[1]

Pradžia

 • Žinyno naudojimas
 • Nuotolinio valdymo pulto naudojimas
 • Paieška balsu
 • Televizoriaus atnaujinimo palaikymas
 • „Android“ televizijos™ pristatymas
 • Pagrindiniai veiksmai
 • Prieinamumo funkcijos
 • Palaikymo svetainė
[2] Pradžia

Žinyno naudojimas

Šiame žinyne paaiškinama, kaip naudoti šį televizorių. Be to, informacijos galite ieškoti „Nustatymo vadovas“, kur pateikiama televizoriaus montavimo aprašymų, ir „Trumpasis vadovas“, kur pateikiama šio televizoriaus dalių aprašymų, techninių duomenų ir informacijos apie tvirtinimą prie sienos.

Šiame žinyne pageidaujamą informaciją galite skaityti iš eilės arba surasti ją tiesiogiai. Norėdami ieškoti, ekrano viršuje pasirinkite the search icon.

Žinyno versijos

Televizoriui parengtos dvi žinyno versijos: integruotasis žinynas ir internetinis žinynas. Norint peržiūrėti internetinį žinyną, televizorių reikia prijungti prie interneto. Norėdami perjungti tarp integruotojo žinyno ir internetinio žinyno, naudokite ekrano viršuje esantį perjungimo mygtuką (A). Dirstelėję į ekrano viršuje esantį pavadinimą, galite sužinoti, kuris žinynas rodomas šiuo metu.

Illustration of the location of switch button A
 1. Prijunkite televizorių prie interneto.
 2. Jei norite perjungti žinyno versiją, pasirinkite (A).

Pastaba

 • Norint naudoti naujausias žinyne aprašytas funkcijas, gali reikėti atnaujinti televizoriaus programinę įrangą. Išsamios informacijos apie programinės įrangos naujinius žr. Programinės įrangos naujiniai psl.
 • Žinyne pateikti nustatymų pavadinimai gali skirtis nuo rodomų televizoriuje, priklausomai nuo televizoriaus išleidimo datos arba Jūsų modelio / šalies / regiono.
 • Žinyne esantys vaizdai ir iliustracijos gali skirtis atsižvelgiant į televizoriaus modelį.
 • Dizainas ir techniniai duomenys gali būti keičiami be įspėjimo.

Patarimas

 • Jei norite sužinoti, ar jūsų televizoriuje veikia kuri nors žinyne aprašyta funkcija, žr. spausdintinę instrukciją arba „Sony“ gaminių katalogą.
 • Šis žinynas yra parengtas visiems regionams ir šalims. Kai kurie šiame žinyne pateikti aprašymai negalioja tam tikriems regionams ir šalims.
[3] Pradžia

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Daugybę televizoriaus funkcijų galite valdyti mygtukais (į viršų) / (žemyn) / (kairėn) / (dešinėn) ir („Enter“).

Nuotolinio valdymo pulto forma ir mygtukai gali skirtis priklausomai nuo turimo modelio / šalies / regiono.

Kartu parduodamas nuotolinio valdymo pultas gali skirtis priklausomai nuo turimo modelio. Nuotolinio valdymo pulto mygtukų aprašymų ieškokite „Trumpasis vadovas“.

 1. Mygtukais (į viršų), (žemyn), (kairėn) ir (dešinėn) židiniu nustatykite pageidaujamą elementą.
  The up, down, left, and right arrow buttons are on the center of the remote control.
 2. Paspauskite mygtuko („Enter“) viduryje ir pasirinkite šiuo metu židiniu nustatytą elementą.
  The Enter button is in the center of the up, down, left, and right arrow buttons.

Grįžimas į ankstesnį ekraną

Paspauskite mygtuką BACK.

Patarimas

 • Kitos informacijos ieškokite toliau pateiktose susijusiose temose arba „Sony“ palaikymo svetainėje, srityje „Dažniausiai užduodami klausimai“.
  Dažniausiai užduodami klausimai dėl trikčių šalinimo
[4] Pradžia

Paieška balsu

Paieškos balsu funkciją turinčiuose nuotolinio valdymo pultuose yra mygtukas (mikrofonas) ir integruotasis mikrofonas. Kalbėdami į mikrofoną, galite susirasti įvairų turinį.

 1. Paspauskite mygtuką (mikrofonas).
  Užsidegs nuotolinio valdymo pulto šviesos diodas.
 2. Kalbėkite į mikrofoną.
  Priklausomai nuo jūsų modelio, gali būti rodomi šnekos pavyzdžiai.

Jei paieškos balsu atlikti negalite

Paspausdami mygtuką HOME ir pasirinkdami [Nustatymai], [Nuotolinis valdymas ir priedai], [Nuotolinis valdymas], televizoriuje vėl užregistruokite nuotolinio valdymo balsu pultelį su mygtuku (mikrofonas).

Pastaba

 • Norint naudoti paieškos balsu funkciją reikalingas interneto ryšys.
 • Prie televizoriaus pridėto nuotolinio valdymo pulto tipas ir tai, ar jame yra integruotas mikrofonas, priklauso nuo jūsų modelio, regiono ar šalies. Prie kai kurių modelių ar kai kuriuose regionuose arba šalyse gali būti pridedamas pasirenkamas nuotolinis valdymo pultas.
[5] Pradžia

Televizoriaus atnaujinimo palaikymas

Televizorius gauna duomenis, pavyzdžiui, programų gidus arba atsiunčia programinę įrangą (kai įjungta [Autom. progr. įr. parsiuntimas]), kai jis veikia budėjimo režimu. Norėdami, kad televizorius būtų visada atnaujintas, rekomenduojame įprastai televizorių išjungti nuotolinio valdymo pultelyje arba televizoriuje esančiu maitinimo mygtuku.

[6] Pradžia

„Android“ televizijos™ pristatymas

 • Vaizdo rodymas mažame ekrane
 • Programų diegimas iš „Google Play Store
 • Programų perkėlimas į USB atminties įrenginį
 • Internetinės medijos peržiūra
 • Mėgavimasis saugiomis programomis ir vaizdo transliavimo paslaugomis (Sauga ir apribojimai)
[7] Pradžia | „Android“ televizijos™ pristatymas

Vaizdo rodymas mažame ekrane

Žiūrimą vaizdą (TV programas arba turinį iš prie HDMI prijungtų įrenginių) galite parodyti kaip mažą ekraną kampe.

Mažo ekrano padėtis priklauso nuo turimo televizoriaus.

Illustration of a small screen displayed on the TV screen

Vaizdo, kaip mažo ekrano, rodymas

 1. Žiūrėdami televizijos programą arba turinį iš HDMI įrenginio, paspauskite mygtuką ACTION MENU ir tada pasirinkite [Vaizdas vaizde].
  Dabartinis vaizdas rodomas kaip mažas ekranas kampe.

Pastaba

 • Mažas ekranas rodomas paskutinės naudotos programos viršuje. Tačiau rodoma programa gali skirtis priklausomai nuo tam tikrų sąlygų.
 • Kai žiūrima naudojant mažą ekraną, veiksmai, pvz., kanalo pakeitimas, yra išjungti.
 • Vienu metu negali būti rodoma televizijos programa, išorinės įvestys, pvz., HDMI įrenginys, filmus atkuriančios programos arba kai kurios programos, kurios atkuria vaizdus arba muziką.
 • Mažo ekrano vieta nustatoma automatiškai. Jos nustatyti patys negalite.

Mažo ekrano uždarymas arba jo grąžinimas į visą ekraną

 1. Paspauskite mygtuką HOME, kad būtų parodytas „Namų Meniu“.
  Pranešimas iš mažojo ekrano yra rodomas ekrano viršuje.
  Illustration of a list of recently used apps and a small screen displayed on the TV screen
 2. Mažajame ekrane parodytame pranešime pasirinkite [Atidaryti].
 3. Naudodamiesi po mažu ekranu esančiais mygtukais, mažą ekraną užverkite arba grįžkite į viso ekrano rodinį.
  Toliau pateikiamas vaizdas yra vaizdinė pateiktis ir gali skirtis nuo faktinio ekrano.
  Illustration of a list of recently used apps and a small screen displayed on the TV screen
[8] Pradžia | „Android“ televizijos™ pristatymas

Programų diegimas iš „Google Play Store

Programas į televizorių galite įdiegti iš Google Play Store – lygiai taip pat, kaip diegiate naudodamiesi išmaniaisiais telefonais ir planšetiniais kompiuteriais.

Pastaba

 • Galite įdiegti tik su televizoriumi suderinamas programas. Jos gali skirtis nuo išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams skirtų programų.
 • Norint įdiegti programas iš „Google Play Store“, reikės interneto ryšio ir „Google“ paskyros.

Patarimas

 • Jei neturite „Google“ paskyros arba norite sukurti bendrą paskyrą, šioje svetainėje sukurkite naują paskyrą.
  https://accounts.google.com/signup https://accounts.google.com/signup
  Pirmiau nurodyta svetainė gali skirtis atsižvelgiant į regioną ir šalį. Be to, ji gali būti keičiama nepranešus. Išsamios informacijos ieškokite „Google“ pradžios puslapyje.
 • Rekomenduojame sukurti „Google“ paskyrą kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje.
 1. Paspauskite mygtuką HOME, iš Namų meniu pasirinkite (piktogramą Programos) ir iš programų sąrašo pasirinkite Google Play Store.
  Jei prie televizoriaus pridėtame nuotolinio valdymo pulte yra mygtukas APPS, galite paspausti mygtuką APPS, kad būtų parodytas programų meniu.
 2. Pasirinkite norimą įdiegti programą.

Atsiųsta programa automatiškai įdiegiama ir pridedama. Jos piktograma parodoma įdiegtų programų sąraše, iš kurio ją galima paleisti.

Apie mokamas programas

Google Play Store“ galima rasti nemokamų ir mokamų programų. Norint įsigyti mokamą programą, reikalingas iš anksto apmokėtos „Google Play“ dovanų kortelės kodas arba kredito kortelės informacija. „Google Play“ dovanų kortelę galite įsigyti iš įvairių pardavėjų.

Programos šalinimas

 1. Paspauskite mygtuką HOME, iš Namų meniu pasirinkite (piktogramą Programos), iš programų sąrašo pasirinkite Google Play Store ir pasirinkite Mano programos.
  Jei prie televizoriaus pridėtame nuotolinio valdymo pulte yra mygtukas APPS, galite paspausti mygtuką APPS, kad būtų parodytas programų meniu.
 2. Pasirinkite norimą pašalinti programą, tada ją pašalinkite.
[9] Pradžia | „Android“ televizijos™ pristatymas

Programų perkėlimas į USB atminties įrenginį

Atsisiųstas programas galite perkelti į USB atminties įrenginį ir taip atlaisvinti vietos televizoriuje.

Pastaba

 • Formatuojant USB atminties įrenginį, visi jame išsaugoti duomenys bus pašalinti. Prieš formatuodami sukurkite svarbių duomenų atsarginę kopiją.
 • Atlikus šią procedūrą USB įrenginys suformatuojamas naudoti būtent su televizoriumi. Todėl gali nepavykti naudoti USB atminties įrenginio su kompiuteriu ir pan.
 • Kai kurių programų negalima perkelti į USB atminties įrenginį.
 1. Prijunkite USB atminties įrenginį prie televizoriaus.
 2. Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Įrenginių nuostatos], [Saugykla] ir norimą USB atminties įrenginį.
 3. Suformatuokite jį kaip vidinį saugojimo įrenginį.
 4. Kai bus baigta formatuoti, paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai] ir [Programos].
 5. Pasirinkite programą, kurią norite perkelti į USB atminties įrenginį.
 6. Pasirinkite USB atminties įrenginį iš naudojamos saugyklos. Programa yra perkeliama į USB atminties įrenginį.

Patarimas

 • Norėdami į USB įrenginį perkelti papildomas programas, kartokite 4–6 veiksmus.

USB atminties įrenginio išėmimas

 1. Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Įrenginių nuostatos], [Saugykla], norimą USB atminties įrenginį ir tada pasirinkite jo išėmimo parinktį.

Pastaba

 • USB atminties įrenginys naudojamas tik programoms saugoti. Norėdami naudoti USB atminties įrenginį kitais tikslais, turite jį vėl suformatuoti.
 • Pašalinę USB atminties įrenginyje esančią programą naudodami kompiuterį, negalėsite jos paleisti televizoriuje.
 • Jei išimsite USB atminties įrenginį iš televizoriaus, negalėsite naudoti į USB atminties įrenginį perkeltų programų.
 • Negalite nustatyti USB atminties įrenginio kaip programos diegimo vietos. Pirmiausia įprastai įdiekite programą televizoriuje, tada ją perkelkite į USB atminties įrenginį.
[10] Pradžia | „Android“ televizijos™ pristatymas

Internetinės medijos peržiūra

Norėdami peržiūrėti internetinį turinį, galite naudotis vaizdo transliavimo paslaugomis, pvz., „YouTube™“ ir „Netflix. Prieinamos paslaugos priklauso nuo jūsų šalies ir regiono. Šias paslaugas galite paleisti pasirinkdami jų pavadinimus Namų meniu esančioje skiltyje.

Pastaba

 • Norint žiūrėti internetinį turinį reikalingas interneto ryšys.
[11] Pradžia | „Android“ televizijos™ pristatymas

Mėgavimasis saugiomis programomis ir vaizdo transliavimo paslaugomis (Sauga ir apribojimai)

Kad televizorius būtų naudojamas saugiai, galite nustatyti diegimo apribojimus iš nežinomų šaltinių atsisiųstoms programoms arba amžiaus apribojimus programoms ir vaizdo įrašams.

 1. Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Įrenginių nuostatos], o tada tokias parinktis kaip [Sauga ir apribojimai] arba [Televizoriaus žiūrėjimas] ir [Tėvų kontrolė].

Pastaba

 • Jei pakeisite [Sauga ir apribojimai] nustatymus, jūsų įrenginys ir asmeniniai duomenys bus mažiau apsaugoti nuo nežinomų programų iš kitų nei Play Store šaltinių puolimo. Jūs sutinkate, kad tik jūs esate atsakingi už galimą žalą įrenginiui ar duomenų praradimą naudodami šias programas.

Patarimas

 • Gali būti taikomi kiti atskiri apribojimai, tai priklauso nuo programos. Išsamios informacijos ieškokite programos žinyne.
[12] Pradžia

Pagrindiniai veiksmai

 • Namų meniu
 • Televizijos meniu juosta“ naudojimas Ši funkcija veikia televizoriuose, kurių nuotolinio valdymo pulte nėra mygtuko DISCOVER.
 • Turinio juosta“ (DISCOVER) naudojimas Ši funkcija veikia televizoriuose, kurių nuotolinio valdymo pulte yra mygtukas DISCOVER.
 • Veiksmų meniu naudojimas
 • Įvesčių pasirinkimas
 • Kaip įsižiebia šviesos diodas?
[13] Pradžia | Pagrindiniai veiksmai

Namų meniu

Ekranas, kuris rodomas nuotolinio valdymo pulte paspaudus mygtuką HOME, vadinamas „Namų Meniu“. Atvėrę „Namų Meniu“, galite ieškoti turinio ir pasirinkti rekomenduojamą turinį, programas ir nustatymus.

Image of the Home Menu screen. There are five areas labeled A through E starting from the top.

Paieška, pranešimai, įėjimai, laikmačiai ir nuostatos (A)

(mikrofonas) / (ekraninė klaviatūra):
Raktažodžiams įvesti ir įvairiam turiniui ieškoti naudokite nuotoliniame valdymo pulte esantį mikrofoną arba televizoriuje rodomą ekraninę klaviatūrą.
Norėdami paiešką atlikti balsu, žiūrėkite puslapį „Paieška balsu“.
(Pranešimai):
Rodoma atsiradus pranešimui apie, pvz., sujungimo problemas. Skaičius nurodo pranešimų kiekį.
(Įvestys):
Perjungiamas prie televizoriaus prijungtas įvesties įrenginys.
(Laikmačiai):
Sukonfigūruokite [Įjungimo laikmatis] ir [Miego laikmatis].
Išsamios informacijos ieškokite puslapyje „Laikmačio nustatymas“.
(Nustatymai):
Konfigūruojami įvairūs su televizoriumi susiję nustatymai.
Išsamios informacijos ieškokite puslapyje „Nustatymai“.

Programos (B)

Mėgstamiausių programų rodymas.

 • Pasirinkus [Programos], rodomas įdiegtų programų sąrašas.
 • Pasirinkite [Pridėti programą prie mėgstamiausių], kad programą pridėtumėte prie mėgstamiausių.
 • Jei pasirinkę pridėtą programą ir nuotolinio valdymo pulte paspaudę palaikysite mygtuką („Enter“), galėsite pakeisti rūšiavimo tvarką arba mėgstamiausią programą pašalinti.
 • Pasirinkus televizoriaus programą, galima žiūrėti televizijos transliacijas arba įvestį.

Mano rinkinys (C)

Rodo, ką galėsite žiūrėti toliau, priklausomai nuo turinio.

Pastaba

 • Jeigu nėra taikytino turinio, [Mano rinkinys] gali būti nerodomas.

Kanalai (D)

Eilutės po Programos (B) vadinasi „Kanalai“. Čia galite žiūrėti vaizdo transliavimo paslaugų rekomenduojamą turinį.

Patarimas

 • Naujausia žiūrėtų kanalų istorija rodoma pasirinkus [Telev.].
 • Turinį galite pridėti prie „Mano rinkinys“, pasirinkę bet kurio kanalo turinį ir nuotolinio valdymo pultelyje paspaudę ir palaikę nuspaustą mygtuką („Enter“).
 • Keletą kanalų namų meniu galite perkelti į „Kanalai (D)“. Naudodami mygtukus (į viršų) / (žemyn), perkelkite žymėjimą ant apvalios norimos perkelti eilutės piktogramos ir paspauskite mygtuką (kairėn) (arba (dešinėn), priklausomai nuo televizoriaus ekrano kalbos), kad eilutę galėtumėte perkelti aukštyn arba žemyn, paspaudę mygtukus (į viršų) / (žemyn).

Tinkinti kanalus (E)

[Tinkinti kanalus] naudojama pasirinktiems kanalams rodyti arba slėpti.

Patarimas

 • Kitos informacijos ieškokite „Sony“ palaikymo svetainėje, srityje „Dažniausiai užduodami klausimai“.
  Dažniausiai užduodami klausimai dėl trikčių šalinimo
[14] Pradžia | Pagrindiniai veiksmai

Televizijos meniu juosta“ naudojimas

Ši funkcija veikia televizoriuose, kurių nuotolinio valdymo pulte nėra mygtuko DISCOVER.

Paspauskite mygtuką TV, kai žiūrite televizijos transliaciją, kad būtų parodyta „Televizijos meniu juosta“. Įjungę „Televizijos meniu juosta“ galėsite pasiekti savo „Mėgstamiausi kanalai“ ir įjungti „Telev. Meniu“, o iš ten galėsite pasiekti kanalų sąrašą, įrašytų įrašų sąrašą arba laikmačio sąrašą.

Image of the TV screen
 1. Paspauskite mygtuką TV, kai žiūrite televizijos transliaciją.
  Televizijos meniu juosta“ rodoma ekrano apačioje.
 2. Perkelkite židinį aukštyn arba žemyn ir pasirinkite norimą kategoriją.
 3. Perkelkite židinį kairėn arba dešinėn ir pasirinkite norimą elementą.
 4. Kad paleistumėte pasirinktą elementą, paspauskite mygtuką („Enter“).

Kanalų įtraukimas į mėgstamiausius

 1. Paspauskite mygtuką TV, kai žiūrite televizijos transliaciją.
  Televizijos meniu juosta“ rodoma ekrano apačioje.
 2. Perkelkite židinį žemyn, kad pasirinktumėte [Įtraukti mėgstamų kanalų].
 3. Pasirinkite norimus nustatyti [Adresynas], kad pridėtumėte savo mėgstamiausius kanalus.

Patarimas

 • Jeigu pasirinksite [Įtraukti į adresyną] iš [Veiksmų meniu], galėsite pridėti žiūrimą kanalą prie [Mėgstamiausi kanalai].

Šios funkcijos nustatymų keitimas

 1. Paspauskite mygtuką TV, kai žiūrite televizijos transliaciją.
  Televizijos meniu juosta“ rodoma ekrano apačioje.
 2. Perkelkite žymėjimą ant kategorijos [Nustatymai].
 3. Norėdami keisti nustatymus pasirinkite norimą elementą.

Galimos parinktys

[Rodyti / slėpti kategorijas]
Pasirinkite turinio kategorijas, kurios turėtų būti rodomos „Televizijos meniu juosta“. [Nustatymai] paslėpti negalite.
Atsižvelgiant į televizoriaus modelį, galite paslėpti [Populiariausieji].
[Keisti kategorijų išdėstymą]
Pasirinkite norimą pertvarkyti turinio kategoriją.
[Įtraukti žanrų kategorijų]
Pridėkite žanrų, kad sukurtumėte pasirinktinio turinio kategoriją.
[Įtraukti raktažodžių kategorijų]
Pridėkite raktažodžių, kad sukurtumėte pasirinktinio turinio kategoriją.
[Rūšiuoti TV kanalus]
Pasirinkite televizijos kanalų rūšiavimo tipą.
[Ekrano dydis]
Pasirinkite meniu rodinio dydį.

Pastaba

 • Kai kurių parinkčių gali nebūti, priklausomai nuo jūsų modelio, regiono ar šalies.
[15] Pradžia | Pagrindiniai veiksmai

Turinio juosta“ (DISCOVER) naudojimas

Ši funkcija veikia televizoriuose, kurių nuotolinio valdymo pulte yra mygtukas DISCOVER.

Naudodami „Turinio juosta“ galite susirasti įvairų turinį, pvz., televizijos programas ir interneto vaizdo įrašus. Dalyje „Turinio juosta“ rodomas turinys priklauso nuo turimo modelio, regiono ir šalies.

Image of the TV screen
 1. Paspauskite mygtuką DISCOVER.
  Turinio juosta“ rodoma ekrano apačioje.
 2. Perkelkite židinį aukštyn arba žemyn ir pasirinkite norimą kategoriją.
 3. Perkelkite židinį kairėn arba dešinėn ir pasirinkite norimą elementą.
 4. Kad paleistumėte pasirinktą elementą, paspauskite mygtuką („Enter“).

Šios funkcijos nustatymų keitimas

 1. Paspauskite mygtuką DISCOVER.
  Turinio juosta“ rodoma ekrano apačioje.
 2. Perkelkite židinį žemyn ant kategorijos [Nustatymai].
 3. Norėdami keisti nustatymus pasirinkite norimą elementą.

Galimos parinktys

[Rodyti / slėpti kategorijas]
Pasirinkite turinio kategorijas, kurios turėtų būti rodomos „DISCOVER“. [Nustatymai] paslėpti negalite.
Atsižvelgiant į televizoriaus modelį, galite paslėpti [Populiariausieji].
[Keisti kategorijų išdėstymą]
Pasirinkite norimą pertvarkyti turinio kategoriją.
[Įtraukti mėgstamų kanalų]
Pridėkite mėgstamiausius kanalus į DISCOVER.
[Įtraukti žanrų kategorijų]
Pridėkite žanrų, kad sukurtumėte pasirinktinio turinio kategoriją.
[Įtraukti raktažodžių kategorijų]
Pridėkite raktažodžių, kad sukurtumėte pasirinktinio turinio kategoriją.
[Ekrano dydis]
Pasirinkite meniu rodinio dydį.
[Rūšiuoti TV kanalus]
Pasirinkite televizijos kanalų rūšiavimo tipą.

Pastaba

 • Kai kurių parinkčių gali nebūti, priklausomai nuo jūsų modelio, regiono ar šalies.
[16] Pradžia | Pagrindiniai veiksmai

Veiksmų meniu naudojimas

Paspaudus mygtuką ACTION MENU parodomas meniu, kad būtų galima greitai pasiekti dabar rodomame ekrane esančias funkcijas, pvz., sureguliuoti vaizdą, garsą, prijungto įrenginio (pvz., ausinių) garsumą, pakeisti vaizdo ar garso nustatymus. Parinkčių meniu elementai skiriasi atsižvelgiant į pasirinktą ekraną.

Image of the TV screen
 1. Paspauskite mygtuką ACTION MENU.
 2. Perkelkite židinį kairėn arba dešinėn ir pasirinkite norimą kategoriją.
 3. Perkelkite židinį aukštyn arba žemyn ir pasirinkite norimą elementą.
 4. Kad paleistumėte pasirinktą elementą, paspauskite mygtuką („Enter“).
[17] Pradžia | Pagrindiniai veiksmai

Įvesčių pasirinkimas

Norėdami naudoti prie televizoriaus prijungtus įrenginius (pvz., „Blu-ray“ / DVD grotuvą) arba žiūrėti televizorių po tokio naudojimo, turėsite perjungti įėjimą.

 1. Kelis kartus paspauskite mygtuką (įvesties pasirinkimas), kad pasirinktumėte prijungtą įrenginį.

Patarimas

 • Televizijos transliaciją galite įjungti paprasčiausiai paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką TV.

Perjungimas iš Namų meniu

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada iš [Įvestys] pasirinkite įėjimo šaltinį.
[18] Pradžia | Pagrindiniai veiksmai

Kaip įsižiebia šviesos diodas?

Tam tikros spalvos pasirodys jūsų televizoriaus viduryje, apačioje, kurios reikš tam tikrą aktyvumą arba būseną.


Dega arba mirksi balta spalva
 • Kai ekranas išjungtas
 • Kai jungiamas televizorius
 • Kai priimami signalai iš nuotolinio valdymo pulto
 • Kai atnaujinama programinė įranga
ir t. t.

Mirksi žalsvai mėlyna spalva
 • Kai prie televizoriaus per namų tinklą jungiamas mobilusis įrenginys (išmanusis telefonas, planšetinis kompiuteris, t. t.)
ir t. t.

Dega gintaro spalva
 • Kai nustatytas įjungimo laikmatis
 • Kai nustatytas miego laikmatis
 • Kai nustatytas įrašymo laikmatis (ar ši funkcija yra, priklauso nuo turimo modelio, šalies ir regiono)
ir t. t.

Dega rausva spalva
 • Kai televizorius įrašo (ar ši funkcija yra, priklauso nuo turimo modelio, šalies ir regiono)
[19] Pradžia

Prieinamumo funkcijos

Šiame televizoriuje, dalyje [Pritaikymas neįgaliesiems], yra pritaikymo neįgaliesiems funkcijos, pvz., teksto ekrane perskaitymo funkcija, teksto padidinimo funkcija, kad jį būtų lengviau skaityti, ir subtitrų funkcija.

Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Įrenginių nuostatos] ir [Pritaikymas neįgaliesiems], kad sukonfigūruotumėte pagalbines naudotojo funkcijas.

[Pritaikymas neįgaliesiems] turi sparčiojo klavišo funkciją, todėl šią parinktį galite įjungti arba išjungti nuotolinio valdymo pulte paspaudę ir 3 sek. palaikę mygtuką (nutildyti).

Patarimas

 • Norėdami pakeisti sparčiojo klavišo funkciją, elemente [Pritaikymas neįgaliesiems] aktyvuokite [Spart. pritaikymo neįgal. Įjungimas] ir pakeiskite, naudodami [Sparčiojo klavišo paslauga].
 • Norėdami teksto ekrane perskaitymo funkciją naudoti žinyne, žinyną žiūrėkite „Sony“ palaikymo svetainėje kompiuteryje arba išmaniajame telefone.

  http://www.sony.eu/support/
  QR code for the Sony support website
  http://www.sony.eu/support/

[20] Pradžia

Palaikymo svetainė

Norėdami gauti naujausios informacijos apie internetinį žinyną, apsilankykite „Sony“ pagalbos svetainėje:

http://www.sony.eu/support/
QR code for the Sony support website
http://www.sony.eu/support/

[21]

Televizoriaus žiūrėjimas

 • Televizijos programų žiūrėjimas
 • Žiūrėjimas 3D formatu (tik 3D modeliuose)
[22] Televizoriaus žiūrėjimas

Televizijos programų žiūrėjimas

 • Programų gido naudojimas
 • Kanalų nustatymų konfigūravimas
 • Interaktyviosios transliacijos televizijos paslaugų naudojimas
 • Informacinio skydelio piktogramų supratimas
 • Televizijos programų žiūrėjimas naudojant „YouView“ (tik JK modeliuose)
[23] Televizoriaus žiūrėjimas | Televizijos programų žiūrėjimas

Programų gido naudojimas

Galite greitai rasti norimas programas.

 1. Paspauskite mygtuką GUIDE, kad būtų parodytas skaitmeninių programų gidas.
 2. Pasirinkite programą, kurią norite žiūrėti.
  Bus parodyta išsami programos informacija.
 3. Pasirinkite [Peržiūrėti], kad būtų rodoma programa.

Programų gido perjungimas

Programų gidą galite perjungti į [Telev. parinktys] arba [Žanrų guide]. Kai kurių parinkčių gali nebūti, priklausomai nuo jūsų modelio, regiono ar šalies. Taip pat galite perjungti programų gidą, kad pamatytumėte [Įrašytų antraščių sąrašas] (tik USB HDD įrašymo modeliuose) arba [Laikmačių sąrašas].

 1. Perkelkite židinį ties kairiausiu elementu, tada vėl slinkite kairėn, kad atidarytumėte meniu.
 2. Pasirinkite norimą programų gidą arba sąrašą.

Pasirenkamų funkcijų naudojimas

 1. Kol rodomas programų gidas, paspauskite mygtuką ACTION MENU, tada pasirinkite pageidaujamą elementą.
[24] Televizoriaus žiūrėjimas | Televizijos programų žiūrėjimas

Kanalų nustatymų konfigūravimas

 • Skaitmeninių transliacijų gavimas
 • Palydovinių transliacijų priėmimas (tik palydovinio ryšio funkciją turinčiuose modeliuose)
 • Kanalų rūšiavimas ir programų sąrašo redagavimas
[25] Televizoriaus žiūrėjimas | Televizijos programų žiūrėjimas | Kanalų nustatymų konfigūravimas

Skaitmeninių transliacijų gavimas

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Kanalas], [Kanalo nustatymas], [Skaitmen. TV sąranka], [Skaitmeninis derinimas], [Skaitmeninis automatinis suderinimas].
 2. Vykdykite ekranines instrukcijas, norėdami nustatyti visus galimus skaitmeninius kanalus ir išsaugoti jų nustatymus televizoriuje.

Nustatymo diapazono keitimas

Pasirinkite [Normalus] arba [Pilnas][Auto sureguliavimo diapazonas].

[Normalus]
Ieško jūsų regione ar šalyje galimų kanalų.
[Pilnas]
Ieško galimų kanalų nepaisant regiono ar šalies.

Patarimas

 • Persikėlę į naują gyvenamąją vietą, pakeitę paslaugų teikėjus ar norėdami rasti naujai paleistus kanalus, galite iš naujo nustatyti savo televizorių, paleisdami [Skaitmeninis automatinis suderinimas].
[26] Televizoriaus žiūrėjimas | Televizijos programų žiūrėjimas | Kanalų nustatymų konfigūravimas

Palydovinių transliacijų priėmimas (tik palydovinio ryšio funkciją turinčiuose modeliuose)

Palydovinę televiziją priimančiuose modeliuose [Palydovinė sąranka] rasite, pasirinkę [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Kanalas], [Kanalo nustatymas], [Skaitmen. TV sąranka].

Jei turite sumontuotą palydovinę anteną, sukonfigūruodami imtuvo nustatymus galite žiūrėti palydovines transliacijas. Kad galėtumėte nustatyti instaliacijos tipą ir suderinti palydovinę anteną, žr. toliau pateiktus aprašymus.

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Kanalas], [Kanalo nustatymas], [Skaitmen. TV sąranka], [Palydovinė sąranka], [Skaitmen. palydovinės TV suderinimas].

Galimos parinktys

[Antenos konfigūracija]
Pasirenka palydovinio montavimo tipą.
Jūsų palydovinio montavimo tipas gali būti „Single Cable Distribution“, „Fixed Antenna“ arba „DiSEqC“.
„Single Cable Distribution“ leidžia perduoti programas į kelis imtuvus vienu bendraašiu kabeliu. Kiekvienas imtuvas yra priskirtas vieno naudotojo „juostai“.
„DiSEqC“ diegimai leidžia prijungti prie kelių palydovinių antenų arba LNB (jei turite). Pasirinkti tarp jų galite televizoriaus valdymo pultu.
Įprastai „Fixed Antenna“ yra paprasčiausias montavimo tipas, kai naudojama viena palydovinė antena ir LNB.
[Juosta]
Sukonfigūruoja daugybę naudotojo juostų, priskirtų televizoriui ar imtuvui.
[Juostos dažnis]
Nustato naudotojo juostų, priskirtų televizoriui ar imtuvui, dažnį.
[Bendras palydovas]/[Kita (bendras palydovas)]
Ieško palydovinių paslaugų pagal bendrųjų nustatymų grupę. Rodomas nustatymas skiriasi atsižvelgiant į jūsų modelį.
[DiSEqC valdymas]
Sukonfigūruoja papildomos palydovinės įrangos, pvz., palydovinio ryšio parinkiklio jungiklių, valdymo nustatymus.
[Kanalų paieškos būdas]
[Pilna kanalų paieška]: nuskaito visus galimus palydovinius dažnius.
[Tinklo paieška]: nuskaito pagal iš anksto nustatytus tinklo parametrus. Jei nuskaičius naudojant funkciją [Tinklo paieška] paslaugų vis dar trūksta, pamėginkite naudoti [Pilna kanalų paieška].
[Rankinė paieška]: leidžia nustatyti nuskaitymo dažnį ir kitus atsakiklio parametrus.
[27] Televizoriaus žiūrėjimas | Televizijos programų žiūrėjimas | Kanalų nustatymų konfigūravimas

Kanalų rūšiavimas ir programų sąrašo redagavimas

Kanalų rodinius galite rūšiuoti pagal pageidaujamą tvarką.

Palydoviniai kanalai

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Kanalas], [Kanalo nustatymas], [Skaitmen. TV sąranka], [Palydovinė sąranka], [Palydovinių programų sąrašo redagavimas].
 2. Pasirinkite į naują vietą norimą perkelti programą.
 3. Pasirinkite naują vietą, į kurią norite perkelti pasirinktą programą.

Skaitmeniniai kanalai

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Kanalas], [Kanalo nustatymas], [Skaitmen. TV sąranka], [Skaitmeninis derinimas], [Programų sąrašo redagavimas].
 2. Pasirinkite į naują vietą norimą perkelti programą.
 3. Pasirinkite naują vietą, į kurią norite perkelti pasirinktą programą.

Analoginiai kanalai

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Kanalas], [Kanalo nustatymas], [Analoginė sąranka] ir [Programų rūšiavimas].
 2. Pasirinkite į naują vietą norimą perkelti programą.
 3. Pasirinkite naują vietą, į kurią norite perkelti pasirinktą programą.

Pastaba

 • Galimos parinktys skiriasi atsižvelgiant į regioną ir šalį.
[28] Televizoriaus žiūrėjimas | Televizijos programų žiūrėjimas

Interaktyviosios transliacijos televizijos paslaugų naudojimas

Tekstinės informacijos peržiūra

Galite peržiūrėti tekstinę ir tekstu pagrįstą grafinę informaciją, įskaitant šalies naujienas, informaciją apie orus ir televizijos programas. Galite ieškoti jus dominančios informacijos, tada, įvesdami numerį, pasirinkti informaciją, kurią norite peržiūrėti.

 1. Paspauskite mygtuką (tekstas), kad matytumėte tekstinę informaciją.

Apie skaitmeninės tekstinės informacijos paslaugą

Skaitmeninio teksto paslauga leidžia mėgautis raiškiuoju turiniu su puikia grafika ir vaizdais. Galima naudoti įvairias funkcijas, pvz., puslapių nuorodas ir paprastai naudojamą navigaciją. Paslaugą prižiūri daug transliuotojų. (Galimybė naudoti šią funkciją priklauso nuo modelio, regiono ir šalies.)

Apie skaitmeninių interaktyviųjų programų paslaugą

Interaktyviųjų programų paslauga skirta pateikti aukštos kokybės skaitmeninį tekstą ir grafiką, papildytą išplėstinėmis parinktimis. Šią paslaugą prižiūri transliuotojai. (Galimybė naudoti šią funkciją priklauso nuo modelio, regiono ir šalies.)

Pastaba

 • Interaktyvioji paslauga galima tik tuo atveju, jei ją teikia transliuotojas.
 • Prieinamos funkcijos ir ekrano turinys priklauso nuo transliuotojo.
 • Jei pasirinkote subtitrus ir paleisite skaitmeninio teksto programą spustelėdami mygtuką (tekstas), kai kuriais atvejais subtitrai gali būti nerodomi. Išjungus skaitmeninio teksto programą, subtitrai automatiškai vėl rodomi.

Paslaugos NVOD/MF naudojimas

NVOD („Near Video On Demand“) ir MF („Multi Feed“) yra kelių programų transliavimo vienu metu tame pačiame kanale standartai.

Naudojant NVOD rodomos kelios programos kopijos išskirstytu tvarkaraščiu, o naudojant MF galima pasirinkti pageidaujamą programą iš kelių programų viename kanale.

 1. Žiūrėdami NVOD/MF kanalą, paspauskite mygtuką ACTION MENU.
 2. Pasirinkite [Papildomi kanalai] ir pageidaujamą programą.

Pastaba

 • Ši funkcija veikia, jei transliuotojas teikia NVOD/MF paslaugą.
[29] Televizoriaus žiūrėjimas | Televizijos programų žiūrėjimas

Informacinio skydelio piktogramų supratimas

Kai pakeičiate kanalą, trumpam parodomas informacinis skydelis. Informaciniame skydelyje gali būti rodomos toliau nurodytos piktogramos.

List of icons and their descriptions:
duomenų paslauga (transliacijos programa)
:
radijo paslauga
:
koduota / prenumeruojamoji paslauga
:
galimas daugiakanalis garso įrašas
:
yra subtitrai
:
yra subtitrai ir (arba) garso įrašas prastai girdintiems
:
rekomenduojamas mažiausias amžius, nuo kurio galima ši programa (nuo 3 iki 18 metų)
:
Užraktas nuo vaikų
:
Skaitmeninių programų rakinimas
:
yra garso įrašas prastai matantiems
:
yra subtitrų garso įrašas
:
yra daugiakanalis garso įrašas
[30] Televizoriaus žiūrėjimas | Televizijos programų žiūrėjimas

Televizijos programų žiūrėjimas naudojant „YouView“ (tik JK modeliuose)

YouView“ įjungimas ar išjungimas

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Kanalas], [Kanalo nustatymas], [„YouView“ sąranka].
 2. Pasirinkite [„YouView“ įgalinimas] arba [„YouView“ išjungimas], tada – [Taip].
 3. Laikykitės sąrankos procedūros.

YouView Guide naudojimas

Naudokite YouView Guide, jei norite pamatyti, kas rodoma dabar ar bus rodoma kitą savaitę, tada slinkite atgal, kad surastumėte programas, kurias galėjote praleisti per pastarąsias septynias dienas.

 1. Paspauskite mygtuką GUIDE, kad būtų parodytas programų gidas.
 2. Paspauskite mygtuką (kairėn) / (dešinėn) ir pasirinkite programą, tada paspauskite mygtuką („Enter“).
  Prieinama programa yra pažymėta atkūrimo piktograma.

Patarimas

 • Žiūrėdami tiesioginę televizijos programą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką TV, kad būtų įjungta Mini Guide ir galėtumėte pamatyti, kas rodoma dabar ir kas bus toliau. Tačiau šios funkcijos negalima naudoti toliau išvardytais atvejais.
  • Kai prie televizoriaus prijungtas priedėlis naudojant „IR Blaster“.
  • Televizoriuose, kurių nuotolinio valdymo pulte nėra mygtuko DISCOVER.

Programos informacijos (Information Panel) peržiūra

Information Panel suteikia galimybę daugiau sužinoti apie programą, jos vertinimą ir ar ji prieinama HD formatu. Be to, prireikus galima atkurti daugiau tų pačių serijų epizodų (kai galima).

 1. Paspauskite mygtuką (informacijos / teksto parodymas).

Norėdami įjungti On Demand, Discover ir YouView Search (YouView Menu)

 1. Paspauskite YouView Guide arba Mini Guide esantį mėlyną mygtuką, kad būtų parodyta YouView Menu.
 2. Naudodamiesi šiomis parinktimis, suraskite norimą žiūrėti programą.
  Players: įjunkite BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5 ir Pop Fun, esančius YouView.
  Discover: nedelsdami peržiūrėkite populiarias ar neseniai pridėtas programas. Be to, galite rasti naujų programų pagal žanrą, pvz., filmas vaikams ir pan.
  YouView Search: suraskite konkrečią tiesioginę ar norimą programą YouView.

Pastaba

 • Šie meniu elementai nėra prieinami įjungus „YouView“;

  • Palydovinės transliacijos
  • Adresynas
  • Priminimai
  • Skaitmeninių programų rakinimas
  • Programų sąrašo redagavimas
  • Pritaikyti TV mygtuką
  • Antžeminės televizijos programos informacija iš paieškos funkcijos Namų meniu ekrane (vietoj jos naudokite „YouView Search“)
  • Programų įrašymas
 • Paslaugų pavadinimai gali būti keičiami be įspėjimo.
[31] Televizoriaus žiūrėjimas

Žiūrėjimas 3D formatu (tik 3D modeliuose)

 • 3D televizijos (tik 3D modeliuose) pagrindų supratimas
 • 3D akinių paruošimas (tik 3D modeliuose)
 • Televizijos žiūrėjimas 3D formatu (tik 3D modeliuose)
[32] Televizoriaus žiūrėjimas | Žiūrėjimas 3D formatu (tik 3D modeliuose)

3D televizijos (tik 3D modeliuose) pagrindų supratimas

3D modeliuose [3D nustatymai] rasite, pasirinkę [Nustatymai], [Rodymas ir garsas].

Rekomenduojamas 3D vaizdo žiūrėjimo atstumas

Jei žiūrėjimo atstumas yra netinkamas, vaizdas gali atrodyti dvigubas. Atstumas nuo ekrano turėtų būti bent 3 kartus didesnis nei ekrano aukštis. Geriausiai žiūrėjimo patirčiai užtikrinti rekomenduojame sėdėti tiesiai prieš televizorių.

Illustration of the best distance to watch TV

Patarimas

 • Yra dviejų tipų 3D akiniai: pasyvieji ir aktyvieji. Žr. Trumpasis vadovas pateikiamus techninius duomenis, kad sužinotumėte, kokio tipo 3D akinius palaiko televizorius.

Televizoriaus ir aktyviųjų 3D akinių ryšio diapazonas

Aktyvieji 3D akiniai palaiko ryšį su televizoriumi, kad vaizdai būtų rodomi 3D formatu.

Žiūrėjimo padėtis turi įeiti į tinkamą diapazoną. Žr. toliau pateiktas schemas. Veikimo atstumas priklauso nuo kliūčių (žmonių, metalinių objektų, sienų ir t. t.) ir (arba) elektromagnetinių trukdžių.

 • Vaizdas iš viršaus
  Illustration of the communication range from an overhead view
  1. 120°
  2. 1–6 m
 • Vaizdas iš šono
  Illustration of the communication range from a side view
  1. 45°
  2. 1–6 m
  3. 30°

Pastaba

 • Rekomenduojamas žiūrėjimo kampas ir atstumas priklauso nuo televizoriaus vietos ir patalpos sąlygų.

Akinių priežiūra

 • Švelniai minkštu audiniu nuvalykite akinius.
 • Sunkiai įveikiamas dėmes galima pašalinti audiniu, šiek tiek sudrėkintu švelnaus muilo ir šilto vandens tirpalu.
 • Jei naudojate chemiškai apdorotą audinį, būtinai laikykitės ant pakuotės pateiktų nurodymų.
 • Niekada valydami nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., skiediklio, alkoholio ar benzeno.
[33] Televizoriaus žiūrėjimas | Žiūrėjimas 3D formatu (tik 3D modeliuose)

3D akinių paruošimas (tik 3D modeliuose)

3D modeliuose [3D nustatymai] rasite, pasirinkę [Nustatymai], [Rodymas ir garsas].

Yra dviejų tipų 3D akiniai: pasyvieji ir aktyvieji. Žr. Trumpasis vadovas pateikiamus techninius duomenis, kad sužinotumėte, kokio tipo 3D akinius palaiko televizorius.

Pasyvieji 3D akiniai

Jei prie televizoriaus pridėti pasyvieji 3D akiniai, naudokite juos. Jei akiniai nepridėti, įsigykite TDG-500P modelio pasyviuosius 3D akinius. Galite matyti 3D vaizdą tiesiog užsidėję pasyviuosius 3D akinius.

Aktyvieji 3D akiniai

Jei prie televizoriaus pridėti aktyvieji 3D akiniai, naudokite juos. Jei akiniai nepridėti, įsigykite TDG-BT500A modelio aktyviuosius 3D akinius. Prieš naudodami aktyviuosius 3D akinius pirmą kartą, užregistruokite juos televizoriuje. Atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Nuimkite baterijos izoliacinį lapelį.
  Illustration of the procedure step
 2. Įjunkite televizorių ir laikykite akinius 50 cm atstumu nuo televizoriaus.
 3. 2 sek. palaikykite paspaudę maitinimo mygtuką (indikatorių) .
  Illustration of the procedure step

  Aktyvieji 3D akiniai įsijungs ir prasidės registracija ( (maitinimo) mygtukas (indikatorius) mirksės žalia ir geltona spalvomis). Pasibaigus registracijai, televizoriaus ekrane 5 sekundes bus rodomas pranešimas, o indikatorius 3 sekundes švies žalia spalva.

  Jei nepavyks atlikti registracijos, aktyvieji 3D akiniai automatiškai išsijungs. Tokiu atveju kartokite pirmiau nurodytą procedūrą.

 4. Užsidėkite aktyviuosius 3D akinius.

Kitą kartą norėdami naudoti aktyviuosius 3D akinius turėsite tiesiog juos įjungti. Jei norite išjungti akinius, 2 sek. palaikykite paspaudę maitinimo mygtuką (indikatorių) . Kad juos vėl įjungtumėte, paspauskite (maitinimo) mygtuką .

Patarimas

 • Jei norite naudoti aktyviuosius 3D akinius su kitu televizoriumi, turite juos užregistruoti tame televizoriuje. Atlikite anksčiau nurodytus veiksmus pradėdami nuo 2 veiksmo.
[34] Televizoriaus žiūrėjimas | Žiūrėjimas 3D formatu (tik 3D modeliuose)

Televizijos žiūrėjimas 3D formatu (tik 3D modeliuose)

3D modeliuose [3D nustatymai] rasite, pasirinkę [Nustatymai], [Rodymas ir garsas].

Galite išbandyti įspūdingas 3D pramogas, pvz., 3D stereoskopinius žaidimus ir 3D „Blu-ray“ diskus.

Jei norite žiūrėti 3D režimu, naudodami patvirtintą HIGH SPEED HDMI kabelį, paženklintą logotipu HDMI, prijunkite su 3D suderinamą įrenginį tiesiogiai prie televizoriaus.

Illustration of a person wearing 3D glasses and watching in 3D
 1. Paruoškite 3D akinius.
 2. Peržiūrėkite 3D turinį televizoriaus ekrane.
 3. Užsidėkite 3D akinius.
  Dabar turėtumėte matyti 3D vaizdą. Jei 3D efektas nesukuriamas, atlikite tolesnius veiksmus.
 4. Paspauskite mygtuką ACTION MENU, tada pasirinkite [3D].
 5. Pasirinkite režimą [3D Vaizdavimas] pagal rodomą turinį. Atsižvelgiant į įvesties signalą ar formatą, gali nepavykti pasirinkti [3D (vienas šalia kito)] arba [3D (vienas virš kito)].

Patarimas

 • Galite naudoti ne tik režimą [3D Vaizdavimas], bet ir įvairias 3D parinktis dalyje [3D nustatymai]. Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Rodymas ir garsas] ir [3D nustatymai].

Pastaba

 • 3D efektas gali būti silpnesnis, jei aplinkos temperatūra žema.
 • Jei dalyje [Vaizdas] esanti parinktis [Motionflow] nustatyta ne kaip [Išjungta], dėl ekrano mirgėjimo mažinimo funkcijos vaizdas gali būti rodomas nesklandžiai. Tokiu atveju paspauskite mygtuką ACTION MENU, tada pasirinkite [Vaizdas], [Papildomi nustatymai], [Judesys], [Motionflow], [Išjungta]. (Tik su [Motionflow] suderinamuose modeliuose.)
  Su [Motionflow] suderinamuose modeliuose [Motionflow] rasite, pasirinkę [Nustatymai], [Rodymas ir garsas], [Vaizdas], [Papildomi nustatymai] ir [Judesys].
[35]

Televizijos programų įrašymas

 • Įrašymas į USB HDD įrenginį (tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)
 • Įrašyto turinio peržiūrėjimas ar šalinimas (tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)
 • Įrašytų įrašų sąraše rodomų simbolių paaiškinimas (tik USB HDD įrašymo modeliuose)
[36] Televizijos programų įrašymas

Įrašymas į USB HDD įrenginį (tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)

 • USB HDD įrenginio registravimas (tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)
 • Įrašymas vienu palietimu (tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)
 • Laikmačio įrašymas (tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)
 • Informacija, kaip USB HDD įrenginį naudoti įrašymui (tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)
[37] Televizijos programų įrašymas | Įrašymas į USB HDD įrenginį (tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)

USB HDD įrenginio registravimas (tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)

Į USB HDD įrašančiuose modeliuose [Įrašymo įrenginio sąranka] rasite, pasirinkę [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas].

Prijunkite ir užregistruokite USB HDD įrenginį televizoriuje, kad galėtumėte įrašyti skaitmenines transliacijas.

USB HDD įrenginį prijunkite prie televizoriaus USB prievado, pažymėto „HDD REC“ (jei yra mėlynos spalvos USB prievadas, tas prievadas palaiko HDD įrašymo funkciją).

Pastaba

 • Ši funkcija prieinama tik kai kuriuose modeliuose Europoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje.
Illustration of the connection method
 1. USB HDD įrenginys
 2. USB kabelis (nepridėtas)
 1. USB HDD įrenginį prijunkite prie televizoriaus USB3 prievado (mėlynos spalvos), pažymėto „HDD REC“.
 2. Įjunkite USB HDD įrenginį.
 3. Palaukite, kol bus parodytas [USB diskas prijungtas] ekranas.
 4. Pasirinkite [Užsiregistruoti, kad būtų įrašoma].
 5. Norėdami užregistruoti USB HDD įrenginį, vykdykite ekranines instrukcijas.

Pastaba

 • Jei registruojantis 4 veiksmo metu parodomas pranešimas „Neaptinkamas USB HDD įrašymui“, vadovaudamiesi pranešimo instrukcijomis patikrinkite, ar USB HDD įrašymo įrenginys yra prijungtas prie USB3 prievado (mėlynos spalvos).
  Jei USB HDD įrašymo įrenginio, net ir patikrinus jo prijungimą, televizorius vis tiek neatpažįsta, USB HDD įrenginį turite dar kartą užregistruoti, kadangi jis jau yra užregistruotas kaip įrenginys, atliekantis kitas nei įrašymo funkcijas ([Įrenginio atmintinė]). Informacijos apie tai, kaip dar kartą USB HDD įrenginį užregistruoti vykdyti įrašymo funkcijas, žr. „USB HDD įrenginio nepavyksta užregistruoti. (Tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)“.

Patarimas

 • USB HDD įrenginį naudojimui su televizoriumi galite užregistruoti pasirinkdami [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Įrašymo įrenginio sąranka] ir [„HDD“ registravimas].

USB HDD įrenginio išregistravimas

 1. Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Įrašymo įrenginio sąranka], [„HDD“ išregistravimas] ir norimą išregistruoti įrenginį.
[38] Televizijos programų įrašymas | Įrašymas į USB HDD įrenginį (tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)

Įrašymas vienu palietimu (tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)

Į USB HDD įrašančiuose modeliuose [Įrašymo įrenginio sąranka] rasite, pasirinkę [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas].

Pastaba

 • Ši funkcija prieinama tik kai kuriuose modeliuose Europoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje.
 1. Peržiūrėdami įrašytiną programą, paspauskite mygtuką REC.
 2. Rodomame ekrane nustatykite įrašymo pabaigos laiką. Norėdami įrašinėti iki programos pabaigos, pasirinkite [Numatytasis]. Norėdami nustatyti pageidaujamą laiką (nuo 1 minutės iki 8 valandų), pasirinkite [Nustatytas vartotojas].

Rankinis įrašymo sustabdymas

 1. Paspauskite mygtuką (Stabdyti).
 2. Rodomame ekrane pasirinkite [Stabdyti].

Įrašymo pabaigos laiko keitimas

 1. Paspauskite mygtuką (Stabdyti).
 2. Rodomame ekrane pasirinkite [Keisti] ir pakeiskite įrašymo pabaigos laiką.

Pastaba

 • Įrašinėjant tam tikras programas, įrašymo nepavyks sustabdyti paspaudžiant mygtuką (Stabdyti). Norėdami sustabdyti tokios programos įrašymą, paspauskite mygtuką ACTION MENU ir paskui pasirinkite [Įrašymo sustabdymas].
[39] Televizijos programų įrašymas | Įrašymas į USB HDD įrenginį (tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)

Laikmačio įrašymas (tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)

Į USB HDD įrašančiuose modeliuose [Įrašymo įrenginio sąranka] rasite, pasirinkę [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas].

Pastaba

 • Ši funkcija prieinama tik kai kuriuose modeliuose Europoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje.
 1. Paspauskite mygtuką GUIDE.
 2. Programų gide pasirinkite norimą programą, pasirinkite [Įrašymo laikmatis].
 3. Pasirinkite [Laikm. nust. vien. įvykiui] arba [Nustatyti laikm.].

Rankinis laikmačio nustatymas parenkant datą, laiką ir kanalą

 1. Paspauskite mygtuką GUIDE.
 2. Perkelkite židinį ties kairiausiu elementu, tada vėl slinkite kairėn, kad atidarytumėte meniu.
 3. Pasirinkite [Laikmačių sąrašas] ir [Rank. įrašymo laikmatis].
 4. Sukonfigūruokite laikmačio nustatymą.
 5. Pasirinkite [Nustatyti laikm.].

Laikmačio nustatymų tikrinimas, keitimas ar šalinimas

Tikrinti, keisti ir šalinti laikmačio nustatymus galima pasirinkus [Laikmačių sąrašas].

 1. Paspauskite mygtuką GUIDE.
 2. Perkelkite židinį ties kairiausiu elementu, tada vėl slinkite kairėn, kad atidarytumėte meniu.
 3. Pasirinkite [Laikmačių sąrašas], tada pakeiskite nustatymus.

Patarimas

 • Galima sukurti iki 32 laikmačio nustatymų.
 • Jei įrašyti nepavyksta, priežastis bus nurodyta [Įrašymo klaidų sąrašas]. Paspauskite mygtuką TITLE LIST, pasirinkite [Įrašymo klaidų sąrašas].
 • Programų gide galite perkelti židinį ties norima programa ir paspausti mygtuką REC, kad nustatytumėte programos įrašymo laikmatį.

Pastaba

 • Jei kintamosios srovės laidas (maitinimo laidas) nėra prijungtas, laikmačio įrašymo funkcija neveiks.
[40] Televizijos programų įrašymas | Įrašymas į USB HDD įrenginį (tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)

Informacija, kaip USB HDD įrenginį naudoti įrašymui (tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)

Į USB HDD įrašančiuose modeliuose [Įrašymo įrenginio sąranka] rasite, pasirinkę [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas].

 • USB HDD įrenginys turi būti naudojamas tik įrašyti. Nuotraukoms ir vaizdo įrašams peržiūrėti naudokite atskirą USB HDD įrenginį.
 • Ši funkcija prieinama tik kai kuriuose modeliuose Europoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje.
 • Palaikomi tik didesni nei 32 GB USB HDD įrenginiai.
 • Nepalaikoma USB HDD įrenginio jungimo per USB šakotuvą galimybė. Prijunkite įrenginį tiesiai prie televizoriaus.
 • Sužymėjus USB HDD įrenginį registracijos proceso metu, visi jame įrašyti duomenys bus pašalinti. Televizoriuje užregistruoto USB HDD įrenginio naudoti su kompiuteriu negalima. Norėdami naudoti USB HDD įrenginį kompiuteryje, jį suformatuokite kompiuteryje. (Atkreipkite dėmesį, kad visi USB HDD įrenginio duomenys bus pašalinti.)
 • Užregistruoti galima daugiausiai 8 USB HDD įrenginius.
 • Tik šis televizorius gali atkurti duomenis, įrašytus šiame televizoriuje užregistruotame USB HDD.
 • Palaikomas tik skaitmeninės televizijos ir radijo transliacijų įrašymas. Duomenų transliacijų įrašymas nepalaikomas.
 • Nepavyks įrašyti koduotų ar užšifruotų signalų.
 • Įrašyti negalima šiais atvejais:
  • televizoriui nepavyksta atpažinti užregistruoto USB HDD įrenginio;
  • USB HDD įrenginyje yra daugiau nei 1 000 programų;
  • USB HDD įrenginys užpildytas.
 • Įrašomos programos gali nepavykti pasirinkti automatiškai.
 • Įrašyti programos negalima, jei nebuvo leista ją įrašinėti.
 • Naudodami sąlyginės prieigos modulį (CAM), nenaudokite jo tėvų vertinimo apsaugos, kuri įrašinėjant gali neveikti. Kaip alternatyvą naudokite programos blokavimo funkciją ar televizoriaus tėvų vertinimo funkciją, jei ją palaiko transliuotojas.
 • Dėl teisinių apribojimų Norvegijoje kai kurių programų įrašyti negalima.
 • Jei įrašant USB HDD įrenginiu bus užkliudytas televizorius, įrašytame turinyje gali girdėtis triukšmas.
 • Sony“ jokiais atvejais neatsako už nesėkmingą įrašymą ar kokį nors įrašyto turinio pažeidimą bei praradimą, susijusį su televizoriaus gedimu, signalo trikdžiu arba kita problema.
[41] Televizijos programų įrašymas

Įrašyto turinio peržiūrėjimas ar šalinimas (tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)

Į USB HDD įrašančiuose modeliuose [Įrašymo įrenginio sąranka] rasite, pasirinkę [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas].

Pastaba

 • Ši funkcija prieinama tik kai kuriuose modeliuose Europoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje.

Įrašyto turinio peržiūra

 1. Paspauskite mygtuką TITLE LIST, pasirinkite norimą žiūrėti turinį.

Įrašyto turinio šalinimas

 1. Paspauskite mygtuką TITLE LIST.
 2. Paspauskite mygtuką ACTION MENU ir iš eilės pasirinkite, kaip nurodyta toliau.
  [Šalinti], trinamą programą, [Šalinti]
  Norėdami ištrinti kelias programas, pasirinkite visas norimas ištrinti programas ir tada pasirinkite [Šalinti].

Ką reiškia įrašų sąrašo simboliai sužinosite perskaitę Įrašytų įrašų sąraše rodomų simbolių paaiškinimas (tik USB HDD įrašymo modeliuose).

[42] Televizijos programų įrašymas

Įrašytų įrašų sąraše rodomų simbolių paaiškinimas (tik USB HDD įrašymo modeliuose)

List of icons and their descriptions:
Neperžiūrėti įrašai
:
Apsaugoti įrašai
:
Šiuo metu įrašoma
[43]

Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais

 • USB įrenginiai
 • „Blu-ray“ ir DVD leistuvai
 • Priedėlis (kabelinis ir palydovinis priedėlis)
 • Išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai
 • Kompiuteriai, fotoaparatai ir vaizdo kameros
 • Garso sistema
 • „Bluetooth“ įrenginiai
 • Sony belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis (papildomas priedas) (tik Sony belaidį žemųjų dažnių garsiakalbį palaikančiuose modeliuose)
 • Su BRAVIA Sync suderinami įrenginiai
 • Nuotraukų iš suderinamų įrenginių peržiūra 4K raiška (tik 4K modeliuose)
[44] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais

USB įrenginiai

 • USB įrenginyje saugomo turinio atkūrimas
 • Informacija apie USB įrenginius, naudojamus nuotraukoms ir muzikai saugoti
 • Palaikomi failai ir formatai
[45] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | USB įrenginiai

USB įrenginyje saugomo turinio atkūrimas

Norėdami programas įrašyti į USB atminties įrenginį arba peržiūrėti įrašytas programas, žr. Televizijos programų įrašymas.

USB įrenginio prijungimas

Prijunkite USB įrenginį prie televizoriaus prievado, kad galėtumėte matyti jame saugomus nuotraukų, muzikos ir vaizdo įrašų failus.

Illustration of the connection method
 1. USB įrenginys

USB įrenginyje saugomų nuotraukų, muzikos ir filmų leidimas

Galite matyti USB įrenginyje saugomas nuotraukas, muziką ir filmus televizoriaus ekrane.

 1. Jei prie televizoriaus prijungtame USB įrenginyje yra maitinimo jungiklis, įjunkite jį.
 2. Paspauskite mygtuką HOME ir iš Namų meniu pasirinkite (piktogramą Programos), o tuomet pasirinkite [Medijos Leistuvas].
  Jei prie televizoriaus pridėtame nuotolinio valdymo pulte yra mygtukas APPS, galite paspausti mygtuką APPS.
 3. Pasirinkite USB įrenginio pavadinimą.
 4. Pasirinkite aplanką ir norimą paleisti failą.

Kaip patikrinti palaikomus failų formatus

 • Palaikomi failai ir formatai

Pastaba

 • Kai kurios nuotraukos ar aplankai parodomi ne iš karto, priklausomai nuo vaizdo dydžio, failo dydžio ir failų skaičiaus aplanke.
 • Kol ekrane bus parodytas USB įrenginys, gali šiek tiek užtrukti, nes televizorius iš naujo jungiasi prie USB įrenginio kiekvieną kartą prijungus USB įrenginį.
 • Visi televizoriaus USB prievadai palaiko „Hi-Speed“ USB. Mėlynos spalvos USB prievadas palaiko SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1 arba USB 3.0). USB šakotuvai nepalaikomi.
 • Pasiekdami USB įrenginį, neišjunkite televizoriaus ar USB įrenginio, neatjunkite USB kabelio ir neišimkite ar neįdėkite įrašymo laikmenos. Kitaip gali būti sugadinti USB įrenginyje saugomi duomenys.
 • Atsižvelgiant į failą, gali nepavykti jo atkurti, net jei jo formatas palaikomas.

Patarimas

 • Kitos informacijos ieškokite „Sony“ palaikymo svetainėje, srityje „Dažniausiai užduodami klausimai“.
  Dažniausiai užduodami klausimai dėl trikčių šalinimo
[46] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | USB įrenginiai

Informacija apie USB įrenginius, naudojamus nuotraukoms ir muzikai saugoti

 • Televizoriaus USB prievadai palaiko FAT16, FAT32, „exFAT“ ir NTFS failų sistemas.
 • Jei prie televizoriaus USB kabeliu prijungiate „Sony“ skaitmeninį fotoaparatą, fotoaparato USB jungties nustatymuose turi būti pasirinktas režimas „Auto“ arba „DIDELĖS TALPOS LAIKMENA“.
 • Jei jūsų skaitmeninis fotoaparatas neveikia kartu su televizoriumi, pamėginkite:
  • nustatyti fotoaparato USB jungties nustatymus į „DIDELĖS TALPOS LAIKMENA“;
  • nukopijuoti failus iš fotoaparato į USB atmintinę ir tada prijungti ją prie televizoriaus.
 • Kai kurių nuotraukų ir filmų vaizdas gali būti padidintas, todėl sumažėja jo kokybė. Atsižvelgiant į dydį ir proporciją, vaizdai gali būti rodomi ne visame ekrane.
 • Atsižvelgiant į failą ar nustatymus, nuotraukos gali būti įkeliamos ilgiau.
 • Sony“ jokiais atvejais neatsako už nesėkmingą įrašymą ar kokį nors įrašyto turinio pažeidimą bei praradimą, susijusį su televizoriaus ar USB įrenginio gedimu arba kita problema.
[47] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | USB įrenginiai

Palaikomi failai ir formatai

 • Nuotraukos
 • Muzika
 • Vaizdo įrašai
 • Garso imties dažnis (vaizdo įrašų)
 • Išoriniai subtitrai
[48] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | USB įrenginiai | Palaikomi failai ir formatai

Nuotraukos

Naudojimas: USB arba namų tinklas

Failo formatasPlėtinys
JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg
ARW *1*.arw
 • *1 ARW yra naudojamas tik failams atkurti.

Kiti palaikomi failai ir formatai

 • Muzika
 • Vaizdo įrašai
 • Garso imties dažnis (vaizdo įrašų)
 • Išoriniai subtitrai
[49] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | USB įrenginiai | Palaikomi failai ir formatai

Muzika

Naudojimas: USB arba namų tinklas

mp4

Plėtinys: *.mp4 / *.m4a

AprašymasImties dažnis
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp

Plėtinys: *.3gp / *.3g2

AprašymasImties dažnis
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

Asf

Plėtinys: *.wma

AprašymasImties dažnis
WMA9 Standard8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

ogg

Plėtinys: *.ogg

AprašymasImties dažnis
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

Kita

AprašymasImties dažnis
LPCM *132k / 44.1k / 48k

Plėtinys: *.mp3

AprašymasImties dažnis
MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L232k / 44.1k / 48k
MP2L316k / 22.05k / 24k
MP2.5L38k / 11.025k / 12k

Plėtinys: *.wav

AprašymasImties dažnis
WAV *232k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Plėtinys: *.flac

AprašymasImties dažnis
FLAC16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Plėtinys: *.aac

AprašymasImties dažnis
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
 • *1 LPCM naudokite tik namų tinkle.
 • *2 WAV naudokite tik 2 kanalams.

Kiti palaikomi failai ir formatai

 • Nuotraukos
 • Vaizdo įrašai
 • Garso imties dažnis (vaizdo įrašų)
 • Išoriniai subtitrai
[50] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | USB įrenginiai | Palaikomi failai ir formatai

Vaizdo įrašai

Naudojimas: USB arba namų tinklas

MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Subtitrų tipas: išoriniai

Vaizdo kodekas (profilis@lygis)Garso kodekasDidž. / maž. raiškaDidž. kadrų sparta
MPEG1MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Subtitrų tipas: išoriniai

Vaizdo kodekas (profilis@lygis)Garso kodekasDidž. / maž. raiškaDidž. kadrų sparta
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2TS

Plėtinys: *.m2t

Subtitrų tipas: išoriniai

Vaizdo kodekas (profilis@lygis)Garso kodekasDidž. / maž. raiškaDidž. kadrų sparta
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Plėtinys: *.m2ts / *.mts

Subtitrų tipas: išoriniai

Vaizdo kodekas (profilis@lygis)Garso kodekasDidž. / maž. raiškaDidž. kadrų sparta
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MP4 (*.mp4): 2K modeliams

Subtitrų tipas: išoriniai

Vaizdo kodekas (profilis@lygis)Garso kodekasDidž. / maž. raiškaDidž. kadrų sparta
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MP4 (*.mp4): 4K modeliams

Subtitrų tipas: išoriniai

Vaizdo kodekas (profilis@lygis)Garso kodekasDidž. / maž. raiškaDidž. kadrų sparta
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / LPCM3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC33840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
 • *1 Šiai eilutei priskiriamas XAVC S formatas. Didžiausias XAVC S palaikomas bitų dažnis yra 100 Mbps.

avi (*.avi)

Subtitrų tipas: išoriniai

Vaizdo kodekas (profilis@lygis)Garso kodekasDidž. / maž. raiškaDidž. kadrų sparta
XvidMPEG1L1 / MPEG1L2 / MPEG1L3 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGμ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

Asf (*.asf / *.wmv)

Subtitrų tipas: išoriniai

Vaizdo kodekas (profilis@lygis)Garso kodekasDidž. / maž. raiškaDidž. kadrų sparta
VC1 AP@L3, MP@HL, SP@MLWMA9 Standard1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv): 2K modeliams

Subtitrų tipas: vidiniai / išoriniai

Vaizdo kodekas (profilis@lygis)Garso kodekasDidž. / maž. raiškaDidž. kadrų sparta
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MKV (*.mkv): 4K modeliams

Subtitrų tipas: vidiniai / išoriniai

Vaizdo kodekas (profilis@lygis)Garso kodekasDidž. / maž. raiškaDidž. kadrų sparta
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps

3gpp (*.3gp / *.3g2)

Subtitrų tipas: išoriniai

Vaizdo kodekas (profilis@lygis)Garso kodekasDidž. / maž. raiškaDidž. kadrų sparta
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MOV (*.mov)

Subtitrų tipas: išoriniai

Vaizdo kodekas (profilis@lygis)Garso kodekasDidž. / maž. raiškaDidž. kadrų sparta
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGAAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

WebM (*.webm)

Subtitrų tipas: išoriniai

Vaizdo kodekas (profilis@lygis)Garso kodekasDidž. / maž. raiškaDidž. kadrų sparta
VP8Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps

Kiti palaikomi failai ir formatai

 • Nuotraukos
 • Muzika
 • Garso imties dažnis (vaizdo įrašų)
 • Išoriniai subtitrai
[51] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | USB įrenginiai | Palaikomi failai ir formatai

Garso imties dažnis (vaizdo įrašų)

Garso kodekasImties dažnis
LPCM44.1k / 48k
MPEG1L1 / MPEG1L232k / 44.1k / 48k
MPEG1L332k / 44.1k / 48k
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
AC332k / 44.1k / 48k
E-AC332k / 44.1k / 48k
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
WMA98k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
DTS core32k / 44.1k / 48k
μ-LAW8k
PCM (U8)8k
PCM (S16LE)11.025k / 16k / 44.1k
PCM (S16BE)11.025k / 16k / 44.1k

Kiti palaikomi failai ir formatai

 • Nuotraukos
 • Muzika
 • Vaizdo įrašai
 • Išoriniai subtitrai
[52] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | USB įrenginiai | Palaikomi failai ir formatai

Išoriniai subtitrai

Naudojimas: USB

Failo formatasPlėtinys
SubStation Alpha*.ass / *.ssa
SubRip*.srt
MicroDVD*.sub / *.txt
SubViewer*.sub
SAMI*.smi / *.sami
DVD Subtitle System*.txt

Kiti palaikomi failai ir formatai

 • Nuotraukos
 • Muzika
 • Vaizdo įrašai
 • Garso imties dažnis (vaizdo įrašų)
[53] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais

„Blu-ray“ ir DVD leistuvai

 • „Blu-ray“ arba DVD leistuvo prijungimas
 • „Blu-ray“ ir DVD diskų peržiūra
[54] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | „Blu-ray“ ir DVD leistuvai

„Blu-ray“ arba DVD leistuvo prijungimas

Prijunkite „Blu-ray“ ar DVD leistuvą prie televizoriaus.

Atsižvelgdami į turimo televizoriaus įvadus, naudokite toliau nurodytą prijungimo metodą.

Pastaba

 • Galimi terminalai priklauso nuo jūsų modelio, regiono ar šalies.

Patarimas

 • Jūs taip pat galite prijungti priedėlį (kabelinį / palydovinį) tuo pačiu būdu kaip „Blu-ray“ / DVD leistuvą.

HDMI jungtis

Norint užtikrinti optimalią kokybę, rekomenduojame leistuvą prie televizoriaus jungti HDMI kabeliu. Jei „Blu-ray“ ar DVD leistuve yra įtaisyta HDMI jungtis (lizdas), prijunkite prie jos HDMI kabelį.

Illustration of the connection method
 1. „Blu-ray“ ar DVD leistuvas (taip pat kaip jungiant priedėlį)
 2. HDMI kabelis (nepridėtas)*

* Būtinai naudokite patvirtintą HIGH SPEED HDMI kabelį, pažymėtą HDMI logotipu.

Komponentinė vaizdo jungtis

Jei „Blu-ray“ ar DVD leistuve yra įtaisytos komponentinės vaizdo jungtys (lizdai), prijunkite jas prie televizoriaus komponentiniu vaizdo kabeliu ir garso kabeliu.

Illustration of the connection method
 1. „Blu-ray“ ar DVD leistuvas (taip pat kaip jungiant priedėlį)
 2. Komponentinis vaizdo kabelis (nepridedamas)
 3. Garso kabelis (nepridėtas)

SCART jungtis

Jei „Blu-ray“ ar DVD leistuve yra įtaisyta SCART jungtis (lizdas), prijunkite prie jos SCART kabelį.

Illustration of the connection method
 1. „Blu-ray“ ar DVD leistuvas (taip pat kaip jungiant priedėlį)
 2. SCART kabelis (nepridėtas)

Pastaba

 • SCART ryšiu galima perteikti tos pačios kokybės vaizdą, kaip ir sudėtiniu ryšiu – tai priklauso nuo prijungto „Blu-ray“ ar DVD leistuvo.

Sudėtinė jungtis

Jei „Blu-ray“ ar DVD leistuve yra įtaisytos sudėtinės jungtys (lizdai), prijunkite prie jų vaizdo ir garso kabelį.

Illustration of the connection method
 1. „Blu-ray“ ar DVD leistuvas (taip pat kaip jungiant priedėlį)
 2. Sudėtinis vaizdo ir garso kabelis (nepridedamas)

Naudojant ilginamąjį analoginio prievado laidą

Illustration of the connection method
 1. „Blu-ray“ ar DVD leistuvas (taip pat kaip jungiant priedėlį)
 2. Ilginamasis analoginio prievado laidas (pridėtas)*
 3. RCA kabelis (nepridėtas)

* Nuo jūsų modelio, regiono ar šalies priklauso, ar ilginamasis analoginio prievado laidas bus pridėtas.

[55] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | „Blu-ray“ ir DVD leistuvai

„Blu-ray“ ir DVD diskų peržiūra

Televizoriuje galite peržiūrėti turinį iš „Blu-ray“ ar DVD diskų arba kitą leistuvo palaikomą turinį.

 1. Įjunkite prijungtą „Blu-ray“ ar DVD leistuvą.
 2. Kelis kartus paspauskite mygtuką (įvesties pasirinkimas), kad pasirinktumėte prijungtą „Blu-ray“ ar DVD leistuvą.
 3. Paleiskite prijungto „Blu-ray“ ar DVD leistuvo įrašų atkūrimo funkciją.

Patarimas

 • Prijungę su „BRAVIA Sync“ suderinamą įrenginį per HDMI jungtį, jį paprasčiausiai galėsite valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.
[56] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais

Priedėlis (kabelinis ir palydovinis priedėlis)

 • Priedėlio (kabelinio / palydovinio) prijungimas
 • Televizijos priedėlis (kabelinis ir palydovinis priedėlis) su „IR Blaster“ (tik su „IR Blaster“ suderinamuose modeliuose)
[57] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | Priedėlis (kabelinis ir palydovinis priedėlis)

Priedėlio (kabelinio / palydovinio) prijungimas

Prijunkite priedėlį (kabelinį / palydovinį) prie televizoriaus.
Prijunkite prie televizoriaus įvesčių.
Išsamios informacijos ieškokite puslapyje „„Blu-ray“ arba DVD leistuvo prijungimas“.

[58] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | Priedėlis (kabelinis ir palydovinis priedėlis)

Televizijos priedėlis (kabelinis ir palydovinis priedėlis) su „IR Blaster“ (tik su „IR Blaster“ suderinamuose modeliuose)

 • „IR Blaster“ prijungimas (tik „IR Blaster“ suderinamuose modeliuose)
 • „IR Blaster“ nustatymas kabeliniam ir palydoviniam priedėliui valdyti (tik su „IR Blaster“ suderinamuose modeliuose)
[59] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | Priedėlis (kabelinis ir palydovinis priedėlis) | Televizijos priedėlis (kabelinis ir palydovinis priedėlis) su „IR Blaster“ (tik su „IR Blaster“ suderinamuose modeliuose)

„IR Blaster“ prijungimas (tik „IR Blaster“ suderinamuose modeliuose)

Su „IR Blaster“ suderinamuose modeliuose [„IR Blaster“ sąranka] rasite, pasirinkę [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Išorinės įvestys].

Naudodami „IR Blaster“ televizoriaus nuotolinio valdymo pultu galite valdyti prie televizoriaus prijungtą priedėlį (kabelinį ir palydovinį priedėlį).

(Su „IR Blaster“ suderinami modeliai gali būti neprieinami, tai priklauso nuo modelio ir šalies.)

Illustration of the connection method
 1. Priedėlis (kabelinis ir palydovinis priedėlis)
 2. „IR Blaster“ kabelis
 3. IR Blaster jungtis (lizdas)

Pastaba

 • Įsitikinkite, ar infraraudonųjų spindulių galios stiprintuvas yra tinkamai nustatytas, o IR siųstuvas yra šalia išorinio įrenginio IR imtuvo.
 • Įsitikinkite, ar jūsų televizorius palaiko išorinį įrenginį.
[60] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | Priedėlis (kabelinis ir palydovinis priedėlis) | Televizijos priedėlis (kabelinis ir palydovinis priedėlis) su „IR Blaster“ (tik su „IR Blaster“ suderinamuose modeliuose)

„IR Blaster“ nustatymas kabeliniam ir palydoviniam priedėliui valdyti (tik su „IR Blaster“ suderinamuose modeliuose)

[Priedėlio valdymo sąranka] atlikdami [„IR Blaster“ sąranka] galite kabelinį ir palydovinį priedėlį valdyti iš rodomo meniu nuotolinio valdymo pulte paspausdami mygtuką ACTION MENU. Jei nuotolinio valdymo pulte taip pat yra mygtukas EXT.BOX MENU, jį galite paspausti norėdami nuotolinio valdymo pultą naudoti kabelinio ir (arba) palydovinio priedėlio funkcijoms valdyti, pvz., įjungti kabelinio ir (arba) palydovinio priedėlio meniu.

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Išorinės įvestys], [„IR Blaster“ sąranka], [Priedėlio valdymo sąranka].
 2. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Patarimas

 • „IR Blaster“ gali valdyti AV imtuvą. Norėdami nustatyti AV imtuvą, paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Išorinės įvestys] ir [„IR Blaster“ sąranka], [AV imtuvo valdymo sąranka].
 • Jei AV imtuvas yra su „BRAVIA Sync“ suderinamas įrenginys, „IR Blaster“ naudoti nereikia.

Pastaba

 • Kai kurie išoriniai įrenginiai gali nereaguoti į kai kuriuos „Veiksmų meniu“ elementus.
 • Paspaudus ir palaikius nuotolinio valdymo pulto mygtuką, funkcija gali nesuveikti. Geriau pabandykite mygtuką paspaudyti kelis kartus.
[61] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais

Išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai

 • Mėgavimasis turiniu iš mobiliojo įrenginio televizoriuje naudojant „Google Cast
 • Išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio ekrano peržiūra televizoriuje naudojant ekrano atvaizdavimo funkciją
[62] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | Išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai

Mėgavimasis turiniu iš mobiliojo įrenginio televizoriuje naudojant „Google Cast

Google Cast“ suteikia galimybę tiesiai iš jūsų mėgstamiausių svetainių ir programų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje belaidžiu būdu transliuoti turinį į televizorių.

 1. Mobilųjį įrenginį, pvz., išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį, prijunkite prie to paties namų tinklo, prie kurio prijungtas televizorius.
 2. Paleiskite „Google Cast“ palaikomą programą mobiliajame įrenginyje.
 3. Programoje pasirinkite (transliavimo) piktogramą.
  Mobiliojo įrenginio ekranas rodomas televizoriuje.

Pastaba

 • Norint naudoti „Google Cast“ reikalingas interneto ryšys.
[63] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | Išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai

Išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio ekrano peržiūra televizoriuje naudojant ekrano atvaizdavimo funkciją

Mobiliojo įrenginio ekrano vaizdas gali būti rodomas televizoriuje, kad būtų patogiau žiūrėti nuotraukas, vaizdo įrašus arba interneto svetaines.

Ekrano atvaizdavimo funkcija naudoja „Miracast“ technologiją suderinamo įrenginio ekranui televizoriuje atvaizduoti. Šiai funkcijai nereikalingas belaidis maršruto parinktuvas.

Illustration of content sharing
 1. Išmanusis telefonas
 2. Planšetinis kompiuteris
 3. Kompiuteris
 1. Paspauskite mygtuką (įėjimo pasirinkimas) ir tada pasirinkite [Ekrano atvaizdavimas].
 2. Valdykite ekrano atvaizdavimo funkciją palaikantį įrenginį, kad prijungtumėte prie televizoriaus.
  Kai įrenginys prijungtas prie televizoriaus, įrenginio ekrano vaizdas taip pat rodomas televizoriuje.
  Išsamesnės informacijos ieškokite prietaiso naudojimo instrukcijoje.

Pastaba

 • Kai rodomas ekrano atvaizdavimo funkcijos budėjimo langas, belaidis ryšys tarp televizoriaus ir belaidžio maršruto parinktuvo nutraukiamas, todėl nutraukiamas ir interneto ryšys.
[64] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais

Kompiuteriai, fotoaparatai ir vaizdo kameros

 • Kompiuterio prijungimas ir išsaugoto turinio peržiūra
 • Fotoaparato arba vaizdo kameros prijungimas ir išsaugoto turinio peržiūra
 • Kompiuterio vaizdo signalų techniniai duomenys
[65] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | Kompiuteriai, fotoaparatai ir vaizdo kameros

Kompiuterio prijungimas ir išsaugoto turinio peržiūra

Kompiuterio prijungimas

Kompiuteriui prie televizoriaus prijungti naudokite HDMI kabelį.

Illustration of the connection method
 1. Kompiuteris
 2. HDMI kabelis (nepridėtas)*

* Būtinai naudokite patvirtintą HIGH SPEED HDMI kabelį, pažymėtą HDMI logotipu.

Vaizdo signalų duomenų tikrinimas

 • Kompiuterio vaizdo signalų techniniai duomenys

Kompiuteryje saugomo turinio peržiūra

Prijungę kompiuterį, paspauskite mygtuką HOME ir pasirinkite jungtį, prie kurios prijungtas kompiuteris.

Kaip patikrinti palaikomus failų formatus

 • Palaikomi failai ir formatai

Pastaba

 • Siekiant optimalios vaizdo kokybės, rekomenduojame kompiuterį nustatyti į išvedamo vaizdo signalus, atsižvelgiant į vieną iš nustatymų, pateiktų dalyje „Kompiuterio vaizdo signalo techniniai duomenys“.
 • Dėl ryšio būsenos vaizdas gali būti susiliejęs arba dėmėtas. Tokiu atveju pakeiskite kompiuterio nustatymus ir pasirinkite kitą įvesties signalą iš sąrašo „Kompiuterio vaizdo signalų techniniai duomenys“.
[66] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | Kompiuteriai, fotoaparatai ir vaizdo kameros

Fotoaparato arba vaizdo kameros prijungimas ir išsaugoto turinio peržiūra

Fotoaparato ar vaizdo kameros prijungimas

HDMI kabeliu prijunkite „Sony“ skaitmeninį fotoaparatą arba vaizdo kamerą. Kabelio HDMI mini jungtį (lizdą) junkite prie skaitmeninio fotoaparato ar vaizdo kameros, o standartinę HDMI jungtį (lizdą) – prie televizoriaus.

Illustration of the connection method
 1. Skaitmeninis fotoaparatas
 2. Vaizdo kamera
 3. HDMI kabelis (nepridėtas)*

* Būtinai naudokite patvirtintą HIGH SPEED HDMI kabelį, pažymėtą HDMI logotipu.

Skaitmeniniame fotoaparate ar vaizdo kameroje saugomo turinio peržiūra

 1. Įjunkite prijungtą skaitmeninį fotoaparatą ar vaizdo kamerą.
 2. Kelis kartus paspauskite mygtuką (įvesties pasirinkimas), kad pasirinktumėte prijungtą skaitmeninį fotoaparatą arba vaizdo kamerą.
 3. Paleiskite prijungto skaitmeninio fotoaparato ar vaizdo kameros įrašų atkūrimo funkciją.

Kaip patikrinti palaikomus failų formatus

 • Palaikomi failai ir formatai

Patarimas

 • Prijungę su „BRAVIA Sync“ suderinamą įrenginį, jį paprasčiausiai galėsite valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu. Įsitikinkite, kad įrenginys suderinamas su „BRAVIA Sync“. Kai kurie įrenginiai gali būti nesuderinami su „BRAVIA Sync“, net jei juose yra įtaisyta HDMI jungtis (lizdas).
[67] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | Kompiuteriai, fotoaparatai ir vaizdo kameros

Kompiuterio vaizdo signalų techniniai duomenys

(Raiška, horizontalusis dažnis / vertikalusis dažnis)

 • 640 x 480, 31,5 kHz / 60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz / 60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz / 60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz / 75 Hz (tik 2K „Full HD“ modeliai arba 4K modeliai)
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz / 60 Hz (tik 2K „Full HD“ modeliai arba 4K modeliai)
 • 1600 x 900, 56,0 kHz / 60 Hz (tik 2K „Full HD“ modeliai arba 4K modeliai)
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz / 60 Hz (tik 2K „Full HD“ modeliai arba 4K modeliai)
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz / 60 Hz (tik 2K „Full HD“ modeliai arba 4K modeliai)*

* Jei pasirinkus HDMI įvestį taikomas 1080p sinchronizavimas, jis laikomas vaizdo, o ne kompiuterio sinchronizavimu. Tai turės įtakos nustatymams [Ekranas], esantiems [Rodymas ir garsas]. Norėdami žiūrėti kompiuterio turinį, nustatykite [Plačiaekranis režimas] ties [Pilnas], o [Peržiūros plotas] – ties [Full Pixel] (2K modeliams) arba [+1] (4K modeliams). ([Peržiūros plotas] galima konfigūruoti tik išjungus [Automatinio rodymo vieta].)

Kiti vaizdo įvesties signalai

Šie vaizdo formatai gali būti rodomi atsižvelgiant į kompiuterio techninius duomenis.

 • 480p, 480i
 • 576p*1, 576i*1
 • 720 / 24p
 • 720p / 30 Hz, 720p / 50 Hz*1, 720p / 60 Hz
 • 1080i / 50 Hz*1, 1080i / 60 Hz
 • 1080 / 24p
 • 1080p / 30 Hz, 1080p / 50 Hz*1, 1080p / 60 Hz
 • 3840 x 2160p / 24 Hz, 3840 x 2160p / 25 Hz*1, 3840 x 2160p / 30 Hz (tik 4K modeliai)
 • 3840 x 2160p / 50 Hz*1*3, 3840 x 2160p / 60 Hz*3 (tik 4K modeliai)
 • 4096 x 2160p / 24 Hz*2 (tik 4K modeliai)
 • 4096 x 2160p / 50 Hz*1*2*3, 4096 x 2160p / 60 Hz*2*3 (tik 4K modeliai)

*1 Atsižvelgiant į regioną / šalį, nepalaikoma.

*2 Kai 4096 x 2160p yra įvestis ir [Plačiaekranis režimas] nustatyta į [Originalus], raiška rodoma kaip 3840 x 2160p.
Norint įjungti 4096 x 2160p, nustatymas [Plačiaekranis režimas] turi būti ties [Pilnas 1] arba [Pilnas 2].

*3 Atsižvelgiant į jūsų modelį, palaiko tik HDMI 2/3.

Pastaba

 • Atsižvelgiant į kompiuterį, 1920 x 1080 / 60 Hz išvestis gali būti neprieinama. Net jei pasirinkote 1920 x 1080 / 60 Hz išvestį, faktinis išvesties signalas gali skirtis. Tokiu atveju pakeiskite kompiuterio nustatymus ir kompiuterį nustatykite naudoti kitą vaizdo signalą.
[68] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais

Garso sistema

 • Garso iš garso sistemos išvedimas
 • Garso sistemos prijungimas
 • Garso sistemos reguliavimas
[69] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | Garso sistema

Garso iš garso sistemos išvedimas

Prie televizoriaus galite prijungti garso sistemas, pvz., AV imtuvus arba garso juostas. Atsižvelgdami į norimos prijungti garso sistemos specifikacijas, pasirinkite toliau nurodytą prijungimo būdą.

 • Jungimas naudojant HDMI kabelį (daugiau informacijos rasite atidžiai perskaitę toliau pateikiamą dalį „Jungimas naudojant HDMI kabelį“.)
 • Jungimas naudojant skaitmeninį optinį kabelį
 • Jungimas naudojant garso kabelį

Dėl informacijos apie jungimo būdus žiūrėkite puslapį „Garso sistemos prijungimas“.

Pastaba

 • Žiūrėkite ruošiamo prijungti įrenginio naudojimo instrukciją.

Jungimas naudojant HDMI kabelį

Šis įrenginys palaiko „Audio Return Channel“ (ARC). HDMI kabelį galite naudoti norėdami išvesti garsą iš ARC palaikančių garso sistemų.

Dėl informacijos apie jungimo būdus žiūrėkite puslapį „Garso sistemos prijungimas“.

Pastaba

 • ARC palaikančio HDMI terminalo vieta televizoriuje priklauso nuo turimo modelio. Žiūrėkite kartu pateikiamą žinyną.
[70] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | Garso sistema

Garso sistemos prijungimas

Norėdami prijungti garso sistemą, pvz., AV imtuvą ar garso juostą, žr. toliau pateiktus paveikslėlius.

Pastaba

 • Galimi terminalai priklauso nuo jūsų modelio, regiono ar šalies.

HDMI jungtis (palaikoma ARC)

 1. Televizorių ir garso sistemą sujunkite HDMI kabeliu.
  Prijunkite prie televizoriaus HDMI įvesties terminalo, pažymėto tekstu „ARC“.
  Illustration of the connection method
  1. AV imtuvas arba garso juosta
  2. HDMI kabelis (nepridėtas)*

  * Rekomenduojame naudoti patvirtintus Premium High Speed HDMI Cable(s), pažymėtus HDMI logotipu.

 2. Garso sistemos reguliavimas

Skaitmeninio optinio kabelio jungtis

 1. Televizorių ir garso sistemą sujunkite skaitmeniniu optiniu kabeliu.
  Prijunkite prie garso sistemos skaitmeninio optinio įvesties terminalo.
  Illustration of the connection method
  1. AV imtuvas arba garso juosta
  2. Optinis garso kabelis (nepridedamas)
 2. Garso sistemos reguliavimas

Garso kabelio jungtis

 1. Televizorių ir garso sistemą sujunkite „stereo–RCA“ analoginiu garso kabeliu.
  Prijunkite prie garso sistemos garso įvesties terminalo.
  Illustration of the connection method
  1. AV imtuvas arba garso juosta
  2. Garso kabelis (nepridėtas)
 2. Garso sistemos reguliavimas

Patarimas

 • Daugiau informacijos rasite apsilankę „Sony“ palaikymo svetainėje.
  Palaikymo svetainė
[71] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | Garso sistema

Garso sistemos reguliavimas

Prijungę garso sistemą prie televizoriaus, pareguliuokite televizoriaus garso išvestį iš garso sistemos.

HDMI kabeliu arba skaitmeniniu optiniu kabeliu prijungtos garso sistemos reguliavimas

 1. Prijungę televizorių prie garso sistemos, paspauskite mygtuką ACTION MENU, tada pasirinkite [Garsiakalbiai], [Garso sistema].
 2. Įjunkite prijungtą garso sistemą ir sureguliuokite garsumą.
  Prijungę su „BRAVIA Sync“ suderinamą įrenginį per HDMI jungtį, jį paprasčiausiai galėsite valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

Pastaba

 • Reikia sukonfigūruoti nustatymus [Skaitmeninė garso išvestis] pagal garso sistemą. Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Rodymas ir garsas], [Garso išvestis] ir [Skaitmeninė garso išvestis].
 • Jei garso sistema nesuderinama su „Dolby Digital“ arba DTS, nustatykite [Nustatymai], [Rodymas ir garsas], [Garso išvestis], [Skaitmeninė garso išvestis] ties [PCM].

Patarimas

 • Jei konkreti garso sistema prijungta HDMI kabeliu, galite reguliuoti vaizdo ir garso išvedimo laiką.
  • Garso ir vaizdo sinchronizavimo („AV sync“) nustatymų reguliavimas
  Išsamesnės informacijos apie palaikomus modelius rasite palaikymo svetainėje.
  • Palaikymo svetainė

Garso kabeliu prijungtos garso sistemos reguliavimas

 1. Televizorių prijungę prie garso sistemos, paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Rodymas ir garsas], [Garso išvestis], [Ausinių / garso išvestis], [Garso išvestis (fiksuotoji)].
 2. Įjunkite prijungtą garso sistemą ir sureguliuokite garsumą.

Pastaba

 • Jei garso sistema nesuderinama su „Dolby Digital“ arba DTS, nustatykite [Nustatymai], [Rodymas ir garsas], [Garso išvestis], [Skaitmeninė garso išvestis] ties [PCM].

Patarimas

 • Naudojant išorinę garso sistemą, televizoriaus garso išvestį galima valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu, jei funkcijos [Ausinių / garso išvestis] parinktis nustatyta kaip [Garso išvestis (keičiamoji)]. Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Rodymas ir garsas], [Garso išvestis], [Ausinių / garso išvestis] ir [Garso išvestis (keičiamoji)].
 • Jungdami žemųjų dažnių garsiakalbį, paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Rodymas ir garsas], [Garso išvestis], [Ausinių / garso išvestis], [Subwoofer].
[72] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais

„Bluetooth“ įrenginiai

 • „Bluetooth“ įrenginio prijungimas
 • Garso ir vaizdo sinchronizavimo („AV sync“) nustatymų reguliavimas
 • Palaikomi „Bluetooth“ profiliai
[73] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | „Bluetooth“ įrenginiai

„Bluetooth“ įrenginio prijungimas

Televizoriaus susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu

Skirta tik „Bluetooth A2DP“ palaikomiems modeliams, galintiems naudoti „Bluetooth“ garso įrenginius, pvz., ausines ar garsiakalbius.

„Bluetooth A2DP“ palaikomi modeliai, kurie gali naudoti „Bluetooth“ garso įrenginius, turinčius [Sinchr. su garsu / vaizdu], esantį [Nustatymai], [Rodymas ir garsas] ir [Garso išvestis].

 1. Įjunkite „Bluetooth“ įrenginį ir nustatykite susiejimo režimą.
  Norėdami nustatyti „Bluetooth“ įrenginio susiejimo režimą, žr. įrenginio naudojimo instrukciją.
 2. Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Nuotolinis valdymas ir priedai], [„Bluetooth“ nustatymai] ir [Įtraukti įrenginį], kad nustatytumėte televizorių į susiejimo režimą.
  Bus parodytas galimų „Bluetooth“ įrenginių sąrašas.
 3. Pasirinkite norimą įrenginį iš sąrašo, tada vykdykite ekranines instrukcijas.
  Jei būsite paraginti įvesti slaptažodį, žr. įrenginio naudojimo instrukciją.
  Baigus sieti, įrenginys prisijungia prie televizoriaus.

Susieto „Bluetooth“ įrenginio prijungimas

 1. Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Nuotolinis valdymas ir priedai] ir [„Bluetooth“ nustatymai].
 2. Pasirinkite susietą, tačiau neprijungtą įrenginį iš sąrašo.
 3. Pasirinkite [Prisijungti].
[74] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | „Bluetooth“ įrenginiai

Garso ir vaizdo sinchronizavimo („AV sync“) nustatymų reguliavimas

Jei „Bluetooth“ įrenginys prijungtas, dėl „Bluetooth“ savybių vaizdas ir garsas gali šiek tiek nesutapti. Naudodami nustatymą Sinchr. su garsu / vaizdu galite derinti uždelsimo tarp vaizdo ir garso laiką. (Skirta tik „Bluetooth A2DP“ palaikomiems modeliams, galintiems naudoti „Bluetooth“ garso įrenginius.)

„Bluetooth A2DP“ palaikomi modeliai, kurie gali naudoti „Bluetooth“ garso įrenginius, turinčius [Sinchr. su garsu / vaizdu], esantį [Nustatymai], [Rodymas ir garsas] ir [Garso išvestis].

 1. Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Rodymas ir garsas], [Garso išvestis], [Sinchr. su garsu / vaizdu] ir norimą parinktį.

Patarimas

 • Taip pat galite reguliuoti vaizdo ir garso išvedimo laiką, jei konkrečią garso sistemą esate prijungę HDMI kabeliu. Išsamesnės informacijos apie palaikomus modelius rasite palaikymo svetainėje.
  • Palaikymo svetainė

Pastaba

 • Atsižvelgiant į prijungtą „Bluetooth“ garso įrenginį, vaizdas ir garsas gali nesutapti netgi nustatymą [Sinchr. su garsu / vaizdu] pakeitus į [Įjungta] arba [Auto].
 • Norėdami išvengti televizoriaus juodo ekrano rodymo iš karto po to, kai jis buvo įjungtas, o garso įrenginiai buvo prijungti belaidžiu būdu (naudojant „Bluetooth“), nustatykite nustatymą [Sinchr. su garsu / vaizdu] į [Įjungta].
 • Jei [Vaizdo režimas] nustatytas ties viena iš toliau nurodytų parinkčių, vaizdo ir garso išvedimo laikas nėra derinamas netgi nustatymą [Sinchr. su garsu / vaizdu] pakeitus į [Auto].
  • [Žaidimas]
  • [Grafika]
  • [Foto-ryški]
  • [Foto-standartinė]
  • [Foto-nestandartinė]
  Norėdami derinti [Sinchr. su garsu / vaizdu], kai naudojamas vienas iš šių režimų, pasirinkite [Įjungta].
 • Televizoriaus reagavimas žaidžiant vaizdo žaidimus gali būti lėtesnis dėl nustatymo [Sinchr. su garsu / vaizdu], kuris lemia vaizdo išvesties laiko uždelsimą. Nuo atsako laiko priklausantiems žaidimams nerekomenduojame naudoti „Bluetooth“ įrenginio, bet vietoj to rekomenduojame naudoti televizoriaus garsiakalbius arba garso įrenginius su laidine (HDMI kabeliu / skaitmeniniu optiniu kabeliu) jungtimi.
[75] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | „Bluetooth“ įrenginiai

Palaikomi „Bluetooth“ profiliai

Televizorius palaiko šiuos profilius:

 • HID (žmogaus sąsajos įrenginio profilis);
 • HOGP (HID per GATT profilis);
 • A2DP (pažangusis garso paskirstymo profilis)*
 • AVRCP (garso / vaizdo nuotolinio valdymo profilis)*
 • 3DSP (3D sinchronizavimo profilis)*
 • SPP (serijinio prievado profilis).

* Prieinamas, atsižvelgiant į jūsų modelį, regioną ar šalį.

A2DP ir AVRCP palaikančiuose modeliuose yra parinktis [Sinchr. su garsu / vaizdu], kurią rasite pasirinkę [Nustatymai], [Rodymas ir garsas] ir [Garso išvestis].

[76] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais

Sony belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis (papildomas priedas) (tik Sony belaidį žemųjų dažnių garsiakalbį palaikančiuose modeliuose)

 • Belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio (papildomas priedas) prijungimas
 • Belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio (papildomas priedas) nustatymų reguliavimas
[77] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | Sony belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis (papildomas priedas) (tik Sony belaidį žemųjų dažnių garsiakalbį palaikančiuose modeliuose)

Belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio (papildomas priedas) prijungimas

Jei norite, kad televizorius geriau atkurtų žemųjų dažnių garsą, galite naudoti pasirenkamą belaidį žemųjų dažnių garsiakalbį SWF-BR100.

Ar ši funkcija yra, priklauso nuo jūsų modelio, regiono ir šalies.
Belaidį žemųjų dažnių garsiakalbį palaikančio televizoriaus žinyno „Trumpasis vadovas“ techninių specifikacijų dalyje nurodyta SWF-BR100.

Illustration of the connection method
 1. Belaidis siųstuvas
 2. Belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis SWF-BR100
 3. Garso kabelis
 1. Prijunkite garso kabelį (pridedamas) prie belaidžio siųstuvo.
 2. Kitą garso kabelio galą prijunkite prie televizoriaus jungties (lizdo) AUDIO OUT / (ausinės).
 3. Prijunkite belaidį siųstuvą prie televizoriaus USB prievado.
  Funkcija [Ausinių / garso išvestis] automatiškai nustatoma ties parinktimi [Subwoofer].
 4. Pastatykite belaidį žemųjų dažnių garsiakalbį ir prijunkite jį prie kintamosios srovės tinklo.
  Rekomenduojame padėti belaidį žemųjų dažnių garsiakalbį kuo arčiau televizoriaus.

Patarimas

 • Kai belaidis siųstuvas atjungiamas, automatiškai grąžinamas pradinis [Ausinių / garso išvestis] nustatymas.
 • Išsamesnę informaciją, kaip sukonfigūruoti belaidį žemųjų dažnių garsiakalbį, rasite su belaidžiu žemųjų dažnių garsiakalbiu pateiktoje naudojimo instrukcijoje.
[78] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | Sony belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis (papildomas priedas) (tik Sony belaidį žemųjų dažnių garsiakalbį palaikančiuose modeliuose)

Belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio (papildomas priedas) nustatymų reguliavimas

Su Sony belaidžiu žemųjų dažnių garsiakalbiu suderinamuose modeliuose [Belaidžio „Subwoofer“ galia] rasite, pasirinkę [Nustatymai], [Rodymas ir garsas], [Garso išvestis].

Televizoriuje iš anksto parenkamos rekomenduojamos belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio garso nustatymų vertės. Jei norite pakeisti nustatymus pagal savo poreikius, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

 1. Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Rodymas ir garsas], [Garso išvestis] ir [Belaidis „Subwoofer“].

Galimos parinktys

[Belaidžio „Subwoofer“ lygis]
Reguliuoja belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio garsumo lygį.
[Ribinis dažnis (50‑200Hz)]
Reguliuoja belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio ribinį dažnį. Visi ribinio dažnio nesiekiantys dažniai yra išvedami į belaidį žemųjų dažnių garsiakalbį.
[Fazė]
Nustato fazės poliškumą. Pasirinkite nustatymą pagal savo poreikius.
[Belaidžio „Subwoofer“ sinch.]
Reguliuoja belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio laiko delsą. Jei belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio atkuriamas garsas vėluoja, naudokite [+]; jei pateikiamas per anksti, naudokite [-].
[Atkurti belaidžio „Subwoofer“ nustatymus]
Grąžinamos pradinės belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio nuostatų vertės.

Belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio maitinimo valdymo būdo nustatymas

 1. Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Rodymas ir garsas], [Garso išvestis] ir [Belaidžio „Subwoofer“ galia].
[79] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais

Su BRAVIA Sync suderinami įrenginiai

 • BRAVIA Sync“ apžvalga
 • Su BRAVIA Sync suderinamiems įrenginiams prieinamų funkcijų naudojimas
 • BRAVIA Sync“ nustatymų reguliavimas
[80] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | Su BRAVIA Sync suderinami įrenginiai

BRAVIA Sync“ apžvalga

Jei su „BRAVIA Sync“ suderinamas įrenginys (pvz., „Blu-ray“ leistuvas, AV imtuvas) yra prijungtas HDMI kabeliu, įrenginį galite valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

Illustration of operating a BRAVIA Sync-compatible device
[81] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | Su BRAVIA Sync suderinami įrenginiai

Su BRAVIA Sync suderinamiems įrenginiams prieinamų funkcijų naudojimas

[Sync Menu] pirmiausia yra naudojamas su „BRAVIA Sync“ suderinamiems įrenginiams televizoriuje valdyti.
Paspauskite mygtuką ACTION MENU, pasirinkite [Sync Menu].

„Blu-ray“ ar DVD leistuvas

 • Kai pasirenkate įrenginį iš Namų meniu arba „Sync Menu“, automatiškai įjungiamas „Blu-ray“ arba DVD leistuvas ir į jį perjungiama įvestis.
 • Kai pradedamas leisti „Blu-ray“ arba DVD turinys, automatiškai įjungiamas televizorius ir įvestis perjungiama į prijungtą „Blu-ray“ arba DVD leistuvą.
 • Išjungus televizorių automatiškai išjungiamas ir prijungtas „Blu-ray“ arba DVD leistuvas.
 • Televizoriaus nuotolinio valdymo pultu galima valdyti prijungto „Blu-ray“ ar DVD leistuvo meniu komandas (mygtukais (į viršų) / (žemyn) / (kairėn) / (dešinėn)), pradėti atkūrimą (pvz., mygtuku („Paleisti“)) ir pasirinkti kanalus.

AV imtuvas

 • Įjungus televizorių automatiškai įjungiamas prijungtas AV imtuvas, o garso išvestis iš televizoriaus garsiakalbio perjungiama į garso sistemą. Ši funkcija galima tik tada, jeigu prieš tai televizoriaus garsui išvesti naudojote AV imtuvą.
 • Kai televizorius įjungtas, įjungiant AV imtuvą, garso išvestis automatiškai perjungiama į AV imtuvą.
 • Išjungus televizorių automatiškai išjungiamas ir prijungtas AV imtuvas.
 • Televizoriaus nuotolinio valdymo pultu galima reguliuoti prijungto AV imtuvo garsą (mygtukais +/– (garsumas)) ir išjungti garsą (mygtuku (nutildyti)).

Vaizdo kamera

 • Kai įjungiama vaizdo kamera, automatiškai įjungiamas televizorius ir įvestis perjungiama į prijungtą vaizdo kamerą.
 • Išjungus televizorių, automatiškai išjungiama ir prijungta vaizdo kamera.
 • Televizoriaus nuotolinio valdymo pultu galima valdyti prijungtos vaizdo kameros meniu komandas (mygtukais (į viršų) / (žemyn) / (kairėn) / (dešinėn)) ir pradėti atkūrimą (pvz., mygtuku („Paleisti“)).

Pastaba

 • Funkciją „„BRAVIA Sync“ valdymas“ (BRAVIA Sync) galima naudoti tik prijungtuose, su „BRAVIA Sync“ suderinamuose įrenginiuose, pažymėtuose logotipu „BRAVIA Sync“.
[82] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | Su BRAVIA Sync suderinami įrenginiai

BRAVIA Sync“ nustatymų reguliavimas

 1. Įjunkite prijungtą įrenginį.
 2. Norėdami įjungti [„BRAVIA Sync“ valdymas], paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Išorinės įvestys], [„BRAVIA Sync“ nustatymai] ir [„BRAVIA Sync“ valdymas].
 3. Suaktyvinkite „BRAVIA Sync“ prijungtame įrenginyje.
  Kai prijungiamas ir įjungiamas tam tikras su „Sony BRAVIA Sync“ suderinamas įrenginys ir įjungiamas [„BRAVIA Sync“ valdymas], tame įrenginyje automatiškai suaktyvinama funkcija „BRAVIA Sync“. Daugiau informacijos ieškokite prijungto įrenginio instrukcijoje.

Galimos parinktys

Toliau nurodytos galimos parinktys. (Parinktys skiriasi atsižvelgiant į modelį, regioną ir šalį.)

[Automatinis įrenginių išjungimas]
Jei ši parinktis išjungta, prijungtas įrenginys automatiškai neišjungiamas, kai išjungiamas televizorius.
[Automatinis telev. įjungimas]
Jei ši parinktis išjungta, televizorius automatiškai neįsijungia, kai įjungiamas prijungtas įrenginys.
[„BRAVIA Sync“ įrenginių sąrašas]
parodomas „BRAVIA Sync“ įrenginių sąrašas.
[Įrenginio valdymo mygtukai]
Galima nustatyti mygtukus, kuriais valdomas HDMI laidu prijungtas įrenginys.

Sync Menu naudojimas

 1. Paspauskite mygtuką ACTION MENU, pasirinkite Sync Menu ir tada Sync Menu pasirinkite pageidautiną elementą.

Patarimas

 • Kai pasirenkate Sync Menu, šiais atvejais televizoriaus ekrane rodomas pranešimas.
  • HDMI įrenginys neprijungtas.
  • [„BRAVIA Sync“ valdymas] yra išjungta.
[83] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais

Nuotraukų iš suderinamų įrenginių peržiūra 4K raiška (tik 4K modeliuose)

 • Nuotraukų peržiūra 4K raiška (tik 4K modeliuose)
 • Nustatymai nuotraukų peržiūrai aukštesnės kokybės 4K raiška (tik 4K modeliuose)
[84] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | Nuotraukų iš suderinamų įrenginių peržiūra 4K raiška (tik 4K modeliuose)

Nuotraukų peržiūra 4K raiška (tik 4K modeliuose)

Galite prijungti skaitmeninį fotoaparatą ar vaizdo kamerą, palaikančią HDMI 4K išvestį į televizoriaus HDMI IN, kad būtų parodytos fotoaparate ar kameroje išsaugotos aukštos raiškos nuotraukos. Be to, galite peržiūrėti aukštos raiškos nuotraukas, išsaugotas prijungtuose USB įrenginiuose ar jūsų namų tinkle. 4K ar didesnės raiškos vaizdą galima peržiūrėti 4K raiška (3840×2160).

Galimybė naudoti šią funkciją priklauso nuo regiono ir šalies.

Illustration of images from various devices displayed on the TV
 1. Skaitmeninis fotoaparatas
 2. Vaizdo kamera
 3. USB įrenginys
 4. Tinklo įrenginys

USB ar tinklo įrenginyje 4K raiška išsaugotų nuotraukų peržiūra

 1. Prijunkite USB ar tinklo įrenginį prie televizoriaus.
 2. Paspauskite mygtuką HOME, iš „Namų meniu“ pasirinkite (piktogramą Programos) ir tuomet pasirinkite [Medijos Leistuvas].
  Jei prie televizoriaus pridėtame nuotolinio valdymo pulte yra mygtukas APPS, galite paspausti mygtuką APPS.
 3. Pasirinkite USB įrenginio pavadinimą arba tinklo įrenginio pavadinimą.
 4. Pasirinkite aplanką ir tuomet norimą paleisti failą.

Skaitmeniniame fotoaparate ar vaizdo kameroje saugomų nuotraukų peržiūra

 1. Prijunkite HDMI išvestį palaikantį skaitmeninį fotoaparatą arba vaizdo kamerą prie televizoriaus HDMI IN jungties (lizdo), naudodami HDMI kabelį.
 2. Kelis kartus paspauskite mygtuką (įvesties pasirinkimas), kad pasirinktumėte prijungtą įrenginį.
 3. Nustatykite prijungtą įrenginį ties 4K išvestimi.
 4. Pradėkite atkūrimą prijungtame įrenginyje.

Kaip patikrinti palaikomus failų formatus

 • Palaikomi failai ir formatai

Aukštesnės kokybės 4K raiškos nuotraukų peržiūra

Jei nuotraukas norite peržiūrėti aukštesnės kokybės 4K raiška, HDMI signalo formatas galite nustatyti ties „Pagerintas formatas“.

Informacijos apie „Pagerintas formatas“ arba nustatymų keitimą ieškokite Nustatymai nuotraukų peržiūrai aukštesnės kokybės 4K raiška (tik 4K modeliuose) psl.

Pastaba

 • 3D nuotraukos atkurti negalima.
 • Jei nuotrauką pakeisite spausdami mygtuką (kairėn) / (dešinėn), gali prabėgti šiek tiek laiko, kol ji bus parodyta.
[85] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | Nuotraukų iš suderinamų įrenginių peržiūra 4K raiška (tik 4K modeliuose)

Nustatymai nuotraukų peržiūrai aukštesnės kokybės 4K raiška (tik 4K modeliuose)

Kai peržiūrite aukštos kokybės 4K formato turinį naudodami HDMI įvestį, nustatykite [HDMI signalo formatas] dalyje [Išorinės įvestys].

HDMI signalo formatas

Norėdami pakeisti HDMI signalo formato nustatymą, paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Išorinės įvestys], [HDMI signalo formatas].

Standartinis formatas
Standartinis HDMI formatas*1, skirtas naudoti įprastai.
Pagerintas formatas (tik HDMI IN 2/3)
Aukštos kokybės HDMI formatas*1*2. Nustatykite tik naudodami funkciją palaikančius įrenginius.

*1 su HDR funkcija (tik HDR modeliuose). HDR modeliuose [HDR režimas] rasite, pasirinkę [Nustatymai], [Rodymas ir garsas], [Vaizdas], [Papildomi nustatymai], [Vaizdo parinktys].
*2 4K 60p 4:2:0 10 bitų, 4:4:4, 4:2:2 ir t. t.

Pastaba

 • Naudojant „Pagerintas formatas“, vaizdas ir garsas gali būti išvedami netinkamai. Tokiu atveju prijunkite įrenginį prie HDMI IN, nustatyto [Standartinis formatas], arba pakeiskite HDMI signalo formatą HDMI IN į [Standartinis formatas].
 • Pagerintas formatas“ nustatykite tik tada, kai naudojate funkciją palaikančius įrenginius.
 • Kai peržiūrite aukštos kokybės 4K vaizdą, naudokite 18 Gb/s spartą palaikantį „Premium High Speed HDMI Cable(s)“ kabelį. Informacijos apie 18 Gb/s greitį palaikantį „Premium High Speed HDMI Cable(s)“ ieškokite kabelio techniniuose duomenyse.
 • Kai kuriuose modeliuose HDMI IN 2 ir 3 HDMI signalo formatas keičiasi tuo pačiu metu.
[86]

Prijungimas prie tinklo

 • Prijungimas prie tinklo LAN kabeliu
 • Prijungimas prie tinklo belaidžiu ryšiu
 • Namų tinklo ypatybės
[87] Prijungimas prie tinklo

Prijungimas prie tinklo LAN kabeliu

Prijungimas prie tinklo LAN kabeliu

Laidinis LAN ryšys leidžia pasiekti internetą ir namų tinklą.

Būtinai prisijunkite prie interneto arba namų tinklo naudodami maršruto parinktuvą.

Patarimas

 • Jei naudojate modemą su maršruto parinktuvo funkcijomis, atskiro maršruto parinktuvo paruošti nebereikia. Informacijos apie modemo specifikacijas kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
Illustration of the connection method
 1. LAN kabelis
 2. Kompiuteris
 3. Maršruto parinktuvas
 4. Modemas
 5. Internetas
 1. Nustatykite LAN maršruto parinktuvą.
  Jei reikia išsamios informacijos, žr. LAN maršruto parinktuvo instrukciją arba kreipkitės į tinklą įdiegusį asmenį (tinklo administratorių).

Pastaba

 • Būtini tinklo nustatymai gali skirtis atsižvelgiant į interneto paslaugų teikėją ar maršruto parinktuvą. Daugiau informacijos ieškokite instrukcijose, kurias pateikė interneto paslaugų teikėjas, arba instrukcijose, kurias gavote su maršruto parinktuvu. Taip pat galite kreiptis į tinklą įdiegusį asmenį (tinklo administratorių).
[88] Prijungimas prie tinklo

Prijungimas prie tinklo belaidžiu ryšiu

 • Wi-Fi“ naudojimas televizoriui prie interneto / tinklo prijungti
 • Wi-Fi Direct“ naudojimas prijungti prie televizoriaus (belaidis maršruto parinktuvas nereikalingas)
[89] Prijungimas prie tinklo | Prijungimas prie tinklo belaidžiu ryšiu

Wi-Fi“ naudojimas televizoriui prie interneto / tinklo prijungti

Dėl integruoto belaidžio LAN įrenginio galima pasiekti internetą ir išnaudoti belaidžio tinklo pranašumus.

Illustration of the connection method
 1. Kompiuteris
 2. Belaidžio ryšio maršruto parinktuvas
 3. Modemas
 4. Internetas
 1. Nustatykite belaidžio ryšio maršruto parinktuvą.
  Jei reikia išsamios informacijos, žr. belaidžio ryšio maršruto parinktuvo instrukciją arba kreipkitės į tinklą įdiegusį asmenį (tinklo administratorių).
 2. Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai] ir [Tinkas ir internetas].
 3. Pasirinkite tinklą, prie kurio norite prisijungti, ir nustatykite slaptažodį.
  Jei televizoriaus prie interneto / tinklo prijungti nepavyksta, skaitykite puslapį „Televizoriaus nepavyksta prijungti prie interneto / tinklo.“.

Integruoto belaidžio LAN išjungimas

 1. Norėdami išjungti [Wi-Fi], paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Tinkas ir internetas] ir [Wi-Fi].

Patarimas

 • Kaip sklandžiai priimti srautu siunčiamą vaizdo įrašą:
  • Jei galite, pakeiskite belaidžio ryšio maršruto parinktuvo nustatymą į tokį didelės spartos tinklo standartą kaip 802.11n.
   Jei reikia išsamios informacijos, kaip pakeisti nustatymą, žr. belaidžio ryšio maršruto parinktuvo naudojimo instrukciją arba kreipkitės į tinklą įdiegusį asmenį (tinklo administratorių).
  • Jei anksčiau pateiktas patarimas nepadės, pakeiskite belaidžio ryšio maršruto parinktuvo nustatymo vertę į 5 GHz, kuri gali pagerinti vaizdo srautinio siuntimo kokybę.
  • Atsižvelgiant į regioną / šalį, 5 GHz dažnių juosta gali būti nepalaikoma. Jei 5 GHz dažnių juosta yra nepalaikoma, televizorių galima prijungti prie belaidžio ryšio maršruto parinktuvo tik naudojant 2,4 GHz dažnių juostą.

Pastaba

 • Būtini tinklo nustatymai gali skirtis atsižvelgiant į interneto paslaugų teikėją ar maršruto parinktuvą. Daugiau informacijos ieškokite instrukcijose, kurias pateikė interneto paslaugų teikėjas, arba instrukcijose, kurias gavote su maršruto parinktuvu. Taip pat galite kreiptis į tinklą įdiegusį asmenį (tinklo administratorių).
 • Jei slaptažodžio įvedimo ekrane pasirinksite parinktį [Rodyti slaptažodį], kiti asmenys galės matyti jūsų slaptažodį.
[90] Prijungimas prie tinklo | Prijungimas prie tinklo belaidžiu ryšiu

Wi-Fi Direct“ naudojimas prijungti prie televizoriaus (belaidis maršruto parinktuvas nereikalingas)

Galite belaidžiu būdu, nenaudodami belaidžio maršruto parinktuvo, prijungti įrenginį – tada transliuokite įrenginyje išsaugotus vaizdo įrašus, nuotraukas ir muziką tiesiai į televizorių.

Illustration of content streaming
 1. Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Tinkas ir internetas], [Wi‑Fi Direct] ir [„Wi‑Fi Direct“ nustatymai].
 2. Pasirinkite televizoriaus pavadinimą, rodomą televizoriaus ekrane kartu su „Wi-Fi Direct“ įrenginiu.
  Jei įrenginys nepalaiko Wi-Fi Direct, pasirinkite [Rodyti tinklą (SSID) / slaptažodį].
 3. Atlikite veiksmus „Wi-Fi Direct/Wi-Fi“ įrenginyje, kad prijungtumėte jį prie televizoriaus.
 4. Siųskite turinį iš „Wi-Fi Direct/Wi-Fi“ įrenginio į televizorių.
  Daugiau informacijos rasite įrenginio instrukcijoje.

Jei prisijungti nepavyksta

Jei rodomas „Wi-Fi Direct“ nustatymų budėjimo ekranas, pasirinkite [Rodyti tinklą (SSID) / slaptažodį] ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad užbaigtumėte sąranką.

Kito įrenginio prijungimas

Įrenginius prijunkite atlikdami anksčiau nurodytus veiksmus. Vienu metu gali būti prijungta iki 10 įrenginių. Jei jau prijungėte 10 įrenginių ir norite prijungti dar vieną įrenginį, atjunkite nenaudojamą įrenginį ir prijunkite kitą.

Prijungtame įrenginyje rodomo televizoriaus pavadinimo keitimas

Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Įrenginių nuostatos], [Apie] ir [Įrenginio pavadinimas].

Prijungtų įrenginių sąrašas, įrenginių išregistravimas

Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Tinkas ir internetas], [Wi‑Fi Direct] ir [Rodyti įrenginių sąrašą / šalinti].

Norėdami išregistruoti įrenginį, pasirinkite norimą šalinti įrenginį iš sąrašo, tada paspauskite mygtuką („Enter“). Paskui patvirtinimo ekrane pasirinkite [Taip].

Jei norite išregistruoti visus įrenginius, sąraše pasirinkite [Ištrinti viską] ir patvirtinimo ekrane pasirinkite [Taip].

[91] Prijungimas prie tinklo

Namų tinklo ypatybės

 • Namų tinklo nustatymų reguliavimas
 • Turinio iš kompiuterio atkūrimas
 • Turinio iš medijos serverio atkūrimas
[92] Prijungimas prie tinklo | Namų tinklo ypatybės

Namų tinklo nustatymų reguliavimas

Galite reguliuoti toliau nurodytus namų tinklo nustatymus.

Serverio ryšio patikrinimas

Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Tinkas ir internetas], [Namų tinklo sąranka], [Serverio diagnostika] ir vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus, atlikite diagnostiką.

„Renderer“ funkcijos naudojimas

Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Tinkas ir internetas], [Namų tinklo sąranka], [Renderer] ir norimą parinktį.

[Renderer funkcija]
Įjunkite „Renderer“ funkciją.
Tiesiogiai valdydami įrenginį televizoriaus ekrane galite atkurti valdymo įrenginyje (pvz., skaitmeniniame fotoaparate) įrašytus nuotraukų, muzikos ar vaizdo failus.
[„Renderer“ prieigos valdymas]
 • Pirmą kartą pasiekdami televizorių valdymo įrenginiu, pasirinkite [Automatinis prieigos leidimas], kad televizorius būtų pasiekiamas automatiškai.
 • Pasirinkite [Pasirinktiniai nustatymai], kad pakeistumėte valdymo įrenginio prieigos leidimo nustatymus.

Nuotolinio įrenginio naudojimas

Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Tinkas ir internetas], [Nuotolinių įrenginių parametrai] ir norimą parinktį.

[Valdyti nuotoliniu būdu]
Įjunkite televizoriaus valdymą naudojant užregistruotą įrenginį.
[Išregistruoti nuotolinį įrenginį]
Išregistruokite įrenginį, norėdami išjungti televizoriaus valdymą naudojant tą įrenginį.
[93] Prijungimas prie tinklo | Namų tinklo ypatybės

Turinio iš kompiuterio atkūrimas

Televizorių per maršruto parinktuvą prijungę prie namų tinklo galite mėgautis kitame kambaryje esančiame tinklo įrenginyje saugojamu turiniu (nuotraukomis, muzika, vaizdo įrašais).

Illustration of the connection method
 1. Kompiuteris (serveris)
 2. Maršruto parinktuvas
 3. Modemas
 4. Internetas
 1. Prijunkite televizorių prie namų tinklo.
 2. Paspauskite mygtuką HOME ir iš Namų meniu pasirinkite (piktogramą Programos), o tuomet pasirinkite [Medijos Leistuvas].
  Jei prie televizoriaus pridėtame nuotolinio valdymo pulte yra mygtukas APPS, galite paspausti mygtuką APPS.
 3. Pasirinkite tinklo įrenginio pavadinimą.
 4. Pasirinkite aplanką ir tuomet norimą paleisti failą.

Kaip patikrinti palaikomus failų formatus

 • Palaikomi failai ir formatai

Pastaba

 • Atsižvelgiant į failą, gali nepavykti jo atkurti, net jei jo formatas palaikomas.
[94] Prijungimas prie tinklo | Namų tinklo ypatybės

Turinio iš medijos serverio atkūrimas

Skaitmeniniame fotoaparate (valdymo įrenginyje) esančias nuotraukas, muziką ar vaizdo įrašus televizoriuje galite leisti tiesiogiai valdydami valdymo įrenginį, jei televizorių prie namų tinklo prijungėte naudodami maršruto parinktuvą. Valdymo įrenginys taip pat turėtų būti suderinamas su atkūrimo įtaisu.

Illustration of the connection method
 1. Skaitmeninis fotoaparatas (valdymo įrenginys)
 2. Maršruto parinktuvas
 3. Modemas
 4. Internetas
 1. Prijunkite televizorių prie namų tinklo.
 2. Norėdami pradėti turinio atkūrimą televizoriuje, naudokite valdymo įrenginio valdymo įtaisus.
[95]

Nustatymai

 • Televizoriaus konfigūravimas
 • Laikmačio nustatymas
[96] Nustatymai

Televizoriaus konfigūravimas

Televizoriaus nustatymuose rodomi meniu priklauso nuo turimo modelio, regiono ir šalies.

 • [Televizoriaus žiūrėjimas] Sukonfigūruoja nustatymus, tokius kaip [Kanalas].
 • [Rodymas ir garsas] Sukonfigūruoja nustatymus, tokius kaip [Vaizdas] ir [Garsas].
 • [Tinkas ir internetas]
 • [Paskyros ir prisijungimas]
 • [Programos]
 • [Įrenginių nuostatos] Sukonfigūruoja nustatymus, tokius kaip [Klaviatūra], [Pagrindinis ekranas] ir [Pritaikymas neįgaliesiems].
 • [Nuotolinis valdymas ir priedai] Sukonfigūruoja nustatymus, tokius kaip [Nuotolinis valdymas] ir [„Bluetooth“ nustatymai].
 • [Specializuoti skydelio nustatymai] (tik modeliuose su OLED plokšte)
[97] Nustatymai | Televizoriaus konfigūravimas

[Televizoriaus žiūrėjimas]

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas] ir norimą parinktį.

Galimos parinktys

[Kanalas]
Sukonfigūruoja su transliuojamų programų priėmimu susijusius nustatymus. Be to, jūs galite parinkti nustatymus, susijusius su palydoviniu ryšiu transliuojamų programų priėmimu.
Skaitmeninių kanalų nustatymas
Skaitmeninių transliacijų gavimas
Palydovinio ryšio nustatymas
Palydovinių transliacijų priėmimas (tik palydovinio ryšio funkciją turinčiuose modeliuose)
Kanalų rūšiavimas ar programų sąrašo redagavimas
Kanalų rūšiavimas ir programų sąrašo redagavimas
[Tėvų kontrolė]
Konfigūruokite užrakto nuo vaikų nustatymus, skirtus transliacijoms ir kitiems elementams.
[Išorinės įvestys]
Konfigūruokite išorinių įvesčių ir „BRAVIA Sync“ nustatymus.
Išsamesnės informacijos apie BRAVIA Sync ieškokite Su BRAVIA Sync suderinami įrenginiai.
[Įrašymo įrenginio sąranka]
Sukonfigūruokite USB HDD įrenginių įrašymo nustatymus. (Ši parinktis gali būti nepasiekiama kai kuriuose modeliuose, regionuose ar šalyse.)
[98] Nustatymai | Televizoriaus konfigūravimas

[Rodymas ir garsas]

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Rodymas ir garsas] ir norimą parinktį.

Galimos parinktys

[Vaizdas]
Konfigūruojami ekrano nustatymai, kuriais koreguojama vaizdo kokybė, pavyzdžiui, ekrano skaistis.
[Ekranas]
Reguliuojami ekrano dydis ir padėtis.
[Garsas]
Konfigūruojami garso reguliavimo nustatymai.
[Garso išvestis]
Konfigūruojami su garsiakalbiais susiję pasirinkimo nustatymai.
[99] Nustatymai | Televizoriaus konfigūravimas

[Tinkas ir internetas]

Konfigūruojamos nuostatos, pavyzdžiui, belaidžiams LAN, laidiniams LAN ir namų tinklams.

[100] Nustatymai | Televizoriaus konfigūravimas

[Paskyros ir prisijungimas]

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Paskyros ir prisijungimas] ir norimą parinktį.

Galimos parinktys

[Google]
Sinchronizuokite užregistruotą „Google“ paskyrą arba pašalinkite paskyrą.
[Pridėti paskyrą]
Pridedama Google paskyra. Galite pridėti kelias „Google“ paskyras ir perjungti tarp jų atsižvelgdami į programą.
[101] Nustatymai | Televizoriaus konfigūravimas

[Programos]

Leidžia sukonfigūruoti arba pašalinti programas.

[102] Nustatymai | Televizoriaus konfigūravimas

[Įrenginių nuostatos]

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Įrenginių nuostatos] ir norimą parinktį.

Galimos parinktys

[Apie]
Peržiūrėkite televizoriaus informaciją.
[Data ir laikas]
Reguliuokite dabartinį laiką.
[Kalba/Language]
Pasirinkite meniu kalbą. Pasirinkta meniu kalba taip pat bus nustatyta balso atpažinimo kalba.
[Klaviatūra]
Konfigūruokite ekraninės klaviatūros nustatymus.
[Garsas]
Sukonfigūruojama [Sistemos garsai] nuostata.
[Saugykla]
Keiskite duomenų saugojimo nustatymus.
[Pagrindinis ekranas]
Individualizuojami kanalai, kurie rodomi [Pagrindinis ekranas], ir surūšiuojamos programos.
[Google]
Konfigūruokite paieškos nustatymus.
[Ekrano užsklanda]
Konfigūruokite ekrano užsklandos nustatymus.
[Vietovė]
Konfigūruokite vietovės nustatymus, kad būtų galima nustatyti jūsų buvimo vietą.
[Sauga ir apribojimai]
Sukonfigūruojami apribojimai, pvz., neleisti vaikams naudotis konkrečiomis programomis.
[Pritaikymas neįgaliesiems]
Konfigūruokite pritaikymo neįgaliesiems funkcijų ir paslaugų, suteikiančių naudotojams galimybę paprasčiau naršyti įrenginius, nustatymus.
[Nustatyti iš naujo]
Grąžinami televizoriaus gamykliniai numatytieji nustatymai.
[LED apšvietimas]
Sukonfigūruojamos [LED apšvietimas] nuostatos. (Ši funkcija veikia ne visuose modeliuose.)
[Įjungimas]
Keiskite energijos suvartojimo nustatymus.
[Pradinė sąranka]
Nustatykite pagrindines funkcijas, pvz., tinklo ir kanalų, kai naudojate pirmą kartą.
[Parduotuvės režimo nustatymai]
Pasirinkite nustatymą [„Demo“ režimas], kad vaizdas būtų patobulintas demonstruojant televizorių parduotuvėje, ir kitus nustatymus.

[103] Nustatymai | Televizoriaus konfigūravimas

[Nuotolinis valdymas ir priedai]

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Nuotolinis valdymas ir priedai] ir norimą parinktį.

Galimos parinktys

[„Bluetooth“ nustatymai]
Konfigūracija „Bluetooth“ įrenginiams užregistruoti ir išregistruoti.
[Nuotolinis valdymas]
Konfigūracija nuotolinio valdymo balsu pulteliui susieti.
[104] Nustatymai | Televizoriaus konfigūravimas

[Specializuoti skydelio nustatymai] (tik modeliuose su OLED plokšte)

Šios parinktys yra modeliuose su OLED plokšte ir naudojamos siekiant išvengti vaizdo užlaikymo.

Jei tas pats vaizdas rodomas pakartotinai arba ilgą laiko tarpą, vaizdas gali būti užlaikomas.
Televizorius turi dvi funkcijas – [Pastūmimas pikselių atžvilgiu] ir [Skydelio atnaujinimas], kurios yra skirtos vaizdo užlaikymui sumažinti.

Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Rodymas ir garsas], [Specializuoti skydelio nustatymai] ir norimą parinktį.

Galimos parinktys

[Pastūmimas pikselių atžvilgiu]
Judina rodomą vaizdą reguliariais intervalais, kad jis nebūtų užlaikomas. Įprastomis aplinkybėmis ši parinktis turėtų būti įjungta televizoriuje.
[Skydelio atnaujinimas]
Skydelį rankiniu būdu atnaujinkite tik tada, kai vaizdo užlaikymas ypač pastebimas.

Pastaba

 • Skydelį atnaujinkite tik tada, kai vaizdo užlaikymas ypač pastebimas. Rekomenduojama tai daryti tik 1 kartą per metus. Stenkitės to nedaryti dažniau nei 1 kartą per metus, nes gali sumažėti plokštės naudojimo laikas.
 • Skydelis naujinamas apie vieną valandą. Atnaujinant skydelį ekrane gali būti matoma balta linija. Tai nėra televizoriaus gedimas.
 • Reguliuokite, kai kambario temperatūra 10–40 °C. Jei kambario temperatūra nepatenka į šį intervalą, skydelio atnaujinimas gali būti neatliktas.
[105] Nustatymai

Laikmačio nustatymas

Įjungimo laikmačio nustatymas

Įjungimo laikmatis konkrečiu metu automatiškai įjungia televizorių, pvz., kai rodoma norima žiūrėti programa. Be to, jis suteikia galimybę televizorių naudoti kaip žadintuvą.

 1. Paspauskite mygtuką HOME ir tada pasirinkite (piktogramą Laikmačiai), [Įjungimo laikmatis], norimą parinktį.

Miego laikmačio nustatymas

Miego laikmatis automatiškai po nustatyto laiko išjungia televizorių.

 1. Paspauskite mygtuką HOME ir tada pasirinkite (piktogramą Laikmačiai), [Miego laikmatis], norimą parinktį.

Pastaba

 • Išjungus ir vėl įjungus televizorių, [Miego laikmatis] atkuriamas į nuostatą [Išjungta].
[106]

Trikčių šalinimas

 • Pradėkite čia Kilo problemų? Pradėkite čia.
 • Vaizdas (kokybė) arba ekranas
 • Klaviatūra
 • Transliacijos priėmimas
 • Garsas
 • Tinklas (interneto arba namų) ar programos
 • Nuotolinio valdymo pultas arba priedai
 • Įjungimas
 • Prijungti įrenginiai
 • USB HDD įrašymas (tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)
 • Šviesos diodas
[107] Trikčių šalinimas

Pradėkite čia

 • Savaiminė diagnostika
 • Programinės įrangos naujiniai
 • Jei reikia visapusiškai atkurti (paleisti iš naujo) televizorių
 • Dažniausiai užduodami klausimai dėl trikčių šalinimo
[108] Trikčių šalinimas | Pradėkite čia

Savaiminė diagnostika

Patikrinkite, ar televizorius gerai veikia.

 • Paspauskite mygtuką HELP, paskui pasirinkite [Savidiagnostika] arba [Problemų diagnostika] ir [Savidiagnostika].
  Prasidės [Savidiagnostika].

Patarimas

Toliau nurodytus požymius taip pat patikrinti galite dalyje [Problemų diagnostika].

 • [Interneto ryšio problemos]
 • [Išorinių įrenginių požymiai]
 • [Vaizdo / garso problemos]

Jei problemos išspręsti nepavyksta, pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

 • Atkurkite (paleiskite iš naujo) televizorių. Išsamesnės informacijos ieškokite Jei reikia visapusiškai atkurti (paleisti iš naujo) televizorių.
 • Patikrinkite ir išbandykite programinės įrangos naujinius.
 • Palaikymo svetainė
[109] Trikčių šalinimas | Pradėkite čia

Programinės įrangos naujiniai

Siekiant pagerinti funkcines savybes ir užtikrinti naujausią televizijos patirtį naudotojams, kartais „Sony“ pateiks programinės įrangos naujinių. Paprasčiausias būdas gauti programinės įrangos naujinių yra televizoriaus interneto ryšiu.

Automatinio programinės įrangos siuntimo įjungimas

Norėdami įjungti [Autom. progr. įr. parsiuntimas], paspauskite mygtuką HELP, tada pasirinkite [Sistemos program. įrangos atnaujinimas] ir [Autom. progr. įr. parsiuntimas].

Patarimas

 • Norėdami programinę įrangą atnaujinti rankiniu būdu, pasirinkite [Progr. įr. atnaujinimas].
 • Jei nenorite, kad programinė įranga būtų atnaujinama automatiškai, išjunkite [Autom. progr. įr. parsiuntimas].

Pastaba

 • Kai [Autom. progr. įr. parsiuntimas] yra išjungta, televizorius negali gauti pranešimų netgi tada, kai yra programinės įrangos naujinių.

Programinės įrangos atnaujinimas naudojant USB saugojimo įrenginį

Jei neturite tinklo ryšio, programinę įrangą galite atnaujinti ir naudodami USB įrenginį. Naudodamiesi kompiuteriu, atsisiųskite naujausią programinę įrangą iš „Sony“ palaikymo žiniatinklio svetainės į USB saugojimo įrenginį. Prijunkite USB įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir programinės įrangos naujinimas bus pradėtas automatiškai.

Jei televizoriaus programinę įrangą naujinsite naudodamiesi USB įrenginiu, žiniatinklio svetainėje turite perskaityti atsargumo priemones dėl naujinimo naudojant USB įrenginį.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie palaikymo svetainę, žr. Palaikymo svetainė puslapį.

[110] Trikčių šalinimas | Pradėkite čia

Jei reikia visapusiškai atkurti (paleisti iš naujo) televizorių

Jei kilo problemų, pvz., ekrane nerodomas vaizdas arba neveikia nuotolinio valdymo pultas, atkurkite televizorių atlikdami toliau aprašytą procedūrą. Jei problemos išspręsti nepavyksta, pabandykite atkurti gamyklinius nustatymus atlikdami toliau aprašytą procedūrą.
Jei prie televizoriaus prijungtas išorinis USB įrenginys, prieš atkurdami atjunkite USB įrenginį nuo televizoriaus.

Atkūrimas įjungiant

 1. Įjunkite televizorių iš naujo nuotoliniu valdymo pultu.
  5 sek. palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pulto maitinimo mygtuką, kol ekrane bus parodytas pranešimas „Power off“ (maitinimas išjungtas).
  Televizorius išsijungs ir netrukus vėl įsijungs maždaug po vienos minutės.
 2. Ištraukite kintamosios srovės laidą (maitinimo laidą).
  Jei atlikus 1 veiksmą problema išlieka, ištraukite kintamosios srovės laidą (maitinimo laidą) iš elektros lizdo. Tada paspauskite televizoriaus maitinimo mygtuką, palaukite 2 minutes ir vėl įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą.

Patarimas

Televizoriui iš naujo įsijungus, jūsų asmeniniai nustatymai ir duomenys nebus prarasti.

Gamyklinių duomenų atkūrimas

Jei atlikus atkūrimą įjungiant problemos išspręsti nepavyksta, pabandykite gamyklinį duomenų atkūrimą.

Pastaba

Atliekant gamyklinį atkūrimą bus pašalinti visi televizoriaus duomenys ir nustatymai (pvz., „Wi-Fi“ ir laidinio tinklo nustatymo informacija, „Google“ paskyra ir kita prisijungimo informacija, „Google Play“ ir kitos įdiegtos programos).

 1. Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Įrenginių nuostatos], [Nustatyti iš naujo] ir [Gamyklinių duomenų atkūrimas].
 2. Pasirinkite [Ištrinti viską].
  Jei televizoriuje esate nustatę PIN kodą, pasirinkus [Ištrinti viską], bus parodytas paraginimas jį įvesti.
  Gamyklinio atkūrimo procesui sėkmingai pasibaigus, televizoriuje įsijungs pradinės konfigūracijos vediklis. Privalote sutikti su „Google“ paslaugų teikimo sąlygomis ir „Google“ privatumo politika.
[111] Trikčių šalinimas | Pradėkite čia

Dažniausiai užduodami klausimai dėl trikčių šalinimo

Norėdami gauti informacijos apie trikčių šalinimą, taip pat žr. sritį „Dažniausiai užduodami klausimai“ mūsų pagalbos svetainėje toliau.

 • http://www.sony.net/androidtv-faq/
  QR code for the Sony support website

Norėdami gauti informacijos apie trikčių šalinimą, taip pat žr. sritį „Dažniausiai užduodami klausimai“ mūsų pagalbos svetainėje toliau.

[112] Trikčių šalinimas

Vaizdas (kokybė) arba ekranas

 • Nėra spalvų / tamsus vaizdas / spalvos netinkamos / vaizdas per šviesus.
 • Iškraipytas vaizdas. / Ekranas mirga.
 • Vaizdo dydis / ekrano formatas / plačiaekranis režimas pasikeičia automatiškai.
 • Kol žiūrite televizorių, ekranas staiga persijungia į vaizdą, kurio neatpažįstate.
 • Ekrano viršuje arba apačioje rodomi informaciniai skydeliai arba pranešimai.
 • Didelės raiškos HDR nuotraukos nerodomos.
 • Nerodomi 3D vaizdai. 3D efektas yra silpnas. (Tik 3D modeliuose)
 • Žiūrint 3D vaizdus, ekrano šonuose atsiranda juodos juostos. (Tik 3D modeliuose)
 • Žiūrėdami 3D turinį, 3D vaizdo išjungti negalite. (Tik 3D modeliuose)
 • Aptikus 3D signalą, pranešimas [Aptiktas 3D signalas.] parodomas automatiškai. (Tik 3D modeliuose)
 • Rodomas pranešimas, susijęs su programos užklausa leisti pasiekti televizoriaus funkciją.
 • Po tam tikro laiko ekranas patamsėja. (tik modeliuose su OLED plokšte)
 • Rodomas pranešimas [Skydelio atnaujinimas nebaigtas]. (tik modeliuose su OLED plokšte)
 • Jūs esate susirūpinę dėl vaizdo užlaikymo. (tik modeliuose su OLED plokšte)
 • Ant ekrano atsiranda balta linija. (tik modeliuose su OLED plokšte)
 • Skydelis nebaigtas atnaujinti. (tik modeliuose su OLED plokšte)
[113] Trikčių šalinimas | Vaizdas (kokybė) arba ekranas

Nėra spalvų / tamsus vaizdas / spalvos netinkamos / vaizdas per šviesus.

Televizoriuje galite nustatyti spalvos toną, skaistį ir vaizdo kokybę pasirinkę parinktį [Vaizdas].

 • Paspauskite mygtuką ACTION MENU ir tada pasirinkite [Vaizdas], kad atliktumėte pakeitimus.
 • Norėdami iš naujo nustatyti [Vaizdas] nuostatą, paspauskite mygtuką ACTION MENU ir tada pasirinkite [Vaizdas], [Papildomi nustatymai] ir [Atkurti].
 • Jei [Energijos taupymas] nustatysite ties [Žemas] arba [Aukštas], juodos spalvos lygis padidės. Paspauskite mygtuką HOME ir tada pasirinkite [Nustatymai], [Įrenginių nuostatos], [Įjungimas], [Energijos taupymas], [Išjungta], kad pašviesintumėte ekraną.

Pastaba

 • Vaizdo kokybė priklauso nuo signalo ir turinio.
 • Vaizdo kokybė gali būti geresnė, jei ją pakeisite parinktyje [Vaizdas], kurią rasite pasirinkę [Nustatymai].
  Paspauskite mygtuką ACTION MENU ir tada pasirinkite [Vaizdas], [Papildomi nustatymai] ir nustatykite [Ryškumas] arba [Kontrastas].
[114] Trikčių šalinimas | Vaizdas (kokybė) arba ekranas

Iškraipytas vaizdas. / Ekranas mirga.

Patikrinkite antenos (antžeminės) ir išorinių įrenginių jungtis ir padėtį

 • Patikrinkite antenos (antžeminės) / kabelio jungtį.
 • Laikykite anteną (antžeminę) / kabelį atokiai nuo kitų jungiamųjų kabelių.
 • Pasirinktinį įrenginį tvirtinkite palikę šiek tiek erdvės tarp įrenginio ir televizoriaus.
 • Įsitikinkite, ar antena (antžeminė) yra prijungta 75 omų aukštos kokybės bendraašiu kabeliu.

Patikrinkite [Judesys] nustatymą

 • Paspauskite mygtuką ACTION MENU, tada pasirinkite [Vaizdas], [Papildomi nustatymai], [Judesys], [Motionflow], [Išjungta]. (Tik su [Motionflow] suderinamuose modeliuose)
  Su [Motionflow] suderinamuose modeliuose [Motionflow] rasite, pasirinkę [Nustatymai], [Rodymas ir garsas], [Vaizdas], [Papildomi nustatymai] ir [Judesys].
 • Pakeiskite esamą [Filmo režimas] nustatymą į [Išjungta].
  Paspauskite mygtuką ACTION MENU ir tada pasirinkite [Vaizdas], [Papildomi nustatymai], [Judesys] ir [Filmo režimas].
 • Patikrinkite [Rankinis išankstinis programų nustatymas] nustatymus.
  Paspauskite mygtuką HOME ir tada pasirinkite [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Kanalas], [Kanalo nustatymas], [Analoginė sąranka] ir [Rankinis išankstinis programų nustatymas].
  • Kad pagerėtų vaizdo priėmimas, nustatykite [LNA] į [Išjungta]. (Atsižvelgiant į situaciją, regioną ar šalį, [LNA] gali būti neprieinama.)
  • Atlikite [Tikslus auto suderinimas], kad pagerėtų analoginio priėmimo vaizdas.
   (Galimybė naudoti funkciją [Rankinis išankstinis programų nustatymas] ir jos parinktis priklauso nuo regiono, šalies ir aplinkybių.)
[115] Trikčių šalinimas | Vaizdas (kokybė) arba ekranas

Vaizdo dydis / ekrano formatas / plačiaekranis režimas pasikeičia automatiškai.

Vaizdo dydį galite nustatyti pasirinkę [Ekranas].
Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Rodymas ir garsas] ir [Ekranas].

 • Keičiant kanalo ar vaizdo įvestį ir įjungus nustatymą [Auto formatas] dalyje [Ekranas], esamas [Plačiaekranis režimas] nustatymas automatiškai pakeičiamas pagal įvesties signalą. Norėdami užrakinti nustatymą [Plačiaekranis režimas], išjunkite [Auto formatas].
 • Vaizdo dydį galite nustatyti rankiniu būdu pasirinkę [Plačiaekranis režimas].

[Plačiaekranis režimas] nustatymo pavyzdys (kai originalaus vaizdo proporcija yra 4:3)

 • [Normalus]
  Originalus vaizdas rodomas toks, koks yra. Rodant 4:3 dydžio vaizdą kairėje ir dešinėje pusėse atsiradusios tuščios vietos užpildomos šoninėmis juostomis.
  Example of setting
 • [Mastelis]
  Tinkamomis proporcijomis rodomas 16:9 vaizdas, kuris buvo konvertuotas į 4:3 vadinamąjį pašto dėžutės formatą.
  Example of setting
 • [Padidintas]
  Vaizdas padidinamas išsaugojant kuo daugiau originalaus vaizdo.
  Example of setting

[Plačiaekranis režimas] (kai originalaus vaizdo proporcija yra 16:9)

Vaizdas gali būti nerodomas toks, koks numatytas, net jei vaizdo proporcija yra 16:9. Pakeisdami nustatymus perjunkite į norimą ekrano dydį.

 • [Normalus]
  Tinkamomis proporcijomis rodomas 4:3 vaizdas, kuris išplėstas horizontaliai į 16:9 vaizdą.
  Example of setting
 • [Mastelis]
  Tinkamomis proporcijomis rodomas 16:9 vaizdas, kuris buvo konvertuotas į 4:3 vadinamąjį pašto dėžutės formatą.
  Example of setting
 • [Padidintas]
  Vaizdas padidinamas išsaugojant kuo daugiau originalaus vaizdo.
  Example of setting

Pastaba

 • Pasirinkite parinktį [Auto formatas], kurią rasite pasirinkę [Ekranas], kad nustatytumėte [Padidintas] arba [Mastelis]. Šis nustatymas bus taikomas, kol neperjungsite kanalo / įvesties arba dar kartą rankiniu būdu nepakeisite nustatymo [Plačiaekranis režimas].
 • Dalyje [Auto formatas] pasirinkus [Ekranas], vaizdas nebus išplėstas pasikeitus turiniui, nes turinio informaciją reguliuos kanalo signalo teikėjas. Jei norite, galite rankiniu būdu pakeisti [Plačiaekranis režimas] nustatymą ir jis bus taikomas, kol neperjungsite kanalo ar nepakeisite įvesties arba dar kartą rankiniu būdu nepakeisite [Plačiaekranis režimas] nustatymo.
 • Vaizdo dydis priklauso nuo signalo turinio.
  • Rodant reklamas, vaizdas sumažinamas dėl tiekėjo naudojamo turinio transliavimo būdo. Kai HD turinio kanalai perjungiami į SD turinį (reklamas), vaizdas gali būti mažesnis su juoda kraštine.
  • Kai kurių plačiaekranių programų kraštinių santykis didesnis nei 16:9 (dažnai taip būna nufilmuotos kino teatrams skirtos filmų versijos). Televizorius šias programas rodys palikdamas juodas juostas ekrano viršuje ir apačioje. Išsamesnės informacijos ieškokite prie BD/DVD pridėtoje dokumentacijoje (arba teiraukitės savo programų teikėjo).
  • HD formatu (720p ir 1080i) transliuojamos programos su 4:3 kraštinių santykiu įprastai bus rodomos su transliuotojo uždėtomis juodomis juostomis ekrano kairėje ir dešinėje.

Patarimas

Kai kurie kabelinės ir palydovinės transliacijos priedėliai taip pat gali valdyti vaizdo dydį. Jei naudojate priedėlį, norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į priedėlio gamintoją.

[116] Trikčių šalinimas | Vaizdas (kokybė) arba ekranas

Kol žiūrite televizorių, ekranas staiga persijungia į vaizdą, kurio neatpažįstate.

Šiuo atveju televizorius gali veikti demonstraciniu režimu. Pamėginkite išjungti demonstracinį režimą.

 • Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Įrenginių nuostatos] ir [Parduotuvės režimo nustatymai]. Išjunkite [„Demo“ režimas] ir [Vaizdo nustatymo iš naujo režimas].
[117] Trikčių šalinimas | Vaizdas (kokybė) arba ekranas

Ekrano viršuje arba apačioje rodomi informaciniai skydeliai arba pranešimai.

Šiuo atveju televizorius gali veikti demonstraciniu režimu. Pamėginkite išjungti demonstracinį režimą.

 • Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Įrenginių nuostatos] ir [Parduotuvės režimo nustatymai]. Išjunkite [„Demo“ režimas] ir [Vaizdo nustatymo iš naujo režimas].
[118] Trikčių šalinimas | Vaizdas (kokybė) arba ekranas

Didelės raiškos HDR nuotraukos nerodomos.

Norint peržiūrėti didelės raiškos HDR nuotraukas, pvz., 4K (50p / 60p)*, būtina:

 • Prijungti 4K (50p / 60p)* palaikantį įrenginį prie HDMI IN 2/3.
 • Naudoti Premium High Speed HDMI Cable(s), palaikantį 18 Gb/s.
 • Pasirinkdami [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Išorinės įvestys], [HDMI signalo formatas], [Pagerintas formatas], nustatykite parametro [HDMI signalo formatas] reikšmę [Pagerintas formatas].
 • Patikrinkite, ar prijungtame įrenginyje yra naujausi nustatymai arba programinė aparatinė įranga.

* Galimybė naudoti priklauso nuo jūsų modelio, regiono ar šalies.

[119] Trikčių šalinimas | Vaizdas (kokybė) arba ekranas

Nerodomi 3D vaizdai. 3D efektas yra silpnas. (Tik 3D modeliuose)

3D modeliuose [3D nustatymai] rasite, pasirinkę [Nustatymai], [Rodymas ir garsas].

 • Jei du vaizdai rodomi vienas šalia kito, paspauskite mygtuką ACTION MENU, tada pasirinkite [3D], [3D Vaizdavimas] ir [3D (vienas šalia kito)].
  Jei du vaizdai rodomi vienas virš kito, paspauskite mygtuką ACTION MENU, tada pasirinkite [3D], [3D Vaizdavimas] ir [3D (vienas virš kito)].
 • Jei parodomas ekranas [3D Vaizdavimas], tačiau 3D vaizdai nerodomi, išjunkite ir vėl įjunkite įrenginį, rodantį 3D turinį.
 • Kiekvienas asmuo gali skirtingai matyti 3D efektą.

4K modeliams

 • 4K 3D signalo parodyti negalima.
 • Jei naudojate modelį su pasyviaisiais 3D akiniais, televizorių žiūrėkite iš priekio. 3D efektas gali būti mažiau pastebimas dėl žiūrėjimo padėties. Koreguokite žiūrėjimo į ekraną kampą.

Jei naudojate modelį su aktyviaisiais 3D akiniais

 • Patikrinkite, ar tarp televizoriaus ir aktyviųjų 3D akinių nėra kliūčių.
 • Pakeiskite aktyviųjų 3D akinių bateriją.
 • Patikrinkite, ar aktyvieji 3D akiniai yra įjungti.
 • Prieš naudojant reikia užregistruoti savo aktyviuosius 3D akinius televizoriuje. Norint naudoti akinius su kitu televizoriumi, juos būtina perregistruoti. Prieš perregistruodami išjunkite akinius.
 • Belaidžiai įrenginiai arba mikrobangų krosnelės gali trikdyti ryšį tarp 3D akinių ir televizoriaus, nes televizorius naudoja 2,4 GHz juostą. Tokiu atveju bandykite registruoti vėl.
 • Jei tarp televizoriaus ir su 3D suderinamo įrenginio prijungtas su 3D nesuderinamas įrenginys (pvz., namų kino sistema), televizorius nerodys 3D vaizdo. Su 3D suderinamą įrenginį prijunkite tiesiogiai prie televizoriaus, naudodami patvirtintą HIGH SPEED HDMI kabelį, pažymėtą HDMI logotipu.
[120] Trikčių šalinimas | Vaizdas (kokybė) arba ekranas

Žiūrint 3D vaizdus, ekrano šonuose atsiranda juodos juostos. (Tik 3D modeliuose)

3D modeliuose [3D nustatymai] rasite, pasirinkę [Nustatymai], [Rodymas ir garsas].

 • Abiejose ekrano pusėse rodomos juodos juostos, kad būtų galima apdoroti 3D signalus reguliuojant 3D vaizdų gylį, pasirinkus nuostatas [Nustatymai], [Rodymas ir garsas], [3D nustatymai] ir [3D gylio reguliavimas].
[121] Trikčių šalinimas | Vaizdas (kokybė) arba ekranas

Žiūrėdami 3D turinį, 3D vaizdo išjungti negalite. (Tik 3D modeliuose)

3D modeliuose [3D nustatymai] rasite, pasirinkę [Nustatymai], [Rodymas ir garsas].

 • Jei 3D turinys rodomas per 3D signalą, 3D režimo negalima išjungti televizoriuje. Išjunkite 3D nustatymus prijungtame įrenginyje (pvz., „Blu-ray“ leistuve).
[122] Trikčių šalinimas | Vaizdas (kokybė) arba ekranas

Aptikus 3D signalą, pranešimas [Aptiktas 3D signalas.] parodomas automatiškai. (Tik 3D modeliuose)

3D modeliuose [3D nustatymai] rasite, pasirinkę [Nustatymai], [Rodymas ir garsas].

 • Išjunkite [3D signalo pranešimas] nustatymą. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Rodymas ir garsas], [3D nustatymai], [3D signalo pranešimas], [Išjungta].
[123] Trikčių šalinimas | Vaizdas (kokybė) arba ekranas

Rodomas pranešimas, susijęs su programos užklausa leisti pasiekti televizoriaus funkciją.

 • Pasirinkite, ar leisti (neleisti) programai pasiekti rodomą funkciją.
 • Galite peržiūrėti programų leidimų, suskirstytų į kategorijas pagal televizoriaus funkcijas, sąrašą ir keisti kiekvienos programos leidimų nustatymus. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Programos], [Programų leidimai] ir norimą televizoriaus funkciją.
[124] Trikčių šalinimas | Vaizdas (kokybė) arba ekranas

Po tam tikro laiko ekranas patamsėja. (tik modeliuose su OLED plokšte)

 • Jei visas vaizdas ar jo dalis nejuda, ekranas pamažu patamsės, kad sumažėtų vaizdo užlaikymas. Ši funkcija skirta plokštei apsaugoti ir nėra gedimas.
[125] Trikčių šalinimas | Vaizdas (kokybė) arba ekranas

Rodomas pranešimas [Skydelio atnaujinimas nebaigtas]. (tik modeliuose su OLED plokšte)

Skydelis atnaujinamas automatiškai, kai televizorius yra ilgai naudojamas, kad sumažėtų vaizdo užlaikymas. Jei atnaujinant skydelį įjungiamas televizorius, ištraukiamas kintamosios srovės laidas (maitinimo laidas) arba aplinkos temperatūra nepatenka į intervalą nuo 10 °C iki 40 °C, procesas nebus baigiamas ir pasirodys šis pranešimas.

 • Jei skydelis buvo pradėtas atnaujinti automatiškai, šis procesas prasidės iš naujo, kai išjungsite televizorių nuotolinio valdymo pultu.
 • Jei skydelis buvo pradėtas atnaujinti rankiniu būdu, turite vėl pasirinkti šią funkciją.
[126] Trikčių šalinimas | Vaizdas (kokybė) arba ekranas

Jūs esate susirūpinę dėl vaizdo užlaikymo. (tik modeliuose su OLED plokšte)

Jei tas pats vaizdas rodomas pakartotinai arba ilgą laiko tarpą, vaizdas gali būti užlaikomas.

Kad vaizdo užlaikymas būtų trumpesnis, rekomenduojame televizorių išjungti įprastai nuotolinio valdymo pulte arba televizoriuje esančiu maitinimo mygtuku.

Pastaba

 • Skydelį atnaujinkite rankiniu būdu tik tada, kai vaizdo užlaikymas ypač pastebimas. Rekomenduojama tai daryti tik 1 kartą per metus. Stenkitės to nedaryti dažniau nei 1 kartą per metus, nes gali sumažėti plokštės naudojimo laikas.
 • Vaizdai su laikrodžiais ir ryškiomis spalvomis yra lengvai užlaikomi. Stenkitės nerodyti tokių vaizdų ilgą laiko tarpą, nes jie gali būti užlaikomi.
[127] Trikčių šalinimas | Vaizdas (kokybė) arba ekranas

Ant ekrano atsiranda balta linija. (tik modeliuose su OLED plokšte)

 • Skydelis atnaujinamas automatiškai, kai televizorius yra ilgai naudojamas, kad sumažėtų vaizdo užlaikymas. Skydelis pradedamas atnaujinti išjungus televizorių ir tai užtrunka apie vieną valandą. Atnaujinant skydelį ekrane gali būti matoma balta linija. Tai nėra televizoriaus gedimas.
[128] Trikčių šalinimas | Vaizdas (kokybė) arba ekranas

Skydelis nebaigtas atnaujinti. (tik modeliuose su OLED plokšte)

 • Skydelio atnaujinimas veikia, kai kambario temperatūra 10–40 °C. Jei kambario temperatūra atnaujinant skydelį nepatenka į šį intervalą, procedūra nebus baigta ir bus parodytas pranešimas. Jei parodomas pranešimas, patikrinkite kambario temperatūrą.
[129] Trikčių šalinimas

Klaviatūra

Kai rodoma ekraninė klaviatūra, dabartinio ekrano valdyti negalite.

 • Norėdami atkurti ekrano valdymą ir išjungti ekraninę klaviatūrą, nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką BACK.
[130] Trikčių šalinimas

Transliacijos priėmimas

 • Norėdami pašalinti televizijos priėmimo problemas, pirmiausia patikrinkite šiuos punktus.
 • Matomas eterio triukšmas arba parodomas klaidos pranešimas ir jūs negalite žiūrėti transliacijų.
 • Matomi dubliuoti arba dvigubi vaizdai.
 • Ekrane matomas tik baltasis triukšmas arba juodas vaizdas.
 • Žiūrint analoginės televizijos kanalą, atsiranda vaizdo arba garso triukšmas.
 • Kai kurie kanalai yra tušti.
 • Prasta skaitmeninių transliacijų priėmimo arba vaizdo kokybė.
 • Jūs negalite žiūrėti skaitmeninių kanalų.
 • Nustatyti ne visi analoginiai kanalai.
 • Jūs negalite žiūrėti palydovinio ryšio kanalų. (Tik su palydovine televizija suderinamuose modeliuose)
 • Trūksta kai kurių skaitmeninių kanalų.
 • Jums reikia nustatyti palydovinę anteną.
[131] Trikčių šalinimas | Transliacijos priėmimas

Norėdami pašalinti televizijos priėmimo problemas, pirmiausia patikrinkite šiuos punktus.

 • Patikrinkite, ar antenos (antžeminės) kabelis yra tvirtai prijungtas prie televizoriaus.
  • Patikrinkite, ar antenos (antžeminės) kabelis nėra atsilaisvinęs arba atjungtas.
  • Patikrinkite, ar antenos (antžeminės) kabelis ar jo jungtis nėra pažeista.
 • Norėdami žiūrėti transliuojamą turinį, prijunkite televizorių prie interneto.

Patarimas

 • Daugiau informacijos rasite apsilankę „Sony“ palaikymo svetainėje.
  Palaikymo svetainė
[132] Trikčių šalinimas | Transliacijos priėmimas

Matomas eterio triukšmas arba parodomas klaidos pranešimas ir jūs negalite žiūrėti transliacijų.

 • Įsitikinkite, kad antenos (antžeminės) kabelis yra prijungtas prie tinkamų prievadų (televizoriaus, prijungtų įrenginių ar sieninių).
 • Įsitikinkite, kad kabelis nėra senas arba nebuvo sukeltas jungties vidinės dalies trumpasis jungimas.
[133] Trikčių šalinimas | Transliacijos priėmimas

Matomi dubliuoti arba dvigubi vaizdai.

 • Patikrinkite kabelio ar antenos (antžeminės) jungtį.
 • Patikrinkite antenos (antžeminės) vietą ir kryptį.
 • Paspauskite mygtuką ACTION MENU, tada pasirinkite [Vaizdas], [Papildomi nustatymai], [Judesys], [Motionflow], [Išjungta].
  (Tik su [Motionflow] suderinamuose modeliuose)
  Su [Motionflow] suderinamuose modeliuose [Motionflow] rasite, pasirinkę [Nustatymai], [Rodymas ir garsas], [Vaizdas], [Papildomi nustatymai] ir [Judesys].
[134] Trikčių šalinimas | Transliacijos priėmimas

Ekrane matomas tik baltasis triukšmas arba juodas vaizdas.

 • Patikrinkite, ar neatliekama automatinio derinimo procedūra.
 • Patikrinkite, ar nenulūžusi, nesulinkusi antena (antžeminė).
 • Patikrinkite, ar dar nesibaigė antenos (antžeminės) eksploatavimo laikas (3–5 metai naudojant įprastai, 1–2 metai pajūryje).
[135] Trikčių šalinimas | Transliacijos priėmimas

Žiūrint analoginės televizijos kanalą, atsiranda vaizdo arba garso triukšmas.

 • Patikrinkite [Rankinis išankstinis programų nustatymas] nustatymą.

  Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Kanalas], [Kanalo nustatymas], [Analoginė sąranka] ir [Rankinis išankstinis programų nustatymas].

  • Kad būtų priimtas geresnis vaizdas ir garsas, atlikite [Tikslus auto suderinimas]. (Parinkties pavadinimas skirtinguose regionuose ar šalyse gali skirtis.)
  • Nustatykite [Garso filtras] ties parinktimi [Išjungta], [Žemas] arba [Aukštas], kad pagerėtų analoginio priėmimo garsas.
  • Kad pagerėtų vaizdo priėmimas, nustatykite [LNA] į [Išjungta]. (Atsižvelgiant į situaciją, regioną ar šalį, [LNA] gali būti neprieinama.)
 • Įsitikinkite, ar antena (antžeminė) yra prijungta 75 omų aukštos kokybės bendraašiu kabeliu.
 • Laikykite antenos (antžeminės) kabelį atokiai nuo kitų ryšio kabelių.
[136] Trikčių šalinimas | Transliacijos priėmimas

Kai kurie kanalai yra tušti.

 • Kanalas skirtas tik koduotai / prenumeruojamai paslaugai. Užsiprenumeruokite mokamą televizijos paslaugą.
 • Kanalas naudojamas tik duomenims (nėra vaizdo arba garso).
 • Kreipkitės į transliuotoją dėl informacijos apie transliaciją.
[137] Trikčių šalinimas | Transliacijos priėmimas

Prasta skaitmeninių transliacijų priėmimo arba vaizdo kokybė.

 • Pakeiskite antžeminės televizijos antenos (antžeminės) padėtį, kryptį ir kampą, kad nustatytumėte didžiausią galimą antenos (antžeminės) signalo lygį. Užtikrinkite, kad antenos (antžeminės) kryptis nebūtų atsitiktinai (pvz., dėl vėjo) pakeista.
 • Jei naudojate televizijos signalo stiprintuvą, sureguliuokite signalo stiprinimą.
 • Jei tarp antenos (antžeminės) ir televizoriaus yra prijungta įranga (pvz., televizijos signalo skirstytuvas), ji gali turėti įtakos priimamam televizijos signalui. Prijunkite anteną (antžeminę) tiesiogiai prie televizoriaus ir patikrinkite, ar signalas priimamas geriau.
 • Prastos oro sąlygos gali turėti įtakos palydovinės transliacijos sistemoms. Palaukite, kol oro sąlygos pagerės. (Tik palydovinę televiziją transliuojančiuose modeliuose)
[138] Trikčių šalinimas | Transliacijos priėmimas

Jūs negalite žiūrėti skaitmeninių kanalų.

 • Paklauskite vietinio diegėjo, ar vietovėje teikiamos skaitmeninės transliacijos.
 • Rinkitės aukštesnės skvarbos anteną (antžeminę).
[139] Trikčių šalinimas | Transliacijos priėmimas

Nustatyti ne visi analoginiai kanalai.

 • Pabandykite rankiniu būdu iš anksto nustatyti kanalus konfigūruodami nustatymus. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Kanalas], [Kanalo nustatymas], [Analoginė sąranka] ir [Rankinis išankstinis programų nustatymas]. (Galimybė naudoti funkciją [Rankinis išankstinis programų nustatymas] ir jos parinktis priklauso nuo regiono, šalies ir aplinkybių.)
[140] Trikčių šalinimas | Transliacijos priėmimas

Jūs negalite žiūrėti palydovinio ryšio kanalų. (Tik su palydovine televizija suderinamuose modeliuose)

Palydovinę televiziją priimančiuose modeliuose [Palydovinė sąranka] rasite, pasirinkę [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Kanalas], [Kanalo nustatymas], [Skaitmen. TV sąranka].

 • Klauskite vietinio diegėjo, ar vietovėje teikiamos palydovinės transliacijos paslaugos.
 • Patikrinkite LNB įrenginį ir nuostatas.
 • Jei jūsų televizoriuje yra „MAIN“ bei „SUB“ jungtys (lizdai) ir naudojant [Palydovinės TV imtuvo režimo parinkimas] negalima nustatyti palydovinio dvigubo imtuvo režimo, negalėsite naudoti „SUB“ jungties (lizdo). Tokiu atveju prijunkite palydovinę anteną (antžeminę) prie „MAIN“ jungties (lizdo).
[141] Trikčių šalinimas | Transliacijos priėmimas

Trūksta kai kurių skaitmeninių kanalų.

Nustatymo diapazono keitimas (prieinama atsižvelgiant į šalį ir regioną)

Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Kanalas], [Kanalo nustatymas], [Skaitmen. TV sąranka], [Skaitmeninis derinimas], [Auto sureguliavimo diapazonas].

[Normalus]
Ieško jūsų regione ar šalyje galimų kanalų.
[Pilnas]
Ieško galimų kanalų nepaisant regiono ar šalies.

Skaitmeninių paslaugų atnaujinimas

Persikėlę į naują gyvenamąją vietą, pakeitę paslaugų teikėjus ar norėdami ieškoti naujai paleistų kanalų, galite vykdyti [Automatinis derinimas].

Automatinių paslaugų naujinių konfigūravimas

Rekomenduojame nustatyti dalį [Automat. paslaugų atnaujinimas] ties [Įjungta], kad naujos prieinamos skaitmeninės paslaugos galėtų būti pridėtos automatiškai.

 1. Paspauskite mygtuką HOME ir tada pasirinkite [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Kanalas], [Kanalo nustatymas], [Skaitmen. TV sąranka], [Techninė sąranka], [Automat. paslaugų atnaujinimas], [Įjungta].

Jei parinktis išjungta, apie naujas skaitmenines paslaugas būsite informuoti ekrane pateikiamu pranešimu, o paslaugos nebus pridėtos automatiškai.

Patarimas

 • Galimybė naudoti šią funkciją priklauso nuo regiono ir šalies. Jei funkcija negalima, vykdykite [Automatinis derinimas], kad būtų pridėtos naujos paslaugos.
[142] Trikčių šalinimas | Transliacijos priėmimas

Jums reikia nustatyti palydovinę anteną.

Jei turite sumontuotą palydovinę anteną, sukonfigūruodami imtuvo nustatymus galite žiūrėti palydovines transliacijas ir nustatyti montavimo tipą.

Palydovinio ryšio nustatymas

 • Palydovinių transliacijų priėmimas (tik palydovinio ryšio funkciją turinčiuose modeliuose)
[143] Trikčių šalinimas

Garsas

 • Nėra garso, tačiau vaizdas geras.
 • Garso triukšmas.
 • Nėra garso arba garsas yra prastas, naudojant namų kino teatro sistemą.
 • Iškraipytas garsas.
 • Jūs norite vienu metu garsą perduoti per ausines / „Bluetooth“ garso įrenginį / garso sistemą ir per televizoriaus garsiakalbius.
 • Ausinių / „Bluetooth“ garso įrenginio garsumo reguliuoti negalima.
 • Nerimaujate dėl nesuderinto vaizdo ir garso.
[144] Trikčių šalinimas | Garsas

Nėra garso, tačiau vaizdas geras.

 • Patikrinkite garsumo valdiklius.
 • Paspauskite mygtuką (nutildyti) arba (garsumas) +, kad vėl įjungtumėte garsą.
 • Paspauskite mygtuką ACTION MENU, tada pasirinkite [Garsiakalbiai], [Televizoriaus garsiakalbiai].
 • Nuimkite bet kokias ausines.
[145] Trikčių šalinimas | Garsas

Garso triukšmas.

 • Įsitikinkite, ar antena (antžeminė) yra prijungta 75 omų aukštos kokybės bendraašiu kabeliu.
 • Laikykite antenos (antžeminės) kabelį atokiai nuo kitų ryšio kabelių.
 • Kad išvengtumėte televizijos trukdžių, patikrinkite, ar naudojate nepažeistą antenos (antžeminės) kabelį.
[146] Trikčių šalinimas | Garsas

Nėra garso arba garsas yra prastas, naudojant namų kino teatro sistemą.

 • Paspauskite mygtuką ACTION MENU, tada pasirinkite [Garsiakalbiai], [Garso sistema].
 • Nuostatos [Garso išvestis] parinktį [Ausinių / garso išvestis] nustatykite kaip [Garso išvestis (fiksuotoji)].
 • Jei garso sistema nesuderinama su „Dolby Digital“ arba DTS, nustatykite [Nustatymai], [Rodymas ir garsas], [Garso išvestis], [Skaitmeninė garso išvestis] ties [PCM].
 • Jei pasirinkus analoginį (RF) kanalą vaizdai nerodomi tinkamai, turite pakeisti televizijos transliacijos sistemą. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Kanalas], [Kanalo nustatymas], [Analoginė sąranka], [Rankinis išankstinis programų nustatymas], [TV sistema]. (Galimybė naudoti funkciją [Rankinis išankstinis programų nustatymas] arba jos parinkties pavadinimas priklauso nuo regiono, šalies ir aplinkybių.)
 • Atsižvelgiant į modelį, jei parinktis [Garsiakalbiai] nustatyta ties [Televizoriaus garsiakalbiai], o [Didelės skiriam. gebos pagerinimas (DSEE HX)] – ties [Auto], DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) nutildoma.
 • Patikrinkite, ar televizoriaus nustatymas [Skaitmeninės garso išvesties garso stiprumas] yra didžiausias.

  Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite:
  [Nustatymai], [Rodymas ir garsas], [Garso išvestis] ir [Skaitmeninės garso išvesties garso stiprumas]

 • Kai naudojama HDMI įvestis su „Super garso CD“ arba „DVD-Audio“, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) gali neskleisti garso signalo.
[147] Trikčių šalinimas | Garsas

Iškraipytas garsas.

 • Patikrinkite antenos (antžeminės) / kabelio jungtį.
 • Laikykite anteną (antžeminę) / kabelį atokiai nuo kitų jungiamųjų kabelių.
 • Laikykite televizorių toliau nuo elektros trukdžių šaltinių, pvz., automobilių, plaukų džiovintuvų, „Wi-Fi“ įtaisų, mobiliųjų telefonų arba optinių įrenginių.
 • Pasirinktinę įrangą tvirtinkite palikę šiek tiek erdvės tarp įrangos ir televizoriaus.
 • Kad pagerėtų analoginio priėmimo garsas, dalyje [Rankinis išankstinis programų nustatymas] atlikite [Tikslus auto suderinimas].
  (Galimybė naudoti funkciją [Rankinis išankstinis programų nustatymas] ir jos parinktis priklauso nuo regiono, šalies ir aplinkybių.)
 • Nustatykite [Garso filtras] ties parinktimi [Žemas] arba [Aukštas], kad pagerėtų analoginio priėmimo garsas. (Atsižvelgiant į regioną ar šalį, [Garso filtras] gali būti neprieinama.)
[148] Trikčių šalinimas | Garsas

Jūs norite vienu metu garsą perduoti per ausines / „Bluetooth“ garso įrenginį / garso sistemą ir per televizoriaus garsiakalbius.

Garso perdavimas kartu per ausines / „Bluetooth“ garso įrenginį ir per televizoriaus garsiakalbius

Garsą galima išvesti iš abiejų ausinių arba „Bluetooth“ garso įrenginio ir televizoriaus garsiakalbių, parenkant toliau nurodytą nustatymą. Tačiau nustatymo būdas skiriasi atsižvelgiant į tai, ar televizorius yra A2DP palaikomas modelis.

Su A2DP derantys modeliai, kurie gali naudoti „Bluetooth“ garso įrenginius, turi [Sinchr. su garsu / vaizdu], esantį [Nustatymai], [Rodymas ir garsas], [Garso išvestis].

Jei televizorius nėra A2DP palaikomas modelis

 • Paspauskite mygtuką HOME ir tada pasirinkite [Nustatymai], [Rodymas ir garsas], [Garso išvestis], [Ausinių–garsiakalbio ryšys], [Išjungta], kad garsas kartu būtų perduodamas per prijungtą prie ausinių jungties prietaisą ir per televizoriaus garsiakalbius.

„Bluetooth“ garso įrenginių, pvz., „Bluetooth“ ausinių, naudoti negalima.

Jei televizorius yra A2DP palaikomas modelis

 • Paspauskite mygtuką HOME ir tada pasirinkite [Nustatymai], [Rodymas ir garsas] ir [Garso išvestis], [Garsas ir į telev. garsiakalbius, ir į kitą įrenginį], kad jį įjungtumėte ir garsas būtų kartu perduodamas per prijungtą prie ausinių jungties prietaisą ar „Bluetooth“ ausines ir per televizoriaus garsiakalbius.

Garso išvedimas iš garso sistemos, prijungtos per ARC ir televizoriaus garsiakalbių

Garsą vienu metu galima išvesti tiek iš prie televizoriaus prijungtos garso sistemos, tiek iš televizoriaus garsiakalbių, įvykdžius šias sąlygas.

 • Televizoriaus ir garso sistemos sujungimas skaitmeniniu optiniu kabeliu
 • Nustatykite [Skaitmeninė garso išvestis] į [PCM]

Išsamesnės informacijos apie skaitmeninio optinio kabelio jungtis rasite Garso sistemos prijungimas puslapyje.

[149] Trikčių šalinimas | Garsas

Ausinių / „Bluetooth“ garso įrenginio garsumo reguliuoti negalima.

 • Jei ausinių arba „Bluetooth“ garso įrenginio garsumo negalite nustatyti mygtukais (garsumas) +/-, spustelėkite mygtuką ACTION MENU ir pasirinkite [Ausinių garso stiprumas] / [„Bluetooth“ garso stiprumas].

„Bluetooth“ garso prietaisus galintys naudoti su „Bluetooth A2DP“ derantys modeliai turi nuostatą [Sinchr. su garsu / vaizdu], esančią [Nustatymai], [Rodymas ir garsas], [Garso išvestis].

[150] Trikčių šalinimas | Garsas

Nerimaujate dėl nesuderinto vaizdo ir garso.

Jei „Bluetooth“ garso įrenginys yra prijungtas

Vaizdas ir garsas nesutampa, nes garsas uždelsiamas dėl „Bluetooth“ savybių. Vaizdo ir garso išvedimo laiką galite pareguliuoti naudodami nustatymą Sinchr. su garsu / vaizdu.

 1. Norėdami įjungti [Sinchr. su garsu / vaizdu], paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Rodymas ir garsas], [Garso išvestis] ir [Sinchr. su garsu / vaizdu].

Jei konkreti garso sistema prijungta HDMI kabeliu

Galite pareguliuoti vaizdo ir garso išvedimo laiką. Išsamesnės informacijos apie palaikomus modelius rasite palaikymo svetainėje.

 • Palaikymo svetainė
[151] Trikčių šalinimas

Tinklas (interneto arba namų) ar programos

 • Televizoriaus nepavyksta prijungti prie interneto / tinklo.
 • Transliuojamų programų vaizdo ir (arba) garso kokybė yra prasta.
 • Televizoriui nepavyksta prisijungti prie serverio.
 • Jums pavyksta prisijungti prie interneto, tačiau ne prie tam tikrų programų ir paslaugų.
[152] Trikčių šalinimas | Tinklas (interneto arba namų) ar programos

Televizoriaus nepavyksta prijungti prie interneto / tinklo.

Jei nepavyksta prisijungti prie belaidžio tinklo arba nuo jo nuolatos atsijungiama, pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

 • Paspauskite mygtuką HOME ir patikrinkite, ar suaktyvintas toliau nurodytas nustatymas.
  [Nustatymai], [Tinkas ir internetas] ir [Wi-Fi]
 • Patikrinkite televizoriaus ir belaidžio ryšio maršruto parinktuvo montavimo vietą. Signalo perdavimą gali paveikti toliau išvardytos aplinkybės:
  • Šalia veikia kiti belaidžiai įrenginiai, mikrobangos, fluorescencinės lempos ir kt.
  • Tarp belaidžio ryšio maršruto parinktuvo ir televizoriaus yra grindys arba sienos.
 • Išjunkite ir vėl įjunkite belaidį maršruto parinktuvą.
 • Jei belaidžio ryšio maršruto parinktuvo, prie kurio norite prisijungti, tinklo pavadinimas (SSID) ekrane nerodomas, pasirinkite [[Rankinis įvedimas]], kad įvestumėte tinklo pavadinimą (SSID).

Jei atlikus pirmiau nurodytus veiksmus, problemos išspręsti nepavyksta, arba jei prisijungti nepavyksta net ir naudojant tinklo kabelį, patikrinkite tinklo ryšio būseną.

Tinklo ryšio būsenos tikrinimas

 1. Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Tinkas ir internetas], [Tinklo būsena] ir [Patikrinkite jungtis].
  Patikrinkite tinklo jungtis ir (arba) ieškokite informacijos apie serverio prijungimą jo naudojimo instrukcijoje arba kreipkitės į tinklą įdiegusį asmenį (tinklo administratorių).

Patarimas

 • Problemos sprendimas priklauso nuo tinklo būsenos patikrinimo rezultatų. Atskirų problemų sprendimų ieškokite „Sony“ palaikymo svetainėje, srityje „Dažniausiai užduodami klausimai“.

Pastaba

 • Jei LAN kabelis prijungtas prie aktyvaus serverio, o televizorius gavo IP adresą, patikrinkite serverio jungtis ir konfigūracijas.

  Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Tinkas ir internetas] ir [Tinklo būsena].

[153] Trikčių šalinimas | Tinklas (interneto arba namų) ar programos

Transliuojamų programų vaizdo ir (arba) garso kokybė yra prasta.

 • Kokybė priklauso nuo originalaus vaizdo įrašo, kurį pateikia vaizdo turinio teikėjas, ir jūsų ryšio pralaidumo.
 • Norint mėgautis internete transliuojamais vaizdo įrašais, būtinas greitas ir stabilus interneto ryšys. Bendrai kalbant, būtinas ryšys, kurio specifikacijos būtų panašios į toliau išvardytas:
  • Transliuojant įprastinės skiriamosios gebos (SD) internetinį vaizdo įrašą: 2,5 Mbps
  • Transliuojant didelės raiškos (HD) internetinį vaizdo įrašą: 10 Mbps
  • Transliuojant itin didelės raiškos (4K) internetinį vaizdo įrašą: 25 Mbps
 • Belaidžio tinklo ryšio kokybė priklauso nuo atstumo arba kliūčių (pvz., sienų) tarp televizoriaus ir belaidžio ryšio maršruto parinktuvo, aplinkos trukdžių ir belaidžio maršruto parinktuvo (prieigos taško) veikimo kokybės. Tokiu atveju naudokite laidinį interneto ryšį arba išmėginkite 5 GHz dažnių juostą.
 • Atsižvelgiant į regioną / šalį, 5 GHz dažnių juosta gali būti nepalaikoma. Jei 5 GHz dažnių juosta yra nepalaikoma, televizorių galima prijungti prie belaidžio ryšio maršruto parinktuvo tik naudojant 2,4 GHz dažnių juostą.
 • Jungdamiesi prie belaidžio tinklo, belaidžius įrenginius laikykite vieną prie kito arba venkite kliūčių.
 • Radijo trukdžius skleidžiančius įrenginius (pvz., mikrobangų krosnelę) laikykite atokiau nuo televizoriaus ir belaidžio maršruto parinktuvo arba tokius įrenginius išvis išjunkite.
 • Jei vaizdo įrašas be garso, garsas neišvedamas.

Patarimas

 • Daugiau informacijos rasite apsilankę „Sony“ palaikymo svetainėje.
  Palaikymo svetainė
[154] Trikčių šalinimas | Tinklas (interneto arba namų) ar programos

Televizoriui nepavyksta prisijungti prie serverio.

 • Patikrinkite LAN kabelio jungtį arba belaidį ryšį su serveriu ir televizoriumi.
 • Patikrinkite, ar tinklas sukonfigūruotas pagal televizorių.
 • Patikrinkite LAN kabelį / belaidį ryšį arba serverį. Galbūt televizorius prarado ryšį su serveriu.
 • Atlikite procedūrą [Serverio diagnostika] ir patikrinkite, ar medijos serveris tinkamai susisiekia su televizoriumi. Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Tinkas ir internetas], [Namų tinklo sąranka] ir [Serverio diagnostika].
[155] Trikčių šalinimas | Tinklas (interneto arba namų) ar programos

Jums pavyksta prisijungti prie interneto, tačiau ne prie tam tikrų programų ir paslaugų.

 • Šio televizoriaus datos ir laiko nustatymai gali būti neteisingi. Jeigu rodomas laikas neteisingas, jums gali nepavykti prisijungti prie tam tikrų programų ir paslaugų.
  Jeigu rodomas neteisingas laikas, paspauskite mygtuką HOME ir tada, pasirinkę [Nustatymai], aktyvuokite [Naudoti tinklo laiką], esantį [Įrenginių nuostatos], [Data ir laikas], [Automatinė data ir laikas].
 • Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maršruto parinktuvo / modemo* LAN kabelis ir kintamosios srovės kabelis (maitinimo laidas).
  * Maršruto parinktuvą / modemą pirmiausia reikia nustatyti, kad galėtumėte prisijungti prie interneto. Dėl maršruto parinktuvo / modemo nustatymų kreipkitės į interneto paslaugos teikėją.
 • Bandykite programas naudoti vėliau. Gali neveikti programos turinio teikėjo serveris.

Patarimas

 • Daugiau informacijos rasite apsilankę „Sony“ palaikymo svetainėje.
  Palaikymo svetainė
[156] Trikčių šalinimas

Nuotolinio valdymo pultas arba priedai

 • Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
 • Nepavyksta įjungti aktyviųjų 3D akinių. (Tik 3D modeliuose)
 • Mirksi aktyviųjų 3D akinių šviesadiodis indikatorius. (Tik 3D modeliuose)
[157] Trikčių šalinimas | Nuotolinio valdymo pultas arba priedai

Neveikia nuotolinio valdymo pultas.

Patikrinkite, ar televizorius gerai veikia

 • Paspauskite televizoriaus maitinimo mygtuką, kad nustatytumėte, ar problema susijusi su nuotolinio valdymo pultu. Jei nežinote, kur yra šis maitinimo mygtukas, žr. kartu su televizoriumi pateikiamą „Trumpasis vadovas“.
 • Jei televizorius neveikia, pamėginkite jį atkurti.
  Jei reikia visapusiškai atkurti (paleisti iš naujo) televizorių

Patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pultas gerai veikia

 • Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į nuotolinio valdymo jutiklį, esantį televizoriaus priekyje.
 • Pašalinkite iš nuotolinio valdymo jutiklio zonos bet kokias kliūtis.
 • Nuotolinio valdymo pulto veikimą gali trikdyti fluorescencinės lempos. Pabandykite jas išjungti.
 • Patikrinkite, ar kiekvienos baterijos padėtis atitinka teigiamą (+) ir neigiamą (-) simbolius baterijų skyriuje.
 • Baterija gali būti beveik išsekusi. Nuimkite nuotolinio valdymo pulto dangtelį ir baterijas pakeiskite naujomis.
  • Slankiojo tipo
   Illustration of how to remove the remote control cover
  • Atleidžiamo paspaudžiant tipo
   Illustration of how to remove the remote control cover

Pastaba

 • Priklausomai nuo turimo modelio „Bluetooth“ nuotolinio valdymo pultas yra pridėtas į komplektą ir jau susietas su televizoriumi. Pristatymo metu pristatyto susieto nuotolinio valdymo pulto negalima naudoti kitiems televizoriams valdyti. Tikrindami, kaip veikia nuotolinio valdymo pultas, naudokite televizorių, su kuriuo jį gavote.

Iš naujo nustatykite nuotolinio valdymo pultą

Jei dėl blogo baterijų kontakto ar statinės elektros nuotolinio valdymo pultas prastai veikia, problemą galima išspręsti nuotolinio valdymo pultą nustatant iš naujo.

 1. Išimkite baterijas iš nuotoliniu valdymo pulto.
 2. Tris sekundes palaikykite nuspaudę nuotolinio valdymo pulto maitinimo mygtuką.
 3. Į nuotoliniu valdymo pultą įdėkite naujas baterijas.

Jei problemos išspręsti nepavyksta, žr. puslapius „Jei reikia visapusiškai atkurti (paleisti iš naujo) televizorių“ ir „Dažniausiai užduodami klausimai dėl trikčių šalinimo“.

Pastaba

 • Kai atjungiate televizorių ir vėl prijungiate, televizorius gali kurį laiką neįsijungti net jei paspaudžiate nuotolinio valdymo pulto arba televizoriaus maitinimo mygtuką. Taip yra todėl, kad užtrunka sistemos inicijavimas. Palaukite apie 10–20 sekundžių, tada mėginkite vėl.
 • Jei negalite atlikti paieškos balsu, paspausdami mygtuką HOME ir pasirinkdami [Nustatymai], [Nuotolinis valdymas ir priedai], [Nuotolinis valdymas], aktyvuokite mygtuką (mikrofonas).
[158] Trikčių šalinimas | Nuotolinio valdymo pultas arba priedai

Nepavyksta įjungti aktyviųjų 3D akinių. (Tik 3D modeliuose)

 • Pakeiskite bateriją. (Taikoma tik TDG-BT400A/BT500A.)
  1. Rašiklio galiuku ar panašiu įrankiu paspauskite atrakinimo mygtuką ir nuimkite baterijos korpusą.
   Illustration of how to take out the battery case
  2. Pakeiskite bateriją nauja. Tada būtinai įdėkite baterijos korpusą taip, kad jis užsifiksuotų.
   Illustration of how to insert a battery in the battery case and locking it
   1. CR2025 (-) pusė
[159] Trikčių šalinimas | Nuotolinio valdymo pultas arba priedai

Mirksi aktyviųjų 3D akinių šviesadiodis indikatorius. (Tik 3D modeliuose)

 • Įsijungia 3 sekundėms: informuoja, kad įjungiami akiniai.
  Illustration of the location of the LED indicator
 • Mirksi kas 2 sekundes: rodo, kad akiniai įjungti.
 • Mirkteli 3 kartus: rodo, kad akiniai buvo išjungti.
 • Pakaitomis mirksi žalia ir geltona spalvomis: rodo, kad pradėtas akinių registracijos procesas.
 • Mirkteli 3 kartus kas 2 sekundes: rodo, kad beveik išseko baterija. Pakeiskite bateriją.
[160] Trikčių šalinimas

Įjungimas

 • Televizorius automatiškai išsijungia.
 • Televizorius automatiškai įsijungia.
 • Įjungus televizorių, nedelsiant išsijungia. (tik modeliuose su OLED plokšte)
 • Televizorius neįsijungia.
[161] Trikčių šalinimas | Įjungimas

Televizorius automatiškai išsijungia.

 • Ekranas galėjo išsijungti dėl [Miego laikmatis] nustatymų.
 • Patikrinkite [Trukmė] nustatymą dalyje [Įjungimo laikmatis].
 • Patikrinkite, ar suaktyvinta funkcija [Nenaudojamo telev. parengties režimas] dalyje [Įjungimas].
 • Ekranas galėjo išsijungti dėl [Ekrano užsklanda] nustatymų.
[162] Trikčių šalinimas | Įjungimas

Televizorius automatiškai įsijungia.

 • Patikrinkite, ar suaktyvinta [Įjungimo laikmatis].
 • Išjunkite [Automatinis telev. įjungimas] nustatymą dalyje [„BRAVIA Sync“ nustatymai].
[163] Trikčių šalinimas | Įjungimas

Įjungus televizorių, nedelsiant išsijungia. (tik modeliuose su OLED plokšte)

Šiuo atveju televizorius gali veikti vaizdo nustatymo iš naujo režimu. Kai įjungtas vaizdo nustatymo iš naujo režimas, įjungtas televizorius išsijungia po maždaug 10 minučių, tada vėl įsijungia ir sumažina vaizdo išlaikymą. Tai nėra televizoriaus gedimas.

Naudodami nuotolinio valdymo pultą vėl įjunkite televizorių ir išjunkite vaizdo nustatymo iš naujo režimą.

 • Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Įrenginių nuostatos] ir [Parduotuvės režimo nustatymai]. Išjunkite [Vaizdo nustatymo iš naujo režimas].
[164] Trikčių šalinimas | Įjungimas

Televizorius neįsijungia.

Toliau nurodyta tvarka atlikite procedūras, kol problemą pavyks išspręsti.

1. Patikrinkite, ar televizorius įsijungia nuotoliniu valdymo pultu.

Nuotolinio valdymo pultą nukreipkite į televizoriaus priekyje esantį jutiklį ir paspauskite maitinimo mygtuką nuotolinio valdymo pulte.
Patikrinkite, ar televizorius įsijungė arba ar užsidegė šviesos diodas.
Jei šviesos diodas užsidegė, bet televizorius neįsijungė, pabandykite televizorių atkurti (paleisti iš naujo).

 • Jei reikia visapusiškai atkurti (paleisti iš naujo) televizorių

2. Patikrinkite, ar televizorius įsijungia paspaudus televizoriaus maitinimo mygtuką.

Paspauskite televizoriaus maitinimo mygtuką ir patikrinkite, ar televizorius įsijungė. Maitinimo mygtukas yra šoninėje arba galinėje televizoriaus dalyje.
Išsamesnės informacijos ieškokite televizoriaus „Trumpasis vadovas“.
Jei atlikus šią procedūrą, televizorius įsijungia, gali būti, kad neveikia nuotolinio valdymo pultas. Skaitykite toliau pateikiamą temą.

 • Neveikia nuotolinio valdymo pultas.

3. Ištraukite kintamosios srovės laidą (maitinimo laidą).

Nuo elektros tinklo lizdo atjunkite te televizoriaus maitinimo laidą (elektros laidą). Tada paspauskite televizoriaus maitinimo mygtuką, palaukite 2 minutes IR prie elektros tinklo lizdo prijunkite maitinimo laidą (elektros laidą).

Patarimas

 • Kai atjungiate televizorių ir vėl prijungiate, televizorius gali kurį laiką neįsijungti, net jei paspaudžiate nuotolinio valdymo pulto arba televizoriaus maitinimo mygtuką. Taip yra todėl, kad užtrunka sistemos inicijavimas. Palaukite apie 10–20 sekundžių, tada mėginkite vėl.
[165] Trikčių šalinimas

Prijungti įrenginiai

 • Nėra vaizdo iš prijungto įrenginio.
 • Namų meniu nepavyksta pasirinkti prijungto įrenginio.
 • Tam tikrose skaitmeninių šaltinių programose trūksta detalių.
 • Užtrunka, kol parodomos nuotraukos arba aplankai.
 • Nepavyksta rasti prijungto „BRAVIA Sync HDMI“ įrenginio.
 • Nuotolinio valdymo pulto mygtukas EXT.BOX MENU neveikia. Ši funkcija veikia televizoriuose, kurių nuotolinio valdymo pulte yra mygtukas EXT.BOX MENU.
 • Priedėlio (kabelinio ir palydovinio priedėlio) negalite išjungti per „IR Blaster“ funkciją naudodami televizoriaus nuotolinio valdymo pultą.
 • Nepavyksta valdyti antrojo AV imtuvo.
 • Per „IR Blaster“ negalima valdyti išorinio įrenginio (pvz., priedėlio arba AV imtuvo). (Tik su „IR Blaster“ suderinamuose modeliuose)
 • Nerodomi kai kurie USB įrenginyje arba serveryje esantys medijos failai.
 • Veikimas nutrūksta arba įrenginys neveikia.
 • Kokio tipo įrenginius galima prijungti naudojant Ekrano atvaizdavimo funkciją?
 • Televizoriui nepavyksta prisijungti prie „Miracast“ įrenginio arba su ekrano atvaizdavimo funkcija suderinamo įrenginio.
 • Kartais nutrūksta vaizdas arba garsas.
 • Nepavyksta atkurti tam tikro mokamo turinio.
[166] Trikčių šalinimas | Prijungti įrenginiai

Nėra vaizdo iš prijungto įrenginio.

 • Įjunkite prijungtą įrenginį.
 • Patikrinkite kabelio tarp įrenginio ir televizoriaus jungtį.
 • Paspauskite mygtuką (įvesties pasirinkimas), kad būtų parodytas įvesčių sąrašas, ir pasirinkite reikiamą įvestį.
 • Tinkamai įdėkite USB įrenginį.
 • Įsitikinkite, ar USB įrenginys tinkamai sužymėtas.
 • Negalima garantuoti, kad veiks visi USB įrenginiai. Jų veikimas taip pat priklauso nuo USB įrenginio funkcijų arba leidžiamų vaizdo įrašų failų.
 • Jei prijungtas įrenginys yra prijungtas prie HDMI IN 2 arba 3, prijunkite jį prie HDMI IN 1 arba 4.
 • Pakeiskite HDMI įvesties, nerodančios vaizdo, HDMI signalą į standartinį formatą. Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Išorinės įvestys] ir [HDMI signalo formatas].
[167] Trikčių šalinimas | Prijungti įrenginiai

Namų meniu nepavyksta pasirinkti prijungto įrenginio.

 • Patikrinkite kabelio jungtį.
[168] Trikčių šalinimas | Prijungti įrenginiai

Tam tikrose skaitmeninių šaltinių programose trūksta detalių.

 • Mažiau nei įprasta detalus vaizdas ar klaidos (kvadratai, taškai ar vaizdo elementai) ekrane gali pasirodyti dėl šaltinio turinio skaitmeninio suglaudinimo, naudojamo kai kurių skaitmeninių transliuotojų ir DVD. Matomų klaidų skaičius priklauso nuo televizoriaus raiškumo ir gebos.
[169] Trikčių šalinimas | Prijungti įrenginiai

Užtrunka, kol parodomos nuotraukos arba aplankai.

 • Atsižvelgiant į nuotraukos ar failo dydį ir failų skaičių aplanke, kai kurių nuotraukų ar aplankų rodymas gali užtrukti.
 • Pirmą kartą prijungus USB įrenginį prie televizoriaus, gali tekti kelias minutes palaukti, kol nuotraukos bus parodytos.
[170] Trikčių šalinimas | Prijungti įrenginiai

Nepavyksta rasti prijungto „BRAVIA Sync HDMI“ įrenginio.

 • Patikrinkite, ar įrenginys suderinamas su „BRAVIA Sync“.
 • Patikrinkite, ar parinktis [HDMI valdymas] nustatyta su „BRAVIA Sync“ suderinamame įrenginyje, o parinktys [„BRAVIA Sync“ nustatymai] ir [„BRAVIA Sync“ valdymas] – televizoriuje.
[171] Trikčių šalinimas | Prijungti įrenginiai

Nuotolinio valdymo pulto mygtukas EXT.BOX MENU neveikia.

Ši funkcija veikia televizoriuose, kurių nuotolinio valdymo pulte yra mygtukas EXT.BOX MENU.

Su „IR Blaster“ suderinamuose modeliuose [„IR Blaster“ sąranka] rasite, pasirinkę [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Išorinės įvestys].

 • Norėdami naudoti mygtuką EXT.BOX MENU, prijunkite ir nustatykite „IR Blaster“ (modeliams, kurie tiekiami su „IR Blaster“). Prijunkite „IR Blaster“, paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Išorinės įvestys], [„IR Blaster“ sąranka]. (Su „IR Blaster“ suderinami modeliai gali būti neprieinami, tai priklauso nuo modelio ir šalies.)
 • Jei su BRAVIA Sync suderinamas įrenginys yra prijungtas ir rodomas naudojant HDMI įvestį, kai kuriuose modeliuose meniu gali būti įjungiamas naudojant mygtuką EXT.BOX MENU, tačiau ši funkcija garantuojama ne visuose įrenginiuose.
[172] Trikčių šalinimas | Prijungti įrenginiai

Priedėlio (kabelinio ir palydovinio priedėlio) negalite išjungti per „IR Blaster“ funkciją naudodami televizoriaus nuotolinio valdymo pultą.

Su „IR Blaster“ suderinamuose modeliuose [„IR Blaster“ sąranka] rasite, pasirinkę [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Išorinės įvestys].

 • Paspauskite mygtuką ACTION MENU ir tada pasirinkite [Įjungimas (STB)] parinktį, esančią [Meniu].
[173] Trikčių šalinimas | Prijungti įrenginiai

Nepavyksta valdyti antrojo AV imtuvo.

 • Galima naudoti tik vieną su „BRAVIA Sync“ suderinamą AV imtuvą.
[174] Trikčių šalinimas | Prijungti įrenginiai

Per „IR Blaster“ negalima valdyti išorinio įrenginio (pvz., priedėlio arba AV imtuvo). (Tik su „IR Blaster“ suderinamuose modeliuose)

Su „IR Blaster“ suderinamuose modeliuose [„IR Blaster“ sąranka] rasite, pasirinkę [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Išorinės įvestys].

 • Įsitikinkite, kad „IR Blaster“ yra tinkamai nustatytas, o IR siųstuvas yra šalia išorinio įrenginio IR imtuvo.
 • Įsitikinkite, ar jūsų televizorius palaiko išorinį įrenginį.
 • Paspaudus ir palaikius nuotolinio valdymo pulto mygtuką, funkcija gali nesuveikti. Geriau pabandykite mygtuką paspaudyti kelis kartus.
 • Kai kurie išoriniai įrenginiai gali nereaguoti į kai kuriuos „Veiksmų meniu“ mygtukus.
 • „IR Blaster“ galėjo būti nustatytas neteisingai. Norėdami nustatyti „IR Blaster“, paspauskite mygtuką HOME ir tada pasirinkite [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Išorinės įvestys], [„IR Blaster“ sąranka].
[175] Trikčių šalinimas | Prijungti įrenginiai

Nerodomi kai kurie USB įrenginyje arba serveryje esantys medijos failai.

 • Negalima rodyti nepalaikomų failų.
 • Atsižvelgiant į sistemos būseną, gali būti nerodomi kai kurie aplankai ar failai.
[176] Trikčių šalinimas | Prijungti įrenginiai

Veikimas nutrūksta arba įrenginys neveikia.

 • Patikrinkite, ar įrenginys įjungtas.
 • Pakeiskite įrenginio baterijas.
 • Iš naujo užregistruokite įrenginį.
 • „Bluetooth“ įrenginiai naudoja 2,4 GHz dažnių juostą, todėl ryšio greitis gali kartkartėmis sumažėti arba ryšys gali nutrūkti dėl belaidžio LAN trikdžių.
  Jei šalia yra elektrinių prietaisų (pvz., mikrobangų krosnelė ar mobilusis telefonas), gali būti radijo bangų trikdžių.
 • Dėl belaidžio ryšio trikdžių ant metalinio stovo gali neveikti televizorius arba įrenginys.
 • Atstumai, kurių reikia norint užmegzti ryšį tarp televizoriaus ir kitų įrenginių, nurodyti įrenginių naudojimo instrukcijose.
 • Jei prie televizoriaus prijungti keli „Bluetooth“ įrenginiai, gali pablogėti „Bluetooth“ ryšio kokybė.
[177] Trikčių šalinimas | Prijungti įrenginiai

Kokio tipo įrenginius galima prijungti naudojant Ekrano atvaizdavimo funkciją?

 • Prietaisai, kuriuose veikia Wi‑Fi ryšys, pavyzdžiui, išmanieji telefonai ir planšetės, ir kuriuose palaikoma funkcija „Miracast“, gali būti naudojami ekrano atvaizdavimui jūsų BRAVIA televizoriuje. Žiūrėkite Wi‑Fi prietaiso instrukciją norėdami sužinoti, ar jame palaikoma „Miracast“. BRAVIA telev. atitinka „Miracast“ specifikaciją, tačiau negarantuoja, kad su visais prietaisais ryšys bus tinkamas.
[178] Trikčių šalinimas | Prijungti įrenginiai

Televizoriui nepavyksta prisijungti prie „Miracast“ įrenginio arba su ekrano atvaizdavimo funkcija suderinamo įrenginio.

 • Jei nepavyksta prijungti „Miracast“ įrenginio (pvz., nešiojamojo kompiuterio), paspauskite mygtuką (įėjimo pasirinkimas), tada pasirinkite [Ekrano atvaizdavimas], kad būtų parodytas ekrano atvaizdavimo funkcijos parengties langas ir bandykite prijungti dar kartą.
 • Jei naudodami kitą įrenginį naudojate ekrano atvaizdavimą, pirmiausia išjunkite Ekrano atvaizdavimą ir bandykite dar kartą.
[179] Trikčių šalinimas | Prijungti įrenginiai

Kartais nutrūksta vaizdas arba garsas.

 • Radijo bangas skleidžiantys įrenginiai, pvz., kiti belaidžio LAN įrenginiai arba mikrobangų krosnelės, gali sąveikauti su belaidį LAN naudojančia ekrano atvaizdavimo funkcija. Laikykite televizorių arba su „Sony“ Ekrano atvaizdavimo funkcija suderinamus įrenginius (pvz., kai kuriuos „Xperia“ modelius) atokiai nuo tokių įrenginių arba, jei įmanoma, juos išjunkite.
 • Ryšio greitis gali keistis atsižvelgiant į atstumą arba kliūčių tarp įrenginių, įrenginio konfigūraciją, radijo bangų būklę, linijos užimtumą arba naudojamą įrenginį. Dėl radijo bangų būklės ryšys gali nutrūkti.
[180] Trikčių šalinimas | Prijungti įrenginiai

Nepavyksta atkurti tam tikro mokamo turinio.

 • Šaltinio įrenginys turi atitikti HDCP (didelio srauto skaitmeninio turinio apsaugos) 2.0 / 2.1 / 2.2 standartus.
  Kai naudojamas šaltinio įrenginys, neatitinkantis HDCP 2.0 / 2.1 / 2.2 standartų, gali nepavykti peržiūrėti mokamo turinio.
[181] Trikčių šalinimas

USB HDD įrašymas (tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)

 • Nepavyksta naudoti USB HDD įrenginio. (Tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)
 • USB HDD įrenginio nepavyksta užregistruoti. (Tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)
 • Nepavyksta įrašyti./Įrašyti nepavyko. (Tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)
 • Įrašytas turinys dingo. (Tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)
 • USB HDD įrenginys veikia net jo neįjungus. (Tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)
[182] Trikčių šalinimas | USB HDD įrašymas (tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)

Nepavyksta naudoti USB HDD įrenginio. (Tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)

Į USB HDD įrašančiuose modeliuose [Įrašymo įrenginio sąranka] rasite, pasirinkę [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas].

 • Patikrinkite, ar USB HDD įrenginys yra:
  • tinkamai prijungtas;

   Patikrinkite, ar jis prijungtas prie mėlynos spalvos USB3 prievado, pažymėto „HDD REC“.

  • įjungtas;
  • užregistruotas televizoriuje.

   Norėdami USB HDD įrenginį užregistruoti televizoriuje, paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Įrašymo įrenginio sąranka] ir [„HDD“ registravimas].

 • Nepalaikoma USB HDD įrenginio jungimo per USB šakotuvą galimybė.
 • Atlikite [HDD veikimo patikrinimas] ir patikrinkite, ar USB HDD techniniai duomenys atitinka reikalavimus.
  Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Įrašymo įrenginio sąranka] ir [HDD veikimo patikrinimas].
[183] Trikčių šalinimas | USB HDD įrašymas (tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)

USB HDD įrenginio nepavyksta užregistruoti. (Tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)

 • Patikrinkite, ar USB HDD įrenginys prijungtas prie USB3 prievado (mėlyno), pažymėto „HDD REC“.
 • Jei USB HDD įrenginys tinkamai prijungtas prie mėlynos spalvos USB3 prievado, įrenginį dar kartą užregistruokite, nes jis jau yra užregistruotas kaip įrenginys, atliekantis kitas (pvz., duomenų saugojimo) nei įrašymo funkcija.

Pastaba

 • Jei prie USB1 ir USB2 prievadų prijungti įrenginiai, laikinai juos atjunkite, kol registruosite USB HDD.
 1. Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Įrenginių nuostatos] ir [Saugykla].
 2. Iš [Įrenginio atmintinė] pasirinkite USB HDD įrenginį, kurį norite užregistruoti kaip įrašymo įrenginį.
 3. Pasirinkite [Užsiregistruoti, kad būtų įrašoma].
 4. Norėdami užregistruoti USB HDD įrenginį televizoriuje, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
 • Naudodami [HDD veikimo patikrinimas] patikrinkite, ar USB HDD įrenginio techniniai duomenys atitinka reikalavimus.

  Norėdami atlikti [HDD veikimo patikrinimas], paspauskite mygtuką HOME ir tada pasirinkite [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Įrašymo įrenginio sąranka] ir [HDD veikimo patikrinimas].

[184] Trikčių šalinimas | USB HDD įrašymas (tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)

Nepavyksta įrašyti./Įrašyti nepavyko. (Tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)

Į USB HDD įrašančiuose modeliuose [Įrašymo įrenginio sąranka] rasite, pasirinkę [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas].

 • Jei įrašyti nepavyksta, priežastis bus nurodyta [Įrašymo klaidų sąrašas]. Paspauskite mygtuką TITLE LIST, pasirinkite [Įrašymo klaidų sąrašas].
 • Patikrinkite, kiek HDD laisvos vietos. Jei liko mažai vietos, pašalinkite nereikalingą turinį.
 • Šių programų įrašyti negalima.
  • Nuo kopijavimo apsaugotos programos
  • Analoginės programos
  • Programos iš išorinių įvesčių (įskaitant programas iš prijungto priedėlio)
  • Transliavimo turinys
 • Pasikeitus programų transliacijos laikui, laikmačio įrašymo funkcija gali neveikti.
[185] Trikčių šalinimas | USB HDD įrašymas (tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)

Įrašytas turinys dingo. (Tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)

 • Jei kintamosios srovės laidas (maitinimo laidas) ar jungiamieji kabeliai įrašant bus atjungti, įrašinėti nebus galima. Kol įrašinėjate turinį, neatjunkite jokio kabelio. Antraip galite prarasti įrašinėjamą ar visą turinį.
[186] Trikčių šalinimas | USB HDD įrašymas (tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)

USB HDD įrenginys veikia net jo neįjungus. (Tik įrašančiuose į USB HDD modeliuose)

 • Prijungtas USB HDD gali suktis arba gali užsidegti įrenginio šviesadiodis indikatorius, kol budėjimo režimu televizorius gauna EPG duomenis.
[187] Trikčių šalinimas

Šviesos diodas

 • Kartais įsijungia LED apšvietimas.
 • Jei norite išjungti šviesos diodą, kad jis nedegtų ar nemirksėtų.
[188] Trikčių šalinimas | Šviesos diodas

Kartais įsijungia LED apšvietimas.

Įvairiu metu, pvz., atnaujinant programinę įrangą arba televizoriui įrašant, įsijungia LED apšvietimas.

Daugiau informacijos rasite Kaip įsižiebia šviesos diodas?.

[189] Trikčių šalinimas | Šviesos diodas

Jei norite išjungti šviesos diodą, kad jis nedegtų ar nemirksėtų.

Galite jį išjungti. Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Įrenginių nuostatos], [LED apšvietimas] ir [Išjungta].

Pastaba

 • Paprastai patariame šio nustatymo nekeisti, nes dirstelėję į televizorių nesuprasite, ar jis tuo metu įrašo, yra įjungtas ar išjungtas ir ar nustatytas laikmatis.
[190]

Rodyklė

Televizijos programos

 • DISCOVER
 • GUIDE
 • Interaktyvios transliacijos
 • Palydovinės transliacijos
 • Įrašymas
 • Kanalo nustatymas
 • Užraktas nuo vaikų

Vaizdas / ekranas

 • Vaizdas vaizde
 • 3D
 • 4K vaizdas
 • HOME
 • Vaizdas
 • Data ir laikas
 • Kalba/Language
 • Specializuoti skydelio nustatymai
 • Pastūmimas pikselių atžvilgiu
 • Skydelio atnaujinimas

Garsas / balsas

 • Paieška balsu, naudojant
 • Garsas

  Nuotolinio valdymo pultas

  • Nuotolinio valdymo pultas, naudojimas
  • Paieška balsu
  • HOME
  • DISCOVER
  • ACTION MENU
  • Įvestys
  • SYNC MENU

  Jungtys

  • „Bluetooth“
  • Google Cast
  • BRAVIA Sync
  • Internetas
  • Wi‑Fi Direct
  • „Miracast“
  • Ekrano atvaizdavimas

  Išoriniai įrenginiai

  • USB atminties įrenginys, įrašymas naudojant
  • „Blu-ray“ / DVD leistuvai, jungimas
  • USB atminties įrenginiai ir t. t.
  • Išmanieji telefonai / planšetiniai kompiuteriai
  • Kompiuteriai
  • Skaitmeniniai fotoaparatai, vaizdo kameros
  • Garso sistemos
  • Belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis

  Programėlės

  • Perkėlimas į USB atminties įrenginius
  • Google Play Store
  • YouTube
  • Netflix

  Failo leidimas

  • Kompiuteriai
  • Skaitmeniniai fotoaparatai, vaizdo kameros
  • Palaikomi failai ir formatai

  Kita

  • Kartotinis paleidimas
  • Sistemos program. įrangos atnaujinimas