[1]

Komme i gang

 • Bruke veiledningen
 • Bruke fjernkontrollen
 • Søke med tale
 • Holde TV-apparatet oppdatert
 • Innføring i Android TV™
 • Grunnleggende bruk
 • Tilgjengelighetsfunksjoner
 • Støttenettsted
[2] Komme i gang

Bruke veiledningen

Denne veiledningen forklarer hvordan dette TV-apparatet skal brukes. Du finner også informasjon i Innstillingsveiledning om montering av TV-apparatet og i Referanseveiledning beskrivelser av deler, spesifikasjoner og veggmontering av dette TV-apparatet.

Denne veiledningen kan du enten lese i rekkefølge, eller bruke til å søke direkte etter ønsket informasjon. Du kan søke ved å velge the search icon øverst på skjermen.

Versjoner av veiledningen

For ditt TV-apparat er det to versjoner av veiledningen: den innebygde veiledningen og nettveiledningen. TV-apparatet må være tilkoblet Internett for at du skal kunne vise nettveiledningen på TV-skjermen. Bruk skifteknappen (A) øverst på skjermen til å skifte mellom den innebygde og den nettbaserte versjonen. Du kan se hvilken veiledning som vises, ved å se på tittelen øverst på skjermen.

Illustration of the location of switch button A
 1. Koble TV-en til Internett.
 2. Velg (A) for å skifte til veiledningsversjonen.

Merknad

 • Det kan hende du må oppdatere TV-apparatets programvare for å kunne bruke de nyeste funksjonene beskrevet i veiledningen. Se Programvareoppdateringer for detaljer om programvareoppdateringer.
 • Navnene på innstillinger i veiledningen kan være annerledes enn de som vises på TV-en, avhengig av TV-ens utgivelsesdato eller modellen/landet/regionen.
 • Bildene og illustrasjonene som brukes i Hjelpeveiledning kan være forskjellige avhengig av TV-ens modell.
 • Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Tips

 • For å finne ut om TV-apparatet er utstyrt med én av funksjonene beskrevet i veiledningen, må du sjekke papirhåndboken eller en Sony-produktkatalog.
 • Denne veiledningen er skrevet for alle regioner/land. Det kan hende noen beskrivelser i denne veiledningen ikke gjelder for noen regioner og land.
[3] Komme i gang

Bruke fjernkontrollen

Du kan bruke mange av TV-funksjonene ved å bruke knappene (Opp) / (Ned) / (Venstre) / (Høyre) og (Enter).

Formen og knappene på fjernkontrollen varierer avhengig av modellen/landet/regionen.

Den inkluderte fjernkontrollen varierer avhengig av modellen. Du finner beskrivelser av fjernkontrollknappene i Referanseveiledning.

 1. Bruk knappene (Opp), (Ned), (Venstre) og (Høyre) til å "markere" det ønskede elementet.
  The up, down, left, and right arrow buttons are on the center of the remote control.
 2. Trykk på midten av (Enter)-knappen for å velge elementet som er markert.
  The Enter button is in the center of the up, down, left, and right arrow buttons.

Gå tilbake til den forrige skjermen

Trykk på BACK-knappen.

Tips

 • Du finner mer informasjon under de relaterte emnene eller "Ofte stilte spørsmål" på Sony-støttenettstedet.
  Ofte stilte spørsmål for feilsøking
[4] Komme i gang

Søke med tale

Fjernkontroller som støtter talesøk, har en (Mikrofon)-knapp og en innebygd mikrofon. Du kan søke etter ulikt innhold ved å snakke inn i mikrofonen.

 1. Trykk på (Mikrofon)-knappen.
  LED-lampen på fjernkontrollen tennes.
 2. Snakk i mikrofonen.
  Taleeksempler kan bli vist, avhengig av modellen.

Når du ikke kan søke ved bruk av stemmen

Registrer stemmekontrollen som har (Mikrofon)-knappen, på TV-apparatet igjen ved å trykke på HOME-knappen og velge [Innstillinger] — [Fjernkontroller og tilbehør] — [Fjernkontroll].

Merknad

 • Du må ha en Internett-forbindelse for å kunne bruke talesøk.
 • Typen fjernkontroll som leveres sammen med TV-apparatet, og tilgjengeligheten av en fjernkontroll med innebygget mikrofon, varierer avhengig av modell/region/land. For noen modeller og i noen regioner/land er en slik fjernkontroll tilgjengelig som ekstrautstyr.
[5] Komme i gang

Holde TV-apparatet oppdatert

TV-en innhenter data, som programguider, eller laster ned programvare (når [Auto. nedlasting av programvare] er aktivert) mens den er i standbymodus. For å holde TV-apparatet oppdatert anbefaler vi at du slår av TV-apparatet på vanlig måte ved hjelp av strømknappen på fjernkontrollen eller TV-apparatet.

[6] Komme i gang

Innføring i Android TV™

 • Vise bildet på et lite skjermbilde
 • Installere apper fra Google Play Store
 • Flytte apper fra en USB-minneenhet
 • Se på Internett-medier
 • Bruke trygge apper og videostrømmingstjenester (Sikkerhet og begrensninger)
[7] Komme i gang | Innføring i Android TV™

Vise bildet på et lite skjermbilde

Du kan vise bildet du ser på (TV-programmer eller innhold fra HDMI-tilkoblede enheter), som et lite skjermbilde i hjørnet.

Posisjonen til den lille skjermen varierer avhengig av din TV.

Illustration of a small screen displayed on the TV screen

Vise bildet som et lite skjermbilde

 1. Trykk på ACTION MENU-knappen mens du ser på et TV-program eller innhold fra en HDMI-enhet, og deretter velger du [Bilde-i-bilde].
  Det aktuelle bildet vises som et lite skjermbilde i hjørnet.

Merknad

 • Det lille skjermbildet vises øverst på den siste appen du brukte. Appen som vises, kan likevel variere avhengig av bestemte forhold.
 • Operasjoner som det å endre kanal, er deaktivert når du ser med lite skjermbilde.
 • TV-program, ekstern inngang som en HDMI-enhet, apper som spiller av filmer, eller noen apper som spiller av bilder eller musikk, kan ikke vises på samme tid.
 • Posisjonen til det lille skjermbildet justeres automatisk. Du kan ikke sette det manuelt.

Lukke det lille skjermbildet eller returnere det til fullskjerm

 1. Trykk på knappen HOME for å vise hjemmemenyen.
  En melding for den lille skjermen vises øverst på skjermen.
  Illustration of a list of recently used apps and a small screen displayed on the TV screen
 2. I skjermmeldingen på den lille skjermen velger du [Åpne].
 3. Bruk knappene under den minste skjermen for å lukke den lille skjermen eller gå tilbake til full skjerm.
  Bildet nedenfor er en visuell representasjon og kan variere fra det faktiske skjermbildet.
  Illustration of a list of recently used apps and a small screen displayed on the TV screen
[8] Komme i gang | Innføring i Android TV™

Installere apper fra Google Play Store

Du kan installere apper fra Google Play Store i TV-apparatet, på samme måte som du gjør på smarttelefoner og nettbrett.

Merknad

 • Du kan bare installere apper som er kompatible med TV-apparater. De kan være annerledes enn apper for smarttelefoner/nettbrett.
 • En Internett-forbindelse og en Google-konto er alt du trenger for å installere apper fra Google Play Store.

Tips

 • Hvis du ikke har en Google-konto, eller hvis du ønsker å opprette en delt konto, kan du opprette en ny konto ved å gå til følgende nettsted.
  https://accounts.google.com/signup https://accounts.google.com/signup
  Nettstedet kan variere avhengig av regionen/landet ditt. Den kan også endres uten varsel. Se hjemmesiden til Google for mer informasjon.
 • Vi anbefaler at du oppretter en Google-konto på en datamaskin eller mobilenhet.
 1. Trykk på HOME-knappen, velg (Apper-ikonet) på Hjem-menyen, og velg Google Play Store fra listen med apper.
  Hvis den medfølgende fjernkontrollen har en APPS-knapp, kan du trykke på APPS-knappen for å vise listen med apper.
 2. Velg en app som skal installeres.

Appen installeres og legges til automatisk etter nedlasting. Ikonet for denne vises i listen over installerte apper, slik at du kan starte den.

Om betalte apper

Google Play Store er det både gratis-apper og apper du må betale for. For å kjøpe en betalings-app, trenger du et forhåndsbetalt Google Play-gavekort eller du må oppgi kredittkortinformasjon. Du kan kjøpe et Google Play-gavekort fra forskjellige butikker.

Slette en app

 1. Trykk på HOME-knappen, velg (Apper-ikonet) på Hjem-menyen, velg Google Play Store fra listen med apper, og velg Mine apper.
  Hvis den medfølgende fjernkontrollen har en APPS-knapp, kan du trykke på APPS-knappen for å vise listen med apper.
 2. Velg en app du ønsker å slette og avinstaller appen.
[9] Komme i gang | Innføring i Android TV™

Flytte apper fra en USB-minneenhet

Du kan flytte apper du har lastet ned, til en USB-enhet for å øke tilgjengelig plass i TV-apparatet.

Merknad

 • Alle data på USB-enheten vil bli slettet hvis du formaterer den. Du må sikkerhetskopiere viktige data før du formaterer.
 • Gjennomføring av denne prosedyren formaterer USB-enheten for eksklusiv bruk med TV-apparatet. Det kan derfor bli umulig å bruke USB-enheten med en datamaskin osv.
 • Noen apper kan ikke flyttes til en USB-minneenhet.
 1. Kople en USB-enhet til TV-apparatet.
 2. Trykk på HOME-knappen og velg [Innstillinger] — [Enhetsinnstillinger] — [Lagring] — den ønskede USB-enheten.
 3. Formater den som en intern lagringsenhet.
 4. Når formateringen er fullført, skal du trykke på HOME-knappen og deretter velge [Innstillinger] — [Apper].
 5. Velg appen du ønsker å flytte til USB-enheten.
 6. Velg USB-minneenhet fra de benyttede lagringsenhetene. Appen flyttes til USB-minneenheten.

Tips

 • Gjenta trinn 4 og 6 hvis du vil flytte flere apper til USB-minneenheten.

Ta ut en USB-minneenhet

 1. Trykk på HOME-knappen og velg [Innstillinger] — [Enhetsinnstillinger] — [Lagring] — den ønskede USB-minneenheten, og velg alternativet for å fjerne den.

Merknad

 • USB-minneenheten brukes bare til å lagre apper. For å kunne bruke USB-minneenheten til andre formål må den først formateres igjen.
 • Hvis du sletter en app på USB-minneenheten ved bruk av en datamaskin, kan du ikke starte den fra TV-apparatet.
 • Hvis du fjerner en USB-minneenhet fra TV-apparatet, kan du ikke bruke apper som ble flyttet til USB-minneenheten.
 • Du kan ikke spesifisere en USB-minneenhet som installasjonssted for en app. Appen må først installeres på TV-apparatet som normalt, og deretter flyttes til USB-minneenheten.
[10] Komme i gang | Innføring i Android TV™

Se på Internett-medier

Du kan bruke videostrømmetjenester som for eksempel YouTube™ og Netflix til å se på innhold fra Internett. Hvilke tjenester som er tilgjengelig avhenger av land og region. Du kan starte disse tjenestene ved å velge titlene på Hjem-menyen.

Merknad

 • Du må ha en Internett-forbindelse for å kunne se på Internett-innhold.
[11] Komme i gang | Innføring i Android TV™

Bruke trygge apper og videostrømmingstjenester (Sikkerhet og begrensninger)

Du kan sørge for sikker bruk av TV-apparatet ved å sette restriksjoner på installasjon av apper som er lastet ned fra ukjente kilder, eller aldersrestriksjoner på programmer og videoer.

 1. Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [Enhetsinnstillinger] — og så alternativer som for eksempel [Sikkerhet og begrensninger] eller [TV-titting] — [Sperrefunksjon].

Merknad

 • Hvis du endrer innstillingene for [Sikkerhet og begrensninger], er enheten og personopplysninger mer sårbare for angrep av ukjente apper fra andre kilder enn Play Store. Du godtar at du er eneansvarlig for eventuell skade på enheten eller tap av data som kan følge av å bruke disse appene.

Tips

 • Andre separate restriksjoner kan være tilgjengelige, avhengig av appen. Du finner detaljer i appens hjelp.
[12] Komme i gang

Grunnleggende bruk

 • Hjemmemenyen
 • Bruk TV-menylinje Denne funksjonen er tilgjengelig for TV-apparater som ikke har en DISCOVER-knapp på den medfølgende fjernkontrollen.
 • Bruke "Innholdsfane" (DISCOVER) Denne funksjonen er tilgjengelig for TV-apparater som har en DISCOVER-knapp.
 • Bruke Action-menyen
 • Velge innganger
 • Slik tennes LED-lampen
[13] Komme i gang | Grunnleggende bruk

Hjemmemenyen

Skjermen som vises når du trykker på knappen HOME på fjernkontrollen, kalles hjemmemenyen. Fra hjemmemenyen kan du søke etter innhold og velge anbefalt innhold, apper og innstillinger.

Image of the Home Menu screen. There are five areas labeled A through E starting from the top.

Søk, varslinger, innganger, tidtakere og innstillinger (A)

(Mikrofon) / (Skjermtastatur):
Bruk mikrofonen på fjernkontrollen eller på skjermtastaturet som vises på TV-en for å legge inn nøkkelord og søke etter diverse innhold.
For talesøk se siden Søke med tale.
(Varsler):
Vises når det er en varsling, for eksempel når det er et tilkoblingsproblem. Antallet indikerer antall varslinger.
(Innenheter):
Bytter innmatingsenheten som er koblet til TV-apparatet.
(Timere):
Konfigurer [På-timer] og [Innsovningstid].
For detaljer se Stille inn et tidsur-siden.
(Innstillinger):
Konfigurer ulike TV-relaterte innstillinger.
For detaljer se Innstillinger-siden.

Apper (B)

Vis dine favoritt-apper.

 • Hvis du velger [Apper], vises en liste over installerte apper.
 • Velg [Legg til app i favoritter] for å legge til en app til favoritter.
 • Hvis du velger en ekstra app og trykker og holder nede (Enter)-knappen på fjernkontrollen, kan du endre sorteringsrekkefølgen eller fjerne en favoritt.
 • Hvis du velger en TV-app, kan du se på TV-sendinger eller -innmating.

Spill av neste (C)

Viser hva du kan se på etterpå avhengig av innholdet.

Merknad

 • Hvis det ikke eksisterer noe aktuelt innhold, vil [Spill av neste] kanskje ikke vises.

Kanaler (D)

Radene under Apper (B) kalles "Kanaler". Her kan du se på anbefalt innhold fra videostrømmingstjenester.

Tips

 • Historikken for kanalene som er blitt vist mest nylig, vises i [TV].
 • Du kan legge til innhold i Spill av neste ved å velge innhold på enhver kanal og trykke på og holde nede (Enter)-knappen på fjernkontrollen.
 • Du kan flytte noen av kanalene under "Kanaler (D)" i Hjem-menyen. Bruk knappene (Opp) / (Ned) for å flytte fokus til det runde ikonet i den raden du ønsker å flytte, og trykk på (Venstre)-knappen (eller (Høyre)-knappen avhengig av visningsspråket på TV-en) for å kunne flytte raden opp eller ned ved å trykke på knappene (Opp) / (Ned).

Tilpass kanaler (E)

[Tilpass kanaler] brukes til å vise eller skjule de valgte kanalene.

Tips

 • Du finner mer informasjon under "Ofte stilte spørsmål" på Sony-støttenettstedet.
  Ofte stilte spørsmål for feilsøking
[14] Komme i gang | Grunnleggende bruk

Bruk TV-menylinje

Denne funksjonen er tilgjengelig for TV-apparater som ikke har en DISCOVER-knapp på den medfølgende fjernkontrollen.

Trykk på TV-knappen mens du ser på en TV-sending for å vise TV-menylinje. TV-menylinje gjør det mulig å få tilgang til Favorittkanaler og viser TV-meny, som gir tilgang til kanallisten, listen med opptakstitler eller tidsurlisten.

Image of the TV screen
 1. Trykk på TV-knappen mens du ser på en TV-sending.
  TV-menylinje vises nederst på skjermen.
 2. Flytt fokuset opp eller ned for å velge ønsket kategori.
 3. Flytt fokuset til venstre eller høyre for å velge ønsket element.
 4. Trykk på (Enter)-knappen for å starte det valgte elementet.

Legge kanaler til favorittene

 1. Trykk på TV-knappen mens du ser på en TV-sending.
  TV-menylinje vises nederst på skjermen.
 2. Flytt fokuset ned for å velge [Legg til kanaler i favoritter].
 3. Velg [Favoritter] du ønsker å stille inne for å legge til dine favorittkanaler.

Tips

 • Hvis du velger [Legg til Favoritter] fra [Action-menyen], kan du legge til kanalen du ser på i [Favorittkanaler].

For å endre innstillingene til denne funksjonen

 1. Trykk på TV-knappen mens du ser på en TV-sending.
  TV-menylinje vises nederst på skjermen.
 2. Flytt fokuset til [Innstillinger]-kategorien.
 3. Velg ønsket element for å endre innstillingene.

Tilgjengelige alternativer

[Vis/skjul kategorier]
Velg innholdskategoriene som skal vises i TV-menylinje. Du kan ikke skjule [Innstillinger].
Du kan skjule [Populære valg], men det er avhengig av TV-modellen.
[Sorter kategorier]
Velg en innholdskategori å sortere.
[Legg til sjangerkategorier]
Legg til genre for å skape din egen egendefinerte innholdskategori.
[Legg til nøkkelordkategorier]
Legg til nøkkelord for å skape din egen egendefinerte innholdskategori.
[Sortér TV-kanalene]
Velg type sortering av TV-kanaler.
[Vis størrelse]
Velg menyens visningsstørrelse.

Merknad

 • Noen alternativer er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av modellen/regionen/landet ditt.
[15] Komme i gang | Grunnleggende bruk

Bruke "Innholdsfane" (DISCOVER)

Denne funksjonen er tilgjengelig for TV-apparater som har en DISCOVER-knapp.

Du kan bruke "Innholdsfane" til å søke etter innhold, som for eksempel TV-programmer og Internett-videoer. Innholdet som vises i "Innholdsfane" varierer avhengig av modellen/regionen/landet.

Image of the TV screen
 1. Trykk på DISCOVER-knappen.
  "Innholdsfane" vises nederst på skjermen.
 2. Flytt fokuset opp eller ned for å velge ønsket kategori.
 3. Flytt fokuset til venstre eller høyre for å velge ønsket element.
 4. Trykk på (Enter)-knappen for å starte det valgte elementet.

For å endre innstillingene til denne funksjonen

 1. Trykk på DISCOVER-knappen.
  "Innholdsfane" vises nederst på skjermen.
 2. Flytt fokuset ned til [Innstillinger]-kategorien.
 3. Velg ønsket element for å endre innstillingene.

Tilgjengelige alternativer

[Vis/skjul kategorier]
Velg innholdskategoriene som skal vises i DISCOVER. Du kan ikke skjule [Innstillinger].
Du kan skjule [Populære valg], men det er avhengig av TV-modellen.
[Sorter kategorier]
Velg en innholdskategori å sortere.
[Legg til kanaler i favoritter]
Legg dine favorittkanaler til DISCOVER.
[Legg til sjangerkategorier]
Legg til genre for å skape din egen egendefinerte innholdskategori.
[Legg til nøkkelordkategorier]
Legg til nøkkelord for å skape din egen egendefinerte innholdskategori.
[Vis størrelse]
Velg menyens visningsstørrelse.
[Sortér TV-kanalene]
Velg type sortering av TV-kanaler.

Merknad

 • Noen alternativer er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av modellen/regionen/landet ditt.
[16] Komme i gang | Grunnleggende bruk

Bruke Action-menyen

Når du trykker på ACTION MENU-knappen, vises en meny og gir rask tilgang til funksjonene som er tilgjengelige for skjermen som vises nå, som justeringer av bilde, lyd, volum for den tilkoblede enheten (som hodetelefoner) og innstilling av skjermvisning/lyd. (Elementene i menyen varierer avhengig av den valgte skjermen.)

Image of the TV screen
 1. Trykk på ACTION MENU-knappen.
 2. Flytt fokuset til venstre eller høyre for å velge ønsket kategori.
 3. Flytt fokuset opp eller ned for å velge ønsket element.
 4. Trykk på (Enter)-knappen for å starte det valgte elementet.
[17] Komme i gang | Grunnleggende bruk

Velge innganger

Du må skifte inngang for å kunne bruke enheter (for eksempel en Blu-ray-/DVD-spiller) koblet til TV-apparatet, eller for å se på TV etter slik bruk.

 1. Trykk på (Inngangsvalg)-knappen flere ganger for å velge den tilkoblede enheten.

Tips

 • Du kan skifte til TV-sending ved å trykke på TV-knappen på fjernkontrollen.

Skifte fra Home-menyen

 1. Trykk på HOME-knappen, og velg deretter inngangskilde fra [Innenheter].
[18] Komme i gang | Grunnleggende bruk

Slik tennes LED-lampen

Visse farger vises nederst i midten av TV-en din, noe som indikerer en viss aktivitet eller status.


Hvit "på" eller "blinker"
 • Når skjermen er av
 • Når TV-apparatet slås på
 • Når det mottas signaler fra fjernkontrollen
 • Under oppdatering av programvaren
osv.

Gult "blinker"
 • Når en mobilenhet (smarttelefon, nettbrett osv.) kobler seg til TV-apparatet via hjemmenettverket
osv.

Gult "på"
 • Når tidsuret for på er stilt inn
 • Når tidsuret for dvale er stilt inn
 • Når et opptakstidsur er stilt inn (hvorvidt denne funksjonen er tilgjengelig, kommer an på modellen/landet/regionen)
osv.

Rosa "på"
 • Når TV-apparatet tar opp noe (hvorvidt denne funksjonen er tilgjengelig, kommer an på modellen/landet/regionen)
[19] Komme i gang

Tilgjengelighetsfunksjoner

Dette TV-apparatet har tilgjengelighetsfunksjoner [Tilgjengelighet] som for eksempel en tekst-til-tale-funksjon, zoom-funksjon som gjør tekst enklere å lese, og teksting.

Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [Enhetsinnstillinger] — [Tilgjengelighet] for å konfigurere hjelpefunksjonene.

[Tilgjengelighet] har en snarveisfunksjon, slik at du kan slå den på eller av ved å holde på knappen (Demp) på fjernkontrollen i 3 sekunder.

Tips

 • For å endre snarveifunksjonen, aktiver [Snarvei for tilgjengelighet] i [Tilgjengelighet], og endre med [Snarveitjeneste].
 • For å bruke tekst-til-tale-funksjonen med veiledningen se veiledningen på Sony-støttenettstedet ved bruk av en datamaskin eller en smarttelefon.

  http://www.sony.eu/support/
  QR code for the Sony support website
  http://www.sony.eu/support/

[20] Komme i gang

Støttenettsted

Du finner den ferskeste informasjonen og den siste veiledningen på støttenettstedet til Sony:

http://www.sony.eu/support/
QR code for the Sony support website
http://www.sony.eu/support/

[21]

Se på TV

 • Se på TV-programmer
 • Se i 3D (kun 3D-modeller)
[22] Se på TV

Se på TV-programmer

 • Bruke programguiden
 • Konfigurere kanalinnstillinger
 • Bruke interaktive kringkastings-TV-tjenester
 • Forstå informasjonen på bannerikoner
 • Se på TV-programmer ved bruk av YouView (kun modeller for Storbritannia)
[23] Se på TV | Se på TV-programmer

Bruke programguiden

Du kan raskt finne programmene du liker.

 1. Trykk på GUIDE-knappen for å vise den digitale programguiden.
 2. Velg programmet du vil se på.
  Detaljene om programmet vises.
 3. Velg [Se program] for å se på programmet.

Bytte programguiden

Du kan bytte programguiden til [TV-utvalg] eller [Sjangerguide]. Noen alternativer er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av modellen/regionen/landet ditt. Du kan også skifte programguide slik at du kan se [Tittelliste for opptak] (kun modeller med USB HDD-opptak) eller [Tidsinnst.liste].

 1. Flytt markøren til elementet lengst til venstre og flytt den mot venstre igjen for å åpne menyen.
 2. Velg ønsket programguide eller liste.

Bruke ekstrafunksjoner

 1. Mens programguiden vises trykker du på ACTION MENU-knappen og velger det ønskede elementet.
[24] Se på TV | Se på TV-programmer

Konfigurere kanalinnstillinger

 • Ta imot digitale sendinger
 • Motta satellittsendinger (kun satellittkompatible modeller)
 • Sortere kanaler eller redigere programlisten
[25] Se på TV | Se på TV-programmer | Konfigurere kanalinnstillinger

Ta imot digitale sendinger

 1. Trykk på HOME-knappen, og velg deretter [Innstillinger] — [TV-titting] — [Kanaler] — [Kanaloppsett] — [Digital innstilling] — [Digital søking] — [Automatisk kanalsøk].
 2. Følg instruksene på skjermen for å stille inn alle tilgjengelige digitalkanaler og lagre deres innstillinger i TV-apparatet.

Endre innstillingsområdet

Velg [Normal] eller [Full] i [Autom. kanalinstillings rekkevidde].

[Normal]
Søk etter tilgjengelige kanaler i din region/ditt land.
[Full]
Søk etter tilgjengelige kanaler uten å ta hensyn til region/land.

Tips

 • Du kan stille inn TV-apparatet på nytt ved å kjøre [Automatisk kanalsøk] etter å ha flyttet til en ny bolig, skiftet tjenesteleverandører eller til å søke etter nylanserte kanaler.
[26] Se på TV | Se på TV-programmer | Konfigurere kanalinnstillinger

Motta satellittsendinger (kun satellittkompatible modeller)

Satellittkompatible modeller har [Satellitt-innstilling] i [Innstillinger] [TV-titting] — [Kanaler] — [Kanaloppsett] — [Digital innstilling].

Hvis du har montert en parabolantenne, kan du vise satellittsendinger ved å konfigurere mottakerinnstillingene. Se beskrivelsene nedenfor for å få hjelp til å bestemme hvilken type installasjon og stille inn parabolantennen.

 1. Trykk på HOME-knappen, og velg deretter [Innstillinger] — [TV-titting] — [Kanaler] — [Kanaloppsett] — [Digital innstilling] — [Satellitt-innstilling] — [Digitalt satellittsøk].

Tilgjengelige alternativer

[Antennekonfigurasjon]
Velger typen satellittinstallasjon.
Din satellittinstallasjonstype kan være enkeltkabeldistribusjon, fast antenne eller DiSEqC.
Enkeltkabeldistribusjon muliggjør levering av programmer til flere mottakere over en enkelt koaksial kabel. Hver mottaker er allokert ett bruker-'bånd'.
DiSEqC-installasjoner lar deg kople deg opp til flere parabolantenner eller LNB-er hvis du har dem. Du kan velge mellom dem ved bruk av TV-fjernkontrollen.
Fast antenne er vanligvis den enkleste installasjonstypen, der det er bare én parabolantenne og LNB.
[Bånd]
Konfigurerer antall brukerbånd allokert til TV-apparatet eller mottakeren.
[Frekvens for bånd]
Justerer frekvensen til brukerbånd allokert til TV-apparatet eller mottakeren.
[Generell satellitt]/[Annen (Generell satellitt)]
Søker for satellittjenester basert på en gruppe med generelle innstillinger. Innstillingene som vises kan variere avhengig av modellen.
[DiSEqC kontroll]
Konfigurerer innstillingene for styring av ekstra satellittutstyr, som for eksempel satellittvalgbrytere.
[Kanalsøktype]
[Fullt kanalsøk]: Skanner alle tilgjengelige satellittfrekvenser.
[Nettverksbasert kanalsøk]: Skanner på grunnlag av forhåndsdefinerte nettverksparametre. Hvis tjenester mangler etter utført [Nettverksbasert kanalsøk], kan du prøve [Fullt kanalsøk].
[Manuelt kanalsøk]: Lar deg angi skannefrekvensen og andre transponderparametre.
[27] Se på TV | Se på TV-programmer | Konfigurere kanalinnstillinger

Sortere kanaler eller redigere programlisten

Du kan sortere kanalvisningen i henhold til din foretrukne rekkefølge.

For satellittkanaler

 1. Trykk på HOME-knappen, og velg deretter [Innstillinger] — [TV-titting] — [Kanaler] — [Kanaloppsett] — [Digital innstilling] — [Satellitt-innstilling] — [Redigere satellitt-programlisten].
 2. Velg programmet du ønsker å flytte til en ny posisjon.
 3. Velg den nye posisjonen dit du ønsker å flytte det valgte programmet.

For digitale kanaler

 1. Trykk på HOME-knappen, og velg deretter [Innstillinger] — [TV-titting] — [Kanaler] — [Kanaloppsett] — [Digital innstilling] — [Digital søking] — [Redigere programliste].
 2. Velg programmet du ønsker å flytte til en ny posisjon.
 3. Velg den nye posisjonen dit du ønsker å flytte det valgte programmet.

For analoge kanaler

 1. Trykk på HOME-knappen, og velg deretter [Innstillinger] — [TV-titting] — [Kanaler] — [Kanaloppsett] — [Analogt oppsett] — [Kanalsortering].
 2. Velg programmet du ønsker å flytte til en ny posisjon.
 3. Velg den nye posisjonen dit du ønsker å flytte det valgte programmet.

Merknad

 • Tilgjengelige alternativer varierer avhengig av region/land.
[28] Se på TV | Se på TV-programmer

Bruke interaktive kringkastings-TV-tjenester

Vise tekstinformasjon

Du kan vise tekst og tekstbasert grafisk informasjon, blant annet nasjonale nyheter, værvarsel og TV-guider. Du kan bla etter informasjon som interesserer deg og deretter velge hvilken informasjon du ønsker å vise ved å angi et tall.

 1. Trykk på (Tekst)-knappen for å vise tekstinformasjon.

Om den digitale tekstinformasjonstjenesten

Den digitale teksttjenesten tilbyr rikholdig innhold med jevn grafikk og bilder. Det er forskjellige funksjoner tilgjengelig, som sidelenker og brukervennlig navigasjon. Tjenesten støttes av flere sendere. (Tilgjengeligheten av denne funksjonen avhenger av modellen/regionen/landet.)

Om den digitale interaktive applikasjonstjenesten

Den interaktive applikasjonstjenesten tilbyr digital tekst og grafikk i høy kvalitet, sammen med avanserte alternativer. Tjenesten støttes av sendere. (Tilgjengeligheten av denne funksjonen avhenger av modellen/regionen/landet.)

Merknad

 • Interaktive tjenester er kun tilgjengelige hvis disse gjøres tilgjengelige av kringkasteren.
 • Tilgjengelige funksjoner og skjerminnhold varierer avhengig av senderen.
 • Hvis teksting er valgt og du åpner et digitalt tekstprogram med (Tekst)-knappen, kan tekstingen i visse tilfeller forsvinne. Når du avslutter den digitale tekstapplikasjonen, vil visning av teksting fortsette automatisk.

Bruke NVOD/MF-tjenesten

NVOD (Near Video On Demand) og MF (Multi Feed) er standarder for kringkasting av flere programmer samtidig på én kanal.

NVOD gir flere kopier av programmet på en forskjøvet timeplan, og MF lar deg velge ønsket program fra flere programmer på én kanal.

 1. Mens du ser på en NVOD/MF-kanal, trykker du på ACTION MENU-knappen.
 2. Velg [Ytterligere kanaler] — det ønskede programmet.

Merknad

 • Denne funksjonen er tilgjengelig når kringkasteren har en NVOD/MF-tjeneste.
[29] Se på TV | Se på TV-programmer

Forstå informasjonen på bannerikoner

En informasjonslinje vises kort på skjermen ved bytting av kanal. Følgende ikoner kan vises i banneret.

List of icons and their descriptions :
Datatjeneste (sendingsapplikasjon)
:
Radiotjeneste
:
Kryptert tjeneste / abonnement
:
Flerspråklig lyd er tilgjengelig
:
Teksting er tilgjengelig
:
Teksting og/eller lyd er tilgjengelig for hørselshemmede
:
Anbefalt minimum alder for det aktuelle programmet (fra 3 til 18 år)
:
Tilgangskontroll
:
Digitalprogramlås
:
Lyd er tilgjengelig for synshemmede
:
Uttalt teksting av lyd er tilgjengelig
:
Flerkanals lyd er tilgjengelig
[30] Se på TV | Se på TV-programmer

Se på TV-programmer ved bruk av YouView (kun modeller for Storbritannia)

Aktivere/deaktivere YouView

 1. Trykk på knappen HOME, og velg deretter [Innstillinger] — [TV-titting] — [Kanaler] — [Kanaloppsett] — [YouView-oppsett].
 2. Velg [Aktiver YouView] eller [Deaktiver YouView], og velg deretter [Ja].
 3. Følg konfigurasjonsfremgangsmåten.

Bruke YouView Guide

Bruk YouView Guide til å se hva som er på nå, hva som kommer i løpet av uken, og til å bla tilbake for å følge med på programmer du kan ha gått glipp av i løpet av de siste sju dagene.

 1. Trykk på GUIDE-knappen for å vise programguiden.
 2. Trykk på (Venstre) / (Høyre)-knappene for å velge programmet, og trykk deretter på (Enter)-knappen.
  Tilgjengelige programmer er merket med et avspillingsikon.

Tips

 • Trykk på TV-knappen på fjernkontrollen mens du ser på live TV-sendinger for å vise Mini Guide og se hva som er på TV nå og hva som kommer etterpå. Denne funksjonen kan imidlertid ikke brukes i følgende tilfeller.
  • Når en dekoder er koplet til TV-apparatet med en IR Blaster.
  • På TV-apparater som ikke har en DISCOVER-knapp på den medfølgende fjernkontrollen.

Sjekke programinformasjon (Information Panel)

Information Panel lar deg finne ut mer om programmet, hvordan det er gradert og om det er tilgjengelig i HD. Du kan også spille flere episoder fra samme serie når det er tilgjengelig på forespørsel.

 1. Trykk på (Informasjon/tekstvisning)-knappen.

Tilgang til On Demand, Discover og YouView Search (YouView Menu)

 1. Trykk på den blå knappen i YouView Guide eller Mini Guide for å vise YouView Menu.
 2. Finn programmet du ønsker å se ved bruk av følgende alternativer.
  Players : Gå til BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5 og Pop FunYouView.
  Discover : Se populære eller nylig oppsatte programmer med ett blikk. Du kan også oppdage nye programmer etter sjanger, f.eks. barneprogrammer, film osv.
  YouView Search : Finn et spesifikt live- eller på forespørsel-programYouView.

Merknad

 • Følgende menyelementer er ikke tilgjengelig når YouView er aktivert:

  • Satellittsendinger
  • Favoritter
  • Påminnelse
  • Digitalprogramlås
  • Redigere programliste
  • Endre TV-nøkkel
  • Informasjon om bakkesendte programmer fra søkefunksjonen på Home Menu-skjermbildet (bruk YouView Search isteden)
  • Ta opp programmer
 • Tjenestenavn kan endres uten varsel.
[31] Se på TV

Se i 3D (kun 3D-modeller)

 • Forstå grunnleggende ting om 3D TV (kun 3D-modeller)
 • Gjøre klar 3D-brillene (kun 3D-modeller)
 • Se på TV i 3D (kun 3D-modeller)
[32] Se på TV | Se i 3D (kun 3D-modeller)

Forstå grunnleggende ting om 3D TV (kun 3D-modeller)

3D-modeller har [3D-innstillinger] i [Innstillinger] — [Skjerm og lyd].

Anbefalt visningsavstand for et 3D-bilde

Hvis visningsavstanden ikke er riktig, kan et spøkelsesbilde oppstå. Sitt på en avstand fra TV-apparatet på minst 3 ganger skjermens høyde. For best seeropplevelse anbefaler vi at du sitter rett foran TV-apparatet.

Illustration of the best distance to watch TV

Tips

 • Det finnes to typer 3D Briller: passive og aktive. Se spesifikasjonene i Referanseveiledning for å se hvilken type 3D Briller TV-apparatet støtter.

Kommunikasjonsrekkevidde for TV og Aktive 3D Briller

Aktive 3D-briller kommuniserer med TV-apparatet for å vise bilder i 3D.

Visningsposisjonen må være innenfor riktig rekkevidde. Se følgende diagrammer. Bruksavstanden avhenger av hindringer (personer, metall, vegger, osv.) og/eller elektromagnetisk interferens.

 • Ovenfra
  Illustration of the communication range from an overhead view
  1. 120°
  2. 1-6 m
 • Fra siden
  Illustration of the communication range from a side view
  1. 45°
  2. 1-6 m
  3. 30°

Merknad

 • Foretrukket visningsvinkel og avstand kan variere avhengig av TV-ens plassering og romforhold.

Pleie av brillene

 • Tørk forsiktig av brillene med en myk klut.
 • Vanskelige flekker kan fjernes med en klut som er lett fuktet med en blanding av mild såpe og varmt vann.
 • Dersom du bruker en kjemisk forhåndsbehandlet klut, må du følge anvisningene på pakken.
 • Aldri bruk sterke løsemidler som tynner, alkohol eller benzen for rengjøring.
[33] Se på TV | Se i 3D (kun 3D-modeller)

Gjøre klar 3D-brillene (kun 3D-modeller)

3D-modeller har [3D-innstillinger] i [Innstillinger] — [Skjerm og lyd].

Det finnes to typer 3D Briller: passive og aktive. Se spesifikasjonene i Referanseveiledning for å se hvilken type 3D Briller TV-apparatet støtter.

For Passive 3D Briller

Hvis det er Passive 3D Briller som følger med TV-apparatet, bruker du disse. Når ingen briller følger med, kan du kjøpe et par Passive 3D Briller, av modellen TDG-500P. Du tar bare på deg Passive 3D Briller for å se på 3D.

For Aktive 3D Briller

Hvis det er Aktive 3D Briller som følger med TV-apparatet, bruker du disse. Når ingen briller følger med, kan du kjøpe et par Aktive 3D Briller, av modellen TDG-BT500A. Før du bruker Aktive 3D Briller for første gang, må du registrere dem med TV-en. Følg trinnene under.

 1. Fjern isoleringsarket til batteriet.
  Illustration of the procedure step
 2. Slå på TV-en, og hold brillene innen 50 cm fra TV-en.
 3. Trykk og hold (Strøm)-knappen/-indikatoren på brillene i to sekunder.
  Illustration of the procedure step

  Aktive 3D Briller slås på og registrering starter ((Strøm)-knappen/-indikatoren blinker grønt og gult). Når registreringen er ferdig, vises en melding på TV-skjermen i 5 sekunder, og indikatoren lyser grønt i 3 sekunder.

  Hvis registreringen mislykkes, slås Aktive 3D Briller av automatisk. I dette tilfellet skal du gjenta fremgangsmåten ovenfor.

 4. Ta på Aktive 3D Briller.

Neste gang, kan du bruke Aktive 3D Briller ved å bare slå dem på. For å slå dem av, trykk og hold (Strøm)-knappen/-indikatoren på brillene i to sekunder. Hvis du vil slå dem på igjen, trykker du på (Strøm)-knappen/-indikatoren.

Tips

 • For å bruke Aktive 3D Briller med et annet TV-apparat, må du registrere brillene på dette TV-apparatet. Utfør fremgangsmåten over fra trinn 2.
[34] Se på TV | Se i 3D (kun 3D-modeller)

Se på TV i 3D (kun 3D-modeller)

3D-modeller har [3D-innstillinger] i [Innstillinger] — [Skjerm og lyd].

Du kan oppleve kraftig 3D-underholdning, som stereoskopiske 3D-videospill og 3D Blu-ray-plater.

For å se på i 3D, må du kople en 3D-kompatibel enhet direkte til TV-apparatet via en autorisert HIGH SPEED HDMI-kabel med HDMI-logo.

Illustration of a person wearing 3D glasses and watching in 3D
 1. Gjør klar 3D Briller.
 2. Vis 3D-innholdet på TV-skjermen.
 3. Ta på 3D Briller.
  Du skal nå kunne se på 3D-bilder. Hvis ingen 3D-effekt oppnås, må du ta følgende trinn.
 4. Trykk på ACTION MENU-knappen og velg deretter [3D].
 5. Velg den [3D-visning]-modusen som passer til innholdet som vises. Avhengig av inngangssignalet eller -formatet, kan det hende at [3D (side‑ved‑side)]/[3D (over-under)] ikke kan velges.

Tips

 • I tillegg til [3D-visning]-modus, kan du bruke forskjellige 3D-alternativer i [3D-innstillinger]. Trykk på knappen HOME og velg deretter [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [3D-innstillinger].

Merknad

 • 3D-effekten kan være mindre tydelig hvis omgivelsestemperaturen er lav.
 • Hvis [Motionflow] i [Bilde] er stilt inn til noe annet enn [Av], kan prosessen for å minimere skjermflimring innvirke på bildets jevne bevegelse. I så fall skal du trykke på ACTION MENU-knappen og deretter velge [Bilde] — [Avanserte innstillinger] — [Bevegelse] — [Motionflow] — [Av]. (Kun for [Motionflow]-kompatible modeller.)
  [Motionflow]-kompatible modeller har [Motionflow] i [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [Bilde] — [Avanserte innstillinger] — [Bevegelse].
[35]

Ta opp TV-programmer

 • Ta opp på en USB HDD-enhet (kun USB HDD-opptakermodeller)
 • Se på/slette innspilt innhold (kun USB HDD-opptakermodeller)
 • Forstå symbolene som vises på listen med opptakstitler (kun USB HDD-opptakermodeller)
[36] Ta opp TV-programmer

Ta opp på en USB HDD-enhet (kun USB HDD-opptakermodeller)

 • Registrere en USB HDD-enhet (kun USB HDD-opptakermodeller)
 • Ettrykksopptak (kun USB HDD-opptakermodeller)
 • Tidsuropptak (kun USB HDD-opptakermodeller)
 • Informasjon om en USB HDD-enhet for opptak (kun USB HDD-opptakermodeller)
[37] Ta opp TV-programmer | Ta opp på en USB HDD-enhet (kun USB HDD-opptakermodeller)

Registrere en USB HDD-enhet (kun USB HDD-opptakermodeller)

Modeller som kan gjøre USB HDD-opptak, har [Oppsett av opptaksenhet] i [Innstillinger] — [TV-titting].

For å ta opp digitale sendinger må du kople til og registrer en USB HDD-enhet til TV-apparatet.

Kople USB HDD-enheten til USB-porten på TV-apparatet merket "HDD REC" (hvis det finnes en blå USB-port, støtter denne porten HDD-opptak).

Merknad

 • Denne funksjonen er kun tilgjengelig på noen modeller i Europa, Australia og New Zealand.
Illustration of the connection method
 1. USB HDD-enhet
 2. USB-kabel (ikke inkludert)
 1. Kople en USB HDD-enhet til USB3-porten (blå) merket "HDD REC" på TV-apparatet.
 2. Slå på USB HDD-enheten.
 3. Vent til [En USB-disk ble koblet til] vises på skjermen.
 4. Velg [Registrer for opptak].
 5. Følg instruksene på skjermen for å registrere USB HDD-enheten.

Merknad

 • Hvis meldingen "Kan ikke oppdage en USB HDD for opptak" vises under registreringen i trinn 4, skal du følge instruksene i meldingen og kontrollere at USB HDD-enheten for opptaket er koplet til USB3-porten (blå).
  Hvis USB HDD-enheten for opptaket ikke blir gjenkjent selv etter at du har kontrollert tilkoplingen, må du registrere USB HDD-enheten på nytt, fordi den er allerede registrert som en enhet for andre formål enn opptak ([Lagring på enheten]). I "USB HDD-enheten kan ikke registreres. (kun USB HDD-opptakermodeller)" finner du hvordan du registrerer USB HDD-enheten på nytt for opptak.

Tips

 • Du kan også registrere en USB HDD-enhet for TV-apparatet ved å velge [Innstillinger] — [TV-titting] — [Oppsett av opptaksenhet] — [HDD-registrering].

Avregistrere en USB HDD-enhet

 1. Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [TV-titting] — [Oppsett av opptaksenhet] — [HDD-avregistrering] — enheten som skal avregistreres.
[38] Ta opp TV-programmer | Ta opp på en USB HDD-enhet (kun USB HDD-opptakermodeller)

Ettrykksopptak (kun USB HDD-opptakermodeller)

Modeller som kan gjøre USB HDD-opptak, har [Oppsett av opptaksenhet] i [Innstillinger] — [TV-titting].

Merknad

 • Denne funksjonen er kun tilgjengelig på noen modeller i Europa, Australia og New Zealand.
 1. Mens du ser på programmet du vil ta opp, kan du trykke på REC-knappen.
 2. Sett sluttiden for opptaket på det viste skjermbildet. Hvis du vil ta opp inntil programmet slutter, kan du velge [standard]. Du kan også sette et vilkårlig tidsrom (1 minutt til 8 timer) ved å velge [Brukerdefinert].

Stanse opptaket manuelt

 1. Trykk på (Stopp)-knappen.
 2. Velg [Stopp] på det viste skjermbildet.

Endre sluttiden for opptaket

 1. Trykk på (Stopp)-knappen.
 2. I det viste skjermbildet velger du [Endre] for å endre sluttidspunktet for opptaket.

Merknad

 • For noen programmer kan ikke opptaket stoppes ved å trykke på (Stopp)-knappen. Hvis du vil avslutte opptaket av et slikt program, må du trykke på ACTION MENU-knappen og deretter velge [ REC-stopp].
[39] Ta opp TV-programmer | Ta opp på en USB HDD-enhet (kun USB HDD-opptakermodeller)

Tidsuropptak (kun USB HDD-opptakermodeller)

Modeller som kan gjøre USB HDD-opptak, har [Oppsett av opptaksenhet] i [Innstillinger] — [TV-titting].

Merknad

 • Denne funksjonen er kun tilgjengelig på noen modeller i Europa, Australia og New Zealand.
 1. Trykk på GUIDE-knappen.
 2. Velg det ønskede programmet i programguiden, og velg deretter [REC-timer].
 3. Velg [Innstill tidsstyrt hendelse] eller [Still inn timer].

Stille inn tidsuret manuelt ved å spesifisere dato, klokkeslett og kanal

 1. Trykk på GUIDE-knappen.
 2. Flytt markøren til elementet lengst til venstre og flytt den mot venstre igjen for å åpne menyen.
 3. Velg [Tidsinnst.liste] — [Manuell REC-timer].
 4. Konfigurere tidsurinnstillingen.
 5. Velg [Still inn timer].

Kontrollere, endre eller slette tidsurinnstillinger

Kontroll, endring eller sletting av tidsurinnstillinger gjøres i [Tidsinnst.liste].

 1. Trykk på GUIDE-knappen.
 2. Flytt markøren til elementet lengst til venstre og flytt den mot venstre igjen for å åpne menyen.
 3. Velg [Tidsinnst.liste] slik at du kan endre innstillingene.

Tips

 • Det kan opprettes opp til 32 tidsurinnstillinger.
 • Hvis opptaket er mislykket, vil årsaken være oppført i [Feilliste for innspilling]. Trykk på TITLE LIST-knappen og velg deretter [Feilliste for innspilling].
 • I programguiden kan du flytte markøren til det ønskede programmet og trykke på REC-knappen for å stille inn tidsuropptak for programmet.

Merknad

 • Tidsuropptak fungerer ikke hvis strømledningen (nettstrøm) trekkes ut.
[40] Ta opp TV-programmer | Ta opp på en USB HDD-enhet (kun USB HDD-opptakermodeller)

Informasjon om en USB HDD-enhet for opptak (kun USB HDD-opptakermodeller)

Modeller som kan gjøre USB HDD-opptak, har [Oppsett av opptaksenhet] i [Innstillinger] — [TV-titting].

 • USB HDD-enheten må brukes kun for opptak. Bruk en separat USB HDD-enhet til å se på bilder og videoer.
 • Denne funksjonen er kun tilgjengelig på noen modeller i Europa, Australia og New Zealand.
 • Det støttes bare USB HDD-er som er større enn 32 GB.
 • Tilkobling av en USB HDD-enhet via en USB-hub støttes ikke. Enheten må kobles direkte til TV-apparatet.
 • Eventuelle data som er lagret på USB HDD-enheten blir slettet når den formateres under registreringsprosessen. USB HDD-enheten kan ikke brukes på en PC etter at den er registrert i TV-apparatet. For å kunne bruke USB HDD-enheten på en PC, må den formateres på PC-en. (Vær oppmerksom på at eventuelle data på USB HDD-enheten vil bli slettet.)
 • Det kan registreres maksimalt 8 USB HDD-enheter.
 • Det er bare dette TV-apparatet som kan spille dataene som tas opp på USB HDD-enheter som er registrert på dette TV-apparatet.
 • Opptak støttes bare for digitale TV- og radiosendinger. Opptak av datasendinger støttes ikke.
 • Krypterte signaler kan ikke tas opp.
 • Opptak kan ikke gjøres i følgende tilfeller:
  • TV-apparatet kan ikke kjenne igjen den registrerte USB HDD-enheten.
  • Det er tatt opp mer enn 1000 programmer på USB HDD-enheten.
  • USB HDD-enheten er full.
 • Det kan hende at det ikke er mulig å velge programmet automatisk mens det tas opp.
 • Opptak av et program er ikke mulig med mindre opptaket er godkjent.
 • Hvis du bruker en Conditional Access Module (CAM), må du unngå å bruke den med foreldregraderingsbeskyttelse, som kanskje ikke vil fungere under opptak. Som et alternativ kan du bruke programblokk eller TV-apparatets egne foreldregradering, hvis det støttes av kringkasteren.
 • I Norge er det noen programmer som ikke kan tas opp på grunn av juridiske restriksjoner.
 • Hvis TV-apparatet blir utsatt for støt under USB HDD-opptak, kan det oppstå støy i det innspilte innholdet.
 • Ikke i noe tilfelle skal Sony være ansvarlig for opptaksfeil eller noen skade eller tap av innspilt innhold som er forårsaket eller tilknyttet TV-apparatets funksjonsfeil, signalforstyrrelse eller noe annet problem.
[41] Ta opp TV-programmer

Se på/slette innspilt innhold (kun USB HDD-opptakermodeller)

Modeller som kan gjøre USB HDD-opptak, har [Oppsett av opptaksenhet] i [Innstillinger] — [TV-titting].

Merknad

 • Denne funksjonen er kun tilgjengelig på noen modeller i Europa, Australia og New Zealand.

Se på innspilt innhold

 1. Trykk på TITLE LIST-knappen, og velg deretter innholdet du vil se på.

Slette innspilt innhold

 1. Trykk på TITLE LIST-knappen.
 2. Trykk på ACTION MENU-knappen, og velg de følgende i rekkefølge.
  [Slette] — programmet for å slette — [Slette]
  For å slette flere programmer, velg alle de programmene du ønsker å slette før du velger [Slette].

Du finner informasjon om betydningen av symbolene i listen med opptaks-titler i Forstå symbolene som vises på listen med opptakstitler (kun USB HDD-opptakermodeller).

[42] Ta opp TV-programmer

Forstå symbolene som vises på listen med opptakstitler (kun USB HDD-opptakermodeller)

List of icons and their descriptions :
Opptak som ikke er vist
:
Beskyttet opptak
:
Under opptak
[43]

Bruke TV-apparatet med andre enheter

 • USB-enheter
 • Blu-ray- og DVD-spillere
 • Dekoder (kabel-/satellittmottaker)
 • Smarttelefoner og nettbrett
 • Datamaskiner, kameraer og videokameraer
 • Lydsystem
 • Bluetooth-enheter
 • Sony trådløs subwoofer (ekstrautstyr) (kun modeller som støttes av Sony trådløs subwoofer)
 • BRAVIA Sync-kompatible enheter
 • Vise bilder i 4K fra kompatible enheter (kun 4K-modeller)
[44] Bruke TV-apparatet med andre enheter

USB-enheter

 • Spille innhold lagret på en USB-enhet
 • Informasjon om USB-enheter som brukes til å lagre bilder og musikk
 • Støttede filer og formater
[45] Bruke TV-apparatet med andre enheter | USB-enheter

Spille innhold lagret på en USB-enhet

Du finner informasjon om hvordan du tar opp programmer på en USB-lagringsenhet eller ser på de lagrede programmene under Ta opp TV-programmer.

Koble til en USB-enhet

Koble en USB-lagringsenhet til USB-porten på TV-apparatet for å ha glede av foto-, musikk- og videofiler lagret på enheten.

Illustration of the connection method
 1. USB-lagringsenhet

Se på bilder, lytt på musikk eller se på filmer lagret på en USB-enhet

Du kan ha glede av bilder/musikk/filmer som er lagret på en USB-enhet på TV-skjermen.

 1. Hvis USB-enheten som er koblet til TV-en har en strømbryter, skrur du denne på.
 2. Trykk på HOME-knappen, velg (Apper-ikonet) på Hjem-menyen og velg deretter [Mediespiller].
  Hvis den medfølgende fjernkontrollen har en APPS-knapp, kan du trykke på APPS-knappen.
 3. Velg navnet til USB-enheten.
 4. Velg mappen og deretter filen du vil spille.

Kontrollere støttede filformater

 • Støttede filer og formater

Merknad

 • Det tar tid å vise noen fotografier eller mapper, avhengig av bildedimensjonene, filstørrelsen og antall filer i en mappe.
 • Det kan ta litt tid før USB-enheten vises, fordi TV-apparatet går til USB-enheten hver gang USB-enheten er tilkoblet.
 • Alle USB-porter på TV-en støtter Hi-Speed USB. Den blå USB-porten støtter SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1 eller USB 3.0). USB-hubber støttes ikke.
 • Ved lesing fra / skriving til USB-enheten, må du ikke slå av TV-en eller USB-enheten, ikke koble fra USB-kabelen og ikke sette inn eller ta ut opptaksmedium. Ellers kan data som er lagret på USB-enheten bli skadet.
 • Avhengig av filen, kan det hende at avspilling ikke er mulig selv når støttede formater brukes.

Tips

 • Du finner mer informasjon under "Ofte stilte spørsmål" på Sony-støttenettstedet.
  Ofte stilte spørsmål for feilsøking
[46] Bruke TV-apparatet med andre enheter | USB-enheter

Informasjon om USB-enheter som brukes til å lagre bilder og musikk

 • USB-portene på TV-en støtter filsystemene FAT16, FAT32, exFAT og NTFS.
 • Når du kobler et digitalt Sony-stillbildekamera til TV-apparatet med en USB-kabel, må USB-tilkoblingsinnstillinger på kameraet settes på "Auto" eller "Lagringsenhet"-modus.
 • Hvis det digitale stillbildekameraet ikke fungerer med TV-en, kan du prøve følgende:
  • Sett USB-tilkoblingsinnstillingene på kameraet på "Lagringsenhet".
  • Kopier filene fra kameraet til en USB-flashstasjon, og koble deretter stasjonen til TV-en.
 • Noen bilder og filmer kan være forstørret, som gir en dårlig bildekvalitet. Avhengig av størrelsen og sideforhold, kan ikke noen bilder vises på fullskjerm.
 • Det kan ta lang tid å vise et bilde, avhengig av filen eller innstillingene.
 • Ikke i noe tilfelle skal Sony være ansvarlig for opptaksfeil eller noen skade eller tap av innspilt innhold som er forårsaket eller tilknyttet TV-ens eller USB-enhetens feilfunksjon eller noe annet problem.
[47] Bruke TV-apparatet med andre enheter | USB-enheter

Støttede filer og formater

 • Bilder
 • Musikk
 • Videoer
 • Lydavsøkingshastighet (for videoer)
 • Ekstern teksting
[48] Bruke TV-apparatet med andre enheter | USB-enheter | Støttede filer og formater

Bilder

Brukertilfelle: USB/hjemmenettverk

FilformatFilendelse
JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg
ARW *1*.arw
 • *1 ARW skal kun brukes til avspilling av filer.

Andre støttede filer og formater

 • Musikk
 • Videoer
 • Lydavsøkingshastighet (for videoer)
 • Ekstern teksting
[49] Bruke TV-apparatet med andre enheter | USB-enheter | Støttede filer og formater

Musikk

Brukertilfelle: USB/hjemmenettverk

mp4

Filendelse: *.mp4 / *.m4a

BeskrivelseAvsøkingshastighet
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp

Filendelse: *.3gp / *.3g2

BeskrivelseAvsøkingshastighet
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

Asf

Filendelse: *.wma

BeskrivelseAvsøkingshastighet
WMA9 Standard8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

ogg

Filendelse: *.ogg

BeskrivelseAvsøkingshastighet
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

Andre

BeskrivelseAvsøkingshastighet
LPCM *132k / 44.1k / 48k

Filendelse: *.mp3

BeskrivelseAvsøkingshastighet
MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L232k / 44.1k / 48k
MP2L316k / 22.05k / 24k
MP2.5L38k / 11.025k / 12k

Filendelse: *.wav

BeskrivelseAvsøkingshastighet
WAV *232k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Filendelse: *.flac

BeskrivelseAvsøkingshastighet
FLAC16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Filendelse: *.aac

BeskrivelseAvsøkingshastighet
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
 • *1 Brukertilfellet LPCM dreier seg kun om hjemmenettverk.
 • *2 Brukertilfellet WAV dreier seg kun om to kanaler.

Andre støttede filer og formater

 • Bilder
 • Videoer
 • Lydavsøkingshastighet (for videoer)
 • Ekstern teksting
[50] Bruke TV-apparatet med andre enheter | USB-enheter | Støttede filer og formater

Videoer

Brukertilfelle: USB/hjemmenettverk

MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Tekstingtype: Ekstern

Video-codec (profil@nivå)Lyd-codecMaks./min. oppløsningMaks. bildefrekvens
MPEG1MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Tekstingtype: Ekstern

Video-codec (profil@nivå)Lyd-codecMaks./min. oppløsningMaks. bildefrekvens
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2TS

Internlinje: *.m2t

Tekstingtype: Ekstern

Video-codec (profil@nivå)Lyd-codecMaks./min. oppløsningMaks. bildefrekvens
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Internlinje: *.m2ts / *.mts

Tekstingtype: Ekstern

Video-codec (profil@nivå)Lyd-codecMaks./min. oppløsningMaks. bildefrekvens
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MP4 (*.mp4): For 2K-modeller

Tekstingtype: Ekstern

Video-codec (profil@nivå)Lyd-codecMaks./min. oppløsningMaks. bildefrekvens
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MP4 (*.mp4): For 4K-modeller

Tekstingtype: Ekstern

Video-codec (profil@nivå)Lyd-codecMaks./min. oppløsningMaks. bildefrekvens
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / LPCM3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC33840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
 • *1 Denne linjen omfatter brukertilfellet med XAVC S-format. Maksimal støttet bithastighet for XAVC S er 100 Mbps.

avi (*.avi)

Tekstingtype: Ekstern

Video-codec (profil@nivå)Lyd-codecMaks./min. oppløsningMaks. bildefrekvens
XvidMPEG1L1 / MPEG1L2 / MPEG1L3 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGμ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

Asf (*.asf / *.wmv)

Tekstingtype: Ekstern

Video-codec (profil@nivå)Lyd-codecMaks./min. oppløsningMaks. bildefrekvens
VC1 AP@L3, MP@HL, SP@MLWMA9 Standard1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv): For 2K-modeller

Tekstingtype: Intern/ekstern

Video-codec (profil@nivå)Lyd-codecMaks./min. oppløsningMaks. bildefrekvens
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MKV (*.mkv): For 4K-modeller

Tekstingtype: Intern/ekstern

Video-codec (profil@nivå)Lyd-codecMaks./min. oppløsningMaks. bildefrekvens
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps

3gpp (*.3gp / *.3g2)

Tekstingtype: Ekstern

Video-codec (profil@nivå)Lyd-codecMaks./min. oppløsningMaks. bildefrekvens
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MOV (*.mov)

Tekstingtype: Ekstern

Video-codec (profil@nivå)Lyd-codecMaks./min. oppløsningMaks. bildefrekvens
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGAAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

WebM (*.webm)

Tekstingtype: Ekstern

Video-codec (profil@nivå)Lyd-codecMaks./min. oppløsningMaks. bildefrekvens
VP8Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps

Andre støttede filer og formater

 • Bilder
 • Musikk
 • Lydavsøkingshastighet (for videoer)
 • Ekstern teksting
[51] Bruke TV-apparatet med andre enheter | USB-enheter | Støttede filer og formater

Lydavsøkingshastighet (for videoer)

Lyd-codecAvsøkingshastighet
LPCM44.1k / 48k
MPEG1L1 / MPEG1L232k / 44.1k / 48k
MPEG1L332k / 44.1k / 48k
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
AC332k / 44.1k / 48k
E-AC332k / 44.1k / 48k
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
WMA98k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
DTS core32k / 44.1k / 48k
μ-LAW8k
PCM (U8)8k
PCM (S16LE)11.025k / 16k / 44.1k
PCM (S16BE)11.025k / 16k / 44.1k

Andre støttede filer og formater

 • Bilder
 • Musikk
 • Videoer
 • Ekstern teksting
[52] Bruke TV-apparatet med andre enheter | USB-enheter | Støttede filer og formater

Ekstern teksting

Brukertilfelle: USB

FilformatFilendelse
SubStation Alpha*.ass / *.ssa
SubRip*.srt
MicroDVD*.sub / *.txt
SubViewer*.sub
SAMI*.smi / *.sami
DVD Subtitle System*.txt

Andre støttede filer og formater

 • Bilder
 • Musikk
 • Videoer
 • Lydavsøkingshastighet (for videoer)
[53] Bruke TV-apparatet med andre enheter

Blu-ray- og DVD-spillere

 • Koble til en Blu-ray- eller DVD-spiller
 • Se på Blu-ray- og DVD-plater
[54] Bruke TV-apparatet med andre enheter | Blu-ray- og DVD-spillere

Koble til en Blu-ray- eller DVD-spiller

Koble en Blu-ray-/DVD-spiller til TV-apparatet.

Bruk en av tilkoblingsmetodene nedenfor i henhold til kontaktene som er tilgjengelig på TV-apparatet.

Merknad

 • De tilgjengelige terminalene avhenger av modellen/regionen/landet.

Tips

 • Du kan også koble til en dekoder (kabel-/satellittmottaker) på samme måte som en Blu-ray-/DVD-spiller.

HDMI-tilkobling

For optimal bildekvalitet anbefaler vi at du kobler spilleren til TV-apparatet med en HDMI-kabel. Hvis Blu-ray/DVD-spilleren din har en HDMI-kontakt, kobler du den til med en HDMI-kabel.

Illustration of the connection method
 1. Blu-ray-/DVD-spiller (samme som å koble til en dekoder)
 2. HDMI-kabel (ikke inkludert)*

* Sørg for at du bruker en autorisert HIGH SPEED HDMI-kabel med HDMI-logoen.

Komponent videotilkobling

Hvis Blu-ray-/DVD-spilleren har komponentvideokontakter, må du koble dem til TV-apparatet ved hjelp av en komponent-videokabel og en lydkabel.

Illustration of the connection method
 1. Blu-ray-/DVD-spiller (samme som å koble til en dekoder)
 2. Komponent-videokabel (ikke inkludert)
 3. Lydkabel (ikke inkludert)

SCART-tilkobling

Hvis Blu-ray-/DVD-spilleren har en SCART-kontakt, kobler du den til med en SCART-kabel.

Illustration of the connection method
 1. Blu-ray-/DVD-spiller (samme som å koble til en dekoder)
 2. SCART-kabel (ikke inkludert)

Merknad

 • SCART-tilkobling kan gi samme bildekvalitet som en kompositt-tilkobling avhengig av den tilkoblede Blu-ray-/DVD-spilleren.

Kompositt-tilkobling

Hvis Blu-ray-/DVD-spilleren har kompositt-kontakter, kobler du dem til med en kompositt video-/lydkabel.

Illustration of the connection method
 1. Blu-ray-/DVD-spiller (samme som å koble til en dekoder)
 2. Kompositt video-/lydkabel (ikke inkludert)

Når du bruker en analog skjøteledning

Illustration of the connection method
 1. Blu-ray-/DVD-spiller (samme som å koble til en dekoder)
 2. Analog skjøteledning (følger med)*
 3. RCA-kabel (ikke inkludert)

* Hvorvidt det følger med en analog skjøteledning avhenger av modellen/regionen/landet.

[55] Bruke TV-apparatet med andre enheter | Blu-ray- og DVD-spillere

Se på Blu-ray- og DVD-plater

Du kan se på innhold fra Blu-ray-/DVD-plater eller annet innhold som leveres av spilleren på TV-apparatet.

 1. Slå på den tilkoblede Blu-ray-/DVD-spilleren.
 2. Trykk på (Inngangsvalg)-knappen flere ganger for å velge den tilkoblede Blu-ray-/DVD-spilleren.
 3. Start avspilling på den tilkoblede Blu-ray-/DVD-spilleren.

Tips

 • Hvis du kobler til en BRAVIA Sync-kompatibel enhet med HDMI-kontakt, kan du enkelt betjene den med TV-apparatets fjernkontroll.
[56] Bruke TV-apparatet med andre enheter

Dekoder (kabel-/satellittmottaker)

 • Koble til en dekoder (kabel-/satellittmottaker)
 • Dekoder (kabel-/satellittmottaker) med en IR Blaster (kun IR Blaster-kompatible modeller)
[57] Bruke TV-apparatet med andre enheter | Dekoder (kabel-/satellittmottaker)

Koble til en dekoder (kabel-/satellittmottaker)

Koble dekoderen (kabel-/satellittmottaker) til TV-en.
Koble den til kontaktene på TV-apparatet.
For detaljer se Koble til en Blu-ray- eller DVD-spiller-siden.

[58] Bruke TV-apparatet med andre enheter | Dekoder (kabel-/satellittmottaker)

Dekoder (kabel-/satellittmottaker) med en IR Blaster (kun IR Blaster-kompatible modeller)

 • Koble til en IR Blaster (kun IR Blaster-kompatible modeller)
 • Konfigurere IR Blaster til å styre dekoderen (kabel-/satellittmottaker) (kun IR Blaster-kompatible modeller)
[59] Bruke TV-apparatet med andre enheter | Dekoder (kabel-/satellittmottaker) | Dekoder (kabel-/satellittmottaker) med en IR Blaster (kun IR Blaster-kompatible modeller)

Koble til en IR Blaster (kun IR Blaster-kompatible modeller)

Modeller som er kompatible med IR Blaster, har [Sett opp IR Blaster] i [Innstillinger] — [TV-titting] — [Eksterne innganger].

Med IR Blaster kan du bruke en dekoder (kabel-/satellittmottaker) som er koplet til TV-apparatet, med TV-apparatets fjernkontroll.

(Hvorvidt IR Blaster-kompatible modeller er tilgjengelig er avhengig av modellen din/landet ditt.)

Illustration of the connection method
 1. Dekoder (kabel-/satellittmottaker)
 2. IR Blaster-kabel
 3. IR Blaster-kontakt

Merknad

 • Sørg for at IR Blaster er riktig stilt inn og IR-senderen er plassert nær IR-mottakeren til den eksterne enheten.
 • Sørg for at TV-en støtter den eksterne enheten.
[60] Bruke TV-apparatet med andre enheter | Dekoder (kabel-/satellittmottaker) | Dekoder (kabel-/satellittmottaker) med en IR Blaster (kun IR Blaster-kompatible modeller)

Konfigurere IR Blaster til å styre dekoderen (kabel-/satellittmottaker) (kun IR Blaster-kompatible modeller)

Når du utfører [Kontrolloppsett for dekoder] i [Sett opp IR Blaster] kan du betjene en kabel-/satellittmottaker fra menyen som vises når du trykker på ACTION MENU-knappen på fjernkontrollen. Hvis fjernkontrollen også har EXT.BOX MENU-knappen, kan du trykke på den for å bruke fjernkontrollen til å betjene kabel-/satellittmottakeren, for eksempel til å vise dekodermenyen.

 1. Trykk på knappen HOME, og velg deretter [Innstillinger] — [TV-titting] — [Eksterne innganger] — [Sett opp IR Blaster] — [Kontrolloppsett for dekoder].
 2. Følg instruksene på skjermen.

Tips

 • IR Blaster-enheten kan betjene en AV-mottaker. For å konfigurere en AV-mottaker må du trykke på HOME-knappen og deretter velge [Innstillinger] — [TV-titting] — [Eksterne innganger] — [Sett opp IR Blaster] — [Oppsett av styring av AV-mottaker].
 • Hvis AV-mottakeren er en BRAVIA Sync-kompatibel enhet, er det ikke behov for IR Blaster.

Merknad

 • Noen eksterne enheter svarer kanskje ikke på enkelte ting i "Action-menyen".
 • Hvis du trykker og holder en knapp på fjernkontrollen, kan det hende at operasjonen ikke fungerer. Prøv heller å trykke på knappen flere ganger.
[61] Bruke TV-apparatet med andre enheter

Smarttelefoner og nettbrett

 • Se/høre på innhold fra mobilenheten på TV-apparatet med Google Cast
 • Vise skjermbildet fra en smarttelefon/et nettbrett på TV-skjermen ved bruk av skjermspeilingsfunksjonen
[62] Bruke TV-apparatet med andre enheter | Smarttelefoner og nettbrett

Se/høre på innhold fra mobilenheten på TV-apparatet med Google Cast

Med Google Cast kan du sende innhold trådløst fra dine favorittnettsteder og -apper til TV-apparatet fra datamaskinen eller mobilenheten.

 1. Kople til en mobilenhet, som for eksempel en mobiltelefon eller et nettbrett, til samme hjemmenettverk som TV-apparatet er tilkoplet.
 2. Start en Google Cast-støttet app på mobilenheten.
 3. Velg (cast)-ikonet i appen.
  Skjermbildet på mobilenheten vises på TV-skjermen.

Merknad

 • Du må ha en Internett-forbindelse for å kunne bruke Google Cast.
[63] Bruke TV-apparatet med andre enheter | Smarttelefoner og nettbrett

Vise skjermbildet fra en smarttelefon/et nettbrett på TV-skjermen ved bruk av skjermspeilingsfunksjonen

Du kan vise skjermen til en mobilenhet på TV-skjermen slik at du kan se på bilder, videoer eller nettsteder.

"Skjermspeiling"-funksjonen bruker Miracast-teknologi til å vise skjermen til en kompatibel enhet på TV-skjermen. En trådløs ruter er ikke nødvendig for å bruke denne funksjonen.

Illustration of content sharing
 1. Smarttelefon
 2. Nettbrett
 3. Datamaskin
 1. Trykk på (Inngangsvalg)-knappen, og velg deretter [Skjermspeiling].
 2. Bruk enheten som er kompatibel med skjermspeiling til å koble til TV-apparatet.
  Når enheten er koplet til TV-apparatet, vises skjermbildet på enheten også på TV-skjermen.
  Se enhetens bruksanvisning for detaljer.

Merknad

 • Mens standby-skjermen for skjermspeiling vises, er den trådløse forbindelsen mellom TV-apparatet og den trådløse ruteren koplet fra, og derfor er kommunikasjon via Internett stoppet.
[64] Bruke TV-apparatet med andre enheter

Datamaskiner, kameraer og videokameraer

 • Koble til en datamaskin og vise innhold fra den
 • Koble til et kamera eller videokamera og vise innhold fra det
 • Spesifikasjoner for videosignaler fra datamaskin
[65] Bruke TV-apparatet med andre enheter | Datamaskiner, kameraer og videokameraer

Koble til en datamaskin og vise innhold fra den

Koble til en datamaskin

Bruk en HDMI-kabel til å koble datamaskinen til TV-apparatet.

Illustration of the connection method
 1. Datamaskin
 2. HDMI-kabel (ikke inkludert)*

* Sørg for at du bruker en autorisert HIGH SPEED HDMI-kabel med HDMI-logoen.

Kontrollere spesifikasjonene for videosignalet

 • Spesifikasjoner for videosignaler fra datamaskin

Vise innhold som er lagret på en datamaskin

Etter å ha koblet til datamaskinen skal du trykke på HOME-knappen og deretter velge inngangen datamaskinen er koblet til.

Kontrollere støttede filformater

 • Støttede filer og formater

Merknad

 • For optimal bildekvalitet anbefaler vi at du stiller inn datamaskinen til å sende ut videosignaler i henhold til en av innstillingene oppført under "Spesifikasjoner for videosignaler fra datamaskin".
 • Avhengig av tilkoblingsstatusen, kan bildet være uskarpt eller flekkete. I så fall må du endre datamaskinens innstillinger og velge et annet inngangssignal fra listen "Spesifikasjoner for videosignaler fra datamaskin".
[66] Bruke TV-apparatet med andre enheter | Datamaskiner, kameraer og videokameraer

Koble til et kamera eller videokamera og vise innhold fra det

Koble til et kamera eller videokamera

Koble til ditt digitale Sony-stillbildekamera eller -videokamera med en HDMI-kabel. Bruk en kabel som har en HDMI-minikontakt for digitalt stillbildekamera-/videokameraenden, og en standard HDMI-kontakt for TV-enden.

Illustration of the connection method
 1. Digitalt stillbildekamera
 2. Videokamera
 3. HDMI-kabel (ikke inkludert)*

* Sørg for at du bruker en autorisert HIGH SPEED HDMI-kabel med HDMI-logoen.

For å se på innhold som er lagret på et digitalt stillbildekamera/videokamera

 1. Slå på det digitale stillbildekameraet/videokameraet etter å ha koblet det til.
 2. Trykk på (Inngangsvalg)-knappen flere ganger for å velge det tilkoblede digitale stillbildekameraet/videokameraet.
 3. Start avspilling på det tilkoblede digitale stillbildekameraet/videokameraet.

Kontrollere støttede filformater

 • Støttede filer og formater

Tips

 • Hvis du kobler til en BRAVIA Sync-kompatibel enhet, kan du enkelt betjene den med TV-apparatets fjernkontroll. Sørg for at enheten er BRAVIA Sync-kompatibel. Enkelte enheter er kanskje ikke kompatible med BRAVIA Sync selv om de har en HDMI-kontakt.
[67] Bruke TV-apparatet med andre enheter | Datamaskiner, kameraer og videokameraer

Spesifikasjoner for videosignaler fra datamaskin

(Oppløsning, horisontal frekvens / vertikal frekvens)

 • 640 x 480, 31,5 kHz / 60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz / 60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz / 60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz / 75 Hz (Kun 2K Full HD-modeller eller 4K-modeller)
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz / 60 Hz (Kun 2K Full HD-modeller eller 4K-modeller)
 • 1600 x 900, 56,0 kHz / 60 Hz (Kun 2K Full HD-modeller eller 4K-modeller)
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz / 60 Hz (Kun 2K Full HD-modeller eller 4K-modeller)
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz / 60 Hz (Kun 2K Full HD-modeller eller 4K-modeller)*

* 1080p-timing, når brukt med HDMI-inngangen, behandles som videotiming og ikke datamaskin-timing. Dette påvirker [Skjermkontroll]-innstillingene i [Skjerm og lyd]. For å kunne se innhold fra datamaskinen må du sette [Bred modus] på [Wide] og [Bildestørrelse] på [Full piksel] (2K-modeller) eller [+1] (4K-modeller). ([Bildestørrelse] konfigureres bare når [Automatisk bildestørrelse] er deaktivert.)

Andre videoinngangssignaler

De følgende videoformatene kan vises avhengig av datamaskinens spesifikasjoner.

 • 480p, 480i
 • 576p*1, 576i*1
 • 720 / 24p
 • 720p / 30 Hz, 720p / 50 Hz*1, 720p / 60 Hz
 • 1080i / 50 Hz*1, 1080i / 60 Hz
 • 1080 / 24p
 • 1080p / 30 Hz, 1080p / 50 Hz*1, 1080p / 60 Hz
 • 3840 x 2160p / 24 Hz, 3840 x 2160p / 25 Hz*1, 3840 x 2160p / 30 Hz (kun 4K-modeller)
 • 3840 x 2160p / 50 Hz*1*3, 3840 x 2160p / 60 Hz*3 (kun 4K-modeller)
 • 4096 x 2160p / 24 Hz*2 (kun 4K-modeller)
 • 4096 x 2160p / 50 Hz*1*2*3, 4096 x 2160p / 60 Hz*2*3 (kun 4K-modeller)

*1 Støttes ikke avhengig av regionen din / landet ditt.

*2 Når 4096 x 2160p er inngangen og [Bred modus] er satt til [Normal], vises oppløsningen som 3840 x 2160p.
For å vise 4096 x 2160p, sett [Bred modus]-innstillingen til [Full 1] eller [Full 2].

*3 Støttes kun av HDMI 2/3 avhengig av modellen din.

Merknad

 • Det kan hende 1920 x 1080/60 Hz-utgang ikke er tilgjengelig, avhengig av datamaskinen. Selv om du velger 1920 x 1080 / 60 Hz utmating, kan det faktiske utgangssignalet være forskjellig. I så fall må du endre datamaskinens innstillinger og deretter stille inn datamaskinen til å bruke et annet videosignal.
[68] Bruke TV-apparatet med andre enheter

Lydsystem

 • Utmating av lyd fra et lydsystem
 • Koble til et lydsystem
 • Justere et lydsystem
[69] Bruke TV-apparatet med andre enheter | Lydsystem

Utmating av lyd fra et lydsystem

Du kan koble til lydsystemer som AV-mottakere eller lydplanker til TV-en. Velg en tilkoblingsmetode nedenfor i henhold til spesifikasjonene til lydsystemet du ønsker å koble til.

 • Tilkobling med en HDMI-kabel (for detaljer les nøye gjennom "Tilkobling ved bruk av en HDMI-kabel" nedenfor.)
 • Tilkobling med en digital optisk kabel
 • Tilkobling med en lydkabel

For tilkoblingsmetoder se siden Koble til et lydsystem.

Merknad

 • Se i bruksanvisningen for enheten som skal kobles til.

Tilkobling ved bruk av en HDMI-kabel

Denne enheten støtter Audio Return Channel (ARC). Du kan bruke en HDMI-kabel til å mate ut lyd fra lydsystemer som støtter ARC.

For tilkoblingsmetoder se siden Koble til et lydsystem.

Merknad

 • Plasseringen av HDMI-terminalen som støtter ARC varierer avhengig av modellen. Se den medfølgende referanseveiledningen.
[70] Bruke TV-apparatet med andre enheter | Lydsystem

Koble til et lydsystem

Se illustrasjonene nedenfor for hvordan du kobler til et lydsystem, som for eksempel en AV-mottaker eller en lydplanke.

Merknad

 • De tilgjengelige terminalene avhenger av modellen/regionen/landet.

HDMI-tilkobling (ARC støtter)

 1. Koble til TV-en og lydsystemet med en HDMI-kabel.
  Koble til TV-ens HDMI inngangsterminal med teksten "ARC".
  Illustration of the connection method
  1. AV-mottaker eller lydplanke
  2. HDMI-kabel (ikke inkludert)*

  * Vi anbefaler autoriserte Premium høyhastighets HDMI‐kabel(‐/kabler) med HDMI-logo.

 2. Justere et lydsystem

Digital optisk kabeltilkobling

 1. Koble til TV-en og lydsystemet med en digital optisk kabel.
  Koble lydsystemet til digital optisk inngangsterminal.
  Illustration of the connection method
  1. AV-mottaker eller lydplanke
  2. Optisk lydkabel (ikke inkludert)
 2. Justere et lydsystem

Lydkabeltilkobling

 1. Koble til TV-en og lydsystemet med en stereo-til-RCA analog lydkabel.
  Koble til lydsystemets lydinngangsterminal.
  Illustration of the connection method
  1. AV-mottaker eller lydplanke
  2. Lydkabel (ikke inkludert)
 2. Justere et lydsystem

Tips

 • Besøk Sony-støttenettstedet for mer informasjon.
  Støttenettsted
[71] Bruke TV-apparatet med andre enheter | Lydsystem

Justere et lydsystem

Etter tilkobling av et lydsystem til TV-en, juster TV-ens lydutmating fra lydsystemet.

Justere et lydsystem som er tilkoblet med en HDMI-kabel eller digital optisk kabel

 1. Etter å ha koblet TV-apparatet til lydsystemet, skal du trykke på ACTION MENU-knappen og deretter velge [Høyttaler] — [Lydsystem].
 2. Slå på det tilkoblede lydanlegget, juster deretter volumet.
  Hvis du kobler til en BRAVIA Sync-kompatibel enhet med en HDMI-kontakt, kan du enkelt betjene den med TV-apparatets fjernkontroll.

Merknad

 • Du må konfigurere [Digital lyd ut]-innstillingene i henhold til lydsystemet. Trykk på knappen HOME og velg deretter [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [Utsignal for lyd] — [Digital lyd ut].
 • Hvis lydsystemet ikke er kompatibelt med Dolby Digital eller DTS, setter du [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [Utsignal for lyd] — [Digital lyd ut] på [PCM].

Tips

 • Hvis et spesifikt lydanlegg er tilkoplet med en HDMI-kabel, kan du justere utgangstimingen for bilde og lyd.
  • Justere innstillingen for AV-synkronisering
  Gå til støttenettstedet for opplysninger om hvilke modeller som støttes.
  • Støttenettsted

Justere et lydsystem som er tilkoblet med en lydkabel

 1. Etter å ha koblet TV-apparatet til lydsystemet, skal du trykke på HOME-knappen, og deretter velge [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [Utsignal for lyd] — [Hodetelefon / lyd ut] — [Lyd ut (Låst)].
 2. Slå på det tilkoblede lydanlegget, juster deretter volumet.

Merknad

 • Hvis lydsystemet ikke er kompatibelt med Dolby Digital eller DTS, setter du [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [Utsignal for lyd] — [Digital lyd ut] på [PCM].

Tips

 • Når du bruker et eksternt lydsystem, kan lyden ut av TV-apparatet reguleres med TV-apparatets fjernkontroll hvis [Hodetelefon / lyd ut] er satt på [Lyd ut (Variabel)]. Trykk på knappen HOME og velg deretter [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [Utsignal for lyd] — [Hodetelefon / lyd ut] — [Lyd ut (Variabel)].
 • Når det kobles til en subwoofer, skal du trykke på HOME-knappen og deretter velge [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [Utsignal for lyd] — [Hodetelefon / lyd ut] — [Subwoofer].
[72] Bruke TV-apparatet med andre enheter

Bluetooth-enheter

 • Koble til en Bluetooth-enhet
 • Justere innstillingen for AV-synkronisering
 • Støttede Bluetooth-profiler
[73] Bruke TV-apparatet med andre enheter | Bluetooth-enheter

Koble til en Bluetooth-enhet

Pare TV-en med en Bluetooth-enhet

Kun for Bluetooth A2DP-støttede modeller som kan bruke Bluetooth-lydenheter som hodetelefoner eller høyttalere.

Bluetooth A2DP-støttede modeller som støtter Bluetooth-lydenheter, har [A/V-synkronisering] i [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [Utsignal for lyd].

 1. Slå Bluetooth-enheten på og sett den i paremodus.
  Du kan finne ut hvordan du setter Bluetooth-enheten i paremodus i bruksanvisningen for enheten.
 2. Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [Fjernkontroller og tilbehør] — [Bluetooth-innstillinger] — [Legg til enhet] for å sette TV-apparatet i paremodus.
  En liste over tilgjengelige Bluetooth-enheter vises.
 3. Velg den ønskede enheten fra listen og følg deretter instruksene på skjermen.
  Hvis du blir bedt om å angi et passord, må du sjekke bruksanvisningen for enheten.
  Enheten kobler seg opp til TV-apparatet når paringen er fullført.

Koble til en paret Bluetooth-enhet

 1. Trykk på knappen HOME og velg deretter [Innstillinger] — [Fjernkontroller og tilbehør] — [Bluetooth-innstillinger].
 2. Velg en paret, men ikke tilkoblet, enhet fra listen.
 3. Velg [Tilkoble].
[74] Bruke TV-apparatet med andre enheter | Bluetooth-enheter

Justere innstillingen for AV-synkronisering

Hvis en Bluetooth-lydenhet er koblet til, kan det være en forsinkelse mellom bildet og lyden på grunn av egenskapene til Bluetooth. Du kan justere forsinkelsen mellom bildet og lyden med A/V-synkronisering-innstillingen. (Kun for Bluetooth A2DP-støttede modeller som kan bruke Bluetooth-lydenheter.)

Bluetooth A2DP-støttede modeller som støtter Bluetooth-lydenheter, har [A/V-synkronisering] i [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [Utsignal for lyd].

 1. Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [Utsignal for lyd] — [A/V-synkronisering] — det ønskede alternativet.

Tips

 • Hvis et spesifikt lydanlegg er tilkoplet med en HDMI-kabel, kan du dessuten justere utgangstimingen for bilde og lyd. Gå til støttenettstedet for opplysninger om hvilke modeller som støttes.
  • Støttenettsted

Merknad

 • Avhengig av den tilkoblede Bluetooth-lydenheten vil bildet og lyden kanskje ikke samsvare, selv når [A/V-synkronisering]-innstillingen er satt til [] eller [Auto].
 • Når en lydplanke er koblet til TV-apparatet trådløst (Bluetooth), setter du [A/V-synkronisering]-innstillingen til []. Slik unngår du svart skjerm på TV-apparatet umiddelbart etter at du slår det på.
 • Hvis [Bildemodus] er satt til ett av alternativene nedenfor, er utgangstimingen av bildet og lyden ikke justert, selv når [A/V-synkronisering]-innstillingen er satt til [Auto].
  • [Spill]
  • [Grafikk]
  • [Foto‑Vivid]
  • [Foto‑Standard]
  • [Foto‑Egendefinert]
  For å justere [A/V-synkronisering] når du er inne på noen av disse modiene, velger du [].
 • Responsen til TV-apparatet mens du spiller videospill, kan føles tregere på grunn [A/V-synkronisering]-innstillingen. Denne gir en forsinkelse på utgangstimingen av bildet. For spill som er avhengig av responstid, anbefaler vi at du ikke bruker en Bluetooth-enhet og anbefaler at du heller bruker TV-høyttalerne eller en lydplanke med en kablet (HDMI-kabel / digital optisk kabel) tilkobling i stedet.
[75] Bruke TV-apparatet med andre enheter | Bluetooth-enheter

Støttede Bluetooth-profiler

TV-apparatet støtter følgende profiler:

 • HID (Human Interface Device Profile)
 • HOGP (HID over GATT Profile)
 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)*
 • AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)*
 • 3DSP (3D Synchronization Profile)*
 • SPP (Serial Port Profile)

* Tilgjengeligheten avhenger av modellen/regionen/landet.

Modeller som har støtte for A2DP og AVRCP, har [A/V-synkronisering] i [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [Utsignal for lyd].

[76] Bruke TV-apparatet med andre enheter

Sony trådløs subwoofer (ekstrautstyr) (kun modeller som støttes av Sony trådløs subwoofer)

 • Koble til en trådløs subwoofer (ekstrautstyr)
 • Justere innstillinger relatert til trådløse subwoofere (ekstrautstyr)
[77] Bruke TV-apparatet med andre enheter | Sony trådløs subwoofer (ekstrautstyr) (kun modeller som støttes av Sony trådløs subwoofer)

Koble til en trådløs subwoofer (ekstrautstyr)

Du kan bruke den ekstra trådløse subwooferen SWF-BR100 til å utvide bassresponsen for TV-ens lyd.

Tilgjengeligheten av denne funksjonen avhenger av modellen/regionen/landet.
TV-apparater som støtter trådløs subwoofer. viser "SWF-BR100" i spesifikasjonsdelen av Referanseveiledning.

Illustration of the connection method
 1. Trådløs transceiver
 2. Trådløs subwoofer SWF-BR100
 3. Lydkabel
 1. Koble lydkabelen (inkludert) til den trådløse transceiveren.
 2. Koble den andre enden av lydkabelen til AUDIO OUT / (Hodetelefon)-kontakten på TV-apparatet.
 3. Koble den trådløse transceiveren til USB-porten på TV-apparatet.
  [Hodetelefon / lyd ut] settes automatisk på [Subwoofer].
 4. Plasser den trådløse subwooferen og koble den til nettstrøm.
  Vi anbefaler at den trådløse subwooferen plasseres så nær TV-apparatet som mulig.

Tips

 • Når den trådløse transceiveren er koblet fra, gjenopprettes [Hodetelefon / lyd ut] automatisk til dens originale innstilling.
 • For detaljer om hvordan du konfigurerer den trådløse subwooferen, henvis til bruksanvisningen som fulgte med den trådløse subwooferen.
[78] Bruke TV-apparatet med andre enheter | Sony trådløs subwoofer (ekstrautstyr) (kun modeller som støttes av Sony trådløs subwoofer)

Justere innstillinger relatert til trådløse subwoofere (ekstrautstyr)

Modeller som støttes av Sony trådløs subwoofer, har [Trådløs subwoofer-effekt] i [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [Utsignal for lyd].

Lydinnstillingene til den trådløse subwooferen er allerede innstilt til anbefalte verdier for TV-en. Følg anvisningene under for å endre innstillingene slik at de passer for deg.

 1. Trykk på knappen HOME og velg deretter [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [Utsignal for lyd] — [Trådløs subwoofer].

Tilgjengelige alternativer

[Trådløs subwoofer-nivå]
Justerer lydnivået til den trådløse subwooferen.
[Koble ut ved frekvens (50‑200Hz)]
Justerer avkuttingsfrekvensen til den trådløse subwooferen. Alle frekvenser under avkuttingsfrekvensen sendes til den trådløse subwooferen.
[Fase]
Stiller inn fasepolariteten. Velg innstillingen som passer preferansen din.
[Synkronisering av trådløs subwoofer]
Justerer tidsforsinkelsen til lyden fra den trådløse subwooferen. Hvis lyden som produseres av den trådløse subwooferen er for sen, kan du bruke [+]. Hvis den er for tidlig, kan du bruke [-].
[Tilbakestill innstillingene til den trådløse subwooferen]
Nullstiller de valgte innstillingene for den trådløse subwooferen til deres innledende verdier.

For å stille inn strømkontrollmetoden til den trådløse subwooferen

 1. Trykk på knappen HOME og velg deretter [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [Utsignal for lyd] — [Trådløs subwoofer-effekt].
[79] Bruke TV-apparatet med andre enheter

BRAVIA Sync-kompatible enheter

 • BRAVIA Sync-oversikt
 • Bruk av funksjoner for BRAVIA Sync-kompatible enheter
 • Justere BRAVIA Sync-innstillinger
[80] Bruke TV-apparatet med andre enheter | BRAVIA Sync-kompatible enheter

BRAVIA Sync-oversikt

Hvis en BRAVIA Sync-kompatibel enhet (f.eks. Blu-ray-spiller, AV-mottaker) er tilkoblet med en HDMI-kabel, kan du betjene enheten med TV-apparatets fjernkontroll.

Illustration of operating a BRAVIA Sync-compatible device
[81] Bruke TV-apparatet med andre enheter | BRAVIA Sync-kompatible enheter

Bruk av funksjoner for BRAVIA Sync-kompatible enheter

[Sync Menu] brukes hovedsakelig til å betjene BRAVIA Sync-kompatible enheter fra TV-apparatet.
Trykk på ACTION MENU-knappen, og velg [Sync Menu].

Blu-ray-/DVD-spiller

 • Slår automatisk på Blu-ray-/DVD-spilleren og skifter inngangen til Blu-ray-/DVD-spilleren når du velger den fra Home-menyen eller Sync-menyen.
 • Slår automatisk på TV-apparatet og skifter inngangen til den tilkoblede Blu-ray-/DVD-spilleren når Blu-ray-/DVD-spilleren starter avspillingen.
 • Slår automatisk av den tilkoblede Blu-ray-/DVD-spilleren når du slår av TV-apparatet.
 • Styrer bruk av menyer ( (Opp)- / (Ned)- / (Venstre)- / (Høyre)-knapper), avspilling (f.eks. (Spill)-knapp) og kanalvalg på den tilkoblede Blu-ray-/DVD-spilleren gjennom TV-apparatets fjernkontroll.

AV-mottaker

 • Slår den tilkoblede AV-mottakeren automatisk på og skifter lydutgangen fra TV-høyttaleren til lydsystemet når du slår på TV-en. Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis du tidligere har brukt AV-mottakeren til å sende ut TV-ens lyd.
 • Skifter automatisk lydutgangen til AV-mottakeren ved å slå på AV-mottakeren når TV-en slås på.
 • Slår automatisk av den tilkoblede AV-mottakeren når du slår av TV-en.
 • Justerer volumet ((Volum) knappene +/–) og demper lyden ((Demp)-knappen) fra den tilkoblede AV-mottakeren via TV-apparatets fjernkontroll.

Videokamera

 • Slår TV-en automatisk på og skifter utgangen til det tilkoblede videokameraet når kameraet er slått på.
 • Slår automatisk av det tilkoblede videokameraet når du slår av TV-en.
 • Styrer bruk av menyer ( (Opp)- / (Ned)- / (Venstre) / (Høyre)-knapper), avspilling (f.eks. (Spill)-knapp) av det tilkoblede videokameraet gjennom TV-apparatets fjernkontroll.

Merknad

 • "BRAVIA Sync-kontroll" (BRAVIA Sync) er kun tilgjengelig for tilkoblede BRAVIA Sync-kompatible enheter som har BRAVIA Sync-logoen.
[82] Bruke TV-apparatet med andre enheter | BRAVIA Sync-kompatible enheter

Justere BRAVIA Sync-innstillinger

 1. Slå på den tilkoblede enheten.
 2. Du aktiverer [BRAVIA Sync-kontroll] ved å trykke på HOME-knappen og deretter velge [Innstillinger] — [TV-titting] — [Eksterne innganger] — [Innstillinger for BRAVIA Sync] — [BRAVIA Sync-kontroll].
 3. Aktiver BRAVIA Sync på den tilkoblede enheten.
  Når en spesifikk Sony BRAVIA Sync-kompatibel enhet er koplet til og slått på, og [BRAVIA Sync-kontroll] er aktivert, aktiveres BRAVIA Sync automatisk på enheten. For detaljer, henvis til brukerveiledningen til den tilkoblede enheten.

Tilgjengelige alternativer

Tilgjengelige alternativer vises under. (Alternativer varierer avhengig av modell/region/land.)

[Enheter automatisk av]
Hvis den er deaktivert, slås ikke den tilkoblede enheten automatisk av når TV-apparatet slås av.
[TV automatisk på]
Hvis den står den er deaktivert, slås ikke TV-apparatet automatisk på når den tilkoblede enheten slås på.
[Liste over BRAVIA Sync-enheter]
Viser BRAVIA Sync-enhetslisten.
[Enhetskontrolltaster]
Lar deg angi knapper for å styre en enhet koblet til via HDMI.

Bruke Sync Menu

 1. Trykk på ACTION MENU-knappen, velg Sync Menu, og velg ønsket element i Sync Menu.

Tips

 • I følgende tilfeller vises en melding på TV-skjermen når du velger Sync Menu.
  • Ingen HDMI-enhet er tilkoblet.
  • [BRAVIA Sync-kontroll] er deaktivert.
[83] Bruke TV-apparatet med andre enheter

Vise bilder i 4K fra kompatible enheter (kun 4K-modeller)

 • Vise bilder i 4K-oppløsning (kun 4K-modeller)
 • Innstillinger for visning av bilder i 4K-oppløsning med høyere kvalitet (kun 4K-modeller)
[84] Bruke TV-apparatet med andre enheter | Vise bilder i 4K fra kompatible enheter (kun 4K-modeller)

Vise bilder i 4K-oppløsning (kun 4K-modeller)

Du kan koble til et digitalt stillbildekamera/videokamera som støtter HDMI 4K-utdata til HDMI IN på TV-apparatet for å vise bilder som er lagret på kameraet i høy oppløsning. Du kan også vise bilder med høy oppløsning som er lagret på tilkoblede USB-enheter eller fra hjemmenettverket. Et bilde med en oppløsning på 4K eller høyere kan vises i 4K-oppløsning (3840×2160).

Tilgjengeligheten av denne funksjonen avhenger av regionen/landet.

Illustration of images from various devices displayed on the TV
 1. Digitalt stillbildekamera
 2. Videokamera
 3. USB-enhet
 4. Nettverksenhet

Vise bilder lagret på en USB-enhet eller nettverksenhet i 4K-oppløsning

 1. Koble USB-enheten til TV-apparatet.
 2. Trykk på HOME-knappen, velg (Apper-ikonet) på Hjem-menyen og velg deretter [Mediespiller].
  Hvis den medfølgende fjernkontrollen har en APPS-knapp, kan du trykke på APPS-knappen.
 3. Velg navnet til USB-enheten eller navnet til nettverksenheten.
 4. Velg mappen og deretter filen du vil spille.

Vise bilder som er lagret på et digitalt stillbildekamera/videokamera

 1. Koble et digitalt stillbildekamera eller videokamera som støtter HDMI-utgangssignaler til HDMI IN-kontakten på TV-apparatet med en HDMI-kabel.
 2. Trykk på (Inngangsvalg)-knappen flere ganger for å velge den tilkoblede enheten.
 3. Still inn den tilkoblede enheten på 4K-utdata.
 4. Start avspilling på den tilkoblede enheten.

Kontrollere støttede filformater

 • Støttede filer og formater

Vise bilder i 4K-oppløsning med høyere kvalitet

Du kan stille inn HDMI-signalformatForbedret format for å vise bilder i 4K-oppløsning med høyere kvalitet.

Du finner informasjon om Forbedret format eller endring av innstillingene på side Innstillinger for visning av bilder i 4K-oppløsning med høyere kvalitet (kun 4K-modeller).

Merknad

 • Det er ikke mulig å vise et 3D-bilde.
 • Hvis du endrer bildet ved å trykke på (Venstre) / (Høyre)-knappene, kan det ta litt tid før bildet vises.
[85] Bruke TV-apparatet med andre enheter | Vise bilder i 4K fra kompatible enheter (kun 4K-modeller)

Innstillinger for visning av bilder i 4K-oppløsning med høyere kvalitet (kun 4K-modeller)

Når du viser noe i høykvalitets 4K-format med HDMI-inngang, må du stille inn [HDMI-signalformat] i [Eksterne innganger].

HDMI-signalformat

For å endre formatinnstilling for HDMI-signalet må du trykke på HOME-knappen og deretter velge [Innstillinger] — [TV-titting] — [Eksterne innganger] — [HDMI-signalformat].

Standard format
Standard HDMI-format*1 for normal bruk.
Forbedret format (kun HDMI IN 2/3)
Høykvalitets HDMI-format*1*2. Skal bare brukes med kompatible enheter.

*1 HDR inkludert (kun HDR-modeller). HDR-modeller har [HDR-modus] i [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [Bilde] — [Avanserte innstillinger] — [Videoalternativer].
*2 4K 60p 4:2:0 10-biters, 4:4:4, 4:2:2 osv.

Merknad

 • Ved bruk av Forbedret format er det ikke sikkert at bilde og lyd blir sendt riktig. I så fall må du kople enheten til en HDMI IN som er i [Standard format] eller endre HDMI-signalformatet til HDMI IN til [Standard format].
 • Bruk bare Forbedret format ved bruk av kompatible enheter.
 • Når du skal se på et 4K-bilde med høy kvalitet, må du bruke en Premium høyhastighets HDMI‐kabel(‐/kabler) som støtter hastigheter på 18 Gbps. Du finner flere opplysninger om Premium høyhastighets HDMI‐kabel(‐/kabler) som støtter 18 Gbps i kabelspesifikasjonene.
 • I noen modeller skifter HDMI-signalformatet til HDMI IN 2 og 3 samtidig.
[86]

Koble til et nettverk

 • Koble til et nettverk med en LAN-kabel
 • Koble til et nettverk med en trådløs forbindelse
 • Hjemmenettverksfunksjoner
[87] Koble til et nettverk

Koble til et nettverk med en LAN-kabel

Koble til et nettverk med en LAN-kabel

En kablet LAN-tilkobling lar deg få tilgang til Internett og hjemmenettverket ditt.

Sørg for at du kopler til Internett eller hjemmenettverket via en ruter.

Tips

 • Hvis du bruker et modem med ruterfunksjoner, behøver du ikke å gjøre klar en separat ruter. Be tjenesteleverandøren om informasjon om modemets spesifikasjoner.
Illustration of the connection method
 1. LAN-kabel
 2. Datamaskin
 3. Ruter
 4. Modem
 5. Internett
 1. Sett opp LAN-ruteren.
  For detaljer, henvis til bruksanvisningen til LAN-ruteren, eller kontakt personen som satte opp nettverket (nettverksadministrator).

Merknad

 • De nettverksrelaterte innstillingene som kreves kan variere, avhengig av Internett-tjenesteleverandøren eller ruteren. For detaljer, henvis til brukerveiledningene levert av Internett-tjenesteleverandøren eller de som fulgte med ruteren. Du kan også kontakte personen som satte opp nettverket (nettverksadministrator).
[88] Koble til et nettverk

Koble til et nettverk med en trådløs forbindelse

 • Bruke Wi-Fi til å koble TV-apparatet til Internett/nettverket
 • Bruke Wi-Fi Direct til å koble til TV-apparatet (uten behov for trådløs ruter)
[89] Koble til et nettverk | Koble til et nettverk med en trådløs forbindelse

Bruke Wi-Fi til å koble TV-apparatet til Internett/nettverket

Den innebygde trådløse LAN-enheten lar deg få tilgang til Internett og glede deg over et nettverk uten kabler.

Illustration of the connection method
 1. Datamaskin
 2. Trådløs ruter
 3. Modem
 4. Internett
 1. Sett opp den trådløse ruteren.
  Du finner detaljer i bruksanvisningen for den trådløse ruteren, eller du kan kontakte personen som satte opp nettverket (nettverksadministrator).
 2. Trykk på knappen HOME og velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk og Internett].
 3. Velg et nettverk du vil koble til, og angi passordet.
  Hvis TV-apparatet ikke kan kobles til Internett/nettverk, må du lese siden TV-apparatet kan ikke koble seg til Internett/nettverk..

For å slå av det innebygde trådløse LAN

 1. For å deaktivere [Wi-Fi] må du trykke på HOME-knappen og deretter velge [Innstillinger] — [Nettverk og Internett] — [Wi-Fi].

Tips

 • For direkteavspilling av video uten hakking:
  • Endre innstillingen på den trådløse ruteren om mulig til en høyhastighets nettverksstandard som for eksempel 802.11n.
   Detaljer om hvordan du endrer innstillingen finner du i bruksanvisningen for den trådløse ruteren, eller kontakt personen som satte opp nettverket (nettverksadministrator).
  • Hvis fremgangsmåten over ikke forbedrer noe, kan du prøve å endre innstillingen på den trådløse ruteren til 5 GHz, som kan forbedre kvaliteten på direkteavspillingen av video.
  • 5 GHz-båndet er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av regionen/landet ditt. Hvis 5 GHz-båndet ikke støttes, kan TV-apparatet bare koples til en trådløs ruter ved hjelp av 2,4 GHz-båndet.

Merknad

 • De nettverksrelaterte innstillingene som kreves kan variere, avhengig av Internett-tjenesteleverandøren eller ruteren. For detaljer, henvis til brukerveiledningene levert av Internett-tjenesteleverandøren eller de som fulgte med ruteren. Du kan også kontakte personen som satte opp nettverket (nettverksadministrator).
 • Hvis du velger [Vis passord]-alternativet på skjermen for inntasting av passord, kan det viste passordet ses av andre personer.
[90] Koble til et nettverk | Koble til et nettverk med en trådløs forbindelse

Bruke Wi-Fi Direct til å koble til TV-apparatet (uten behov for trådløs ruter)

Du kan koble en enhet til TV-apparatet trådløst, uten bruk av en trådløs ruter, og deretter strømme videoer, bilder og musikk som er lagret på enheten, direkte på TV-apparatet.

Illustration of content streaming
 1. Trykk på knappen HOME og velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk og Internett] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct-innstillinger].
 2. Velg TV-navnet som vises på TV-skjermen med Wi-Fi Direct-enheten.
  Hvis enheten ikke støtter Wi-Fi Direct, må du velge [Vis nettverk (SSID) / passord].
 3. Betjen Wi-Fi Direct/Wi-Fi-enheten for å koble til med TV-en.
 4. Send innhold fra Wi-Fi Direct/Wi-Fi-enheten til TV-en.
  Du finner detaljer i bruksanvisningen for enheten.

Hvis tilkoblingen var mislykket

Når standby-skjermen for Wi-Fi Direct-innstillingen vises, skal du velge [Vis nettverk (SSID) / passord] og følge anvisningene på skjermen for å fullføre oppsettet.

For å koble til en annen enhet

Følg trinnene over for å koble til enheter. Opptil 10 enheter kan kobles til på samme tid. For å koble til en annen enhet når 10 enheter allerede er koblet til, kobler du fra en enhet du ikke har bruk for, deretter kobler du til en annen enhet.

For å endre navnet på TV-en som vises på den tilkoblede enheten

Trykk på knappen HOME og velg deretter [Innstillinger] — [Enhetsinnstillinger] — [Info] — [Enhetsnavn].

For å vise tilkoblede enheter / avregistrere enheter

Trykk på knappen HOME og velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk og Internett] — [Wi‑Fi Direct] — [Vis enhetsliste / Slett].

For å avregistrere en enhet, må du velge enheten i listen for å slette den, og deretter trykke på (Enter)-knappen. Velg deretter [Ja] på bekreftelsesskjermbildet.

For å avregistrere alle enheter, må du velge [Slett alle] i listen, og deretter [Ja] i bekreftelsen.

[91] Koble til et nettverk

Hjemmenettverksfunksjoner

 • Justere hjemmenettverkets innstillinger
 • Spille innhold fra en datamaskin
 • Spille innhold fra en medieserver
[92] Koble til et nettverk | Hjemmenettverksfunksjoner

Justere hjemmenettverkets innstillinger

Du kan tilpasse følgende innstillinger for hjemmenettverk.

For å kontrollere servertilkoblingen

Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk og Internett] — [Oppsett av hjemmenettverk] — [Serverdiagnostikk] — følg instruksene på skjermen for å utføre diagnose.

Bruke renderer-funksjonen

Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk og Internett] — [Oppsett av hjemmenettverk] — [Renderer] — det ønskede alternativet.

[Renderer-funksjon]
Aktiver renderer-funksjonen.
Du kan spille av foto-/musikk-/videofiler i en kontroller (f.eks. digitalt stillbildekamera) på TV-skjermen ved å betjene enheten direkte.
[Tilgangskontroll til Renderer]
 • Velg [Automatisk tilgangsrettighet] for automatisk tilgang til TV-apparatet når en kontroller får tilgang til TV-apparatet for første gang.
 • Velg [Egendefinerte innstillinger] for å endre tilgangsrettighetsinnstillingene til hver kontroller.

Bruke funksjonen for ekstern enhet

Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk og Internett] — [Innstillinger for ekstern enhet] — det ønskede alternativet.

[Fjernstyring]
Aktiver drift av TV-apparatet fra en registrert enhet.
[Avregistrer ekstern enhet]
Avregistrer en enhet for å deaktivere driften av TV-apparatet fra den enheten.
[93] Koble til et nettverk | Hjemmenettverksfunksjoner

Spille innhold fra en datamaskin

Du kan nyte innhold (bilde-/musikk-/videofiler) lagret på en nettverksenhet som befinner seg i et annet rom, hvis du kobler TV-en til et hjemmenettverk via en ruter.

Illustration of the connection method
 1. Datamaskin (server)
 2. Ruter
 3. Modem
 4. Internett
 1. Koble TV-en til hjemmenettverket.
 2. Trykk på HOME-knappen, velg (Apper-ikonet) på Hjem-menyen og velg deretter [Mediespiller].
  Hvis den medfølgende fjernkontrollen har en APPS-knapp, kan du trykke på APPS-knappen.
 3. Velg navnet til nettverksenheten.
 4. Velg mappen og deretter filen du vil spille.

Kontrollere støttede filformater

 • Støttede filer og formater

Merknad

 • Avhengig av filen, kan det hende at avspilling ikke er mulig selv når støttede formater brukes.
[94] Koble til et nettverk | Hjemmenettverksfunksjoner

Spille innhold fra en medieserver

Du kan spille av foto-/musikk-/videofiler i en kontroller (f.eks. digitalt stillbildekamera) på TV-skjermen ved å betjene kontrolleren direkte, hvis du kobler TV-en til et hjemmenettverk via en ruter. Kontrolleren bør også være Renderer-kompatibel.

Illustration of the connection method
 1. Digitalt stillbildekamera (kontroller)
 2. Ruter
 3. Modem
 4. Internett
 1. Koble TV-en til hjemmenettverket.
 2. Betjen kontrolleren for å starte avspilling av innholdet på TV-skjermen.
[95]

Innstillinger

 • Konfigurere TV-apparatet
 • Stille inn et tidsur
[96] Innstillinger

Konfigurere TV-apparatet

Menyene som vises i TV-innstillingene kan variere avhengig av modellen/regionen/landet.

 • [TV-titting] Konfigurer innstillinger som [Kanaler].
 • [Skjerm og lyd] Konfigurer innstillinger som [Bilde] og [Lyd].
 • [Nettverk og Internett]
 • [Kontoer og pålogging]
 • [Apper]
 • [Enhetsinnstillinger] Konfigurer innstillinger som [Tastatur], [Startside] og [Tilgjengelighet].
 • [Fjernkontroller og tilbehør] Konfigurer innstillinger som [Fjernkontroll] og [Bluetooth-innstillinger].
 • [Ekspertpanel-innstillinger] (kun modeller med OLED-panel)
[97] Innstillinger | Konfigurere TV-apparatet

[TV-titting]

 1. Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [TV-titting] — det ønskede alternativet.

Tilgjengelige alternativer

[Kanaler]
Konfigurerer innstillingene relatert til å motta kringkastingssendinger. Du kan også konfigurere innstillingene relatert til å motta satellittsendinger.
Stille inn digitale kanaler
Ta imot digitale sendinger
Stille inn satellitten
Motta satellittsendinger (kun satellittkompatible modeller)
Sortere kanaler eller redigere programlisten
Sortere kanaler eller redigere programlisten
[Sperrefunksjon]
Konfigurerer tilgangskontrollinnstillingene for sendinger og andre elementer.
[Eksterne innganger]
Konfigurerer innstillingene til eksterne innganger og BRAVIA Sync.
For detaljer om BRAVIA Sync se BRAVIA Sync-kompatible enheter.
[Oppsett av opptaksenhet]
Konfigurerer innstillingene til USB HDD-enheter for opptak. (Dette alternativet er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av modellen/regionen/landet.)
[98] Innstillinger | Konfigurere TV-apparatet

[Skjerm og lyd]

 1. Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — det ønskede alternativet.

Tilgjengelige alternativer

[Bilde]
Konfigurerer skjerminnstillinger som justerer bildekvaliteten, for eksempel lysstyrken.
[Skjermkontroll]
Justerer skjermbildets størrelse og stilling.
[Lyd]
Konfigurerer innstillinger som justerer lyden.
[Utsignal for lyd]
Konfigurerer valginnstillinger relatert til høyttalere.
[99] Innstillinger | Konfigurere TV-apparatet

[Nettverk og Internett]

Konfigurerer innstillingene til for eksempel trådløse og kablede LAN-nettverk samt hjemmenettverk.

[100] Innstillinger | Konfigurere TV-apparatet

[Kontoer og pålogging]

 1. Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [Kontoer og pålogging] — det ønskede alternativet.

Tilgjengelige alternativer

[Google]
Synkroniserer den registrerte Google-kontoen eller fjerner kontoen.
[Legg til konto]
Legger til en Google-konto. Du kan legge til flere Google-kontoer og bytte mellom dem avhengig av appen.
[101] Innstillinger | Konfigurere TV-apparatet

[Apper]

Lar deg konfigurere eller slette apper.

[102] Innstillinger | Konfigurere TV-apparatet

[Enhetsinnstillinger]

 1. Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [Enhetsinnstillinger] — det ønskede alternativet.

Tilgjengelige alternativer

[Info]
Viser informasjon om TV-en.
[Dato og klokkeslett]
Justerer gjeldende tid.
[Språk/Language]
Velger menyspråket. Det valgte menyspråket vil også angi talegjenkjenningsspråket.
[Tastatur]
Konfigurerer innstillingene til skjermtastaturet.
[Lyd]
Konfigurerer [Systemlyder]-innstillingen.
[Lagring]
Endrer innstillingene som er knyttet til lagring av data.
[Startside]
Tilpasser kanalene som vises på [Startside] og sorterer appene.
[Google]
Konfigurerer søkeinnstillingene.
[Skjermsparer]
Konfigurerer innstillingene for skjermspareren.
[Posisjon]
Konfigurerer stedsinnstillingene for å innhente brukerens plassering.
[Sikkerhet og begrensninger]
Konfigurerer begrensninger, slik som å hindre barn i å bruke bestemte apper.
[Tilgjengelighet]
Konfigurerer innstillingene for tilgjengelighetsfunksjoner og -tjenester for å hjelpe brukere enklere navigere enhetene.
[Tilbakestill]
Setter TV-en tilbake til fabrikkinnstillingene.
[Belysnings-LED]
Konfigurerer [Belysnings-LED]-innstillingene. (Tilgjengeligheten til denne funksjonen avhenger av modellen.)
[Strøm]
Endrer innstillingene som er knyttet til strømforbruk.
[Innledende oppsett]
Konfigurerer grunnleggende funksjoner som nettverk og kanaler for første gangs bruk.
[Innstillinger for butikkmodus]
Fremhever skjermvisningen for bruk i butikkvindu ved å stille inn [Demo-modus], osv.

[103] Innstillinger | Konfigurere TV-apparatet

[Fjernkontroller og tilbehør]

 1. Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [Fjernkontroller og tilbehør] — det ønskede alternativet.

Tilgjengelige alternativer

[Bluetooth-innstillinger]
Oppsett for registrering/avregistrering av Bluetooth-enheter.
[Fjernkontroll]
Oppsett for paring av stemmekontroll.
[104] Innstillinger | Konfigurere TV-apparatet

[Ekspertpanel-innstillinger] (kun modeller med OLED-panel)

Disse alternativene er tilgjengelig for modeller som er utstyrt med et OLED-panel og brukes til å forhindre bildeinnbrenning.

Bildeinnbrenning kan skje hvis det samme bildet vises gjentatte ganger eller i lang tid.
TV-apparatet har to funksjoner, [Pikselendring] og [Paneloppdatering], som er beregnet på å redusere bildeinnbrenning.

Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [Ekspertpanel-innstillinger] — det ønskede alternativet.

Tilgjengelige alternativer

[Pikselendring]
Flytter det viste bilde med regelmessige intervaller for å forhindre bildeinnbrenning. Under normale forhold bør du bruke TV-apparatet med dette alternativet aktivert.
[Paneloppdatering]
En manuell Paneloppdatering bør kun gjøres når bildeinnbrenningen er spesielt merkbar.

Merknad

 • Paneloppdatering bør kun gjøres når bildeinnbrenningen er spesielt merkbar. Normalt bør det kun gjøres én gang i året. Prøv å unngå å gjøre det mer enn én gang i året, ettersom det kan påvirke panelets levetid.
 • Det tar omtrent én time å gjennomføre paneloppdatering. Det kan vises en hvit strek på skjermen under paneloppdateringen. Dette er ikke en funksjonsfeil ved TV-apparatet.
 • Utfør justeringer når romtemperaturen er mellom 10 °C og 40 °C. Hvis romtemperaturen er utenfor dette området, vil paneloppdateringen kanskje ikke bli fullført.
[105] Innstillinger

Stille inn et tidsur

Stille inn på-tidsuret

På-tidsuret slår på TV-apparatet automatisk på et spesifikt tidspunkt, som når et program du ønsker å se på starter. Det lar deg også bruke TV-apparatet som alarmklokke.

 1. Trykk på HOME-knappen, og velg deretter (Timere-ikonet) — [På-timer] — det ønskede alternativet.

Stille inn sovetidsuret

Sovetidsuret slår automatisk av TV-apparatet etter et forhåndsinnstilt tidspunkt.

 1. Trykk på HOME-knappen, og velg deretter (Timere-ikonet) — [Innsovningstid] — det ønskede alternativet.

Merknad

 • Når du slår av TV-apparatet og slår det på igjen, tilbakestilles [Innsovningstid] til [Av].
[106]

Feilsøking

 • Start her Problemer? Start her.
 • Bilde(kvalitet)/skjerm
 • Tastatur
 • Kringkastingsmottak
 • Lyd
 • Nettverk (Internett/hjemme) / apper
 • Fjernkontroll/tilbehør
 • Strøm
 • Tilkoblede enheter
 • USB HDD-opptak (kun USB HDD-opptakermodeller)
 • LED
[107] Feilsøking

Start her

 • Egendiagnose
 • Programvareoppdateringer
 • Hvis det er nødvendig med en fullstendig tilbakestilling (omstart) av TV-apparatet
 • Ofte stilte spørsmål for feilsøking
[108] Feilsøking | Start her

Egendiagnose

Kontroller om TV-en fungerer riktig.

 • Trykk på HELP-knappen, velg deretter [Selvdiagnostikk] eller [Problemdiagnose] — [Selvdiagnostikk].
  [Selvdiagnostikk] vil starte.

Tips

Du kan også sjekke følgende symptomer under [Problemdiagnose].

 • [Symptomer for Internett-tilkobling]
 • [Symptomer for eksterne enheter]
 • [Symptomer for bilde/lyd]

Hvis problemet vedvarer, prøv følgende.

 • Tilbakestilling (omstart) av TV-apparatet. For detaljer se Hvis det er nødvendig med en fullstendig tilbakestilling (omstart) av TV-apparatet.
 • Kontroller og prøv Programvareoppdateringer.
 • Støttenettsted
[109] Feilsøking | Start her

Programvareoppdateringer

Fra tid til annen vil Sony komme med programvareoppdateringer for å bedre funksjonaliteten og gi brukere den aller siste TV-opplevelsen. Den enkleste måten å motta programvareoppdateringer på er via en Internett-forbindelse til TV-apparatet.

Slå på automatisk nedlasting av programvare

For å aktivere [Auto. nedlasting av programvare] må du trykke på HELP-knappen og deretter velge [Systemprogramvareoppdatering] — [Auto. nedlasting av programvare].

Tips

 • Velg [Programvareoppdatering] for å oppdatere programvaren manuelt.
 • Deaktiver [Auto. nedlasting av programvare] hvis du ikke ønsker å oppdatere programvaren automatisk.

Merknad

 • Når [Auto. nedlasting av programvare] er deaktivert, kan ikke TV-en motta varsler selv når en programvareoppdatering er tilgjengelig.

Oppdatere programvaren via USB-lagringsenhet

Hvis du har en nettverksforbindelse, kan du også oppdatere programvaren ved å bruke en USB-lagringsenhet. Bruk datamaskinen til å laste ned den nyeste programvaren fra Sonys støttenettsted til en USB-lagringsenhet. Sett USB-lagringsenheten i en USB-port på TV-apparatet, så starter programvareoppdateringen automatisk.

Hvis du vil oppdatere TV-programvaren ved å bruke en USB-lagringsenhet, må du lese advarslene for oppdatering med USB-lagringsenhet, som står på nettstedet.

Se siden Støttenettsted for mer informasjon om støttenettstedet.

[110] Feilsøking | Start her

Hvis det er nødvendig med en fullstendig tilbakestilling (omstart) av TV-apparatet

Hvis du har problemer, for eksempel at bildet ikke vises på skjermen eller at fjernkontrollen ikke virker, tilbakestill TV-en ved følgende fremgangsmåte. Hvis problemet vedvarer prøv fabrikktilbakestillingsprosedyren nedenfor.
Hvis en ekstern USB-enhet er koblet til TV-en, koble fra USB-enheten fra TV-en før tilbakestilling.

Strømtilbakestilling

 1. Start TV-en på nytt med fjernkontrollen.
  Trykk og hold inne strømknappen på fjernkontrollen i 5 sekunder inntil meldingen "Strøm av" vises.
  TV-apparatet slås av og starter igjen automatisk etter omtrent ett minutt.
 2. Trekk ut strømledningen (nettledningen).
  Hvis problemet vedvarer etter trinn 1, trekker du ut strømledningen (nettledningen) fra støpselet. Trykk deretter på strømknappen på TV-en og vent i 2 minutter, deretter plugger du strømledningen (nettledningen) tilbake i støpselet.

Tips

Dine personlige innstillinger og data vil ikke gå tapt etter at TV-en starter på nytt.

Tilbakestilling til fabrikkstandard

Hvis problemet vedvarer etter en strømtilbakestilling, prøv en fabrikktilbakestilling.

Merknad

En fabrikktilbakestilling vil slette alle dataene og innstillingene til TV-en (slik som innstillingsinformasjon for Wi-Fi og kablet nettverk, påloggingsinformasjonen til Google-kontoen og annen påloggingsinformasjon, Google Play og andre installerte apper).

 1. Trykk på knappen HOME og velg deretter [Innstillinger] — [Enhetsinnstillinger] — [Tilbakestill] — [Tilbakestilling til fabrikkstandard].
 2. Velg [Slett alt].
  Hvis du har stilt inn en PIN-kode på din TV, vil du bli bedt om å legge den inn når du velger [Slett alt].
  Etter at fabrikktilbakestillingsprosessen fullføres vellykket, vil TV-en starte den innledende oppsettsveiviseren. Du må godta Googles tjenestevilkår og Googles personvernerklæring.
[111] Feilsøking | Start her

Ofte stilte spørsmål for feilsøking

For feilsøkingsinformasjon kan du også se "Ofte stilte spørsmål" på støttesiden vår nedenfor.

 • http://www.sony.net/androidtv-faq/
  QR code for the Sony support website

For feilsøkingsinformasjon kan du også se Ofte stilte spørsmål på støttesiden vår.

[112] Feilsøking

Bilde(kvalitet)/skjerm

 • Ingen farge/mørkt bilde/fargen er ikke riktig/bildet er for lyst.
 • Forvrengt bilde./Skjermen blafrer.
 • Bildeformat/skjermformat/bredmodus endres automatisk.
 • Skjermbildet skifter plutselig til en video du ikke kjenner igjen, mens du ser på TV.
 • Det er bannere/"børstelegrafer" øverst eller nederst på skjermen.
 • Høyoppløselige HDR-bilder vises ikke.
 • 3D-bilder vises ikke. 3D-effekten er svak. (kun 3D-modeller)
 • Det er svarte bånd på begge sider av skjermen ved visning av 3D-bilder. (kun 3D-modeller)
 • Du kan ikke slå av 3D-visning når du ser på 3D-innhold. (kun 3D-modeller)
 • Meldingen [3D-signal registrert.] vises automatisk når det registreres 3D-signaler. (kun 3D-modeller)
 • Det vises en melding om en app som ber om tillatelse til å få tilgang til en TV-funksjon.
 • Skjermen blir mørkere etter en viss tid. (kun modeller med OLED-panel)
 • Meldingen [Paneloppdateringen ble ikke fullført] vises. (kun modeller med OLED-panel)
 • Du er bekymret for en bildeinnbrenning. (kun modeller med OLED-panel)
 • En hvit strek kommer til syne på skjermen. (kun modeller med OLED-panel)
 • Paneloppdateringen ble ikke fullført. (kun modeller med OLED-panel)
[113] Feilsøking | Bilde(kvalitet)/skjerm

Ingen farge/mørkt bilde/fargen er ikke riktig/bildet er for lyst.

Juster fargetonen, lysstyrken og bildekvalitet på TV-apparatet fra [Bilde].

 • Trykk på ACTION MENU-knappen, velg deretter [Bilde] for å gjøre justeringer.
 • Hvis du ønsker å tilbakestille [Bilde]-innstillingen, trykk på ACTION MENU-knappen, og velg deretter [Bilde] — [Avanserte innstillinger] — [Tilbakestill].
 • Hvis du setter [Strømsparing] på [Lav] eller [Høy], fremheves det svarte nivået. Trykk på HOME-knappen, og velg deretter [Innstillinger] — [Enhetsinnstillinger] — [Strøm] — [Strømsparing] til [Av] for gjøre skjermen lysere.

Merknad

 • Bildekvaliteten avhenger av signalet og innholdet.
 • Bildekvaliteten kan bli bedre hvis du endrer den i [Bilde] under [Innstillinger].
  Trykk på ACTION MENU-knappen, og velg deretter [Bilde] — [Avanserte innstillinger], og juster [Lysstyrke] eller [Kontrast].
[114] Feilsøking | Bilde(kvalitet)/skjerm

Forvrengt bilde./Skjermen blafrer.

Kontroller forbindelsen og stillingen til antennen og eksterne enheter

 • Sjekk antenne-/kabeltilkoblingen.
 • Hold antennen/kabelen unna andre tilkoblingskabler.
 • Når du monterer ekstrautstyr, må du la det være litt plass mellom enheten og TV-apparatet.
 • Sørg for at antennen er koblet til med en 75 ohm koaksialkabel av høy kvalitet.

Kontroller [Bevegelse]-innstillingen

 • Trykk på ACTION MENU-knappen, og velg deretter [Bilde] — [Avanserte innstillinger] — [Bevegelse] — [Motionflow] — [Av]. (Kun for [Motionflow]-kompatible modeller)
  [Motionflow]-kompatible modeller har [Motionflow] i [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [Bilde] — [Avanserte innstillinger] — [Bevegelse].
 • Endre den gjeldende innstillingen av [Filmmodus] til [Av].
  Trykk på ACTION MENU-knappen, og velg deretter [Bilde] — [Avanserte innstillinger] — [Bevegelse] — [Filmmodus].
 • Kontroller innstillingene for [Manuell programforhåndsinnstilling].
  Trykk på HOME-knappen, og velg deretter [Innstillinger] — [TV-titting] — [Kanaler] — [Kanaloppsett] — [Analogt oppsett] — [Manuell programforhåndsinnstilling].
  • Sett [LNA] på [Av] for å få bedre bildemottak. ([LNA] er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av situasjonen/regionen/landet din/ditt.)
  • Utfør [AFT] for å få bedre bilde for analogt mottak.
   (Tilgjengeligheten av [Manuell programforhåndsinnstilling] og dens alternativer kan variere avhengig av region/land/situasjon.)
[115] Feilsøking | Bilde(kvalitet)/skjerm

Bildeformat/skjermformat/bredmodus endres automatisk.

Du kan justere bildeformatet fra [Skjermkontroll].
Trykk på knappen HOME og velg deretter [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [Skjermkontroll].

 • Når kanalen eller videoinngangen endres mens [Autoformat] i [Skjermkontroll] er aktivert, endres den gjeldende [Bred modus]-innstillingen automatisk i henhold til inngangssignalet. Du kan låse [Bred modus]-innstillingen ved å deaktivere [Autoformat].
 • Du kan justere bildeformatet fra [Bred modus].

Eksempel på innstilling [Bred modus] (når sideforholdet til originalbildet er 4:3)

 • [Normal]
  Viser originalbildet som det er. Sidefelt som fyller inn forskjellen til 4:3-bildet, vises til venstre og høyre på skjermen.
  Example of setting
 • [Zoom]
  Viser et 16:9-bilde som er konvertert til 4:3 bokstavboksformat, med korrekt sideforhold.
  Example of setting
 • [Smart]
  Forstørrer bildet, men bevarer det originale bildet så mye som mulig.
  Example of setting

[Bred modus] (når sideforholdet til originalbildet er 16:9)

Det kan hende bildet ikke vises som tiltenkt selv om det har et sideforhold på 16:9. Endre innstillingene for å skifte til ønsket visning.

 • [Normal]
  Viser et 4:3-bilde som er utvidet horisontalt til 16:9, med korrekt sideforhold.
  Example of setting
 • [Zoom]
  Viser et 16:9-bilde som er konvertert til 4:3 bokstavboksformat, med korrekt sideforhold.
  Example of setting
 • [Smart]
  Forstørrer bildet, men bevarer det originale bildet så mye som mulig.
  Example of setting

Merknad

 • [Autoformat] i [Skjermkontroll] til [Smart] eller [Zoom], som fortsatt vil gjelde inntil du endrer kanalen/inngangen eller manuelt endrer [Bred modus]-innstillingen igjen.
 • [Autoformat] i [Skjermkontroll] vil ikke utvide bildet mens innholdet bytter, siden innholdsinformasjonen reguleres av leverandøren av kanalsignalet. Du kan manuelt endre [Bred modus]-innstillingen hvis du vil, som vil forbli i effekt til du endrer kanalen/inngangen eller manuelt endrer [Bred modus]-innstillingen igjen.
 • Bildeformatet avhenger av signalinnholdet.
  • Bildet blir mindre under reklamer på grunn av metoden en kringkaster bruker til å sende innhold. Når HD-innholdskanaler bytter til SD-innhold (reklamer), kan bildet bli lite med en svart ramme.
  • Enkelte bredskjermprogrammer filmes i sideforhold som er større enn 16:9 (dette er spesielt vanlig for kinoutgaver). TV-apparatet ditt vil vise disse programmene med svarte kanter på toppen og bunnen av skjermen. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med BD/DVD-en (eller kontakt programleverandøren din).
  • Programmer sendt i HD-format (720p og 1080i) med 4:3-innhold, vil vanligvis ha svarte kanter på venstre og høyre sider av skjermen som er lagt til av kringkasteren.

Tips

Noen kabel- og satellittdekodere kan også kontrollere størrelsen på bildet. Dersom du bruker en dekoder, kan du kontakte produsenten av dekoderen for mer informasjon.

[116] Feilsøking | Bilde(kvalitet)/skjerm

Skjermbildet skifter plutselig til en video du ikke kjenner igjen, mens du ser på TV.

I så fall kan det hende TV-apparatet står i demomodus. Prøv å avslutte demomodus.

 • Trykk på HOME-knappen på fjernkontrollen og velg [Innstillinger] — [Enhetsinnstillinger] — [Innstillinger for butikkmodus]. Deaktiver [Demo-modus] og [Modus for tilbakestilling av bilde].
[117] Feilsøking | Bilde(kvalitet)/skjerm

Det er bannere/"børstelegrafer" øverst eller nederst på skjermen.

I så fall kan det hende TV-apparatet står i demomodus. Prøv å avslutte demomodus.

 • Trykk på HOME-knappen på fjernkontrollen og velg [Innstillinger] — [Enhetsinnstillinger] — [Innstillinger for butikkmodus]. Deaktiver [Demo-modus] og [Modus for tilbakestilling av bilde].
[118] Feilsøking | Bilde(kvalitet)/skjerm

Høyoppløselige HDR-bilder vises ikke.

Følgende kreves for å se på høyoppløselige HDR-bilder, slik som 4K (50p/60p)*.

 • Koble til 4K (50p/60p)* avspillbar enhet til HDMI IN 2/3.
 • Bruk en Premium høyhastighets HDMI‐kabel(‐/kabler) som støtter 18 Gbps.
 • Still inn [HDMI-signalformat] til [Forbedret format] ved å velge [Innstillinger] — [TV-titting] — [Eksterne innganger] — [HDMI-signalformat] — [Forbedret format].
 • Kontroller om den tilkoblede enheten har siste innstillinger eller fastvare.

* Tilgjengeligheten avhenger av modellen/regionen/landet.

[119] Feilsøking | Bilde(kvalitet)/skjerm

3D-bilder vises ikke. 3D-effekten er svak. (kun 3D-modeller)

3D-modeller har [3D-innstillinger] i [Innstillinger] — [Skjerm og lyd].

 • Hvis to bilder vises side ved side, kan du trykke på ACTION MENU-knappen og deretter velge [3D] — [3D-visning] — [3D (side‑ved‑side)].
  Hvis to bilder vises over hverandre, kan du trykke på ACTION MENU-knappen og deretter velge [3D] — [3D-visning] — [3D (over-under)].
 • Hvis [3D-visning]-skjermbildet vises og 3D-bilder ikke vises, må du slå av enheten som spiller av 3D-innhold og slå den på igjen.
 • Oppfattet 3D-effekt kan variere fra person til person.

For 4K-modeller

 • 3D-signal i 4K kan ikke vises.
 • For modeller med Passive 3D Briller, se på TV-en forfra. 3D-effekten kan være mindre tydelig avhengig av posisjonen du ser på fra. Juster skjermens visningsvinkel.

For modeller med Aktive 3D Briller

 • Sørg for at det er ingen hindringer mellom TV-en og Aktive 3D Briller.
 • Skift ut batteriet i Aktive 3D Briller.
 • Sørg for at Aktive 3D Briller er slått på.
 • Det er nødvendig å registrere Aktive 3D Briller på TV-en før bruk. Hvis du vil bruke brillene med en annen TV, må de registreres på nytt. Slå av brillene før registrering på nytt.
 • Trådløse enheter eller mikrobølgeovner kan påvirke kommunikasjonen mellom 3D Briller og TV-en da TV-en bruker 2,4 GHz-båndet. Hvis dette er tilfelle, kan du prøve å registrere på nytt.
 • Dersom en enhet som ikke er 3D-kompatibel (som et hjemmekinoanlegg) er koblet til mellom TV-apparatet og en 3D-kompatibel enhet, viser ikke TV-apparatet 3D-bilder. Kople den 3D-kompatibel enheten direkte til TV-apparatet via en autorisert HIGH SPEED HDMI-kabel med HDMI-logo.
[120] Feilsøking | Bilde(kvalitet)/skjerm

Det er svarte bånd på begge sider av skjermen ved visning av 3D-bilder. (kun 3D-modeller)

3D-modeller har [3D-innstillinger] i [Innstillinger] — [Skjerm og lyd].

 • Svarte linjer vises på begge sider av skjermen for å behandle 3D-signaler når du justerer dybden på 3D-bilder i [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [3D-innstillinger] — [3D-dybdejustering].
[121] Feilsøking | Bilde(kvalitet)/skjerm

Du kan ikke slå av 3D-visning når du ser på 3D-innhold. (kun 3D-modeller)

3D-modeller har [3D-innstillinger] i [Innstillinger] — [Skjerm og lyd].

 • For 3D-innhold vist med 3D-signalet, kan ikke 3D-visning slås av på TV-en. Slå av 3D-innstillinger på den tilkoblede enheten (for eksempel en Blu-ray-spiller).
[122] Feilsøking | Bilde(kvalitet)/skjerm

Meldingen [3D-signal registrert.] vises automatisk når det registreres 3D-signaler. (kun 3D-modeller)

3D-modeller har [3D-innstillinger] i [Innstillinger] — [Skjerm og lyd].

 • Deaktiver innstillingen [3D-signalvarsling]. Trykk på knappen HOME, og velg deretter [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [3D-innstillinger] — [3D-signalvarsling] — [Av].
[123] Feilsøking | Bilde(kvalitet)/skjerm

Det vises en melding om en app som ber om tillatelse til å få tilgang til en TV-funksjon.

 • Velg om du vil gi eller nekte appen tilgang til den viste funksjonen.
 • Du kan kontrollere listen med apptillatelser, kategorisert etter TV-funksjon og endre tillatelsesinnstillingene for hver app. Trykk på HOME-knappen og velg [Innstillinger] — [Apper] — [Apptillatelser] — den ønskede TV-funksjonen.
[124] Feilsøking | Bilde(kvalitet)/skjerm

Skjermen blir mørkere etter en viss tid. (kun modeller med OLED-panel)

 • Hvis hele eller en del av bildet forblir stille, vil skjermen gradvis bli mørkere for å redusere bildeinnbrenning. Dette er en funksjon som brukes til å beskytte panelet, og ikke en funksjonsfeil.
[125] Feilsøking | Bilde(kvalitet)/skjerm

Meldingen [Paneloppdateringen ble ikke fullført] vises. (kun modeller med OLED-panel)

Paneloppdateringen kjøres etter at TV-apparatet er brukt i lang tid, for å redusere bildeinnbrenning. Hvis TV-apparatet er slått på, strømledningen trekkes ut eller hvis romtemperaturen faller utenfor området mellom 10 °C og 40 °C under paneloppdateringen, blir ikke prosessen fullført og denne meldingen vises.

 • Hvis paneloppdateringen startet automatisk, vil den starte på nytt når du slår av TV-apparatet med fjernkontrollen.
 • Hvis paneloppdateringen ble startet manuelt, må du velge den på nytt.
[126] Feilsøking | Bilde(kvalitet)/skjerm

Du er bekymret for en bildeinnbrenning. (kun modeller med OLED-panel)

Bildeinnbrenning kan skje hvis det samme bildet vises gjentatte ganger eller i lang tid.

For å redusere bildeinnbrenning, anbefaler vi at du slår av TV-apparatet på vanlig måte ved å trykke på strømknappen på fjernkontrollen eller TV-apparatet.

Merknad

 • En manuell skjermoppdatering bør kun gjøres når bildeinnbrenningen er spesielt merkbar. Normalt bør det kun gjøres én gang i året. Prøv å unngå å gjøre det mer enn én gang i året, ettersom det kan påvirke panelets levetid.
 • Bilder som inneholder klokker og skarpe farger kan lett forårsake bildeinnbrenning. Unngå å vise denne typen bilder i lang tid, for da kan det oppstå bildeinnbrenning.
[127] Feilsøking | Bilde(kvalitet)/skjerm

En hvit strek kommer til syne på skjermen. (kun modeller med OLED-panel)

 • Paneloppdateringen kjøres etter at TV-apparatet er brukt i lang tid, for å redusere bildeinnbrenning. Paneloppdateringen starter etter at TV-apparatet er slått av og tar omtrent en time å gjennomføre. Det kan vises en hvit strek på skjermen under paneloppdateringen. Dette er ikke en funksjonsfeil ved TV-apparatet.
[128] Feilsøking | Bilde(kvalitet)/skjerm

Paneloppdateringen ble ikke fullført. (kun modeller med OLED-panel)

 • Paneloppdatering fungerer når romtemperaturen er mellom 10 °C og 40 °C. Hvis romtemperaturen faller eller stiger utenfor dette området under paneloppdateringen, fullføres ikke prosessen og det vises en melding. Hvis meldingen vises, må du sjekke temperaturen i rommet.
[129] Feilsøking

Tastatur

Du kan ikke bruke det gjeldende skjermbildet etter at skjermtastaturet vises.

 • For å gå tilbake til bruk av skjermbildet bak skjermtastaturet, må du trykke på BACK-knappen på fjernkontrollen.
[130] Feilsøking

Kringkastingsmottak

 • Sjekk disse tingene først for å feilsøke TV-mottaket.
 • Blokkerende støy eller en feilmelding vies, og du kan ikke se på sendinger.
 • Dobbeltkonturer eller dobbeltbilder vises.
 • Det er bare snøstøy eller svart bilde på skjermen.
 • Det er bilde- eller lydstøy når man ser på en analog TV-kanal.
 • Noen kanaler er blanke.
 • Dårlig mottak eller dårlig bildekvalitet på digitale sendinger.
 • Du kan ikke se digitale kanaler.
 • Ikke alle analoge kanaler er stilt inn.
 • Du kan ikke se satellittkanaler. (Kun for satellittkompatible modeller)
 • Noen digitale kanaler mangler.
 • Du ønsker å stille inn parabolantennen.
[131] Feilsøking | Kringkastingsmottak

Sjekk disse tingene først for å feilsøke TV-mottaket.

 • Sørg for at antennekabelen er godt koblet til TV-apparatet.
  • Sørg for at antennekabelen ikke er løs eller koblet fra.
  • Sørg for at kabelen eller kabelkontakten til antennen ikke er skadet.
 • For å kunne se strømmeinnhold må du koble TV-apparatet til Internett.

Tips

 • Besøk Sony-støttenettstedet for mer informasjon.
  Støttenettsted
[132] Feilsøking | Kringkastingsmottak

Blokkerende støy eller en feilmelding vies, og du kan ikke se på sendinger.

 • Sørg for at antennekabelen er koblet til de rette portene (i TV-apparatet/tilkoplede enheter/veggen).
 • Sørg for at kabelen ikke er gammel eller kontakten ikke er kortsluttet på innsiden.
[133] Feilsøking | Kringkastingsmottak

Dobbeltkonturer eller dobbeltbilder vises.

 • Sjekk kabel- eller antennetilkoblingene.
 • Sjekk antenneplasseringen og retningen.
 • Trykk på ACTION MENU-knappen, og velg deretter [Bilde] — [Avanserte innstillinger] — [Bevegelse] — [Motionflow] — [Av].
  (Kun for [Motionflow]-kompatible modeller)
  [Motionflow]-kompatible modeller har [Motionflow] i [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [Bilde] — [Avanserte innstillinger] — [Bevegelse].
[134] Feilsøking | Kringkastingsmottak

Det er bare snøstøy eller svart bilde på skjermen.

 • Sjekk om automatisk fininnstilling er utført.
 • Sjekk om antennen er ødelagt eller bøyd.
 • Sjekk om antennen har nådd slutten av sin brukbare levetid (3-5 år for normal bruk, 1-2 år ved havet).
[135] Feilsøking | Kringkastingsmottak

Det er bilde- eller lydstøy når man ser på en analog TV-kanal.

 • Kontroller [Manuell programforhåndsinnstilling]-innstillingen.

  Trykk på HOME-knappen, og velg deretter [Innstillinger] — [TV-titting] — [Kanaler] — [Kanaloppsett] — [Analogt oppsett] — [Manuell programforhåndsinnstilling].

  • Utfør [AFT] for å få bedre bilde- og lydmottak. (Navn på alternativ kan variere avhengig av region/land.)
  • Sett [Lydfilter] på [Av], [Lav] eller [Høy] for å få bedre lyd for analogt mottak.
  • Sett [LNA] på [Av] for å få bedre bildemottak. ([LNA] er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av situasjonen/regionen/landet din/ditt.)
 • Sørg for at antennen er koblet til med en 75 ohm koaksialkabel av høy kvalitet.
 • Hold antennekabelen unna andre tilkoblingskabler.
[136] Feilsøking | Kringkastingsmottak

Noen kanaler er blanke.

 • Kanalen er kun for kryptert tjeneste/abonnementstjeneste. Abonner på en betalt TV-tjeneste.
 • Kanalen brukes kun for data (ingen bilde eller lyd).
 • Kontakt senderen for detaljer om overføring.
[137] Feilsøking | Kringkastingsmottak

Dårlig mottak eller dårlig bildekvalitet på digitale sendinger.

 • Endre posisjonen, retningen og vinkelen på fjernsynsantennen for å maksimereantennens signalnivå. Sørg for at retningen på antennen ikke endres utilsiktet (som for eksempel av vind).
 • Dersom du bruker en signalforsterker for TV-en, justerer du signalmottaket.
 • Dersom utstyr (som en TV-signalfordeler) er koblet til mellom antennen og TV-apparatet, kan dette påvirke TV-mottaket. Du kan koble antennen og TV-apparatet sammen direkte for å se om mottaket forbedres.
 • Dårlige værforhold kan påvirke satellittkringkastingssystem. Vent til været er bedre. (Kun for satellittkompatible modeller)
[138] Feilsøking | Kringkastingsmottak

Du kan ikke se digitale kanaler.

 • Spør en lokal installatør om digitale sendinger er tilgjengelige i ditt område.
 • Oppgrader til en større antenne med bedre mottak.
[139] Feilsøking | Kringkastingsmottak

Ikke alle analoge kanaler er stilt inn.

 • Prøv å forhåndsinnstille kanaler manuelt ved å konfigurere innstillingene. Trykk på HOME-knappen, og velg deretter [Innstillinger] — [TV-titting] — [Kanaler] — [Kanaloppsett] — [Analogt oppsett] — [Manuell programforhåndsinnstilling]. (Tilgjengeligheten av [Manuell programforhåndsinnstilling] og dens alternativer kan variere avhengig av regionen/landet/situasjonen din/ditt.)
[140] Feilsøking | Kringkastingsmottak

Du kan ikke se satellittkanaler. (Kun for satellittkompatible modeller)

Satellittkompatible modeller har [Satellitt-innstilling] i [Innstillinger] — [TV-titting] — [Kanaler] — [Kanaloppsett] — [Digital innstilling].

 • Spør en lokal installatør om satellittjenester er tilgjengelige i ditt område.
 • Sjekk LNB-enheten og innstillingene dine.
 • Hvis TV-apparatet ditt har både "MAIN"- og "SUB"-kontakter og ikke settes i modusen Twin Tuner for satellitt med [Valg av modus for satellittuner], kan ikke kontakten som er merket "SUB", benyttes. I så fall kobler du parabolantennen til kontakten merket med "MAIN."
[141] Feilsøking | Kringkastingsmottak

Noen digitale kanaler mangler.

Endre inndataområdet (tilgjengelig avhengig av region/land)

Trykk på HOME-knappen, og velg deretter [Innstillinger] — [TV-titting] — [Kanaler] — [Kanaloppsett] — [Digital innstilling] — [Digital søking] — [Autom. kanalinstillings rekkevidde].

[Normal]
Søk etter tilgjengelige kanaler i din region/ditt land.
[Full]
Søk etter tilgjengelige kanaler uten å ta hensyn til region/land.

Oppdatere digitale tjenester

Du kan kjøre [Automatisk kanalsøk] etter å ha flyttet til en ny bolig, skiftet tjenesteleverandører eller til å søke etter nylanserte kanaler.

Konfigurere automatiske tjenesteoppdateringer

Vi anbefaler at du setter [Auto tjenesteoppdat.] på [] slik at nye digitale tjenester kan legges til automatisk ettersom de blir tilgjengelige.

 1. Trykk på HOME-knappen, og velg deretter [Innstillinger] — [TV-titting] — [Kanaler] — [Kanaloppsett] — [Digital innstilling] — [Teknisk innstilling] — [Auto tjenesteoppdat.] — [].

Hvis deaktivert, blir du varslet om nye digitale tjenester via en melding på skjermen, og tjenestene legges ikke til automatisk.

Tips

 • Tilgjengeligheten av denne funksjonen avhenger av regionen/landet. Hvis den ikke er tilgjengelig, kan du utføre [Automatisk kanalsøk] for å legge til nye tjenester.
[142] Feilsøking | Kringkastingsmottak

Du ønsker å stille inn parabolantennen.

Hvis du har montert en parabolantenne, kan du vise satellittsendinger, og bestemme type installasjon, ved å konfigurere mottakerinnstillingene.

Stille inn satellitten

 • Motta satellittsendinger (kun satellittkompatible modeller)
[143] Feilsøking

Lyd

 • Ingen lyd, men bra bilde.
 • Lydstøy.
 • Ingen lyd eller lav lyd med hjemmekinosystem.
 • Forvrengt lyd.
 • Du ønsker å sende lyd fra både hodetelefonene/Bluetooth-lydenheten/-stereoanlegget og TV-høyttalerne.
 • Volumet i hodetelefonene/Bluetooth-lydenheten kan ikke justeres.
 • Du er bekymret over en forsinkelse mellom bildet og lyden.
[144] Feilsøking | Lyd

Ingen lyd, men bra bilde.

 • Kontroller volumkontrollen.
 • Trykk på knappen (Demp) eller (Volum) + for å avbryte dempingen.
 • Trykk på ACTION MENU-knappen, og velg deretter [Høyttaler] — [TV-høyttaler].
 • Fjern eventuelle hodetelefoner.
[145] Feilsøking | Lyd

Lydstøy.

 • Sørg for at antennen er koblet til med en 75 ohm koaksialkabel av høy kvalitet.
 • Hold antennekabelen unna andre tilkoblingskabler.
 • For å unngå TV-interferens, sørg for at du bruker en uskadet antenneledning.
[146] Feilsøking | Lyd

Ingen lyd eller lav lyd med hjemmekinosystem.

 • Trykk på ACTION MENU-knappen, og velg deretter [Høyttaler] — [Lydsystem].
 • Sett [Hodetelefon / lyd ut] til [Lyd ut (Låst)] i [Utsignal for lyd]-innstillingen.
 • Hvis lydsystemet ikke er kompatibelt med Dolby Digital eller DTS, setter du [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [Utsignal for lyd] — [Digital lyd ut] på [PCM].
 • Hvis du velger en analog kanal (RF) og bilder ikke vises riktig, må du endre TV-kringkastingssystemet. Trykk på HOME-knappen, og velg deretter [Innstillinger] — [TV-titting] — [Kanaler] — [Kanaloppsett] — [Analogt oppsett] — [Manuell programforhåndsinnstilling] — [TV-system]. (Tilgjengeligheten av [Manuell programforhåndsinnstilling] eller navn på alternativ varierer avhengig av region/land/situasjon.)
 • Avhengig av modellen, hvis [Høyttaler] står på [TV-høyttaler] og [Høyoppløselig oppskalering (DSEE HX)] står på [Auto], er DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) dempet.
 • Kontroller at innstillingen [Volum for Digital lyd ut] for TV-apparatet står på det maksimale.

  Trykk på HOME-knappen og velg deretter:
  [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [Utsignal for lyd] — [Volum for Digital lyd ut]

 • Når du bruker HDMI-inngang med Super Audio-CD eller DVD-Audio, kan det hende DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ikke gir noe lydsignal.
[147] Feilsøking | Lyd

Forvrengt lyd.

 • Sjekk antenne-/kabeltilkoblingen.
 • Hold antennen/kabelen unna andre tilkoblingskabler.
 • Hold TV-en borte fra elektriske støykilder som biler, hårfønere, Wi-Fi-enheter, mobiltelefoner eller en optisk enhet.
 • Når du installerer en valgfri enhet, la det være noe mellomrom mellom enheten og TV-en.
 • Utfør [AFT] i [Manuell programforhåndsinnstilling] for å få bedre lyd for analogt mottak.
  (Tilgjengeligheten av [Manuell programforhåndsinnstilling] og dens alternativer kan variere avhengig av region/land/situasjon.)
 • Sett [Lydfilter] på [Lav] eller [Høy] for å få bedre lyd for analogt mottak. ([Lydfilter] er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av regionen din/landet ditt.)
[148] Feilsøking | Lyd

Du ønsker å sende lyd fra både hodetelefonene/Bluetooth-lydenheten/-stereoanlegget og TV-høyttalerne.

Sende lyd fra både hodetelefonene/Bluetooth-lydenheten og TV-høyttalere

Lyd kan sendes ut fra begge hodetelefonene eller Bluetooth-lydenheten og TV-høyttalerne ved å utføre innstillingen nedenfor. Innstillingsmetoden varierer imidlertid avhengig av om TV-apparatet er en A2DP-støttet modell.

A2DP-støttede modeller som kan bruke Bluetooth-lydenheter, har [A/V-synkronisering] i [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [Utsignal for lyd].

Hvis TV-apparatet ikke er en A2DP-støttet modell

 • Trykk på HOME-knappen, og velg deretter [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [Utsignal for lyd] — [Kobling mellom hodetelefoner og høyttaler] — [Av] for å sende ut lyd fra begge enhetene som er koblet til hodetelefonkontakten og TV-høyttalerne.

Du kan ikke bruke Bluetooth-lydenheter som Bluetooth-hodetelefoner.

Hvis TV-apparatet er en A2DP-støttet modell

 • Trykk på HOME-knappen, og velg deretter [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [Utsignal for lyd] — [Lyd til både TV-høyttalerne og annen enhet] for å aktivere det og sende ut lyd fra begge enhetene som er koblet til hodetelefonkontakten eller Bluetooth-hodetelefonene og TV-høyttalerne.

Sende lyd fra både et lydsystem koblet til via ARC og TV-høyttalerne

Lyd kan sendes fra både et lydsystem koblet til TV-en og TV-høyttalerne samtidig ved å oppfylle følgende betingelser.

 • Koble til TV-en og lydsystemet med en digital optisk kabel
 • Sette [Digital lyd ut] til [PCM]

Se Koble til et lydsystem-siden for detaljer om digitale optiske kabeltilkoblinger.

[149] Feilsøking | Lyd

Volumet i hodetelefonene/Bluetooth-lydenheten kan ikke justeres.

 • Hvis du ikke kan justere volumet i hodetelefonene eller Bluetooth-lydenheten med (Volum) +/--knappene, må du trykke på ACTION MENU-knappen og velge [Hodetelefonvolum.]/[Bluetooth-volum].

Bluetooth A2DP-støttede modeller som kan bruke Bluetooth-lydenheter, har [A/V-synkronisering] i [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [Utsignal for lyd].

[150] Feilsøking | Lyd

Du er bekymret over en forsinkelse mellom bildet og lyden.

Hvis det er tilkoplet en Bluetooth-lydenhet

Bilde og lyd er ikke synkronisert fordi lyden forsinkes på grunn av egenskapene til Bluetooth. Du kan justere utgangstimingen for bilde og lyd med A/V-synkronisering-innstillingen.

 1. For å aktivere [A/V-synkronisering], må du trykke på HOME-knappen og deretter velge [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [Utsignal for lyd] — [A/V-synkronisering].

Hvis et spesifikt lydanlegg er tilkoplet med en HDMI-kabel

Du kan justere utgangstimingen for bilde og lyd. Gå til støttenettstedet for opplysninger om hvilke modeller som støttes.

 • Støttenettsted
[151] Feilsøking

Nettverk (Internett/hjemme) / apper

 • TV-apparatet kan ikke koble seg til Internett/nettverk.
 • Bilde- og/eller lydkvaliteten fra strømmeapper er dårlig.
 • TV-apparatet kan ikke koble seg til serveren.
 • Du kan koble til Internett, men ikke til visse apper og tjenester.
[152] Feilsøking | Nettverk (Internett/hjemme) / apper

TV-apparatet kan ikke koble seg til Internett/nettverk.

Hvis det trådløse nettverket ikke kobler seg til, eller kobles fra, kan du prøve følgende.

 • Trykk på HOME-knappen og kontroller at følgende innstilling er aktivert.
  [Innstillinger] — [Nettverk og Internett] — [Wi-Fi]
 • Kontroller plasseringen av TV-apparatet og den trådløse ruteren. Signalforhold kan påvirkes av følgende:
  • Andre trådløse enheter, mikrobølgeovner, fluorescerende lys, osv. er plassert i nærheten.
  • Det er gulv eller vegger mellom den trådløse ruteren og TV-apparatet.
 • Slå den trådløse ruteren av og deretter på igjen.
 • Hvis nettverksnavnet (SSID) til den trådløse ruteren som du ønsker å koble til, ikke vises, må du velge [[Manuell inntasting]] for å angi et nettverksnavn (SSID).

Hvis problemet ikke blir løst selv med prosedyrene ovenfor, eller hvis du ikke kan koble til et kablet nettverk, må du kontrollere statusen til nettverksforbindelsen.

Kontrollere statusen til nettverksforbindelsen

 1. Trykk på knappen HOME og velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk og Internett] — [Nettverksstatus] — [Kontroller tilkobling].
  Kontroller nettverksforbindelsenes og/eller serverens bruksanvisning for tilkoblingsinformasjon, eller ta kontakt med personen som satte opp nettverket (nettverksadministrator).

Tips

 • Løsningen varierer avhengig av statuskontrollen for nettverket. Du finner løsninger for hvert problem under "Ofte stilte spørsmål" på Sony-støttenettstedet.

Merknad

 • Hvis LAN-kabelen er koblet til en aktiv server og TV-en har fått tildelt en IP-adresse, sjekk tilkoblinger og konfigurasjoner for serveren.

  Trykk på knappen HOME og velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk og Internett] — [Nettverksstatus].

[153] Feilsøking | Nettverk (Internett/hjemme) / apper

Bilde- og/eller lydkvaliteten fra strømmeapper er dårlig.

 • Kvalitet avhenger av den originale videoen levert av videoinnholdsleverandøren og tilkoblingsbåndbredden.
 • For å kunne se på strømmevideoer på Internett er det nødvendig å ha et nettverk med rask og stabil linjehastighet. Generelt er det nødvendig med hastigheter omtrent som de følgende:
  • Strømming av Internett-video i standarddefinisjon (SD): 2,5 Mbps
  • Strømming av Internett-video i høy definisjon (HD): 10 Mbps
  • Strømming av Internett-video i Ultra-HD (4K): 25 Mbps
 • Kvaliteten på den trådløse nettverkstilkoplingen varierer avhengig av avstanden eller hindringer (f.eks. vegger) mellom TV-apparatet og den trådløse ruteren, interferens i miljøet, og kvaliteten på den trådløse ruteren. I dette tilfellet, bruker du en kablet forbindelse for Internett, eller prøv å bruke 5 GHz-båndet.
 • 5 GHz-båndet er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av regionen/landet ditt. Hvis 5 GHz-båndet ikke støttes, kan TV-apparatet bare koples til en trådløs ruter ved hjelp av 2,4 GHz-båndet.
 • Når du bruker et trådløst nettverk, må du holde de trådløse enhetene i nærheten av hverandre eller unngå hindringer.
 • Hold enheter som sender RF-interferens (for eksempel mikrobølgeovner), borte fra TV-apparatet og den trådløse ruteren, eller slå av slike enheter.
 • Det sendes ikke ut lyd for videoer uten lyd.

Tips

 • Besøk Sony-støttenettstedet for mer informasjon.
  Støttenettsted
[154] Feilsøking | Nettverk (Internett/hjemme) / apper

TV-apparatet kan ikke koble seg til serveren.

 • Sjekk LAN-kabelen eller trådløs tilkobling til serveren og TV-en.
 • Sjekk om nettverket ditt er riktig konfigurert på TV-en.
 • Sjekk LAN-kabelen / den trådløse tilkoblingen eller serveren. TV-en kan ha mistet tilkobling med serveren.
 • Utfør [Serverdiagnostikk] for å sjekke om medieserveren kommuniserer riktig med TV-apparatet. Trykk på knappen HOME og velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk og Internett] — [Oppsett av hjemmenettverk] — [Serverdiagnostikk].
[155] Feilsøking | Nettverk (Internett/hjemme) / apper

Du kan koble til Internett, men ikke til visse apper og tjenester.

 • Dato- og tidsinnstillingene for dette TV-apparatet kan være feil. Avhengig av visse apper og tjenester kan det være at du ikke kan koble til disse appene og tjenestene hvis klokkeslettet er feil.
  Hvis klokkeslettet er feil, trykker du på HOME-knappen og velger deretter [Innstillinger] — aktiver [Bruk nettverkstiden] i [Enhetsinnstillinger] — [Dato og klokkeslett] — [Automatisk dato og klokkeslett].
 • Kontroller at LAN-kabelen og strømledningen (hovedledningen) til ruteren/modemet* er riktig tilkoblet.
  * Ruteren/modemet må først være satt opp til å koble til Internett. Ta kontakt med Internett-tjenesteleverandøren for ruter-/modeminnstillinger.
 • Prøv å bruke apper senere. Serveren til appens innholdsleverandør kan være nede.

Tips

 • Besøk Sony-støttenettstedet for mer informasjon.
  Støttenettsted
[156] Feilsøking

Fjernkontroll/tilbehør

 • Fjernkontrollen fungerer ikke.
 • Du kan ikke slå på Aktive 3D Briller. (kun 3D-modeller)
 • LED-indikatoren på Aktive 3D Briller blinker. (kun 3D-modeller)
[157] Feilsøking | Fjernkontroll/tilbehør

Fjernkontrollen fungerer ikke.

Kontroller om TV-apparatet fungerer som det skal

 • Trykk på strømknappen på TV-apparatet for å finne ut om problemet ligger hos fjernkontrollen eller ikke. Hvis du ikke finner strømknappen, bør du lese Referanseveiledning som fulgte med TV-apparatet.
 • Nullstill TV-en hvis den ikke virker.
  Hvis det er nødvendig med en fullstendig tilbakestilling (omstart) av TV-apparatet

Kontroller om fjernkontrollen fungerer som den skal

 • Pek fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren som sitter foran på TV-apparatet.
 • Hold området til fjernkontrollsensoren fri for hindringer.
 • Fluorescerende lys kan forstyrre bruk av fjernkontrollen. Slå av fluorescerende lys.
 • Kontroller at hvert batteri ligger i riktig retning etter de positive (+) og negative (-) symbolene i batterirommet.
 • Batteristrømmen kan være lav. Fjern dekselet på fjernkontrollen og skift ut batteriene med nye.
  • Glidetype
   Illustration of how to remove the remote control cover
  • Trykkutløsertype
   Illustration of how to remove the remote control cover

Merknad

 • Avhengig av modellen følger det med en Bluetooth-fjernkontroll som allerede er paret med TV-en. På forsendelsestidspunktet kan ikke den medfølgende parede fjernkontrollen brukes til å styre andre TV-er. Når du kontrollerer bruk av fjernkontrollen, må du bruke TV-en som fjernkontrollen ble levert sammen med.

Nullstill fjernkontrollen

Hvis fjernkontrollen ikke virker som den skal på grunn av dårlig batterikontakt eller statisk elektrisitet, kan problemet løses ved å nullstille fjernkontrollen.

 1. Ta ut batteriene fra fjernkontrollen.
 2. Trykk på strømknappen på fjernkontrollen i tre sekunder.
 3. Sett inn nye batterier i fjernkontrollen.

Hvis problemet vedvarer, må du lese side Hvis det er nødvendig med en fullstendig tilbakestilling (omstart) av TV-apparatet og Ofte stilte spørsmål for feilsøking.

Merknad

 • Når du trekker ut TV-apparatets strømledning og setter den inn igjen, kan det hende at TV-apparatet ikke kan slås på igjen på en stund selv om du trykker på strømknappen på fjernkontrollen eller TV-apparatet. Det er fordi det tar tid å initialisere systemet. Vent omtrent 10 til 20 sekunder før du prøver igjen.
 • Når du ikke kan søke ved bruk av tale, aktiver (Mikrofon)-knappen ved å trykke på HOME-knappen og velge [Innstillinger] — [Fjernkontroller og tilbehør] — [Fjernkontroll].
[158] Feilsøking | Fjernkontroll/tilbehør

Du kan ikke slå på Aktive 3D Briller. (kun 3D-modeller)

 • Skift ut batteriet. (Gjelder bare for TDG-BT400A/BT500A.)
  1. Trykk på opplåsingsknappen med tuppen på en penn, e.l. og ta ut batterihuset.
   Illustration of how to take out the battery case
  2. Skift ut batteriet med et nytt. Etterpå må du sette inn igjen batterihuset inntil det låses på plass.
   Illustration of how to insert a battery in the battery case and locking it
   1. CR2025 (-) side
[159] Feilsøking | Fjernkontroll/tilbehør

LED-indikatoren på Aktive 3D Briller blinker. (kun 3D-modeller)

 • Lyser i 3 sekunder: Indikerer når brillene skal slås på.
  Illustration of the location of the LED indicator
 • Blinker hvert 2. sekund: Indikerer at brillene er slått på.
 • Blinker 3 ganger: Indikerer at brillene har blitt slått av.
 • Blinker vekselvis grønt og gult: Indikerer at brillene har startet registreringen.
 • Blinker 3 ganger hvert 2. sekund: Indikerer at batterikapasiteten nesten er tom. Skift ut batteriet.
[160] Feilsøking

Strøm

 • TV-apparatet slår seg av automatisk.
 • TV-apparatet slår seg på automatisk.
 • TV-apparatet slår seg av umiddelbart etter påslåing. (kun modeller med OLED-panel)
 • TV-en slår seg ikke på.
[161] Feilsøking | Strøm

TV-apparatet slår seg av automatisk.

 • Skjermen kan ha blitt slått av på grunn av innstillingene i [Innsovningstid].
 • Kontroller [Varighet]-innstillingen i [På-timer].
 • Sjekk om [Tidsavbrudd for standby] i [Strøm] er aktivert.
 • Skjermen kan ha blitt slått av på grunn av innstillingene i [Skjermsparer].
[162] Feilsøking | Strøm

TV-apparatet slår seg på automatisk.

 • Kontroller om [På-timer] er aktivert.
 • Deaktiver innstillingen [TV automatisk på] i [Innstillinger for BRAVIA Sync].
[163] Feilsøking | Strøm

TV-apparatet slår seg av umiddelbart etter påslåing. (kun modeller med OLED-panel)

I så fall kan det hende TV-apparatet står i bildetilbakestillingsmodus. Når bildetilbakestillingsmodusen er aktivert, slås TV-apparatet av i omtrent ti minutter etter det slås på, og slås deretter på igjen for å redusere bildeinnbrenningen. Dette er ikke en funksjonsfeil ved TV-apparatet.

Slå på TV-apparatet igjen med fjernkontrollen og deaktiver bildetilbakestillingsmodusen.

 • Trykk på HOME-knappen på fjernkontrollen og velg [Innstillinger] — [Enhetsinnstillinger] — [Innstillinger for butikkmodus]. Deaktiver [Modus for tilbakestilling av bilde].
[164] Feilsøking | Strøm

TV-en slår seg ikke på.

Utfør prosedyrene i rekkefølgen nedenfor inntil problemet er løst.

1. Kontroller om TV-en slår seg på med fjernkontrollen.

Pek fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren foran på TV-apparatet og trykk på strømknappen på fjernkontrollen.
Kontroller om TV-en slår seg på eller om belysnings-LED-en tennes.
Hvis belysnings-LED-ene lyser, men TV-en ikke slås på, prøv å tilbakestille (omstarte) TV-en.

 • Hvis det er nødvendig med en fullstendig tilbakestilling (omstart) av TV-apparatet

2. Kontroller om TV-en slår seg på med strømknappen på TV-en.

Trykk på strømknappen på TV-en og kontroller om TV-en slår seg på. Strømknappen er på siden eller baksiden av TV-en.
For detaljer se Referanseveiledning på TV-en.
Hvis TV-en slår seg på med denne prosedyren, kan det være et problem med fjernkontrollen. Se følgende emne.

 • Fjernkontrollen fungerer ikke.

3. Trekk ut strømledningen (nettledningen).

Plugg strømledningen (nettledningen) fra strømuttaket. Trykk så på strømknappen på TV-en og vent i 2 minutter, deretter plugger du strømledningen (nettledningen) tilbake i støpselet.

Tips

 • Når du trekker ut TV-apparatets strømledning og setter den inn igjen, kan det hende at TV-apparatet ikke kan slås på igjen for en stund selv om du trykker på strømknappen på fjernkontrollen eller TV-apparatet. Det er fordi det tar tid å initialisere systemet. Vent omtrent 10 til 20 sekunder før du prøver igjen.
[165] Feilsøking

Tilkoblede enheter

 • Ingen bilder fra en tilkoblet enhet.
 • Du kan ikke velge en tilkoblet enhet på hjemmemenyen.
 • Visse programmer fra digitale kilder viser tap av detaljer.
 • Det tar tid å vise fotografier eller mapper.
 • Du kan ikke finne en tilkoblet BRAVIA Sync HDMI-enhet.
 • EXT.BOX MENU-knappen på fjernkontrollen virker ikke. Denne funksjonen er tilgjengelig i TV-apparater som har en EXT.BOX MENU-knapp på den medfølgende fjernkontrollen.
 • Du kan ikke slå av dekoderen (kabel-/satellittmottaker) ved bruk av TV-fjernkontrollen gjennom IR Blaster-funksjonen.
 • Du kan ikke styre en ekstra AV-mottaker.
 • En ekstern enhet (som en dekoder eller AV-mottaker) kan ikke styres via IR Blaster. (Kun IR Blaster-kompatible modeller)
 • Noen mediefiler på USB-enheten eller serveren vises ikke.
 • Driften kutter, eller en enhet fungerer ikke.
 • Hva slags enheter kan kobles til med skjermspeilingsfunksjonen?
 • TV-apparatet kan ikke kobles til en Miracast-enhet eller en enhet som er kompatibel med skjermspeiling.
 • Video eller lyd blir noen ganger avbrutt.
 • Noe betalt innhold kan ikke spilles.
[166] Feilsøking | Tilkoblede enheter

Ingen bilder fra en tilkoblet enhet.

 • Slå på den tilkoblede enheten.
 • Sjekk kabeltilkoblingen mellom enheten og TV-en.
 • Trykk på (Inngangsvalg)-knappen for å vise listen over innganger, velg deretter ønsket inngang.
 • Sett USB-enheten inn på riktig måte.
 • Sørg for at USB-enheten har blitt riktig formatert.
 • Operasjon garanteres ikke for alle USB-enheter. Operasjoner er også forskjellige avhengig av USB-enhetsfunksjonene eller videofilene som spilles av.
 • Hvis den tilkoblede enheten er koblet til HDMI IN 2 eller 3, skal du koble den til HDMI IN 1 eller 4.
 • Skift HDMI-signalformatet til HDMI-inngangen som ikke viser noe bilde, til standardformat. Trykk på knappen HOME og velg deretter [Innstillinger] — [TV-titting] — [Eksterne innganger] — [HDMI-signalformat].
[167] Feilsøking | Tilkoblede enheter

Du kan ikke velge en tilkoblet enhet på hjemmemenyen.

 • Kontroller kabeltilkoblingen.
[168] Feilsøking | Tilkoblede enheter

Visse programmer fra digitale kilder viser tap av detaljer.

 • Færre detaljer enn vanlig eller artefakter (små klosser, prikker eller pikselering (pixelation)) kan oppstå på skjermen, på grunn av den digitale komprimeringen til kildeinnholdet som brukes av enkelte digitale kringkastere og DVD-er. Mengden synlige artefakter avhenger av klarheten og oppløsningen til TV-en.
[169] Feilsøking | Tilkoblede enheter

Det tar tid å vise fotografier eller mapper.

 • Avhengig av bildedimensjonen, filstørrelsen og antall filer i en mappe, kan det ta noe tid å vise enkelte fotobilder eller mapper.
 • Hver gang en USB-enhet kobles til TV-en, kan det ta opptil et par minutter å vise fotografiene.
[170] Feilsøking | Tilkoblede enheter

Du kan ikke finne en tilkoblet BRAVIA Sync HDMI-enhet.

 • Sjekk at enheten din er BRAVIA Sync-kompatibel.
 • Sørg for at [Kontroll for HDMI] er konfigurert på den BRAVIA Sync-kompatible enheten og at [Innstillinger for BRAVIA Sync] — [BRAVIA Sync-kontroll] er konfigurert på TV-apparatet.
[171] Feilsøking | Tilkoblede enheter

EXT.BOX MENU-knappen på fjernkontrollen virker ikke.

Denne funksjonen er tilgjengelig i TV-apparater som har en EXT.BOX MENU-knapp på den medfølgende fjernkontrollen.

Modeller som er kompatible med IR Blaster, har [Sett opp IR Blaster] i [Innstillinger] — [TV-titting] — [Eksterne innganger].

 • For å kunne bruke EXT.BOX MENU-knappen, må du konfigurere IR Blaster (for modeller som leveres med en IR Blaster). Kople til IR Blaster, trykk på HOME-knappen, og velg [Innstillinger] — [TV-titting] — [Eksterne innganger] — [Sett opp IR Blaster]. (Hvorvidt IR Blaster-kompatible modeller er tilgjengelig er avhengig av modellen din/landet ditt.)
 • Hvis en BRAVIA Sync-kompatibel enhet er tilkoplet og vises ved bruk av en HDMI-inngang, kan noen modeller vise menyen når du trykker på EXT.BOX MENU-knappen, men det er ikke sikkert dette skjer med alle enheter.
[172] Feilsøking | Tilkoblede enheter

Du kan ikke slå av dekoderen (kabel-/satellittmottaker) ved bruk av TV-fjernkontrollen gjennom IR Blaster-funksjonen.

Modeller som er kompatible med IR Blaster, har [Sett opp IR Blaster] i [Innstillinger] — [TV-titting] — [Eksterne innganger].

 • Trykk på ACTION MENU-knappen, og velg deretter [Strøm (STB)] på [Meny].
[173] Feilsøking | Tilkoblede enheter

Du kan ikke styre en ekstra AV-mottaker.

 • Bare én BRAVIA Sync-kompatibel AV-mottaker kan brukes.
[174] Feilsøking | Tilkoblede enheter

En ekstern enhet (som en dekoder eller AV-mottaker) kan ikke styres via IR Blaster. (Kun IR Blaster-kompatible modeller)

Modeller som er kompatible med IR Blaster, har [Sett opp IR Blaster] i [Innstillinger] — [TV-titting] — [Eksterne innganger].

 • Sørg for at IR Blaster er riktig stilt inn og IR-senderen er plassert nær IR-mottakeren til den eksterne enheten.
 • Sørg for at TV-en støtter den eksterne enheten.
 • Hvis du trykker og holder en knapp på fjernkontrollen, kan det hende at operasjonen ikke fungerer. Prøv heller å trykke på knappen flere ganger.
 • Noen eksterne enheter reagerer kanskje ikke på noen knapper i "Action-menyen".
 • Det kan hende IR Blaster ikke er korrekt satt opp. For å stille inn IR Blaster må du trykke på HOME-knappen og deretter velge [Innstillinger] — [TV-titting] — [Eksterne innganger] — [Sett opp IR Blaster].
[175] Feilsøking | Tilkoblede enheter

Noen mediefiler på USB-enheten eller serveren vises ikke.

 • Ustøttede filer vises ikke.
 • Alle mappene/filene vises kanskje ikke avhengig av systemstatusen.
[176] Feilsøking | Tilkoblede enheter

Driften kutter, eller en enhet fungerer ikke.

 • Sjekk om enheten er slått på.
 • Skift ut batteriene til enheten.
 • Registrer enheten på nytt.
 • Bluetooth-enheter bruker 2,4 GHz-båndet, derfor kan kommunikasjonshastigheten svekkes eller kuttes av og til på grunn av forstyrrelse fra trådløst LAN.
  Hvis elektriske husholdningsapparater (f.eks. mikrobølgeovner eller mobilenheter) er plassert i nærheten, er interferens fra radiobølger mer sannsynlig.
 • TV-en eller enheten fungerer kanskje ikke på en metallrist på grunn av interferens med trådløs kommunikasjon.
 • For brukbare kommunikasjonsavstander mellom TV-en og andre enheter, henviser du til enhetenes bruksanvisninger.
 • Når flere Bluetooth-enheter er koblet til TV-en, kan kvaliteten på Bluetooth-kommunikasjon svekkes.
[177] Feilsøking | Tilkoblede enheter

Hva slags enheter kan kobles til med skjermspeilingsfunksjonen?

 • Du kan speile skjermen fra Wi‑Fi‑aktiverte enheter som støtter Miracast, for eksempel smarttelefoner og nettbrett, til en BRAVIA TV. Sjekk bruksanvisningen til Wi‑Fi‑enheten din for å finne ut om den støtter Miracast. BRAVIA TV-er er kompatible med Miracast, men kan ikke garantere en tilkobling til alle enheter.
[178] Feilsøking | Tilkoblede enheter

TV-apparatet kan ikke kobles til en Miracast-enhet eller en enhet som er kompatibel med skjermspeiling.

 • Hvis tilkobling av en Miracast-enhet (f.eks. en bærbar datamaskin) mislykkes, må du trykke på (Inngangsvalg)-knappen og deretter velge [Skjermspeiling] for å vise hvileskjermbildet for skjermspeilingsfunksjonen og prøv å koble til igjen.
 • Hvis du bruker Skjermspeiling med en annen enhet, slår du først av Skjermspeiling og prøver igjen.
[179] Feilsøking | Tilkoblede enheter

Video eller lyd blir noen ganger avbrutt.

 • Enheter som stråler ut radiobølger, som andre trådløse LAN-enheter eller mikrobølgeovner, kan forstyrre med Skjermspeiling-funksjonen som bruker trådløst LAN. Hold TV-apparatet eller Sony Skjermspeiling-kompatible enheter (f.eks. noen modeller av Xperia) unna slike enheter, eller slå dem av hvis mulig.
 • Kommunikasjonshastighet kan endres i henhold til avstanden eller hindringer mellom enheter, enhetskonfigurasjon, radiobølgeforhold, trafikk på linjen eller hva enheten din bruker. Kommunikasjon kan brytes på grunn av radiobølgeforholdet.
[180] Feilsøking | Tilkoblede enheter

Noe betalt innhold kan ikke spilles.

 • Kildeenheten må innfri HDCP-standardene (beskyttelse av digitalt innhold på høy båndbredde) 2.0/2.1/2.2.
  Det kan hende noe innhold som man betaler for ikke vises via en kildeenhet som ikke innfrir HDCP 2.0/2.1/2.2-standardene.
[181] Feilsøking

USB HDD-opptak (kun USB HDD-opptakermodeller)

 • Du kan ikke bruke en USB HDD-enhet. (kun USB HDD-opptakermodeller)
 • USB HDD-enheten kan ikke registreres. (kun USB HDD-opptakermodeller)
 • Det er ikke mulig å gjøre opptak/opptak mislykkes. (kun USB HDD-opptakermodeller)
 • Innspilt innhold ble borte. (kun USB HDD-opptakermodeller)
 • USB HDD-enheten virker selv om den ikke er blitt slått på. (kun USB HDD-opptakermodeller)
[182] Feilsøking | USB HDD-opptak (kun USB HDD-opptakermodeller)

Du kan ikke bruke en USB HDD-enhet. (kun USB HDD-opptakermodeller)

Modeller som kan gjøre USB HDD-opptak, har [Oppsett av opptaksenhet] i [Innstillinger] — [TV-titting].

 • Sjekk at USB HDD-enheten er:
  • korrekt tilkoblet.

   Kontroller om den er koplet til den blå USB3-porten merket med "HDD REC".

  • slått på.
  • registrert på TV-apparatet.

   Når du skal registrere en USB HDD-enhet på TV-apparatet, skal du trykke på HOME-knappen og deretter velge [Innstillinger] — [TV-titting] — [Oppsett av opptaksenhet] — [HDD-registrering].

 • Tilkobling av USB HDD-enheter via en USB-hub støttes ikke.
 • Utfør [Ytelseskontroll for HDD] for å sjekke at spesifikasjonene for USB HDD-enheten innfrir kravene.
  Trykk på knappen HOME og velg deretter [Innstillinger] — [TV-titting] — [Oppsett av opptaksenhet] — [Ytelseskontroll for HDD].
[183] Feilsøking | USB HDD-opptak (kun USB HDD-opptakermodeller)

USB HDD-enheten kan ikke registreres. (kun USB HDD-opptakermodeller)

 • Kontroller at USB HDD-enheten er koplet til USB3-porten (blå) merket med "HDD REC".
 • Hvis USB HDD-enheten er korrekt tilkoplet den blå USB3-porten, må du registrere den for opptak på nytt, ettersom den allerede er registrert som en enhet for et annet formål enn opptak (for eksempel lagring).

Merknad

 • Hvis det er enheter tilkoplet USB1- og USB2-portene, må du midlertidig fjerne dem ved registrering av USB HDD.
 1. Trykk på knappen HOME og velg deretter [Innstillinger] — [Enhetsinnstillinger] — [Lagring].
 2. Under [Lagring på enheten] velger du USB HDD-enheten du ønsker å registrere for opptak.
 3. Velg [Registrer for opptak].
 4. Følg instruksene på skjermen for å registrere USB HDD-enheten i TV-apparatet.
 • Bruk [Ytelseskontroll for HDD] til å kontrollere at spesifikasjonene for USB HDD-enheten innfrir kravene.

  For å utføre en [Ytelseskontroll for HDD], må du trykke på HOME-knappen og deretter velge [Innstillinger] — [TV-titting] — [Oppsett av opptaksenhet] — [Ytelseskontroll for HDD].

[184] Feilsøking | USB HDD-opptak (kun USB HDD-opptakermodeller)

Det er ikke mulig å gjøre opptak/opptak mislykkes. (kun USB HDD-opptakermodeller)

Modeller som kan gjøre USB HDD-opptak, har [Oppsett av opptaksenhet] i [Innstillinger] — [TV-titting].

 • Hvis opptaket er mislykket, vil årsaken være oppført i [Feilliste for innspilling]. Trykk på TITLE LIST-knappen og velg deretter [Feilliste for innspilling].
 • Kontroller tilgjengelig plass på HDD. Hvis det er veldig lite plass ledig, må du slette unødvendig innhold.
 • Følgende programmer kan ikke tas opp.
  • Opphavsrettsbeskyttede programmer
  • Analoge programmer
  • Programmer fra eksterne kilder (inklusive programmer fra en tilkoblet dekoder)
  • Strømmeinnhold
 • Tidsuropptak er kanskje ikke mulig hvis sendetiden til programmene endres.
[185] Feilsøking | USB HDD-opptak (kun USB HDD-opptakermodeller)

Innspilt innhold ble borte. (kun USB HDD-opptakermodeller)

 • Opptak er ikke mulig hvis strømledningen eller tilkoblingkablene frakobles under opptak. Ingen kabler må frakobles under opptak av innhold. Det kan føre til at innholdet som tas opp, eller alt innspilt innhold, går tapt.
[186] Feilsøking | USB HDD-opptak (kun USB HDD-opptakermodeller)

USB HDD-enheten virker selv om den ikke er blitt slått på. (kun USB HDD-opptakermodeller)

 • Den tilkoblede USB HDD-enheten kan spinne eller enhetens LED-indikator tennes mens TV-apparatet innhenter EPG-data i hvilemodus.
[187] Feilsøking

LED

 • Belysnings-LED-lampene tennes av og til.
 • Du ønsker å deaktivere LED-lampen slik at den ikke lyser eller blinker.
[188] Feilsøking | LED

Belysnings-LED-lampene tennes av og til.

LED-lampene tennes på visse tidspunkter, som for eksempel under oppdateringer av programvare eller TV-opptak.

Du finner opplysninger under Slik tennes LED-lampen.

[189] Feilsøking | LED

Du ønsker å deaktivere LED-lampen slik at den ikke lyser eller blinker.

Du kan slå det av. Trykk på knappen HOME og velg deretter [Innstillinger] — [Enhetsinnstillinger] — [Belysnings-LED] — [Av].

Merknad

 • Vi anbefaler at du ikke endrer denne innspillingen under normale forhold, siden det vil føre til at du ikke vil kunne identifisere om TV-apparatet tar opp, er på eller av eller om det står på et tidsur.
[190]

Stikkordregister

TV-programmer

 • DISCOVER
 • GUIDE
 • Interaktive sendinger
 • Satellittsendinger
 • Opptak
 • Kanaloppsett
 • Foreldrelås

Bilde/display

 • Bilde-i-bilde
 • 3D
 • 4K-bilder
 • HOME
 • Bilde
 • Dato og klokkeslett
 • Språk/Language
 • Ekspertpanel-innstillinger
 • Pikselendring
 • Paneloppdatering

Lyd/stemme

 • Talesøk, bruk
 • Lyd

  Fjernkontroll

  • Fjernkontroll, bruke
  • Talesøk
  • HOME
  • DISCOVER
  • ACTION MENU
  • Innenheter
  • SYNC MENU

  Forbindelser

  • Bluetooth
  • Google Cast
  • BRAVIA Sync
  • Internett
  • Wi‑Fi Direct
  • Miracast
  • Skjermspeiling

  Eksterne enheter

  • USB-lagringsenheter, opptak med
  • Blu-ray-/DVD-spillere, koble til
  • USB-minneenheter, osv.
  • Smarttelefoner/nettbrett
  • Datamaskiner
  • Digitale kameraer, videokameraer
  • Lydsystemer
  • Trådløs subwoofer

  Apper

  • Flytte til USB-minneenheter
  • Google Play Store
  • YouTube
  • Netflix

  Avspilling av filer

  • Datamaskiner
  • Digitale kameraer, videokameraer
  • Støttede filer og formater

  Andre

  • Omstart
  • Systemprogramvareoppdatering