[1]

Czynności wstępne

 • Korzystanie z Przewodnika pomocniczego
 • Korzystanie z pilota
 • Wyszukiwanie głosowe
 • Aktualizacja oprogramowania telewizora
 • Prezentacja systemu Android TV™
 • Podstawowa obsługa
 • Funkcje ułatwienia dostępu
 • Witryna internetowa pomocy
[2] Czynności wstępne

Korzystanie z Przewodnika pomocniczego

Niniejszy Przewodnik pomocniczy zawiera objaśnienia dotyczące obsługi telewizora. Przewodnik ustawień zawiera także informacje na temat instalacji telewizora, a Przewodnik zawiera opis części, dane techniczne i instrukcję montażu telewizora na ścianie.

Informacje podane w niniejszym Przewodniku pomocniczym można czytać w kolejności ich zamieszczenia lub wyszukiwać je bezpośrednio. Aby je wyszukać, wybierz the search icon w górnej części ekranu.

Wersje Przewodnika pomocniczego

Dostępne są dwie wersje Przewodnika pomocniczego dla telewizora: Przewodnik pomocniczy wbudowany i Przewodnik pomocniczy online. Aby wyświetlić Przewodnik pomocniczy online, telewizor musi być podłączony do Internetu. Do przełączania między wersjami wbudowaną i online służy przycisk przełączania (A) w górnej części ekranu. Można sprawdzić, który Przewodnik pomocniczy jest aktualnie wyświetlany, spoglądając na tytuł w górnej części ekranu.

Illustration of the location of switch button A
 1. Podłącz telewizor do Internetu.
 2. Wybierz (A), aby przełączyć wersję Przewodnika pomocniczego.

Uwaga

 • Aby skorzystać z najnowszych funkcji opisanych w Przewodniku pomocniczym, może być konieczna aktualizacja oprogramowania telewizora. Szczegółowe informacje na temat aktualizacji oprogramowania zawiera strona Aktualizacje oprogramowania.
 • Nazwy ustawień w Przewodniku pomocniczym mogą się różnić od wyświetlanych na ekranie telewizora w zależności od daty produkcji telewizora lub modelu/kraju/regionu.
 • Obrazy i ilustracje użyte w Przewodniku pomocniczym mogą się różnić w zależności od modelu telewizora.
 • Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wskazówka

 • Aby sprawdzić, czy telewizor jest wyposażony w jedną z funkcji opisanych w Przewodniku pomocniczym, zapoznaj się z drukowaną instrukcją obsługi lub katalogiem produktów firmy Sony.
 • Przewodnik pomocniczy został napisany dla wszystkich regionów/krajów. Niektóre zawarte w nim opisy mogą nie mieć zastosowania do pewnych regionów i krajów.
[3] Czynności wstępne

Korzystanie z pilota

Wiele funkcji telewizora można obsługiwać za pomocą przycisków (Góra) / (Dół) / (Lewa) / (Prawa) i (Enter).

Kształt i przyciski pilota zależą od modelu/kraju/regionu.

Dostarczony pilot różni się w zależności od posiadanego modelu telewizora. Opisy przycisków pilota zawiera Przewodnik.

 1. Przyciski (Góra), (Dół), (Lewa) i (Prawa) służą do „zaznaczania” żądanych pozycji.
  The up, down, left, and right arrow buttons are on the center of the remote control.
 2. Aby wybrać aktualnie zaznaczoną pozycję, naciśnij środek przycisku (Enter).
  The Enter button is in the center of the up, down, left, and right arrow buttons.

Aby powrócić do poprzedniego ekranu

Naciśnij przycisk BACK.

Wskazówka

 • Pozostałe informacje można znaleźć w powiązanych tematach poniżej lub w sekcji „Często zadawane pytania” w witrynie internetowej pomocy firmy Sony.
  Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów
[4] Czynności wstępne

Wyszukiwanie głosowe

Piloty z obsługą wyszukiwania głosowego są wyposażone w przycisk (Mikrofon) i wbudowany mikrofon. Mówiąc do mikrofonu, można wyszukiwać różne treści.

 1. Naciśnij przycisk (Mikrofon).
  Dioda LED na pilocie włączy się.
 2. Mów do mikrofonu.
  W zależności od modelu mogą być wyświetlane przykłady.

Kiedy nie można wyszukiwać za pomocą głosu

Ponownie zarejestruj pilot głosowy zdalnego sterowania wyposażony w przycisk (Mikrofon) w telewizorze, naciskając przycisk HOME i wybierając kolejno opcje [Ustawienia] — [Piloty i akcesoria] — [Zdalne sterowanie].

Uwaga

 • Korzystanie z funkcji wyszukiwania głosowego wymaga połączenia z Internetem.
 • Typ pilota dostarczonego z telewizorem oraz dostępność pilota z wbudowanym mikrofonem różnią się w zależności od modelu/regionu/kraju. W przypadku niektórych modeli/regionów/krajów jest dostępny opcjonalny pilot.
[5] Czynności wstępne

Aktualizacja oprogramowania telewizora

W trybie czuwania telewizor pobiera dane, takie jak przewodniki po programach lub oprogramowanie (kiedy jest włączona funkcja [Automat. pobieranie oprogram.]). Aby oprogramowanie telewizora było zawsze aktualne, zalecamy wyłączanie telewizora w standardowy sposób, używając przycisku zasilania na pilocie lub telewizorze.

[6] Czynności wstępne

Prezentacja systemu Android TV™

 • Wyświetlanie obrazu w małym ekranie
 • Instalowanie aplikacji ze sklepu Google Play Store
 • Przenoszenie aplikacji na urządzenie pamięci masowej USB
 • Wyświetlanie multimediów w Internecie
 • Korzystanie z bezpiecznych aplikacji i usług strumieniowania wideo (Bezpieczeństwo i ograniczenia)
[7] Czynności wstępne | Prezentacja systemu Android TV™

Wyświetlanie obrazu w małym ekranie

Można wyświetlić oglądany obraz (programy telewizyjne lub treść z podłączonych urządzeń HDMI) w małym ekranie w rogu.

Położenie małego ekranu różni się w zależności od telewizora.

Illustration of a small screen displayed on the TV screen

Wyświetlanie obrazu jako mały ekran

 1. Naciśnij przycisk ACTION MENU podczas oglądania programu telewizyjnego lub treści z urządzenia HDMI, po czym wybierz opcję [Obraz w obrazie].
  Bieżący obraz zostanie wyświetlony jako mały ekran w rogu.

Uwaga

 • Mały ekran jest wyświetlany na ostatniej używanej aplikacji. Natomiast wyświetlana aplikacja może się różnić w zależności od określonych warunków.
 • Podczas oglądania na małym ekranie operacje takie jak zmiana kanału są niedostępne.
 • Program telewizyjny, zewnętrzne wejścia, takie jak urządzenia HDMI, aplikacje do odtwarzania filmów oraz niektóre aplikacje do odtwarzania zdjęć lub muzyki, nie mogą być wyświetlane jednocześnie.
 • Położenie małego ekranu jest regulowane automatycznie. Nie można go ustawić ręcznie.

Zamykanie małego ekranu lub powiększanie go do pełnego ekranu

 1. Naciśnij przycisk HOME, aby wyświetlić Menu główne.
  Komunikat dla małego ekranu jest wyświetlany w górnej części ekranu.
  Illustration of a list of recently used apps and a small screen displayed on the TV screen
 2. W komunikacie wyświetlania małego ekranu wybierz [Otwórz].
 3. Przyciski pod małym ekranem służą do zamykania małego ekranu lub powrotu do pełnego ekranu.
  Poniższy obraz jest prezentacją graficzną i może różnić się od rzeczywistego ekranu.
  Illustration of a list of recently used apps and a small screen displayed on the TV screen
[8] Czynności wstępne | Prezentacja systemu Android TV™

Instalowanie aplikacji ze sklepu Google Play Store

Możesz instalować aplikacje ze sklepu Google Play Store w telewizorze w taki sam sposób, jak w przypadku smartfonów i tabletów.

Uwaga

 • Możesz instalować tylko aplikacje przeznaczone dla telewizorów. Mogą one różnić się od aplikacji na smartfony/tablety.
 • Instalowanie aplikacji ze sklepu Google Play Store wymaga połączenia z Internetem i konta Google.

Wskazówka

 • Jeśli nie masz konta Google lub chcesz utworzyć konto wspólne, utwórz nowe konto, odwiedzając poniższą stronę internetową.
  https://accounts.google.com/signup https://accounts.google.com/signup
  Powyższa strona internetowa może się różnić w zależności od regionu/kraju. Może on także zostać zmieniony bez powiadomienia. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie głównej Google.
 • Zalecamy utworzenie konta Google na komputerze lub urządzeniu przenośnym.
 1. Naciśnij przycisk HOME, wybierz (ikona Aplikacje) z menu głównego, po czym wybierz Google Play Store z listy aplikacji.
  Jeśli dostarczony pilot jest wyposażony w przycisk APPS, możesz nacisnąć przycisk APPS, aby wyświetlić listę aplikacji.
 2. Wybierz aplikację do zainstalowania.

Po pobraniu aplikacja zostanie zainstalowana i dodana automatycznie. Jej ikona pojawi się na liście zainstalowanych aplikacji, umożliwiając jej uruchomienie.

Aplikacje płatne

W sklepie Google Play Store dostępne są aplikacje bezpłatne i płatne. Aby zakupić płatną aplikację, należy podać kod przedpłaconej karty upominkowej Google Play lub dane karty kredytowej. Karty upominkowe Google Play można zakupić u różnych sprzedawców.

Usuwanie aplikacji

 1. Naciśnij przycisk HOME, wybierz (ikona Aplikacje) z menu głównego, wybierz Google Play Store z listy aplikacji, po czym wybierz Moje aplikacje.
  Jeśli dostarczony pilot jest wyposażony w przycisk APPS, możesz nacisnąć przycisk APPS, aby wyświetlić listę aplikacji.
 2. Wybierz aplikację, którą chcesz usunąć, po czym odinstaluj aplikację.
[9] Czynności wstępne | Prezentacja systemu Android TV™

Przenoszenie aplikacji na urządzenie pamięci masowej USB

Możesz przenieść pobrane aplikacje na urządzenie pamięci masowej USB, aby zwiększyć dostępne miejsce w pamięci telewizora.

Uwaga

 • Formatowanie urządzenia pamięci masowej USB usunie wszystkie zapisane w nim dane. Przed formatowaniem wykonaj kopię zapasową ważnych danych.
 • Wykonanie tej procedury sformatuje urządzenie pamięci masowej USB do wyłącznego użytku z telewizorem. Może to uniemożliwić korzystanie z urządzenia pamięci masowej USB z komputerem itp.
 • Niektórych aplikacji nie można przenieść na urządzenie pamięci masowej USB.
 1. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do telewizora.
 2. Naciśnij przycisk HOME, wybierz opcje [Ustawienia] — [Ustawienia urządzenia] — [Pamięć] — żądane urządzenie pamięci masowej USB.
 3. Sformatuj je jako wewnętrzne urządzenie pamięci masowej.
 4. Po zakończeniu formatowania naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Aplikacje].
 5. Wybierz aplikację, którą chcesz przenieść na urządzenie pamięci masowej USB.
 6. Wybierz urządzenie pamięci masowej USB z używanych pamięci masowych. Aplikacja zostanie przeniesiona na urządzenie pamięci masowej USB.

Wskazówka

 • Powtórz kroki od 4 do 6, aby przenieść dodatkowe aplikacje na urządzenie pamięci masowej USB.

Usuwanie urządzenia pamięci masowej USB

 1. Naciśnij przycisk HOME, wybierz opcje [Ustawienia] — [Ustawienia urządzenia] — [Pamięć] — żądane urządzenie pamięci masowej USB, po czym wybierz opcję usuwania urządzenia.

Uwaga

 • Urządzenie pamięci masowej USB służy wyłącznie do zapisywania aplikacji. Aby używać urządzenia pamięci masowej USB do innych celów, należy je ponownie sformatować.
 • Jeśli usuniesz aplikację z urządzenia pamięci masowej USB za pomocą komputera, nie będzie można jej uruchomić z poziomu telewizora.
 • Jeśli usuniesz urządzenie pamięci masowej USB z telewizora, nie będzie można korzystać z przeniesionych na nie aplikacji.
 • Nie można wybrać urządzenia pamięci masowej USB jako miejsca instalacji aplikacji. Najpierw standardowo zainstaluj aplikację na telewizorze, a następnie przenieś ją na urządzenie pamięci masowej USB.
[10] Czynności wstępne | Prezentacja systemu Android TV™

Wyświetlanie multimediów w Internecie

Możesz korzystać z usług strumieniowania wideo takich jak YouTube™ i Netflix, aby oglądać treści internetowe. Dostępne usługi różnią się w zależności od kraju i regionu. Możesz uruchamiać te usługi, wybierając ich tytuły w Menu głównym.

Uwaga

 • Oglądanie treści internetowych wymaga połączenia z Internetem.
[11] Czynności wstępne | Prezentacja systemu Android TV™

Korzystanie z bezpiecznych aplikacji i usług strumieniowania wideo (Bezpieczeństwo i ograniczenia)

Możesz zapewnić bezpieczne użytkowanie telewizora, ustawiając ograniczenia dotyczące instalacji aplikacji pobieranych z nieznanych źródeł lub ograniczenia dotyczące wieku dla programów i filmów.

 1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Ustawienia urządzenia] — a następnie opcje takie jak [Bezpieczeństwo i ograniczenia] lub [Oglądanie telewizji] — [Kontrola rodzicielska].

Uwaga

 • Zmiana ustawień [Bezpieczeństwo i ograniczenia] sprawi, że urządzenie i dane osobowe będą bardziej podatne na atak ze strony nieznanych aplikacji z innych źródeł niż Play Store. Użytkownik zgadza się ponosić wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia urządzenia lub utratę danych w wyniku korzystania z tych aplikacji.

Wskazówka

 • W zależności od aplikacji mogą być dostępne inne oddzielne ograniczenia. Szczegółowe informacje zawiera Pomoc danej aplikacji.
[12] Czynności wstępne

Podstawowa obsługa

 • Menu główne
 • Korzystanie z Pasek menu telewizora Funkcja jest dostępna w telewizorach, których pilot nie ma przycisku DISCOVER.
 • Korzystanie z „Pasek zawartości” (DISCOVER) Funkcja jest dostępna w telewizorach, których pilot ma przycisk DISCOVER.
 • Korzystanie z Menu czynności
 • Wybór wejść
 • Podświetlenie wskaźnika LED
[13] Czynności wstępne | Podstawowa obsługa

Menu główne

Ekran wyświetlany po naciśnięciu przycisku HOME na pilocie to Menu główne. Menu główne umożliwia wyszukiwanie treści oraz wybór rekomendowanych treści, aplikacji i ustawień.

Image of the Home Menu screen. There are five areas labeled A through E starting from the top.

Wyszukiwanie, Powiadomienia, Wejścia, Timery i Ustawienia (A)

(Mikrofon) / (klawiatura ekranowa):
Mikrofon w pilocie oraz klawiatura ekranowa wyświetlana na ekranie telewizora umożliwiają wprowadzanie słów kluczowych i wyszukiwanie różnych treści.
Opis wyszukiwania głosowego można znaleźć na stronie Wyszukiwanie głosowe.
(Powiadomienia):
Wyświetlane, kiedy pojawia się powiadomienie, na przykład gdy wystąpi problem z połączeniem. Cyfra wskazuje liczbę powiadomień.
(Wejścia):
Przełącza na urządzenie wejściowe podłączone do telewizora.
(Timery):
Skonfiguruj [Timer włączania] i [Timer wyłączania].
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ustawianie timera.
(Ustawienia):
Konfiguracja różnych ustawień dotyczących telewizora.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ustawienia.

Aplikacje (B)

Wyświetlanie ulubionych aplikacji.

 • Jeśli wybierzesz [Aplikacje], zostanie wyświetlona lista zainstalowanych aplikacji.
 • Wybierz [Dodaj aplikację do ulubionych], aby dodać aplikację do ulubionych.
 • Jeśli wybierzesz dodaną aplikację, po czym naciśniesz i przytrzymasz przycisk (Enter) na pilocie, możesz zmieniać kolejność sortowania lub usuwać ulubione.
 • Jeśli wybierzesz aplikację telewizyjną, możesz oglądać transmisje lub sygnał telewizyjny.

Następne (C)

Informuje, co można następnie obejrzeć zależnie od treści.

Uwaga

 • W przypadku braku odpowiedniej treści, opcja [Następne] może nie być wyświetlana.

Kanały (D)

Wiersze pod Aplikacje (B) to „Kanały”. Tutaj możesz oglądać rekomendowane treści z usług strumieniowania wideo.

Wskazówka

 • W [TV] można wyświetlić historię ostatnio oglądanych kanałów.
 • Można dodawać treści do Następne, zaznaczając daną treść w dowolnym kanale, po czym naciskając i przytrzymując przycisk (Enter) na pilocie.
 • Można przenieść niektóre kanały do sekcji „Kanały (D)” w Menu głównym. Używając przycisków (Góra) / (Dół), przesuń kursor na okrągłą ikonę wiersza, który chcesz przesunąć, po czym naciśnij przycisk (Lewa) (lub (Prawa), w zależności od języka menu telewizora), aby móc przesunąć dany wiersz w górę lub w dół, naciskając przyciski (Góra) / (Dół).

Dostosuj kanały (E)

[Dostosuj kanały] służy do wyświetlania lub ukrywania wybranych kanałów.

Wskazówka

 • Pozostałe informacje można znaleźć w sekcji „Często zadawane pytania” w witrynie internetowej pomocy firmy Sony.
  Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów
[14] Czynności wstępne | Podstawowa obsługa

Korzystanie z Pasek menu telewizora

Funkcja jest dostępna w telewizorach, których pilot nie ma przycisku DISCOVER.

Naciśnij przycisk TV podczas oglądania transmisji telewizyjnej, aby wyświetlić Pasek menu telewizora. Pasek menu Pasek menu telewizora zapewnia dostęp do listy Ulubione kanały i pozwala użyć menu Menu telewizora, z poziomu którego można wyświetlić listę kanałów, nagranych tytułów lub timerów.

Image of the TV screen
 1. Naciśnij przycisk TV podczas oglądania transmisji telewizyjnej.
  W dolnej części ekranu pojawi się Pasek menu telewizora.
 2. Przenieś fokus w górę lub w dół, aby wybrać żądaną kategorię.
 3. Przesuń kursor w lewo lub w prawo, aby wybrać żądaną pozycję.
 4. Naciśnij przycisk (Enter), aby uruchomić wybraną pozycję.

Dodawanie kanałów do ulubionych

 1. Naciśnij przycisk TV podczas oglądania transmisji telewizyjnej.
  W dolnej części ekranu pojawi się Pasek menu telewizora.
 2. Przesuń kursor w dół, aby wybrać [Dodaj kanały do Ulubionych].
 3. Wybierz [Ulubione], które chcesz ustawić, aby dodać ulubione kanały.

Wskazówka

 • Jeśli wybierzesz [Dodaj do ulubionych] z [Menu czynności], możesz dodać oglądany kanał do [Ulubione kanały].

Aby zmienić ustawienia tej funkcji

 1. Naciśnij przycisk TV podczas oglądania transmisji telewizyjnej.
  W dolnej części ekranu pojawi się Pasek menu telewizora.
 2. Przesuń kursor na kategorię [Ustawienia].
 3. Wybierz żądaną pozycję, aby zmienić ustawienia.

Dostępne opcje

[Pokaż/Ukryj kategorie]
Wybierz kategorie treści wyświetlane w menu Pasek menu telewizora. Nie można ukryć kategorii [Ustawienia].
Możesz ukryć kategorię [Najczęściej wybierane] w zależności od modelu telewizora.
[Zmień kolejność kategorii]
Wybierz kategorię treści, aby zmienić kolejność.
[Dodaj kategorie gatunków]
Dodaj gatunki, aby utworzyć własną indywidualną kategorię treści.
[Dodaj kategorie słów kluczowych]
Dodaj słowa kluczowe, aby utworzyć własną indywidualną kategorię treści.
[Sortuj kanały telewizyjne]
Wybierz typ sortowania kanałów telewizyjnych.
[Wielkość ekranu]
Wybierz wielkość ekranu menu.

Uwaga

 • Niektóre opcje mogą nie być dostępne w zależności od modelu/regionu/kraju.
[15] Czynności wstępne | Podstawowa obsługa

Korzystanie z „Pasek zawartości” (DISCOVER)

Funkcja jest dostępna w telewizorach, których pilot ma przycisk DISCOVER.

Przycisk „Pasek zawartości” umożliwia wyszukiwanie treści, takich jak programy telewizyjne i internetowe treści wideo. Treści wyświetlane w menu „Pasek zawartości” różnią się w zależności od modelu/regionu/kraju.

Image of the TV screen
 1. Naciśnij przycisk DISCOVER.
  W dolnej części ekranu pojawi się opcja „Pasek zawartości”.
 2. Przenieś fokus w górę lub w dół, aby wybrać żądaną kategorię.
 3. Przesuń kursor w lewo lub w prawo, aby wybrać żądaną pozycję.
 4. Naciśnij przycisk (Enter), aby uruchomić wybraną pozycję.

Aby zmienić ustawienia tej funkcji

 1. Naciśnij przycisk DISCOVER.
  W dolnej części ekranu pojawi się opcja „Pasek zawartości”.
 2. Przesuń kursor w dół na kategorię [Ustawienia].
 3. Wybierz żądaną pozycję, aby zmienić ustawienia.

Dostępne opcje

[Pokaż/Ukryj kategorie]
Wybierz kategorie treści wyświetlane w menu DISCOVER. Nie można ukryć kategorii [Ustawienia].
Możesz ukryć kategorię [Najczęściej wybierane] w zależności od modelu telewizora.
[Zmień kolejność kategorii]
Wybierz kategorię treści, aby zmienić kolejność.
[Dodaj kanały do Ulubionych]
Dodaj swoje ulubione kanały do menu DISCOVER.
[Dodaj kategorie gatunków]
Dodaj gatunki, aby utworzyć własną indywidualną kategorię treści.
[Dodaj kategorie słów kluczowych]
Dodaj słowa kluczowe, aby utworzyć własną indywidualną kategorię treści.
[Wielkość ekranu]
Wybierz wielkość ekranu menu.
[Sortuj kanały telewizyjne]
Wybierz typ sortowania kanałów telewizyjnych.

Uwaga

 • Niektóre opcje mogą nie być dostępne w zależności od modelu/regionu/kraju.
[16] Czynności wstępne | Podstawowa obsługa

Korzystanie z Menu czynności

Po naciśnięciu przycisku ACTION MENU zostaje wyświetlone menu zapewniające szybki dostęp do funkcji dostępnych dla aktualnie wyświetlanego ekranu, takich jak regulacja obrazu, regulacja dźwięku, regulacja głośności podłączonego urządzenia (np. słuchawek) i ustawienia ekranu/dźwięku. Pozycje w menu różnią się w zależności od wybranego ekranu.

Image of the TV screen
 1. Naciśnij przycisk ACTION MENU.
 2. Przenieś fokus w lewo lub w prawo, aby wybrać żądaną kategorię.
 3. Przenieś fokus w górę lub w dół, aby wybrać żądaną pozycję.
 4. Naciśnij przycisk (Enter), aby uruchomić wybraną pozycję.
[17] Czynności wstępne | Podstawowa obsługa

Wybór wejść

Aby korzystać z urządzeń podłączonych do telewizora (takich jak odtwarzacz Blu-ray/DVD) lub oglądać telewizję po zakończeniu korzystania z takich urządzeń, należy zmienić źródło sygnału.

 1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk (Wybór wejścia), aby wybrać podłączone urządzenie.

Wskazówka

 • Aby włączyć telewizję, wystarczy nacisnąć przycisk TV na pilocie.

Przełączanie z Menu głównego

 1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz źródło sygnału w sekcji [Wejścia].
[18] Czynności wstępne | Podstawowa obsługa

Podświetlenie wskaźnika LED

Kolory pojawiające się w dolnej środkowej części telewizora informują o określonych czynnościach lub stanie.


Białe „włączone” lub „migające”
 • Kiedy ekran jest wyłączony
 • Podczas włączania telewizora
 • Podczas odbierania sygnałów z pilota
 • Podczas aktualizacji oprogramowania
itp.

Niebieskozielone „migające”
 • Kiedy urządzenie przenośne (smartfon, tablet itp.) łączy się z telewizorem w sieci domowej
itp.

Bursztynowe „włączone”
 • Kiedy ustawiono timer włączenia
 • Kiedy ustawiono timer wyłączenia
 • Kiedy ustawiono nagrywanie z timerem (dostępność tej funkcji zależy od modelu/kraju/regionu)
itp.

Różowe „włączone”
 • Kiedy telewizor nagrywa (dostępność tej funkcji zależy od modelu/kraju/regionu)
[19] Czynności wstępne

Funkcje ułatwienia dostępu

Telewizor oferuje funkcje ułatwienia dostępu w menu [Ułatwienia dostępu], takie jak syntezator mowy odczytujący tekst wyświetlany na ekranie, powiększanie ułatwiające odczytywanie tekstu czy wyświetlanie napisów dialogowych.

Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Ustawienia urządzenia] — [Ułatwienia dostępu], aby skonfigurować funkcje dla osób niepełnosprawnych.

[Ułatwienia dostępu] ma własny skrót klawiszowy, który umożliwia jej włączanie lub wyłączanie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku (Wycisz) na pilocie przez 3 sekundy.

Wskazówka

 • Aby zmienić skrót klawiszowy, włącz opcję [Skrót ułatwień dostępu] w menu [Ułatwienia dostępu], po czym wprowadź zmiany, używając opcji [Usługa skrótu].
 • Aby skorzystać z syntezatora mowy za pomocą Przewodnika pomocniczego, odwiedź na komputerze lub smartfonie Przewodnik pomocniczy w serwisie pomocy Sony.

  http://www.sony.eu/support/
  QR code for the Sony support website
  http://www.sony.eu/support/

[20] Czynności wstępne

Witryna internetowa pomocy

Najnowsze informacje i Przewodnik pomocniczy online można znaleźć w witrynie internetowej pomocy firmy Sony:

http://www.sony.eu/support/
QR code for the Sony support website
http://www.sony.eu/support/

[21]

Oglądanie telewizji

 • Oglądanie programów telewizyjnych
 • Oglądanie w trybie 3D (tylko modele z obsługą trybu 3D)
[22] Oglądanie telewizji

Oglądanie programów telewizyjnych

 • Korzystanie z przewodnika po programach
 • Konfigurowanie ustawień kanałów
 • Korzystanie z interaktywnych serwisów telewizyjnych
 • Znaczenie ikon na pasku informacyjnym
 • Oglądanie programów telewizyjnych za pomocą aplikacji YouView (tylko modele przeznaczone na rynek Wielkiej Brytanii)
[23] Oglądanie telewizji | Oglądanie programów telewizyjnych

Korzystanie z przewodnika po programach

Możesz szybko wyszukać ulubione programy.

 1. Naciśnij przycisk GUIDE, aby wyświetlić cyfrowy przewodnik po programach.
 2. Wybierz program do oglądania.
  Zostaną wyświetlone informacje o programie.
 3. Wybierz opcję [Widok], aby obejrzeć program.

Przełączanie przewodnika po programach

Można przełączać przewodnik po programach na [Wybór TV] lub [Guide po gatunkach]. Niektóre opcje mogą nie być dostępne w zależności od modelu/regionu/kraju. Można także przełączyć przewodnik po programach, aby zobaczyć [Lista nagranych tytułów] (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD) lub [Lista programatora].

 1. Przesuń kursor na skrajną lewą pozycję, po czym ponownie przesuń go w lewo, aby otworzyć menu.
 2. Wybierz żądany przewodnik po programach lub listę.

Aby użyć funkcji opcjonalnych

 1. W czasie wyświetlania przewodnika po programach naciśnij przycisk ACTION MENU, po czym wybierz żądaną pozycję.
[24] Oglądanie telewizji | Oglądanie programów telewizyjnych

Konfigurowanie ustawień kanałów

 • Odbieranie kanałów cyfrowych
 • Odbieranie kanałów satelitarnych (tylko modele z obsługą kanałów satelitarnych)
 • Sortowanie kanałów lub edycja listy programów
[25] Oglądanie telewizji | Oglądanie programów telewizyjnych | Konfigurowanie ustawień kanałów

Odbieranie kanałów cyfrowych

 1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Kanały] — [Ustawienia kanałów] — [Ustawienia cyfrowe] — [Programowanie cyfrowe] — [Autoprogramowanie cyfrowe].
 2. Ustaw wszystkie dostępne kanały cyfrowe i zapisz ich ustawienia w telewizorze, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zmiana zakresu strojenia

Wybierz [Domyślny] lub [Pełny] w [Zakres autoprogramowania].

[Domyślny]
Wyszukuje dostępne kanały w danym regionie/kraju.
[Pełny]
Wyszukuje dostępne kanały niezależnie od regionu/kraju.

Wskazówka

 • Możesz ponownie dostroić telewizor, uruchamiając funkcję [Autoprogramowanie cyfrowe] po przeprowadzce, zmianie dostawcy usług lub w celu wyszukania nowo uruchomionych kanałów.
[26] Oglądanie telewizji | Oglądanie programów telewizyjnych | Konfigurowanie ustawień kanałów

Odbieranie kanałów satelitarnych (tylko modele z obsługą kanałów satelitarnych)

Modele z obsługą kanałów satelitarnych mają opcję [Ustawienia satelity] w menu dostępnym po wybraniu kolejno opcji [Ustawienia] [Oglądanie telewizji] — [Kanały] — [Ustawienia kanałów] — [Ustawienia cyfrowe].

Jeśli masz antenę satelitarną, możesz oglądać programy satelitarne po skonfigurowaniu ustawień tunera. Poniższe informacje pomogą określić typ instalacji i ustawić antenę satelitarną.

 1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Kanały] — [Ustawienia kanałów] — [Ustawienia cyfrowe] — [Ustawienia satelity] — [Programowanie satelity cyfrowego].

Dostępne opcje

[Konfiguracja anteny]
Wybiera typ instalacji satelitarnej.
Możliwe typy instalacji satelitarnej to Single Cable Distribution (Przesyłanie przez pojedynczy kabel), Fixed Antenna (Wbudowana antena) oraz DiSEqC.
Typ Single Cable Distribution umożliwia dostarczanie programów do wielu odbiorników za pomocą jednego kabla koncentrycznego. Każdy odbiornik lub tuner otrzymuje jedno „pasmo” użytkownika.
Instalacje DiSEqC umożliwiają podłączenie do wielu anten satelitarnych lub konwerterów LNB, jeśli takie występują. Możesz je wybierać za pomocą pilota do telewizora.
Typ Fixed Antenna to zazwyczaj najprostszy typ instalacji, w której jest jedna antena satelitarna i konwerter LNB.
[Pasmo]
Konfiguruje liczbę pasm użytkownika przydzielonych telewizorowi lub tunerowi.
[Częstotliwość pasma]
Reguluje częstotliwość pasm użytkownika przydzielonych telewizorowi lub tunerowi.
[Ogólny satelita]/[Inny (Ogólny satelita)]
Wyszukuje usługi satelitarne w oparciu o ustawienia grupowe lub ogólne. Wyświetlane ustawienie różni się w zależności od posiadanego modelu.
[Kontrola DiSEqC]
Konfiguruje ustawienia sterowania dodatkowymi urządzeniami satelitarnymi, na przykład przełącznikami satelitarnymi.
[Rodzaj przeszukiwania]
[Przeszukiwanie pełne]: Przeszukuje wszystkie dostępne częstotliwości satelitarne.
[Przeszukiwanie sieciowe]: Przeszukuje w oparciu o wstępnie zdefiniowane parametry sieciowe. Jeśli użycie funkcji [Przeszukiwanie sieciowe] nie wyszukało wszystkich usług, użyj [Przeszukiwanie pełne].
[Przeszukiwanie ręczne]: Umożliwia ustawienie częstotliwości przeszukiwania i innych parametrów transpondera.
[27] Oglądanie telewizji | Oglądanie programów telewizyjnych | Konfigurowanie ustawień kanałów

Sortowanie kanałów lub edycja listy programów

Możesz sortować wyświetlanie kanałów zgodnie z preferowaną kolejnością.

Kanały satelitarne

 1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Kanały] — [Ustawienia kanałów] — [Ustawienia cyfrowe] — [Ustawienia satelity] — [Edycja listy programów satelitarnych].
 2. Wybierz program, który chcesz przenieść w nowe miejsce.
 3. Wybierz nowe miejsce, w które chcesz przenieść wybrany program.

Kanały cyfrowe

 1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Kanały] — [Ustawienia kanałów] — [Ustawienia cyfrowe] — [Programowanie cyfrowe] — [Edycja listy programów].
 2. Wybierz program, który chcesz przenieść w nowe miejsce.
 3. Wybierz nowe miejsce, w które chcesz przenieść wybrany program.

Kanały analogowe

 1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Kanały] — [Ustawienia kanałów] — [Konfiguracja sygnału analogowego] — [Sortowanie programów].
 2. Wybierz program, który chcesz przenieść w nowe miejsce.
 3. Wybierz nowe miejsce, w które chcesz przenieść wybrany program.

Uwaga

 • Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od regionu/kraju.
[28] Oglądanie telewizji | Oglądanie programów telewizyjnych

Korzystanie z interaktywnych serwisów telewizyjnych

Aby wyświetlić informacje tekstowe

Możesz wyświetlać informacje tekstowe oraz informacje graficzne oparte na tekście, takie jak wiadomości krajowe, prognoza pogody czy programy telewizyjne. Możesz przeglądać interesujące Cię informacje, a następnie wybrać informacje, które chcesz wyświetlić, wprowadzając numer.

 1. Naciśnij tekstu przycisk (Tekst), aby wyświetlić informacje tekstowe.

Informacje o usłudze cyfrowej informacji tekstowej

Usługa cyfrowej informacji tekstowej zapewnia wiele treści cechujących się płynnymi obrazami i rysunkami. Dostępne są różne funkcje, takie jak łącza do stron czy prosta w obsłudze nawigacja. Usługę tę oferuje wielu nadawców. (Dostępność tej funkcji zależy od modelu/regionu/kraju).

Informacje o usłudze cyfrowej aplikacji interaktywnej

Usługa cyfrowej aplikacji interaktywnej zapewnia wysokiej jakości cyfrowy tekst i grafikę wraz z zaawansowanymi opcjami. Ta usługa jest obsługiwana przez nadawców. (Dostępność tej funkcji zależy od modelu/regionu/kraju).

Uwaga

 • Serwisy interaktywne są dostępne tylko wówczas, gdy dostarcza je nadawca.
 • Dostępne funkcje oraz zawartość ekranu mogą się różnić, w zależności od nadawcy.
 • W przypadku wyboru napisów i uruchomienia przez użytkownika aplikacji cyfrowej informacji tekstowej za pomocą przycisku (Tekst), w niektórych przypadkach napisy mogą zniknąć. Po opuszczeniu aplikacji tekstu cyfrowego dekodowanie napisów zostanie wznowione automatycznie.

Korzystanie z usługi NVOD/MF

NVOD (ang. Near Video On Demand – programy niemal na życzenie) i MF (ang. Multi Feed – wieloprogramowość) to standardy nadawania kilku programów na jednym kanale jednocześnie.

Usługa NVOD zapewnia wiele kopii programu dostępnych w różnym czasie, a usługa MF umożliwia wybranie żądanego programu spośród kilku programów na jednym kanale.

 1. Podczas oglądania kanału NVOD/MF naciśnij przycisk ACTION MENU.
 2. Wybierz opcje [Dodatkowe kanały] — żądany program.

Uwaga

 • Ta funkcja jest dostępna, jeśli nadawca zapewnia dostęp do usługi NVOD/MF.
[29] Oglądanie telewizji | Oglądanie programów telewizyjnych

Znaczenie ikon na pasku informacyjnym

Podczas zmieniania kanału na krótko pojawia się baner informacyjny. Na pasku mogą być wyświetlane poniższe ikony.

List of icons and their descriptions:
usługa danych (aplikacja emisyjna)
:
usługa radiowa
:
usługa szyfrowana/objęta subskrypcją
:
dostępna wielojęzyczna ścieżka dźwiękowa
:
dostępne napisy
:
dostępne napisy i/lub ścieżka dźwiękowa dla niedosłyszących
:
zalecany minimalny wiek widzów bieżącego programu (od 3 do 18 lat)
:
Blokada rodzicielska
:
Blokada programów cyfrowych
:
dostępna ścieżka dźwiękowa dla niedowidzących
:
dostępne napisy czytane przez lektora
:
dostępna wielokanałowa ścieżka dźwiękowa
[30] Oglądanie telewizji | Oglądanie programów telewizyjnych

Oglądanie programów telewizyjnych za pomocą aplikacji YouView (tylko modele przeznaczone na rynek Wielkiej Brytanii)

Włączanie/wyłączanie aplikacji YouView

 1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Kanały] — [Ustawienia kanałów] — [Konfiguracja usługi YouView].
 2. Wybierz opcję [Włącz usługę YouView] lub [Wyłącz usługę YouView], po czym wybierz [Tak].
 3. Wykonaj procedurę konfiguracji.

Korzystanie z aplikacji YouView Guide

Aplikacja YouView Guide pozwala sprawdzić aktualny program telewizyjny, program telewizyjny w nadchodzącym tygodniu, a także przeglądać programy, które mogły zostać przegapione w ciągu ostatnich siedmiu dni.

 1. Naciśnij przycisk GUIDE, aby wyświetlić przewodnik po programach.
 2. Naciskaj przyciski (Lewa) / (Prawa), aby wybrać program, po czym naciśnij przycisk (Enter).
  Dostępny program zostanie zaznaczony ikoną odtwarzania.

Wskazówka

 • Naciśnij przycisk TV na pilocie w czasie oglądania bieżącego programu telewizyjnego, aby wyświetlić Mini Guide i sprawdzić tytuły obecnie nadawanego i następnego programu telewizyjnego. Ta funkcja jest niedostępna w poniższych przypadkach.
  • Kiedy do telewizora podłączono tuner telewizji cyfrowej/satelitarnej za pomocą urządzenia IR Blaster.
  • W telewizorach, których pilot nie ma przycisku DISCOVER.

Sprawdzanie informacji o programie (Information Panel)

Funkcja Information Panel dostarcza dodatkowych informacji o programie, ograniczeniu wiekowym dla widzów i informuje, czy jest on dostępny w trybie HD. Możesz także odtwarzać więcej odcinków danego serialu, jeśli są dostępne na żądanie.

 1. Naciśnij przycisk (Wyświetlanie informacji/tekstu).

Dostęp do funkcji On Demand, Discover i YouView Search (YouView Menu)

 1. Naciśnij niebieski przycisk w YouView Guide lub Mini Guide, aby wyświetlić YouView Menu.
 2. Odszukaj program, który chcesz obejrzeć, używając poniższych opcji.
  Players : Uruchom BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5 i Pop Fun w YouView.
  Discover : Przeglądaj popularne lub ostatnio dodane programy. Możesz także wyszukiwać nowe programy według gatunków, np. dziecięce, filmy itd.
  YouView Search : Znajdź konkretny program (nadawany lub na żądanie) w aplikacji YouView.

Uwaga

 • Po włączeniu aplikacji YouView następujące pozycje menu są niedostępne:

  • Programy satelitarne
  • Ulubione
  • Przypomnienie
  • Blokada programów cyfrowych
  • Edycja listy programów
  • Dostosuj przycisk TV
  • Informacje o programach naziemnych w ramach funkcji wyszukiwania na ekranie Menu głównego (zamiast tego użyj funkcji „YouView Search”)
  • Nagrywanie programów
 • Nazwy usług mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
[31] Oglądanie telewizji

Oglądanie w trybie 3D (tylko modele z obsługą trybu 3D)

 • Podstawy telewizji 3D (tylko modele z obsługą trybu 3D)
 • Przygotowanie okularów 3D (tylko modele z obsługą trybu 3D)
 • Oglądanie telewizji w trybie 3D (tylko modele z obsługą trybu 3D)
[32] Oglądanie telewizji | Oglądanie w trybie 3D (tylko modele z obsługą trybu 3D)

Podstawy telewizji 3D (tylko modele z obsługą trybu 3D)

Modele 3D mają opcję [Ustawienia 3D] w menu dostępnym po wybraniu kolejno opcji [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk].

Zalecana odległość oglądania obrazu 3D

Jeśli odległość oglądania jest niewłaściwa, obraz może być widoczny podwójnie. Usiądź w odległości, która stanowi co najmniej 3-krotność wysokości ekranu telewizora. Zalecamy, aby siedzieć bezpośrednio na wprost telewizora.

Illustration of the best distance to watch TV

Wskazówka

 • Istnieją dwa typy okularów 3D: Pasywne i aktywne. Sprawdź typ okularów 3D obsługiwanych przez telewizor w danych technicznych w Przewodnik.

Zakres komunikacji telewizora i aktywnych okularów 3D

Aktywne okulary 3D komunikują się z telewizorem, aby wyświetlać obraz 3D.

Pozycja oglądania powinna zostać utrzymana w odpowiednim zakresie. Patrz poniższe schematy. Odległość robocza jest zależna od obecności przeszkód (osób, metalowych przedmiotów, ścian itp.) i/lub zakłóceń elektromagnetycznych.

 • Widok z góry
  Illustration of the communication range from an overhead view
  1. 120°
  2. 1–6 m
 • Widok z boku
  Illustration of the communication range from a side view
  1. 45°
  2. 1–6 m
  3. 30°

Uwaga

 • Zalecany kąt oglądania i odległość mogą różnić się w zależności od lokalizacji telewizora i warunków panujących w pomieszczeniu.

Konserwacja okularów

 • Przetrzyj delikatnie okulary miękką szmatką.
 • Uporczywe plamy można usunąć szmatką lekko zwilżoną roztworem delikatnego mydła i ciepłej wody.
 • Jeśli używana jest szmatka nasączona substancjami chemicznymi, przestrzegaj instrukcji podanych na opakowaniu.
 • Nigdy nie używaj do czyszczenia silnych rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalnik, alkohol lub benzen.
[33] Oglądanie telewizji | Oglądanie w trybie 3D (tylko modele z obsługą trybu 3D)

Przygotowanie okularów 3D (tylko modele z obsługą trybu 3D)

Modele 3D mają opcję [Ustawienia 3D] w menu dostępnym po wybraniu kolejno opcji [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk].

Istnieją dwa typy okularów 3D: Pasywne i aktywne. Sprawdź typ okularów 3D obsługiwanych przez telewizor w danych technicznych w Przewodnik.

Pasywne okulary 3D

Jeśli z telewizorem dostarczono pasywne okulary 3D, użyj ich. Jeśli okulary nie zostały dostarczone, kup pasywne okulary 3D, model TDG-500P. Obraz 3D możesz oglądać, po prostu zakładając pasywne okulary 3D.

Aktywne okulary 3D

Jeśli z telewizorem dostarczono aktywne okulary 3D, użyj ich. Jeśli okulary nie zostały dostarczone, kup aktywne okulary 3D, model TDG-BT500A. Przed pierwszym użyciem aktywnych okularów 3D należy zarejestrować je w telewizorze. Wykonaj poniższe instrukcje.

 1. Zdejmij folię ochronną z baterii.
  Illustration of the procedure step
 2. Włącz telewizor, a następnie umieść okulary w odległości nie większej niż 50 cm od telewizora.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk/wskaźnik (zasilanie) na okularach przez 2 sekundy.
  Illustration of the procedure step

  Aktywne okulary 3D włączą się i rozpocznie się rejestracja (przycisk/wskaźnik (zasilanie) będzie migać na zielono i żółto). Po zakończeniu rejestracji na ekranie telewizora przez 5 sekund będzie wyświetlany komunikat, a wskaźnik przez 3 sekundy będzie świecić na zielono.

  Jeśli rejestracja zakończy się niepowodzeniem, aktywne okulary 3D wyłączą się automatycznie. W takim przypadku powtórz powyższą procedurę.

 4. Załóż aktywne okulary 3D.

Następnym razem możesz użyć aktywnych okularów 3D, po prostu je zakładając. Aby wyłączyć okulary, naciśnij i przytrzymaj przycisk/wskaźnik (zasilanie) okularów przez 2 sekundy. Aby włączyć je ponownie, naciśnij przycisk/wskaźnik (zasilanie).

Wskazówka

 • Aby używać aktywnych okularów 3D z innym telewizorem, należy je w nim zarejestrować. Wykonaj powyższą procedurę od kroku 2.
[34] Oglądanie telewizji | Oglądanie w trybie 3D (tylko modele z obsługą trybu 3D)

Oglądanie telewizji w trybie 3D (tylko modele z obsługą trybu 3D)

Modele 3D mają opcję [Ustawienia 3D] w menu dostępnym po wybraniu kolejno opcji [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk].

Możesz świetnie się bawić w 3D, grając w stereoskopowe gry wideo 3D i oglądając filmy 3D na płytach Blu-ray.

Aby oglądać treści 3D, podłącz urządzenie z obsługą 3D bezpośrednio do telewizora, używając zatwierdzonego kabla HIGH SPEED HDMI z logo HDMI.

Illustration of a person wearing 3D glasses and watching in 3D
 1. Przygotuj okulary 3D.
 2. Wyświetl treść 3D na ekranie telewizora.
 3. Załóż okulary 3D.
  Teraz będzie możliwe oglądanie obrazu 3D. Jeśli nie widać efektu 3D, wykonaj następujące kroki.
 4. Naciśnij przycisk ACTION MENU, po czym wybierz opcję [3D].
 5. Wybierz tryb [Obraz 3D] dopasowany do wyświetlanej treści. W zależności od sygnału wejściowego lub formatu wybranie trybu [3D (Obok siebie)]/[3D (Nad i pod)] może być niemożliwe.

Wskazówka

 • Oprócz trybu [Obraz 3D] można używać różnych opcji 3D w obszarze [Ustawienia 3D]. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Ustawienia 3D].

Uwaga

 • Efekt 3D może być mniej wyraźny, jeśli temperatura otoczenia jest niska.
 • Jeśli dla opcji [Motionflow] w obszarze [Obraz] wybrano inne ustawienie niż [Wył.], przetwarzanie obrazu w celu minimalizacji migotania ekranu może wpływać na jego płynne wyświetlanie. W takim przypadku naciśnij przycisk ACTION MENU, po czym wybierz opcje [Obraz] — [Ustawienia zaawansowane] — [Ruch] — [Motionflow] — [Wył.]. (Dotyczy wyłącznie modeli z obsługą funkcji [Motionflow]).
  Modele z obsługą funkcji [Motionflow] mają opcję [Motionflow] w menu dostępnym po wybraniu kolejno opcji [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Obraz] — [Ustawienia zaawansowane] — [Ruch].
[35]

Nagrywanie programów telewizyjnych

 • Nagrywanie na dysku USB HDD (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)
 • Oglądanie/usuwanie nagranych treści (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)
 • Znaczenie symboli wyświetlanych na liście nagranych tytułów (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)
[36] Nagrywanie programów telewizyjnych

Nagrywanie na dysku USB HDD (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)

 • Rejestrowanie dysku USB HDD (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)
 • Nagrywanie jednym dotknięciem (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)
 • Nagrywanie z timerem (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)
 • Informacje na temat używania dysków USB HDD do nagrywania (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)
[37] Nagrywanie programów telewizyjnych | Nagrywanie na dysku USB HDD (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)

Rejestrowanie dysku USB HDD (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)

Modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD mają opcję [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] w menu dostępnym po wybraniu kolejno opcji [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji].

Podłącz i zarejestruj dysk USB HDD w telewizorze, aby nagrywać programy cyfrowe.

Podłącz dysk USB HDD do portu USB telewizora oznaczonego jako „HDD REC” (jeśli istnieje niebieski port USB umożliwiający nagrywanie na dysk HDD).

Uwaga

 • Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach w Europie, Australii i Nowej Zelandii.
Illustration of the connection method
 1. Dysk USB HDD
 2. Kabel USB (brak w zestawie)
 1. Podłącz dysk USB HDD do portu USB3 (niebieski) z oznaczeniem „HDD REC” telewizora.
 2. Włącz dysk USB HDD.
 3. Poczekaj na wyświetlenie ekranu [Dysk USB podłączony].
 4. Wybierz opcję [Zarejestruj, aby nagrywać].
 5. Zarejestruj dysk USB HDD, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Uwaga

 • Jeśli w czasie rejestracji w kroku 4 pojawi się komunikat „Nie można wykryć dysku HDD USB do nagrywania”, postępuj zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami i sprawdź, czy dysk USB HDD przeznaczony do nagrywania jest podłączony do portu USB3 (niebieski).
  Jeśli pomimo sprawdzenia połączenia dysk USB HDD nadal nie zostanie rozpoznany, musisz ponownie go zarejestrować, ponieważ wcześniej został zarejestrowany w celach innych niż nagrywanie ([Pamięć urządzenia]). Aby ponownie zarejestrować dysk USB HDD do nagrywania, zapoznaj się z częścią „Nie można zarejestrować dysku USB HDD. (Tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)”.

Wskazówka

 • Dysk USB HDD możesz też zarejestrować w telewizorze, wybierając opcje [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] — [Rejestrowanie dysku HDD].

Wyrejestrowanie dysku USB HDD

 1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] — [Wyrejestrowanie dysku HDD] — urządzenie, które chcesz wyrejestrować.
[38] Nagrywanie programów telewizyjnych | Nagrywanie na dysku USB HDD (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)

Nagrywanie jednym dotknięciem (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)

Modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD mają opcję [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] w menu dostępnym po wybraniu kolejno opcji [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji].

Uwaga

 • Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach w Europie, Australii i Nowej Zelandii.
 1. W trakcie oglądania programu, który chcesz nagrać, naciśnij przycisk REC.
 2. Na wyświetlonym ekranie ustaw czas zakończenia nagrywania. Aby nagrać program do końca, wybierz opcję [Domyślny]. Aby ustawić dowolną długość czasu (od 1 minuty do 8 godzin), wybierz opcję [Użytkownika].

Ręczne zatrzymywanie nagrywania

 1. Naciśnij przycisk (Stop).
 2. Wybierz opcję [Stop] na wyświetlonym ekranie.

Zmiana czasu zakończenia nagrywania

 1. Naciśnij przycisk (Stop).
 2. Wybierz opcję [Zmień] na wyświetlonym ekranie, aby zmienić czas zakończenia nagrywania.

Uwaga

 • W przypadku niektórych programów nie można zatrzymać nagrywania przyciskiem (Stop). Aby zatrzymać nagrywanie takiego programu, naciśnij przycisk ACTION MENU, po czym wybierz opcję [ Zatrzymanie nagrywania].
[39] Nagrywanie programów telewizyjnych | Nagrywanie na dysku USB HDD (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)

Nagrywanie z timerem (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)

Modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD mają opcję [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] w menu dostępnym po wybraniu kolejno opcji [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji].

Uwaga

 • Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach w Europie, Australii i Nowej Zelandii.
 1. Naciśnij przycisk GUIDE.
 2. Wybierz żądany program w przewodniku po programach, po czym wybierz opcję [NAGR - programator].
 3. Wybierz opcję [Ustaw progr. jako zdarz.] lub [Ust. programator].

Ręczne ustawianie timera poprzez określenie daty, godziny i kanału

 1. Naciśnij przycisk GUIDE.
 2. Przesuń kursor na skrajną lewą pozycję, po czym ponownie przesuń go w lewo, aby otworzyć menu.
 3. Wybierz opcje [Lista programatora] — [NAGR - program. ręczny].
 4. Skonfiguruj ustawienie timera.
 5. Wybierz opcję [Ust. programator].

Sprawdzanie, modyfikowanie lub usuwanie ustawień timera

Sprawdzanie, modyfikowanie lub usuwanie ustawień timera odbywa się w menu [Lista programatora].

 1. Naciśnij przycisk GUIDE.
 2. Przesuń kursor na skrajną lewą pozycję, po czym ponownie przesuń go w lewo, aby otworzyć menu.
 3. Wybierz opcję [Lista programatora], po czym zmień ustawienia.

Wskazówka

 • Można utworzyć maksymalnie 32 ustawienia timera.
 • Jeśli nagrywanie nie powiedzie się, przyczyna zostanie umieszczona na liście [Lista Błędów nagrywania]. Naciśnij przycisk TITLE LIST, po czym wybierz opcję [Lista Błędów nagrywania].
 • W przewodniku po programach można przesunąć kursor na żądany program i nacisnąć przycisk REC, aby ustawić nagrywanie programu z timerem.

Uwaga

 • Nagrywanie z timerem nie będzie działać, jeśli przewód zasilania zostanie odłączony.
[40] Nagrywanie programów telewizyjnych | Nagrywanie na dysku USB HDD (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)

Informacje na temat używania dysków USB HDD do nagrywania (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)

Modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD mają opcję [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] w menu dostępnym po wybraniu kolejno opcji [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji].

 • Dysk USB HDD należy używać wyłącznie do nagrywania. Do wyświetlania zdjęć i filmów używaj oddzielnego dysku USB HDD.
 • Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach w Europie, Australii i Nowej Zelandii.
 • Obsługiwane są tylko dyski USB HDD o pojemności większej niż 32 GB.
 • Podłączenie dysku USB HDD przez koncentrator USB nie jest obsługiwane. Podłącz urządzenie bezpośrednio do telewizora.
 • Wszystkie dane zapisane na dysku USB HDD zostaną usunięte wskutek formatowania wykonywanego w trakcie procesu rejestracji. Dysk USB HDD, który został zarejestrowany w telewizorze, nie może być używany z komputerem. Aby użyć dysku USB HDD z komputerem, sformatuj go na komputerze. (Pamiętaj, że spowoduje to usunięcie wszystkich danych z dysku USB HDD).
 • Można zarejestrować maksymalnie 8 dysków USB HDD.
 • Dane nagrane na dysku USB HDD mogą być odtwarzane tylko na tym telewizorze, w którym zarejestrowano dany dysk USB HDD.
 • Można nagrywać tylko cyfrowe programy telewizyjne i radiowe. Nagrywanie transmisji danych nie jest obsługiwane.
 • Nagrywanie zakodowanych sygnałów nie jest możliwe.
 • W następujących przypadkach wykonanie nagrywania nie jest możliwe:
  • Telewizor nie rozpoznaje zarejestrowanego dysku USB HDD.
  • Na dysku USB HDD nagrano ponad 1 000 programów.
  • Dysk USB HDD jest pełny.
 • Automatyczny wybór nagrywanego programu może nie być możliwy.
 • Nagrywanie nie jest możliwe w przypadku programów, które nie uzyskały odpowiedniej autoryzacji od operatora.
 • W przypadku korzystania z modułu (CAM) nie należy używać jego funkcji ochrony rodzicielskiej, ponieważ w trakcie nagrywania może ona nie działać. Zamiast tego należy użyć funkcji blokowania programów lub ochrony rodzicielskiej w telewizorze, jeśli jest obsługiwana przez nadawcę.
 • Nagrywanie niektórych programów w Norwegii może nie być możliwe z powodu ograniczeń prawnych.
 • Jeśli telewizor będzie narażony na wstrząsy podczas nagrywania na dysku USB HDD, w nagranej treści mogą występować zakłócenia.
 • W żadnej sytuacji firma Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za awarie podczas nagrywania ani za utratę nagranej treści spowodowaną lub związaną z awarią telewizora, zakłóceniami sygnału lub innymi problemami.
[41] Nagrywanie programów telewizyjnych

Oglądanie/usuwanie nagranych treści (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)

Modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD mają opcję [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] w menu dostępnym po wybraniu kolejno opcji [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji].

Uwaga

 • Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach w Europie, Australii i Nowej Zelandii.

Oglądanie nagranej treści

 1. Naciśnij przycisk TITLE LIST, po czym wybierz treść, którą chcesz obejrzeć.

Usuwanie nagranej treści

 1. Naciśnij przycisk TITLE LIST.
 2. Naciśnij przycisk ACTION MENU i wybierz poniższe opcje w podanej kolejności.
  [Usuń] — program, który chcesz usunąć — [Usuń]
  Aby usunąć wiele programów, zaznacz wszystkie programy, które chcesz usunąć, przed wybraniem opcji [Usuń].

Szczegóły dotyczące znaczenia symboli na liście nagranych tytułów można znaleźć w części Znaczenie symboli wyświetlanych na liście nagranych tytułów (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD).

[42] Nagrywanie programów telewizyjnych

Znaczenie symboli wyświetlanych na liście nagranych tytułów (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)

List of icons and their descriptions:
nieobejrzane nagranie
:
chronione nagranie
:
obecnie nagrywane
[43]

Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

 • Urządzenia USB
 • Odtwarzacze Blu-ray i DVD
 • Tuner telewizji kablowej/satelitarnej
 • Smartfony i tablety
 • Komputery, aparaty i kamery wideo
 • System audio
 • Urządzenia Bluetooth
 • Bezprzewodowy subwoofer firmy Sony (opcja) (tylko modele z obsługą bezprzewodowych subwooferów firmy Sony)
 • Urządzenia zgodne z systemem BRAVIA Sync
 • Wyświetlanie zdjęć w rozdzielczości 4K ze zgodnych urządzeń (tylko modele 4K)
[44] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

Urządzenia USB

 • Odtwarzanie treści zapisanych na urządzeniu USB
 • Informacje na temat urządzeń USB używanych do przechowywania zdjęć i muzyki
 • Obsługiwane pliki i formaty
[45] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami | Urządzenia USB

Odtwarzanie treści zapisanych na urządzeniu USB

Aby nagrywać programy na urządzeniu pamięci masowej USB lub oglądać nagrane programy, patrz Nagrywanie programów telewizyjnych.

Podłączanie urządzenia USB

Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do portu USB telewizora, aby słuchać muzyki i wyświetlać zdjęcia lub filmy zapisane w urządzeniu.

Illustration of the connection method
 1. Urządzenie pamięci masowej USB

Korzystaj ze zdjęć/muzyki/filmów zapisanych w urządzeniu USB

Zdjęcia/muzykę/filmy wideo z urządzenia USB można odtwarzać na telewizorze.

 1. Jeśli urządzenie USB podłączone do telewizora ma włącznik zasilania, włącz go.
 2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz (ikona Aplikacje) z menu głównego, po czym wybierz opcję [Odtwarzacz Multimedialny].
  Jeśli dostarczony pilot jest wyposażony w przycisk APPS, możesz nacisnąć przycisk APPS.
 3. Wybierz nazwę urządzenia USB.
 4. Wybierz folder oraz plik do odtworzenia.

Aby sprawdzić obsługiwane formaty plików

 • Obsługiwane pliki i formaty

Uwaga

 • Wyświetlanie niektórych zdjęć lub folderów zajmuje dużo czasu w zależności od rozmiarów obrazu, rozmiaru pliku oraz liczby plików w folderze.
 • Wyświetlenie urządzenia USB może chwilę potrwać, ponieważ telewizor uzyskuje dostęp do urządzenia USB za każdym razem, kiedy urządzenie USB zostaje podłączone.
 • Wszystkie porty USB telewizora obsługują tryb Hi-Speed USB. Niebieski port USB obsługuje SuperSpeed (USB 3.1 Gen. 1 lub USB 3.0). Koncentratory USB nie są obsługiwane.
 • Podczas dostępu do urządzenia USB nie wyłączaj telewizora ani urządzenia USB, nie odłączaj kabla USB ani nie wyjmuj lub nie wkładaj nośników do nagrywania. Grozi to uszkodzeniem danych w urządzeniu USB.
 • W przypadku niektórych plików odtwarzanie może nie być możliwe nawet przy obsługiwanych formatach.

Wskazówka

 • Pozostałe informacje można znaleźć w sekcji „Często zadawane pytania” w witrynie internetowej pomocy firmy Sony.
  Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów
[46] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami | Urządzenia USB

Informacje na temat urządzeń USB używanych do przechowywania zdjęć i muzyki

 • Porty USB telewizora obsługują systemy plików FAT16, FAT32, exFAT i NTFS.
 • Podłączając do telewizora aparat cyfrowy firmy Sony za pomocą kabla USB, w ustawieniach połączenia USB aparatu należy wybrać tryb Auto lub Pamięć masowa.
 • Jeśli aparat cyfrowy ciągle nie działa z telewizorem, spróbuj wykonać następujące czynności:
  • W ustawieniach połączenia USB aparatu wybierz tryb Pamięć masowa.
  • Skopiuj pliki z aparatu na napęd USB, a następnie podłącz napęd do telewizora.
 • Niektóre zdjęcia i filmy mogą zostać powiększone, powodując wyświetlanie obrazu o niskiej jakości. Obrazy o określonych proporcjach czy rozdzielczości nie będą wyświetlane na całym ekranie.
 • Wyświetlenie zdjęcia może wymagać długiego czasu w zależności od pliku lub ustawień.
 • W żadnej sytuacji firma Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za awarie podczas nagrywania ani utratę nagranej zawartości spowodowaną awarią telewizora, nieprawidłowym działaniem urządzenia USB lub innymi problemami.
[47] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami | Urządzenia USB

Obsługiwane pliki i formaty

 • Zdjęcia
 • Muzyka
 • Filmy
 • Częstotliwości próbkowania audio (dla filmów)
 • Napisy zewnętrzne
[48] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami | Urządzenia USB | Obsługiwane pliki i formaty

Zdjęcia

Zastosowanie: USB / sieć domowa

Format plikuRozszerzenie
JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg
ARW *1*.arw
 • *1 ARW wyłącznie do odtwarzania plików.

Inne obsługiwane pliki i formaty

 • Muzyka
 • Filmy
 • Częstotliwości próbkowania audio (dla filmów)
 • Napisy zewnętrzne
[49] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami | Urządzenia USB | Obsługiwane pliki i formaty

Muzyka

Zastosowanie: USB / sieć domowa

mp4

Rozszerzenie: *.mp4 / *.m4a

OpisCzęstotliwość próbkowania
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp

Rozszerzenie: *.3gp / *.3g2

OpisCzęstotliwość próbkowania
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

Asf

Rozszerzenie: *.wma

OpisCzęstotliwość próbkowania
WMA9 Standard8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

ogg

Rozszerzenie: *.ogg

OpisCzęstotliwość próbkowania
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

Inne

OpisCzęstotliwość próbkowania
LPCM *132k / 44.1k / 48k

Rozszerzenie: *.mp3

OpisCzęstotliwość próbkowania
MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L232k / 44.1k / 48k
MP2L316k / 22.05k / 24k
MP2.5L38k / 11.025k / 12k

Rozszerzenie: *.wav

OpisCzęstotliwość próbkowania
WAV *232k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Rozszerzenie: *.flac

OpisCzęstotliwość próbkowania
FLAC16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Rozszerzenie: *.aac

OpisCzęstotliwość próbkowania
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
 • *1 Zastosowanie LPCM obejmuje tylko sieć domową.
 • *2 Zastosowanie WAV obejmuje tylko 2 kanały.

Inne obsługiwane pliki i formaty

 • Zdjęcia
 • Filmy
 • Częstotliwości próbkowania audio (dla filmów)
 • Napisy zewnętrzne
[50] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami | Urządzenia USB | Obsługiwane pliki i formaty

Filmy

Zastosowanie: USB / sieć domowa

MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Typ napisów: Zewnętrzne

Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
MPEG1MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Typ napisów: Zewnętrzne

Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2TS

Rozszerzenie: *.m2t

Typ napisów: Zewnętrzne

Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Rozszerzenie: *.m2ts / *.mts

Typ napisów: Zewnętrzne

Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MP4 (*.mp4): W przypadku modeli 2K

Typ napisów: Zewnętrzne

Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MP4 (*.mp4):W przypadku modeli 4K

Typ napisów: Zewnętrzne

Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / LPCM3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC33840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
 • *1 Ten wiersz obejmuje zastosowanie formatu XAVC S. Maksymalna obsługiwana szybkość transmisji dla XAVC S to 100 Mb/s.

avi (*.avi)

Typ napisów: Zewnętrzne

Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
XvidMPEG1L1 / MPEG1L2 / MPEG1L3 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGμ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

Asf (*.asf / *.wmv)

Typ napisów: Zewnętrzne

Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
VC1 AP@L3, MP@HL, SP@MLWMA9 Standard1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv): W przypadku modeli 2K

Typ napisów: Wewnętrzne / zewnętrzne

Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MKV (*.mkv):W przypadku modeli 4K

Typ napisów: Wewnętrzne / zewnętrzne

Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps

3gpp (*.3gp / *.3g2)

Typ napisów: Zewnętrzne

Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MOV (*.mov)

Typ napisów: Zewnętrzne

Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGAAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

WebM (*.webm)

Typ napisów: Zewnętrzne

Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
VP8Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps

Inne obsługiwane pliki i formaty

 • Zdjęcia
 • Muzyka
 • Częstotliwości próbkowania audio (dla filmów)
 • Napisy zewnętrzne
[51] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami | Urządzenia USB | Obsługiwane pliki i formaty

Częstotliwości próbkowania audio (dla filmów)

Kodek audioCzęstotliwość próbkowania
LPCM44.1k / 48k
MPEG1L1 / MPEG1L232k / 44.1k / 48k
MPEG1L332k / 44.1k / 48k
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
AC332k / 44.1k / 48k
E-AC332k / 44.1k / 48k
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
WMA98k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
DTS core32k / 44.1k / 48k
μ-LAW8k
PCM (U8)8k
PCM (S16LE)11.025k / 16k / 44.1k
PCM (S16BE)11.025k / 16k / 44.1k

Inne obsługiwane pliki i formaty

 • Zdjęcia
 • Muzyka
 • Filmy
 • Napisy zewnętrzne
[52] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami | Urządzenia USB | Obsługiwane pliki i formaty

Napisy zewnętrzne

Zastosowanie: USB

Format plikuRozszerzenie
SubStation Alpha*.ass / *.ssa
SubRip*.srt
MicroDVD*.sub / *.txt
SubViewer*.sub
SAMI*.smi / *.sami
DVD Subtitle System*.txt

Inne obsługiwane pliki i formaty

 • Zdjęcia
 • Muzyka
 • Filmy
 • Częstotliwości próbkowania audio (dla filmów)
[53] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

Odtwarzacze Blu-ray i DVD

 • Podłączanie odtwarzacza Blu-ray lub DVD
 • Odtwarzanie płyt Blu-ray i DVD
[54] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami | Odtwarzacze Blu-ray i DVD

Podłączanie odtwarzacza Blu-ray lub DVD

Podłącz odtwarzacz Blu-ray/DVD do telewizora.

Użyj poniższej metody połączenia odpowiednio do gniazd dostępnych w telewizorze.

Uwaga

 • Dostępne gniazda zależą od modelu/regionu/kraju.

Wskazówka

 • W taki sam sposób, jak odtwarzacz Blu-ray/DVD, można także podłączyć tuner telewizji kablowej/satelitarnej.

Połączenie HDMI

W celu uzyskania optymalnej jakości obrazu zalecamy podłączenie odtwarzacza do telewizora za pomocą kabla HDMI. Jeśli odtwarzacz Blu-ray/DVD jest wyposażony w gniazdo (złącze) HDMI, podłącz go za pomocą kabla HDMI.

Illustration of the connection method
 1. Odtwarzacz Blu-ray/DVD (takie samo podłączenie, jak w przypadku tunera telewizji kablowej/satelitarnej)
 2. Kabel HDMI (brak w zestawie)*

* Pamiętaj, aby używać zatwierdzonego kabla HIGH SPEED HDMI z logo HDMI.

Komponentowe połączenie wideo

Jeśli odtwarzacz Blu-ray/DVD jest wyposażony w gniazda (złącza) komponentowe wideo, podłącz je do telewizora za pomocą kabla komponentowego wideo i kabla audio.

Illustration of the connection method
 1. Odtwarzacz Blu-ray/DVD (takie samo podłączenie, jak w przypadku tunera telewizji kablowej/satelitarnej)
 2. Kabel komponentowy wideo (brak w zestawie)
 3. Kabel audio (brak w zestawie)

Połączenie SCART

Jeśli odtwarzacz Blu-ray/DVD jest wyposażony w gniazdo (złącze) SCART, podłącz go za pomocą kabla SCART.

Illustration of the connection method
 1. Odtwarzacz Blu-ray/DVD (takie samo podłączenie, jak w przypadku tunera telewizji kablowej/satelitarnej)
 2. Kabel SCART (brak w zestawie)

Uwaga

 • Podłączenie SCART może zapewniać taką samą jakość obrazu, jak podłączenie kompozytowe, w zależności od podłączonego odtwarzacza Blu-ray/DVD.

Połączenie kompozytowe

Jeśli odtwarzacz Blu-ray/DVD jest wyposażony w gniazda (złącza) kompozytowe, podłącz je za pomocą kabla kompozytowego wideo/audio.

Illustration of the connection method
 1. Odtwarzacz Blu-ray/DVD (takie samo podłączenie, jak w przypadku tunera telewizji kablowej/satelitarnej)
 2. Kabel kompozytowy wideo/audio (brak w zestawie)

Kiedy jest używany przedłużacz kabla analogowego

Illustration of the connection method
 1. Odtwarzacz Blu-ray/DVD (takie samo podłączenie, jak w przypadku tunera telewizji kablowej/satelitarnej)
 2. Przedłużacz kabla analogowego (w zestawie)*
 3. Kabel RCA (brak w zestawie)

* Dostępność przedłużacza kabla analogowego zależy od modelu/regionu/kraju.

[55] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami | Odtwarzacze Blu-ray i DVD

Odtwarzanie płyt Blu-ray i DVD

Możesz oglądać na telewizorze treści z płyt Blu-ray/DVD oraz inne treści obsługiwane przez posiadany odtwarzacz.

 1. Włącz podłączony odtwarzacz Blu-ray/DVD.
 2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk (Wybór wejścia), aby wybrać podłączony odtwarzacz Blu-ray/DVD.
 3. Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym odtwarzaczu Blu-ray/DVD.

Wskazówka

 • Jeśli przy użyciu połączenia HDMI zostanie podłączone urządzenie zgodne z funkcją BRAVIA Sync, możesz je obsługiwać za pomocą pilota do telewizora.
[56] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

Tuner telewizji kablowej/satelitarnej

 • Podłączanie tunera telewizji kablowej/satelitarnej
 • Tuner telewizji kablowej/satelitarnej z urządzeniem IR Blaster (tylko modele zgodne z urządzeniem IR Blaster)
[57] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami | Tuner telewizji kablowej/satelitarnej

Podłączanie tunera telewizji kablowej/satelitarnej

Podłącz tuner telewizji kablowej/satelitarnej do telewizora.
Podłącz go do gniazd posiadanego telewizora.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Podłączanie odtwarzacza Blu-ray lub DVD.

[58] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami | Tuner telewizji kablowej/satelitarnej

Tuner telewizji kablowej/satelitarnej z urządzeniem IR Blaster (tylko modele zgodne z urządzeniem IR Blaster)

 • Podłączanie urządzenia IR Blaster (tylko modele zgodne z urządzeniem IR Blaster)
 • Konfigurowanie urządzenia IR Blaster z myślą o sterowaniu tunerem telewizji kablowej/satelitarnej (tylko modele zgodne z urządzeniem IR Blaster)
[59] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami | Tuner telewizji kablowej/satelitarnej | Tuner telewizji kablowej/satelitarnej z urządzeniem IR Blaster (tylko modele zgodne z urządzeniem IR Blaster)

Podłączanie urządzenia IR Blaster (tylko modele zgodne z urządzeniem IR Blaster)

Modele zgodne z urządzeniem IR Blaster mają opcję [Konfiguracja IR Blaster] w menu dostępnym po wybraniu kolejno opcji [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Zewnętrzne wejścia].

Urządzenie IR Blaster umożliwia obsługę tunera telewizji kablowej/satelitarnej, który podłączono do telewizora, za pomocą pilota do telewizora.

(Modele zgodne z urządzeniem IR Blaster mogą nie być dostępne w zależności od modelu/kraju).

Illustration of the connection method
 1. Tuner telewizji kablowej/satelitarnej
 2. Przewód urządzenia IR Blaster
 3. Gniazdo (złącze) urządzenia IR Blaster

Uwaga

 • Upewnij się, że funkcja IR Blaster jest prawidłowo skonfigurowana, a nadajnik wykorzystujący promieniowanie podczerwone znajduje się w pobliżu odbiornika urządzenia zewnętrznego.
 • Upewnij się, że telewizor obsługuje urządzenie zewnętrzne.
[60] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami | Tuner telewizji kablowej/satelitarnej | Tuner telewizji kablowej/satelitarnej z urządzeniem IR Blaster (tylko modele zgodne z urządzeniem IR Blaster)

Konfigurowanie urządzenia IR Blaster z myślą o sterowaniu tunerem telewizji kablowej/satelitarnej (tylko modele zgodne z urządzeniem IR Blaster)

[Konfiguracja sterowania dekoderem] w funkcji [Konfiguracja IR Blaster] pozwala obsługiwać tuner telewizji kablowej/satelitarnej z poziomu menu wyświetlanego po naciśnięciu przycisku ACTION MENU na pilocie. Jeśli na pilocie znajduje się też przycisk EXT.BOX MENU, naciskając go, możesz uruchamiać pilotem opcje tunera telewizji kablowej/satelitarnej, na przykład wyświetlać jego menu.

 1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Zewnętrzne wejścia] — [Konfiguracja IR Blaster] — [Konfiguracja sterowania dekoderem].
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wskazówka

 • Urządzenie IR Blaster potrafi sterować wzmacniaczem AV. Aby skonfigurować wzmacniacz AV, naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Zewnętrzne wejścia] — [Konfiguracja IR Blaster] — [Konfig. sterowania odbiornikiem AV].
 • Jeśli wzmacniacz AV jest urządzeniem zgodnym z BRAVIA Sync, urządzenie IR Blaster nie jest wymagane.

Uwaga

 • Niektóre urządzenia zewnętrzne mogą nie reagować na pewne pozycje w „Menu czynności”.
 • Jeśli naciskasz i przytrzymujesz przycisk na pilocie, operacja może nie zadziałać. Zamiast tego spróbuj nacisnąć przycisk kilkakrotnie.
[61] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

Smartfony i tablety

 • Wyświetlanie treści z urządzenia przenośnego na telewizorze za pomocą aplikacji Google Cast
 • Wyświetlanie zawartości ekranu smartfona/tabletu na telewizorze za pomocą funkcji Kopia lustrzana
[62] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami | Smartfony i tablety

Wyświetlanie treści z urządzenia przenośnego na telewizorze za pomocą aplikacji Google Cast

Funkcja Google Cast umożliwia bezprzewodowe przesyłanie treści z ulubionych witryn i aplikacji na ekran telewizora, bezpośrednio z komputera lub urządzenia przenośnego.

 1. Podłącz urządzenie przenośne, na przykład smartfon lub tablet, do tej samej sieci domowej, do której jest podłączony telewizor.
 2. Uruchom aplikację obsługiwaną przez Google Cast na urządzeniu przenośnym.
 3. Wybierz ikonę (Cast) w aplikacji.
  Ekran urządzenia przenośnego zostanie wyświetlony na ekranie telewizora.

Uwaga

 • Korzystanie z funkcji Google Cast wymaga połączenia z Internetem.
[63] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami | Smartfony i tablety

Wyświetlanie zawartości ekranu smartfona/tabletu na telewizorze za pomocą funkcji Kopia lustrzana

Ekran urządzenia przenośnego można wyświetlić na ekranie telewizora, aby przeglądać zdjęcia, filmy lub strony internetowe.

Funkcja „Kopia lustrzana” wykorzystuje technologię Miracast do wyświetlania zawartości ekranu zgodnych urządzeń na telewizorze. Do korzystania z tej funkcji nie jest potrzebny router bezprzewodowy.

Illustration of content sharing
 1. Smartfon
 2. Tablet
 3. Komputer
 1. Naciśnij przycisk (Wybór wejścia), po czym wybierz opcję [Kopia ekranu].
 2. Połącz się z telewizorem z poziomu urządzenia z obsługą funkcji Kopia lustrzana.
  Kiedy urządzenie będzie połączone z telewizorem, zawartość jego ekranu pojawi się także na ekranie telewizora.
  Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika urządzenia.

Uwaga

 • Gdy jest wyświetlany ekran trybu czuwania funkcji Kopia lustrzana, połączenie bezprzewodowe między telewizorem a routerem bezprzewodowym zostaje przerwane, w związku z czym komunikacja przez Internet jest zatrzymana.
[64] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

Komputery, aparaty i kamery wideo

 • Podłączanie komputera i wyświetlanie zapisanych treści
 • Podłączanie aparatu lub kamery wideo i wyświetlanie zapisanych treści
 • Dane techniczne sygnału wideo komputera
[65] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami | Komputery, aparaty i kamery wideo

Podłączanie komputera i wyświetlanie zapisanych treści

Podłączanie komputera

Podłącz komputer do telewizora za pomocą kabla HDMI.

Illustration of the connection method
 1. Komputer
 2. Kabel HDMI (brak w zestawie)*

* Pamiętaj, aby używać zatwierdzonego kabla HIGH SPEED HDMI z logo HDMI.

Aby sprawdzić dane techniczne sygnału wideo

 • Dane techniczne sygnału wideo komputera

Wyświetlanie treści zapisanych na komputerze

Po podłączeniu komputera naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz wejście, do którego jest podłączony komputer.

Aby sprawdzić obsługiwane formaty plików

 • Obsługiwane pliki i formaty

Uwaga

 • W celu uzyskania optymalnej jakości obrazu zalecamy korzystanie w ustawieniach komputera z sygnałów wyjściowych wideo podanych na liście „Dane techniczne sygnału wideo komputera”.
 • Obraz może być rozmyty lub rozmazany, co jest zależne od stanu połączenia. W takim przypadku zmień ustawienia komputera i wybierz inny sygnał wejściowy z listy „Dane techniczne sygnału wideo komputera”.
[66] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami | Komputery, aparaty i kamery wideo

Podłączanie aparatu lub kamery wideo i wyświetlanie zapisanych treści

Podłączanie aparatu lub kamery wideo

Podłącz swój aparat cyfrowy lub kamerę Sony za pomocą kabla HDMI. Użyj kabla wyposażonego w złącze (gniazdo) mini jack HDMI po stronie aparatu/kamery i standardowe złącze (gniazdo) HDMI po stronie telewizora.

Illustration of the connection method
 1. Aparat cyfrowy
 2. Kamera wideo
 3. Kabel HDMI (brak w zestawie)*

* Pamiętaj, aby używać zatwierdzonego kabla HIGH SPEED HDMI z logo HDMI.

Aby wyświetlać zawartość zapisaną w aparacie cyfrowym lub kamerze

 1. Podłącz, a następnie włącz aparat cyfrowy/kamerę.
 2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk (Wybór wejścia), aby wybrać podłączony aparat cyfrowy/kamerę wideo.
 3. Uruchom odtwarzanie na podłączonym aparacie cyfrowym/kamerze.

Aby sprawdzić obsługiwane formaty plików

 • Obsługiwane pliki i formaty

Wskazówka

 • Jeśli podłączone urządzenie jest zgodne z funkcją BRAVIA Sync, możesz je obsługiwać za pomocą pilota do telewizora. Upewnij się, że urządzenie obsługuje funkcję BRAVIA Sync. Niektóre urządzenia nie obsługują funkcji BRAVIA Sync, nawet jeśli wyposażone są w gniazdo (złącze) HDMI.
[67] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami | Komputery, aparaty i kamery wideo

Dane techniczne sygnału wideo komputera

(rozdzielczość, częstotliwość pozioma/pionowa)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz (tylko modele 2K Full HD lub 4K)
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (tylko modele 2K Full HD lub 4K)
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz (tylko modele 2K Full HD lub 4K)
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz (tylko modele 2K Full HD lub 4K)
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (tylko modele 2K Full HD lub 4K)*

* W przypadku podłączenia synchronizacji 1080p do wejścia HDMI będzie ona traktowana jako synchronizacja wideo, a nie synchronizacja komputera. Wpłynie to na ustawienia [Ustawienia ekranu] w [Obraz i dźwięk]. Aby wyświetlać treści z komputera, ustaw opcję [Tryb szerokoekranowy] na [Pełny], a opcję [Pole wyświetlania] na [Wszystkie piksele] (w przypadku modeli 2K) lub [+1] (w przypadku modeli 4K). (Funkcję [Pole wyświetlania] można konfigurować tylko wtedy, gdy opcja [Automatyczne pole wyświetlania] jest wyłączona).

Inne sygnały wejściowe wideo

W zależności od danych technicznych komputera, można wyświetlać następujące formaty wideo.

 • 480p, 480i
 • 576p*1, 576i*1
 • 720/24p
 • 720p/30Hz, 720p/50Hz*1, 720p/60Hz
 • 1080i/50Hz*1, 1080i/60Hz
 • 1080/24p
 • 1080p/30Hz, 1080p/50Hz*1, 1080p/60Hz
 • 3840 x 2160p/24Hz, 3840 x 2160p/25Hz*1, 3840 x 2160p/30Hz (tylko modele 4K)
 • 3840 x 2160p/50Hz*1*3, 3840 x 2160p/60Hz*3 (tylko modele 4K)
 • 4096 x 2160p/24Hz*2 (tylko modele 4K)
 • 4096 x 2160p/50Hz*1*2*3, 4096 x 2160p/60Hz*2*3 (tylko modele 4K)

*1 Nieobsługiwana w zależności od regionu/kraju.

*2 W przypadku sygnału 4096 x 2160p i wybraniu dla opcji [Tryb szerokoekranowy] ustawienia [Normalny], rozdzielczość będzie wyświetlana jako 3840 x 2160p.
Aby wyświetlić sygnał 4096 x 2160p, wybierz dla opcji [Tryb szerokoekranowy] ustawienie [Pełny 1] lub [Pełny 2].

*3 Obsługiwana tylko przez HDMI 2/3 w zależności od modelu.

Uwaga

 • W zależności od komputera wyjście 1920 x 1080/60 Hz może być niedostępne. Nawet jeśli zostanie wybrane wyjście 1920 x 1080/60 Hz, rzeczywisty sygnał wyjściowy może się różnić. W takim przypadku zmień ustawienia komputera, a następnie ustaw w komputerze inny sygnał wideo.
[68] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

System audio

 • Odtwarzanie dźwięku z systemu audio
 • Podłączanie systemu audio
 • Regulacja systemu audio
[69] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami | System audio

Odtwarzanie dźwięku z systemu audio

Można podłączyć do telewizora systemy audio, takie jak wzmacniacze AV czy soundbary. Wybierz metodę połączenia poniżej, zgodnie z danymi technicznymi podłączanego systemu audio.

 • Połączenie kablem HDMI (aby uzyskać szczegółowe informacje, przeczytaj uważnie punkt „Połączenie kablem HDMI” poniżej).
 • Połączenie cyfrowym kablem optycznym
 • Połączenie kablem audio

Opis metod połączenia można znaleźć na stronie Podłączanie systemu audio.

Uwaga

 • Patrz podręcznik użytkownika podłączanego urządzenia.

Połączenie kablem HDMI

Urządzenie obsługuje Audio Return Channel (ARC). Można użyć kabla HDMI do odtwarzania dźwięku z systemów audio, które obsługują ARC.

Opis metod połączenia można znaleźć na stronie Podłączanie systemu audio.

Uwaga

 • Położenie gniazda HDMI z obsługą ARC różni się w zależności od modelu. Patrz dostarczony przewodnik pomocniczy.
[70] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami | System audio

Podłączanie systemu audio

Zapoznaj się z poniższymi ilustracjami, aby podłączyć system audio, na przykład wzmacniacz AV lub soundbar.

Uwaga

 • Dostępne gniazda zależą od modelu/regionu/kraju.

Połączenie HDMI (z obsługą ARC)

 1. Połącz telewizor i system audio kablem HDMI.
  Podłącz kabel do gniazda wejściowego HDMI telewizora opisanego „ARC”.
  Illustration of the connection method
  1. Wzmacniacz AV lub soundbar
  2. Kabel HDMI (brak w zestawie)*

  * Zalecamy zatwierdzone Najwyższej jakości kabel (kable) HDMI High Speed oznaczone logo HDMI.

 2. Regulacja systemu audio

Połączenie cyfrowym kablem optycznym

 1. Połącz telewizor i system audio cyfrowym kablem optycznym.
  Podłącz do cyfrowego optycznego gniazda wejściowego systemu audio.
  Illustration of the connection method
  1. Wzmacniacz AV lub soundbar
  2. Kabel optyczny audio (brak w zestawie)
 2. Regulacja systemu audio

Połączenie kablem audio

 1. Połącz telewizor i system audio standardowym analogowym kablem audio RCA.
  Podłącz do gniazda wejściowego audio systemu audio.
  Illustration of the connection method
  1. Wzmacniacz AV lub soundbar
  2. Kabel audio (brak w zestawie)
 2. Regulacja systemu audio

Wskazówka

 • Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić witrynę internetową pomocy firmy Sony.
  Witryna internetowa pomocy
[71] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami | System audio

Regulacja systemu audio

Po podłączeniu systemu audio do telewizora wyreguluj odtwarzany dźwięk telewizora z poziomu systemu audio.

Regulacja systemu audio podłączonego kablem HDMI lub cyfrowym kablem optycznym

 1. Po połączeniu telewizora z systemem audio naciśnij przycisk ACTION MENU, po czym wybierz opcje [Głośnik] — [System audio].
 2. Włącz podłączony system audio i wyreguluj głośność.
  Jeśli przy użyciu połączenia HDMI zostanie podłączone urządzenie zgodne z funkcją BRAVIA Sync, możesz je obsługiwać za pomocą pilota do telewizora.

Uwaga

 • Musisz skonfigurować ustawienia [Cyfrowe wyjście audio] zgodnie z posiadanym systemem audio. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Cyfrowe wyjście audio].
 • Jeśli system audio nie obsługuje sygnału Dolby Digital lub DTS, wybierz dla opcji [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Cyfrowe wyjście audio] ustawienie [PCM].

Wskazówka

 • Możesz przeprowadzić synchronizację obrazu i dźwięku wybranego systemu audio podłączonego przewodem HDMI.
  • Regulacja ustawienia synchronizacji AV
  Informacje o modelach obsługujących tę funkcję znajdziesz w witrynie internetowej pomocy.
  • Witryna internetowa pomocy

Regulacja systemu audio podłączonego kablem audio

 1. Po połączeniu telewizora z systemem audio naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Wyście słuchawkowe/audio] — [Wyjście audio (stałe)].
 2. Włącz podłączony system audio i wyreguluj głośność.

Uwaga

 • Jeśli system audio nie obsługuje sygnału Dolby Digital lub DTS, wybierz dla opcji [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Cyfrowe wyjście audio] ustawienie [PCM].

Wskazówka

 • W przypadku korzystania z zewnętrznego systemu audio wyjście audio telewizora można obsługiwać za pomocą pilota do telewizora, jeśli dla opcji [Wyście słuchawkowe/audio] wybrano ustawienie [Wyjście audio (regulowane)]. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Wyście słuchawkowe/audio] — [Wyjście audio (regulowane)].
 • Podłączając subwoofer, naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Wyście słuchawkowe/audio] — [Subwoofer].
[72] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

Urządzenia Bluetooth

 • Podłączanie urządzenia Bluetooth
 • Regulacja ustawienia synchronizacji AV
 • Obsługiwane profile Bluetooth
[73] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami | Urządzenia Bluetooth

Podłączanie urządzenia Bluetooth

Aby sparować telewizor z urządzeniem Bluetooth

Dotyczy tylko modeli z obsługą profilu Bluetooth A2DP, które potrafią współpracować z takimi urządzeniami audio z funkcją Bluetooth, jak słuchawki czy głośniki.

Modele z obsługą profilu Bluetooth A2DP, które współpracują z urządzeniami audio z funkcją Bluetooth, mają opcję [Synchronizacja A/V] w [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio].

 1. Włącz urządzenie Bluetooth i przełącz je w tryb parowania.
  Informacje na temat przełączania urządzania Bluetooth w tryb parowania zawiera jego instrukcja obsługi.
 2. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Piloty i akcesoria] — [Ustawienia Bluetooth] — [Dodaj urządzenie], aby przełączyć telewizor w tryb parowania.
  Zostanie wyświetlona lista dostępnych urządzeń Bluetooth.
 3. Wybierz żądane urządzenie z listy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Jeśli należy podać kod, odnieś się do instrukcji obsługi urządzenia.
  Po zakończeniu parowania urządzenie połączy się z telewizorem.

Podłączanie sparowanych urządzeń Bluetooth

 1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Piloty i akcesoria] — [Ustawienia Bluetooth].
 2. Wybierz sparowane, ale niepołączone urządzenie z listy.
 3. Wybierz opcję [Połącz].
[74] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami | Urządzenia Bluetooth

Regulacja ustawienia synchronizacji AV

Jeśli podłączono urządzenie audio z funkcją Bluetooth, może występować opóźnienie między obrazem i dźwiękiem ze względu na charakterystykę technologii bezprzewodowej Bluetooth. Opóźnienie między obrazem i dźwiękiem można wyregulować za pomocą ustawienia Synchronizacja A/V. (Dotyczy tylko modeli z obsługą profilu Bluetooth A2DP, które potrafią współpracować z urządzeniami audio z funkcją Bluetooth).

Modele z obsługą profilu Bluetooth A2DP, które współpracują z urządzeniami audio z funkcją Bluetooth, mają opcję [Synchronizacja A/V] w [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio].

 1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Synchronizacja A/V] — żądana opcja.

Wskazówka

 • Możesz też przeprowadzić synchronizację obrazu i dźwięku, jeśli wybrany system audio jest podłączony przewodem HDMI. Informacje o modelach obsługujących tę funkcję znajdziesz w witrynie internetowej pomocy.
  • Witryna internetowa pomocy

Uwaga

 • W zależności od podłączonego urządzenia audio z funkcją Bluetooth, obraz i dźwięk mogą nie być zsynchronizowane, nawet kiedy ustawienie [Synchronizacja A/V] ma wartość [Wł.] lub [Automat.].
 • Aby telewizor nie wyświetlał czarnego ekranu bezpośrednio po włączeniu w przypadku podłączonego bezprzewodowo soundbara (Bluetooth), wybierz dla opcji [Synchronizacja A/V] ustawienie [Wł.].
 • Jeśli dla opcji [Tryb obrazu] wybrano jedno z poniższych ustawień, synchronizacja odtwarzania obrazu i dźwięku nie będzie regulowana, nawet kiedy dla opcji [Synchronizacja A/V] wybrano ustawienie [Automat.].
  • [Gra]
  • [Grafika]
  • [Zdjęcie‑Żywy]
  • [Zdjęcie‑Standard]
  • [Zdjęcie‑Własny]
  Aby przeprowadzić regulację [Synchronizacja A/V] w dowolnym z tych trybów, wybierz ustawienie [Wł.].
 • Czas reakcji telewizora podczas grania w gry wideo może wydawać się wolniejszy, ponieważ ustawienie [Synchronizacja A/V] dodaje opóźnienie do synchronizacji odtwarzania obrazu. W przypadku gier, w których ważny jest czas reakcji, nie zalecamy używania urządzeń Bluetooth, natomiast zalecamy używanie głośników telewizora lub soundbara podłączonego przewodowo (kabel HDMI/cyfrowy kabel optyczny).
[75] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami | Urządzenia Bluetooth

Obsługiwane profile Bluetooth

Telewizor obsługuje następujące profile:

 • HID (Human Interface Device Profile)
 • HOGP (HID over GATT Profile)
 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)*
 • AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)*
 • 3DSP (3D Synchronization Profile)*
 • SPP (Serial Port Profile)

* Dostępność zależy od modelu/regionu/kraju.

Modele z obsługą A2DP i AVRCP mają opcję [Synchronizacja A/V] w [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio].

[76] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

Bezprzewodowy subwoofer firmy Sony (opcja) (tylko modele z obsługą bezprzewodowych subwooferów firmy Sony)

 • Podłączanie bezprzewodowego subwoofera (opcja)
 • Regulacja ustawień dotyczących bezprzewodowego subwoofera (opcja)
[77] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami | Bezprzewodowy subwoofer firmy Sony (opcja) (tylko modele z obsługą bezprzewodowych subwooferów firmy Sony)

Podłączanie bezprzewodowego subwoofera (opcja)

Aby podkreślić niskie tony dźwięku telewizora, można podłączyć do niego opcjonalny bezprzewodowy subwoofer SWF-BR100.

Dostępność tej funkcji zależy od modelu/regionu/kraju.
Telewizory, które obsługują bezprzewodowy subwoofer, mają oznaczenie „SWF-BR100” w sekcji danych technicznych w Przewodnik.

Illustration of the connection method
 1. Bezprzewodowe urządzenie nadawczo-odbiorcze
 2. Bezprzewodowy subwoofer SWF-BR100
 3. Kabel audio
 1. Podłącz kabel audio (w zestawie) do bezprzewodowego urządzenia nadawczo-odbiorczego.
 2. Podłącz drugi koniec kabla audio do gniazda (złącza) AUDIO OUT / (Słuchawki) telewizora.
 3. Podłącz bezprzewodowe urządzenie nadawczo-odbiorcze do portu USB telewizora.
  Opcja [Wyście słuchawkowe/audio] jest automatycznie ustawiana na [Subwoofer].
 4. Ustaw bezprzewodowy subwoofer i podłącz go do źródła zasilania prądem zmiennym.
  Zalecamy ustawienie bezprzewodowego subwoofera jak najbliżej telewizora.

Wskazówka

 • Gdy bezprzewodowe urządzenie nadawczo-odbiorcze jest odłączone, automatycznie zostaje przywrócone oryginalne ustawienie opcji [Wyście słuchawkowe/audio].
 • Szczegółowe informacje na temat konfiguracji bezprzewodowego subwoofera zawiera instrukcja obsługi dostarczona z bezprzewodowym subwooferem.
[78] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami | Bezprzewodowy subwoofer firmy Sony (opcja) (tylko modele z obsługą bezprzewodowych subwooferów firmy Sony)

Regulacja ustawień dotyczących bezprzewodowego subwoofera (opcja)

Modele z obsługą bezprzewodowych subwooferów firmy Sony mają opcję [Moc subwoofera bezprzewodowego] w menu dostępnym po wybraniu kolejno opcji [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio].

Ustawienia dźwięku bezprzewodowego subwoofera zostały już skonfigurowane na rekomendowane wartości dla telewizora. Aby dostosować ustawienia do swoich preferencji, wykonaj poniższe instrukcje.

 1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Subwoofer bezprzew.].

Dostępne opcje

[Poziom dźwięku subwoofera bezprzewodowego]
Reguluje poziom głośności bezprzewodowego subwoofera.
[Częstotliwość odcięcia (50‑200Hz)]
Reguluje częstotliwość odcięcia używaną przez bezprzewodowy subwoofer. Wszystkie częstotliwości poniżej częstotliwości odcięcia są przesyłane do bezprzewodowego subwoofera.
[Faza]
Pozwala wybrać biegunowość faz. Wybierz ustawienie w oparciu o własne preferencje.
[Synchronizacja subwoofera bezprzewodowego]
Reguluje opóźnienie dźwięku bezprzewodowego subwoofera. Jeśli dźwięk generowany przez bezprzewodowy subwoofer jest odtwarzany za późno, użyj [+]; jeśli jest odtwarzany za wcześnie, użyj [-].
[Resetuj ustawienia subwoofera bezprzewodowego]
Resetuje ustawienia bezprzewodowego subwoofera do wartości początkowych.

Aby ustawić metodę sterowania zasilaniem bezprzewodowego subwoofera

 1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Moc subwoofera bezprzewodowego].
[79] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

Urządzenia zgodne z systemem BRAVIA Sync

 • Opis systemu BRAVIA Sync
 • Korzystanie z funkcji dostępnych dla urządzeń zgodnych z systemem BRAVIA Sync
 • Regulacja ustawień systemu BRAVIA Sync
[80] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami | Urządzenia zgodne z systemem BRAVIA Sync

Opis systemu BRAVIA Sync

Jeśli urządzenie zgodne z funkcją BRAVIA Sync (np. odtwarzacz Blu-ray, wzmacniacz AV) jest podłączone za pomocą kabla HDMI, można je obsługiwać za pomocą pilota do telewizora.

Illustration of operating a BRAVIA Sync-compatible device
[81] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami | Urządzenia zgodne z systemem BRAVIA Sync

Korzystanie z funkcji dostępnych dla urządzeń zgodnych z systemem BRAVIA Sync

[Sync Menu] służy głównie do obsługi urządzeń zgodnych z funkcją BRAVIA Sync z poziomu telewizora.
Naciśnij przycisk ACTION MENU i wybierz opcję [Sync Menu].

Odtwarzacz Blu-ray/DVD

 • Automatycznie włącza odtwarzacz Blu-ray/DVD i przełącza wejście na to urządzenie, gdy zostanie ono wybrane z Menu głównego lub menu Sync Menu.
 • Automatycznie włącza telewizor i przełącza wejście na podłączony odtwarzacz Blu-ray/DVD, gdy urządzenie rozpoczyna odtwarzanie.
 • Automatycznie wyłącza podłączony odtwarzacz Blu-ray/DVD po wyłączeniu telewizora.
 • Steruje obsługą menu (przyciski (Góra) / (Dół) / (Lewa) / (Prawa)), odtwarzaniem (np. przycisk (Odtwórz)) oraz wyborem kanałów podłączonego odtwarzacza Blu-ray/DVD za pomocą pilota do telewizora.

Wzmacniacz AV

 • Automatycznie włącza podłączony wzmacniacz AV i przełącza wyjście dźwięku z głośników telewizora na system audio w momencie włączenia telewizora. Ta funkcja jest dostępna tylko wówczas, gdy wzmacniacz AV był już wcześniej używany do emitowania dźwięku telewizora.
 • Automatycznie przełącza wyjście dźwięku na wzmacniacz AV poprzez włączenie wzmacniacza AV, gdy telewizor jest włączony.
 • Automatycznie wyłącza podłączony wzmacniacz AV po wyłączeniu telewizora.
 • Ustawia głośność (przyciski (Głośność) +/–) i wycisza dźwięk (przycisk (Wycisz)) podłączonego wzmacniacza AV za pomocą pilota do telewizora.

Kamera wideo

 • Automatycznie włącza telewizor i przełącza wejście na podłączoną kamerę wideo w momencie włączenia kamery wideo.
 • Automatycznie wyłącza podłączoną kamerę wideo po wyłączeniu telewizora.
 • Steruje obsługą menu (przyciski (Góra) / (Dół) / (Lewa) / (Prawa)), odtwarzaniem (np. przycisk (Odtwórz)) oraz wyborem kanałów podłączonej kamery wideo za pomocą pilota do telewizora.

Uwaga

 • Funkcja „Sterowanie BRAVIA Sync” (BRAVIA Sync) jest dostępna tylko w przypadku podłączonych urządzeń zgodnych z funkcją BRAVIA Sync, oznaczonych logo BRAVIA Sync.
[82] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami | Urządzenia zgodne z systemem BRAVIA Sync

Regulacja ustawień systemu BRAVIA Sync

 1. Włącz podłączone urządzenie.
 2. Aby włączyć funkcję [Sterowanie BRAVIA Sync], naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Zewnętrzne wejścia] — [Ustawienia BRAVIA Sync] — [Sterowanie BRAVIA Sync].
 3. Włącz funkcję BRAVIA Sync w podłączonym urządzeniu.
  Jeśli określone urządzenie zgodne z funkcją Sony BRAVIA Sync jest podłączone i włączone, a opcja [Sterowanie BRAVIA Sync] jest włączona, funkcja BRAVIA Sync zostanie automatycznie aktywowana w takim urządzeniu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, sięgnij do podręcznika użytkownika podłączonego urządzenia.

Dostępne opcje

Poniżej przedstawiono dostępne opcje. (Opcje różnią się w zależności od modelu/regionu/kraju).

[Automatyczne wyłączanie sprzężonych urządzeń]
Jeśli jest wyłączona, podłączone urządzenie nie wyłącza się automatycznie po wyłączeniu telewizora.
[Automatyczne włączanie telewizora]
Jeśli jest wyłączona, telewizor nie włącza się automatycznie po włączeniu podłączonego urządzenia.
[Lista urządzeń BRAVIA Sync]
Wyświetla listę urządzeń BRAVIA Sync.
[Klawisze sterowania urządzeniem]
Umożliwia ustawienie przycisków w celu sterowania podłączonym urządzeniem HDMI.

Korzystanie z aplikacji Sync Menu

 1. Naciśnij przycisk ACTION MENU, wybierz Sync Menu, a następnie wybierz żądaną pozycję w Sync Menu.

Wskazówka

 • W następujących przypadkach po wybraniu Sync Menu zostanie wyświetlony komunikat na ekranie telewizora.
  • Nie podłączono urządzenia HDMI.
  • Funkcja [Sterowanie BRAVIA Sync] jest wyłączona.
[83] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

Wyświetlanie zdjęć w rozdzielczości 4K ze zgodnych urządzeń (tylko modele 4K)

 • Wyświetlanie zdjęć w rozdzielczości 4K (tylko modele 4K)
 • Ustawienia wyświetlania zdjęć w rozdzielczości 4K z wyższą jakością (tylko modele 4K)
[84] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami | Wyświetlanie zdjęć w rozdzielczości 4K ze zgodnych urządzeń (tylko modele 4K)

Wyświetlanie zdjęć w rozdzielczości 4K (tylko modele 4K)

Podłączając aparat cyfrowy/kamerę wideo, które obsługują wyjście HDMI w rozdzielczości 4K do złącza HDMI IN telewizora, można wyświetlać zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, zapisane w pamięci aparatu lub kamery. Można też wyświetlać zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, zapisane na urządzeniach USB lub w sieci domowej. Zdjęcia o rozdzielczości 4K lub wyższej mogą być wyświetlane w rozdzielczości 4K (3840×2160).

Dostępność tej funkcji zależy od regionu/kraju.

Illustration of images from various devices displayed on the TV
 1. Aparat cyfrowy
 2. Kamera wideo
 3. Urządzenie USB
 4. Urządzenie sieciowe

Wyświetlanie zdjęć zapisanych na urządzeniu USB lub urządzeniu sieciowym w rozdzielczości 4K

 1. Podłącz urządzenie USB lub urządzenie sieciowe do telewizora.
 2. Naciśnij przycisk HOME, wybierz (ikona Aplikacje) z menu głównego, po czym wybierz opcję [Odtwarzacz Multimedialny].
  Jeśli dostarczony pilot jest wyposażony w przycisk APPS, możesz nacisnąć przycisk APPS.
 3. Wybierz nazwę urządzenia USB lub nazwę urządzenia sieciowego.
 4. Wybierz folder, po czym wybierz plik do odtworzenia.

Wyświetlanie zdjęć zapisanych w aparacie cyfrowym lub kamerze

 1. Podłącz aparat cyfrowy lub kamerę wideo, które obsługują wyjście HDMI, do gniazda (złącza) HDMI IN telewizora za pomocą kabla HDMI.
 2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk (Wybór wejścia), aby wybrać podłączone urządzenie.
 3. Ustaw podłączone urządzenie na wyjście 4K.
 4. Uruchom odtwarzanie w podłączonym urządzeniu.

Aby sprawdzić obsługiwane formaty plików

 • Obsługiwane pliki i formaty

Wyświetlanie zdjęć w rozdzielczości 4K z wyższą jakością

Możesz ustawić opcję Format sygnału HDMI na Ulepszony format, aby wyświetlać zdjęcia w rozdzielczości 4K z wyższą jakością.

Informacje na temat Ulepszony format lub zmiany ustawień zawiera strona Ustawienia wyświetlania zdjęć w rozdzielczości 4K z wyższą jakością (tylko modele 4K).

Uwaga

 • Nie można wyświetlać zdjęć 3D.
 • Jeśli zmienisz zdjęcie, naciskając przycisk (Lewa) / (Prawa), wyświetlenie zdjęcia może chwilę potrwać.
[85] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami | Wyświetlanie zdjęć w rozdzielczości 4K ze zgodnych urządzeń (tylko modele 4K)

Ustawienia wyświetlania zdjęć w rozdzielczości 4K z wyższą jakością (tylko modele 4K)

Podczas wyświetlania formatu High-Quality 4K przy użyciu wejścia HDMI wybierz ustawienie [Format sygnału HDMI] w [Zewnętrzne wejścia].

Format sygnału HDMI

Aby zmienić ustawienie formatu sygnału HDMI, naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Zewnętrzne wejścia] — [Format sygnału HDMI].

Standardowy format
Standardowy format HDMI*1 do normalnego użytku.
Ulepszony format (tylko HDMI IN 2/3)
Format High-Quality HDMI*1*2. Ustawiać tylko w przypadku użycia odpowiedniego urządzenia.

*1 Obejmuje HDR (tylko modele HDR). Modele HDR mają opcję [Tryb HDR] w menu dostępnym po wybraniu kolejno opcji [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Obraz] — [Ustawienia zaawansowane] — [Opcje wideo].
*2 4K 60p 4:2:0 10 bitów, 4:4:4, 4:2:2 itp.

Uwaga

 • W trybie Ulepszony format obraz i dźwięk mogą nie być odtwarzane prawidłowo. W takim przypadku podłącz urządzenie do gniazda HDMI IN, które jest w trybie [Standardowy format], lub zmień format sygnału HDMI gniazda HDMI IN na [Standardowy format].
 • Ustaw Ulepszony format tylko w przypadku używania kompatybilnych urządzeń.
 • Podczas wyświetlania obrazu 4K z wysoką jakością należy używać kabli Najwyższej jakości kabel (kable) HDMI High Speed obsługujących szybkość 18 Gb/s. Szczegółowe informacje dotyczące kabli Najwyższej jakości kabel (kable) HDMI High Speed obsługujących szybkość 18 Gb/s można znaleźć w ich danych technicznych.
 • W niektórych modelach format sygnału HDMI gniazd HDMI IN 2 i 3 zmienia się jednocześnie.
[86]

Łączenie się z siecią

 • Łączenie z siecią za pomocą kabla LAN
 • Łączenie z siecią za pomocą połączenia bezprzewodowego
 • Funkcje sieci domowej
[87] Łączenie się z siecią

Łączenie z siecią za pomocą kabla LAN

Łączenie z siecią za pomocą kabla LAN

Podłączenie do przewodowej sieci LAN zapewnia dostęp do Internetu i do sieci domowej.

Zadbaj o połączenie z siecią internetową lub domową przez router.

Wskazówka

 • Jeśli używany modem oferuje funkcje routera, nie trzeba podłączać osobnego routera. Informacji dotyczących danych technicznych modemu udzieli dostawca usług internetowych.
Illustration of the connection method
 1. Kabel LAN
 2. Komputer
 3. Router
 4. Modem
 5. Internet
 1. Skonfiguruj router LAN.
  Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do podręcznika użytkownika routera LAN albo skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).

Uwaga

 • Wymagane ustawienia sieciowe mogą się różnić w zależności od dostawcy Internetu i routera. Aby uzyskać szczegółowe informacje, sięgnij do podręcznika użytkownika dostarczonego przez dostawcę Internetu albo dostarczonego z routerem. Możesz też skontaktować się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).
[88] Łączenie się z siecią

Łączenie z siecią za pomocą połączenia bezprzewodowego

 • Używanie Wi-Fi do łączenia telewizora z Internetem/siecią
 • Używanie funkcji Wi-Fi Direct do łączenia z telewizorem (nie wymaga routera bezprzewodowego)
[89] Łączenie się z siecią | Łączenie z siecią za pomocą połączenia bezprzewodowego

Używanie Wi-Fi do łączenia telewizora z Internetem/siecią

Wbudowane urządzenie bezprzewodowej sieci LAN umożliwia dostęp do Internetu i korzystanie z zalet sieci w środowisku pozbawionym kabli.

Illustration of the connection method
 1. Komputer
 2. Router bezprzewodowy
 3. Modem
 4. Internet
 1. Skonfiguruj router bezprzewodowy.
  Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do podręcznika użytkownika routera bezprzewodowego albo skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).
 2. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz [Ustawienia] — [Sieć i internet].
 3. Wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć, i ustaw hasło.
  Jeśli posiadanego telewizora nie można podłączyć do Internetu/sieci, patrz strona Telewizor nie może połączyć się z Internetem/siecią..

Aby wyłączyć wbudowane urządzenie bezprzewodowej sieci LAN

 1. Aby wyłączyć funkcję [Wi-Fi], naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Sieć i internet] — [Wi-Fi].

Wskazówka

 • Wskazówki dotyczące płynnego przesyłania obrazu:
  • Jeśli to możliwe, zmień ustawienie routera bezprzewodowego na standard sieci o dużej szybkości, taki jak 802.11n.
   Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień, sięgnij do podręcznika użytkownika routera bezprzewodowego albo skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).
  • Jeśli powyższa procedura nie spowoduje żadnej poprawy, zmień ustawienia routera bezprzewodowego na 5 GHz, co może poprawić jakość przesyłania obrazu.
  • Dostępność funkcji obsługi pasma 5 GHz zależy od regionu/kraju. Jeśli pasmo 5 GHz nie jest obsługiwane, telewizor można połączyć z routerem bezprzewodowym, wyłącznie używając pasma 2,4 GHz.

Uwaga

 • Wymagane ustawienia sieciowe mogą się różnić w zależności od dostawcy Internetu i routera. Aby uzyskać szczegółowe informacje, sięgnij do podręcznika użytkownika dostarczonego przez dostawcę Internetu albo dostarczonego z routerem. Możesz też skontaktować się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).
 • Jeśli na ekranie wprowadzania hasła wybierzesz opcję [Pokaż hasło], ujawnione hasło może być widoczne dla innych osób.
[90] Łączenie się z siecią | Łączenie z siecią za pomocą połączenia bezprzewodowego

Używanie funkcji Wi-Fi Direct do łączenia z telewizorem (nie wymaga routera bezprzewodowego)

Możesz połączyć urządzenie z telewizorem bezprzewodowo bez pomocy routera bezprzewodowego, a następnie przesyłać strumieniowo filmy, zdjęcia i muzykę zapisane w urządzeniu bezpośrednio do telewizora.

Illustration of content streaming
 1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz [Ustawienia] — [Sieć i internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Ustawienia Wi‑Fi Direct].
 2. Wybierz nazwę telewizora wyświetlaną na ekranie telewizora przez urządzenie z funkcją Wi-Fi Direct.
  Jeśli urządzenie nie obsługuje funkcji Wi-Fi Direct, wybierz opcję [Pokaż nazwę sieci (SSID)/hasło].
 3. Posłuż się urządzeniem z obsługą Wi-Fi Direct/Wi-Fi, aby połączyć się z telewizorem.
 4. Prześlij zawartość z urządzenia z obsługą Wi-Fi Direct/Wi-Fi do telewizora.
  Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika urządzenia.

Jeśli połączenie nie powiedzie się

Gdy jest wyświetlany ekran trybu czuwania dla ustawienia Wi-Fi Direct, wybierz opcję [Pokaż nazwę sieci (SSID)/hasło] i zakończ konfigurację, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby podłączyć kolejne urządzenie

Aby podłączyć urządzenia, wykonaj powyższe kroki. Jednocześnie można podłączyć do 10 urządzeń. Aby podłączyć jedenaste urządzenie, odłącz najpierw dowolne z 10 podłączonych urządzeń.

Aby zmienić nazwę telewizora wyświetlaną na podłączonym urządzeniu

Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz [Ustawienia] — [Ustawienia urządzenia] — [Informacje] — [Nazwa urządzenia].

Aby wyświetlić listę podłączonych urządzeń/wyrejestrować urządzenia

Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz [Ustawienia] — [Sieć i internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Pokaż listę urządzeń/usuń].

Aby wyrejestrować urządzenie, zaznacz urządzenie do usunięcia na liście, po czym naciśnij przycisk (Enter). Następnie wybierz opcję [Tak] na ekranie potwierdzenia.

Aby wyrejestrować wszystkie urządzenia, wybierz opcję [Usuń wszystkie] na liście, a następnie wybierz opcję [Tak] na ekranie potwierdzenia.

[91] Łączenie się z siecią

Funkcje sieci domowej

 • Zmiana ustawień sieci domowej
 • Odtwarzanie treści z komputera
 • Odtwarzanie treści z serwera mediów
[92] Łączenie się z siecią | Funkcje sieci domowej

Zmiana ustawień sieci domowej

Możesz dostosować następujące ustawienia sieci domowej.

Aby sprawdzić połączenie z serwerem

Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Sieć i internet] — [Konfiguracja sieci domowej] — [Diagnostyka serwera] — wykonaj diagnostykę, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Używanie funkcji renderera

Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Sieć i internet] — [Konfiguracja sieci domowej] — [Renderer] — żądana opcja.

[Funkcja Renderer]
Włącz funkcję renderera.
Możesz odtwarzać zdjęcia, muzykę lub wideo zapisane w kontrolerze (np. aparat cyfrowy) na ekranie telewizora poprzez obsługiwanie bezpośrednio urządzenia.
[Kontrola dostępu do renderera]
 • Wybierz opcję [Automatyczne przydzielenie dostępu], aby automatycznie uzyskać dostęp do telewizora, gdy kontroler uzyskuje dostęp do telewizora po raz pierwszy.
 • Wybierz opcję [Ustawienia niestandardowe], aby zmienić ustawienia uprawnień dostępu każdego kontrolera.

Aby korzystać z urządzenia zdalnego

Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Sieć i internet] — [Ustawienia urządzenia zdalnego] — żądana opcja.

[Zdalne sterowanie]
Włącz obsługę telewizora z poziomu zarejestrowanego urządzenia.
[Wyrejestruj urządzenie zdalne]
Wyrejestruj urządzenie, aby wyłączyć obsługę telewizora z poziomu tego urządzenia.
[93] Łączenie się z siecią | Funkcje sieci domowej

Odtwarzanie treści z komputera

Na telewizorze podłączonym do sieci domowej przez router możesz odtwarzać treści (zdjęcia/muzykę/wideo) przechowywane na urządzeniach sieciowych znajdujących się w innym pomieszczeniu.

Illustration of the connection method
 1. Komputer (serwer)
 2. Router
 3. Modem
 4. Internet
 1. Podłącz telewizor do sieci domowej.
 2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz (ikona Aplikacje) z menu głównego, po czym wybierz opcję [Odtwarzacz Multimedialny].
  Jeśli dostarczony pilot jest wyposażony w przycisk APPS, możesz nacisnąć przycisk APPS.
 3. Wybierz nazwę urządzenia sieciowego.
 4. Wybierz folder, po czym wybierz plik do odtworzenia.

Aby sprawdzić obsługiwane formaty plików

 • Obsługiwane pliki i formaty

Uwaga

 • Przy niektórych plikach odtwarzanie może nie być możliwe nawet przy obsługiwanych formatach.
[94] Łączenie się z siecią | Funkcje sieci domowej

Odtwarzanie treści z serwera mediów

Po podłączeniu telewizora do sieci domowej przez router możesz odtwarzać zdjęcia, muzykę lub wideo zapisane w kontrolerze (np. aparacie cyfrowym) na ekranie telewizora, obsługując bezpośrednio kontroler. Kontroler powinien być również kompatybilny z rendererem.

Illustration of the connection method
 1. Aparat cyfrowy (kontroler)
 2. Router
 3. Modem
 4. Internet
 1. Podłącz telewizor do sieci domowej.
 2. Za pomocą kontrolera rozpocznij odtwarzanie zawartości na ekranie telewizora.
[95]

Ustawienia

 • Konfigurowanie telewizora
 • Ustawianie timera
[96] Ustawienia

Konfigurowanie telewizora

Menu wyświetlane w ustawieniach telewizora różnią się w zależności od modelu/regionu/kraju.

 • [Oglądanie telewizji] Konfiguracja następujących ustawień [Kanały].
 • [Obraz i dźwięk] Konfiguracja następujących ustawień [Obraz] i [Dźwięk].
 • [Sieć i internet]
 • [Konta i logowanie]
 • [Aplikacje]
 • [Ustawienia urządzenia] Konfiguracja następujących ustawień [Klawiatura], [Ekran główny] i [Ułatwienia dostępu].
 • [Piloty i akcesoria] Konfiguracja następujących ustawień [Zdalne sterowanie] i [Ustawienia Bluetooth].
 • [Ustawienia panelu — ekspert] (tylko modele wyposażone w panel OLED)
[97] Ustawienia | Konfigurowanie telewizora

[Oglądanie telewizji]

 1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — żądaną opcję.

Dostępne opcje

[Kanały]
Konfiguracja ustawień związanych z odbiorem ramówki. Możesz także skonfigurować ustawienia związane z odbiorem ramówki kanałów satelitarnych.
Ustawianie kanałów cyfrowych
Odbieranie kanałów cyfrowych
Ustawianie anteny satelitarnej
Odbieranie kanałów satelitarnych (tylko modele z obsługą kanałów satelitarnych)
Sortowanie kanałów lub edycja listy programów
Sortowanie kanałów lub edycja listy programów
[Kontrola rodzicielska]
Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej dla programów i innych pozycji.
[Zewnętrzne wejścia]
Konfiguracja ustawień wejść zewnętrznych i BRAVIA Sync.
Szczegółowe informacje na temat funkcji BRAVIA Sync zawiera punkt Urządzenia zgodne z systemem BRAVIA Sync.
[Konfiguracja urządzenia do nagrywania]
Konfiguracja ustawień dysków USB HDD do nagrywania. (Ta opcja może nie być dostępna w zależności od modelu/regionu/kraju).
[98] Ustawienia | Konfigurowanie telewizora

[Obraz i dźwięk]

 1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — żądaną opcję.

Dostępne opcje

[Obraz]
Konfiguracja ustawień wyświetlania, które odpowiadają za jakość obrazu, takich jak jasność obrazu.
[Ustawienia ekranu]
Regulacja rozmiaru i położenia obrazu.
[Dźwięk]
Konfiguracja ustawień, które regulują dźwięk.
[Wyjście audio]
Konfiguracja ustawień wyboru dotyczących głośników.
[99] Ustawienia | Konfigurowanie telewizora

[Sieć i internet]

Konfiguracja ustawień bezprzewodowych sieci LAN, przewodowych sieci LAN i sieci domowych.

[100] Ustawienia | Konfigurowanie telewizora

[Konta i logowanie]

 1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Konta i logowanie] — żądaną opcję.

Dostępne opcje

[Google]
Synchronizuje zarejestrowane konto Google lub usuwa konto.
[Dodaj konto]
Dodanie konta Google. W zależności od aplikacji, można dodać wiele kont Google i przełączać między nimi.
[101] Ustawienia | Konfigurowanie telewizora

[Aplikacje]

Możliwość konfigurowania lub usuwania aplikacji.

[102] Ustawienia | Konfigurowanie telewizora

[Ustawienia urządzenia]

 1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Ustawienia urządzenia] — żądaną opcję.

Dostępne opcje

[Informacje]
Wyświetlenie szczegółowych informacji o telewizorze.
[Data i godzina]
Regulacja ustawień bieżącej godziny.
[Język/Language]
Wybór języka menu. Wybrany język menu ustawi także język rozpoznawania głosu.
[Klawiatura]
Konfiguracja ustawień klawiatury ekranowej.
[Dźwięk]
Konfiguracja ustawienia [Dźwięki systemowe].
[Pamięć]
Zmiana ustawień związanych z przechowywaniem danych.
[Ekran główny]
Dostosowanie kanałów wyświetlanych w [Ekran główny] i sortowanie aplikacji.
[Google]
Konfiguracja ustawień wyszukiwania.
[Wygaszacz ekranu]
Konfiguracja ustawień wygaszacza ekranu.
[Lokalizacja]
Konfiguracja ustawień lokalizacji w celu uzyskiwania lokalizacji użytkownika.
[Bezpieczeństwo i ograniczenia]
Konfiguracja ograniczeń, takich jak blokada wybranych aplikacji przed dziećmi.
[Ułatwienia dostępu]
Konfiguracja ustawień funkcji i usług dostępności, aby ułatwić użytkownikom nawigację po urządzeniach.
[Resetowanie]
Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych telewizora.
[Dioda podświetlenia LED]
Umożliwia konfigurację ustawień [Dioda podświetlenia LED]. (Dostępność tej funkcji zależy od modelu sprzętu).
[Zasilanie]
Zmiana ustawień związanych z zużyciem energii.
[Konfiguracja początkowa]
Konfiguracja podstawowych funkcji, takich jak sieć i kanały przy pierwszym użyciu.
[Ustawienia trybu prezentacji sklepowej]
Wzbogacenie obrazu w celu wyświetlania na wystawie sklepowej przez ustawienie opcji [Tryb Demo] itp.

[103] Ustawienia | Konfigurowanie telewizora

[Piloty i akcesoria]

 1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Piloty i akcesoria] — żądaną opcję.

Dostępne opcje

[Ustawienia Bluetooth]
Rejestracja lub wyrejestrowanie urządzeń Bluetooth.
[Zdalne sterowanie]
Konfiguracja parowania pilota głosowego zdalnego sterowania.
[104] Ustawienia | Konfigurowanie telewizora

[Ustawienia panelu — ekspert] (tylko modele wyposażone w panel OLED)

Te opcje są dostępne w modelach wyposażonych w panel OLED i służą do zapobiegania retencji obrazu.

Jeśli ten sam obraz będzie wyświetlany wielokrotnie lub przez dłuższy czas, może wystąpić retencja obrazu.
Telewizor oferuje dwie funkcje, [Przesunięcie pikseli] i [Odświeżanie panelu], których zadaniem jest ograniczanie retencji obrazu.

Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Ustawienia panelu — ekspert] — żądana opcja.

Dostępne opcje

[Przesunięcie pikseli]
Przesuwa wyświetlany obraz z regularną częstotliwością, aby zapobiec retencji obrazu. W normalnych okolicznościach podczas korzystania z telewizora ta opcja powinna być włączona.
[Odświeżanie panelu]
Ręczne tylko, kiedy retencja obrazu jest szczególnie zauważalna.

Uwaga

 • Odświeżanie panelu tylko, kiedy retencja obrazu jest szczególnie zauważalna. Zaleca się robić to tylko raz w roku. Nie należy robić tego częściej niż raz w roku, ponieważ może to wpływać na trwałość użytkową panelu.
 • Odświeżanie panelu trwa około godzinę. W trakcie odświeżania panelu na ekranie może być wyświetlana biała linia. To nie jest usterka telewizora.
 • Regulację należy przeprowadzać, kiedy w pomieszczeniu panuje temperatura w zakresie 10°C i 40°C. Jeśli temperatura w pomieszczeniu wykracza poza ten zakres, nie można uruchomić odświeżania panelu.
[105] Ustawienia

Ustawianie timera

Ustawianie timera włączenia

Timer włączenia automatycznie włącza telewizor o określonym czasie, na przykład kiedy rozpoczyna się program, który chcesz obejrzeć. Umożliwia także wykorzystanie telewizora jako budzika.

 1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje (ikona Timery) — [Timer włączania] — żądana opcja.

Ustawianie timera wyłączania

Timer wyłączania automatycznie wyłącza telewizor po ustawionym czasie.

 1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje (ikona Timery) — [Timer wyłączania] — żądana opcja.

Uwaga

 • Kiedy wyłączysz telewizor i włączysz go ponownie, opcja [Timer wyłączania] przyjmuje ustawienie [Wył.].
[106]

Rozwiązywanie problemów

 • Zacznij tutaj Problemy z obsługą? Zacznij tutaj.
 • Obraz (jakość)/ekran
 • Klawiatura
 • Odbiór transmisji
 • Dźwięk
 • Sieć (Internet/domowa)/aplikacje
 • Pilot/akcesoria
 • Zasilanie
 • Podłączone urządzenia
 • Nagrywanie na dysku USB HDD (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)
 • Wskaźnik LED
[107] Rozwiązywanie problemów

Zacznij tutaj

 • Samodzielna diagnostyka
 • Aktualizacje oprogramowania
 • Jeśli jest wymagany pełny reset (ponowne uruchomienie) telewizora
 • Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów
[108] Rozwiązywanie problemów | Zacznij tutaj

Samodzielna diagnostyka

Sprawdź, czy telewizor działa poprawnie.

 • Naciśnij przycisk HELP, po czym wybierz opcje [Automatyczna diagnostyka] lub [Diagnozowanie problemów] — [Automatyczna diagnostyka].
  Uruchomi się [Automatyczna diagnostyka].

Wskazówka

Możesz także sprawdzić następujące objawy w [Diagnozowanie problemów].

 • [Objawy dotyczące połączenia internetowego]
 • [Objawy dotyczące zewnętrznych urządzeń]
 • [Objawy dotyczące obrazu lub dźwięku]

Jeśli problem występuje nadal, spróbuj następującej metody.

 • Zresetuj (uruchom ponownie) telewizor. Szczegółowe informacje zawiera punkt Jeśli jest wymagany pełny reset (ponowne uruchomienie) telewizora.
 • Sprawdź i wypróbuj Aktualizacje oprogramowania.
 • Internetowa witryna pomocy
[109] Rozwiązywanie problemów | Zacznij tutaj

Aktualizacje oprogramowania

Firma Sony zapewni okresowe aktualizacje oprogramowania, aby zwiększyć funkcjonalność i maksymalnie ułatwić obsługę telewizora. Najprostszym sposobem otrzymywania aktualizacji oprogramowania jest połączenie telewizora z Internetem.

Włączanie automatycznego pobierania oprogramowania

Aby włączyć funkcję [Automat. pobieranie oprogram.], naciśnij przycisk HELP, po czym wybierz opcje [Aktualizacja oprogramowania systemowego] — [Automat. pobieranie oprogram.].

Wskazówka

 • Aby ręcznie zaktualizować oprogramowanie, wybierz opcję [Aktualizacja oprogram.].
 • Jeśli nie chcesz automatycznie aktualizować oprogramowania, wyłącz opcję [Automat. pobieranie oprogram.].

Uwaga

 • Kiedy funkcja [Automat. pobieranie oprogram.] jest wyłączona, telewizor nie odbiera powiadomień nawet wtedy, gdy aktualizacja oprogramowania jest dostępna.

Aktualizacja oprogramowania za pomocą urządzenia pamięci masowej USB

Jeśli nie masz połączenia sieciowego, możesz także aktualizować oprogramowanie za pomocą urządzenia pamięci masowej USB. Użyj komputera, aby pobrać najnowsze oprogramowanie z witryny internetowej pomocy firmy Sony na urządzenie pamięci masowej USB. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do portu USB w telewizorze — aktualizacja oprogramowania rozpocznie się automatycznie.

Jeśli będziesz aktualizować oprogramowanie telewizora za pomocą urządzenia pamięci masowej USB, przeczytaj związane z tym środki ostrożności w witrynie internetowej.

Więcej informacji na temat witryny internetowej pomocy zawiera strona Witryna internetowa pomocy.

[110] Rozwiązywanie problemów | Zacznij tutaj

Jeśli jest wymagany pełny reset (ponowne uruchomienie) telewizora

W razie problemów, na przykład kiedy obraz nie jest wyświetlany na ekranie lub pilot nie działa, zresetuj telewizor, wykonując poniższą procedurę. Jeśli problem występuje nadal, spróbuj wykonać poniższą procedurę przywracania ustawień fabrycznych.
Jeśli do telewizora podłączono zewnętrzne urządzenie USB, odłącz je od telewizora przed zresetowaniem.

Reset zasilania

 1. Uruchom telewizor ponownie za pomocą pilota.
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na pilocie przez około 5 sekund, aż zostanie wyświetlony komunikat „Wyłączenie zasilania”.
  Telewizor wyłączy się i po około jednej minucie automatycznie włączy się ponownie.
 2. Odłącz przewód zasilania.
  Jeżeli problem nie ustępuje po wykonaniu czynności w punkcie 1, odłącz telewizor (jego przewód zasilający) od zasilania. Następnie naciśnij przycisk zasilania na telewizorze, poczekaj 2 minuty, po czym podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazdka elektrycznego.

Wskazówka

Twoje indywidualne ustawienia i dane nie zostaną utracone po ponownym uruchomieniu telewizora.

Przywracanie danych fabrycznych

Jeśli po resecie zasilania problem występuje nadal, spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne.

Uwaga

Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich danych i ustawień telewizora (takich jak ustawienia sieci Wi-Fi i sieci przewodowej, konta Google i innych danych logowania, Google Play i innych zainstalowanych aplikacji).

 1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Ustawienia urządzenia] — [Resetowanie] — [Przywracanie danych fabrycznych].
 2. Wybierz opcję [Wymaż wszystko].
  Jeśli w telewizorze jest ustawiony kod PIN, po wybraniu opcji [Wymaż wszystko] pojawi się prośba o podanie tego kodu.
  Po pomyślnym zakończeniu przywracania ustawień fabrycznych w telewizorze uruchomi się kreator konfiguracji wstępnej. Konieczne będzie zaakceptowanie warunków korzystania z usług Google oraz polityki prywatności Google.
[111] Rozwiązywanie problemów | Zacznij tutaj

Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów

Informacje na temat rozwiązywania problemów można także znaleźć w sekcji „Często zadawane pytania” w naszej witrynie internetowej pomocy, podanej poniżej.

 • http://www.sony.net/androidtv-faq/
  QR code for the Sony support website

Informacje na temat rozwiązywania problemów można także znaleźć w sekcji Często zadawane pytania w naszej witrynie internetowej pomocy.

[112] Rozwiązywanie problemów

Obraz (jakość)/ekran

 • Brak kolorów/Ciemny ekran/Kolory nie są prawidłowe/Obraz jest zbyt jasny.
 • Obraz jest zniekształcony./Ekran migocze.
 • Rozmiar obrazu/format ekranu/tryb szerokoekranowy zmienia się automatycznie.
 • W czasie oglądania telewizji ekran nagle zaczyna wyświetlać nieznany materiał wideo.
 • W górnej lub dolnej części ekranu są wyświetlane paski.
 • Obrazy HDR wysokiej rozdzielczości nie są wyświetlane.
 • Obrazy 3D nie są wyświetlane. Efekt 3D jest mało widoczny. (Tylko modele z obsługą trybu 3D)
 • Podczas oglądania obrazów 3D po obu stronach ekranu pojawiają się czarne pasy. (Tylko modele z obsługą trybu 3D)
 • Nie można wyłączyć ekranu 3D podczas oglądania treści 3D. (Tylko modele z obsługą trybu 3D)
 • Po wykryciu sygnału 3D automatycznie pojawia się komunikat [Wykryto sygnał 3D.]. (Tylko modele z obsługą trybu 3D)
 • Pojawia się komunikat z pytaniem o zgodę na dostęp aplikacji do funkcji telewizora.
 • Po pewnym czasie ekran staje się ciemniejszy. (tylko modele wyposażone w panel OLED)
 • Pojawia się komunikat [Odświeżanie panelu nie zakończyło się]. (tylko modele wyposażone w panel OLED)
 • Martwi Cię retencja obrazu. (tylko modele wyposażone w panel OLED)
 • Na ekranie jest widoczna biała linia. (tylko modele wyposażone w panel OLED)
 • Odświeżanie panelu nie zostaje ukończone. (tylko modele wyposażone w panel OLED)
[113] Rozwiązywanie problemów | Obraz (jakość)/ekran

Brak kolorów/Ciemny ekran/Kolory nie są prawidłowe/Obraz jest zbyt jasny.

Zmień odcień kolorów, jasność, jakość obrazu posiadanego telewizora z [Obraz].

 • Naciśnij przycisk ACTION MENU, po czym wybierz opcję [Obraz], aby wykonać regulację.
 • Jeśli chcesz zresetować ustawienie [Obraz], naciśnij przycisk ACTION MENU, po czym wybierz opcje [Obraz] — [Ustawienia zaawansowane] — [Zerowanie].
 • Jeśli opcja [Oszczędzanie energii] ma ustawienie [Słabe] lub [Intensywne], poziom czerni zostanie zwiększony. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Ustawienia urządzenia] — [Zasilanie] — [Oszczędzanie energii] oraz [Wył.], aby rozjaśnić ekran.

Uwaga

 • Jakość obrazu zależy od sygnału i treści.
 • Istnieje możliwość uzyskania lepszej jakości obrazu po wprowadzeniu zmian w [Obraz] w obszarze [Ustawienia].
  Naciśnij przycisk ACTION MENU, wybierz opcje [Obraz] — [Ustawienia zaawansowane] i wyreguluj [Jasność] lub [Kontrast].
[114] Rozwiązywanie problemów | Obraz (jakość)/ekran

Obraz jest zniekształcony./Ekran migocze.

Sprawdź połączenie i pozycję anteny i urządzeń peryferyjnych

 • Sprawdź podłączenie anteny/telewizji kablowej.
 • Utrzymuj podłączenie anteny/telewizji kablowej z dala od innych kabli.
 • Podczas instalowania opcjonalnych urządzeń zostaw nieco wolnej przestrzeni pomiędzy danym urządzeniem a telewizorem.
 • Upewnij się, że antena jest podłączona za pomocą 75-omowego kabla koncentrycznego wysokiej jakości.

Sprawdź ustawienie [Ruch]

 • Naciśnij przycisk ACTION MENU, po czym wybierz opcje [Obraz] — [Ustawienia zaawansowane] — [Ruch] — [Motionflow] — [Wył.]. (Dotyczy wyłącznie modeli zgodnych z funkcją [Motionflow])
  Modele z obsługą funkcji [Motionflow] mają opcję [Motionflow] w menu dostępnym po wybraniu kolejno opcji [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Obraz] — [Ustawienia zaawansowane] — [Ruch].
 • Zmień bieżące ustawienie [Tryb kliszy] na [Wył.].
  Naciśnij przycisk ACTION MENU, po czym wybierz opcje [Obraz] — [Ustawienia zaawansowane] — [Ruch] — [Tryb kliszy].
 • Sprawdź ustawienia [Ręczna ustawienie programów].
  Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Kanały] — [Ustawienia kanałów] — [Konfiguracja sygnału analogowego] — [Ręczna ustawienie programów].
  • Wybierz dla opcji [LNA] ustawienie [Wył.], aby poprawić odbiór obrazu. (Opcja [LNA] może nie być dostępna w zależności od sytuacji/regionu/kraju).
  • Wykonaj [AFT], aby poprawić obraz dla odbioru analogowego.
   (Dostępność funkcji [Ręczna ustawienie programów] i jej opcji może się różnić w zależności od regionu/kraju/sytuacji).
[115] Rozwiązywanie problemów | Obraz (jakość)/ekran

Rozmiar obrazu/format ekranu/tryb szerokoekranowy zmienia się automatycznie.

Możesz zmienić rozmiar obrazu z [Ustawienia ekranu].
Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Ustawienia ekranu].

 • Jeśli podczas zmiany kanału lub wejścia wideo ustawienie [Autoformatowanie] w obszarze [Ustawienia ekranu] będzie włączone, bieżące ustawienie [Tryb szerokoekranowy] zostanie automatycznie dostosowane do sygnału wejściowego. Aby zablokować ustawienie [Tryb szerokoekranowy], wyłącz opcję [Autoformatowanie].
 • Możesz ręcznie zmienić rozmiar obrazu z [Tryb szerokoekranowy].

Przykładowe ustawienie [Tryb szerokoekranowy] (kiedy proporcje oryginalnego obrazu to 4:3)

 • [Normalny]
  Wyświetla niezmieniony oryginalny obraz. W lewej i prawej części ekranu są wyświetlane paski boczne, które wypełniają brakujące miejsce w przypadku obrazu 4:3.
  Example of setting
 • [Zoom]
  Wyświetla obraz 16:9, który został przekształcony do formatu 4:3 letterbox, w prawidłowych proporcjach.
  Example of setting
 • [Rozszerzony]
  Powiększa obraz, w miarę możliwości zachowując oryginalny obraz.
  Example of setting

[Tryb szerokoekranowy] (kiedy proporcje oryginalnego obrazu to 16:9)

Obraz może nie być wyświetlany zgodnie z oczekiwaniami, nawet po wybraniu proporcji 16:9. Zmień ustawienia, aby przełączyć na żądany obraz.

 • [Normalny]
  Wyświetla obraz 4:3, który został rozszerzony w poziomie do formatu 16:9 w prawidłowych proporcjach.
  Example of setting
 • [Zoom]
  Wyświetla obraz 16:9, który został przekształcony do formatu 4:3 letterbox, w prawidłowych proporcjach.
  Example of setting
 • [Rozszerzony]
  Powiększa obraz, w miarę możliwości zachowując oryginalny obraz.
  Example of setting

Uwaga

 • [Autoformatowanie] w [Ustawienia ekranu] na [Rozszerzony] lub [Zoom], które będzie obowiązywać do momentu zmiany kanału/wejścia albo ponownej ręcznej zmiany ustawienia opcji [Tryb szerokoekranowy].
 • Funkcja [Autoformatowanie] w obszarze [Ustawienia ekranu] nie spowoduje rozszerzenia obrazu w momencie przełączania treści, ponieważ informacje o treści są regulowane przez dostawcę sygnału. W razie potrzeby możesz ręcznie zmienić ustawienie [Tryb szerokoekranowy], które będzie obowiązywać do momentu zmiany kanału/wejścia albo ponownej ręcznej zmiany ustawienia opcji [Tryb szerokoekranowy].
 • Rozmiar obrazu zależy od sygnału.
  • Z powodu metody używanej przez dostawcę zawartości w czasie reklam obraz ulega zmniejszeniu. Gdy zawartość kanału HD jest przełączana na rozdzielczość SD (w trakcie reklam), obraz może być mniejszy oraz być wyświetlany w czarnej ramce.
  • Niektóre obrazy panoramiczne są rejestrowane w proporcjach większych niż 16:9 (dotyczy to w szczególności filmów, które były wyświetlane w kinach). W takim przypadku na górze i na dole takich obrazów będą widoczne czarne pasy. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do dysku BD/DVD (lub skontaktuj się z dostawcą programu).
  • Transmisja programów w formatach HD (720p i 1080i) o proporcjach obrazu 4:3 zazwyczaj będzie miała czarne pasy po lewej i prawej stronie obrazu dodane przed nadawcę.

Wskazówka

Niektóre przystawki telewizji kablowej lub satelitarnej również umożliwiają sterowanie wielkością obrazu. Jeśli używana jest taka przystawka, skontaktuj się z jej producentem w celu uzyskania dodatkowych informacji.

[116] Rozwiązywanie problemów | Obraz (jakość)/ekran

W czasie oglądania telewizji ekran nagle zaczyna wyświetlać nieznany materiał wideo.

W takim przypadku telewizor może znajdować się w trybie demo. Spróbuj opuścić tryb demo.

 • Naciśnij przycisk HOME na pilocie i wybierz opcje [Ustawienia] — [Ustawienia urządzenia] — [Ustawienia trybu prezentacji sklepowej]. Wyłącz opcje [Tryb Demo] i [Tryb resetowania obrazu].
[117] Rozwiązywanie problemów | Obraz (jakość)/ekran

W górnej lub dolnej części ekranu są wyświetlane paski.

W takim przypadku telewizor może znajdować się w trybie demo. Spróbuj opuścić tryb demo.

 • Naciśnij przycisk HOME na pilocie i wybierz opcje [Ustawienia] — [Ustawienia urządzenia] — [Ustawienia trybu prezentacji sklepowej]. Wyłącz opcje [Tryb Demo] i [Tryb resetowania obrazu].
[118] Rozwiązywanie problemów | Obraz (jakość)/ekran

Obrazy HDR wysokiej rozdzielczości nie są wyświetlane.

Aby oglądać wysokiej rozdzielczości obrazy HDR, takie jak 4K (50p/60p)*, należy wykonać poniższe czynności.

 • Podłącz urządzenie zdolne odtwarzać sygnał 4K (50p/60p)* do gniazda HDMI IN 2/3.
 • Użyj Najwyższej jakości kabel (kable) HDMI High Speed o przepustowości 18 Gb/s.
 • Skonfiguruj dla opcji [Format sygnału HDMI] ustawienie [Ulepszony format], wybierając opcje [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Zewnętrzne wejścia] — [Format sygnału HDMI] — [Ulepszony format].
 • Sprawdź, czy podłączone urządzenie ma najnowsze ustawienia lub oprogramowanie układowe.

* Dostępność zależy od modelu/regionu/kraju.

[119] Rozwiązywanie problemów | Obraz (jakość)/ekran

Obrazy 3D nie są wyświetlane. Efekt 3D jest mało widoczny. (Tylko modele z obsługą trybu 3D)

Modele 3D mają opcję [Ustawienia 3D] w menu dostępnym po wybraniu kolejno opcji [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk].

 • Jeśli dwa obrazy są wyświetlane obok siebie, naciśnij przycisk ACTION MENU, po czym wybierz opcję [3D] — [Obraz 3D] — [3D (Obok siebie)].
  Jeśli dwa obrazy są wyświetlane jeden nad drugim, naciśnij przycisk ACTION MENU, po czym wybierz opcje [3D] — [Obraz 3D] — [3D (Nad i pod)].
 • Jeśli pojawia się ekran ustawień [Obraz 3D] i obraz 3D nie jest wyświetlany, wyłącz urządzenie odtwarzające treść 3D, a następnie włącz je ponownie.
 • Postrzegany efekt 3D może się różnić w zależności od konkretnej osoby.

W przypadku modeli 4K

 • Nie można wyświetlić sygnału 3D w rozdzielczości 4K.
 • W przypadku modeli z pasywnymi okularami 3D należy patrzeć na ekran z przodu telewizora. Efekt 3D może być mniej wyraźny w zależności od pozycji oglądania. Dopasuj kąt oglądania do ekranu.

W przypadku modeli z aktywnymi okularami 3D

 • Upewnij się, że nie ma przeszkód pomiędzy telewizorem a aktywnymi okularami 3D.
 • Wymień baterię w aktywnych okularach 3D.
 • Upewnij się, że aktywne okulary 3D są włączone.
 • Konieczne jest zarejestrowanie aktywnych okularów 3D w telewizorze przed użyciem. Aby używać okularów z innym telewizorem, konieczna jest ponowna rejestracja. Przed ponowną rejestracją wyłącz okulary.
 • Urządzenia bezprzewodowe lub kuchenki mikrofalowe mogą wpływać na komunikację pomiędzy okularami 3D a telewizorem, ponieważ korzysta on z pasma 2,4 GHz. W takim przypadku należy spróbować ponownej rejestracji.
 • Jeśli między telewizorem a urządzeniem obsługującym efekt 3D jest podłączone urządzenie, które nie współpracuje z trybem 3D (np. zestaw kina domowego), telewizor nie będzie wyświetlać zdjęć 3D. Podłącz urządzenie obsługujące efekt 3D bezpośrednio do telewizora, używając zatwierdzonego kabla HIGH SPEED HDMI oznaczonego logo HDMI.
[120] Rozwiązywanie problemów | Obraz (jakość)/ekran

Podczas oglądania obrazów 3D po obu stronach ekranu pojawiają się czarne pasy. (Tylko modele z obsługą trybu 3D)

Modele 3D mają opcję [Ustawienia 3D] w menu dostępnym po wybraniu kolejno opcji [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk].

 • Czarne pasy pojawiają się po obu stronach ekranu w celu przetworzenia sygnałów 3D podczas regulowania głębi obrazu 3D przy użyciu funkcji dostępnej po wybraniu kolejno opcji [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Ustawienia 3D] — [Regulacja głębi 3D].
[121] Rozwiązywanie problemów | Obraz (jakość)/ekran

Nie można wyłączyć ekranu 3D podczas oglądania treści 3D. (Tylko modele z obsługą trybu 3D)

Modele 3D mają opcję [Ustawienia 3D] w menu dostępnym po wybraniu kolejno opcji [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk].

 • Podczas wyświetlania sygnału 3D z zawartością 3D nie można wyłączyć trybu 3D w telewizorze. Wyłącz ustawienia 3D w podłączonym urządzeniu (takim jak odtwarzacz Blu-ray).
[122] Rozwiązywanie problemów | Obraz (jakość)/ekran

Po wykryciu sygnału 3D automatycznie pojawia się komunikat [Wykryto sygnał 3D.]. (Tylko modele z obsługą trybu 3D)

Modele 3D mają opcję [Ustawienia 3D] w menu dostępnym po wybraniu kolejno opcji [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk].

 • Wyłącz ustawienie [Powiadomienie o sygnale 3D]. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Ustawienia 3D] — [Powiadomienie o sygnale 3D] — [Wył.].
[123] Rozwiązywanie problemów | Obraz (jakość)/ekran

Pojawia się komunikat z pytaniem o zgodę na dostęp aplikacji do funkcji telewizora.

 • Wybierz, czy chcesz zezwolić aplikacji na dostęp do wyświetlanej funkcji.
 • Możesz sprawdzić listę uprawnień aplikacji podzielonych według funkcji telewizora i zmieniać ustawienia uprawnień dla poszczególnych aplikacji. Naciśnij przycisk HOME, wybierz opcję [Ustawienia] — [Aplikacje] — [Uprawnienia aplikacji] — żądaną funkcję telewizora.
[124] Rozwiązywanie problemów | Obraz (jakość)/ekran

Po pewnym czasie ekran staje się ciemniejszy. (tylko modele wyposażone w panel OLED)

 • Jeśli cały obraz lub część obrazu nie porusza się, ekran będzie stopniowo robił się coraz ciemniejszy, aby ograniczyć retencję obrazu. To funkcja, która ma chronić panel, a nie usterka.
[125] Rozwiązywanie problemów | Obraz (jakość)/ekran

Pojawia się komunikat [Odświeżanie panelu nie zakończyło się]. (tylko modele wyposażone w panel OLED)

Odświeżanie panelu uruchomi się automatycznie po długim używaniu telewizora, aby ograniczyć retencję obrazu. Jeśli podczas odświeżania panelu telewizor zostanie włączony, przewód zasilania zostanie odłączony lub temperatura otoczenia wykroczy poza zakres 10°C i 40°C, proces nie zostanie zakończony i pojawi się komunikat.

 • Jeśli odświeżanie panelu uruchomiło się automatycznie, zostanie wznowione po wyłączeniu telewizora pilotem.
 • Jeśli odświeżanie panelu zostało uruchomione ręcznie, należy wybrać je ponownie.
[126] Rozwiązywanie problemów | Obraz (jakość)/ekran

Martwi Cię retencja obrazu. (tylko modele wyposażone w panel OLED)

Jeśli ten sam obraz będzie wyświetlany wielokrotnie lub przez dłuższy czas, może wystąpić retencja obrazu.

Aby ograniczyć retencję obrazu, zalecamy wyłączanie telewizora w standardowy sposób, przez naciśnięcie przycisku zasilania na pilocie lub telewizorze.

Uwaga

 • Ręczne odświeżanie ekranu należy wykonywać tylko wtedy, gdy retencja obrazu jest szczególnie zauważalna. Zaleca się robić to tylko raz w roku. Nie należy robić tego częściej niż raz w roku, ponieważ może to wpływać na trwałość użytkową panelu.
 • Obrazy zawierające zegary i jaskrawe kolory z łatwością wywołują retencję obrazu. Należy unikać wyświetlania tego typu obrazów przez długi czas, aby zapobiec retencji obrazu.
[127] Rozwiązywanie problemów | Obraz (jakość)/ekran

Na ekranie jest widoczna biała linia. (tylko modele wyposażone w panel OLED)

 • Odświeżanie panelu uruchomi się automatycznie po długim używaniu telewizora, aby ograniczyć retencję obrazu. Odświeżanie panelu uruchamia się po wyłączeniu telewizora i trwa około godzinę. W trakcie odświeżania panelu na ekranie może być wyświetlana biała linia. To nie jest usterka telewizora.
[128] Rozwiązywanie problemów | Obraz (jakość)/ekran

Odświeżanie panelu nie zostaje ukończone. (tylko modele wyposażone w panel OLED)

 • Odświeżanie panelu działa, kiedy w pomieszczeniu panuje temperatura w zakresie 10°C i 40°C. Jeśli temperatura w pomieszczeniu wykroczy poza ten zakres podczas odświeżania panelu, proces nie zostanie zakończony i pojawi się komunikat. W razie pojawienia się komunikatu należy sprawdzić temperaturę w pomieszczeniu.
[129] Rozwiązywanie problemów

Klawiatura

Po wyświetleniu klawiatury ekranowej nie można obsługiwać bieżącego ekranu.

 • Aby powrócić do obsługi ekranu za klawiaturą ekranową, naciśnij przycisk BACK na pilocie.
[130] Rozwiązywanie problemów

Odbiór transmisji

 • Rzeczy, które należy sprawdzić w pierwszej kolejności w razie problemów z odbiorem sygnału telewizyjnego.
 • Pojawia się szum blokowy lub komunikat o błędzie i nie można oglądać transmisji.
 • Pojawiają się efekty smużenia lub podwójne obrazy.
 • Występuje tylko śnieżenie lub czarny ekran.
 • Podczas oglądania analogowych kanałów telewizyjnych występują zakłócenia obrazu lub dźwięku.
 • Brak części kanałów.
 • Słaby odbiór lub niska jakość obrazu transmisji cyfrowych.
 • Nie można oglądać kanałów cyfrowych.
 • Nie wszystkie kanały analogowe zostały dostrojone.
 • Nie można oglądać kanałów satelitarnych. (Dotyczy wyłącznie modeli z obsługą kanałów satelitarnych)
 • Brakuje niektórych kanałów cyfrowych.
 • Chcesz dostroić antenę satelitarną.
[131] Rozwiązywanie problemów | Odbiór transmisji

Rzeczy, które należy sprawdzić w pierwszej kolejności w razie problemów z odbiorem sygnału telewizyjnego.

 • Sprawdź, czy kabel antenowy jest dobrze podłączony do telewizora.
  • Sprawdź, czy kabel antenowy nie jest poluzowany albo odłączony.
  • Sprawdź, czy kabel lub złącze kabla antenowego nie są uszkodzone.
 • Aby oglądać treści przesyłane strumieniowo, podłącz telewizor do Internetu.

Wskazówka

 • Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić witrynę internetową pomocy firmy Sony.
  Witryna internetowa pomocy
[132] Rozwiązywanie problemów | Odbiór transmisji

Pojawia się szum blokowy lub komunikat o błędzie i nie można oglądać transmisji.

 • Upewnij się, że kabel anteny jest podłączony do prawidłowych portów (w telewizorze/podłączonych urządzeniach/ścianie).
 • Upewnij się, że kabel nie jest stary oraz że w złączu nie doszło do zwarcia.
[133] Rozwiązywanie problemów | Odbiór transmisji

Pojawiają się efekty smużenia lub podwójne obrazy.

 • Sprawdź podłączenie anteny/telewizji kablowej.
 • Sprawdź lokalizację i ustawienie anteny.
 • Naciśnij przycisk ACTION MENU, po czym wybierz opcje [Obraz] — [Ustawienia zaawansowane] — [Ruch] — [Motionflow] — [Wył.].
  (Dotyczy wyłącznie modeli zgodnych z funkcją [Motionflow])
  Modele z obsługą funkcji [Motionflow] mają opcję [Motionflow] w menu dostępnym po wybraniu kolejno opcji [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Obraz] — [Ustawienia zaawansowane] — [Ruch].
[134] Rozwiązywanie problemów | Odbiór transmisji

Występuje tylko śnieżenie lub czarny ekran.

 • Sprawdź, czy nie jest wykonywane automatyczne strojenie.
 • Sprawdź, czy antena nie jest uszkodzona lub wygięta.
 • Sprawdź, czy nie skończył się okres eksploatacji anteny (3–5 lat w przypadku normalnego użytkowania, od 1 roku do 2 lat w okolicach nadmorskich).
[135] Rozwiązywanie problemów | Odbiór transmisji

Podczas oglądania analogowych kanałów telewizyjnych występują zakłócenia obrazu lub dźwięku.

 • Sprawdź ustawienie [Ręczna ustawienie programów].

  Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Kanały] — [Ustawienia kanałów] — [Konfiguracja sygnału analogowego] — [Ręczna ustawienie programów].

  • Wykonaj [AFT], aby poprawić odbiór obrazu i dźwięku. (Nazwy opcji mogą się różnić w zależności od regionu/kraju).
  • Wybierz dla opcji [Filtracja dźwięku] ustawienie [Wył.], [Słaba] lub [Mocna], aby poprawić odbiór dźwięku analogowego.
  • Wybierz dla opcji [LNA] ustawienie [Wył.], aby poprawić odbiór obrazu. (Opcja [LNA] może nie być dostępna w zależności od sytuacji/regionu/kraju).
 • Upewnij się, że antena jest podłączona za pomocą 75-omowego kabla koncentrycznego wysokiej jakości.
 • Poprowadź kabel antenowy z dala od innych kabli połączeniowych.
[136] Rozwiązywanie problemów | Odbiór transmisji

Brak części kanałów.

 • Kanał jest zakodowany lub podlega subskrypcji. Musisz wykupić subskrypcję na usługę telewizyjną.
 • Kanał jest używany wyłącznie dla celów transmisji danych (brak dźwięku lub obrazu).
 • Skontaktuj się z nadawcą, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przekazu.
[137] Rozwiązywanie problemów | Odbiór transmisji

Słaby odbiór lub niska jakość obrazu transmisji cyfrowych.

 • Zmień pozycję, kierunek i kąt anteny telewizji naziemnej, aby zmaksymalizować poziom sygnału anteny. Sprawdź, czy kierunek anteny nie został przypadkiem zmieniony (np. przez wiatr).
 • Jeśli używasz wzmacniacza sygnału telewizyjnego, ponownie dostosuj wzmocnienie sygnału.
 • Jeśli między anteną a telewizorem jest podłączone inne urządzenie (np. rozdzielacz sygnału telewizyjnego), może to wpływać na odbiór sygnału. Podłącz antenę bezpośrednio do telewizora, aby sprawdzić, czy jakość odbioru się poprawi.
 • Złe warunki pogodowe mogą wpływać na systemy transmisji satelitarnej. Poczekaj, aż pogoda się poprawi. (Dotyczy wyłącznie modeli zgodnych z telewizją satelitarną).
[138] Rozwiązywanie problemów | Odbiór transmisji

Nie można oglądać kanałów cyfrowych.

 • Zapytaj lokalnego instalatora, czy przekaz cyfrowy jest dostępny w Twoim regionie.
 • Zamontuj antenę o większym wzmocnieniu.
[139] Rozwiązywanie problemów | Odbiór transmisji

Nie wszystkie kanały analogowe zostały dostrojone.

 • Spróbuj ręcznie zaprogramować kanały, konfigurując ustawienia. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Kanały] — [Ustawienia kanałów] — [Konfiguracja sygnału analogowego] — [Ręczna ustawienie programów]. (Dostępność funkcji [Ręczna ustawienie programów] i jej opcji może się różnić w zależności od regionu/kraju/sytuacji).
[140] Rozwiązywanie problemów | Odbiór transmisji

Nie można oglądać kanałów satelitarnych. (Dotyczy wyłącznie modeli z obsługą kanałów satelitarnych)

Modele z obsługą kanałów satelitarnych mają opcję [Ustawienia satelity] w menu dostępnym po wybraniu kolejno opcji [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Kanały] — [Ustawienia kanałów] — [Ustawienia cyfrowe].

 • Zapytaj lokalnego instalatora, czy przekaz satelitarny jest dostępny w Twoim regionie.
 • Sprawdź urządzenie LNB i ustawienia.
 • Jeśli telewizor jest wyposażony w gniazda (złącza) „MAIN” i „SUB” i nie ustawiono w nim trybu podwójnego tunera satelitarnego za pomocą opcji [Wybór trybu tunera satelitarnego], gniazdo (złącze) z oznaczeniem „SUB” nie może być używane. W takim przypadku podłącz antenę satelitarną do gniazda (złącza) z oznaczeniem „MAIN”.
[141] Rozwiązywanie problemów | Odbiór transmisji

Brakuje niektórych kanałów cyfrowych.

Zmiana zakresu strojenia (dostępna w zależności od regionu/kraju)

Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Kanały] — [Ustawienia kanałów] — [Ustawienia cyfrowe] — [Programowanie cyfrowe] — [Zakres autoprogramowania].

[Domyślny]
Wyszukuje dostępne kanały w danym regionie/kraju.
[Pełny]
Wyszukuje dostępne kanały niezależnie od regionu/kraju.

Aktualizacja usług cyfrowych

Możesz uruchomić funkcję [Strojenie automatyczne] po przeprowadzce, zmianie dostawcy usług lub w celu wyszukania nowo uruchomionych kanałów.

Konfigurowanie automatycznych aktualizacji usług

Zalecamy wybranie dla opcji [Automat. info. dot. usług] ustawienia [Wł.], aby umożliwić automatyczne dodawanie nowych usług cyfrowych, kiedy staną się dostępne.

 1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Kanały] — [Ustawienia kanałów] — [Ustawienia cyfrowe] — [Ustawienia techniczne] — [Automat. info. dot. usług] — [Wł.].

Wyłączenie spowoduje wyświetlanie komunikatów ekranowych o nowych usługach cyfrowych, a usługi nie będą automatycznie dodawane.

Wskazówka

 • Dostępność tej funkcji zależy od regionu/kraju. Jeśli ta funkcja nie jest dostępna, wykonaj [Strojenie automatyczne], aby dodać nowe usługi.
[142] Rozwiązywanie problemów | Odbiór transmisji

Chcesz dostroić antenę satelitarną.

Jeśli masz antenę satelitarną, możesz oglądać programy satelitarne i określić typ posiadanej instalacji, konfigurując ustawienia strojenia.

Ustawianie anteny satelitarnej

 • Odbieranie kanałów satelitarnych (tylko modele z obsługą kanałów satelitarnych)
[143] Rozwiązywanie problemów

Dźwięk

 • Obraz jest dobry, ale nie ma dźwięku.
 • Zakłócenia audio.
 • Brak dźwięku lub cichy dźwięk w zestawie kina domowego.
 • Dźwięk jest zniekształcony.
 • Chcesz odtwarzać dźwięk przez słuchawki / urządzenie audio z funkcją Bluetooth / system audio i głośniki telewizora.
 • Nie można regulować głośności słuchawek / urządzenia audio z funkcją Bluetooth.
 • Martwi cię opóźnienie między obrazem i dźwiękiem.
[144] Rozwiązywanie problemów | Dźwięk

Obraz jest dobry, ale nie ma dźwięku.

 • Sprawdź ustawienie głośności.
 • Naciśnij przycisk (Wycisz) albo (Głośność) +, aby wyłączyć wyciszenie.
 • Naciśnij przycisk ACTION MENU, po czym wybierz opcje [Głośnik] — [Głośnik TV].
 • Odłącz słuchawki.
[145] Rozwiązywanie problemów | Dźwięk

Zakłócenia audio.

 • Upewnij się, że antena jest podłączona za pomocą 75-omowego kabla koncentrycznego wysokiej jakości.
 • Poprowadź kabel antenowy z dala od innych kabli połączeniowych.
 • Aby uniknąć zakłóceń sygnału telewizyjnego, upewnij się, że kabel antenowy nie jest uszkodzony.
[146] Rozwiązywanie problemów | Dźwięk

Brak dźwięku lub cichy dźwięk w zestawie kina domowego.

 • Naciśnij przycisk ACTION MENU, po czym wybierz opcje [Głośnik] — [System audio].
 • Wybierz dla opcji [Wyście słuchawkowe/audio] ustawienie [Wyjście audio (stałe)] w obszarze [Wyjście audio].
 • Jeśli system audio nie obsługuje sygnału Dolby Digital lub DTS, wybierz dla opcji [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Cyfrowe wyjście audio] ustawienie [PCM].
 • Jeśli wybierzesz kanał analogowy (RF) i obrazy są wyświetlane nieprawidłowo, należy zmienić system transmisji telewizyjnej. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Kanały] — [Ustawienia kanałów] — [Konfiguracja sygnału analogowego] — [Ręczna ustawienie programów] — [System telewizyjny]. (Dostępność opcji [Ręczna ustawienie programów] lub jej nazwa różni się w zależności od regionu/kraju/sytuacji).
 • W zależności od modelu, jeśli opcja [Głośnik] ma ustawienie [Głośnik TV], a opcja [Konwertowanie do wysokiej rozdzielczości (DSEE HX)] ma ustawienie [Automat.], wyjście DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jest wyciszone.
 • Sprawdź, czy ustawienie [Poziom głośności cyfrowego wyjścia audio] telewizora jest ustawione na maksimum.

  Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje:
  [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Poziom głośności cyfrowego wyjścia audio]

 • W przypadku używania wejścia HDMI z Super Audio CD lub DVD-Audio wyjście DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) nie będzie przesyłać sygnału audio.
[147] Rozwiązywanie problemów | Dźwięk

Dźwięk jest zniekształcony.

 • Sprawdź podłączenie anteny/telewizji kablowej.
 • Utrzymuj podłączenie anteny/telewizji kablowej z dala od innych kabli.
 • Ustaw telewizor z dala od źródeł szumu elektrycznego, takich jak samochody, suszarki do włosów, urządzenia Wi-Fi, telefony komórkowe lub urządzenia optyczne.
 • Podczas instalowania urządzenia opcjonalnego pozostaw nieco wolnej przestrzeni pomiędzy tym urządzeniem a telewizorem.
 • Wykonaj operację [AFT] dostępną w obszarze [Ręczna ustawienie programów], aby poprawić odbiór dźwięku analogowego.
  (Dostępność funkcji [Ręczna ustawienie programów] i jej opcji może się różnić w zależności od regionu/kraju/sytuacji).
 • Wybierz dla opcji [Filtracja dźwięku] ustawienie [Słaba] lub [Mocna], aby poprawić odbiór dźwięku analogowego. (Opcja [Filtracja dźwięku] może nie być dostępna w zależności od regionu/kraju).
[148] Rozwiązywanie problemów | Dźwięk

Chcesz odtwarzać dźwięk przez słuchawki / urządzenie audio z funkcją Bluetooth / system audio i głośniki telewizora.

Aby odtwarzać dźwięk przez słuchawki / urządzenie audio z funkcją Bluetooth i głośniki telewizora

Dźwięk może być odtwarzany przez słuchawki i urządzenie audio z funkcją Bluetooth oraz głośniki telewizora po wykonaniu poniższych ustawień. Jednak metoda konfiguracji różni w zależności od tego, czy dany model telewizora obsługuje profil A2DP.

Modele z obsługą profilu A2DP, które mogą współpracować z urządzeniami audio z funkcją Bluetooth, mają opcję [Synchronizacja A/V] w menu dostępnym po wybraniu kolejno opcji [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio].

Jeśli dany model telewizora nie obsługuje profilu A2DP

 • Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Wyłączanie głośników po podłączeniu słuchawek] — [Wył.], aby odtwarzać dźwięk przez urządzenie podłączone do gniazda słuchawkowego oraz głośniki telewizora.

Nie można używać urządzeń audio z funkcją Bluetooth, takich jak słuchawki Bluetooth.

Jeśli dany model telewizora obsługuje profil A2DP

 • Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Dźwięk do głośników telewizora i innego urządzenia], aby włączyć opcję i odtwarzać dźwięk przez urządzenie podłączone do gniazda słuchawkowego lub słuchawki Bluetooth oraz głośniki telewizora.

Odtwarzanie dźwięku przez system audio podłączony przez ARC i głośniki telewizora

Dźwięk może być odtwarzany jednocześnie przez system audio podłączony do telewizora i głośniki telewizora po spełnieniu następujących warunków.

 • Połączenie telewizora i systemu audio cyfrowym kablem optycznym
 • Ustawienie opcji [Cyfrowe wyjście audio] na [PCM]

Szczegółowe informacje na temat połączeń cyfrowym kablem optycznym podano na stronie Podłączanie systemu audio.

[149] Rozwiązywanie problemów | Dźwięk

Nie można regulować głośności słuchawek / urządzenia audio z funkcją Bluetooth.

 • Jeśli nie można regulować głośności słuchawek lub urządzenia audio z funkcją Bluetooth za pomocą przycisków (Głośność) +/-, naciśnij przycisk ACTION MENU, po czym wybierz opcje [Głośność słuchawek]/[Głośność transmisji Bluetooth].

Modele z obsługą profilu Bluetooth A2DP, które mogą współpracować z urządzeniami audio z funkcją Bluetooth, mają opcję [Synchronizacja A/V] w menu dostępnym po wybraniu kolejno opcji [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio].

[150] Rozwiązywanie problemów | Dźwięk

Martwi cię opóźnienie między obrazem i dźwiękiem.

Jeśli podłączono urządzenie audio z funkcją Bluetooth

Może występować opóźnienie między obrazem i dźwiękiem ze względu na właściwości technologii bezprzewodowej Bluetooth. Synchronizację odtwarzania obrazu i dźwięku można wyregulować za pomocą ustawienia Synchronizacja A/V.

 1. Aby włączyć funkcję [Synchronizacja A/V], naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Synchronizacja A/V].

Jeśli wybrany system audio podłączono przewodem HDMI

Można wyregulować synchronizację odtwarzania obrazu i dźwięku. Informacje o modelach obsługujących tę funkcję znajdziesz w witrynie internetowej pomocy.

 • Witryna internetowa pomocy
[151] Rozwiązywanie problemów

Sieć (Internet/domowa)/aplikacje

 • Telewizor nie może połączyć się z Internetem/siecią.
 • Jakość obrazu i/lub dźwięku z aplikacji przesyłania strumieniowego jest zła.
 • Telewizor nie może połączyć się z serwerem.
 • Można połączyć się z Internetem, ale nie z określonymi aplikacjami i usługami.
[152] Rozwiązywanie problemów | Sieć (Internet/domowa)/aplikacje

Telewizor nie może połączyć się z Internetem/siecią.

Jeśli sieć bezprzewodowa nie łączy się lub rozłącza się, spróbuj następujących metod.

 • Naciśnij przycisk HOME i sprawdź, czy następujące ustawienie jest włączone.
  [Ustawienia] — [Sieć i internet] — [Wi-Fi]
 • Sprawdź miejsce instalacji telewizora i routera bezprzewodowego. Sygnał może być zakłócany z następujących powodów:
  • Znajdujące się w pobliżu inne urządzenia bezprzewodowe, kuchenki mikrofalowe, lampy fluorescencyjne itp.
  • Ściany lub podłogi pomiędzy routerem bezprzewodowym a telewizorem.
 • Wyłącz router bezprzewodowy, po czym włącz go ponownie.
 • Jeśli nazwa sieci (SSID) routera bezprzewodowego, z którą chcesz się połączyć, nie jest wyświetlana, wybierz [[Wprowadzanie ręczne]], aby wprowadzić nazwę sieci (SSID).

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany pomimo wykonania powyższych czynności lub jeśli nie można połączyć się nawet z siecią przewodową, sprawdź stan połączenia sieciowego.

Sprawdzanie stanu połączenia sieciowego

 1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz [Ustawienia] — [Sieć i internet] — [Stan sieci] — [Sprawdź połączenie].
  Sprawdź podłączenia sieci i/lub podręcznik użytkownika serwera pod kątem informacji odnośnie do podłączania lub skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).

Wskazówka

 • Rozwiązanie zależy od stanu sieci. Rozwiązania poszczególnych problemów można znaleźć w sekcji „Często zadawane pytania” w witrynie internetowej pomocy firmy Sony.

Uwaga

 • Jeśli kabel LAN jest podłączony do aktywnego serwera i telewizor uzyskał adres IP, sprawdź serwer mediów pod kątem połączeń i konfiguracji.

  Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Sieć i internet] — [Stan sieci].

[153] Rozwiązywanie problemów | Sieć (Internet/domowa)/aplikacje

Jakość obrazu i/lub dźwięku z aplikacji przesyłania strumieniowego jest zła.

 • Jakość jest zależna od oryginalnego filmu dostarczonego przez dostawcę zawartości wideo oraz od przepustowości połączenia.
 • Do oglądania filmów przesyłanych strumieniowo przez Internet wymagana jest szybka i stabilna sieć. Generalnie wymagane są następujące prędkości:
  • Filmy w standardowej rozdzielczości (SD) przesyłane strumieniowo przez Internet: 2,5 Mb/s
  • Filmy w wysokiej rozdzielczości (HD) przesyłane strumieniowo przez Internet: 10 Mb/s
  • Filmy w ultrawysokiej rozdzielczości (4K) przesyłane strumieniowo przez Internet: 25 Mb/s
 • Jakość połączenia z siecią bezprzewodową jest uzależniona od odległości i przeszkód (np. ścian) pomiędzy telewizorem a routerem bezprzewodowym, wpływu środowiska oraz jakości routera bezprzewodowego. W tym przypadku użyj przewodowego połączenia z Internetem lub pasma 5 GHz.
 • Dostępność funkcji obsługi pasma 5 GHz zależy od regionu/kraju. Jeśli pasmo 5 GHz nie jest obsługiwane, telewizor można połączyć z routerem bezprzewodowym, wyłącznie używając pasma 2,4 GHz.
 • W przypadku sieci bezprzewodowej należy umieścić urządzenia bezprzewodowe blisko siebie lub usunąć znajdujące się między nimi przeszkody.
 • Urządzenia emitujące zakłócenia częstotliwości radiowej (na przykład kuchenki mikrofalowe) powinny zostać umieszczone z dala od telewizora i routera bezprzewodowego lub wyłączone.
 • W przypadku filmów bez dźwięku dźwięk nie jest odtwarzany.

Wskazówka

 • Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić witrynę internetową pomocy firmy Sony.
  Witryna internetowa pomocy
[154] Rozwiązywanie problemów | Sieć (Internet/domowa)/aplikacje

Telewizor nie może połączyć się z serwerem.

 • Sprawdź połączenie przewodowe/bezprzewodowe LAN serwera i telewizora.
 • Sprawdź, czy sieć została prawidłowo skonfigurowana w telewizorze.
 • Sprawdź połączenie przewodowe/bezprzewodowe LAN albo połączenia serwera. Telewizor mógł utracić połączenie z serwerem.
 • Wykonaj funkcję [Diagnostyka serwera], aby sprawdzić, czy serwer mediów komunikuje się prawidłowo z telewizorem. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz [Ustawienia] — [Sieć i internet] — [Konfiguracja sieci domowej] — [Diagnostyka serwera].
[155] Rozwiązywanie problemów | Sieć (Internet/domowa)/aplikacje

Można połączyć się z Internetem, ale nie z określonymi aplikacjami i usługami.

 • Ustawienia daty i godziny w telewizorze mogą być nieprawidłowe. W zależności od określonych aplikacji i usług, możesz nie być w stanie połączyć się z tymi aplikacjami i usługami, jeśli godzina jest nieprawidłowa.
  Jeśli godzina jest nieprawidłowa, naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcję [Ustawienia] — włącz funkcję [Użyj czasu z sieci] w menu dostępnym po wybraniu opcji [Ustawienia urządzenia] — [Data i godzina] — [Automatyczna data i godzina].
 • Sprawdź, czy kabel LAN i przewód zasilania routera/modemu* zostały podłączone prawidłowo.
  * Router/modem musi zostać wcześniej skonfigurowany do łączenia się z Internetem. Aby uzyskać ustawienia routera/modemu, skontaktuj się z dostawcą Internetu.
 • Spróbuj użyć aplikacji w późniejszym momencie. Serwer dostawcy zawartości aplikacji może nie działać.

Wskazówka

 • Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić witrynę internetową pomocy firmy Sony.
  Witryna internetowa pomocy
[156] Rozwiązywanie problemów

Pilot/akcesoria

 • Pilot nie działa.
 • Nie można włączyć aktywnych okularów 3D. (Tylko modele z obsługą trybu 3D)
 • Pulsuje wskaźnik LED na aktywnych okularach 3D. (Tylko modele z obsługą trybu 3D)
[157] Rozwiązywanie problemów | Pilot/akcesoria

Pilot nie działa.

Sprawdź, czy telewizor działa poprawnie

 • Naciśnij przycisk zasilania na telewizorze, aby sprawdzić, czy problem dotyczy pilota. Położenie przycisku zasilania możesz sprawdzić w Przewodnik dostarczonym z telewizorem.
 • Jeśli telewizor nie działa, spróbuj go zresetować.
  Jeśli jest wymagany pełny reset (ponowne uruchomienie) telewizora

Sprawdź, czy pilot działa poprawnie

 • Skieruj pilot na czujnik pilota znajdujący się w przedniej części telewizora.
 • Nie zasłaniaj niczym czujnika pilota.
 • Światło fluorescencyjne może zakłócać działanie pilota; spróbuj wyłączyć światło fluorescencyjne.
 • Sprawdź, czy orientacja wszystkich baterii jest zgodna z symbolami bieguna dodatniego (+) i ujemnego (-) w komorze baterii.
 • Baterie mogą być rozładowane. Zdejmij pokrywę komory baterii pilota i wymień baterie na nowe.
  • Pokrywa przesuwna
   Illustration of how to remove the remote control cover
  • Pokrywa zatrzaskowa
   Illustration of how to remove the remote control cover

Uwaga

 • W zależności od posiadanego modelu, w zestawie znajduje się pilot Bluetooth, który jest już skonfigurowany z telewizorem. W momencie wysyłki obsługa innych telewizorów za pomocą dostarczonego, sparowanego pilota nie jest możliwa. Sprawdzając działanie pilota, należy skorzystać z telewizora, z którym został on dostarczony.

Zresetuj pilota

Jeśli pilot nie działa poprawnie z powodu problemów ze stykami baterii lub elektryczności statycznej, problem można rozwiązać, resetując pilota.

 1. Wyjmij baterie z pilota.
 2. Naciskaj przycisk zasilania na pilocie przez trzy sekundy.
 3. Włóż nowe baterie do pilota.

Jeśli problem występuje nadal, patrz strony Jeśli jest wymagany pełny reset (ponowne uruchomienie) telewizora i Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów.

Uwaga

 • Po odłączeniu i ponownym podłączeniu przewodu zasilania telewizora, telewizor może przez chwilę nie być w stanie włączyć się pomimo naciskania przycisku zasilania na pilocie lub telewizorze. Dzieje się tak, ponieważ inicjalizacja systemu wymaga nieco czasu. Zaczekaj około 10–20 sekund i spróbuj ponownie.
 • Kiedy nie można wyszukiwać za pomocą głosu, aktywuj przycisk (Mikrofon), naciskając przycisk HOME i wybierając opcje [Ustawienia] — [Piloty i akcesoria] — [Zdalne sterowanie].
[158] Rozwiązywanie problemów | Pilot/akcesoria

Nie można włączyć aktywnych okularów 3D. (Tylko modele z obsługą trybu 3D)

 • Wymień baterię. (Dotyczy tylko TDG-BT400A/BT500A).
  1. Naciśnij przycisk odblokowania końcem długopisu itp. i wyjmij obudowę baterii.
   Illustration of how to take out the battery case
  2. Wymień baterię na nową. Następnie umieść obudowę baterii, aż zostanie ponownie zablokowana.
   Illustration of how to insert a battery in the battery case and locking it
   1. Strona (-) baterii CR2025
[159] Rozwiązywanie problemów | Pilot/akcesoria

Pulsuje wskaźnik LED na aktywnych okularach 3D. (Tylko modele z obsługą trybu 3D)

 • Zapala się na 3 sekundy: wskazuje włączenie okularów.
  Illustration of the location of the LED indicator
 • Miga co 2 sekundy: wskazuje, że zasilanie okularów jest włączone.
 • Miga trzykrotnie: wskazuje, że zasilanie okularów zostało wyłączone.
 • Miga na przemian na zielono i żółto: wskazuje, że rozpoczął się proces rejestracji okularów.
 • Miga trzykrotnie co 2 sekundy: wskazuje, że bateria jest prawie całkowicie rozładowana. Wymień baterię.
[160] Rozwiązywanie problemów

Zasilanie

 • Telewizor wyłącza się automatycznie.
 • Telewizor włącza się automatycznie.
 • Telewizor wyłącza się bezpośrednio po włączeniu. (tylko modele wyposażone w panel OLED)
 • Telewizor nie włącza się.
[161] Rozwiązywanie problemów | Zasilanie

Telewizor wyłącza się automatycznie.

 • Ekran mógł zostać wyłączony z powodu ustawień [Timer wyłączania].
 • Sprawdź ustawienie [Czas trwania] opcji [Timer włączania].
 • Sprawdź, czy funkcja [Stan oczekiwania po okresie bezczynności] w [Zasilanie] jest aktywna.
 • Ekran mógł zostać wyłączony z powodu ustawień [Wygaszacz ekranu].
[162] Rozwiązywanie problemów | Zasilanie

Telewizor włącza się automatycznie.

 • Sprawdź, czy funkcja [Timer włączania] jest aktywna.
 • Wyłącz ustawienie [Automatyczne włączanie telewizora] w [Ustawienia BRAVIA Sync].
[163] Rozwiązywanie problemów | Zasilanie

Telewizor wyłącza się bezpośrednio po włączeniu. (tylko modele wyposażone w panel OLED)

W takim przypadku telewizor może znajdować się w trybie resetowania obrazu. Po włączeniu trybu resetowania obrazu telewizor wyłącza się na około 10 minut po włączeniu, po czym włącza się ponownie, aby ograniczyć retencję obrazu. To nie jest usterka telewizora.

Włącz telewizor ponownie za pomocą pilota i wyłącz tryb resetowania obrazu.

 • Naciśnij przycisk HOME na pilocie i wybierz opcje [Ustawienia] — [Ustawienia urządzenia] — [Ustawienia trybu prezentacji sklepowej]. Wyłącz [Tryb resetowania obrazu].
[164] Rozwiązywanie problemów | Zasilanie

Telewizor nie włącza się.

Wykonaj poniższe czynności w podanej kolejności, aż problem zostanie rozwiązany.

1. Sprawdź, czy można włączyć telewizor za pomocą pilota.

Skieruj pilot na czujnik w przedniej części telewizora i naciśnij przycisk zasilania na pilocie.
Sprawdź, czy telewizor włączy się i czy wskaźnik LED zostanie podświetlony.
Jeśli wskaźnik LED zostanie podświetlony, ale telewizor nie włączy się, spróbuj zresetować (uruchomić ponownie) telewizor.

 • Jeśli jest wymagany pełny reset (ponowne uruchomienie) telewizora

2. Sprawdź, czy można włączyć telewizor za pomocą przycisku zasilania na telewizorze.

Naciśnij przycisk zasilania na telewizorze i sprawdź, czy telewizor włączy się. Przycisk zasilania znajduje się z boku lub z tyłu telewizora.
Szczegółowe informacje można znaleźć w Przewodnik telewizora.
Jeśli telewizor włączy się po wykonaniu tej czynności, problem może dotyczyć pilota. Patrz następujący temat.

 • Pilot nie działa.

3. Odłącz przewód zasilania.

Odłącz przewód zasilania od gniazda elektrycznego. Następnie naciśnij przycisk zasilania na telewizorze, poczekaj 2 minuty, po czym podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda elektrycznego.

Wskazówka

 • Po odłączeniu i ponownym podłączeniu przewodu zasilania telewizora, telewizor może przez chwilę nie być w stanie włączyć się pomimo naciskania przycisku zasilania na pilocie lub telewizorze. Dzieje się tak, ponieważ inicjalizacja systemu wymaga nieco czasu. Zaczekaj około 10–20 sekund i spróbuj ponownie.
[165] Rozwiązywanie problemów

Podłączone urządzenia

 • Brak obrazu z podłączonego urządzenia.
 • Nie można wybrać podłączonego urządzenia w Menu głównym.
 • Niektóre programy ze źródeł cyfrowych są wyświetlane niewyraźnie.
 • Wyświetlanie zdjęć lub folderów zajmuje dużo czasu.
 • Nie można znaleźć podłączonego urządzenia BRAVIA Sync HDMI.
 • Przycisk EXT.BOX MENU na pilocie nie działa. Funkcja jest dostępna w telewizorach, których pilot ma przycisk EXT.BOX MENU.
 • Nie możesz wyłączyć tunera telewizji kablowej/satelitarnej za pomocą pilota telewizora, korzystając z funkcji IR Blaster.
 • Nie można sterować drugim wzmacniaczem AV.
 • Nie można sterować urządzeniem zewnętrznym (np. tunerem telewizji kablowej/satelitarnej lub wzmacniaczem AV) za pomocą urządzenia IR Blaster. (Tylko modele zgodne z urządzeniem IR Blaster)
 • Niektóre pliki multimedialne na urządzeniu USB lub serwerze nie są wyświetlane.
 • Operacja zostaje przerwana lub urządzenie nie działa.
 • Jakiego rodzaju urządzenia można podłączać za pomocą funkcji Kopia lustrzana?
 • Nie można podłączyć telewizora do urządzenia Miracast lub urządzenia z obsługą funkcji Kopia lustrzana.
 • Wideo lub dźwięk czasami są przerywane.
 • Nie można odtwarzać niektórych płatnych treści.
[166] Rozwiązywanie problemów | Podłączone urządzenia

Brak obrazu z podłączonego urządzenia.

 • Włącz podłączone urządzenie.
 • Sprawdź połączenie kablowe pomiędzy urządzeniem i telewizorem.
 • Naciśnij przycisk (Wybór wejścia), aby wyświetlić listę wejść, a następnie wybierz żądane wejście.
 • Podłącz poprawnie urządzenie USB.
 • Upewnij się, że urządzenie USB zostało prawidłowo sformatowane.
 • Prawidłowe działanie może nie być możliwe w przypadku wszystkich urządzeń USB. Działanie może też różnić się w zależności od funkcji urządzenia USB albo odtwarzanych filmów.
 • Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazda HDMI IN 2 lub 3, podłącz je do gniazda HDMI IN 1 lub 4.
 • Zmień format sygnału HDMI wejścia HDMI, które nie wyświetla obrazu w standardowym formacie. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Zewnętrzne wejścia] — [Format sygnału HDMI].
[167] Rozwiązywanie problemów | Podłączone urządzenia

Nie można wybrać podłączonego urządzenia w Menu głównym.

 • Sprawdź połączenie kablowe.
[168] Rozwiązywanie problemów | Podłączone urządzenia

Niektóre programy ze źródeł cyfrowych są wyświetlane niewyraźnie.

 • Z powodu kompresji cyfrowej sygnału źródłowego stosowanej przez niektórych nadawców oraz na części płyt DVD obraz może zawierać mniej szczegółów lub mogą być na nim widoczne artefakty (jednokolorowe bloki, kropki lub piksele). Ilość artefaktów zależy od jakości obrazu i rozdzielczości telewizora.
[169] Rozwiązywanie problemów | Podłączone urządzenia

Wyświetlanie zdjęć lub folderów zajmuje dużo czasu.

 • Czas ładowania zdjęć lub folderów zależy od rozmiarów obrazu, rozmiaru pliku oraz liczby plików w folderze.
 • Po każdym podłączeniu urządzenia USB do telewizora wyświetlenie zdjęć może wymagać kilku minut.
[170] Rozwiązywanie problemów | Podłączone urządzenia

Nie można znaleźć podłączonego urządzenia BRAVIA Sync HDMI.

 • Upewnij się, że urządzenie obsługuje funkcję BRAVIA Sync.
 • Sprawdź, czy w urządzeniu zgodnym z funkcją [Sterowanie przez HDMI] skonfigurowano opcję BRAVIA Sync, a w telewizorze ustawiono opcję [Ustawienia BRAVIA Sync] — [Sterowanie BRAVIA Sync].
[171] Rozwiązywanie problemów | Podłączone urządzenia

Przycisk EXT.BOX MENU na pilocie nie działa.

Funkcja jest dostępna w telewizorach, których pilot ma przycisk EXT.BOX MENU.

Modele zgodne z urządzeniem IR Blaster mają opcję [Konfiguracja IR Blaster] w menu dostępnym po wybraniu kolejno opcji [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Zewnętrzne wejścia].

 • Aby użyć przycisku EXT.BOX MENU, podłącz i skonfiguruj urządzenie IR Blaster (w przypadku modeli z funkcją IR Blaster). Podłącz urządzenie IR Blaster, naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Zewnętrzne wejścia] — [Konfiguracja IR Blaster]. (Modele zgodne z urządzeniem IR Blaster mogą nie być dostępne w zależności od modelu/kraju).
 • W przypadku urządzenia zgodnego z systemem BRAVIA Sync podłączonego i wyświetlającego przez wejście HDMI menu może być dostępne po naciśnięciu przycisku EXT.BOX MENU, ale działanie to nie jest gwarantowane dla wszystkich urządzeń.
[172] Rozwiązywanie problemów | Podłączone urządzenia

Nie możesz wyłączyć tunera telewizji kablowej/satelitarnej za pomocą pilota telewizora, korzystając z funkcji IR Blaster.

Modele zgodne z urządzeniem IR Blaster mają opcję [Konfiguracja IR Blaster] w menu dostępnym po wybraniu kolejno opcji [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Zewnętrzne wejścia].

 • Naciśnij przycisk ACTION MENU, po czym wybierz opcję [Zasilanie (STB)] w [Menu].
[173] Rozwiązywanie problemów | Podłączone urządzenia

Nie można sterować drugim wzmacniaczem AV.

 • Można używać tylko jednego odbiornika AV zgodnego z funkcją BRAVIA Sync.
[174] Rozwiązywanie problemów | Podłączone urządzenia

Nie można sterować urządzeniem zewnętrznym (np. tunerem telewizji kablowej/satelitarnej lub wzmacniaczem AV) za pomocą urządzenia IR Blaster. (Tylko modele zgodne z urządzeniem IR Blaster)

Modele zgodne z urządzeniem IR Blaster mają opcję [Konfiguracja IR Blaster] w menu dostępnym po wybraniu kolejno opcji [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Zewnętrzne wejścia].

 • Upewnij się, że funkcja IR Blaster jest prawidłowo skonfigurowana, a nadajnik wykorzystujący promieniowanie podczerwone znajduje się w pobliżu odbiornika urządzenia zewnętrznego.
 • Upewnij się, że telewizor obsługuje urządzenie zewnętrzne.
 • Jeśli naciskasz i przytrzymujesz przycisk na pilocie, operacja może nie zadziałać. Zamiast tego spróbuj nacisnąć przycisk kilkakrotnie.
 • Niektóre urządzenia zewnętrzne mogą nie reagować na pewne przyciski w Menu czynności.
 • Urządzenie IR Blaster może nie być poprawnie skonfigurowane. Aby skonfigurować urządzenie IR Blaster, naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Zewnętrzne wejścia] — [Konfiguracja IR Blaster].
[175] Rozwiązywanie problemów | Podłączone urządzenia

Niektóre pliki multimedialne na urządzeniu USB lub serwerze nie są wyświetlane.

 • Nieobsługiwane pliki mogą nie być wyświetlane.
 • W zależności od statusu systemu, nie wszystkie foldery/pliki mogą zostać wyświetlone.
[176] Rozwiązywanie problemów | Podłączone urządzenia

Operacja zostaje przerwana lub urządzenie nie działa.

 • Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
 • Wymień baterie w urządzeniu.
 • Zarejestruj ponownie urządzenie.
 • Urządzenia Bluetooth korzystają z pasma 2,4 GHz, dlatego szybkość komunikacji może niekiedy ulec obniżeniu lub zostać przerwana ze względu na zakłócenia powodowane przez bezprzewodową sieć LAN.
  Jeśli w pobliżu znajdują się elektryczne urządzenia domowe (np. kuchenki mikrofalowe lub urządzenia przenośne), pojawienie się zakłóceń radiowych jest bardziej prawdopodobne.
 • Telewizor lub urządzenie może nie działać na metalowej szafce ze względu na zakłócenia komunikacji bezprzewodowej.
 • Aby uzyskać informacje o odległości komunikacji między telewizorem i innymi urządzeniami, zapoznaj się z instrukcjami obsługi urządzeń.
 • Jeśli z telewizorem jest połączonych kilka urządzeń Bluetooth, jakość komunikacji Bluetooth może ulec pogorszeniu.
[177] Rozwiązywanie problemów | Podłączone urządzenia

Jakiego rodzaju urządzenia można podłączać za pomocą funkcji Kopia lustrzana?

 • Urządzenia Wi‑Fi, takie jak smartfony i tablety obsługujące funkcję Miracast umożliwiają wyświetlanie kopii lustrzanej obrazu na TV BRAVIA. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia Wi‑Fi, aby sprawdzić, czy obsługuje ono funkcję Miracast. TV BRAVIA jest zgodny z wymaganiami funkcji Miracast, ale nie gwarantuje pomyślnego nawiązania połączenia ze wszystkimi urządzeniami.
[178] Rozwiązywanie problemów | Podłączone urządzenia

Nie można podłączyć telewizora do urządzenia Miracast lub urządzenia z obsługą funkcji Kopia lustrzana.

 • Jeśli podłączenie urządzenia zgodnego z technologią Miracast (np. laptopa) nie powiedzie się, naciśnij przycisk (Wybór wejścia), po czym wybierz opcję [Kopia ekranu], aby wyświetlić ekran trybu czuwania funkcji Kopia lustrzana i ponów próbę połączenia.
 • Jeżeli używasz funkcji Kopia lustrzana na innym urządzeniu, wyłącz najpierw funkcję Kopia lustrzana i spróbuj ponownie.
[179] Rozwiązywanie problemów | Podłączone urządzenia

Wideo lub dźwięk czasami są przerywane.

 • Urządzenia emitujące fale radiowe, takie jak inne urządzenia bezprzewodowej sieci LAN lub kuchenki mikrofalowe, mogą zakłócać działanie funkcji Kopia lustrzana w bezprzewodowej sieci LAN. Trzymaj telewizor i urządzenia Sony zgodne z funkcją Kopia lustrzana (np. niektóre modele telefonu Xperia) z dala od takich urządzeń albo wyłącz je, jeśli to możliwe.
 • Szybkość komunikacji może się zmieniać w zależności od odległości lub przeszkód między urządzeniami, konfiguracji urządzeń, stanu fal radiowych, zatłoczenia linii albo używanego urządzenia. Komunikacja może zostać przerwana ze względu na stan fal radiowych.
[180] Rozwiązywanie problemów | Podłączone urządzenia

Nie można odtwarzać niektórych płatnych treści.

 • Urządzenie źródłowe musi być zgodne ze standardem HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) w wersji 2.0/2.1/2.2.
  Wyświetlanie niektórych płatnych treści za pomocą urządzeń źródłowych niezgodnych ze standardem HDCP 2.0/2.1/2.2 może być niemożliwe.
[181] Rozwiązywanie problemów

Nagrywanie na dysku USB HDD (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)

 • Nie można używać dysku USB HDD. (Tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)
 • Nie można zarejestrować dysku USB HDD. (Tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)
 • Nie można wykonać nagrywania./Nagrywanie nie powiodło się. (Tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)
 • Nagrana treść zniknęła. (Tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)
 • Dysk USB HDD działa, choć nie został włączony. (Tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)
[182] Rozwiązywanie problemów | Nagrywanie na dysku USB HDD (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)

Nie można używać dysku USB HDD. (Tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)

Modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD mają opcję [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] w menu dostępnym po wybraniu kolejno opcji [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji].

 • Sprawdź, czy dysk USB HDD jest:
  • podłączony prawidłowo.

   Sprawdź, czy jest podłączony do niebieskiego portu USB3 oznaczonego jako „HDD REC”.

  • włączony.
  • zarejestrowany w telewizorze.

   Aby zarejestrować dysk USB HDD w telewizorze, naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] — [Rejestrowanie dysku HDD].

 • Podłączanie dysku USB HDD przez koncentrator USB nie jest obsługiwane.
 • Wykonaj [Test sprawności HDD], aby sprawdzić, czy dane techniczne dysku USB HDD spełniają wymagania.
  Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] — [Test sprawności HDD].
[183] Rozwiązywanie problemów | Nagrywanie na dysku USB HDD (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)

Nie można zarejestrować dysku USB HDD. (Tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)

 • Sprawdź, czy dysk USB HDD jest podłączony do portu USB3 (niebieski) opisanego jako „HDD REC”.
 • Jeśli dysk USB HDD jest podłączony prawidłowo do niebieskiego portu USB3, zarejestruj go ponownie w celu nagrywania, ponieważ został już zarejestrowany jako urządzenie o innym przeznaczeniu (na przykład przechowywanie).

Uwaga

 • Jeśli do portów USB1 i USB2 są podłączone inne urządzenia, usuń je na czas rejestrowania dysku USB HDD.
 1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Ustawienia urządzenia] — [Pamięć].
 2. W opcji [Pamięć urządzenia] wybierz dysk USB HDD, który chcesz zarejestrować w celu nagrywania.
 3. Wybierz opcję [Zarejestruj, aby nagrywać].
 4. Zarejestruj dysk USB HDD, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora.
 • Skorzystaj z funkcji [Test sprawności HDD], aby sprawdzić, czy dane techniczne dysku USB HDD spełniają wymagania.

  Aby przeprowadzić procedurę [Test sprawności HDD], naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] — [Test sprawności HDD].

[184] Rozwiązywanie problemów | Nagrywanie na dysku USB HDD (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)

Nie można wykonać nagrywania./Nagrywanie nie powiodło się. (Tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)

Modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD mają opcję [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] w menu dostępnym po wybraniu kolejno opcji [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji].

 • Jeśli nagrywanie nie powiedzie się, przyczyna zostanie umieszczona na liście [Lista Błędów nagrywania]. Naciśnij przycisk TITLE LIST, po czym wybierz opcję [Lista Błędów nagrywania].
 • Sprawdź dostępne miejsce na dysku HDD. Jeśli zostało bardzo mało miejsca, usuń zbędne treści.
 • Nagrywanie poniższych programów jest niemożliwe.
  • Programy zabezpieczone przed kopiowaniem
  • Programy analogowe
  • Programy z wejść zewnętrznych (w tym programy z podłączonego tunera telewizji kablowej/satelitarnej)
  • Treści przesyłane strumieniowo
 • Nagrywanie z timerem może nie być możliwe, jeśli czas emisji programu zmieni się.
[185] Rozwiązywanie problemów | Nagrywanie na dysku USB HDD (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)

Nagrana treść zniknęła. (Tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)

 • Nagrywanie nie zostanie wykonane, jeśli przewód zasilania lub podłączone kable zostaną odłączone w czasie nagrywania. Nie należy odłączać żadnych kabli w czasie nagrywania treści. W przeciwnym razie nagrywana treść lub wszystkie nagrane treści mogą zostać utracone.
[186] Rozwiązywanie problemów | Nagrywanie na dysku USB HDD (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)

Dysk USB HDD działa, choć nie został włączony. (Tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)

 • Kiedy telewizor odbiera dane EPG w trybie czuwania, podłączony dysk USB HDD może pracować lub wskaźnik LED urządzenia może świecić.
[187] Rozwiązywanie problemów

Wskaźnik LED

 • Czasami włącza się podświetlenie wskaźnika LED.
 • Chcesz wyłączyć wskaźnik LED, aby nie był podświetlany ani nie migał.
[188] Rozwiązywanie problemów | Wskaźnik LED

Czasami włącza się podświetlenie wskaźnika LED.

Wskaźnik LED jest podświetlany w różnych sytuacjach, na przykład podczas aktualizacji oprogramowania lub nagrywania przez telewizor.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem internetowym Podświetlenie wskaźnika LED.

[189] Rozwiązywanie problemów | Wskaźnik LED

Chcesz wyłączyć wskaźnik LED, aby nie był podświetlany ani nie migał.

Można go wyłączyć. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz [Ustawienia] — [Ustawienia urządzenia] — [Dioda podświetlenia LED] — [Wył.].

Uwaga

 • Zalecamy, aby nie zmieniać tego ustawienia w normalnych okolicznościach, ponieważ nie będzie można określić, czy telewizor nagrywa, jest włączony czy wyłączony, ani czy ustawiono timer.
[190]

Indeks

Programy telewizyjne

 • DISCOVER
 • GUIDE
 • Programy interaktywne
 • Programy satelitarne
 • Nagrywanie
 • Ustawienia kanałów
 • Kontrola rodzicielska

Obraz/ekran

 • Obraz w obrazie
 • 3D
 • Zdjęcia 4K
 • HOME
 • Obraz
 • Data i godzina
 • Język/Language
 • Ustawienia panelu — ekspert
 • Przesunięcie pikseli
 • Odświeżanie panelu

Dźwięk/głos

 • Wyszukiwanie głosowe, obsługa
 • Dźwięk

  Pilot

  • Pilot, obsługa
  • Wyszukiwanie głosowe
  • HOME
  • DISCOVER
  • ACTION MENU
  • Wejścia
  • SYNC MENU

  Połączenia

  • Bluetooth
  • Google Cast
  • BRAVIA Sync
  • Internet
  • Wi‑Fi Direct
  • Miracast
  • Kopia ekranu

  Urządzenia zewnętrzne

  • Urządzenia pamięci masowej USB, nagrywanie
  • Odtwarzacze Blu-ray/DVD, podłączanie
  • Urządzenia pamięci masowej USB itp.
  • Smartfony/tablety
  • Komputery
  • Cyfrowe aparaty fotograficzne, kamery
  • Systemy audio
  • Bezprzewodowy subwoofer

  Aplikacje

  • Przenoszenie na urządzenia pamięci masowej USB
  • Google Play Store
  • YouTube
  • Netflix

  Odtwarzanie plików

  • Komputery
  • Cyfrowe aparaty fotograficzne, kamery
  • Obsługiwane pliki i formaty

  Inne

  • Ponowne uruchamianie
  • Aktualizacja oprogramowania systemowego