[1]

Početak rada

 • Upotreba Vodiča za pomoć
 • Upotreba daljinskog upravljača
 • Pretraživanje glasom
 • Održavanje TV-a ažuriranim
 • Predstavljanje značajke Android TV™
 • Osnovne radnje
 • Značajke pristupačnosti
 • Web-mjesto za podršku
[2] Početak rada

Upotreba Vodiča za pomoć

U ovom je Vodiču za pomoć objašnjeno kako se koristiti ovim televizorom. Možete pogledati i u Vodič za postavljanje i potražiti opis postavljanja televizora te u Referentni vodič radi opisa dijelova, specifikacija i ugradnje na zid ovog televizora.

U ovom Vodiču za pomoć možete pročitati potrebne informacije redom ili ih izravno potražiti. Odaberite the search icon na vrhu zaslona kako biste ih potražili.

Verzije Vodiča za pomoć

Postoje dvije verzije Vodiča za pomoć za vaš televizor: Ugrađeni vodič za pomoć i Mrežni vodič za pomoć. Kako biste vidjeli Mrežni vodič za pomoć, vaš televizor mora biti spojen na internet. Kako biste prebacivali između ugrađenih i mrežnih verzija, koristite se gumbom za prebacivanje (A) na vrhu zaslona. Možete provjeriti koji je Vodič za pomoć trenutačno prikazan tako da pogledate naslov na vrhu zaslona.

Illustration of the location of switch button A
 1. Povežite TV s internetom.
 2. Odaberite (A) kako biste promijenili verziju Vodiča za pomoć.

Napomena

 • Kako biste se koristili najnovijim značajkama koje su opisane u Vodiču za pomoć, možda ćete morati ažurirati softver televizora. Detalje o ažuriranju softvera potražite na stranici Ažuriranje softvera.
 • Ovisno o datumu izdanja televizora ili modelu/zemlji/regiji, nazivi značajki u ovom Vodiču za pomoć mogu se razlikovati od onih koje se prikazuju na televizoru.
 • Slike i ilustracije korištene u Vodiču za pomoć mogu se razlikovati ovisno o modelu Vašeg TV-a.
 • Izgled i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.

Savjet

 • Kako biste vidjeli je li vaš televizor opremljen nekom od funkcija opisanih u Vodiču za pomoć, pogledajte u papirnatom priručniku ili u Sony katalogu proizvoda.
 • Ovaj Vodič za pomoć napisan je za sve regije/zemlje. Neki se opisi sadržani u ovom Vodiču za pomoć ne primjenjuju za neke regije i zemlje.
[3] Početak rada

Upotreba daljinskog upravljača

Mnogim značajkama televizora možete upravljati koristeći se gumbima (gore) / (dolje) / (lijevo) / (desno) i (unos).

Oblik i gumbi daljinskog upravljača mogu se razlikovati ovisno o modelu / zemlji / regiji.

Priloženi daljinski upravljač razlikuje se ovisno o vašem modelu. Opise gumba daljinskog upravljača potražite u Referentni vodič.

 1. Koristite se gumbima (gore), (dolje), (lijevo) i (desno) kako biste »usmjerili« na željenu stavku.
  The up, down, left, and right arrow buttons are on the center of the remote control.
 2. Pritisnite središte gumba (unos) kako biste odabrali stavku koja je trenutačno u fokusu.
  The Enter button is in the center of the up, down, left, and right arrow buttons.

Za povratak na prethodni zaslon

Pritisnite gumb BACK.

Savjet

 • Ostale informacije potražite u povezanim temama ispod odjeljka »Često postavljana pitanja« na stranici za podršku tvrtke Sony.
  Često postavljana pitanja za rješavanje problema
[4] Početak rada

Pretraživanje glasom

Daljinski upravljači s podrškom za glasovno pretraživanje imaju gumb (mikrofon) i ugrađeni mikrofon. Govorenjem u mikrofon možete pretraživati različite sadržaje.

 1. Pritisnite gumb (mikrofon).
  Uključit će se LED indikator na daljinskom upravljaču.
 2. Govorite u mikrofon.
  U ovisnosti o modelu, mogu se prikazati primjeri govora.

Ako se ne možete koristiti glasovnim pretraživanjem

Ponovo registrirajte na televizoru daljinski upravljač s glasovnim upravljanjem s gumbom (mikrofon) pritiskom gumba HOME i odabirom [Postavke] — [Daljinski upravljači i dodaci] — [Daljinski upravljač].

Napomena

 • Za upotrebu glasovnog pretraživanja potrebna je internetska veza.
 • Vrsta daljinskog upravljača koji se isporučuje s televizorom i dostupnost daljinskog upravljača s ugrađenim mikrofonom razlikuju se ovisno o modelu / regiji / zemlji. S nekim je modelima / u nekim regijama / zemljama dostupan dodatni daljinski upravljač kao opcija.
[5] Početak rada

Održavanje TV-a ažuriranim

Televizor u stanju mirovanja prikuplja podatke kao što su programski vodiči ili preuzima softver (kada je omogućeno [Automatsko preuzimanje softvera]). Kako bi vaš TV bio ažuriran, preporučujemo da uobičajeno isključite TV koristeći se gumbom za uključivanje na daljinskom upravljaču ili televizoru.

[6] Početak rada

Predstavljanje značajke Android TV™

 • Prikazivanje slike na malom zaslonu
 • Instaliranje aplikacija iz trgovine Google Play Store
 • Premještanje aplikacija na USB memorijski uređaj
 • Prikazivanje internetskih medija
 • Uživanje u sigurnim aplikacijama i uslugama videostreaminga (Sigurnost i ograničenja)
[7] Početak rada | Predstavljanje značajke Android TV™

Prikazivanje slike na malom zaslonu

Možete prikazati sliku koju gledate (televizijski programi ili sadržaj s uređaja povezanih s pomoću priključaka HDMI) kao mali zaslon u kutu.

Položaj malog zaslona razlikuje se ovisno o vašem televizoru.

Illustration of a small screen displayed on the TV screen

Prikazivanje slike kao mali zaslon

 1. Pritisnite gumb ACTION MENU dok gledate televizijski program ili sadržaj s uređaja HDMI, a zatim odaberite [Slika u slici].
  Trenutačna slika prikazuje se kao mali zaslon u kutu.

Napomena

 • Mali zaslon prikazuje se na vrhu posljednjih aplikacija kojima ste se koristili. Međutim, prikazana aplikacija može se razlikovati ovisno o određenim uvjetima.
 • Radnje, kao što je mijenjanje programa, su onemogućene tijekom gledanja s malim zaslonom.
 • Televizijski program, vanjski ulaz kao što je uređaj s izlazom HDMI, aplikacije u kojima se reproduciraju filmovi ili neke aplikacije za reprodukciju slika ili glazbe ne mogu se istodobno prikazivati.
 • Položaj malog zaslona automatski se podešava. Ne možete ga ručno postaviti.

Zatvaranje malog zaslona ili vraćanje na cijeli zaslon

 1. Pritisnite gumb HOME za prikaz izbornika Početak.
  Poruka za mali zaslon prikazuje se u gornjem dijelu zaslona.
  Illustration of a list of recently used apps and a small screen displayed on the TV screen
 2. U poruci o prikazu malog zaslona odaberite [Otvori].
 3. Gumbom ispod malog zaslona zatvorite mali zaslon ili se vratite na cijeli zaslon.
  Slika u nastavku je vizualni prikaz i može se razlikovati od stvarnog zaslona.
  Illustration of a list of recently used apps and a small screen displayed on the TV screen
[8] Početak rada | Predstavljanje značajke Android TV™

Instaliranje aplikacija iz trgovine Google Play Store

S usluge Google Play Store možete instalirati aplikacije na televizor, jednako kao što to činite s pametnim telefonima i tabletima.

Napomena

 • Možete instalirati samo aplikacije koje su kompatibilne s televizorima. Mogu se razlikovati od aplikacija za pametne telefone / tablete.
 • Internetska veza i Google račun obvezni su ako želite instalirati aplikacije iz trgovine Google Play Store.

Savjet

 • Ako nemate račun na usluzi Google ili želite izraditi zajednički račun, izradite novi račun pristupom sljedećem web-mjestu.
  https://accounts.google.com/signup https://accounts.google.com/signup
  Gore navedeno web-mjesto može se razlikovati ovisno o regiji/zemlji. Također je podložno promjeni bez najave. Detalje potražite na početnoj stranici Google.
 • Preporučujemo da izradite račun na usluzi Google putem računala ili mobilnog uređaja.
 1. Pritisnite gumb HOME, odaberite (ikona Aplikacije) u izborniku Početak i s popisa aplikacija odaberite Google Play Store.
  Ako na isporučenom daljinskom upravljaču postoji gumb APPS, možete pritisnuti gumb APPS kako biste prikazali popis aplikacija.
 2. Odaberite aplikaciju koju želite instalirati.

Aplikacija se nakon preuzimanja automatski instalira i dodaje. Njezina se ikona pojavljuje na popisu instaliranih aplikacija omogućujući vam da je pokrenete.

O plaćenim aplikacijama

U usluzi Google Play Store postoje besplatne i plaćene aplikacije. Kako biste kupili plaćenu aplikaciju, potrebne su informacije o kodu darovne kartice Google Play ili kreditne kartice. Darovnu karticu Google Play možete kupiti kod različitih maloprodajnih trgovaca.

Brisanje aplikacije

 1. Pritisnite gumb HOME, odaberite (ikona Aplikacije) u izborniku Početak, s popisa aplikacija odaberite Google Play Store i odaberite Moje aplikacije.
  Ako na isporučenom daljinskom upravljaču postoji gumb APPS, možete pritisnuti gumb APPS kako biste prikazali popis aplikacija.
 2. Odaberite aplikaciju koju treba izbrisati, a zatim deinstalirajte aplikaciju.
[9] Početak rada | Predstavljanje značajke Android TV™

Premještanje aplikacija na USB memorijski uređaj

Preuzete aplikacije možete premjestiti na USB memorijski uređaj kako biste povećali slobodan prostor u memoriji televizora.

Napomena

 • Pri formatiranju USB memorijskog uređaja izbrisat će se svi podatci spremljeni na njemu. Izradite sigurnosnu kopiju svojih važnih podataka prije formatiranja.
 • Ovim postupkom formatirat ćete USB memorijski uređaj za upotrebu isključivo s televizorom. Stoga se možda nećete moći koristiti USB memorijskim uređajem s računalom itd.
 • Neke aplikacije nije moguće premjestiti na USB memorijski uređaj.
 1. Spojite USB memorijski uređaj s televizorom.
 2. Pritisnite gumb HOME, odaberite [Postavke] — [Postavke uređaja] — [Pohrana] — željeni USB memorijski uređaj.
 3. Formatirajte ga kao uređaj za unutarnju pohranu.
 4. Nakon dovršetka formatiranja pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Aplikacije].
 5. Odaberite aplikaciju koju želite premjestiti na USB memorijski uređaj.
 6. Odaberite USB memorijski uređaj iz pohrane u upotrebi. Aplikacija će se premjestiti na USB memorijski uređaj.

Savjet

 • Ako želite premjestiti i druge aplikacije na USB memorijski uređaj, ponovite korake od 4 do 6.

Uklanjanje USB memorijskog uređaja

 1. Pritisnite gumb HOME, odaberite [Postavke] — [Postavke uređaja] — [Pohrana] — željeni USB memorijski uređaj, a zatim odaberite opciju za uklanjanje.

Napomena

 • USB memorijski uređaj upotrebljava se samo za spremanje aplikacija. Kako biste se USB memorijskim uređajem koristili u druge svrhe, morate ga ponovno formatirati.
 • Ako izbrišete aplikaciju u USB memorijskom uređaju koristeći se računalom, nećete je moći pokrenuti na televizoru.
 • Ako uklonite USB memorijski uređaj iz televizora, nećete se moći koristiti aplikacijama koje su premještene na USB memorijski uređaj.
 • Ne možete odrediti USB memorijski uređaj kao mjesto za instaliranje aplikacije. Najprije instalirajte aplikaciju na TV kao i inače, a zatim je premjestite na USB memorijski uređaj.
[10] Početak rada | Predstavljanje značajke Android TV™

Prikazivanje internetskih medija

Uslugama videostreaminga, kao što su YouTube™ i Netflix, možete se koristiti za gledanje internetskog sadržaja. Dostupne usluge razlikuju se ovisno o zemlji i regiji. Te usluge možete pokrenuti odabiranjem njihovih pločica u izborniku Home.

Napomena

 • Za gledanje internetskog sadržaja potrebna je internetska veza.
[11] Početak rada | Predstavljanje značajke Android TV™

Uživanje u sigurnim aplikacijama i uslugama videostreaminga (Sigurnost i ograničenja)

Sigurnu upotrebu možete osigurati postavljanjem instalacijskih ograničenja na aplikacije koje su preuzete od nepoznatih izvora ili dobnih ograničenja za programe i videozapise.

 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Postavke uređaja] — zatim opcije kao što su [Sigurnost i ograničenja] ili [Gledanje televizora] — [Roditeljske kontrole].

Napomena

 • Ako promijenite postavke [Sigurnost i ograničenja], vaš uređaj i osobni podatci osjetljiviji su na napade nepoznatih aplikacija čiji izvor nije Play Store. Slažete se da ste samo vi odgovorni za svu štetu na uređaju ili gubitak podataka do kojeg može doći upotrebom tih aplikacija.

Savjet

 • Ostala zasebna ograničenja mogu biti dostupna ovisno o aplikaciji. Pojedinosti potražite u pomoći aplikacije.
[12] Početak rada

Osnovne radnje

 • Izbornik Početak
 • Upotreba Traka TV izbornika Ova značajka dostupna je za televizore čiji priloženi daljinski upravljač nema gumb DISCOVER.
 • Upotrebom »Traka sadržaja« (DISCOVER) Ova značajka dostupna je za televizore čiji priloženi daljinski upravljač ima gumb DISCOVER.
 • Upotreba izbornika Akcijski izbornik
 • Odabir ulaza
 • Kako se uključuje LED osvjetljenje
[13] Početak rada | Osnovne radnje

Izbornik Početak

Zaslon koji se prikazuje nakon pritiska gumba HOME na daljinskom upravljaču naziva se izbornik Početak. U izborniku Početak možete pretraživati sadržaj i birati preporučeni sadržaj, aplikacije i postavke.

Image of the Home Menu screen. There are five areas labeled A through E starting from the top.

Pretraživanje, obavijesti, ulazi, tajmeri i postavke (A)

(mikrofon) / (zaslonska tipkovnica):
Služeći se mikrofonom na daljinskom upravljaču ili zaslonskom tipkovnicom koja se prikazuje na televizoru unesite ključne riječi i pretražujte razne sadržaje.
Pojedinosti o glasovnom pretraživanju potražite na stranici Pretraživanje glasom.
(Obavijesti):
Prikazuje se u slučaju obavijesti, primjerice kad se pojavi problem s povezivanjem. Broj označava broj obavijesti.
(Ulazi):
Prebacuje ulazni uređaj povezan na televizor.
(Tajmeri):
Konfiguriranje [Tajmer za uključivanje] i [Tajmer za isključivanje].
Pojedinosti potražite na stranici Postavljanje tajmera.
(Postavke):
Konfiguriranje raznih postavki vezanih uz televizor.
Pojedinosti potražite na stranici Postavke.

Aplikacije (B)

Prikazuje vaše omiljene aplikacije.

 • Ako odaberete [Aplikacije], prikazat će se popis instaliranih aplikacija.
 • Odaberite [Dodaj aplikaciju u favorite] kako biste aplikaciju dodali u omiljene.
 • Ako odaberete dodanu aplikaciju te pritisnete i držite tipku (unos) na daljinskom upravljaču, možete promijeniti redoslijed razvrstavanja ili ukloniti omiljenu.
 • Ako odaberete aplikaciju televizora, moći ćete gledati televizijska emitiranja ili ulaz.

Sljedeće (C)

Prikazuje što možete gledati sljedeće ovisno o sadržaju.

Napomena

 • Ako nema primjenjivog sadržaja, [Sljedeće] možda neće biti prikazano.

Kanali (D)

Retci ispod opcije Aplikacije (B) nazivaju se »Kanali«. Ovdje možete gledati preporučeni sadržaj s uređaja za videostreaming.

Savjet

 • Nedavna povijest gledanih kanala prikazana je pod opcijom [TV].
 • Sadržaj možete dodati na Sljedeće tako da odaberete sadržaj na bilo kojem kanalu te pritisnete i držite gumb (unos) na daljinskom upravljaču.
 • Možete pomaknuti neke od kanala pod naslovom »Kanali (D)« u izborniku Početak. S pomoću gumba (gore) / (dolje) možete pomaknuti fokus na okruglu ikonu retka koji želite pomaknuti i pritisnite gumb (lijevo) (ili (desno), ovisno o jeziku prikaza televizora) kako biste redak mogli pomaknuti gore ili dolje pritiskanjem gumba (gore) / (dolje).

Prilagodi kanale (E)

[Prilagodi kanale] služi za prikazivanje ili skrivanje odabranih kanala.

Savjet

 • Ostale informacije potražite u odjeljku »Često postavljana pitanja« na stranici za podršku tvrtke Sony.
  Često postavljana pitanja za rješavanje problema
[14] Početak rada | Osnovne radnje

Upotreba Traka TV izbornika

Ova značajka dostupna je za televizore čiji priloženi daljinski upravljač nema gumb DISCOVER.

Pritisnite gumb TV dok gledate televizijsko emitiranje kako bi se prikazao Traka TV izbornika. Traka TV izbornika omogućuje pristup vašim Omiljeni kanali te prikazuje TV izbornik, koji omogućuje pristup popisu kanala list, popisu snimljenih naslova ili popisu tajmera.

Image of the TV screen
 1. Pritisnite gumb TV dok gledate televizijsko emitiranje.
  Traka TV izbornika će biti prikazan u donjem dijelu zaslona.
 2. Pomaknite izbor prema gore ili dolje kako biste odabrali željenu kategoriju.
 3. Pomaknite izbor ulijevo ili udesno kako biste odabrali željenu stavku.
 4. Pritisnite gumb (unos) kako biste pokrenuli odabranu stavku.

Dodavanje kanala u omiljene

 1. Pritisnite gumb TV dok gledate televizijsko emitiranje.
  Traka TV izbornika će biti prikazan u donjem dijelu zaslona.
 2. Pomaknite izbor prema dolje kako biste odabrali [Dodaj kanale u Favorite].
 3. Odaberite [Favoriti] koje želite postaviti radi dodavanja omiljenih kanala.

Savjet

 • Ako odaberete [Dodaj u favorite] na [Akcijski izbornik], moći ćete u [Omiljeni kanali] dodati kanal koji gledate.

Za promjenu postavki ove funkcije

 1. Pritisnite gumb TV dok gledate televizijsko emitiranje.
  Traka TV izbornika će biti prikazan u donjem dijelu zaslona.
 2. Pomaknite izbor na kategoriju [Postavke].
 3. Odaberite željenu stavku za promjenu postavki.

Dostupne opcije

[Pokaži/sakrij kategorije]
Odaberite kategorije sadržaja koje će biti prikazane u Traka TV izbornika. [Postavke] ne možete sakriti.
[Najpopularniji odabiri] možete sakriti ovisno o modelu televizora.
[Ponovo rasporedite kategorije]
Odaberite kategoriju sadržaja kojoj želite promijeniti redoslijed.
[Dodaj kategorije žanrova]
Dodajte žanrove kako biste izradili vlastitu prilagođenu kategoriju sadržaja.
[Dodaj kategorije ključne riječi]
Dodajte ključne riječi kako biste izradili vlastitu prilagođenu kategoriju sadržaja.
[Sortiranje TV kanala]
Odaberite vrstu razvrstavanja televizijskih kanala.
[Veličina prikaza]
Odaberite veličinu prikaza izbornika.

Napomena

 • Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o modelu/regiji/zemlji.
[15] Početak rada | Osnovne radnje

Upotrebom »Traka sadržaja« (DISCOVER)

Ova značajka dostupna je za televizore čiji priloženi daljinski upravljač ima gumb DISCOVER.

Možete se koristiti gumbom »Traka sadržaja« kako biste pretraživali sadržaj, poput primjerice televizijskih programa i videozapisa na internetu. Sadržaj koji se prikazuje pri pritisku gumba »Traka sadržaja« razlikuje se ovisno o vašem modelu/regiji/zemlji.

Image of the TV screen
 1. Pritisnite gumb DISCOVER.
  »Traka sadržaja« se prikazuje na dnu zaslona.
 2. Pomaknite izbor prema gore ili dolje kako biste odabrali željenu kategoriju.
 3. Pomaknite izbor ulijevo ili udesno kako biste odabrali željenu stavku.
 4. Pritisnite gumb (unos) kako biste pokrenuli odabranu stavku.

Za promjenu postavki ove funkcije

 1. Pritisnite gumb DISCOVER.
  »Traka sadržaja« se prikazuje na dnu zaslona.
 2. Pomaknite izbor prema dolje do kategorije [Postavke].
 3. Odaberite željenu stavku za promjenu postavki.

Dostupne opcije

[Pokaži/sakrij kategorije]
Odaberite kategorije sadržaja koje će biti prikazane u DISCOVER. [Postavke] ne možete sakriti.
[Najpopularniji odabiri] možete sakriti ovisno o modelu televizora.
[Ponovo rasporedite kategorije]
Odaberite kategoriju sadržaja kojoj želite promijeniti redoslijed.
[Dodaj kanale u Favorite]
Dodajte omiljene kanale u DISCOVER.
[Dodaj kategorije žanrova]
Dodajte žanrove kako biste izradili vlastitu prilagođenu kategoriju sadržaja.
[Dodaj kategorije ključne riječi]
Dodajte ključne riječi kako biste izradili vlastitu prilagođenu kategoriju sadržaja.
[Veličina prikaza]
Odaberite veličinu prikaza izbornika.
[Sortiranje TV kanala]
Odaberite vrstu razvrstavanja televizijskih kanala.

Napomena

 • Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o modelu/regiji/zemlji.
[16] Početak rada | Osnovne radnje

Upotreba izbornika Akcijski izbornik

Pritiskom na gumb ACTION MENU pojavljuje se izbornik koji pruža brzi pristup funkcijama koje su dostupne za trenutačno prikazani zaslon, kao što su prilagođavanja slike, prilagođavanja zvuka, prilagođavanje glasnoće povezanog uređaja (kao što su slušalice) te postavke prikaza/zvuka. Stavke izbornika razlikuju se ovisno o odabranom zaslonu.

Image of the TV screen
 1. Pritisnite gumb ACTION MENU.
 2. Pomaknite izbor ulijevo ili udesno kako biste odabrali željenu kategoriju.
 3. Pomaknite izbor prema gore ili dolje kako biste odabrali željenu stavku.
 4. Pritisnite gumb (unos) kako biste pokrenuli odabranu stavku.
[17] Početak rada | Osnovne radnje

Odabir ulaza

Želite li upotrijebiti uređaje (kao što je Blu-ray/DVD reproduktor) koji su povezani s TV uređajem ili gledati TV nakon upotrebe tih uređaja, morat ćete promijeniti ulaz.

 1. Uzastopno pritišćite gumb (odabir ulaza) kako biste odabrali priključeni uređaj.

Savjet

 • Na televizijsko emitiranje možete prebaciti jednostavnim pritiskom gumba TV na daljinskom upravljaču.

Prebacivanje u izborniku Početak

 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite ulazni izvor u [Ulazi].
[18] Početak rada | Osnovne radnje

Kako se uključuje LED osvjetljenje

Određene boje prikazivat će se u donjem dijelu sredine televizora označavajući time određenu aktivnost ili status.


Bijelo »uključeno« ili »treperi«
 • Kad je zaslon isključen
 • Dok se televizor uključuje
 • Kad se primaju signali od daljinskog upravljača
 • Pri ažuriranju softvera
itd.

Plavo »treperi«
 • Kad se mobilni uređaj (pametni telefon, tablet itd.) povezuje s televizorom na kućnoj mreži
itd.

Narančasto »uključeno«
 • Kad je postavljen tajmer za uključivanje
 • Kad je postavljen tajmer za isključivanje
 • Kad je postavljen tajmer za snimanje (dostupnost ove funkcije ovisi o vašem modelu/zemlji/regiji)
itd.

Ružičasto »uključeno«
 • Kad televizor snima (dostupnost ove funkcije ovisi o vašem modelu/zemlji/regiji)
[19] Početak rada

Značajke pristupačnosti

Ovaj televizor opremljen je značajkama [Pristupačnost] kao što je funkcija pretvaranja teksta u govor za tekst koji se prikazuje na zaslonu, zumiranje da tekst bude čitljiviji te titlovima.

Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Postavke uređaja] — [Pristupačnost] kako biste konfigurirali značajke za potpomognutu korisničku upotrebu.

[Pristupačnost] ima funkciju prečaca koju možete uključiti ili isključiti tako da pritisnete gumb (utišavanje) na daljinskom upravljaču i zadržite pritisak tri sekunde.

Savjet

 • Kako biste promijenili funkciju prečaca, omogućite [Prečac pristupačnosti] u [Pristupačnost] i promijenite s pomoću [Usluga prečaca].
 • Da biste se s Vodičem za pomoć koristili značajkom pretvaranja teksta u govor, pogledajte s pomoću računala ili pametnog telefona Vodič za pomoć na stranici za pružanje podrške tvrtke Sony.

  http://www.sony.eu/support/
  QR code for the Sony support website
  http://www.sony.eu/support/

[20] Početak rada

Web-mjesto za podršku

Najnovije informacije i Mrežni vodič za pomoć potražite na web-mjestu za podršku tvrtke Sony:

http://www.sony.eu/support/
QR code for the Sony support website
http://www.sony.eu/support/

[21]

Gledanje televizora

 • Gledanje televizijskih programa
 • Gledanje u 3D (samo modeli 3D)
[22] Gledanje televizora

Gledanje televizijskih programa

 • Upotreba programskog vodiča
 • Konfiguriranje postavki kanala
 • Upotreba interaktivnih usluga televizijskog emitiranja
 • Objašnjenje ikona informativnog natpisa
 • Gledanje televizijskih programa korištenjem YouView (samo modeli za U.K.)
[23] Gledanje televizora | Gledanje televizijskih programa

Upotreba programskog vodiča

Možete brzo pronaći programe koje volite.

 1. Pritisnite gumb GUIDE za prikaz digitalnog programskog vodiča.
 2. Odaberite program koji želite gledati.
  Prikazuju se detalji o programu.
 3. Odaberite [Prikaži] kako biste gledali program.

Prebacivanje na programski vodič

Možete prebaciti programski vodič na [TV odabiri] ili [Guide kroz žanrove]. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o modelu/regiji/zemlji. Možete prebaciti programski vodič kako biste vidjeli [Popis snimljenih naslova] (samo modeli za snimanje USB HDD) ili [Lista tajmera].

 1. Pomaknite fokus na krajnju lijevu stavku, a zatim pomaknite ponovno lijevo kako biste otvorili izbornik.
 2. Odaberite željeni programski vodič ili popis.

Za korištenje opcionalnih funkcija

 1. Dok je prikazan programski vodič, pritisnite gumb ACTION MENU, a zatim odaberite željenu stavku.
[24] Gledanje televizora | Gledanje televizijskih programa

Konfiguriranje postavki kanala

 • Primanje digitalnih emitiranja
 • Primanje satelitskih programa (samo modeli kompatibilni sa satelitskim prijmom)
 • Razvrstavanje kanala ili uređivanje popisa programa
[25] Gledanje televizora | Gledanje televizijskih programa | Konfiguriranje postavki kanala

Primanje digitalnih emitiranja

 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Gledanje televizora] — [Kanali] — [Postavljanje kanala] — [Postavke za digitalni TV] — [Digitalno podešavanje] — [Automatsko digitalno pretraživanje].
 2. Slijedite zaslonske upute kako biste podesili sve dostupne digitalne kanale te spremili njihove postavke u televizor.

Promjena raspona podešavanja

Odaberite [Normalno] ili [Potpuno] u [Raspon automatskog pretraživanja].

[Normalno]
Pretražuje dostupne kanale u regiji/zemlji.
[Potpuno]
Pretražuje dostupne kanale neovisno o regiji/zemlji.

Savjet

 • Možete ponovno ugađati televizor tako da pokrenete [Automatsko digitalno pretraživanje] nakon preseljenja u novo prebivalište, promjene davatelja usluga ili kako biste pretraživali nove kanale.
[26] Gledanje televizora | Gledanje televizijskih programa | Konfiguriranje postavki kanala

Primanje satelitskih programa (samo modeli kompatibilni sa satelitskim prijmom)

Modeli kompatibilni sa satelitom imaju [Postavke za satelit] u [Postavke] [Gledanje televizora] — [Kanali] — [Postavljanje kanala] — [Postavke za digitalni TV].

Ako imate postavljenu satelitsku antenu, možete gledati satelitska emitiranja konfiguriranjem postavki podešivača kanala. Pogledajte opise u nastavku kako bi vam pomogli da utvrdite vrstu instalacije i kako biste podesili svoju satelitsku antenu.

 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Gledanje televizora] — [Kanali] — [Postavljanje kanala] — [Postavke za digitalni TV] — [Postavke za satelit] — [Podešavanje digitalnog satelita].

Dostupne opcije

[Konfiguracija antene]
Odabire vrstu satelitske instalacije.
Vrsta Vaše satelitske instalacije može biti Single Cable Distribution (jednokabelska distribucija), Fixed Antenna (fiksna antena) ili DiSEqC.
Single Cable Distribution omogućuje prijenos programa za više prijamnika jednim koaksijalnim kabelom. Svaki prijamnik ili podešivač kanala dodijeljen je jednom »pojasu«.
Instalacije DiSEqC omogućuju Vam da se povežete s više satelitskih antena ili LNB-a, ako postoje. Možete birati među njima koristeći se upravljanjem televizora.
Fixed Antenna najčešće je najjednostavnija vrsta instalacije u kojoj postoji jedna satelitska antena i LNB.
[Pojas]
Konfigurira broj korisničkih pojasa dodijeljenih televizoru ili podešivaču kanala.
[Frekvencija pojasa]
Podešava frekvenciju korisničkih pojasa dodijeljenih televizoru ili podešivaču kanala.
[Satelitski, općenito]/[Ostalo (Općeniti satelit)]
Pretražuje satelitske usluge koje se temelje na skupini općih postavki. Prikazana postavka razlikuje se ovisno o modelu.
[DiSEqC upravljanje]
Konfigurira postavke za upravljanje dodatnom satelitskom opremom kao što su satelitski višespojni prekidači.
[Vrsta pretraživanja]
[Potpuno pretraživanje]: skenira sve dostupne satelitske frekvencije.
[Pretraživanje mreže]: skenira na temelju unaprijed određenih mrežnih parametara. Ako i dalje nema usluga nakon izvršavanja [Pretraživanje mreže] pokušajte [Potpuno pretraživanje].
[Ručno pretraživanje]: omogućuje Vam da postavite frekvenciju skeniranja i druge parametre transpondera.
[27] Gledanje televizora | Gledanje televizijskih programa | Konfiguriranje postavki kanala

Razvrstavanje kanala ili uređivanje popisa programa

Prikaz kanala možete posložiti u skladu sa željenim redoslijedom.

Za satelitske kanale

 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Gledanje televizora] — [Kanali] — [Postavljanje kanala] — [Postavke za digitalni TV] — [Postavke za satelit] — [Uređivanje popisa satelitskih programa].
 2. Odaberite program koji želite premjestiti na novi položaj.
 3. Odaberite novi položaj na koji želite premjestiti odabrani program.

Za digitalne kanale

 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Gledanje televizora] — [Kanali] — [Postavljanje kanala] — [Postavke za digitalni TV] — [Digitalno podešavanje] — [Uređivanje liste programa].
 2. Odaberite program koji želite premjestiti na novi položaj.
 3. Odaberite novi položaj na koji želite premjestiti odabrani program.

Za analogne kanale

 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Gledanje televizora] — [Kanali] — [Postavljanje kanala] — [Postavke za analogni TV] — [Redoslijed programa].
 2. Odaberite program koji želite premjestiti na novi položaj.
 3. Odaberite novi položaj na koji želite premjestiti odabrani program.

Napomena

 • Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o regiji/zemlji.
[28] Gledanje televizora | Gledanje televizijskih programa

Upotreba interaktivnih usluga televizijskog emitiranja

Za prikaz tekstualnih informacija

Možete pregledavati tekst i grafičke informacije na temelju teksta, uključujući nacionalne vijesti, informacije o vremenu i rasporede televizijskih programa. Možete pregledavati informacije koje vas zanimaju, a zatim unosom broja odaberite informacije koje želite prikazati.

 1. Pritisnite gumb (tekst) za prikaz tekstualnih informacija.

O usluzi digitalnog teleteksta

Usluga digitalnog teleteksta pruža bogat sadržaj s finom grafikom i slikama. Dostupne su razne značajke, kao što su poveznice za stranice i navigacija koja je jednostavna za upotrebu. Uslugu podržavaju brojni koncesionari koji emitiraju program. (Dostupnost ove značajke ovisi o modelu/regiji/zemlji.)

O usluzi Digitalna interaktivna aplikacija

Usluga interaktivne aplikacije nudi digitalni tekst i grafiku visoke kvalitete, zajedno s naprednim opcijama. Uslugu podržavaju koncesionari koji emitiraju program. (Dostupnost ove značajke ovisi o modelu/regiji/zemlji.)

Napomena

 • Interaktivna usluga dostupna je samo ako je pruža koncesionar koji emitira program.
 • Dostupne funkcije i zaslonski sadržaj razlikuju se ovisno o koncesionaru koju emitira program.
 • Ako su odabrani titlovi, a pokrenete aplikaciju za digitalni teletekst s pomoću gumba (tekst), u nekim okolnostima prekinut će se prikazivanje titlova. Kada napustite aplikaciju za digitalni tekst, prikazivanje titlova automatski će se nastaviti.

Upotreba usluge NVOD/MF

NVOD (Near Video On Demand) i MF (Multi Feed) predstavljaju standarde za istodobno emitiranje nekoliko programa na jednom kanalu.

NVOD osigurava više kopija programa u nejednolikim vremenskim razmacima, a MF vam omogućuje odabir željenog programa među različitim programima na jednom kanalu.

 1. Tijekom gledanja kanala NVOD/MF pritisnite gumb ACTION MENU.
 2. Odaberite [Dodatni kanali] — željeni program.

Napomena

 • Ta je značajka dostupna kada koncesionar koji emitira program pruža uslugu NVOD/MF.
[29] Gledanje televizora | Gledanje televizijskih programa

Objašnjenje ikona informativnog natpisa

Kada mijenjate kanal, nakratko se pojavi natpis s informacijama. U informativnom natpisu mogu se pojaviti sljedeće ikone.

List of icons and their descriptions :
Podatkovna usluga (koristi TV-postaja)
:
Radio usluga
:
Kodirana usluga / uz pretplatu
:
Dostupan višejezični zvuk
:
Dostupni titlovi
:
Dostupni titlovi i/ili ton za osobe oštećena sluha
:
Preporučena minimalna dob za trenutačni program(od 3 do 18 godina)
:
Roditeljska zaštita
:
Zaključavanje digitalnog programa
:
Dostupan ton za osobe oštećena vida
:
Dostupan ton s izgovorenim titlovima
:
Dostupan višekanalni zvuk
[30] Gledanje televizora | Gledanje televizijskih programa

Gledanje televizijskih programa korištenjem YouView (samo modeli za U.K.)

Omogućavanje/onemogućavanje funkcije YouView

 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Gledanje televizora] — [Kanali] — [Postavljanje kanala] — [YouView postavljanje].
 2. Odaberite [Omogući YouView] ili [Onemogući YouView], a zatim odaberite [Da].
 3. Slijedite postupak postavljanja.

Upotreba funkcije YouView Guide

Koristite se funkcijom YouView Guide kako biste vidjeli što je trenutačno na programu, što je najavljeno za nadolazeći tjedan i pomaknite se natrag kako biste bili u tijeku s programima koje ste možda propustili u posljednjih sedam dana.

 1. Pritisnite gumb GUIDE za prikaz programskog vodiča.
 2. Pritisnite gumbe (lijevo) / (desno) kako biste odabrali program, a zatim pritisnite gumb (unos).
  Dostupni programi označeni su ikonom za reproduciranje.

Savjet

 • Pritisnite gumb TV na daljinskom upravljaču kada gledate televizijski program uživo kako biste prikazali funkciju Mini Guide i pogledajte što je trenutačno na programu, a što slijedi. No ova funkcija ne može se koristiti u sljedećim slučajevima.
  • Kada je dekoder signala povezan s televizorom koji se koristi IR Blasterom.
  • Na televizorima čiji priloženi daljinski upravljač nema gumb DISCOVER.

Provjeravanje informacija o programu (Information Panel)

Information Panel omogućuje Vam da saznate više o programu, njegovoj ocjeni i je li dostupan u HD-u. Također možete reproducirati više epizoda iste serije kada je dostupno na zahtjev.

 1. Pritisnite gumb (otkrivanje informacija/teksta).

Pristup uslugama On Demand, Discover i YouView Search (YouView Menu)

 1. Pritisnite plavi gumb u YouView Guide ili Mini Guide kako biste prikazali YouView Menu.
 2. Pronađite program koji želite gledati koristeći se sljedećim opcijama.
  Players: pristupite reproduktorima BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5 i Pop Fun u pretraživanju YouView.
  Discover: pogledajte popularne ili nedavno dodane programe na jednom mjestu. Možete otkriti i nove programe prema žanru, npr. Djeca, Film itd.
  YouView Search: pronađite određeni program uživo ili na zahtjev putem YouView.

Napomena

 • Sljedeće stavke izbornika nisu dostupne dok je omogućeno YouView;

  • Satelitska emitiranja
  • Favoriti
  • Podsjetnik
  • Zaključavanje digitalnog programa
  • Uređivanje liste programa
  • Prilagodite tipku TV
  • Informacije o zemaljskim programima u funkciji pretraživanja u zaslonu izbornika Home (umjesto toga koristite se »YouView Search«)
  • Snimanje programa
 • Nazivi usluga podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
[31] Gledanje televizora

Gledanje u 3D (samo modeli 3D)

 • Objašnjenje osnova 3D televizora (samo modeli 3D)
 • Priprema 3D naočala (samo modeli 3D)
 • Gledanje televizora u 3D (samo modeli 3D)
[32] Gledanje televizora | Gledanje u 3D (samo modeli 3D)

Objašnjenje osnova 3D televizora (samo modeli 3D)

3D modeli imaju [Postavke 3D prikaza] u [Postavke] — [Prikaz i zvuk].

Preporučena udaljenost za gledanje 3D slike

Ako udaljenost gledanja nije odgovarajuća, može se pojaviti dvostruka slika. Sjednite na udaljenosti od televizora koja je najmanje 3 puta veća od visine zaslona. Preporučujemo da za najbolji doživljaj gledanja sjednete ravno ispred televizora.

Illustration of the best distance to watch TV

Savjet

 • Postoje dvije vrste 3D naočala: pasivne i aktivne. U specifikacijama u Referentni vodič pogledajte koju vrstu 3D naočala podržava televizor.

Doseg komunikacije TV-a i Aktivnih 3D naočala

Aktivne 3D naočale komuniciraju s televizorom i prikazuju 3D slike.

Položaj gledanja treba biti unutar odgovarajućeg dosega. Pogledajte sljedeće dijagrame. Radna udaljenost ovisi o preprekama (ljudi, metal, zidovi, itd.) i/ili elektromagnetskoj interferenciji.

 • Pogled odozgo
  Illustration of the communication range from an overhead view
  1. 120°
  2. 1 – 6 m
 • Bočni pogled
  Illustration of the communication range from a side view
  1. 45°
  2. 1 – 6 m
  3. 30°

Napomena

 • Preporučeni kut i udaljenost gledanja mogu varirati ovisno o smještaju Vašeg televizora i uvjetima koji vladaju u prostoriju u kojoj se nalazi.

Briga o naočalama

 • Lagano obrišite naočale mekanom krpom.
 • Tvrdokorne mrlje možete ukloniti krpom malo namočenom u otopinu blagog sapuna i tople vode.
 • Ako koristite krpu tretiranu kemikalijama, svakako pročitajte upute na ambalaži.
 • Za čišćenje nemojte nikad koristiti jaka otapala poput razrjeđivača, alkohola ili benzena.
[33] Gledanje televizora | Gledanje u 3D (samo modeli 3D)

Priprema 3D naočala (samo modeli 3D)

3D modeli imaju [Postavke 3D prikaza] u [Postavke] — [Prikaz i zvuk].

Postoje dvije vrste 3D naočala: pasivne i aktivne. U specifikacijama u Referentni vodič pogledajte koju vrstu 3D naočala podržava televizor.

Za pasivne 3D naočale

Ako su pasivne 3D naočale isporučene s vašim televizorom, koristite se njima. Ako naočale nisu isporučene, kupite par pasivnih 3D naočala, model TDG-500P. Možete gledati u 3D tako da samo stavite pasivne 3D naočale na oči.

Za aktivne 3D naočale

Ako su aktivne 3D naočale isporučene s vašim televizorom, koristite se njima. Ako naočale nisu isporučene, kupite par aktivnih 3D naočala, model TDG-BT500A. Prije upotrebe aktivnih 3D naočala po prvi puta, trebate ih registrirati na Vaš TV. Slijedite donje korake.

 1. Uklonite listić za izolaciju baterije.
  Illustration of the procedure step
 2. Uključite TV, zatim držite naočale na udaljenosti do 50 cm od televizora.
 3. Pritisnite i držite gumb/indikator (Power) na naočalama 2 sekunde.
  Illustration of the procedure step

  Aktivne 3D naočale uključuju se i započinje registracija (gumb/indikator (Power) treperi zeleno i žuto). Kada se registracija dovrši, na zaslonu televizora pojavit će se poruka tijekom 5 sekundi, a indikator će svijetliti zeleno 3 sekunde.

  Ako registracija ne uspije, aktivne 3D naočale automatski će se isključiti. U tom slučaju ponovite prethodni postupak.

 4. Stavite aktivne 3D naočale.

Sljedeći puta možete koristiti aktivne 3D naočale čim ih uključite. Kako biste ih isključili, pritisnite i držite gumb/indikator (Power) na naočalama 2 sekunde. Kako biste ih ponovno uključili, pritisnite gumb/indikator (Power).

Savjet

 • Kako biste se koristili aktivnim 3D naočalama na drugom televizoru, naočale trebate registrirati na taj televizor. Izvršite postupak kao gore od 2. koraka.
[34] Gledanje televizora | Gledanje u 3D (samo modeli 3D)

Gledanje televizora u 3D (samo modeli 3D)

3D modeli imaju [Postavke 3D prikaza] u [Postavke] — [Prikaz i zvuk].

Možete doživjeti snažnu 3D zabavu, kao što su stereoskopske 3D igre i diskovi 3D Blu-ray.

Za gledanje u 3D spojite uređaj kompatibilan s 3D prikazom izravno s televizorom s pomoću odobrenog kabela HIGH SPEED HDMI označenog HDMI logotipom.

Illustration of a person wearing 3D glasses and watching in 3D
 1. Pripremite 3D naočale.
 2. Prikažite 3D sadržaj na zaslonu televizora.
 3. Stavite 3D naočale.
  Sad biste trebali moći vidjeti 3D slike. Ako ne vidite 3D efekt, učinite sljedeće.
 4. Pritisnite gumb ACTION MENU, a zatim odaberite [3D].
 5. Odaberite način [3D prikaz] radi usklađivanja s prikazanim sadržajem. Ovisno o ulaznom signalu ili formatu, [3D (jedan uz drugi)]/[3D(jedan iznad drugog)] možda se neće moći odabrati.

Savjet

 • Osim načina rada [3D prikaz] možete se koristiti raznim 3D opcijama u [Postavke 3D prikaza]. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Postavke 3D prikaza].

Napomena

 • 3D efekt može biti manje naglašen ako je temperatura okoline niska.
 • Ako je [Motionflow] u [Slika] postavljeno na postavku koja nije [Isključeno], postupak umanjivanja treperenja zaslona može utjecati na fine pokrete slike. U tom slučaju pritisnite gumb ACTION MENU, a zatim odaberite [Slika] — [Napredne postavke] — [Pokret] — [Motionflow] — [Isključeno]. (Samo za modele kompatibilne s [Motionflow].)
  Modeli kompatibilni s [Motionflow] imaju [Motionflow] u [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Slika] — [Napredne postavke] — [Pokret].
[35]

Snimanje televizijskih programa

 • Snimanje na USB HDD uređaj (samo modeli za USB HDD snimanje)
 • Gledanje/brisanje snimljenog sadržaja (samo modeli za USB HDD snimanje)
 • Razumijevanje simbola prikazanih na popisu snimljenih naslova (samo modeli koji snimaju na USB HDD)
[36] Snimanje televizijskih programa

Snimanje na USB HDD uređaj (samo modeli za USB HDD snimanje)

 • Registriranje USB HDD uređaja (samo modeli za USB HDD snimanje)
 • Snimanje na jedan dodir (samo modeli za USB HDD snimanje)
 • Snimanje s pomoću tajmera (samo modeli za USB HDD snimanje)
 • Informacije o upotrebi USB HDD uređaja za snimanje (samo modeli za USB HDD snimanje)
[37] Snimanje televizijskih programa | Snimanje na USB HDD uređaj (samo modeli za USB HDD snimanje)

Registriranje USB HDD uređaja (samo modeli za USB HDD snimanje)

Modeli za USB HDD snimanje imaju [Postavljanje uređaja za snimanje] u [Postavke] — [Gledanje televizora].

Spojite i registrirajte USB HDD uređaj sa svojim televizorom kako biste snimali digitalne emisije.

Priključite USB HDD uređaj na USB priključak na televizoru označen s »HDD REC« (ako postoji plavi USB priključak koji podržava snimanje na HDD).

Napomena

 • Ta je funkcija dostupna samo na nekim modelima u Europi, Australiji i na Novom Zelandu.
Illustration of the connection method
 1. USB HDD uređaj
 2. USB kabel (nije isporučen)
 1. Priključite USB HDD uređaj na USB3 ulaz (plavi) označen kao »HDD REC« na televizoru.
 2. Uključite USB HDD uređaj.
 3. Pričekajte dok se ne pojavi zaslon [USB disk je priključen].
 4. Odaberite [Registrirajte se za snimanje].
 5. Slijedite upute na zaslonu da biste registrirali USB HDD uređaj.

Napomena

 • Ako se tijekom registracije u koraku 4 prikaže poruka »Nije moguće prepoznati USB HDD za snimanje«, slijedite upute u poruci i provjerite je li USB HDD uređaj za snimanje priključen na USB3 ulaz (plavi).
  Ako USB HDD uređaj za snimanje nije prepoznat čak ni nakon što ste provjerili vezu, morate ponovo registrirati USB HDD uređaj jer je već registriran kao uređaj za druge svrhe osim snimanja ([Pohrana na uređaju]). Pogledajte »Nije moguće registrirati USB HDD uređaj. (samo modeli za USB HDD snimanje)« kako biste ponovo registrirali USB HDD uređaj za snimanje.

Savjet

 • USB HDD uređaj također možete registrirati na televizoru odaberete li [Postavke] — [Gledanje televizora] — [Postavljanje uređaja za snimanje] — [Prijava HDD-a].

Odjavljivanje USB HDD uređaja

 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Gledanje televizora] — [Postavljanje uređaja za snimanje] — [Odjava HDD-a] — uređaj koji želite odjaviti.
[38] Snimanje televizijskih programa | Snimanje na USB HDD uređaj (samo modeli za USB HDD snimanje)

Snimanje na jedan dodir (samo modeli za USB HDD snimanje)

Modeli za USB HDD snimanje imaju [Postavljanje uređaja za snimanje] u [Postavke] — [Gledanje televizora].

Napomena

 • Ta je funkcija dostupna samo na nekim modelima u Europi, Australiji i na Novom Zelandu.
 1. Tijekom gledanja programa koji želite snimiti pritisnite gumb REC.
 2. Na prikazanom zaslonu postavite vrijeme završetka snimanja. Kako biste snimali dok program ne završi, odaberite [Zadano]. Kako biste postavili željeno vrijeme (od 1 minute do 8 sati), odaberite [Definirano po korisniku].

Ručno zaustavljanje snimanja

 1. Pritisnite gumb (zaustavljanje).
 2. Odaberite [Zaustavi] na prikazanom zaslonu.

Promjena vremena završetka snimanja

 1. Pritisnite gumb (zaustavljanje).
 2. Na prikazanom zaslonu odaberite [Izmijeni] kako biste promijenili vrijeme završetka snimanja.

Napomena

 • Snimanje nekih programa ne može se zaustaviti pritiskom gumba (zaustavljanje). Kako biste zaustavili snimanje takvog programa, pritisnite gumb ACTION MENU i zatim odaberite [ Zaustavi SNIMANJE].
[39] Snimanje televizijskih programa | Snimanje na USB HDD uređaj (samo modeli za USB HDD snimanje)

Snimanje s pomoću tajmera (samo modeli za USB HDD snimanje)

Modeli za USB HDD snimanje imaju [Postavljanje uređaja za snimanje] u [Postavke] — [Gledanje televizora].

Napomena

 • Ta je funkcija dostupna samo na nekim modelima u Europi, Australiji i na Novom Zelandu.
 1. Pritisnite gumb GUIDE.
 2. Odaberite željeni program u programskom vodiču, a zatim odaberite [Namještanje snimanja].
 3. Odaberite [Post. tajmer za ovu emisiju] ili [Postavi tajmer].

Ručno postavljanje tajmera određivanjem datuma, vremena i kanala

 1. Pritisnite gumb GUIDE.
 2. Pomaknite fokus na krajnju lijevu stavku, a zatim pomaknite ponovno lijevo kako biste otvorili izbornik.
 3. Odaberite [Lista tajmera] — [Ručno namješ. snimanja].
 4. Konfigurirajte postavke tajmera.
 5. Odaberite [Postavi tajmer].

Provjera, promjena ili brisanje postavki tajmera

Provjera, izmjena ili brisanje postavki tajmera vrši se u [Lista tajmera].

 1. Pritisnite gumb GUIDE.
 2. Pomaknite fokus na krajnju lijevu stavku, a zatim pomaknite ponovno lijevo kako biste otvorili izbornik.
 3. Odaberite [Lista tajmera], a zatim promijenite postavke.

Savjet

 • Možete stvoriti najviše 32 postavke tajmera.
 • Ako snimanje nije uspješno, razlog će biti naveden u [Lista grešaka snimanja]. Pritisnite gumb TITLE LIST, a zatim odaberite [Lista grešaka snimanja].
 • U programskom vodiču možete pomicati fokus na željeni program i pritisnuti gumb REC kako biste postavili snimanje tajmerom za program.

Napomena

 • Snimanje tajmerom neće raditi kada je kabel napajanja izmjenične struje isključen (kabel mrežnog napajanja).
[40] Snimanje televizijskih programa | Snimanje na USB HDD uređaj (samo modeli za USB HDD snimanje)

Informacije o upotrebi USB HDD uređaja za snimanje (samo modeli za USB HDD snimanje)

Modeli za USB HDD snimanje imaju [Postavljanje uređaja za snimanje] u [Postavke] — [Gledanje televizora].

 • USB HDD uređaj mora se upotrebljavati isključivo za snimanje. Koristite se zasebnim USB HDD uređajem za prikaz fotografija i videozapisa.
 • Ta je funkcija dostupna samo na nekim modelima u Europi, Australiji i na Novom Zelandu.
 • Podržani su samo USB HDD uređaji veći od 32 GB.
 • Nije podržana veza USB HDD uređaja putem USB sabirnice. Spojite uređaj izravno s televizorom.
 • Bit će izbrisani svi podaci spremljeni na USB HDD uređaju kada se bude formatirao tijekom postupka registracije. USB HDD uređaj ne može se upotrebljavati na računalu nakon što se registrira na televizoru. Kako biste omogućili upotrebu USB HDD uređaja na računalu, formatirajte ga na računalu. (Svi podaci na USB HDD uređaju bit će izbrisani.)
 • Može se registrirati maksimalno 8 USB HDD uređaja.
 • Podaci snimljeni na USB HDD uređaju koji je registriran na ovom televizoru moći će se reproducirati samo na ovom televizoru.
 • Snimanje je podržano samo za digitalna televizijska i radijska emitiranja. Nije podržano snimanje podatkovnih emitiranja.
 • Ne mogu se snimati kodirani/šifrirani signali.
 • Nije moguće snimati u sljedećim slučajevima:
  • Televizor ne može prepoznati registrirani USB HDD uređaj.
  • Na USB HDD uređaj je snimljeno više od 1000 emisija.
  • USB HDD uređaj je pun.
 • Automatski odabir programa možda neće biti moguć dok se snima.
 • Snimanje programa nije moguće ako njegovo snimanje nije autorizirano.
 • Ako se upotrebljava Conditional Access Module (CAM) (modul za uvjetni pristup), izbjegavajte upotrebu njegove roditeljske zaštite koja možda neće raditi tijekom snimanja. Kao drugi izbor koristite se blokadom programa ili roditeljskom zaštitom televizora ako je koncesionar koji emitira program podržava.
 • U Norveškoj se neki programi ne mogu snimati zbog zakonskih ograničenja.
 • Ako je televizor izložen udarcu tijekom snimanja na USB HDD uređaj, na snimljenom se sadržaju može pojaviti buka.
 • Sony ni u kojem slučaju ne snosi odgovornost za neuspješna snimanja ili bilo kakva oštećenja ili brisanje snimljenog sadržaja prouzročene ili povezane s kvarom na televizoru, smetnjama signala ili nekim drugim problemom.
[41] Snimanje televizijskih programa

Gledanje/brisanje snimljenog sadržaja (samo modeli za USB HDD snimanje)

Modeli za USB HDD snimanje imaju [Postavljanje uređaja za snimanje] u [Postavke] — [Gledanje televizora].

Napomena

 • Ta je funkcija dostupna samo na nekim modelima u Europi, Australiji i na Novom Zelandu.

Gledanje snimljenog sadržaja

 1. Pritisnite gumb TITLE LIST, a zatim odaberite sadržaj koji želite gledati.

Brisanje snimljenog sadržaja

 1. Pritisnite gumb TITLE LIST.
 2. Pritisnite gumb ACTION MENU i odaberite sljedeće prema navedenom redoslijedu.
  [Izbriši] — program koji želite izbrisati — [Izbriši]
  Želite li izbrisati više programa, odaberite sve programe koje želite izbrisati prije nego što odaberete [Izbriši].

Za informacije o značenju simbola na popisu snimljenih naslova pogledajte Razumijevanje simbola prikazanih na popisu snimljenih naslova (samo modeli koji snimaju na USB HDD).

[42] Snimanje televizijskih programa

Razumijevanje simbola prikazanih na popisu snimljenih naslova (samo modeli koji snimaju na USB HDD)

List of icons and their descriptions :
Nepregledana snimka
:
Zaštićena snimka
:
Trenutno se snima
[43]

Upotreba televizora s drugim uređajima

 • USB uređaji
 • Blu-ray i DVD reproduktori
 • Dekoder (za kabelsku/satelitsku televiziju)
 • Pametni telefoni i tableti
 • Računala, fotoaparati i videokamere
 • Audiosustav
 • Bluetooth uređaji
 • Sony bežični subwoofer (opcija) (samo modeli podržani bežičnim subwooferom Sony)
 • Uređaji kompatibilni s BRAVIA Sync
 • Pregled slika u razlučivosti 4K s kompatibilnih uređaja (samo modeli 4K)
[44] Upotreba televizora s drugim uređajima

USB uređaji

 • Reproduciranje sadržaja pohranjenog na USB uređaju
 • Informacije o USB uređajima koji se upotrebljavaju za pohranu fotografija i glazbe
 • Podržane datoteke i formati
[45] Upotreba televizora s drugim uređajima | USB uređaji

Reproduciranje sadržaja pohranjenog na USB uređaju

Kako biste snimili programe na USB uređaj za pohranu ili gledali snimljene programe, pogledajte Snimanje televizijskih programa.

Povezivanje USB uređaja

Spojite USB uređaj za pohranu s USB priključkom televizora kako biste uživali u datotekama s fotografijama, glazbom i videozapisima pohranjenima na uređaju.

Illustration of the connection method
 1. USB uređaj za pohranu

Reprodukcija fotografija/glazbe/filmova pohranjenih na USB uređaju

Fotografije/glazbu/filmove pohranjene na USB uređaju možete prikazati na zaslonu TV-a.

 1. Ako USB uređaj priključen na TV ima prekidač za struju, uključite ga.
 2. Pritisnite gumb HOME, odaberite (ikona Aplikacije) u izborniku Početak, a zatim odaberite [Reproduktor Medijskih Sadržaja].
  Ako se na isporučenom daljinskom upravljaču nalazi gumb APPS, možete pritisnuti gumb APPS.
 3. Odaberite naziv USB uređaja.
 4. Odaberite mapu te odaberite datoteku za reproduciranje.

Provjera podržanih formata datoteka

 • Podržane datoteke i formati

Napomena

 • Ovisno o dimenzijama slike, veličini datoteke ili broju datoteka u mapi, nekim fotografijama ili mapama treba više vremena kako bi se prikazale.
 • Prikaz USB uređaja može potrajati jer televizor pristupa USB uređaju svaki put kad se USB uređaj spoji.
 • Svi USB priključci na TV-u podržavaju Hi-Speed USB. Plavi USB priključak podržava SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1 ili USB 3.0). USB sabirnice (hubovi) nisu podržani.
 • Za vrijeme pristupa USB uređaju nemojte isključivati TV ili USB uređaj, nemojte iskopčavati USB kabel, te nemojte uklanjati ili ubacivati medij za snimanje. U protivnom bi podaci pohranjeni na USB uređaju mogli biti oštećeni.
 • Ovisno o datoteci, reprodukcija možda neće biti moguća, čak i pri upotrebi podržanih formata.

Savjet

 • Ostale informacije potražite u odjeljku »Često postavljana pitanja« na stranici za podršku tvrtke Sony.
  Često postavljana pitanja za rješavanje problema
[46] Upotreba televizora s drugim uređajima | USB uređaji

Informacije o USB uređajima koji se upotrebljavaju za pohranu fotografija i glazbe

 • USB priključci na TV-u podržavaju datotečne sustave FAT16, FAT32, exFAT, i NTFS.
 • Pri povezivanju digitalnog fotoaparata Sony s televizorom s pomoću USB kabela, postavke USB veze na fotoaparatu moraju biti postavljene u način rada »Autom.« ili »Masovna pohrana«.
 • Ako Vaš digitalni fotoaparat ne radi s Vašim TV-om, pokušajte sljedeće:
  • Postavite postavke USB veze na fotoaparatu na »Masovna pohrana«.
  • Kopirajte datoteke s fotoaparata na USB memorijski štapić, te ga priključite u TV.
 • Neke fotografije i videozapisi bit će povećani, što uzrokuje lošu kakvoću slike. Ovisno o veličini i omjeru stranica, slike možda neće biti prikazane preko cijelog zaslona.
 • Možda će za prikaz neke fotografije trebati više vremena, ovisno o datoteci ili postavkama.
 • Sony ni u kojem slučaju neće snositi odgovornost za neuspješna snimanja ili bilo kakva oštećenja ili brisanje snimljenog sadržaja, a koji su uzrokovani ili povezani s kvarom na televizoru, smetnjama u radu USB uređaja, ili nekim drugim problemom.
[47] Upotreba televizora s drugim uređajima | USB uređaji

Podržane datoteke i formati

 • Fotografije
 • Glazba
 • Videozapisi
 • Brzina uzorkovanja zvuka (za videozapise)
 • Vanjski titlovi
[48] Upotreba televizora s drugim uređajima | USB uređaji | Podržane datoteke i formati

Fotografije

Slučaj upotrebe: USB / Home Network (kućna mreža)

Format datotekeNastavak
JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg
ARW *1*.arw
 • *1 ARW se upotrebljava samo za reproduciranje datoteka.

Ostale podržane datoteke i formati

 • Glazba
 • Videozapisi
 • Brzina uzorkovanja zvuka (za videozapise)
 • Vanjski titlovi
[49] Upotreba televizora s drugim uređajima | USB uređaji | Podržane datoteke i formati

Glazba

Slučaj upotrebe: USB / Home Network (kućna mreža)

mp4

Nastavak: *.mp4 / *.m4a

OpisBrzina uzorkovanja
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp

Nastavak: *.3gp / *.3g2

OpisBrzina uzorkovanja
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

Asf

Nastavak: *.wma

OpisBrzina uzorkovanja
WMA9 Standard8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

ogg

Nastavak: *.ogg

OpisBrzina uzorkovanja
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

Ostalo

OpisBrzina uzorkovanja
LPCM *132k / 44.1k / 48k

Nastavak: *.mp3

OpisBrzina uzorkovanja
MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L232k / 44.1k / 48k
MP2L316k / 22.05k / 24k
MP2.5L38k / 11.025k / 12k

Nastavak: *.wav

OpisBrzina uzorkovanja
WAV *232k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Nastavak: *.flac

OpisBrzina uzorkovanja
FLAC16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Nastavak: *.aac

OpisBrzina uzorkovanja
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
 • *1 Slučaj upotrebe formata LPCM isključivo je Home Network (kućna mreža).
 • *2 Slučaj upotrebe formata WAV isključivo je 2-kanalno.

Ostale podržane datoteke i formati

 • Fotografije
 • Videozapisi
 • Brzina uzorkovanja zvuka (za videozapise)
 • Vanjski titlovi
[50] Upotreba televizora s drugim uređajima | USB uređaji | Podržane datoteke i formati

Videozapisi

Slučaj upotrebe: USB / Home Network (kućna mreža)

MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Vrsta titlova: Vanjski

Kodek videozapisa (Profile@Level)Kodek zvukaMaks./min. razlučivostMaks. brzina kadra
MPEG1MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Vrsta titlova: Vanjski

Kodek videozapisa (Profile@Level)Kodek zvukaMaks./min. razlučivostMaks. brzina kadra
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2TS

Nastavak: *.m2t

Vrsta titlova: Vanjski

Kodek videozapisa (Profile@Level)Kodek zvukaMaks./min. razlučivostMaks. brzina kadra
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Nastavak: *.m2ts / *.mts

Vrsta titlova: Vanjski

Kodek videozapisa (Profile@Level)Kodek zvukaMaks./min. razlučivostMaks. brzina kadra
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MP4 (*.mp4): Za modele 2K

Vrsta titlova: Vanjski

Kodek videozapisa (Profile@Level)Kodek zvukaMaks./min. razlučivostMaks. brzina kadra
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MP4 (*.mp4): Za modele 4K

Vrsta titlova: Vanjski

Kodek videozapisa (Profile@Level)Kodek zvukaMaks./min. razlučivostMaks. brzina kadra
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / LPCM3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC33840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
 • *1 U ovom su retku navedeni slučajevi upotrebe formata XAVC S. Maksimalna podržana brzina prijenosa za format XAVC S iznosi 100 Mbps.

avi (*.avi)

Vrsta titlova: Vanjski

Kodek videozapisa (Profile@Level)Kodek zvukaMaks./min. razlučivostMaks. brzina kadra
XvidMPEG1L1 / MPEG1L2 / MPEG1L3 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGμ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

Asf (*.asf / *.wmv)

Vrsta titlova: Vanjski

Kodek videozapisa (Profile@Level)Kodek zvukaMaks./min. razlučivostMaks. brzina kadra
VC1 AP@L3, MP@HL, SP@MLWMA9 Standard1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv): Za modele 2K

Vrsta titlova: Unutarnji / vanjski

Kodek videozapisa (Profile@Level)Kodek zvukaMaks./min. razlučivostMaks. brzina kadra
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MKV (*.mkv): Za modele 4K

Vrsta titlova: Unutarnji / vanjski

Kodek videozapisa (Profile@Level)Kodek zvukaMaks./min. razlučivostMaks. brzina kadra
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps

3gpp (*.3gp / *.3g2)

Vrsta titlova: Vanjski

Kodek videozapisa (Profile@Level)Kodek zvukaMaks./min. razlučivostMaks. brzina kadra
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MOV (*.mov)

Vrsta titlova: Vanjski

Kodek videozapisa (Profile@Level)Kodek zvukaMaks./min. razlučivostMaks. brzina kadra
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGAAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

WebM (*.webm)

Vrsta titlova: Vanjski

Kodek videozapisa (Profile@Level)Kodek zvukaMaks./min. razlučivostMaks. brzina kadra
VP8Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps

Ostale podržane datoteke i formati

 • Fotografije
 • Glazba
 • Brzina uzorkovanja zvuka (za videozapise)
 • Vanjski titlovi
[51] Upotreba televizora s drugim uređajima | USB uređaji | Podržane datoteke i formati

Brzina uzorkovanja zvuka (za videozapise)

Kodek zvukaBrzina uzorkovanja
LPCM44.1k / 48k
MPEG1L1 / MPEG1L232k / 44.1k / 48k
MPEG1L332k / 44.1k / 48k
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
AC332k / 44.1k / 48k
E-AC332k / 44.1k / 48k
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
WMA98k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
DTS core32k / 44.1k / 48k
μ-LAW8k
PCM (U8)8k
PCM (S16LE)11.025k / 16k / 44.1k
PCM (S16BE)11.025k / 16k / 44.1k

Ostale podržane datoteke i formati

 • Fotografije
 • Glazba
 • Videozapisi
 • Vanjski titlovi
[52] Upotreba televizora s drugim uređajima | USB uređaji | Podržane datoteke i formati

Vanjski titlovi

Slučaj upotrebe: USB

Format datotekeNastavak
SubStation Alpha*.ass / *.ssa
SubRip*.srt
MicroDVD*.sub / *.txt
SubViewer*.sub
SAMI*.smi / *.sami
DVD Subtitle System*.txt

Ostale podržane datoteke i formati

 • Fotografije
 • Glazba
 • Videozapisi
 • Brzina uzorkovanja zvuka (za videozapise)
[53] Upotreba televizora s drugim uređajima

Blu-ray i DVD reproduktori

 • Povezivanje Blu-ray ili DVD reproduktora
 • Gledanje Blu-ray i DVD diskova
[54] Upotreba televizora s drugim uređajima | Blu-ray i DVD reproduktori

Povezivanje Blu-ray ili DVD reproduktora

Povežite Blu-ray/DVD reproduktor s televizorom.

Upotrijebite metodu povezivanja na temelju raspoloživih priključaka na televizoru.

Napomena

 • Dostupnost priključaka ovisi o modelu/regiji/zemlji.

Savjet

 • Također možete spojiti dekoder (za kabelsku/satelitsku televiziju) na isti način kao i Blu-Ray/DVD reproduktor.

HDMI priključak

Za optimalnu kvalitetu slike preporučujemo povezivanje reproduktora s televizorom koristeći se HDMI kabelom. Ako vaš Blu-ray/DVD reproduktor ima priključak (utičnicu) HDMI, spojite ga koristeći se HDMI kabelom.

Illustration of the connection method
 1. Blu-ray/DVD reproduktor (isto kao priključivanje dekodera)
 2. HDMI kabel (nije isporučen)*

* Obvezno upotrijebite odobreni kabel HIGH SPEED HDMI s logotipom HDMI.

Komponentni video priključak

Ako Blu-ray/DVD reproduktor ima komponentni videopriključak (utičnice), spojite ih s televizorom koristeći se videokabelom i audiokabelom.

Illustration of the connection method
 1. Blu-ray/DVD reproduktor (isto kao priključivanje dekodera)
 2. Komponentni videokabel (nije isporučen)
 3. Audiokabel (nije isporučen)

SCART priključak

Ako vaš Blu-ray/DVD reproduktor ima priključak (utičnicu) SCART, spojite ga koristeći se SCART kabelom.

Illustration of the connection method
 1. Blu-ray/DVD reproduktor (isto kao priključivanje dekodera)
 2. SCART kabel (nije isporučen)

Napomena

 • Priključak SCART može omogućiti jednaku kvalitetu slike kao i kompozitni priključak, ovisno o povezanom Blu-ray/DVD reproduktoru.

Kompozitni priključak

Ako vaš Blu-ray/DVD reproduktor ima kompozitne priključke (utičnice), spojite ga koristeći se kompozitnim video/audiokabelom.

Illustration of the connection method
 1. Blu-ray/DVD reproduktor (isto kao priključivanje dekodera)
 2. Kompozitni video/audiokabel (nije isporučen)

Kada se upotrebljava analogni produžni kabel

Illustration of the connection method
 1. Blu-ray/DVD reproduktor (isto kao priključivanje dekodera)
 2. Analogni produžni kabel (isporučen)*
 3. RCA kabel (nije isporučen)

* Hoće li analogni produžni kabel biti isporučen ovisi o modelu/regiji/zemlji.

[55] Upotreba televizora s drugim uređajima | Blu-ray i DVD reproduktori

Gledanje Blu-ray i DVD diskova

Sadržaj s Blu-ray/DVD diskova ili drugi sadržaji koje podržava reproduktor možete gledati na televizoru.

 1. Uključite povezani Blu-ray/DVD reproduktor.
 2. Uzastopno pritišćite tipku (odabir ulaza) kako biste odabrali priključeni Blu-ray/DVD reproduktor.
 3. Pokrenite reproduciranje povezanog Blu-ray/DVD reproduktora.

Savjet

 • Ako povežete uređaj kompatibilan s BRAVIA Sync s pomoću priključka HDMI, možete njime upravljati jednostavnom upotrebom daljinskog upravljača televizora.
[56] Upotreba televizora s drugim uređajima

Dekoder (za kabelsku/satelitsku televiziju)

 • Spajanje dekodera (za kabelsku/satelitsku televiziju)
 • Dekoder (za satelitsku/kabelsku televiziju) s IR Blasterom (samo za modele kompatibilne s IR Blasterom)
[57] Upotreba televizora s drugim uređajima | Dekoder (za kabelsku/satelitsku televiziju)

Spajanje dekodera (za kabelsku/satelitsku televiziju)

Spajanje dekodera (za kabelsku/satelitsku televiziju) na televizor.
Spojite ga s priključcima na televizoru.
Pojedinosti potražite na stranici Povezivanje Blu-ray ili DVD reproduktora.

[58] Upotreba televizora s drugim uređajima | Dekoder (za kabelsku/satelitsku televiziju)

Dekoder (za satelitsku/kabelsku televiziju) s IR Blasterom (samo za modele kompatibilne s IR Blasterom)

 • Povezivanje IR Blastera (samo modeli kompatibilni s IR Blasterom)
 • Postavljanje IR Blastera za upravljanje dekoderom za kabelsku/satelitsku televiziju (samo za modele kompatibilne s IR Blasterom)
[59] Upotreba televizora s drugim uređajima | Dekoder (za kabelsku/satelitsku televiziju) | Dekoder (za satelitsku/kabelsku televiziju) s IR Blasterom (samo za modele kompatibilne s IR Blasterom)

Povezivanje IR Blastera (samo modeli kompatibilni s IR Blasterom)

Modeli kompatibilni s IR Blasterom imaju [Postavljanje IR Blastera] u [Postavke] — [Gledanje televizora] — [Vanjski ulazi].

IR Blaster omogućuje vam da upravljate dekoderom (za kabelsku/satelitsku televiziju) koji je spojen s televizorom pomoću daljinskog upravljača televizora.

(Modeli kompatibilni s IR Blasterom možda neće biti dostupni ovisno o modelu/državi.)

Illustration of the connection method
 1. Dekoder (za kabelsku/satelitsku televiziju)
 2. Kabel IR Blastera
 3. IR Blaster priključak (utičnica)

Napomena

 • Provjerite je li IR blaster ispravno podešen te da je IC predajnik smješten blizu IC prijemnika vanjskoga uređaja.
 • Provjerite podržava li Vaš TV vanjski uređaj.
[60] Upotreba televizora s drugim uređajima | Dekoder (za kabelsku/satelitsku televiziju) | Dekoder (za satelitsku/kabelsku televiziju) s IR Blasterom (samo za modele kompatibilne s IR Blasterom)

Postavljanje IR Blastera za upravljanje dekoderom za kabelsku/satelitsku televiziju (samo za modele kompatibilne s IR Blasterom)

Provedete li [Postavljanje upravljanja prijemnim uređajem] u izborniku [Postavljanje IR Blastera], moći ćete rukovati dekoderom za kabelsku/satelitsku televiziju iz izbornika koji će se prikazati ako pritisnete gumb ACTION MENU na daljinskom upravljaču. Ako daljinski upravljač ima i gumb EXT.BOX MENU, možete ga pritisnuti kako biste koristili daljinski upravljač za upravljanje kabelskom/satelitskom televizijom, poput prikaza izbornika za kabelsku/satelitsku televiziju.

 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Gledanje televizora] — [Vanjski ulazi] — [Postavljanje IR Blastera] — [Postavljanje upravljanja prijemnim uređajem].
 2. Slijedite zaslonske upute.

Savjet

 • IR Blaster može upravljati AV prijamnikom. Kako biste postavili AV prijamnik, pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Gledanje televizora] — [Vanjski ulazi] — [Postavljanje IR Blastera] — [Postavke kontrole AV prijemnika].
 • Ako je AV prijamnik kompatibilan s BRAVIA Sync, IR Blaster nije potreban.

Napomena

 • Neki vanjski uređaji možda neće reagirati na neke stavke u izborniku »Akcijski izbornik«.
 • Ako pritisnete i držite tipku daljinskog upravljača, postupak možda neće uspjeti. Umjesto toga, pritišćite gumb uzastopce.
[61] Upotreba televizora s drugim uređajima

Pametni telefoni i tableti

 • Uživanje u sadržaju s mobilnog uređaja na televizoru s pomoću usluge Google Cast
 • Prikaz zaslona pametnog telefona/tableta na televizoru koristeći se funkcijom Screen mirroring
[62] Upotreba televizora s drugim uređajima | Pametni telefoni i tableti

Uživanje u sadržaju s mobilnog uređaja na televizoru s pomoću usluge Google Cast

Usluga Google Cast omogućuje vam da bežično prebacite sadržaj sa svojih omiljenih web-mjesta i aplikacija na televizor, izravno s računala ili mobilnog uređaja.

 1. Spojite mobilni uređaj kao što su pametni telefon ili tablet na istu kućnu mrežu na koju je spojen i televizor.
 2. Pokrenite podržanu aplikaciju Google Cast na mobilnom uređaju.
 3. Odaberite ikonu (prebacivanje) u aplikaciji.
  Na televizoru će se prikazati zaslon mobilnog uređaja.

Napomena

 • Za korištenje uslugom Google Cast potrebna je internetska veza.
[63] Upotreba televizora s drugim uređajima | Pametni telefoni i tableti

Prikaz zaslona pametnog telefona/tableta na televizoru koristeći se funkcijom Screen mirroring

Zaslon mobilnog uređaja možete prikazati na televizoru kako biste gledali fotografije, videozapise ili web-mjesta.

Značajka »Screen mirroring« (zrcaljenje zaslona) koristi se tehnologijom Miracast za prikaz zaslona kompatibilnog uređaja na televizoru. Bežični usmjerivač nije neophodan za korištenje ove funkcije.

Illustration of content sharing
 1. Pametni telefon
 2. Tablet
 3. Računalo
 1. Pritisnite gumb (odabir ulaza), a zatim odaberite [Zrcaljenje zaslona].
 2. Upravljajte uređajem kompatibilnim sa zrcaljenjem zaslona kako biste ga povezali s televizorom.
  Kada je uređaj povezan s televizorom, zaslon prikazan na uređaju također će biti prikazan na televizoru.
  Za detalje pogledajte priručnik s uputama za upotrebu uređaja.

Napomena

 • Dok je prikazan zaslon stanja čekanja za Screen mirroring, isključeno je bežično povezivanje između televizora i bežičnog usmjerivača, pa je komunikacija putem interneta zaustavljena.
[64] Upotreba televizora s drugim uređajima

Računala, fotoaparati i videokamere

 • Povezivanje računala i prikaz pohranjenog sadržaja
 • Povezivanje fotoaparata i videokamera te prikaz pohranjenog sadržaja
 • Specifikacije videosignala računala
[65] Upotreba televizora s drugim uređajima | Računala, fotoaparati i videokamere

Povezivanje računala i prikaz pohranjenog sadržaja

Spajanje računala

Koristite se HDMI kabelom kako biste svoje računalo povezali s televizorom.

Illustration of the connection method
 1. Računalo
 2. HDMI kabel (nije isporučen)*

* Obvezno upotrijebite odobreni kabel HIGH SPEED HDMI s logotipom HDMI.

Provjera specifikacija videosignala

 • Specifikacije videosignala računala

Prikaz sadržaja pohranjenog na računalu

Nakon povezivanja računala pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite ulaz s kojim je spojeno računalo.

Provjera podržanih formata datoteka

 • Podržane datoteke i formati

Napomena

 • Za optimalnu kvalitetu slike preporučujemo postavljanje izlaznih audiosignala s računala u skladu s jednom od postavki navedenih u »Specifikacije videosignala računala«.
 • Ovisno o stanju veze, slika može biti zamućena ili razlivena. U tom slučaju promijenite postavke računala i odaberite drugi ulazni signal s popisa »Specifikacije videosignala računala«.
[66] Upotreba televizora s drugim uređajima | Računala, fotoaparati i videokamere

Povezivanje fotoaparata i videokamera te prikaz pohranjenog sadržaja

Povezivanje kamere ili videokamere

Priključite svoj Sony digitalni fotoaparat ili kameru pomoću HDMI kabela. Upotrijebite kabel s mini HDMI priključkom za digitalne fotoaparate/videokamere, a standardni HDMI priključak prema televizoru.

Illustration of the connection method
 1. Digitalni fotoaparat
 2. Videokamera
 3. HDMI kabel (nije isporučen)*

* Obvezno upotrijebite odobreni kabel HIGH SPEED HDMI s logotipom HDMI.

Za gledanje sadržaja pohranjenoga na digitalnom fotoaparatu/kameri

 1. Nakon povezivanja digitalnog fotoaparata / videokamere, uključite je.
 2. Uzastopno pritišćite tipku (odabir ulaza) kako biste odabrali povezani digitalni fotoaparat/kameru.
 3. Započnite reprodukciju s priključenog digitalnog fotoaparata/videokamere.

Provjera podržanih formata datoteka

 • Podržane datoteke i formati

Savjet

 • Ako povežete uređaj kompatibilan s BRAVIA Sync, možete njime upravljati jednostavnom upotrebom daljinskog upravljača televizora. Provjerite je li uređaj kompatibilan sa značajkom BRAVIA Sync. Neki uređaji možda nisu kompatibilni s BRAVIA Sync iako imaju HDMI utičnicu (priključak).
[67] Upotreba televizora s drugim uređajima | Računala, fotoaparati i videokamere

Specifikacije videosignala računala

(rezolucija, vodoravna frekvencija/okomita frekvencija)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz (2K modeli kompletni HD ili samo modeli 4K)
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (2K modeli kompletni HD ili samo modeli 4K)
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz (2K modeli kompletni HD ili samo modeli 4K)
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz (2K modeli kompletni HD ili samo modeli 4K)
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (2K modeli kompletni HD ili samo modeli 4K)*

* 1080p tempiranje, kada se primjenjuje na ulaz HDMI, bit će obrađeno kao videotempiranje, a ne računalno tempiranje. To će utjecati na postavke [Zaslon] u [Prikaz i zvuk]. Kako biste prikazali računalni sadržaj, postavite [Široki prikaz] na [Široko] i [Područje prikaza] na [Komplet prikaz] (modeli 2K) ili [+1] (4K modeli). ([Područje prikaza] može se podešavati samo ako je [Automatsko područje prikaza] onemogućeno.)

Ostali ulazni videosignali

Sljedeći formati videozapisa mogu se prikazati ovisno o specifikacijama vašeg računala.

 • 480p, 480i
 • 576p*1, 576i*1
 • 720/24p
 • 720p/30Hz, 720p/50Hz*1, 720p/60Hz
 • 1080i/50Hz*1, 1080i/60Hz
 • 1080/24p
 • 1080p/30Hz, 1080p/50Hz*1, 1080p/60Hz
 • 3840 x 2160p/24Hz, 3840 x 2160p/25Hz*1, 3840 x 2160p/30Hz (samo modeli 4K)
 • 3840 x 2160p/50Hz*1*3, 3840 x 2160p/60Hz*3 (samo modeli 4K)
 • 4096 x 2160p/24Hz*2 (samo modeli 4K)
 • 4096 x 2160p/50Hz*1*2*3, 4096 x 2160p/60Hz*2*3 (samo modeli 4K)

*1 Nije podržano ovisno o vašoj regiji/zemlji.

*2 Kad je unos 4096 x 2160p i [Široki prikaz] je postavljen na [Izvorno], razlučivost se prikazuje kao 3840 x 2160p.
Kako biste prikazali 4096 x 2160p, postavite postavku [Široki prikaz] na [Popunjeno 1] ili [Popunjeno 2].

*3 Podržava samo HDMI 2/3 ovisno o vašem modelu.

Napomena

 • Izlaz od 1920 x 1080/60 Hz možda neće biti dostupan na vašem računalu. Čak i ako odaberete izlaz 1920 x 1080/60Hz, stvarni izlazni signal može biti drugačiji. U tom slučaju izmijenite postavke računala, a zatim postavite računalo da se koristi drukčijim videosignalom.
[68] Upotreba televizora s drugim uređajima

Audiosustav

 • Reprodukcija zvuka s audiosustava
 • Povezivanje audiosustava
 • Podešavanje audiosustava
[69] Upotreba televizora s drugim uređajima | Audiosustav

Reprodukcija zvuka s audiosustava

Možete s televizorom povezati audiosustave poput AV prijamnika ili soundbar zvučnika. U nastavku odaberite način povezivanja prema specifikacijama audiosustava koji želite povezati.

 • Povezivanje putem HDMI kabela (Za pojedinosti pažljivo pročitajte »Povezivanje HDMI kabelom« u nastavku.)
 • Povezivanje putem digitalnog optičkog kabela
 • Povezivanje putem audiokabela

Više o načinu povezivanja potražite na stranici Povezivanje audiosustava.

Napomena

 • Pogledajte priručnik s uputama za uporabu uređaja koji treba povezati.

Povezivanje HDMI kabelom

Ovaj uređaj podržava Audio Return Channel (ARC). Možete upotrijebiti HDMI kabel za izlaz zvuka iz audiosustava koji podržavaju ARC.

Više o načinu povezivanja potražite na stranici Povezivanje audiosustava.

Napomena

 • Položaj HDMI priključka koji podržava ARC razlikuje se ovisno o modelu. Pogledajte priloženi referentni vodič.
[70] Upotreba televizora s drugim uređajima | Audiosustav

Povezivanje audiosustava

Pogledajte ilustracije u nastavku kako biste spojili audiosustav, kao što je AV prijamnik ili zvučna traka.

Napomena

 • Dostupnost priključaka ovisi o modelu/regiji/zemlji.

HDMI veza (podrška za ARC)

 1. Povežite televizor i audio sustav s pomoću HDMI kabela.
  Povežite HDMI ulazni terminal televizora s tekstom »ARC«.
  Illustration of the connection method
  1. AV prijamnik ili soundbar zvučnik
  2. HDMI kabel (nije isporučen)*

  * Preporučujemo odobreni Premium HDMI kabel(i) velike brzine s logotipom HDMI.

 2. Podešavanje audiosustava

Veza digitalnim optičkim kabelom

 1. Povežite televizor i audio sustav digitalnim optičkim kabelom.
  Povežite se na digitalni optički ulazni terminal audio sustava.
  Illustration of the connection method
  1. AV prijamnik ili soundbar zvučnik
  2. Optički audiokabel (nije isporučen)
 2. Podešavanje audiosustava

Veza audiokabelom

 1. Spojite televizor i audio sustav koristeći se stereo RCA analognim audiokabelom.
  Povežite se na audio ulazni terminal audio sustava.
  Illustration of the connection method
  1. AV prijamnik ili soundbar zvučnik
  2. Audiokabel (nije isporučen)
 2. Podešavanje audiosustava

Savjet

 • Više informacije potražite na stranici za podršku tvrtke Sony.
  Web-mjesto za podršku
[71] Upotreba televizora s drugim uređajima | Audiosustav

Podešavanje audiosustava

Nakon povezivanja audio sustava s televizorom, podesite audioizlaz televizora iz audio sustava.

Podešavanje audio sustava povezanog HDMI kabelom ili digitalnim optičkim kabelom

 1. Nakon povezivanja televizora s audiosustavom pritisnite gumb ACTION MENU, a zatim odaberite [Zvučnici] — [Zvučni sustav].
 2. Uključite priključeni audio sustav, a zatim prilagodite glasnoću.
  Ako povežete uređaj kompatibilan s BRAVIA Sync s pomoću priključka HDMI, možete njime jednostavno upravljati daljinskim upravljačem televizora.

Napomena

 • Postavke [Digitalni audio izlaz] morate konfigurirati u skladu sa svojim audiosustavom. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz] — [Digitalni audio izlaz].
 • Ako audiosustav nije kompatibilan s tehnologijom Dolby Digital ili DTS, postavite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz] — [Digitalni audio izlaz] na [PCM].

Savjet

 • Ako je HDMI kabelom povezan određeni audiosustav, možete prilagoditi vrijeme izlaza slike i zvuka.
  • Podešavanje postavke AV sinkronizacije
  Za pojedinosti o podržanim modelima pogledajte stranicu za podršku.
  • Web-mjesto za podršku

Podešavanje audiosustava povezanog audiokabelom

 1. Nakon povezivanja televizora s audiosustavom pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz] — [Slušalice / audio izlaz] — [Audio izlaz (određen)].
 2. Uključite priključeni audio sustav, a zatim prilagodite glasnoću.

Napomena

 • Ako audiosustav nije kompatibilan s tehnologijom Dolby Digital ili DTS, postavite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz] — [Digitalni audio izlaz] na [PCM].

Savjet

 • Pri upotrebi vanjskog audiosustava, audioizlazom televizora možete upravljati koristeći se daljinskim upravljačem televizora ako je [Slušalice / audio izlaz] postavljeno na [Audio izlaz (promjenjiv)]. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz] — [Slušalice / audio izlaz] — [Audio izlaz (promjenjiv)].
 • Kada spajate subwoofer, pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz] — [Slušalice / audio izlaz] — [Subwoofer].
[72] Upotreba televizora s drugim uređajima

Bluetooth uređaji

 • Povezivanje Bluetooth uređaja
 • Podešavanje postavke AV sinkronizacije
 • Podržani Bluetooth profili
[73] Upotreba televizora s drugim uređajima | Bluetooth uređaji

Povezivanje Bluetooth uređaja

Za uparivanje televizora s Bluetooth uređajem

Samo za Bluetooth A2DP podržane modele koji mogu upotrebljavati Bluetooth audiouređaje kao što su naglavne slušalice ili zvučnici.

Modeli s Bluetooth profilom A2DP koji mogu upotrebljavati Bluetooth audiouređaje imaju [A/V sinkronizacija] u [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz].

 1. Uključite Bluetooth uređaj i postavite ga u način rada za uparivanje.
  Kako biste postavili Bluetooth uređaj u način rada za uparivanje, pogledajte korisnički priručnik uređaja.
 2. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Daljinski upravljači i dodaci] — [Bluetooth postavke] — [Dodaj uređaj] kako biste postavili televizor u način rada za uparivanje.
  Prikazat će se popis dostupnih Bluetooth uređaja.
 3. Odaberite željeni uređaj s popisa, a zatim slijedite zaslonske upute.
  Ako se od vas zatraži da unesete lozinku, pogledajte u korisničkom priručniku uređaja.
  Nakon dovršetka uparivanja uređaj se povezuje s televizorom.

Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem

 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Daljinski upravljači i dodaci] — [Bluetooth postavke].
 2. S popisa odaberite upareni uređaj koji nije povezan.
 3. Odaberite [Poveži].
[74] Upotreba televizora s drugim uređajima | Bluetooth uređaji

Podešavanje postavke AV sinkronizacije

Ako je povezan Bluetooth audiouređaj, može postojati kašnjenje između slike i zvuka zbog značajki funkcije Bluetooth. Možete podesiti kašnjenje između slike i zvuka s pomoću postavke A/V sinkronizacija. (Samo za Bluetooth A2DP podržane modele koji mogu upotrebljavati Bluetooth audiouređaje.)

Modeli s Bluetooth profilom A2DP koji mogu upotrebljavati Bluetooth audiouređaje imaju [A/V sinkronizacija] u [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz].

 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz] — [A/V sinkronizacija] — željena opcija.

Savjet

 • Vrijeme izlaza slike i zvuka možete prilagoditi i ako je HDMI kabelom povezan određeni audiosustav. Za pojedinosti o podržanim modelima pogledajte stranicu za podršku.
  • Web-mjesto za podršku

Napomena

 • Ovisno o povezanom Bluetooth audiouređaju slika i zvuk možda se neće podudarati čak ni kad je postavka [A/V sinkronizacija] postavljena na [Uključeno] ili [Automatski].
 • Kako biste spriječili da se na TV-u prikaže crni zaslon odmah nakon uključivanja kad je soundbar zvučnik bežično povezan (Bluetooth), postavite postavku [A/V sinkronizacija] na [Uključeno].
 • Ako je [Podešavanja Slike] postavljen na jednu od opcija u nastavku, vrijeme izlaza slike i zvuka nije podešeno čak ni kad je postavka [A/V sinkronizacija] postavljena na [Automatski].
  • [Igra]
  • [Grafika]
  • [Foto‑živopisno]
  • [Foto‑standardno]
  • [Foto‑prilagođeno]
  Kako biste podesili [A/V sinkronizacija] kad je u bilo kojem od ovih načina rada, odaberite [Uključeno].
 • Odziv TV-a tijekom igranja videoigrica može se činiti sporijim zbog postavke [A/V sinkronizacija] koja dodaje kašnjenje na vrijeme izlaza slike. Za igre koje ovise o vremenu odziva ne preporučujemo da upotrebljavate Bluetooth uređaj, već da upotrijebite TV zvučnike ili soundbar zvučnik sa žičnom (HDMI kabel / digitalni optički kabel) vezom.
[75] Upotreba televizora s drugim uređajima | Bluetooth uređaji

Podržani Bluetooth profili

Televizor podržava sljedeće profile:

 • HID (Human Interface Device Profile)
 • HOGP (HID over GATT Profile)
 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)*
 • AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)*
 • 3DSP (3D Synchronization Profile)*
 • SPP (Serial Port Profile)

* Dostupnost ovisi o modelu/regiji/zemlji.

Modeli s profilima A2DP i AVRCP imaju [A/V sinkronizacija] u [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz].

[76] Upotreba televizora s drugim uređajima

Sony bežični subwoofer (opcija) (samo modeli podržani bežičnim subwooferom Sony)

 • Povezivanje bežičnog subwoofera (neobvezno)
 • Podešavanje postavki povezanih s bežičnim subwooferom (neobvezno)
[77] Upotreba televizora s drugim uređajima | Sony bežični subwoofer (opcija) (samo modeli podržani bežičnim subwooferom Sony)

Povezivanje bežičnog subwoofera (neobvezno)

Možete upotrijebiti dodatni bežični subwoofer SWF-BR100 kako biste poboljšali reprodukciju dubokih tonova u zvuku TV-a.

Dostupnost ove značajke ovisi o modelu / regiji / zemlji.
Televizorima koji podržavaju bežični subwoofer naznačeno je »SWF-BR100« u odjeljku specifikacija u Referentni vodič.

Illustration of the connection method
 1. Bežični prijemnik
 2. Bežični subwoofer SWF-BR100
 3. Audiokabel
 1. Spojite audio kabel (isporučen) na bežični prijemnik.
 2. Spojite drugi kraj audiokabela na priključak (utičnicu) AUDIO OUT / (slušalice) na televizoru.
 3. Spojite bežični prijemnik s USB priključkom televizora.
  [Slušalice / audio izlaz] je automatski postavljeno na [Subwoofer].
 4. Smjestite bežični subwoofer i uključite ga u struju.
  Preporučujemo postavljanje bežičnog subwoofera što je moguće bliže televizoru.

Savjet

 • Kada se bežični prijemnik isključi, [Slušalice / audio izlaz] automatski se vraća na početnu postavku.
 • Više detalja o podešavanju bežičnog subwoofera potražite u priručniku za upotrebu priloženom uz bežični subwoofer.
[78] Upotreba televizora s drugim uređajima | Sony bežični subwoofer (opcija) (samo modeli podržani bežičnim subwooferom Sony)

Podešavanje postavki povezanih s bežičnim subwooferom (neobvezno)

Modeli podržani bežičnim subwooferom Sony imaju [Snaga bežičnog subwoofera] u [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz].

Postavke zvuka Bežičnog subwoofera već su podešene na preporučene vrijednosti Vašeg TV-a. Za promjenu postavki u skladu s Vašim željama, slijedite donje upute.

 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz] — [Bežični subwoofer].

Dostupne opcije

[Razina bežičnog subwoofera]
Podešava razinu glasnoće bežičnog subwoofera.
[Frekvencija prekida (50‑200Hz)]
Podešava graničnu frekvenciju bežičnog subwoofera. Sve frekvencije niže od granične frekvencije reproduciraju se na bežičnom subwooferu.
[Faza]
Odabire polaritet faze. Odaberite postavku koja odgovara Vašim željama.
[Sinkronizacija bežičnog subwoofera]
Podešava kašnjenje zvuka bežičnog subwoofera. Ako zvuk koji proizvodi bežični subwoofer previše kasni, koristite se [+]; ako je preran, koristite se [-].
[Ponovno postavljanje postavki bežičnog subwoofera]
Poništava postavke bežičnog subwoofera na njihove početne vrijednosti.

Za postavljanje načina kontrole uključivanja bežičnog subwoofera

 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz] — [Snaga bežičnog subwoofera].
[79] Upotreba televizora s drugim uređajima

Uređaji kompatibilni s BRAVIA Sync

 • Pregled BRAVIA Sync
 • Upotreba značajki dostupnih za uređaje kompatibilne s BRAVIA Sync
 • Podešavanje postavki BRAVIA Sync
[80] Upotreba televizora s drugim uređajima | Uređaji kompatibilni s BRAVIA Sync

Pregled BRAVIA Sync

Ako se uređaj koji je kompatibilan s BRAVIA Sync (npr. Blu-ray reproduktor, AV prijamnik) spoji HDMI kabelom, uređajem možete upravljati daljinskim upravljačem televizora.

Illustration of operating a BRAVIA Sync-compatible device
[81] Upotreba televizora s drugim uređajima | Uređaji kompatibilni s BRAVIA Sync

Upotreba značajki dostupnih za uređaje kompatibilne s BRAVIA Sync

[Sync Menu] se prije svega upotrebljava za upravljanje uređajima kompatibilnim s BRAVIA Sync iz televizora.
Pritisnite gumb ACTION MENU i odaberite [Sync Menu].

Blu-ray/DVD reproduktor

 • Automatski uključuje Blu-ray/DVD reproduktor i prebacuje ulaz na Blu-ray/DVD reproduktor kada ga odaberete u izborniku Početak ili Sync Menu.
 • Automatski uključuje televizor i prebacuje ulaz na priključeni Blu-ray/DVD reproduktor kada Blu-ray/DVD reproduktor počne reproducirati.
 • Automatski isključuje priključeni Blu-ray/DVD reproduktor kada isključite televizor.
 • Upravlja radom izbornika (gumbi (gore) / (dolje) / (lijevo) / (desno)), reproduciranjem (npr. gumb (reproduciranje)) i odabir kanala povezanog Blu-ray/DVD reproduktora pomoću daljinskog upravljača televizora.

AV prijamnik

 • Automatski uključuje priključeni AV prijamnik i prilikom uključivanja televizora prebacuje izlaz za zvuk sa zvučnika televizora na audio sustav. Ova je funkcija dostupna samo ako ste prethodno koristili AV prijamnik za izlaz zvuka televizora.
 • Automatski prebacuje izlaz za zvuk na AV prijamnik tako što uključi AV prijamnik kad se uključi televizor.
 • Automatski isključuje priključeni AV prijamnik prilikom isključivanja televizora.
 • Podešava glasnoću (gumbi (glasnoća) +/–) i utišava zvuk (gumb (utišavanje)) povezanog AV prijamnika pomoću daljinskog upravljača televizora.

Videokamera

 • Automatski uključuje televizor i prebacuje ulaz na priključenu videokameru kad se kamera uključi.
 • Automatski isključuje priključenu videokameru prilikom isključivanja televizora.
 • Upravlja radom izbornika (gumbi (gore) / (dolje) / (lijevo) / (desno)), reproduciranjem (npr. gumb (reproduciranje)) povezane videokamere pomoću daljinskog upravljača televizora.

Napomena

 • »Upravljanje BRAVIA Sync uređajima« (BRAVIA Sync) dostupno je samo za povezane uređaje koji su kompatibilni s BRAVIA Sync i koji nose logotip BRAVIA Sync.
[82] Upotreba televizora s drugim uređajima | Uređaji kompatibilni s BRAVIA Sync

Podešavanje postavki BRAVIA Sync

 1. Uključite priključeni uređaj.
 2. Kako biste omogućili [Upravljanje BRAVIA Sync uređajima], pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Gledanje televizora] — [Vanjski ulazi] — [Postavke za BRAVIA Sync] — [Upravljanje BRAVIA Sync uređajima].
 3. Aktivirajte BRAVIA Sync na priključenom uređaju.
  Kada se određeni uređaj marke Sony poveže s uređajem kompatibilnim s BRAVIA Sync i uključi, a [Upravljanje BRAVIA Sync uređajima] je omogućeno, BRAVIA Sync automatski se aktivira na tom uređaju. Za detalje pogledajte priručnik s uputama za priključeni uređaj.

Dostupne opcije

Dostupne opcije prikazane su ispod. (Opcije ovise o modelu/regiji/zemlji.)

[Automatsko isključivanje uređaja]
Ako je onemogućeno, povezani uređaj ne isključuje se automatski kada se televizor isključi.
[Automatsko uključivanje televizora]
Ako je onemogućeno, televizor se ne uključuje automatski kada se povezani uređaj uključi.
[Popis BRAVIA Sync uređaja]
Prikazuje popis uređaja BRAVIA Sync.
[Tipke za upravljanje uređajem]
Omogućuje Vam da postavite gumbe za upravljanje povezanim HDMI uređajem.

Upotreba funkcije Sync Menu

 1. Pritisnite gumb ACTION MENU, odaberite Sync Menu, a zatim odaberite željenu stavku u izborniku Sync Menu.

Savjet

 • U sljedećim slučajevima prikazuje se poruka na zaslonu televizora kad odaberete Sync Menu.
  • HDMI uređaj nije priključen.
  • Funkcija [Upravljanje BRAVIA Sync uređajima] je onemogućena.
[83] Upotreba televizora s drugim uređajima

Pregled slika u razlučivosti 4K s kompatibilnih uređaja (samo modeli 4K)

 • Pregled slika u razlučivosti 4K (samo modeli 4K)
 • Postavke za prikaz slika u razlučivosti od 4K veće kvalitete (samo modeli 4K)
[84] Upotreba televizora s drugim uređajima | Pregled slika u razlučivosti 4K s kompatibilnih uređaja (samo modeli 4K)

Pregled slika u razlučivosti 4K (samo modeli 4K)

Možete povezati digitalni fotoaparat/videokameru koja podržava HDMI izlaz 4K za HDMI IN televizora kako bi se prikazivale fotografije visoke razlučivosti pohranjene na kameri. Također možete prikazivati fotografije visoke razlučivosti pohranjene na povezanim USB uređajima ili kućnoj mreži. Slika razlučivosti 4K ili više može biti prikazana u razlučivosti 4K (3840×2160).

Dostupnost ove funkcije ovisi o regiji/zemlji.

Illustration of images from various devices displayed on the TV
 1. Digitalni fotoaparat
 2. Videokamera
 3. USB uređaj
 4. Mrežni uređaj

Prikaz slika pohranjenih na USB uređaju ili mrežnom uređaju u razlučivosti od 4K

 1. Spojite USB uređaj ili mrežni uređaj s televizorom.
 2. Pritisnite gumb HOME, odaberite (ikona Aplikacije) u izborniku Početak, a zatim odaberite [Reproduktor Medijskih Sadržaja].
  Ako se na isporučenom daljinskom upravljaču nalazi gumb APPS, možete pritisnuti gumb APPS.
 3. Odaberite naziv USB uređaja ili naziv mrežnog uređaja.
 4. Odaberite mapu, a zatim odaberite datoteku za reproduciranje.

Prikaz slika pohranjenih na digitalnom fotoaparatu / kameri

 1. Povežite digitalni fotoaparat ili videokameru koja podržava izlaz HDMI u priključak (utičnicu) HDMI IN na televizoru koristeći se HDMI kabelom.
 2. Uzastopno pritišćite gumb (odabir ulaza) kako biste odabrali priključeni uređaj.
 3. Postavite povezani uređaj na izlaz 4K.
 4. Pokrenite reproduciranje na povezanom uređaju.

Provjera podržanih formata datoteka

 • Podržane datoteke i formati

Prikaz slika u razlučivosti od 4K veće kvalitete

Možete postaviti Format HDMI signala na Poboljšani format za prikaz slika u razlučivosti od 4K veće kvalitete.

Informacije o Poboljšani format ili promjeni postavki potražite na stranici Postavke za prikaz slika u razlučivosti od 4K veće kvalitete (samo modeli 4K).

Napomena

 • Ne može se prikazati 3D slika.
 • Ako promijenite sliku pritiskom gumba (lijevo) / (desno), može potrajati dok se slika prikaže.
[85] Upotreba televizora s drugim uređajima | Pregled slika u razlučivosti 4K s kompatibilnih uređaja (samo modeli 4K)

Postavke za prikaz slika u razlučivosti od 4K veće kvalitete (samo modeli 4K)

Kada se prikazuje format High-Quality 4K s HDMI ulazom, postavite [Format HDMI signala] u [Vanjski ulazi].

Format HDMI signala

Kako biste promijenili postavke formata HDMI signala, pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Gledanje televizora] — [Vanjski ulazi] — [Format HDMI signala].

Standardni format
Standardni format HDMI*1 za normalnu upotrebu.
Poboljšani format (HDMI IN samo 2/3)
Format High-Quality HDMI*1*2. Postavite samo kada se upotrebljavaju uređaji koji imaju mogućnosti za to.

*1 HDR uključen (samo HDR modeli). HDR modeli imaju [HDR način] u [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Slika] — [Napredne postavke] — [Mogućnosti videozapisa].
*2 4K 60p 4:2:0 10 bita, 4:4:4, 4:2:2 itd.

Napomena

 • Tijekom upotrebe opcije Poboljšani format slika i zvuk možda se neće pravilno reproducirati. U tom slučaju povežite uređaj na HDMI IN koji je u [Standardni format] ili promijenite format signala HDMI ulaza HDMI IN u [Standardni format].
 • Postavite na Poboljšani format samo kada se upotrebljavaju kompatibilni uređaji.
 • Kada gledate sliku od 4K u formatu High-Quality, koristite se Premium HDMI kabel(i) velike brzine kabelom koji podržava brzine od 18 Gbps. Pojedinosti o kabelu Premium HDMI kabel(i) velike brzine koji podržava 18 Gbps pročitajte u specifikacijama kabela.
 • Na nekim se modelima format signala HDMI ulaza HDMI IN 2 i 3 istodobno mijenja.
[86]

Povezivanje s mrežom

 • Povezivanje s mrežom uporabom LAN kabela
 • Povezivanje s mrežom upotrebom bežičnog povezivanja
 • Značajke kućne mreže
[87] Povezivanje s mrežom

Povezivanje s mrežom uporabom LAN kabela

Povezivanje s mrežom uporabom LAN kabela

Žična LAN veza omogućuje Vam pristup internetu i Vašoj kućnoj mreži.

Na internet ili kućnu mrežu povezujte se putem usmjerivača.

Savjet

 • Ako za funkcije usmjerivača koristite modem, nije potrebno pripremiti zasebni usmjerivač. Pružatelja usluga zatražite informacije o specifikacijama modema.
Illustration of the connection method
 1. LAN kabel
 2. Računalo
 3. Usmjerivač
 4. Modem
 5. Internet
 1. Podesite postavke Vašeg LAN usmjerivača.
  Više detalja potražite u uputama za upotrebu svog mrežnog usmjerivača ili se obratite osobi koja je postavila Vašu mrežu (administrator mreže).

Napomena

 • Postavke povezane s mrežom koje su potrebne mogu se razlikovati ovisno o pružatelju internetskih usluga ili o usmjerivaču. Za detalje pogledajte priručnik s uputama od pružatelja internetske usluge ili priručnik koji ste dobili s usmjerivačem. Također se možete obratiti osobi koja je postavila mrežu (administrator mreže).
[88] Povezivanje s mrežom

Povezivanje s mrežom upotrebom bežičnog povezivanja

 • Upotreba Wi-Fi mreže za povezivanje televizora s internetom/mrežom
 • Upotreba Wi-Fi Direct za povezivanje s televizorom (nije potreban bežični usmjerivač)
[89] Povezivanje s mrežom | Povezivanje s mrežom upotrebom bežičnog povezivanja

Upotreba Wi-Fi mreže za povezivanje televizora s internetom/mrežom

Ugrađeni bežični LAN uređaj omogućuje Vam pristup internetu da biste uživali u pogodnostima mrežnog pristupa bez kabela.

Illustration of the connection method
 1. Računalo
 2. Bežični usmjerivač
 3. Modem
 4. Internet
 1. Podesite postavke bežičnog usmjerivača.
  Više detalja potražite u uputama za upotrebu svog bežičnog usmjerivača ili se obratite osobi koja je postavila Vašu mrežu (administrator mreže).
 2. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Mreža i internet].
 3. Odaberite mrežu s kojom se želite povezati i postavite lozinku.
  Ako ne možete spojiti televizor s internetom/mrežom, pogledajte stranicu Televizor se ne može povezati s internetom/mrežom..

Za isključivanje ugrađenog bežičnog LAN-a

 1. Kako biste onemogućili [Wi-Fi], pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Mreža i internet] — [Wi-Fi].

Savjet

 • Savjeti za besprijekoran videostreaming:
  • Ako je moguće, promijenite postavke bežičnog usmjerivača na standard umrežavanja visoke brzine poput 802.11n.
   Više detalja o promjenama postavki potražite u uputama za upotrebu svog bežičnog usmjerivača ili se obratite osobi koja je postavila mrežu (administrator mreže).
  • Ako gore opisani postupak ne donese poboljšanje, promijenite postavke svog bežičnog usmjerivača na 5 GHz, što može pomoći da poboljšate kvalitetu video streaminga.
  • Frekvencijsko područje od 5 GHz možda neće biti dostupno ovisno o Vašoj regiji/državi. Ako frekvencijsko područje od 5 GHz nije podržano, TV se može povezati s bežičnim usmjerivačem samo koristeći frekvencijsko područje od 2,4 GHz.

Napomena

 • Postavke povezane s mrežom koje su potrebne mogu se razlikovati ovisno o pružatelju internetskih usluga ili o usmjerivaču. Za detalje pogledajte priručnik s uputama od pružatelja internetske usluge ili priručnik koji ste dobili s usmjerivačem. Također se možete obratiti osobi koja je postavila mrežu (administrator mreže).
 • Ako odaberete opciju [Prikaži lozinku] na zaslonu za unos lozinke, izloženu lozinku mogu vidjeti drugi pojedinci.
[90] Povezivanje s mrežom | Povezivanje s mrežom upotrebom bežičnog povezivanja

Upotreba Wi-Fi Direct za povezivanje s televizorom (nije potreban bežični usmjerivač)

Uređaj možete bežično povezati s televizorom, bez upotrebe bežičnog usmjerivača, a zatim proslijediti videozapise, fotografije i glazbu koja je pohranjena na vašem uređaju izravno na televizor.

Illustration of content streaming
 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Mreža i internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Postavke za Wi‑Fi Direct].
 2. Odaberite naziv televizora prikazan na TV zaslonu na uređaju kompatibilnim s Wi-Fi Direct.
  Ako uređaj ne podržava Wi-Fi Direct, odaberite [Prikaži mrežu (SSID) / lozinku].
 3. Upravljajte Wi-Fi Direct/Wi-Fi kompatibilnim uređajem za povezivanje s TV-om.
 4. Pošaljite sadržaj s Wi-Fi Direct/Wi-Fi kompatibilnoga uređaja na televizor.
  Za detalje pogledajte priručnik s uputama za uporabu uređaja.

Ako povezivanje nije uspješno

Kada je prikazan zaslon stanja čekanja za postavku Wi-Fi Direct, odaberite [Prikaži mrežu (SSID) / lozinku] i slijedite zaslonske upute kako biste dovršili postavljanje.

Za priključivanje drugog uređaja

Slijedite navedene korake za priključivanje uređaja. Istodobno možete povezati do 10 uređaja. Da biste povezali drugi uređaj kada je već povezano 10 uređaja, odvojite nepotreban uređaj i zatim povežite drugi uređaj.

Za promjenu naziva televizora prikazanog na povezanom uređaju

Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Postavke uređaja] — [O usluzi] — [Naziv uređaja].

Za popis priključenih uređaja/odjavljivanje uređaja

Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Mreža i internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Prikaži popis uređaja / Izbriši].

Kako biste odjavili uređaj, odaberite uređaj u popisu koji želite obrisati, a zatim pritisnite gumb (unos). Zatim odaberite [Da] na potvrdnom zaslonu.

Kako biste odjavili sve uređaje, odaberite [Izbriši sve] u popisu, a zatim [Da] na potvrdnom zaslonu.

[91] Povezivanje s mrežom

Značajke kućne mreže

 • Podešavanje postavki kućne mreže
 • Reproduciranje sadržaja s računala
 • Reproduciranje sadržaja s medijskog poslužitelja
[92] Povezivanje s mrežom | Značajke kućne mreže

Podešavanje postavki kućne mreže

Možete prilagoditi sljedeće postavke kućne mreže.

Za provjeru veze s poslužiteljem

Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Mreža i internet] — [Postavljanje kućne mreže] — [Dijagnostika poslužitelja] — slijedite zaslonske upute kako biste izvršili dijagnostiku.

Upotreba funkcije Renderer

Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Mreža i internet] — [Postavljanje kućne mreže] — [Renderer] — željena opcija.

[Funkcija Renderer]
Omogućite funkciju renderera.
Fotografije/glazbu/videodatoteke možete reproducirati u upravljaču (npr. digitalnom fotoaparatu) na zaslonu televizora izravnim upravljanjem uređajem.
[Kontrola pristupa značajci Renderer]
 • Odaberite [Dopuštenje automatskog pristupa] kako biste automatski pristupili televizoru kada upravljač prvi put pristupa televizoru.
 • Odaberite [Prilagođene postavke] kako biste promijenili postavke dopuštenja pristupa svakog upravljača.

Upotreba udaljenog uređaja

Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Mreža i internet] — [Postavke udaljenog uređaja] — željena opcija.

[Daljinsko upravljanje]
Omogućite rad TV-a s registriranog uređaja.
[Poništi registraciju udaljenog uređaja]
Poništite registraciju uređaja kako biste onemogućili rad TV-a s tog uređaja.
[93] Povezivanje s mrežom | Značajke kućne mreže

Reproduciranje sadržaja s računala

Možete uživati u sadržaju (fotografije/glazba/videodatoteke) pohranjenom na mrežnom uređaju koji se nalazi u drugoj prostoriji ako televizor s kućnom mrežom povežete putem usmjerivača.

Illustration of the connection method
 1. Računalo (poslužitelj)
 2. Usmjerivač
 3. Modem
 4. Internet
 1. Spojite TV na svoju kućnu mrežu.
 2. Pritisnite gumb HOME, odaberite (ikona Aplikacije) u izborniku Početak, a zatim odaberite [Reproduktor Medijskih Sadržaja].
  Ako se na isporučenom daljinskom upravljaču nalazi gumb APPS, možete pritisnuti gumb APPS.
 3. Odaberite naziv mrežnog uređaja.
 4. Odaberite mapu, a zatim odaberite datoteku za reproduciranje.

Provjera podržanih formata datoteka

 • Podržane datoteke i formati

Napomena

 • Ovisno o datoteci, reprodukcija možda neće biti moguća čak ni pri upotrebi podržanih formata.
[94] Povezivanje s mrežom | Značajke kućne mreže

Reproduciranje sadržaja s medijskog poslužitelja

Fotografije/glazbu/videodatoteke možete reproducirati u upravljaču (npr. digitalnom fotoaparatu) na zaslonu televizora izravnim upravljanjem uređajem ako televizor povežete na kućnu mrežu putem usmjerivača. Upravljač mora biti kompatibilan s pretvaračem.

Illustration of the connection method
 1. Digitalni fotoaparat (upravljač)
 2. Usmjerivač
 3. Modem
 4. Internet
 1. Spojite TV na svoju kućnu mrežu.
 2. Pokrenite reprodukciju sadržaja s upravljača na zaslonu televizora.
[95]

Postavke

 • Konfiguriranje televizora
 • Postavljanje tajmera
[96] Postavke

Konfiguriranje televizora

Izbornici koji se prikazuju u TV postavkama razlikuju se ovisno o modelu/regiji/zemlji.

 • [Gledanje televizora] Konfiguriranje postavki kao što su [Kanali].
 • [Prikaz i zvuk] Konfiguriranje postavki kao što su [Slika] i [Zvuk].
 • [Mreža i internet]
 • [Računi i prijava]
 • [Aplikacije]
 • [Postavke uređaja] Konfiguriranje postavki kao što su [Tipkovnica], [Početni zaslon] i [Pristupačnost].
 • [Daljinski upravljači i dodaci] Konfiguriranje postavki kao što su [Daljinski upravljač] i [Bluetooth postavke].
 • [Stručne postavke zaslona] (samo modeli opremljeni zaslonom OLED)
[97] Postavke | Konfiguriranje televizora

[Gledanje televizora]

 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Gledanje televizora] — željena opcija.

Dostupne opcije

[Kanali]
Konfigurira postavke povezane s primanjem emitiranih programa. Također možete konfigurirati postavke povezane s primanjem satelitski emitiranih programa.
Ugađanje digitalnih kanala
Primanje digitalnih emitiranja
Ugađanje satelitskih programa
Primanje satelitskih programa (samo modeli kompatibilni sa satelitskim prijmom)
Razvrstavanje kanala ili uređivanje popisa programa
Razvrstavanje kanala ili uređivanje popisa programa
[Roditeljske kontrole]
Namješta postavke roditeljske zaštite za emitiranje i druge stavke.
[Vanjski ulazi]
Konfigurira postavke vanjskih ulaza i BRAVIA Sync.
Pojedinosti o BRAVIA Sync, potražite u Uređaji kompatibilni s BRAVIA Sync.
[Postavljanje uređaja za snimanje]
Konfigurira postavke USB HDD uređaja za snimanje. (Ta opcija možda neće biti dostupna ovisno o modelu/regiji/zemlji.)
[98] Postavke | Konfiguriranje televizora

[Prikaz i zvuk]

 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — željena opcija.

Dostupne opcije

[Slika]
Konfigurira postavke zaslona kao što je svjetlina zaslona, kojima se podešava kvaliteta slike.
[Zaslon]
Podešava veličinu i položaj zaslona.
[Zvuk]
Konfigurira postavke kojima se podešava zvuk.
[Audioizlaz]
Konfigurira postavke odabira u vezi sa zvučnicima.
[99] Postavke | Konfiguriranje televizora

[Mreža i internet]

Konfigurira postavke kao što su postavke za bežičnu LAN vezu, žičanu LAN vezu i kućne mreže.

[100] Postavke | Konfiguriranje televizora

[Računi i prijava]

 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Računi i prijava] — željena opcija.

Dostupne opcije

[Google]
Sinkronizira registrirani Google račun ili uklanja račun.
[Dodaj račun]
Dodaje Google račun. Možete dodati više Google računa i prebacivati ih ovisno o aplikaciji.
[101] Postavke | Konfiguriranje televizora

[Aplikacije]

Omogućava da konfigurirate ili brišete aplikacije.

[102] Postavke | Konfiguriranje televizora

[Postavke uređaja]

 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Postavke uređaja] — željena opcija.

Dostupne opcije

[O usluzi]
Prikazuje informacije o TV-u.
[Datum i vrijeme]
Namješta trenutačno vrijeme.
[Jezik/Language]
Odabire jezik izbornika. Odabranim jezikom izbornika postavlja se i jezik za prepoznavanje glasa.
[Tipkovnica]
Namješta postavke zaslonske tipkovnice.
[Zvuk]
Konfigurira postavku [Zvukovi sustava].
[Pohrana]
Mijenja postavke koje se odnose pohranu podataka.
[Početni zaslon]
Prilagođava kanale koji su prikazani na zaslonu [Početni zaslon] i razvrstava aplikacije.
[Google]
Konfiguriranje postavki pretraživanja.
[Čuvar zaslona]
Namještaju se postavke čuvara zaslona.
[Lokacija]
Namješta postavke lokacije kako bi se dobila lokacija korisnika.
[Sigurnost i ograničenja]
Konfigurira ograničenja kao primjerice sprječavanje da djeca upotrebljavaju određene aplikacije.
[Pristupačnost]
Namješta postavke značajki pristupačnosti i usluga za pomoć korisnicima kako bi lakše koristili svoje uređaje.
[Vrati na zadano]
Vraća TV na zadane tvorničke postavke.
[LED za osvjetljenje]
Konfigurira postavke [LED za osvjetljenje]. (Dostupnost ove funkcije ovisi o Vašem modelu.)
[Napajanje]
Mijenja postavke koje se odnose potrošnju energije.
[Inicijalno postavljanje]
Postavite osnovne značajke, kao što su mreža i kanali, za prvu upotrebu.
[Postavke za način rada u trgovini]
Obogaćuje prikaz za frontalnu upotrebu u trgovinama postavljanjem [Prezentacijski način] itd.

[103] Postavke | Konfiguriranje televizora

[Daljinski upravljači i dodaci]

 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Daljinski upravljači i dodaci] — željena opcija.

Dostupne opcije

[Bluetooth postavke]
Podešavanje za registriranje / odjavu Bluetooth uređaja.
[Daljinski upravljač]
Podešavanje za uparivanje daljinskog upravljača s glasovnim upravljanjem.
[104] Postavke | Konfiguriranje televizora

[Stručne postavke zaslona] (samo modeli opremljeni zaslonom OLED)

Te su mogućnosti dostupne za modele opremljene zaslonom OLED i upotrebljavaju se za sprječavanje zadržavanja slike.

Ako se ista slika prikazuje uzastopno ili na dulja vremenska razdoblja, može doći do zadržavanja slike.
TV ima dvije funkcije, [Pomak u pikselima] i [Osvježavanje zaslona], koje su osmišljene za smanjenje zadržavanja slike.

Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Stručne postavke zaslona] — željena opcija.

Dostupne opcije

[Pomak u pikselima]
Pomiče prikazanu sliku u redovitim intervalima kako bi se spriječilo zadržavanje slike. U normalnim okolnostima, upotrebljavajte TV na kojem je omogućena ta opcija.
[Osvježavanje zaslona]
Ručno samo ako je zadržavanje slike izrazito zamjetno.

Napomena

 • Osvježite zaslon samo ako je zadržavanje slike izrazito zamjetno. Načelno, postupak obavite samo jednom godišnje. Izbjegavajte izvođenje više od jednom godišnje, jer to može utjecati na vijek trajanja zaslona.
 • Osvježavanje zaslona traje otprilike jedan sat. Tijekom osvježavanja zaslona na zaslonu se može prikazati bijela crta. To nije kvar TV-a.
 • Provedite prilagođavanja kada je temperatura u prostoriji u rasponu od 10 °C do 40 °C. Ako je temperatura u prostoriji izvan tog raspona, osvježavanje zaslona možda neće biti potpuno.
[105] Postavke

Postavljanje tajmera

Postavljanje tajmera za uključivanje

Tajmer za uključivanje automatski uključuje televizor u zadano vrijeme, primjerice kada počinje program koji želite gledati. Također vam omogućuje da se televizorom koristite kao budilicom.

 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite (ikona Tajmeri) — [Tajmer za uključivanje] — željena opcija.

Postavljanje tajmera za isključivanje

Tajmer za isključivanje automatski isključuje televizor nakon postavljenog vremena.

 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite (ikona Tajmeri) — [Tajmer za isključivanje] — željena opcija.

Napomena

 • Kada isključite televizor i ponovno ga uključite, [Tajmer za isključivanje] ponovno se postavlja na [Isključeno].
[106]

Rješavanje problema

 • Započnite ovdje Imate poteškoća? Započnite ovdje.
 • Slika (kvaliteta) / zaslon
 • Tipkovnica
 • Prijem emitiranja
 • Zvuk
 • Mreža (internet/kućna) / aplikacije
 • Daljinski upravljač / dodaci
 • Napajanje
 • Povezani uređaji
 • USB HDD snimanje (samo modeli za USB HDD snimanje)
 • LED
[107] Rješavanje problema

Započnite ovdje

 • Samodijagnostika
 • Ažuriranje softvera
 • Ako je potrebno potpuno ponovno postavljanje (ponovno pokretanje) televizora
 • Često postavljana pitanja za rješavanje problema
[108] Rješavanje problema | Započnite ovdje

Samodijagnostika

Provjerite radi li TV ispravno.

 • Pritisnite gumb HELP, a zatim odaberite [Samodijagnostika] ili [Dijagnostika problema] — [Samodijagnostika].
  Pokrenut će se [Samodijagnostika].

Savjet

Također, možete provjeriti sljedeće simptome u [Dijagnostika problema].

 • [Simptomi povezivanja s internetom]
 • [Simptomi vanjskih uređaja]
 • [Simptomi slike/zvuka]

Ako se problem nastavi pojavljivati, pokušajte sljedeće.

 • Ponovno pokrenite (ponovo postavite) televizor. Pojedinosti potražite u poglavlju Ako je potrebno potpuno ponovno postavljanje (ponovno pokretanje) televizora.
 • Provjerite i isprobajte Ažuriranja softvera.
 • Web-mjesto za podršku
[109] Rješavanje problema | Započnite ovdje

Ažuriranje softvera

Sony će omogućiti povremena ažuriranja softvera kako bi se unaprijedila funkcionalnost i korisnicima pružilo najnovije iskustvo televizora. Najjednostavniji način primanja softverskih ažuriranja jest putem internetske veze s televizorom.

Uključivanje automatskog preuzimanja softvera

Kako biste omogućili [Automatsko preuzimanje softvera], pritisnite gumb HELP i zatim odaberite [Ažuriranje softvera sustava] — [Automatsko preuzimanje softvera].

Savjet

 • Kako biste ručno ažurirali softver, odaberite [Ažuriranje softvera].
 • Ako ne želite automatski ažurirati softver, onemogućite opciju [Automatsko preuzimanje softvera].

Napomena

 • Kada je [Automatsko preuzimanje softvera] onemogućeno, televizor neće moći primati obavijesti o dostupnim ažuriranjima softvera.

Ažuriranje softvera s pomoću USB uređaja za pohranu

Ako nemate mrežnu vezu, softver možete također nadograditi koristeći se USB uređajem za pohranu. Putem računala preuzmite najnoviji softver sa stranice za podršku tvrtke Sony na USB uređaj za pohranu. Umetnite USB uređaj za pohranu u USB priključak na televizoru i ažuriranje softvera automatski će započeti.

Ako ćete ažurirati softver televizora upotrebom USB uređaja za pohranu, trebali biste pročitati upozorenja za ažuriranje putem USB uređaja za pohranjivanje na web-mjestu.

Više detalja o web-mjestu za podršku pronađite na stanici Web-mjesto za podršku.

[110] Rješavanje problema | Započnite ovdje

Ako je potrebno potpuno ponovno postavljanje (ponovno pokretanje) televizora

Ako imate problema kao što je nemogućnost prikazivanja slike na zaslonu ili ako daljinski upravljač ne radi, resetirajte televizor sljedećim postupkom. Ako se problem nastavi pojavljivati, isprobajte postupak tvorničkog ponovnog pokretanja u nastavku.
U slučaju povezivanja vanjskog USB uređaja s televizorom, prije ponovnog postavljanja iskopčajte USB uređaj iz televizora.

Resetiranje ponovnim uključivanjem

 1. Ponovno pokrenite televizor daljinskim upravljačem.
  Pritisnite i držite gumb za uključivanje na daljinskom upravljaču otprilike 5 sekundi dok se ne prikaže poruka »Power off«.
  TV će se isključiti, a zatim automatski ponovno pokrenuti nakon otprilike jedne minute.
 2. Iskopčajte kabel napajanja izmjenične struje (kabel mrežnog napajanja).
  Ako se problem nastavi pojavljivati nakon 1. koraka, izvucite kabel napajanja televizora (kabel mrežnog napajanja) iz električne utičnice. Zatim pritisnite gumb za uključivanje na TV-u i pričekajte dvije minute, a zatim ponovno utaknite kabel napajanja televizora (kabel mrežnog napajanja) u električnu utičnicu.

Savjet

Nakon ponovnog pokretanja televizora vaše osobne postavke i podaci neće biti izgubljeni.

Vraćanje na tvorničko stanje

Ako se problem nastavi pojavljivati i nakon ponovnog pokretanja, isprobajte tvorničko ponovno postavljanje podataka.

Napomena

Tvorničkim ponovnim postavljanjem izbrisat ćete sve podatke i postavke televizora (npr. Wi-Fi i informacije za postavljanje žičane mreže, Google račun i druge informacije za prijavu, Google Play i druge instalirane aplikacije).

 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Postavke uređaja] — [Vrati na zadano] — [Vraćanje na tvorničko stanje].
 2. Odaberite [Izbriši sve].
  Ako ste postavili PIN kod na svom televizoru, od vas će se zatražiti unos kad odaberete [Izbriši sve].
  Nakon uspješnog izvršenja postupka tvorničkog ponovnog postavljanja, televizor će pokrenuti čarobnjaka za početno postavljanje. Morate prihvatiti Odredbe usluge Google i Pravila privatnosti tvrtke Google.
[111] Rješavanje problema | Započnite ovdje

Često postavljana pitanja za rješavanje problema

Informacije o rješavanju problema potražite u dijelu »Često postavljana pitanja« na našem web-mjestu za podršku u nastavku.

 • http://www.sony.net/androidtv-faq/
  QR code for the Sony support website

Informacije o rješavanju problema potražite u dijelu Često postavljana pitanja na našoj stranici za podršku.

[112] Rješavanje problema

Slika (kvaliteta) / zaslon

 • Nema boje/tamna slika/boja nije ispravna/slika je previše svijetla.
 • Iskrivljena slika. / Zaslon treperi.
 • Veličina slike / format zaslona / široki način rada automatski se mijenja.
 • Zaslon se tijekom gledanja TV-a iznenada prebacuje na videozapis koji ne prepoznajete.
 • Na vrhu ili dnu zaslona nalaze se informativni natpisi/identifikatori.
 • HDR slike visoke razlučivosti neće se prikazati.
 • Ne prikazuju se 3D slike. Slab je 3D efekt. (samo 3D modeli)
 • Crne trake pojavljuju se na obje strane zaslona tijekom gledanja 3D slika. (samo 3D modeli)
 • Ne možete isključiti 3D prikaz tijekom gledanja 3D sadržaja. (samo 3D modeli)
 • Poruka [Pronađen je 3D signal.] automatski se pojavljuje kada se otkrije 3D signal. (samo 3D modeli)
 • Prikazuje se poruka o aplikaciji koja traži dozvolu za pristup funkciji televizora.
 • Zaslon se nakon nekog vremena zatamni. (samo modeli opremljeni zaslonom OLED)
 • Prikazat će se poruka [Osvježavanje zaslona nije dovršeno]. (samo modeli opremljeni zaslonom OLED)
 • Zabrinuti ste zbog zadržavanja slike. (samo modeli opremljeni zaslonom OLED)
 • Na zaslonu se pojavljuje bijela crta. (samo modeli opremljeni zaslonom OLED)
 • Osvježavanje zaslona ne završava. (samo modeli opremljeni zaslonom OLED)
[113] Rješavanje problema | Slika (kvaliteta) / zaslon

Nema boje/tamna slika/boja nije ispravna/slika je previše svijetla.

Podesite ton boje, svjetlinu, kvalitetu slike na televizoru u opciji [Slika].

 • Pritisnite gumb ACTION MENU, a zatim odaberite [Slika] kako biste izvršili podešavanja.
 • Ako želite ponovno postaviti postavke [Slika], pritisnite gumb ACTION MENU, a zatim odaberite [Slika] — [Napredne postavke] — [Resetiranje].
 • Ako postavite [Ušteda energije] na [Niska] ili [Visoka], razina crne boje bit će poboljšana. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Postavke uređaja] — [Napajanje] — [Ušteda energije] na [Isključeno] kako biste posvijetlili zaslon.

Napomena

 • Kvaliteta slike ovisi o signalu i sadržaju.
 • Kvaliteta slike može se poboljšati ako je podesite u opciji [Slika] pod [Postavke].
  Pritisnite gumb ACTION MENU, odaberite [Slika] — [Napredne postavke], te podesite [Svjetlina] ili [Kontrast].
[114] Rješavanje problema | Slika (kvaliteta) / zaslon

Iskrivljena slika. / Zaslon treperi.

Provjerite vezu i položaj antene (vanjske) te periferne uređaje

 • Provjerite antenu (vanjsku)/kabelski priključak.
 • Držite kabel antene (vanjske)/podalje od drugih kabela.
 • Pri ugradnji dodatnog uređaja ostavite malo prostora između uređaja i televizora.
 • Provjerite je li antena (vanjska) priključena s pomoću koaksijalnog kabela visoke kvalitete otpora 75 oma.

Provjerite postavku [Pokret]

 • Pritisnite gumb ACTION MENU, a zatim odaberite [Slika] — [Napredne postavke] — [Pokret] — [Motionflow] — [Isključeno]. (Samo za modele kompatibilne s [Motionflow])
  Modeli kompatibilni s [Motionflow] imaju [Motionflow] u [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Slika] — [Napredne postavke] — [Pokret].
 • Promijenite trenutačnu postavku za [Filmski prikaz] na [Isključeno].
  Pritisnite gumb ACTION MENU, a zatim odaberite [Slika] — [Napredne postavke] — [Pokret] — [Filmski prikaz].
 • Provjerite postavke [Ručna postavka programa].
  Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Gledanje televizora] — [Kanali] — [Postavljanje kanala] — [Postavke za analogni TV] — [Ručna postavka programa].
  • Postavite [LNA] na [Isključeno] kako biste poboljšali prijam slike. ([LNA] možda neće biti dostupno ovisno o situaciji / regiji / zemlji.)
  • Izvršite [AUK] kako biste poboljšali sliku za analogni prijem.
   (Dostupnost opcije [Ručna postavka programa] i njezinih opcija može se razlikovati ovisno o regiji / zemlji / situaciji.)
[115] Rješavanje problema | Slika (kvaliteta) / zaslon

Veličina slike / format zaslona / široki način rada automatski se mijenja.

Veličinu slike možete prilagoditi u opciji [Zaslon].
Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Zaslon].

 • Pri promjeni kanala ili videoulaza, ako je omogućena postavka [Automatski format] u [Zaslon], trenutačna postavka [Široki prikaz] automatski se mijenja u skladu s ulaznim signalom. Kako biste zaključali postavku [Široki prikaz], onemogućite [Automatski format].
 • Veličinu slike možete ručno prilagoditi u opciji [Široki prikaz].

Primjer postavke [Široki prikaz] (kada je omjer izvorne slike 4:3)

 • [Normalno]
  Prikaz izvorne slike onakve kakva jest. Bočne trake kojima se popunjava razlika slike u omjeru 4:3 prikazane su na lijevoj i desnoj strani zaslona.
  Example of setting
 • [Zum]
  Prikazuje sliku u omjeru 16:9 koja je pretvorena u format crnih rubova 4:3 u ispravnom omjeru slike.
  Example of setting
 • [Pametno]
  Uvećava sliku, zadržavajući izvornu sliku što je više moguće.
  Example of setting

[Široki prikaz] (kada je omjer izvorne slike 16:9)

Slika se možda neće prikazati kako bi trebala, čak ni ako je u omjeru 16:9. Promijenite postavke kako biste prebacili na željeni prikaz.

 • [Normalno]
  Prikazuje sliku u omjeru 4:3 koja je proširena vodoravno u omjer 16:9 u ispravnom omjeru slike.
  Example of setting
 • [Zum]
  Prikazuje sliku u omjeru 16:9 koja je pretvorena u format crnih rubova 4:3 u ispravnom omjeru slike.
  Example of setting
 • [Pametno]
  Uvećava sliku, zadržavajući izvornu sliku što je više moguće.
  Example of setting

Napomena

 • [Automatski format] u načinu rada [Zaslon] u [Pametno] ili [Zum], što će ostati na snazi dok ne promijenite kanal/ulaz ili ponovno ručno promijenite postavku [Široki prikaz].
 • [Automatski format] u [Zaslon] neće proširiti sliku dok se sadržaj prebacuje jer informacije o sadržaju regulira davatelj signala kanala. Ako želite, možete ručno promijeniti postavku [Široki prikaz] što će ostati na snazi dok ne promijenite kanal/ulaz ili ponovno ručno promijenite postavku [Široki prikaz].
 • Veličina slike ovisi o sadržaju signala.
  • Slika se smanjuje tijekom reklama zbog načina koji upotrebljava davatelj usluge emitiranja sadržaja. Kada se kanali s HD sadržajem prebace na SD sadržaj (reklame), slika može postati manja i s crnim obrubom.
  • Neke emisije za široke zaslone snimaju se u omjerima slike većima od 16:9 (to je posebice često u slučaju kinematografskih izdanja). Vaš će televizor te programe prikazivati s crnim trakama uz gornji i donji rub zaslona. Više detalja potražite u dokumentaciji priloženoj uz BD/DVD (ili se obratite davatelju programa).
  • Programi koji se prikazuju u formatu HD (720p i 1080i) sa sadržajem omjera 4:3 obično će imati crne trake uzduž lijevog i desnog ruba zaslona koje dodaje postaja koja emitira program.

Savjet

Neki kabelski i satelitski prijamnici također mogu upravljati veličinom slike. Ako koristite vanjski prijemnik, obratite se proizvođaču toga prijemnika za više informacija.

[116] Rješavanje problema | Slika (kvaliteta) / zaslon

Zaslon se tijekom gledanja TV-a iznenada prebacuje na videozapis koji ne prepoznajete.

U tom slučaju televizor je možda u demo načinu rada. Pokušajte izići iz demo načina rada.

 • Pritisnite gumb HOME na daljinskom upravljaču i odaberite [Postavke] — [Postavke uređaja] — [Postavke za način rada u trgovini]. Onemogućite [Prezentacijski način] i [Resetiranje slike].
[117] Rješavanje problema | Slika (kvaliteta) / zaslon

Na vrhu ili dnu zaslona nalaze se informativni natpisi/identifikatori.

U tom slučaju televizor je možda u demo načinu rada. Pokušajte izići iz demo načina rada.

 • Pritisnite gumb HOME na daljinskom upravljaču i odaberite [Postavke] — [Postavke uređaja] — [Postavke za način rada u trgovini]. Onemogućite [Prezentacijski način] i [Resetiranje slike].
[118] Rješavanje problema | Slika (kvaliteta) / zaslon

HDR slike visoke razlučivosti neće se prikazati.

Sljedeće je obavezno za gledanje HDR slika u visokoj razlučivosti poput 4K (50p/60p)*.

 • Povežite 4K (50p/60p)* uređaj za reprodukciju s HDMI IN 2/3.
 • Upotrijebite Premium HDMI kabel(i) velike brzine koji podržava 18 Gb/s.
 • Postavite [Format HDMI signala] na [Poboljšani format] tako da odaberete [Postavke] — [Gledanje televizora] — [Vanjski ulazi] — [Format HDMI signala] — [Poboljšani format].
 • Provjerite jesu li na povezanom uređaju postavljene najnovije postavke ili programske datoteke.

* Dostupnost ovisi o modelu / regiji / zemlji.

[119] Rješavanje problema | Slika (kvaliteta) / zaslon

Ne prikazuju se 3D slike. Slab je 3D efekt. (samo 3D modeli)

3D modeli imaju [Postavke 3D prikaza] u [Postavke] — [Prikaz i zvuk].

 • Ako su dvije slike prikazane jedna pored druge, pritisnite gumb ACTION MENU, a zatim odaberite [3D] — [3D prikaz] — [3D (jedan uz drugi)].
  Ako su dvije slike prikazane jedna iznad druge, pritisnite gumb ACTION MENU, a zatim odaberite [3D] — [3D prikaz] — [3D(jedan iznad drugog)].
 • Ako se pojavi zaslon [3D prikaz] i 3D slike se ne prikazuju, isključite uređaj koji prikazuje 3D sadržaj pa ga ponovno uključite.
 • Doživljeni 3D efekt može varirati od osobe do osobe.

Za modele 4K

 • 3D signal ne može biti prikazan na 4K.
 • Za modele s pasivnim 3D naočalama: gledajte TV sučelice. 3D efekt može biti slabije izražen ovisno o položaju gledanja. Prilagodite kut gledanja zaslonu.

Za modele s aktivnim 3D naočalama

 • Provjerite da nema prepreka između televizora i Aktivnih 3D naočala.
 • Zamijenite bateriju u Aktivnim 3D naočalama.
 • Provjerite jesu li Aktivne 3D naočale uključene.
 • Vaše Aktivne 3D naočale potrebno je registrirati s TV-om prije uporabe. Za korištenje naočala s drugim televizorom potrebno ih je ponovno registrirati. Isključite naočale prije ponovne registracije.
 • Bežični uređaji ili mikrovalne pećnice mogu ometati komunikaciju između 3D naočala i TV-a kada TV koristi frekvenciju 2,4 GHz. U tom slučaju ponovite registraciju.
 • Ako je između televizora i 3D kompatibilnog uređaja spojen uređaj koji nije 3D kompatibilan (kao što je sustav kućnoga kina), televizor neće prikazivati 3D slike. Izravno povežite uređaj kompatibilan s 3D s televizorom s pomoću odobrenog kabela HIGH SPEED HDMI označenog logotipom HDMI.
[120] Rješavanje problema | Slika (kvaliteta) / zaslon

Crne trake pojavljuju se na obje strane zaslona tijekom gledanja 3D slika. (samo 3D modeli)

3D modeli imaju [Postavke 3D prikaza] u [Postavke] — [Prikaz i zvuk].

 • Crne trake pojavljuju se na obje strane zaslona kako bi se obradili 3D signali pri podešavanju dubine 3D slika u [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Postavke 3D prikaza] — [Podešavanje 3D dubine].
[121] Rješavanje problema | Slika (kvaliteta) / zaslon

Ne možete isključiti 3D prikaz tijekom gledanja 3D sadržaja. (samo 3D modeli)

3D modeli imaju [Postavke 3D prikaza] u [Postavke] — [Prikaz i zvuk].

 • 3D prikaz Vašeg TV-a ne može se isključiti za 3D sadržaj prikazan 3D signalom. Isključite postavke 3D na povezanom uređaju (kao što je Blu-ray reproduktor).
[122] Rješavanje problema | Slika (kvaliteta) / zaslon

Poruka [Pronađen je 3D signal.] automatski se pojavljuje kada se otkrije 3D signal. (samo 3D modeli)

3D modeli imaju [Postavke 3D prikaza] u [Postavke] — [Prikaz i zvuk].

 • Deaktivirajte postavku [Obavijest o 3D signalu]. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Postavke 3D prikaza] — [Obavijest o 3D signalu] — [Isključeno].
[123] Rješavanje problema | Slika (kvaliteta) / zaslon

Prikazuje se poruka o aplikaciji koja traži dozvolu za pristup funkciji televizora.

 • Odaberite želite li aplikaciji omogućiti ili odbiti pristup prikazanoj funkciji.
 • Popis dozvola za aplikacije kategoriziranih po funkciji televizora možete provjeriti i promijeniti postavku dozvole za svaku aplikaciju. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Aplikacije] — [Dopuštenja aplikacija] — željena funkcija televizora.
[124] Rješavanje problema | Slika (kvaliteta) / zaslon

Zaslon se nakon nekog vremena zatamni. (samo modeli opremljeni zaslonom OLED)

 • Ako miruje cijela slika ili dio slike, zaslon će postupno potamniti kako bi se smanjilo zadržavanje slike. Tom se značajkom štiti zaslon i ne predstavlja kvar.
[125] Rješavanje problema | Slika (kvaliteta) / zaslon

Prikazat će se poruka [Osvježavanje zaslona nije dovršeno]. (samo modeli opremljeni zaslonom OLED)

Osvježavanje zaslona pokreće se automatski nakon što se TV upotrebljava dulje vrijeme kako bi se smanjilo zadržavanje slike. Ako je televizor uključen, kabel napajanja izmjeničnom strujom (glavni kabel napajanja) je isključen ili se temperatura okoline nalazi izvan raspona od 10 °C do 40 °C tijekom osvježavanja zaslona, postupak se neće dovršiti i pojavit će se ova poruka.

 • Ako je osvježavanje zaslona automatski započelo, ponovno će se pokrenuti kada daljinskim upravljačem isključite televizor.
 • Ako je osvježavanje zaslona ručno pokrenuto, morate ga ponovno odabrati.
[126] Rješavanje problema | Slika (kvaliteta) / zaslon

Zabrinuti ste zbog zadržavanja slike. (samo modeli opremljeni zaslonom OLED)

Ako se ista slika prikazuje uzastopno ili na dulja vremenska razdoblja, može doći do zadržavanja slike.

Kako biste smanjili zadržavanje slike, preporučujemo da uobičajeno isključite TV koristeći se gumbom za uključivanje na daljinskom upravljaču ili televizoru.

Napomena

 • Ručno osvježite zaslon samo ako je zadržavanje slike izrazito zamjetno. Načelno, postupak obavite samo jednom godišnje. Izbjegavajte izvođenje više od jednom godišnje, jer to može utjecati na vijek trajanja zaslona.
 • Slike koje obuhvaćaju satove i svijetle boje lako uzrokuju zadržavanje slike. Izbjegavajte prikazivanje tih vrsta slika na dulja vremenska razdoblja, u protivnom može doći do zadržavanja slike.
[127] Rješavanje problema | Slika (kvaliteta) / zaslon

Na zaslonu se pojavljuje bijela crta. (samo modeli opremljeni zaslonom OLED)

 • Osvježavanje zaslona pokreće se automatski nakon što se TV upotrebljava dulje vrijeme kako bi se smanjilo zadržavanje slike. Osvježavanje zaslona započinje nakon isključivanja TV-a i traje otprilike jedan sat. Tijekom osvježavanja zaslona na zaslonu se može prikazati bijela crta. To nije kvar TV-a.
[128] Rješavanje problema | Slika (kvaliteta) / zaslon

Osvježavanje zaslona ne završava. (samo modeli opremljeni zaslonom OLED)

 • Osvježavanje zaslona radi kad je sobna temperatura između 10 °C i 40 °C. Ako je temperatura prostorije izvan tog raspona tijekom osvježavanja zaslona, postupak se neće dovršiti i prikazat će se poruka. Ako se prikazuje poruka, provjerite sobnu temperaturu.
[129] Rješavanje problema

Tipkovnica

Trenutačnim zaslonom nećete moći upravljati nakon prikazivanja zaslonske tipkovnice.

 • Za povratak na rad zaslona iza zaslonske tipkovnice pritisnite gumb BACK na daljinskom upravljaču.
[130] Rješavanje problema

Prijem emitiranja

 • Najprije provjerite ove stvari kako biste riješili probleme s prijmom televizora.
 • Pojavljuju se blok-smetnje ili poruka pogreške i ne možete gledati emitiranja.
 • Pojavljuje se nedostatak oštrine ili dvostruke slike.
 • Na zaslonu se pojavljuje samo snijeg ili crna slika.
 • Pri gledanju analognog televizijskog kanala pojavljuju se smetnje slike ili zvuka.
 • Neki su kanali prazni.
 • Loš prijem ili loša kvaliteta slike u digitalnim emitiranjima.
 • Ne možete gledati digitalne kanale.
 • Nisu ugođeni svi analogni kanali.
 • Ne možete gledati satelitske kanale. (Samo modeli kompatibilni sa satelitskim prijamom)
 • Neki digitalni kanali nedostaju.
 • Želite podesiti svoju satelitsku antenu.
[131] Rješavanje problema | Prijem emitiranja

Najprije provjerite ove stvari kako biste riješili probleme s prijmom televizora.

 • Provjerite je li antenski (vanjski) kabel dobro spojen s televizorom.
  • Pobrinite se da antenski (vanjski) kabel nije labav ili odspojen.
  • Provjerite da kabel ili kabelski priključak antene (vanjske) nije oštećen.
 • Za gledanje sadržaja streaminga povežite TV s internetom.

Savjet

 • Više informacije potražite na stranici za podršku tvrtke Sony.
  Web-mjesto za podršku
[132] Rješavanje problema | Prijem emitiranja

Pojavljuju se blok-smetnje ili poruka pogreške i ne možete gledati emitiranja.

 • Pobrinite se da kabel antene bude spojen s točnim priključcima (na televizoru / povezanim uređajima / zidu).
 • Pobrinite se da kabel nije star i da unutar priključaka nema kratkih spojeva.
[133] Rješavanje problema | Prijem emitiranja

Pojavljuje se nedostatak oštrine ili dvostruke slike.

 • Provjerite kabel ili antenske (vanjske) priključke.
 • Provjerite smještaj i usmjerenost antene (vanjske).
 • Pritisnite gumb ACTION MENU, a zatim odaberite [Slika] — [Napredne postavke] — [Pokret] — [Motionflow] — [Isključeno].
  (Samo za modele kompatibilne s [Motionflow])
  Modeli kompatibilni s [Motionflow] imaju [Motionflow] u [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Slika] — [Napredne postavke] — [Pokret].
[134] Rješavanje problema | Prijem emitiranja

Na zaslonu se pojavljuje samo snijeg ili crna slika.

 • Provjerite izvodi li se automatsko namještanje.
 • Provjerite je li antena (vanjska) slomljena ili savijena.
 • Provjerite je li anteni (vanjskoj) istekao vijek trajanja (3 – 5 godina za normalnu upotrebu, 1 – 2 godine na primorskim lokacijama).
[135] Rješavanje problema | Prijem emitiranja

Pri gledanju analognog televizijskog kanala pojavljuju se smetnje slike ili zvuka.

 • Provjerite postavku [Ručna postavka programa].

  Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Gledanje televizora] — [Kanali] — [Postavljanje kanala] — [Postavke za analogni TV] — [Ručna postavka programa].

  • Izvršite [AUK] kako biste dobili bolji prijam slike i zvuka. (Naziv opcije može se razlikovati ovisno o Vašoj regiji / državi.)
  • Postavite [Audio filter] na [Isključeno], [Nisko] ili [Visoko] kako biste poboljšali zvuk za analogni prijam.
  • Postavite [LNA] na [Isključeno] kako biste poboljšali prijam slike. ([LNA] možda neće biti dostupno ovisno o situaciji / regiji / zemlji.)
 • Provjerite je li antena (vanjska) priključena s pomoću koaksijalnog kabela visoke kvalitete otpora 75 oma.
 • Držite antenski (vanjski) kabel dalje od drugih priključnih kabela.
[136] Rješavanje problema | Prijem emitiranja

Neki su kanali prazni.

 • Kanal je dostupan samo u sklopu pretplate. Pretplatite se na plaćenu televizijsku uslugu.
 • Kanal se upotrebljava samo za podatke (nema slike ni zvuka).
 • Za detalje o emitiranju kontaktirajte koncesionara koji emitira program.
[137] Rješavanje problema | Prijem emitiranja

Loš prijem ili loša kvaliteta slike u digitalnim emitiranjima.

 • Promijenite mjesto, usmjerenje i kut zemaljske televizijske antene (vanjske) kako biste dobili maksimalnu razinu signala antene (vanjske). Pobrinite se da usmjerenje antene (vanjske) nije slučajno promijenjeno (kao što je uslijed vjetra).
 • Ako koristite pojačalo TV signala, podesite njegovu snagu.
 • Ako je između antene (vanjske) i televizora spojena druga oprema (poput razdjelnika televizijskog signala), to može utjecati na televizijski prijam. Izravno spojite antenu (vanjsku) i televizor kako biste utvrdili je li se prijam poboljšao.
 • Loši vremenski uvjeti mogu utjecati na satelitske programe. Pričekajte da se vrijeme popravi. (Samo modeli kompatibilni sa satelitskim prijmom)
[138] Rješavanje problema | Prijem emitiranja

Ne možete gledati digitalne kanale.

 • Upitajte lokalnog instalatera antenskih sustava je li dostupan digitalni prijam na Vašem području.
 • Nadogradite na antenu (vanjsku) s boljim dosegom rada.
[139] Rješavanje problema | Prijem emitiranja

Nisu ugođeni svi analogni kanali.

 • Pokušajte ručno namjestiti kanale konfiguriranjem postavki. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Gledanje televizora] — [Kanali] — [Postavljanje kanala] — [Postavke za analogni TV] — [Ručna postavka programa]. (Dostupnost opcije [Ručna postavka programa] i njezinih mogućnosti može se razlikovati ovisno o regiji / zemlji / situaciji.)
[140] Rješavanje problema | Prijem emitiranja

Ne možete gledati satelitske kanale. (Samo modeli kompatibilni sa satelitskim prijamom)

Modeli kompatibilni sa satelitom imaju [Postavke za satelit] u [Postavke] — [Gledanje televizora] — [Kanali] — [Postavljanje kanala] — [Postavke za digitalni TV].

 • Upitajte lokalnog instalatera antenskih sustava je li dostupna usluga satelitske televizije na Vašem području.
 • Provjerite svoj LNB uređaj i postavke.
 • Ako vaš televizor ima priključke (utičnice) »MAIN« i »SUB« te se ne postavlja u satelitski način rada dvostrukog podešivača kanala [Način odabira satelitskog prijemnika], priključak (utičnica) koji je označen kao »SUB« ne može se upotrebljavati. U tom slučaju spojite satelitsku antenu na priključak s oznakom »MAIN
[141] Rješavanje problema | Prijem emitiranja

Neki digitalni kanali nedostaju.

Promjena raspona ugađanja (dostupno ovisno o regiji/zemlji)

Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Gledanje televizora] — [Kanali] — [Postavljanje kanala] — [Postavke za digitalni TV] — [Digitalno podešavanje] — [Raspon automatskog pretraživanja].

[Normalno]
Pretražuje dostupne kanale u regiji/zemlji.
[Potpuno]
Pretražuje dostupne kanale neovisno o regiji/zemlji.

Ažuriranje digitalnih usluga

Možete pokretati [Automatsko ugađanje] nakon preseljenja u novo prebivalište, promjene davatelja usluga ili kako biste pretraživali nove kanale.

Konfiguriranje automatskih ažuriranja usluga

Preporučujemo da [Automatsko ažuriranje usluge] postavite na [Uključeno] kako biste omogućili automatsko dodavanje novih digitalnih usluga kada postanu dostupne.

 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Gledanje televizora] — [Kanali] — [Postavljanje kanala] — [Postavke za digitalni TV] — [Tehničke postavke] — [Automatsko ažuriranje usluge] — [Uključeno].

Ako je onemogućeno, bit ćete obaviješteni o novim digitalnim uslugama zaslonskom porukom i usluge neće biti automatski dodane.

Savjet

 • Dostupnost ove funkcije ovisi o regiji/zemlji. Ako nije dostupno, izvršite [Automatsko ugađanje] kako biste dodali nove usluge.
[142] Rješavanje problema | Prijem emitiranja

Želite podesiti svoju satelitsku antenu.

Ako imate postavljenu satelitsku antenu, možete gledati satelitska emitiranja i utvrditi svoj tip instalacije konfiguriranjem postavki ugađanja.

Ugađanje satelitskih programa

 • Primanje satelitskih programa (samo modeli kompatibilni sa satelitskim prijmom)
[143] Rješavanje problema

Zvuk

 • Nema zvuka ali je slika dobra.
 • Smetnje zvuka.
 • Nema zvuka ili je zvuk stišan na kućnom kinu.
 • Izobličeni zvuk.
 • Želite reproducirati zvuk na slušalicama / Bluetooth audiouređaju / audiosustavu i zvučnicima televizora.
 • Nije moguće podesiti glasnoću naglavnih slušalica / Bluetooth audiouređaja.
 • Zabrinuti ste oko kašnjenja između slike i zvuka.
[144] Rješavanje problema | Zvuk

Nema zvuka ali je slika dobra.

 • Provjerite upravljanje glasnoćom.
 • Pritisnite (utišavanje) ili (glasnoća) + gumb kako biste poništili utišavanje zvuka.
 • Pritisnite gumb ACTION MENU, a zatim odaberite [Zvučnici] — [TV zvučnici].
 • Uklonite slušalice.
[145] Rješavanje problema | Zvuk

Smetnje zvuka.

 • Provjerite je li antena (vanjska) priključena s pomoću koaksijalnog kabela visoke kvalitete otpora 75 oma.
 • Držite antenski (vanjski) kabel dalje od drugih priključnih kabela.
 • Kako bi se izbjegle smetnje, provjerite upotrebljavate li neoštećeni kabel antene (vanjske).
[146] Rješavanje problema | Zvuk

Nema zvuka ili je zvuk stišan na kućnom kinu.

 • Pritisnite gumb ACTION MENU, a zatim odaberite [Zvučnici] — [Zvučni sustav].
 • Postavite [Slušalice / audio izlaz] na [Audio izlaz (određen)] u postavci [Audioizlaz].
 • Ako audiosustav nije kompatibilan s tehnologijom Dolby Digital ili DTS, postavite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz] — [Digitalni audio izlaz] na [PCM].
 • Ako odaberete analogni (RF) kanal i slike se ne prikazuju ispravno, morat ćete promijeniti sustav emitiranja na televizoru. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Gledanje televizora] — [Kanali] — [Postavljanje kanala] — [Postavke za analogni TV] — [Ručna postavka programa] — [TV sustav]. (Dostupnost opcije [Ručna postavka programa] ili naziv opcije razlikuje se ovisno o regiji / zemlji / situaciji.)
 • Ovisno o vašem modelu, ako je [Zvučnici] postavljeno na [TV zvučnici] i [Prebacivanje na veću rezoluciju (DSEE HX)] je postavljeno na [Automatski], DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) je prigušeno.
 • Provjerite je li postavka na televizoru [Glasnoća optičkog izlaza] postavljena na maksimum.

  Pritisnite gumb HOME i zatim odaberite:
  [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz] — [Glasnoća optičkog izlaza]

 • Pri upotrebi ulaza HDMI s diskom Super Audio CD ili DVD-Audio, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ne može proizvest audiosignal.
[147] Rješavanje problema | Zvuk

Izobličeni zvuk.

 • Provjerite antenu (vanjsku)/kabelski priključak.
 • Držite kabel antene (vanjske)/podalje od drugih kabela.
 • Držite televizor dalje od izvora električnog šuma poput automobila, sušila za kosu, Wi-Fi uređaja, mobilnih telefona ili optičkih uređaja.
 • Prilikom ugradnje dodatnog uređaja ostavite malo prostora između uređaja i televizora.
 • Izvršite [AUK] u [Ručna postavka programa] kako biste poboljšali zvuk za analogni prijam.
  (Dostupnost opcije [Ručna postavka programa] i njezinih opcija može se razlikovati ovisno o regiji / zemlji / situaciji.)
 • Postavite [Audio filter] na [Nisko] ili [Visoko] kako biste poboljšali zvuk za analogni prijam. ([Audio filter] možda neće biti dostupno ovisno o regiji / zemlji.)
[148] Rješavanje problema | Zvuk

Želite reproducirati zvuk na slušalicama / Bluetooth audiouređaju / audiosustavu i zvučnicima televizora.

Za reproduciranje zvuka na slušalicama / Bluetooth audiouređaju i zvučnicima televizora

Zvuk se može čuti iz obje slušalice ili Bluetooth audiouređaja i televizijskih zvučnika ako namjestite sljedeće postavke. Međutim, metoda postavke ovisi o tome je li TV model koji podržava A2DP.

Modeli koji podržavaju A2DP i koji mogu upotrebljavati Bluetooth audiouređaje imaju [A/V sinkronizacija] u [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz].

Ako TV nije model koji podržava A2DP

 • Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz] — [Veza zvučnika slušalica] — [Isključeno] kako bi se zvuk čuo s oba uređaja koji su spojeni s priključkom za slušalice i televizijskim zvučnicima.

Nije moguće upotrijebiti Bluetooth audiouređaje kao što su Bluetooth naglavne slušalice.

Ako je TV model koji podržava A2DP

 • Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz] — [Audio za TV zvučnike i druge uređaje] kako biste omogućili da se zvuk čuje s oba uređaja koji su spojeni s priključkom za slušalice ili Bluetooth slušalicama i televizijskim zvučnicima.

Reproduciranje zvuka iz audiosustava priključenog na ARC i na zvučnicima televizora

Zvuk se može istodobno čuti iz audiosustava spojenog na televizor i sa zvučnika televizora ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti.

 • Povezivanje televizora i audiosustava digitalnim optičkim kabelom
 • Podešavanje [Digitalni audio izlaz] na [PCM]

Pojedinosti o priključcima za digitalni optički kabel potražite na stranici Povezivanje audiosustava.

[149] Rješavanje problema | Zvuk

Nije moguće podesiti glasnoću naglavnih slušalica / Bluetooth audiouređaja.

 • Ako ne možete podesiti glasnoću naglavne slušalice ili Bluetooth audiouređaja s pomoću gumba (glasnoća) +/-, pritisnite gumb ACTION MENU i odaberite [Glasnoća slušalica]/[Bluetooth glasnoća].

Bluetooth A2DP podržani modeli koji mogu upotrebljavati Bluetooth audiouređaje imaju [A/V sinkronizacija] u [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz].

[150] Rješavanje problema | Zvuk

Zabrinuti ste oko kašnjenja između slike i zvuka.

Ako je povezan Bluetooth audiouređaj

Slika i zvuk ne odgovaraju jer zvuk kasni zbog svojstava Bluetootha. Možete podesiti vrijeme izlaza slike i zvuka pomoću postavke A/V sinkronizacija.

 1. Kako biste omogućili [A/V sinkronizacija], pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz i zvuk] — [Audioizlaz] — [A/V sinkronizacija].

Ako je određeni audiosustav povezan putem HDMI kabela

Možete podesiti vrijeme izlaza slike i zvuka. Za pojedinosti o podržanim modelima pogledajte stranicu za podršku.

 • Web-mjesto za podršku
[151] Rješavanje problema

Mreža (internet/kućna) / aplikacije

 • Televizor se ne može povezati s internetom/mrežom.
 • Kvaliteta slike i/ili zvuka streaminga je loša.
 • Televizor se ne može povezati s poslužiteljem.
 • Možete se povezati s internetom, ali ne s određenim aplikacijama i uslugama.
[152] Rješavanje problema | Mreža (internet/kućna) / aplikacije

Televizor se ne može povezati s internetom/mrežom.

Ako bežična mreža ne uspostavi ili prekine vezu, pokušajte sljedeće.

 • Pritisnite gumb HOME i provjerite je li omogućena sljedeća postavka.
  [Postavke] — [Mreža i internet] — [Wi-Fi]
 • Provjerite lokaciju na kojoj su postavljeni televizor i bežični usmjerivač. Do smetnji na signalu može doći zbog sljedećih razloga:
  • U blizini se nalaze drugi bežični uređaji, mikrovalna pećnica, fluorescentna svjetla itd.
  • Postoje podovi ili zidovi između bežičnog usmjerivača i televizora.
 • Isključite, a zatim ponovno uključite bežični usmjerivač.
 • Ako nije prikazan naziv mreže (SSID) bežičnog usmjerivača s kojim se želite povezati, odaberite [[Ručni unos]] kako biste unijeli naziv mreže (SSID).

Ako problem nije riješen čak ni nakon prethodno opisanih postupaka ili ako se ne možete povezati ni sa žičanom mrežom, provjerite status mrežne veze.

Provjera statusa mrežne veze

 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Mreža i internet] — [Status mreže] — [Provjeri vezu].
  Provjerite mrežnu vezu i/ili potražite informacije o povezivanju u uputama za upotrebu poslužitelja ili se obratite osobi koja je postavila mrežu (administrator mreže).

Savjet

 • Rješenje se razlikuje ovisno o provjeri statusa mreže. Rješenja svakog problema potražite u odjeljku »Često postavljana pitanja« na stranici za podršku tvrtke Sony.

Napomena

 • Ako je LAN kabel priključen na aktivni poslužitelj i televizor je dobio IP adresu, provjerite priključke i konfiguraciju svog poslužitelja.

  Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Mreža i internet] — [Status mreže].

[153] Rješavanje problema | Mreža (internet/kućna) / aplikacije

Kvaliteta slike i/ili zvuka streaminga je loša.

 • Kakvoća ovisi o izvornom videozapisu kojega daje pružatelj video sadržaja, te o brzini Vaše veze.
 • Kako biste uživali u gledanju streaming videozapisa s interneta, potrebna je mreža s brzom i stabilnom linijom. Općenito, potrebne su brzine slične ovima:
  • Streaming videozapisa standardne definicije (SD) na internetu: 2,5 Mbps
  • Streaming videozapisa visoke definicije (HD) na internetu: 10 Mbps
  • Streaming ultra HD (4K) videozapisa na internetu: 25 Mbps
 • Kakvoća bežične mrežne veze razlikuje se ovisno o udaljenosti ili preprekama (npr. zid) između televizora i bežičnog usmjerivača, okolišnom ometanju i kvaliteti bežičnog usmjerivača. U tom slučaju za internet koristite žičano povezivanje ili pokušajte frekvencijsko područje 5 GHz.
 • Frekvencijsko područje od 5 GHz možda neće biti dostupno ovisno o Vašoj regiji/državi. Ako frekvencijsko područje od 5 GHz nije podržano, TV se može povezati s bežičnim usmjerivačem samo koristeći frekvencijsko područje od 2,4 GHz.
 • Kada se koristite bežičnom mrežom, držite bežične uređaje blizu ili izbjegavajte prepreke.
 • Uređaje koji ometaju radijsku frekvenciju (kao što su mikrovalne pećnice) držite podalje od televizora i bežičnog usmjerivača ili isključite takve uređaje.
 • Zvuk se ne reproducira za videozapise bez zvuka.

Savjet

 • Više informacije potražite na stranici za podršku tvrtke Sony.
  Web-mjesto za podršku
[154] Rješavanje problema | Mreža (internet/kućna) / aplikacije

Televizor se ne može povezati s poslužiteljem.

 • Provjerite žičnu LAN ili bežičnu vezu s poslužiteljem i televizorom.
 • Provjerite je li na Vašem televizoru pravilno podešena mreža.
 • Provjerite žičnu LAN vezu/bežičnu vezu ili poslužitelj. Možda je došlo do prekida veze između televizora i poslužitelja.
 • Izvršite [Dijagnostika poslužitelja] kako biste provjerili komunicira li vaš medijski poslužitelj ispravno s televizorom. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Mreža i internet] — [Postavljanje kućne mreže] — [Dijagnostika poslužitelja].
[155] Rješavanje problema | Mreža (internet/kućna) / aplikacije

Možete se povezati s internetom, ali ne s određenim aplikacijama i uslugama.

 • Postavke datuma i vremena na televizoru mogu biti netočne. Ovisno o određenim aplikacijama i uslugama, možda nećete biti u mogućnosti povezati se s tim aplikacijama i uslugama ako je vrijeme netočno.
  Ako je vrijeme netočno, pritisnite gumb HOME, zatim odaberite [Postavke] — omogućite [Koristi vrijeme mreže] u [Postavke uređaja] — [Datum i vrijeme] — [Automatski datum i vrijeme].
 • Provjerite jesu li LAN kabel i kabel napajanja izmjenične struje (glavni kabel napajanja) usmjerivača/modema* pravilno priključeni.
  * Vaš usmjerivač/modem mora najprije biti podešen za povezivanje s internetom. Za postavke usmjerivača/modema obratite se svome pružatelju internetskih usluga.
 • Pokušajte kasnije koristiti aplikacije. Možda je nedostupan poslužitelj pružatelja sadržaja aplikacije.

Savjet

 • Više informacije potražite na stranici za podršku tvrtke Sony.
  Web-mjesto za podršku
[156] Rješavanje problema

Daljinski upravljač / dodaci

 • Daljinski upravljač ne radi.
 • Ne možete uključiti aktivne 3D naočale. (samo 3D modeli)
 • Treperi indikator LED na aktivnim 3D naočalama. (samo 3D modeli)
[157] Rješavanje problema | Daljinski upravljač / dodaci

Daljinski upravljač ne radi.

Provjerite radi li TV ispravno

 • Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na televizoru kako biste utvrdili je li problem u daljinskom upravljaču. Kako biste pronašli gumb za uključivanje/isključivanje, pogledajte Referentni vodič koji je priložen uz televizor.
 • Ako TV ne radi, pokušajte ga ponovno postaviti.
  Ako je potrebno potpuno ponovno postavljanje (ponovno pokretanje) televizora

Provjerite radi li ispravno daljinski upravljač

 • Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru daljinskog upravljanja smještenom na prednjem dijelu televizora.
 • Nemojte postavljati nikakve prepreke na područje oko senzora daljinskog upravljača.
 • Fluorescentno svjetlo može ometati rad daljinskog upravljača; pokušajte ugasiti sva fluorescentna svjetla.
 • Provjerite je li svaka baterija u pretincu za baterije okrenuta u skladu s pozitivnom (+) i negativnom (-) oznakom.
 • Baterije su možda prazne. Uklonite poklopac daljinskog upravljača i zamijenite baterije novima.
  • Klizni tip
   Illustration of how to remove the remote control cover
  • Tip na pritisak-otpuštanje
   Illustration of how to remove the remote control cover

Napomena

 • Ovisno o modelu, Bluetooth daljinski upravljač je isporučen i već uparen s televizorom. U trenutku isporuke isporučeni upareni daljinski upravljač ne može se upotrijebiti za upravljanje drugim televizorima. Kada provjeravate rad daljinskog upravljača, upotrijebite ga uz televizor uz koji je isporučen daljinski upravljač.

Ponovno postavljanje daljinskog upravljača

Ako daljinski upravljač ne radi ispravno zbog lošeg kontakta baterije ili statičkog elektriciteta, problem se može riješiti ponovnim postavljanjem daljinskog upravljača.

 1. Izvadite baterije iz daljinskog upravljača.
 2. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču otprilike tri sekunde.
 3. Postavite nove baterije u daljinski upravljač.

Ako se problem nastavi, pogledajte stranice Ako je potrebno potpuno ponovno postavljanje (ponovno pokretanje) televizora i Često postavljana pitanja za rješavanje problema.

Napomena

 • Kada isključite televizor iz utičnice i ponovno ga uključite, možda se neće moći uključiti određeno vrijeme čak ni ako pritisnete gumb za uključivanje na daljinskom upravljaču ili na televizoru. To se događa jer je potrebno neko vrijeme da se sustav pokrene. Pričekajte otprilike 10 do 20 sekundi, a zatim pokušajte ponovno.
 • Ako ne možete pokrenuti pretraživanje glasom, aktivirajte gumb (mikrofon) pritiskom gumba HOME i odabirom opcije [Postavke] — [Daljinski upravljači i dodaci] — [Daljinski upravljač].
[158] Rješavanje problema | Daljinski upravljač / dodaci

Ne možete uključiti aktivne 3D naočale. (samo 3D modeli)

 • Zamijenite bateriju. (Vrijedi samo za TDG-BT400A/BT500A.)
  1. Pritisnite gumb za otključavanje vrhom kemijske olovke i sl. i izvadite kućište baterije.
   Illustration of how to take out the battery case
  2. Zamijenite bateriju novom. Nakon toga obvezno umetnite kućište baterije dok se ponovno ne uglavi na mjesto.
   Illustration of how to insert a battery in the battery case and locking it
   1. CR2025 (-) bočno
[159] Rješavanje problema | Daljinski upravljač / dodaci

Treperi indikator LED na aktivnim 3D naočalama. (samo 3D modeli)

 • Svijetli 3 sekunde: označava uključivanje naočala.
  Illustration of the location of the LED indicator
 • Treperi svake 2 sekunde: znači da su naočale uključene.
 • Zatreperi 3 puta: označava da su naočale isključene.
 • Treperi naizmjence žuto i zeleno: označava da su naočale započele postupak registracije.
 • Treperi 3 puta svake 2 sekunde: označava da je kapacitet baterije gotovo pri kraju. Zamijenite bateriju.
[160] Rješavanje problema

Napajanje

 • Televizor se automatski isključuje.
 • Televizor se automatski uključuje.
 • Nakon uključivanja televizora, on se odmah isključuje. (samo modeli opremljeni zaslonom OLED)
 • Televizor se ne uključuje.
[161] Rješavanje problema | Napajanje

Televizor se automatski isključuje.

 • Zaslon je možda isključen zbog postavki [Tajmer za isključivanje].
 • Provjerite postavku [Trajanje] opcije [Tajmer za uključivanje].
 • Provjerite je li aktivirano [TV u stanju mirovanja] u [Napajanje].
 • Zaslon je možda isključen zbog postavki [Čuvar zaslona].
[162] Rješavanje problema | Napajanje

Televizor se automatski uključuje.

 • Provjerite je li aktivirano [Tajmer za uključivanje].
 • Onemogućite postavku [Automatsko uključivanje televizora] u [Postavke za BRAVIA Sync].
[163] Rješavanje problema | Napajanje

Nakon uključivanja televizora, on se odmah isključuje. (samo modeli opremljeni zaslonom OLED)

U tom slučaju televizor je možda u načinu rada za resetiranje slike. Kada je omogućeno resetiranje slike, TV se isključuje otprilike 10 minuta nakon uključenja, a zatim se ponovno uključuje kako bi se smanjilo zadržavanje slike. To nije kvar TV-a.

Ponovno uključite TV daljinskim upravljačem i onemogućite resetiranje slike.

 • Pritisnite gumb HOME na daljinskom upravljaču i odaberite [Postavke] — [Postavke uređaja] — [Postavke za način rada u trgovini]. Onemogućite [Resetiranje slike].
[164] Rješavanje problema | Napajanje

Televizor se ne uključuje.

Izvršite postupke redoslijedom u nastavku sve dok ne riješite problem.

1. Provjerite možete li uključiti televizor daljinskim upravljačem.

Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru na prednjoj strani televizora i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču.
Provjerite hoće li se televizor uključiti ili će zasvijetliti LED indikator.
Ako LED indikator zasvijetli, a televizor se ne uključi, pokušajte ponovo postaviti (ponovno pokrenuti) televizor.

 • Ako je potrebno potpuno ponovno postavljanje (ponovno pokretanje) televizora

2. Provjerite možete li uključiti televizor gumbom za uključivanje/isključivanje.

Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje televizora i provjerite hoće li se televizor uključiti. Gumb za uključivanje/isključivanje nalazi se na bočnoj ili stražnjoj strani televizora.
Pojedinosti potražite u Referentni vodič televizora.
Ako se u skladu s tim postupkom televizor uključi, možda postoji problem s daljinskim upravljačem. Pogledajte sljedeću temu.

 • Daljinski upravljač ne radi.

3. Iskopčajte kabel napajanja izmjenične struje (kabel mrežnog napajanja).

Iskopčajte kabel napajanja televizora (kabel mrežnog napajanja) iz električne utičnice. Nakon toga pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na TV-u i pričekajte dvije minute, a zatim ponovno utaknite kabel napajanja televizora (kabel mrežnog napajanja) u električnu utičnicu.

Savjet

 • Kada isključite televizor iz utičnice i ponovno ga uključite, možda se neko vrijeme neće moći uključiti čak ni ako pritisnete gumb za uključivanje na daljinskom upravljaču ili na televizoru. To se događa jer je potrebno neko vrijeme da se sustav pokrene. Pričekajte otprilike 10 do 20 sekundi, a zatim pokušajte ponovno.
[165] Rješavanje problema

Povezani uređaji

 • Nema slike od povezanog uređaja.
 • Ne možete odabrati povezane uređaje u izborniku Home Menu.
 • Kod određenih programa iz digitalnih izvora vidljiv je gubitak detalja.
 • Potrebno je neko vrijeme da se prikažu fotografske slike ili mape.
 • Ne možete pronaći povezani uređaj BRAVIA Sync HDMI.
 • Gumb EXT.BOX MENU na daljinskom upravljaču ne funkcionira. Ova značajka dostupna je za televizore čiji priloženi daljinski upravljač ima gumb EXT.BOX MENU.
 • Ne možete isključiti dekoder (za kabelsku/satelitsku televiziju) koristeći daljinski upravljač televizora putem funkcije IR Blastera.
 • Ne možete upravljati drugim AV prijamnikom.
 • Vanjskim se uređajem (kao što je dekoder kanala ili AV prijamnik) ne može upravljati putem uređaja IR Blaster. (Samo modeli kompatibilni s IR Blasterom)
 • Neke medijske datoteke na USB uređaju ili poslužitelju nisu prikazane.
 • Radnja se prekida ili uređaj ne radi.
 • Kakvi se uređaji mogu povezati koristeći se funkcijom Screen mirroring?
 • Televizor se ne može povezati s uređajem Miracast ili uređajem kompatibilnim sa Screen mirroring.
 • Video ili zvuk ponekad je isprekidan.
 • Neki se plaćeni sadržaj ne može reproducirati.
[166] Rješavanje problema | Povezani uređaji

Nema slike od povezanog uređaja.

 • Uključite povezani uređaj.
 • Provjerite kabelski priključak između uređaja i televizora.
 • Pritisnite gumb (odabir ulaza) za prikaz popisa ulaza, a zatim odaberite željeni ulaz.
 • Pravilno umetnite USB uređaj.
 • Provjerite je li USB uređaj ispravno formatiran.
 • Nije zajamčeno da će svi USB uređaji raditi. Njihov rad ovisi i o funkcijama USB uređaja ili videodatoteka koje se reproduciraju.
 • Ako je povezani uređaj spojen s priključcima HDMI IN 2 ili 3, spojite ga na HDMI IN 1 ili 4.
 • Promijenite format signala HDMI ulaza HDMI koji ne prikazuje sliku u standardnom formatu. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Gledanje televizora] — [Vanjski ulazi] — [Format HDMI signala].
[167] Rješavanje problema | Povezani uređaji

Ne možete odabrati povezane uređaje u izborniku Home Menu.

 • Provjerite kabelski priključak.
[168] Rješavanje problema | Povezani uređaji

Kod određenih programa iz digitalnih izvora vidljiv je gubitak detalja.

 • Na zaslonu može biti vidljivo manje detalja od uobičajenog ili artefakti (mali kvadrati, točke ili pikselacija) zbog digitalne kompresije izvornog sadržaja koju upotrebljavaju pojedini digitalni programi i DVD-ovi. Stupanj vidljivih artefakata ovisi o jasnoći i rezoluciji televizora.
[169] Rješavanje problema | Povezani uređaji

Potrebno je neko vrijeme da se prikažu fotografske slike ili mape.

 • Ovisno o dimenzijama slike, veličini datoteke i broju datoteka u mapi, nekim će fotografijama ili mapama trebati više vremena za prikaz.
 • Svaki puta kada USB uređaj priključite na televizor, može biti potrebno do nekoliko minuta da se fotografije prikažu.
[170] Rješavanje problema | Povezani uređaji

Ne možete pronaći povezani uređaj BRAVIA Sync HDMI.

 • Provjerite je li Vaš uređaj kompatibilan sa značajkom BRAVIA Sync.
 • Pobrinite se da [Upravljanje pomoću HDMI] bude postavljeno na uređaju kompatibilnom s BRAVIA Sync te da je na televizoru postavljeno [Postavke za BRAVIA Sync] — [Upravljanje BRAVIA Sync uređajima].
[171] Rješavanje problema | Povezani uređaji

Gumb EXT.BOX MENU na daljinskom upravljaču ne funkcionira.

Ova značajka dostupna je za televizore čiji priloženi daljinski upravljač ima gumb EXT.BOX MENU.

Modeli kompatibilni s IR Blasterom imaju [Postavljanje IR Blastera] u [Postavke] — [Gledanje televizora] — [Vanjski ulazi].

 • Da biste mogli koristiti gumb EXT.BOX MENU, priključite i postavite IR Blaster (za modele opremljene IR Blasterom). Priključite IR Blaster, pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Gledanje televizora] — [Vanjski ulazi] — [Postavljanje IR Blastera]. (Modeli kompatibilni s IR Blasterom možda neće biti dostupni ovisno o modelu/državi.)
 • Ako je uređaj kompatibilan s BRAVIA Sync priključen i prikazan koristeći HDMI ulaz, neki modeli mogu prikazati izbornik pomoću gumba EXT.BOX MENU, ali radnja nije zajamčena za sve uređaje.
[172] Rješavanje problema | Povezani uređaji

Ne možete isključiti dekoder (za kabelsku/satelitsku televiziju) koristeći daljinski upravljač televizora putem funkcije IR Blastera.

Modeli kompatibilni s IR Blasterom imaju [Postavljanje IR Blastera] u [Postavke] — [Gledanje televizora] — [Vanjski ulazi].

 • Pritisnite gumb ACTION MENU, a zatim odaberite [Napajanje (prijemni uređaj)] u [Izbornik].
[173] Rješavanje problema | Povezani uređaji

Ne možete upravljati drugim AV prijamnikom.

 • Možete upotrijebiti samo jedan AV prijemnik kompatibilan sa značajkom BRAVIA Sync.
[174] Rješavanje problema | Povezani uređaji

Vanjskim se uređajem (kao što je dekoder kanala ili AV prijamnik) ne može upravljati putem uređaja IR Blaster. (Samo modeli kompatibilni s IR Blasterom)

Modeli kompatibilni s IR Blasterom imaju [Postavljanje IR Blastera] u [Postavke] — [Gledanje televizora] — [Vanjski ulazi].

 • Provjerite je li IR Blaster ispravno podešen te da je IC predajnik smješten blizu IC prijemnika vanjskoga uređaja.
 • Provjerite podržava li Vaš TV vanjski uređaj.
 • Ako pritisnete i držite tipku daljinskog upravljača, postupak možda neće uspjeti. Umjesto toga, pritišćite gumb uzastopce.
 • Neki vanjski uređaji možda neće reagirati na neke gumbe u izborniku »Akcijski izbornik«.
 • IR Blaster možda nije ispravno postavljen. Kako biste postavili IR Blaster, pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Gledanje televizora] — [Vanjski ulazi] — [Postavljanje IR Blastera].
[175] Rješavanje problema | Povezani uređaji

Neke medijske datoteke na USB uređaju ili poslužitelju nisu prikazane.

 • Možda se neće prikazati nepodržane datoteke.
 • Ovisno o stanju sustava, možda neće biti prikazane sve mape/datoteke.
[176] Rješavanje problema | Povezani uređaji

Radnja se prekida ili uređaj ne radi.

 • Provjerite je li uređaj uključen.
 • Zamijenite baterije uređaja.
 • Ponovno registrirajte uređaj.
 • Bluetooth uređaji koriste se pojasom od 2,4 GHz, pa se brzina komunikacije može povremeno pogoršati ili prekinuti zbog smetnji na bežičnoj LAN mreži.
  Ako su u blizini postavljeni električni kućanski aparati (npr. mikrovalne pećnice ili mobilni uređaji), veća je vjerojatnost pojave smetnji radiovalova.
 • Televizor ili uređaj možda neće raditi na metalnoj polici zbog ometanja bežične komunikacije.
 • Za upotrebljive udaljenosti komunikacije između TV-a i drugih uređaja pogledajte priručnike s uputama tih uređaja.
 • Kakvoća Bluetooth komunikacije može se smanjiti ako je više Bluetooth uređaja povezano s TV-om.
[177] Rješavanje problema | Povezani uređaji

Kakvi se uređaji mogu povezati koristeći se funkcijom Screen mirroring?

 • Uređaji koji koriste Wi‑Fi, poput pametnih telefona i tableta, a koji podržavaju uslugu Miracast mogu se upotrebljavati za zrcaljenje zaslona na BRAVIA TV uređaju. Informaciju o tome podržava li uređaj uslugu Miracast potražite u priručniku s uputama za Wi‑Fi uređaj. BRAVIA TV prijemnik podržava uslugu Miracast, no ne jamči uspješno povezivanje sa svim uređajima.
[178] Rješavanje problema | Povezani uređaji

Televizor se ne može povezati s uređajem Miracast ili uređajem kompatibilnim sa Screen mirroring.

 • Ako povezivanje uređaja Miracast (npr. prijenosnog računala) ne uspije, pritisnite gumb (odabir ulaza), a zatim odaberite [Zrcaljenje zaslona] kako biste prikazali zaslon stanja čekanja za funkciju Screen mirroring te se pokušajte ponovno povezati.
 • Ako koristite Zrcaljenje zaslona s drugim uređajem, najprije isključite Zrcaljenje zaslona pa pokušajte ponovno.
[179] Rješavanje problema | Povezani uređaji

Video ili zvuk ponekad je isprekidan.

 • Uređaji koji emitiraju radiovalove, poput drugih bežičnih LAN uređaja ili mikrovalnih pećnica, mogu ometati funkciju Zrcaljenje zaslona koja također koristi bežičnu mrežu. Televizor ili uređaje kompatibilne s funkcijom Sony Screen mirroring (npr. neki modeli uređaja Xperia) držite podalje od takvih uređaja ili ih isključite ako je moguće.
 • Brzina komunikacije može se mijenjati ovisno o udaljenosti ili preprekama između uređaja, konfiguraciji uređaja, uvjetima radiovalova, zagušenosti linije ili koji uređaj koristite. Komunikacija se može i prekinuti zbog uvjeta radiovalova.
[180] Rješavanje problema | Povezani uređaji

Neki se plaćeni sadržaj ne može reproducirati.

 • Izvorni uređaj treba zadovoljavati standarde HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.0/2.1/2.2.
  Neki plaćeni sadržaji možda neće biti prikazani putem izvornog uređaja koji ne zadovoljava standarde HDCP 2.0/2.1/2.2.
[181] Rješavanje problema

USB HDD snimanje (samo modeli za USB HDD snimanje)

 • Ne možete se koristiti USB HDD uređajem. (samo modeli za USB HDD snimanje)
 • Nije moguće registrirati USB HDD uređaj. (samo modeli za USB HDD snimanje)
 • Snimanje se ne može izvršiti./Snimanje nije uspjelo. (samo modeli za USB HDD snimanje)
 • Snimljeni sadržaj je nestao. (samo modeli za USB HDD snimanje)
 • USB HDD uređaj radi iako nije uključen. (samo modeli za USB HDD snimanje)
[182] Rješavanje problema | USB HDD snimanje (samo modeli za USB HDD snimanje)

Ne možete se koristiti USB HDD uređajem. (samo modeli za USB HDD snimanje)

Modeli za USB HDD snimanje imaju [Postavljanje uređaja za snimanje] u [Postavke] — [Gledanje televizora].

 • Provjerite je li USB HDD uređaj:
  • ispravno povezan.

   Provjerite je li priključen na plavi USB3 ulaz s oznakom »HDD REC«.

  • uključen.
  • registriran na televizoru.

   Kako biste na televizoru registrirali USB HDD uređaj, pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Gledanje televizora] — [Postavljanje uređaja za snimanje] — [Prijava HDD-a].

 • Nije podržano povezivanje USB HDD uređaja putem USB sabirnice.
 • Izvršite [Provjera rada HDD-a] kako biste provjerili zadovoljavaju li specifikacije USB HDD uređaja zahtjeve.
  Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Gledanje televizora] — [Postavljanje uređaja za snimanje] — [Provjera rada HDD-a].
[183] Rješavanje problema | USB HDD snimanje (samo modeli za USB HDD snimanje)

Nije moguće registrirati USB HDD uređaj. (samo modeli za USB HDD snimanje)

 • Provjerite je li USB HDD priključen na USB3 ulaz (plavi) označen kao »HDD REC«.
 • Ako je USB HDD uređaj ispravno priključen na plavi USB3 ulaz, ponovo ga registrirajte za snimanje, jer je već registriran kao uređaj za druge svrhe osim snimanja (poput primjerice kao medij za pohranu).

Napomena

 • Ako su na ulaze USB1 i USB2 priključeni uređaji, privremeno ih uklonite tijekom registriranja USB HDD uređaja.
 1. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Postavke uređaja] — [Pohrana].
 2. U [Pohrana na uređaju] odaberite USB HDD uređaj koji želite registrirati za snimanje.
 3. Odaberite [Registrirajte se za snimanje].
 4. Slijedite upute na zaslonu da biste registrirali USB HDD uređaj na televizor.
 • Koristite [Provjera rada HDD-a] kako biste provjerili zadovoljavaju li specifikacije USB HDD uređaja zahtjeve.

  Kako biste izvršili [Provjera rada HDD-a], pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Gledanje televizora] — [Postavljanje uređaja za snimanje] — [Provjera rada HDD-a].

[184] Rješavanje problema | USB HDD snimanje (samo modeli za USB HDD snimanje)

Snimanje se ne može izvršiti./Snimanje nije uspjelo. (samo modeli za USB HDD snimanje)

Modeli za USB HDD snimanje imaju [Postavljanje uređaja za snimanje] u [Postavke] — [Gledanje televizora].

 • Ako snimanje nije uspješno, razlog će biti naveden u [Lista grešaka snimanja]. Pritisnite gumb TITLE LIST, a zatim odaberite [Lista grešaka snimanja].
 • Provjerite slobodan prostor na HDD-u. Ako je preostalo vrlo malo mjesta, obrišite nepotrebni sadržaj.
 • Sljedeći programi ne mogu se snimati.
  • Programi zaštićeni od presnimavanja
  • Analogni programi
  • Programi iz vanjskih ulaza (uključujući programe iz povezanog dekodera kanala)
  • Proslijeđeni sadržaj
 • Snimanje s pomoću tajmera možda neće biti moguće ako je promijenjeno vrijeme emitiranja programa.
[185] Rješavanje problema | USB HDD snimanje (samo modeli za USB HDD snimanje)

Snimljeni sadržaj je nestao. (samo modeli za USB HDD snimanje)

 • Snimanje se ne može izvršiti ako su kabel napajanja izmjenične struje (glavni kabel napajanja) ili povezani kabeli isključeni tijekom snimanja. Tijekom snimanja sadržaja nemojte isključivati kabele. U suprotnom se može izgubiti sadržaj koji se snima ili sav snimljeni sadržaj.
[186] Rješavanje problema | USB HDD snimanje (samo modeli za USB HDD snimanje)

USB HDD uređaj radi iako nije uključen. (samo modeli za USB HDD snimanje)

 • Povezani USB HDD uređaj može se vrtjeti ili se indikator LED uređaja može upaliti dok televizor prima EPG podatke tijekom stanja čekanja.
[187] Rješavanje problema

LED

 • LED svjetlo će se ponekad uključiti.
 • Želite onemogućiti LED za osvjetljivanje kako ne bi svijetlio ili treperio.
[188] Rješavanje problema | LED

LED svjetlo će se ponekad uključiti.

LED za osvjetljenje će zasvijetliti u različitim trenucima, primjerice, tijekom ažuriranja softvera ili snimanja TV-a.

Detalje pogledajte u Kako se uključuje LED osvjetljenje.

[189] Rješavanje problema | LED

Želite onemogućiti LED za osvjetljivanje kako ne bi svijetlio ili treperio.

Možete ga isključiti. Pritisnite gumb HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Postavke uređaja] — [LED za osvjetljenje] — [Isključeno].

Napomena

 • Preporučujemo da ne mijenjate tu postavku u normalnim okolnostima jer nećete moći utvrditi da li televizor snima, je li uključen, isključen ili postavljen na tajmer.
[190]

Popis pojmova

Televizijski programi

 • DISCOVER
 • GUIDE
 • Interaktivna emitiranja
 • Satelitska emitiranja
 • Snimanje
 • Postavljanje kanala
 • Roditeljska zaštita

Slika / prikaz

 • Slika u slici
 • 3D
 • 4K slike
 • HOME
 • Slika
 • Datum i vrijeme
 • Jezik/Language
 • Stručne postavke zaslona
 • Pomak u pikselima
 • Osvježavanje zaslona

Zvuk / glas

 • Glasovno pretraživanje, upotreba
 • Zvuk

  Daljinski upravljač

  • Daljinski upravljač, koristeći
  • Glasovno pretraživanje
  • HOME
  • DISCOVER
  • ACTION MENU
  • Ulazi
  • SYNC MENU

  Povezivanja

  • Bluetooth
  • Google Cast
  • BRAVIA Sync
  • Internet
  • Wi‑Fi Direct
  • Miracast
  • Zrcaljenje zaslona

  Vanjski uređaji

  • USB uređaji za pohranu, koji snimaju s pomoću
  • Blu-ray/DVD reproduktori, koji se povezuju s pomoću
  • USB memorijski uređaji itd.
  • Pametni telefoni / tableti
  • Računala
  • Digitalni fotoaparati, kamkorderi
  • Audiosustavi
  • Bežični subwoofer

  Aplikacije

  • Premještanje na USB memorijske uređaje
  • Google Play Store
  • YouTube
  • Netflix

  Reproduciranje datoteka

  • Računala
  • Digitalni fotoaparati, kamkorderi
  • Podržane datoteke i formati

  Ostalo

  • Ponovno pokretanje
  • Ažuriranje softvera sustava