om nye, digitale tjenester i form af en meddelelse på skærmen, og tjenesterne tilføjes ikke automatisk.

Tip

 • Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af dit område/land. Hvis den ikke er tilgængelig, skal du udføre [Aut. programindstilling] for at tilføje nye tjenester.
[142] Fejlfinding | Modtagelse af udsendelse

Du vil indstille din parabolantenne.

Hvis du har en parabolantenne, kan du se satellitudsendelser og bestemme din installationstype ved at konfigurere tunerindstillingerne.

Indstilling af din satellit

 • Modtagelse af satellitudsendelser (kun satellitkompatible modeller)
[143] Fejlfinding

Lyd

 • Ingen lyd, men godt billede.
 • Støj på lyden.
 • Ingen lyd eller lav lyd ved brug af et hjemmebiografsystem.
 • Forvrænget lyd.
 • Du ønsker at sende lyd fra både hovedtelefonerne/Bluetooth-lydenheden/lydsystemet og tv'ets højttalere.
 • Lydstyrken i hovedtelefoner/Bluetooth-lydenheder kan ikke justeres.
 • Du er bekymret om en forsinkelse mellem billedet og lyden.
[144] Fejlfinding | Lyd

Ingen lyd, men godt billede.

 • Kontroller lydstyrken.
 • Tryk på knappen (Mute) eller (Volumen) + for at annullere muting.
 • Tryk på knappen ACTION MENU, og vælg derefter [Højttaler] — [TV-højttaler].
 • Fjern eventuelle hovedtelefoner.
[145] Fejlfinding | Lyd

Støj på lyden.

 • Kontroller, at antennen er tilsluttet ved hjælp af et koaksialkabel af høj kvalitet på 75 ohm.
 • Sørg for, at antennekablet ikke er i berøring med andre tilslutningskabler.
 • Hvis du vil undgå forstyrrelser i tv-signalet, skal du sørge for at bruge et ubeskadiget antennekabel.
[146] Fejlfinding | Lyd

Ingen lyd eller lav lyd ved brug af et hjemmebiografsystem.

 • Tryk på knappen ACTION MENU, og vælg derefter [Højttaler] — [Lydsystem].
 • Indstil [Hovedtelefon-/lydudgang] til [Lydudgang (Fast)] under indstillingen [Lydoutput].
 • Hvis lydsystemet ikke er kompatibelt med Dolby Digital eller DTS, skal du indstille [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Digital lydudgang] til [PCM].
 • Hvis du vælger en analog (RF) kanal, og billederne ikke vises korrekt, skal du skifte tv-udsendelsessystem. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Analog opsætning] — [Manuel programindstilling] — [Tv-system]. (Tilgængeligheden af [Manuel programindstilling] eller indstillingernes navne varierer afhængigt fa område/land/situation).
 • Hvis [Højttaler] er indstillet til [TV-højttaler], og [Opskalering høj opløsning (DSEE HX)] er indstillet til [Auto], slås lyden fra for DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL). Dette afhænger dog af din model.
 • Kontroller, om [Udgangslydstyrken på digital lyd] er indstillet til maksimum.

  Tryk på knappen HOME, og vælg derefter:
  [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Udgangslydstyrken på digital lyd]

 • Når du bruger HDMI-indgang med Super Audio CD eller DVD-Audio, sendes der muligvis ingen lydsignaler via DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
[147] Fejlfinding | Lyd

Forvrænget lyd.

 • Kontroller antennen/kabelforbindelsen.
 • Sørg for, at antennen/kablet ikke er i berøring med andre tilslutningskabler.
 • Hold tv'et væk fra elektriske støjkilder, f.eks. biler, hårtørrer, Wi-Fi-enheder, mobiltelefoner eller optiske enheder.
 • Når du installerer en ekstraenhed, skal du sørge for, at der er plads mellem enheden og tv'et.
 • Udfør [AFT] under [Manuel programindstilling] for at forbedre lyden ved analog modtagelse.
  (Tilgængeligheden af [Manuel programindstilling] og dens indstillinger varierer afhængigt af område/land/situation).
 • Indstil [Lydfilter] til [Lav] eller [Høj] for at forbedre lyden ved analog modtagelse. ([Lydfilter] er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af dit område/land).
[148] Fejlfinding | Lyd

Du ønsker at sende lyd fra både hovedtelefonerne/Bluetooth-lydenheden/lydsystemet og tv'ets højttalere.

Udsendelse af lyd fra både hovedtelefonerne/Bluetooth-lydenheden og tv'ets højttalere

Lyden kan sendes fra både hovedtelefoner eller Bluetooth-lydenhedens og tv'ets højtalere ved at udføre nedenstående indstilling. Indstillingsmetoden varierer dog, afhængigt af om tv'et er en A2DP-understøttet model.

A2DP-understøttede modeller, der kan bruge Bluetooth-lydenheder, har [A/V-synkronisering] i [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput].

Hvis tv'et ikke er en A2DP-understøttet model

 • Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Hovedtelefonafbryder] — [Fra] for at sende lyd fra både den enhed, der er sluttet til hovedtelefonstikket, og fra tv'ets højttalere.

Bluetooth-lydenheder som f.eks. Bluetooth-hovedtelefoner kan ikke benyttes.

Hvis tv'et er en A2DP-understøttet model

 • Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Lyd til begge TV-højtalere & andre enheder] for at aktivere den og sende lyd fra både den enhed, der er sluttet til hovedtelefonstikket, eller Bluetooth-telefonerne og fra tv'ets højttalere.

Sådan sendes lyd fra både et lydsystem, der er tilsluttet via ARC, og tv-højttalerne

Lyd kan sendes fra både et lydsystem, der er sluttet til tv'et, og tv-højttalerne, hvis følgende betingelser er opfyldt.

 • Forbind tv'et og lydsystemet ved hjælp af et digitalt, optisk kabel
 • Indstil [Digital lydudgang] til [PCM]

Du finder oplysninger om tilslutning med digitalt, optisk kabel på siden Tilslutning af et lydsystem.

[149] Fejlfinding | Lyd

Lydstyrken i hovedtelefoner/Bluetooth-lydenheder kan ikke justeres.

 • Hvis du ikke kan justere lyden i hovedtelefonerne eller Bluetooth-lydenheden med knapperne (Volumen) +/-, skal du trykke på knappen ACTION MENU og vælge [Hovedtelefonlydstyrke]/[Lydstyrke for Bluetooth].

Bluetooth A2DP-understøttede modeller, der kan bruge Bluetooth-lydenheder, har [A/V-synkronisering] i [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput].

[150] Fejlfinding | Lyd

Du er bekymret om en forsinkelse mellem billedet og lyden.

Hvis der er tilsluttet en Bluetooth-lydenhed

Billedet og lyden stemmer ikke overens, fordi lyden er forsinket på grund af egenskaberne for Bluetooth. Du kan justere udgangstimingen mellem billedet og lyden ved hjælp af indstillingen A/V-synkronisering.

 1. For at aktivere [A/V-synkronisering] skal du trykke på knappen HOME og derefter vælge [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [A/V-synkronisering].

Hvis der er tilsluttet et bestemt lydsystem ved hjælp af et HDMI-kabel

Du kan justere udgangstimingen mellem billedet og lyden. Se supportwebstedet for oplysninger om understøttede modeller.

 • Supportwebsted
[151] Fejlfinding

Netværk (internet/hjemme)/apps

 • Tv'et kan ikke oprette forbindelse til internettet/netværket.
 • Billed- og/eller lydkvalitet fra streamingapps er dårlig.
 • Dit tv kan ikke oprette forbindelse til serveren.
 • Du kan oprette forbindelse til internettet, men ikke til visse apps og tjenester.
[152] Fejlfinding | Netværk (internet/hjemme)/apps

Tv'et kan ikke oprette forbindelse til internettet/netværket.

Prøv nedenstående, hvis det trådløse netværk ikke etableres eller falder ud.

 • Tryk på knappen HOME, og kontrollér, at følgende indstillinger er aktiverede.
  [Indstillinger] — [Netværk og internet] — [Wi-Fi]
 • Kontroller placeringen af tv'et og den trådløse router. Signalforholdene kan være påvirket af følgende:
  • Der er placeret andre trådløse enheder, mikrobølger, lysstofrør osv. i nærheden.
  • Der er gulve eller vægge mellem den trådløse router og tv'et.
 • Sluk den trådløse router, og tænd den igen.
 • Hvis netværksnavnet (SSID) på den trådløse router, du vil oprette forbindelse til, ikke vises, skal du vælge [[Manuel indtastning]] for at indtaste et netværksnavn (SSID).

Hvis problemet ikke løses med ovenstående procedure, eller hvis du ikke kan oprette forbindelse selv med et kabelbaseret netværk, skal du kontrollere status for netværksforbindelsen.

Kontrol af status for netværksforbindelsen

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk og internet] — [Netværksstatus] — [Forbindelseskontrol].
  Kontrollér dine netværksforbindelser og/eller serverens betjeningsvejledning for at få oplysninger om tilslutning, eller kontakt den person, som har konfigureret netværket (netværksadministrator).

Tip

 • Løsningen varierer afhængigt af kontrollen af netværksstatus. Se "Ofte stillede spørgsmål" på Sonys supportwebsted vedrørende løsninger baseret på det enkelte problem.

Bemærk

 • Hvis LAN-kablet er sluttet til en aktiv server, og tv'et har fået en IP-adresse, skal du kontrollere serverens tilslutninger og konfigurationer.

  Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk og internet] — [Netværksstatus].

[153] Fejlfinding | Netværk (internet/hjemme)/apps

Billed- og/eller lydkvalitet fra streamingapps er dårlig.

 • Kvaliteten afhænger både af den oprindelige video, der kommer fra videoudbyderen, og af båndbredden på din forbindelse.
 • For at se videostreaming på internettet er det nødvendigt med en stabil og høj hastighed. Generelt er nedenstående hastigheder nødvendige:
  • Streaming standard definition (SD) internetvideo: 2,5 Mbps
  • Streaming high definition (HD) internetvideo: 10 Mbps
  • Streaming ultra HD (4K) internetvideo: 25 Mbps
 • Kvaliteten af den trådløse netværksforbindelse varierer, afhængigt af afstanden eller forhindringer (f.eks. væg) mellem tv'et og den trådløse router, forstyrrelser fra omgivelserne og kvaliteten af den trådløse router. Hvis forbindelsen er dårlig, skal du oprette en kabelbaseret forbindelse til internettet eller oprette forbindelse via 5 GHz-båndet.
 • 5 GHz-båndet understøttes muligvis ikke, afhængigt af område/land. Hvis 5 GHz-båndet ikke understøttes, kan tv'et kun oprette forbindelse til en trådløs router via 2,4 GHz-båndet.
 • Placer trådløse enheder tæt på hinanden, og undgå forhindringer, når du bruger et trådløst netværk.
 • Hold enheder, der udsender RF-interferens (såsom mikrobølgeovne) væk fra tv'et og den trådløse router, eller sluk sådanne enheder.
 • Der udsendes ikke lyd for videoer uden lyd.

Tip

 • Gå ind på Sonys supporthjemmeside for at få flere oplysninger.
  Supportwebsted
[154] Fejlfinding | Netværk (internet/hjemme)/apps

Dit tv kan ikke oprette forbindelse til serveren.

 • Kontroller LAN-kablet eller den trådløse forbindelse til din server og dit tv.
 • Kontroller, om dit netværk er konfigureret korrekt på tv'et.
 • Kontroller LAN-kablet/den trådløse forbindelse eller din server. Tv'et kan have mistet forbindelsen til serveren.
 • Udfør en [Serverdiagnosticering] for at kontrollere, om din medieserver kommunikerer korrekt med tv'et. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk og internet] — [Hjemmenetværksopsætning] — [Serverdiagnosticering].
[155] Fejlfinding | Netværk (internet/hjemme)/apps

Du kan oprette forbindelse til internettet, men ikke til visse apps og tjenester.

 • Indstillingerne for dato og klokkeslæt på dette tv kan være forkerte. Afhængigt af visse apps og tjenester kan du muligvis ikke oprette forbindelse til disse apps og tjenester, hvis klokkeslættet er forkert.
  Hvis klokkeslættet er forkert, skal du trykke på knappen HOME og derefter vælge [Indstillinger] — aktivér [Anvend netværkstider] i [Enhedspræferencer] — [Dato og tid] — [Automatisk dato og tid].
 • Kontroller, at LAN-kablet og netledningen er sat korrekt i routeren/modemmet*.
  * Routeren/modemmet skal først konfigureres til at oprette forbindelse til internettet. Kontakt din internetserviceudbyder for at få flere oplysninger om indstillingerne for routeren/modemmet.
 • Prøv at få adgang til appsene senere. Det kan være, at app-udbyderens server er ude af drift.

Tip

 • Gå ind på Sonys supporthjemmeside for at få flere oplysninger.
  Supportwebsted
[156] Fejlfinding

Fjernbetjening/tilbehør

 • Fjernbetjeningen virker ikke.
 • Du kan ikke tænde de aktive 3D-briller (kun 3D-modeller).
 • LED-indikatoren på de aktive 3D-briller blinker (kun 3D-modeller).
[157] Fejlfinding | Fjernbetjening/tilbehør

Fjernbetjeningen virker ikke.

Kontrollér, om tv'et virker korrekt

 • Tryk på tænd-/slukknappen på tv'et for at finde ud af, om det er fjernbetjeningen, der er problemet. Se Referencevejledning, der følger med tv'et, vedrørende placeringen af tænd-/slukknappen.
 • Prøv at nulstille tv'et, hvis det ikke virker.
  Hvis en fuld nulstilling (genstart) af tv'et er nødvendig

Kontrollér, om fjernbetjeningen virker korrekt

 • Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren, der sidder foran på tv'et.
 • Der må ikke være genstande foran fjernbetjeningssensoren.
 • Fluorescerende lys kan påvirke betjening med fjernbetjeningen, så prøv at slukke for det fluorescerende lys.
 • Kontroller, at batterierne vender, så de matcher de positive (+) og negative (-) symboler i batterirummet.
 • Batteriniveauet kan være lavt. Fjern fjernbetjeningens dæksel, og udskift batterierne.
  • Glidetype
   Illustration of how to remove the remote control cover
  • Tryk-slip-type
   Illustration of how to remove the remote control cover

Bemærk

 • Afhængigt af din model medfølger der en Bluetooth-fjernbetjening, som allerede er parret med tv'et. På leveringstidspunktet kan den leverede, parrede fjernbetjening ikke bruges med andre tv'er. Når du skal kontrollere fjernbetjeningens funktion, skal du bruge den sammen med det tv, som den leveres med.

Nulstilling af fjernbetjeningen

Hvis fjernbetjeningen ikke virker korrekt pga. dårlig batterikontakt eller statisk elektricitet, kan problemet løses ved at nulstille fjernbetjeningen.

 1. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen.
 2. Tryk på tænd-/slukknappen på fjernbetjeningen i 3 sekunder.
 3. Sæt nye batterier i fjernbetjeningen.

Se siderne Hvis en fuld nulstilling (genstart) af tv'et er nødvendig og Ofte stillede spørgsmål til fejlfinding, hvis problemet varer ved.

Bemærk

 • Når du tager tv-stikket ud og sætter det i igen, tændes tv'et muligvis ikke med det samme, når du trykker på tænd-/slukknappen på fjernbetjeningen eller tv'et. Dette skyldes, at det tager tid at initialisere systemet. Vent ca. 10 til 20 sekunder, og forsøg igen.
 • Hvis du ikke kan bruge stemmesøgning, skal du aktivere knappen (Mikrofon) ved at trykke på knappen HOME og vælge [Indstillinger] — [Fjernbetjeninger og tilbehør] — [Fjernbetjening].
[158] Fejlfinding | Fjernbetjening/tilbehør

Du kan ikke tænde de aktive 3D-briller (kun 3D-modeller).

 • Udskift batteriet. (Gælder kun model TDG-BT400A/BT500A.)
  1. Tryk på aktiveringsknappen med spidsen af en pen eller lignende, og tag batteriholderen.
   Illustration of how to take out the battery case
  2. Udskift batteriet. Sæt derefter batteriholderen i, så den låses på plads igen.
   Illustration of how to insert a battery in the battery case and locking it
   1. CR2025 (-) side
[159] Fejlfinding | Fjernbetjening/tilbehør

LED-indikatoren på de aktive 3D-briller blinker (kun 3D-modeller).

 • Lyser i 3 sekunder: Angiver, at brillerne bliver tændt.
  Illustration of the location of the LED indicator
 • Blinker hvert 2. sekund: Angiver, at der er tændt for brillerne.
 • Blinker 3 gange: Angiver, at brillerne er blevet slukket.
 • Blinker skiftevis grønt og gult: Angiver, at brillerne har startet registreringsprocessen.
 • Blinker 3 gange hvert 2. sekund: Angiver, at batteriet er ved at være opbrugt. Udskift batteriet.
[160] Fejlfinding

Strøm

 • Tv'et slukker automatisk.
 • Tv'et tænder automatisk.
 • Tv'et slukker med det samme, når jeg har tændt for det. (kun modeller med et OLED-panel)
 • Tv'et tænder ikke.
[161] Fejlfinding | Strøm

Tv'et slukker automatisk.

 • Skærmen kan være blevet slukket pga. indstillingerne for [Sleeptimer].
 • Kontroller indstillingen for [Varighed] under [Aut. tænd].
 • Kontrollér, om [Standby for passivt TV] under [Styrke] er aktiveret.
 • Skærmen kan være blevet slukket pga. indstillingerne for [Pauseskærm].
[162] Fejlfinding | Strøm

Tv'et tænder automatisk.

 • Kontroller, om [Aut. tænd] er aktiveret.
 • Deaktiver indstillingen [Tænd TV automatisk] i [BRAVIA Sync-indstillinger].
[163] Fejlfinding | Strøm

Tv'et slukker med det samme, når jeg har tændt for det. (kun modeller med et OLED-panel)

I sådanne tilfælde er tv'et muligvis i tilstanden til nulstilling af billedtilstand. Når nulstilling af billedtilstand er aktiveret, slukkes tv'et cirka 10 minutter efter, at der er tændt for det, og det tændes derefter igen for at reducere billedfastholdelse. Dette er ikke en fejlfunktion ved tv'et.

Tænd for tv'et igen ved hjælp af fjernbetjeningen, og deaktiver nulstilling af billedtilstand.

 • Tryk på knappen HOME på fjernbetjeningen, og vælg [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — [Indstillinger for butikstilstand]. Deaktiver [Nulstilling af billedtilstand].
[164] Fejlfinding | Strøm

Tv'et tænder ikke.

Udfør procedurerne i nedenstående rækkefølge, til problemet er løst.

1. Kontroller, om tv'et kan tændes med fjernbetjeningen.

Ret fjernbetjeningen mod sensoren på forsiden af tv'et, og tryk på tænd-/slukknappen på fjernbetjeningen.
Kontroller, om tv'et tændes, eller om belysnings-LED'en lyser.
Hvis belysnings-LED'en lyser, men tv'et ikke tændes, skal du prøve at nulstille (genstarte) tv'et.

 • Hvis en fuld nulstilling (genstart) af tv'et er nødvendig

2. Kontroller, om tv'et kan tændes med tænd-/slukknappen på tv'et.

Tryk på tænd-/slukknappen på tv'et, og kontroller, om tv'et tændes. Tænd-/slukknappen sidder på siden eller bag på tv'et.
Se Referencevejledning for tv'et for at få oplysninger.
Hvis tv'et tændes på denne måde, kan der være et problem med fjernbetjeningen. Se følgende emne.

 • Fjernbetjeningen virker ikke.

3. Tag netledningen ud.

Træk tv'ets netledning ud af stikkontakten. Tryk derefter på tænd-/slukknappen på tv'et, vent 2 minutter, og sæt netledningen i stikkontakten igen.

Tip

 • Når du tager tv-stikket ud og sætter det i igen, tændes tv'et muligvis ikke med det samme, når du trykker på tænd-/slukknappen på fjernbetjeningen eller tv'et. Dette skyldes, at det tager tid at initialisere systemet. Vent ca. 10 til 20 sekunder, og forsøg igen.
[165] Fejlfinding

Tilsluttede enheder

 • Intet billede fra en tilsluttet enhed.
 • Du kan ikke vælge en tilsluttet enhed i menuen Home.
 • Nogle programmer på digitale kilder vises med tab af detaljer.
 • Det tager lang tid at vise fotos eller mapper.
 • Du kan ikke finde en tilsluttet BRAVIA Sync HDMI-enhed.
 • Knappen EXT.BOX MENU på fjernbetjeningen fungerer ikke. Denne funktion er tilgængelig på fjernsyn, hvor den medfølgende fjernbetjening har en EXT.BOX MENU-knap.
 • Du kan ikke slukke for set-top-boksen (kabel-/satellitboksen) ved hjælp af tv'ets fjernbetjening via IR Blaster-funktionen.
 • Du kan ikke betjene en anden AV-receiver.
 • En ekstern enhed (f.eks. en set-top-boks eller AV-receiver) kan ikke betjenes via IR Blaster'en. (kun modeller, der er kompatible med IR Blaster)
 • Nogle mediefiler på USB-enheden eller serveren vises ikke.
 • Handlinger afbrydes, eller enheden fungerer ikke.
 • Hvilken type enheder kan tilsluttes vha. funktionen Skærmspejling?
 • Tv'et kan ikke oprette forbindelse til en Miracast-enhed eller en enhed, der har skærmspejling.
 • Video eller lyd falder sommetider ud.
 • Vise typer betalt indhold kan ikke afspilles.
[166] Fejlfinding | Tilsluttede enheder

Intet billede fra en tilsluttet enhed.

 • Tænd den tilsluttede enhed.
 • Kontroller kabelforbindelsen mellem enheden og tv'et.
 • Tryk på knappen (Valg af indgang) for at få vist en liste over indgange, og vælg derefter den ønskede indgang.
 • Isæt USB-enheden korrekt.
 • Sørg for, at USB-enheden er formateret korrekt.
 • Betjening garanteres ikke for alle USB-enheder. Betjeningen kan variere, afhængigt af USB-enhedens funktioner eller de videofiler, der afspilles.
 • Hvis den tilsluttede enhed er sluttet til HDMI IN 2 eller 3, skal du slutte den til HDMI IN 1 eller 4.
 • Skift HDMI-signalformatet for den HDMI-indgang, der ikke viser et billede, til standardformat. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Eksterne indgange] — [HDMI-signalformat].
[167] Fejlfinding | Tilsluttede enheder

Du kan ikke vælge en tilsluttet enhed i menuen Home.

 • Kontroller kabelforbindelsen.
[168] Fejlfinding | Tilsluttede enheder

Nogle programmer på digitale kilder vises med tab af detaljer.

 • Der vises muligvis færre detaljer end normalt eller synlige billedfejl (små blokke, prikker eller pixelering) på skærmen på grund af den digitale komprimering af kildeindholdet – komprimeringen bruges i forbindelse med bestemte digitale udsendelser og dvd'er. Graden af synlige billedfejl afhænger af tv'ets klarhed og opløsning.
[169] Fejlfinding | Tilsluttede enheder

Det tager lang tid at vise fotos eller mapper.

 • Afhængigt af billedets mål, filstørrelse og antallet af filer i mappen kan det tage tid at få vist billeder eller mapper.
 • Hver gang, der sluttes en USB-enhed til tv'et, kan der gå nogle minutter, før der vises billeder.
[170] Fejlfinding | Tilsluttede enheder

Du kan ikke finde en tilsluttet BRAVIA Sync HDMI-enhed.

 • Kontroller, om din enhed er BRAVIA Sync-kompatibel.
 • Kontroller, at [Kontrol til HDMI] er konfigureret på den BRAVIA Sync-kompatible enhed, og at [BRAVIA Sync-indstillinger] — [BRAVIA Sync-styring] er konfigureret på TV'et.
[171] Fejlfinding | Tilsluttede enheder

Knappen EXT.BOX MENU på fjernbetjeningen fungerer ikke.

Denne funktion er tilgængelig på fjernsyn, hvor den medfølgende fjernbetjening har en EXT.BOX MENU-knap.

IR Blaster-kompatible modeller har [Opsætning af IR Blaster] i [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Eksterne indgange].

 • Hvis du vil bruge knappen EXT.BOX MENU, skal du tilslutte og konfigurere IR Blaster (gælder modeller, der leveres med en IR Blaster). Tilslut din IR Blaster, tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Eksterne indgange] — [Opsætning af IR Blaster]. (IR Blaster-kompatible modeller kan muligvis ikke fås afhængig af din model/dit land).
 • Hvis en BRAVIA Sync-kompatibel enhed er tilsluttet og vises ved hjælp af HDMI-indgang, viser nogle modeller muligvis menuen ved hjælp af knappen EXT.BOX MENU, men funktionen kan ikke garanteres for alle enheder.
[172] Fejlfinding | Tilsluttede enheder

Du kan ikke slukke for set-top-boksen (kabel-/satellitboksen) ved hjælp af tv'ets fjernbetjening via IR Blaster-funktionen.

IR Blaster-kompatible modeller har [Opsætning af IR Blaster] i [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Eksterne indgange].

 • Tryk på knappen ACTION MENU, og vælg derefter [Styrke (STB)] i [Menu].
[173] Fejlfinding | Tilsluttede enheder

Du kan ikke betjene en anden AV-receiver.

 • Der kan kun bruges én BRAVIA Synckompatibel AV-receiver ad gangen.
[174] Fejlfinding | Tilsluttede enheder

En ekstern enhed (f.eks. en set-top-boks eller AV-receiver) kan ikke betjenes via IR Blaster'en. (kun modeller, der er kompatible med IR Blaster)

IR Blaster-kompatible modeller har [Opsætning af IR Blaster] i [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Eksterne indgange].

 • Kontrollér, at din IR Blaster er konfigureret korrekt, og at IR-senderen er placeret i nærheden af den eksterne enheds IR-modtager.
 • Kontroller, at tv'et understøtter den eksterne enhed.
 • Hvis du trykker på en knap på fjernbetjeningen og holder knappen nede, udføres handlingen muligvis ikke. Forsøg i stedet at trykke flere gange på knappen.
 • Ikke alle eksterne enheder reagerer på alle knapper i "Actionmenu".
 • IR Blaster er muligvis ikke konfigureret korrekt. Konfigurer IR Blaster ved at trykke på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Eksterne indgange] — [Opsætning af IR Blaster].
[175] Fejlfinding | Tilsluttede enheder

Nogle mediefiler på USB-enheden eller serveren vises ikke.

 • Filer, som ikke understøttes, vises muligvis ikke.
 • Det er ikke sikkert, at du kan få vist alle mapper/filer – det afhænger af systemstatussen.
[176] Fejlfinding | Tilsluttede enheder

Handlinger afbrydes, eller enheden fungerer ikke.

 • Kontroller, om enheden er tændt.
 • Udskift enhedens batterier.
 • Registrer enheden igen.
 • Bluetooth-enheder gør brug af et 2,4 GHz-bånd, og derfor kan kommunikationshastigheden forringes eller forbindelsen kan falde ud i forbindelse med forstyrrelser fra det trådløse LAN.
  Hvis der findes elektrisk husholdningsudstyr i nærheden (f.eks. en mikroovn eller mobilenheder), er der større risiko for radiobølgeforstyrrelser.
 • Tv'et eller enheden kan muligvis ikke bruges, hvis enhederne er placeret på en metalreol, da dette kan medføre interferens i den trådløse kommunikation.
 • Du kan finde flere oplysninger om brugbare kommunikationsafstande mellem tv'et og andet udstyr i de betjeningsvejledninger, der fulgte med udstyret.
 • Når der er oprettet forbindelse mellem flere Bluetooth-enheder og tv'et, kan det forringe kvaliteten af Bluetooth-kommunikationen.
[177] Fejlfinding | Tilsluttede enheder

Hvilken type enheder kan tilsluttes vha. funktionen Skærmspejling?

 • Wi‑Fi‑kompatible enheder, som f.eks. smartphones og tablet-pc'er, der understøtter Miracast, kan bruges til skærmspejling på dit BRAVIA-TV. Se i vejledningen til din Wi‑Fi‑enhed for at finde ud af, om den understøtter Miracast. BRAVIA-TV lever op til Miracast-specifikationen, men en succesfuld forbindelse kan ikke garanteres til alle enheder.
[178] Fejlfinding | Tilsluttede enheder

Tv'et kan ikke oprette forbindelse til en Miracast-enhed eller en enhed, der har skærmspejling.

 • Hvis tilslutningen til en Miracast-enhed (f.eks. en bærbar computer) mislykkes, skal du trykke på knappen (Valg af indgang) og derefter vælge [Skærmspejling] for at få vist standbyskærmen for funktionen Skærmspejlning. Forsøg derefter at oprette forbindelse igen.
 • Hvis du bruger Skærmspejling med en anden enhed, skal du først deaktivere Skærmspejling og derefter prøve igen.
[179] Fejlfinding | Tilsluttede enheder

Video eller lyd falder sommetider ud.

 • Enheder, som sender radiobølger, f.eks. trådløse LAN-enheder eller mikrobølgeovne, kan påvirke funktionen Skærmspejling, når der bruges trådløst LAN. Placer tv'et eller Sony-enheder, der har skærmspejling (f.eks. nogle af Xperia-modellerne), med god afstand til sådanne forstyrrende enheder, eller sluk enhederne, hvis det er muligt.
 • Kommunikationshastigheden kan ændres, afhængigt af afstanden eller genstande mellem enheder, enhedskonfiguration, radiobølgebetingelser, overbelastning af linjen eller hvilken enhed du bruger. Kommunikationen kan blive afbrudt af interferens fra radiobølger.
[180] Fejlfinding | Tilsluttede enheder

Vise typer betalt indhold kan ikke afspilles.

 • Kildeenheden skal opfylde standarderne HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.0/2.1/2.2.
  Visse typer betalt indhold kan muligvis ikke vises via en kildeenhed, der ikke opfylder standarderne HDCP 2.0/2.1/2.2.
[181] Fejlfinding

USB HDD-optagelse (kun modeller med USB HDD-optagelse)

 • Du kan ikke bruge en USB-HDD-enhed. (kun modeller med USB HDD-optagelse)
 • USB HDD-enheden kan ikke registreres. (kun modeller med USB HDD-optagelse)
 • Der kan ikke optages/optagelse mislykkedes (kun modeller med USB HDD-optagelse)
 • Optagelsen er forsvundet. (kun modeller med USB HDD-optagelse)
 • USB-HDD-enheden arbejder, selvom den ikke er tændt. (kun modeller med USB HDD-optagelse)
[182] Fejlfinding | USB HDD-optagelse (kun modeller med USB HDD-optagelse)

Du kan ikke bruge en USB-HDD-enhed. (kun modeller med USB HDD-optagelse)

USB HDD-optagemodeller har [Opsætning af optagelsesenhed] i [Indstillinger] — [Visning af TV].

 • Kontroller, at USB-HDD-enheden er:
  • tilsluttet korrekt.

   Kontrollér, om den er sluttet til den blå USB3-port, der vises som "HDD REC".

  • tændt.
  • registreret til tv'et.

   For at registrere USB HDD-enheden på tv'et skal du trykke på knappen HOME og derefter vælge [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Opsætning af optagelsesenhed] — [HDD-registrering].

 • Tilslutning af USB-HDD-enheden via en USB-hub understøttes ikke.
 • Udfør [Kontrol af HDD-ydelse] for at kontrollere, at USB-HDD'ens specifikationer opfylder kravene.
  Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Opsætning af optagelsesenhed] — [Kontrol af HDD-ydelse].
[183] Fejlfinding | USB HDD-optagelse (kun modeller med USB HDD-optagelse)

USB HDD-enheden kan ikke registreres. (kun modeller med USB HDD-optagelse)

 • Kontrollér, om USB HDD-enheden er sluttet til USB3-porten (blå), der vises som "HDD REC".
 • Hvis USB HDD-enheden er korrekt sluttet til den blå USB3-port, skal du registrere den til optagelse igen, eftersom den allerede er registreret som en enhed med et andet formål end optagelse (for eksempel lager).

Bemærk

 • Hvis der er sluttet enheder til USB1- og USB2-portene, skal du fjerne dem midlertidigt, mens USB HDD registreres.
 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — [Lager].
 2. Vælg den USB HDD-enhed du vil registrere til optagelse fra [Lagerplads på enheden].
 3. Vælg [Registrer til optagelse].
 4. Følg vejledningen på skærmen for at registrere USB-HDD-enheden på tv'et.
 • Brug [Kontrol af HDD-ydelse] til at kontrollere om USB-HDD-enhedens specifikationer opfylder kravene.

  For at udføre [Kontrol af HDD-ydelse] skal du trykke på knappen HOME og derefter vælge [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Opsætning af optagelsesenhed] — [Kontrol af HDD-ydelse].

[184] Fejlfinding | USB HDD-optagelse (kun modeller med USB HDD-optagelse)

Der kan ikke optages/optagelse mislykkedes (kun modeller med USB HDD-optagelse)

USB HDD-optagemodeller har [Opsætning af optagelsesenhed] i [Indstillinger] — [Visning af TV].

 • Hvis optagelsen mislykkes, vises årsagen i [Liste med optagelsesfejl]. Tryk på knappen TITLE LIST, og vælg derefter [Liste med optagelsesfejl].
 • Kontroller den ledige plads på HDD'en. Slet unødvendigt indhold, hvis der næsten ikke er mere ledig plads.
 • Følgende programmer kan ikke optages.
  • Kopibeskyttede programmer
  • Analoge programmer
  • Programmer fra eksterne indgange (inkl. programmer fra en tilsluttet set-top-boks)
  • Streamingindhold
 • Timeroptagelser er muligvis ikke tilgængelig, hvis udsendelsestidspunktet for programmerne ændres.
[185] Fejlfinding | USB HDD-optagelse (kun modeller med USB HDD-optagelse)

Optagelsen er forsvundet. (kun modeller med USB HDD-optagelse)

 • Optagelse kan ikke finde sted, hvis netledningen eller tilslutningskablerne tages ud under optagelse. Tag ikke kabler ud under optagelse. Optagelsen eller alle optagelser kan gå tabt.
[186] Fejlfinding | USB HDD-optagelse (kun modeller med USB HDD-optagelse)

USB-HDD-enheden arbejder, selvom den ikke er tændt. (kun modeller med USB HDD-optagelse)

 • Den tilsluttede USB-HDD kan spinne, eller enhedens LED-indikator kan lyse, mens tv'et henter EPG-data i standbytilstand.
[187] Fejlfinding

LED

 • Belysnings-LED'en tændes undertiden.
 • Du vil deaktivere belysnings-LED'en, så den ikke lyser eller blinker.
[188] Fejlfinding | LED

Belysnings-LED'en tændes undertiden.

Belysnings-LED'en lyser på forskellige tidspunkter, f.eks. under hardwareopdateringer eller tv-optagelse.

Se Sådan lyser belysnings-LED'en for af få flere oplysninger.

[189] Fejlfinding | LED

Du vil deaktivere belysnings-LED'en, så den ikke lyser eller blinker.

Du kan slå den fra. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — [Belysnings-LED] — [Fra].

Bemærk

 • Vi anbefaler, at du ikke ændrer denne indstilling under normale omstændigheder, fordi du så ikke vil være kunne identificere, om tv'et optager, er tændt eller slukket, eller om en timer er indstillet.
[190]

Indeks

TV-programmer

 • DISCOVER
 • GUIDE
 • Interaktive udsendelser
 • Satellitudsendelser
 • Optagelse
 • Kanalopsætning
 • Børnelås

Billede/display

 • Billede i billede
 • 3D
 • 4K-billeder
 • HOME
 • Billede
 • Dato og tid
 • Sprog/Language
 • Ekspertpanelindstillinger
 • Pixelskift
 • Panelopdatering

Lyd/stemme

 • Stemmesøgning, brug af
 • Lyd

  Fjernbetjening

  • Fjernbetjening, brug af
  • Stemmesøgning
  • HOME
  • DISCOVER
  • ACTION MENU
  • Indgange
  • SYNC MENU

  Tilslutninger

  • Bluetooth
  • Google Cast
  • BRAVIA Sync
  • Internet
  • Wi‑Fi Direct
  • Miracast
  • Skærmspejling

  Eksterne enheder

  • USB-lagerenheder, optagelse med
  • Blu-ray-/DVD-afspillere, tilslutning
  • USB-hukommelsesenheder etc.
  • Smartphones/tablets
  • Computere
  • Digitalkameraer, videokameraer
  • Lydsystemer
  • Trådløs subwoofer

  Apps

  • Flytning til USB-hukommelsesenheder
  • Google Play Butik
  • YouTube
  • Netflix

  Filafspilning

  • Computere
  • Digitalkameraer, videokameraer
  • Understøttede filer og formater

  Andre

  • Genstart
  • Opdatering til systemsoftware